Titta

UR Samtiden - Gruvor i fokus

UR Samtiden - Gruvor i fokus

Om UR Samtiden - Gruvor i fokus

Allt fler företag vill starta en gruva. Vad innebär det för området där gruvan ska byggas? Skapar det jobbtillfällen? Tjänar området något på det? Vilka miljöproblem kan det leda till? Experter och forskare föreläser. Inspelat 28 februari 2014 på Grenne kulturgård i Gränna. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern, ABF, Gränna skogsgrupp, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Visingsö näringslivsförening, Visingsörådet, WWF och Upplev Omberg.

Till första programmet

UR Samtiden - Gruvor i fokus : Gruvor och viDela
 1. Det är roligt att vara
  i den här delen av landet-

 2. -för gruvfrågor
  har fram till inte för länge sen-

 3. -framförallt varit förbehållet
  norra halvan av landet.

 4. Så är det inte längre.

 5. Jag har mycket att säga,
  så jag börjar direkt-

 6. -med att gå in på själva saken.

 7. Om man åker väg E45 genom Norrland
  upp mot Västerbotten-

 8. -kommer man till Umeälven.

 9. Fortsätter man några mil till
  kommer man till ett stort vattendrag-

 10. -som heter Juktån
  och är ett biflöde till Umeälven.

 11. Just före bron över Juktån finns
  en grusväg som viker av mot fjällen.

 12. Det ligger några gårdar vid avfarten,
  men sen är det ingen bebyggelse-

 13. -utan grusvägen slingrar sig fram
  med Juktån på ena sidan-

 14. -och fjäll som blir allt högre
  på andra sidan.

 15. Vägen fortsätter, och de enda tecknen
  på mänsklig aktivitet-

 16. -är rastplatser och vindskydd
  för det är ett bra fiskevatten.

 17. Efter tre mil kommer man
  över ett backkrön-

 18. -och då ser man
  en stor, vit och blå industribyggnad-

 19. -som står mitt ute i naturen.

 20. Runtom finns transportband,
  lagerutrymmen och en damm.

 21. Det är resterna av
  Blaikenanläggningen-

 22. -som har sått övergiven i några år,
  sen verksamhetens andra konkurs.

 23. Jag har varit där många gånger-

 24. -men fram tills i somras
  hade jag aldrig fortsatt vidare.

 25. I somras fortsatte vi en kilometer
  upp till dagbrottet.

 26. Jag var ganska härdad
  när det gäller att se-

 27. -effekter av gruvor i naturen-

 28. -men där reagerade jag,
  för på 1,5 års gruvdrift-

 29. -hade man skapat en kanjon
  som var 30 m djup och 1,5 km lång-

 30. -med några hundra meter på var sida-

 31. -där det var grushögar och
  små malmhögar som låg kvar i naturen.

 32. Det var inte vackert.

 33. Det man inte såg vid första anblicken
  utan först i dagbrottet-

 34. -var pumparna
  som dag och natt 365 dagar per år-

 35. -pumpar förorenat vatten
  från dagbrottet-

 36. -till reningsanläggningen
  i den vita och blå byggnaden.

 37. Historien om Blaikenanläggningen-

 38. -är väldigt viktig för att förstå-

 39. -miljöproblemen i gruvbranschen
  i dag i Sverige.

 40. Därför ska jag berätta den historien.

 41. Ett företag som hette Scan Mining-

 42. -började i slutet av 90-talet
  undersöka fyndigheten med zink-

 43. -och 2000 fick de tillstånd
  av mark- och miljödomstolen-

 44. -att bryta där.

 45. Jag jobbade då på TV4 Botnia-

 46. -och läste igenom beslutet
  en gång till.

 47. Då hittade jag nåt jag hade missat.

 48. Naturvårdsverket
  hade gjort ett yttrande:

 49. "Vi avstyrker att de får tillstånd
  för att starta en gruva."

 50. "Vi har tittat på en ranking
  av världens zinkfyndigheter"-

 51. -"och av 152 zinkfyndigheter
  är det här den näst sämsta."

 52. "Risken för konkurs och att samhället
  får betala för att städa"-

 53. -"är överhängande."

 54. Miljödomstolen gick inte på det-

 55. -och Bergsstaten hade beviljat
  en bearbetningskoncession-

 56. -så de fick sina tillstånd.

 57. Det var ändå inte lätt. Det tog
  några år att hitta finansiärer-

 58. -som ville satsa
  en halv miljard på projektet.

 59. Men 2005 hade man pengar,
  och då gick det fort.

 60. På knappt ett år
  byggdes hela anläggningen-

 61. -med anrikningsverk, dagbrott
  och dammar.

 62. 2006 kunde verksamheten börja-

 63. -men projektet
  gick från ett problem till ett annat.

 64. En damm rasade
  innan man hade startat produktionen.

 65. Ledningar frös, för man hade lagt dem
  ovan jord och det är kallt i Blaiken.

 66. Den geometri man måste tänka i
  när det gäller hur man bryter-

 67. -hade man inte gjort optimal, så man
  fick inte ut tillräckligt med malm-

 68. -och malmen hade inte de halter
  man räknat med. Mycket gick snett.

 69. Närmast i desperation
  startade man en satellitgruva-

 70. -några mil bort, vid Svartträsk.

 71. Där hann man vara i gång ett halvår.
  Sen var konkursen ett faktum.

 72. Den kom i slutet på 2007.

 73. Våren 2008 kom det in larmrapporter
  till länsstyrelsen.

 74. Man hade tagit vattenprover
  när vårfloden kom-

 75. -och konstaterat
  att läckaget av zink var enormt.

 76. Gruvan hade tillstånd att släppa ut
  500 kg zink per år-

 77. -men när det var som värst
  läckte det ut 200 kg zink per dygn.

 78. Det gjordes snabba insatser
  för att få stopp på utsläppen.

 79. Det var inte lätt.
  De fortsatte långt in på försommaren.

 80. Det gjordes ytterligare insatser,
  men utsläppen fortsatte-

 81. -trots att en ny ägare tagit över:
  Lappland Goldminers.

 82. De gjorde ett ambitiöst, dyrt arbete
  för att åtgärda utsläppen.

 83. Det tog flera år innan man
  någorlunda hade dem under kontroll.

 84. Lappland Goldminers
  trodde att man kunde utvinna guld-

 85. -men det gick inte heller,
  så i slutet av 2011-

 86. -gick det på nytt mot stopp
  och sen blev det konkurs.

 87. Det skapade oro för dem
  som ansvarade för miljöfrågorna.

 88. De visste hur det hade gått sist-

 89. -och det fans 3 miljoner avsatta
  för efterbehandling av gruvområdet.

 90. Eftersom vattenreningen
  kostar 1 miljon per månad-

 91. -stod det klart
  att utan snabba åtgärder-

 92. -skulle man igen stå med en vårflod
  utan fungerande vattenrening.

 93. Naturvårdsverket
  sköt till pengar akut-

 94. -så att man skulle kunna
  hålla vattenreningen i gång-

 95. -och förhindra
  nya, stora metallutsläpp.

 96. Så har det sett ut där uppe sen dess.

 97. Sex man jobbar där
  året om, dygnet runt-

 98. -för att vattenreningen ska fungera.
  1 miljon per månad kostar det.

 99. Under tiden har man utrett-

 100. -vad det kostar
  att städa i slutändan.

 101. Summan man har kommit fram till
  är på 100 miljoner-200 miljoner.

 102. Spannet beror på att restprodukterna
  från anrikningsverket-

 103. -har lagt sig i Blaiksjön-

 104. -men man vet inte var i sjön-

 105. -och därmed vet man inte
  hur stort problem man måste hantera.

 106. Det finns en förhoppning
  att man ska kunna sälja anläggningen-

 107. -till en annan gruva i världen.

 108. Jag pratar med konkursförvaltaren
  regelbundet-

 109. -och det är inte lätt just nu
  att sälja begagnade anrikningsverk.

 110. För att tro att man ska få in pengar
  till att klara efterbehandlingen-

 111. -måste man vara väldigt optimistisk.

 112. I dag ser det ut som om den bedömning
  som Naturvårdsverket gjorde 2000-

 113. -i samband med att den planerade
  gruvan fick sitt tillstånd-

 114. -om att samhället skulle få stå för-

 115. -betalningen
  för att städa upp efter gruvan-

 116. -kommer att bli sannspådd.

 117. Det är den enskilt allvarligaste
  miljöolyckan-

 118. -eller miljökatastrofen-

 119. -som har skett
  inom svensk gruvnäring-

 120. -det senaste årtiondet-

 121. -men det är inte den enda.

 122. 2003 konstaterades att en sjö
  utanför Malån, Hornträsket-

 123. -var i princip död.

 124. Man provfiskade med över hundra nät,
  men fick upp ett fåtal fiskar.

 125. Även smådjuren i sjön
  var i stort sett utslagna.

 126. Då konstaterade man
  att det fanns två gruvor-

 127. -som Boliden hade drivit där
  in på 90-talet-

 128. -och de läckte tungmetaller.

 129. Det var en cocktail av zink, kadmium,
  koppar, bly och annat.

 130. Det pågick en diskussion i några år-

 131. -om det kunde finnas andra orsaker-

 132. -men slutsatsen var
  att gruvorna var orsaken.

 133. Nu pågår ett långsiktigt arbete
  med att få stopp på utsläppen-

 134. -och att på sikt
  kanske återfå ett normalt liv i sjön.

 135. Det handlar om
  ett arbete under många år.

 136. Samtidigt som gruvan i Blaiken
  startades, i mitten på 00-talet-

 137. -startade en gruva i Svartliden-

 138. -fem-sex mil söder
  om gruvan i Blaiken.

 139. En månad efter att den kommit i gång-

 140. -fick vi samtal till redaktionen
  på "Västerbottensnytt"-

 141. -från folk i trakten som sa
  "Ni måste se hur det ser ut".

 142. Bilderna vi fick visade
  ett stort moln över gruvområdet.

 143. Det var damm från krossanläggningen
  som man hade köpt begagnad

 144. -och jag har svårt att se hur den
  lever upp till miljöbalkens krav-

 145. -på att man ska använda
  bästa tillgängliga teknik-

 146. -för den spred damm
  kilometervitt över området-

 147. -och det tog många månader
  innan man fick kontroll på det.

 148. När de problemen var hanterade
  visade det sig att man inte klarade-

 149. -de miljövillkor man hade fått
  för utsläpp i vatten av metaller.

 150. Man överskred dem inte med det dubbla
  eller tredubbla-

 151. -utan med det fem- eller tiodubbla
  för olika metaller.

 152. Det fortsatte under 2,5 år-

 153. -och man fann förhöjda metallhalter
  'i närliggande vattendrag.

 154. Då polisanmälde länsstyrelsen det-

 155. -vilket ledde fram till en rättegång-

 156. -och ett frikännande.

 157. Det är väldigt svårt att få, och det
  finns få exempel på fällande domar-

 158. -när det gäller överträdelser
  av miljövillkor inom gruvbranschen.

 159. Jag ägnar ett helt kapitel åt det
  i den bok jag har skrivit i ämnet.

 160. I det fallet var det framförallt
  svårt att entydigt bevisa-

 161. -att det bara var gruvan som orsakat
  de förhöja halterna av metaller.

 162. Det kunde också vara skogsavverkning
  som hade bidragit-

 163. -så domstolen friade.

 164. Efter bl.a. de händelserna
  beslutade jag och en kollega-

 165. -att vi ville veta hur det såg ut
  i branschen som helhet.

 166. Vi bestämde oss
  för att gå igenom miljörapporterna-

 167. -från de gruvor som var i gång
  i landet. Det var tretton gruvor.

 168. Vi valde två år, för att visa
  att det inte var ett speciellt år.

 169. Vi tog 2008 och 2009-

 170. -och ni som har sett en miljörapport
  för en gruva vet att de är tjocka-

 171. -så vi hade några veckors läsning.

 172. Men vi kom fram till
  att åtta av tretton gruvor-

 173. -hade brutit mot minst
  ett av sina miljövillkor.

 174. Vissa av dem hade brutit mot
  en rad miljövillkor-

 175. -men minst ett.

 176. Där nånstans kom en brytpunkt
  för min bild av gruvnäringen.

 177. Jag började bevaka området
  utifrån inställningen-

 178. -att miljöproblemen i gruvbranschen
  i huvudsak var under kontroll.

 179. För mig hade ganska länge
  den mest intressanta nyheten varit-

 180. -möjligheten till jobb och utveckling
  i glesbygdsområden-

 181. -men med exemplen
  och ett resultat som visade-

 182. -att mer än hälften av gruvorna
  hade brutit mot sina miljövillkor-

 183. -tog bilden ett kvalitativt språng.

 184. Då är det regel att det finns
  miljöproblem i verksamheten.

 185. Det ledde så småningom till boken
  "Smutsiga miljarder"-

 186. -som jag skrev de senaste åren
  och som kom ut förra sommaren.

 187. I höstas träffade jag
  för första gången gruvbranschen-

 188. -för att prata om boken och frågorna.

 189. Det var ett intressant möte i Kiruna-

 190. -där branschens företrädare-

 191. -tyckte att jag
  inte hade sagt nåt felaktigt.

 192. Man instämde.
  Det jag berättade om Blaiken-

 193. -ansågs vara
  en skamfläck för branschen.

 194. Men diskussionen kom att handla om
  att branschen tyckte-

 195. -att jag var pessimistisk
  och såg för mycket bakåt.

 196. Man menade att det hade hänt saker.

 197. Blaiken togs enligt miljöskydds-
  lagen, inte den nya miljöbalken.

 198. Man har gjort saker
  för säkerheten vid dammar.

 199. Branschen har enats om
  en egen säkerhetsstandard-

 200. -så jag var för pessimistisk
  och tillbakablickande.

 201. Det är långt från Kiruna
  till Umeå, där jag bor-

 202. -så jag hade tid på mig på vägen hem
  att fundera på det som sagts-

 203. -och slutsatsen var självklar:

 204. Då måste jag
  titta på det absolut senaste.

 205. Det senaste stora gruvprojektet-

 206. -är ju Northland Resources
  järnmalmsgruva i Kaunisvaara.

 207. Sagt och gjort, det gjorde jag
  under senhösten i fjol-

 208. -och bilden ser ut ungefär så här:

 209. Under gruvans första år
  har det kommit klagomål-

 210. -från dem som bor vid transportvägen-

 211. -från Kaunisvaara
  till Malmbanan utanför Svappavaara-

 212. -över att malmbilarna drar med sig
  malmdamm in i samhällena.

 213. Det beror på att man har valt
  en enkel och billig lastningsmetod-

 214. -där man tippar malm på marken
  där lastbilarna kör in-

 215. -och sen skyfflar man upp malmen.

 216. Det innebär att bilarna kör i dammet
  och drar det med sig.

 217. Från alla bebodda platser
  vid Malmbanan kom liknande klagomål.

 218. Malmdamm spreds i fjällvärlden-

 219. -och det orsakades av att företaget
  kör med öppna malmvagnar.

 220. LKAB har lock på sina vagnar,
  men här kör man med öppna vagnar.

 221. Man har gjort saker åt problemen
  från företagets sida-

 222. -men det är problem
  som har konstaterats.

 223. Under det första året har 1 miljon
  kubikmeter delvis förorenat vatten-

 224. -släppts ut i Muonio älv-

 225. -och här har företagets riktvärden
  överskridits-

 226. -under framförallt våren.

 227. Muonio älv är stor, och 1 miljon
  kubikmeter är inte oerhört mycket.

 228. Ingen påstår
  att älven har tagit bestående skada-

 229. -men det borde inte ha skett.

 230. Jag pratade med länsstyrelsen
  om hur det kunde ske-

 231. -och de sa
  att det klarningsmagasin man har-

 232. -där vattnet från anrikningsverket
  ska ledas in och smutsen sedimentera-

 233. -inte var ett klarningsmagasin,
  utan mer som en simbassäng.

 234. Alla som har sett gruvverksamhet
  förstår-

 235. -att en simbassäng
  inte räcker som klarningsmagasin.

 236. Sen har man stött på
  två överraskningar-

 237. -och de är inte ovanliga i branschen.

 238. Företaget hade gjort bedömningar
  av effekterna på grundvattnet-

 239. -men i praktiken har de visat sig
  att inte hålla sträck.

 240. Sänkningen av grundvattnet
  i de stora myrområdena kring gruvan-

 241. -har blivit större-

 242. -för de bedömningar man gjorde
  av berggrunden stämde inte.

 243. Då har ändå kvalificerade konsulter
  jobbat med det.

 244. Nu funderar man på hur man ska
  hantera problemet. Det är inte lätt-

 245. -för det är ett flackt område
  med stor andel myrar-

 246. -så man måste bygga en barriär-

 247. -som gör att vattnet
  inte strömmar in mot gruvan.

 248. Den andra överraskningen
  är väldigt viktig-

 249. -och den handlar också om geologin.

 250. Det finns en kvalitativ skillnad
  inom gruvverksamhet-

 251. -mellan det som är sulfidmalmer
  och det som inte är det.

 252. Det som inte är sulfidmalmer
  är relativt lätt att hantera-

 253. -men sulfidmalmer är svavelföreningar
  alltså metall och svavel-

 254. -och om de kommer i kontakt med
  syret i luften oxiderar dem-

 255. -och då frigörs
  stora mängder metaller-

 256. -och man får låga pH-värden.

 257. Bedömningen som företaget hade gjort-

 258. -var att de inte hade sulfider,
  utan att det var harmlöst avfall.

 259. Nu, efter ett år, har man konstaterat
  att man gjorde en felbedömning.

 260. Det finns sulfider, och oavsett
  vilka proportioner det är-

 261. -gör det att hela avfallsfrågan
  hamnar i ett nytt ljus.

 262. Hur kan det bli så?

 263. Även om man provborrar tätt
  för att kartlägga en fyndighet-

 264. -har man inte kartlagt den helt.

 265. Det är första året
  för Northland Resources-

 266. -den senaste stora gruvan i Sverige.

 267. En sak till
  ska jag nämna kring projektet-

 268. -för det man nu arbetar med,
  när man har startat verksamheten-

 269. -är ett tillfälligt tillstånd från
  Finsk-svenska gränsälvskommissionen.

 270. Nu ska man få ett miljötillstånd
  för hela den verksamhet som planeras-

 271. -från mark- och miljödomstolen.

 272. Den processen har inte varit enkel.

 273. Kritiken från miljömyndigheterna-

 274. -har varit minst sagt omfattande.

 275. Länsstyrelsens senaste yttrande
  var på 41 sidor-

 276. -och slutsatsen var att det bästa är
  om företaget börjar om från början-

 277. -och framställer en ny ansökan
  med helt nya underlag-

 278. -för bristerna är så stora-

 279. -att det underlag som är inlämnat-

 280. -inte kan ligga
  till grund för en bedömning.

 281. Naturvårdsverkets yttrande
  gick i samma riktning.

 282. Där finns en lång, för språkvetare
  intressant, uppräkning av synonymer-

 283. -på formuleringar som är oklara,
  enligt Naturvårdsverkets bedömning.

 284. "I den mån det är nödvändigt"
  och "när så krävs"-

 285. -använder företaget ofta,
  och Naturvårdsverket undrar:

 286. "Vad har ni tänkt göra?
  Vad är egentligen era miljömål?"

 287. Processen har förskjutits, för
  mark- och miljödomstolen har bestämt-

 288. -att det inte blir huvudförhandlingar
  i mars, utan efter sommaren.

 289. Så ser det ut vad gäller miljöfrågor-

 290. -vid den absolut senaste stora gruvan
  som startats i Sverige.

 291. För mig säger det-

 292. -att vi har en situation-

 293. -där det är svårt att hävda
  att gruvbranschen har löst problemen.

 294. Det finns stora miljöproblem
  som behöver hanteras.

 295. Det är den bild vi har-

 296. -när vi står på tröskeln till
  den gruvboom som många talar om nu.

 297. När jag jobbade med boken
  var en fråga som blev alltmer akut:

 298. Vad är gruvboomen?

 299. Dess struktur var alltför amöbaaktig
  för att jag skulle känna mig nöjd.

 300. Jag började kartlägga, från hemsidor
  och kontakter med Bergsstaten-

 301. -vilka projekt det finns i Sverige
  som man kan ta på allvar.

 302. Slutsatsen var, i november 2012-

 303. -att det var 30 projekt.

 304. Fortfarande är de flesta
  i norra Sverige, i Bergslagen-

 305. -men nu finns det gruvprojekt
  att ta på allvar-

 306. -så långt ner som i trakterna
  kring Gränna och övriga Småland.

 307. Man kan dela in dem
  i olika kategorier.

 308. En tredjedel är gamla gruvor
  som man vill starta om på nytt.

 309. Ur miljösynpunkt är det ofta
  ganska gynnsamma alternativ-

 310. -för då finns det ett hål i marken,
  ett gammalt industriområde-

 311. -och inte sällan en järnväg-

 312. -så att man kan sköta transporterna
  på ett miljömässigt bra sätt.

 313. Sen finns det mindre fyndigheter-

 314. -där man för 20 år sen hade sagt
  "Det är för lite för att bry sig om"-

 315. -men där det med dagens metallpriser
  finns ett intresse att utvinna dem.

 316. Sen finns en tredje kategori
  som jag tänker stanna lite vid.

 317. Det är en ny typ av gruvverksamhet.

 318. Det är fyndigheter
  som ofta är kända sen tidigare-

 319. -men som man har lagt åt sidan
  för att metallhalterna varit låga-

 320. -och man inte har sett
  nån ekonomisk bärighet i det hela.

 321. Med dagens högre metallpriser
  och framförallt förväntningar om det-

 322. -tror man att de går att utvinna,
  men det är på ett villkor.

 323. Det är att man bryter
  i stor skala i dagbrott.

 324. Fyndigheter som ingår i den kategorin
  är Kaunisvaara vid Pajala-

 325. -LKAB:s gruvor kring Svappavaara-

 326. -Kallak, järnmalmsgruvan vid Jokkmokk
  som diskuterats mycket-

 327. -Rönnbäcken vid Tärnaby-

 328. -och Barsele i Västerbotten-

 329. -men även Norra kärr
  kan räknas in i kategorin.

 330. Den första frågan är:
  Hur stora är gruvorna egentligen?

 331. Jag vill ge en bild av det,
  och i Rönnbäcken, en nickelfyndighet-

 332. -räknar man med att bryta
  30 miljoner ton malm per år.

 333. 30 miljoner ton är lika mycket
  som bröts i Falu koppargruva-

 334. -från 1500-talet till det
  att den lades ner på 1970-talet.

 335. För att ta en annan jämförelse:

 336. 2,5 år i Rönnbäcken-

 337. -är som 75 år i hela Skelleftefältet-

 338. -som har haft 29 gruvor.

 339. Det ger en bild av ett gruvprojekt
  av ett helt annat slag-

 340. -än den bild som de flesta har
  av gruvverksamhet i Sverige.

 341. Storleken i sig skapar problem-

 342. -och mer konfliktytor.

 343. Jag stannar kvar vid Rönnbäcken.

 344. Själva området där de tre dagbrotten
  och industriområdet ska ligga-

 345. -är lika stort
  som Stockholms innerstad-

 346. -inklusive Södermalm och Bromma.

 347. Det är alltså ett stort område-

 348. -och då räknar jag inte transport-
  vägarna till och från gruvan-

 349. -som kommer att trafikeras av-

 350. -140 tunga transporter
  i vardera riktningen per dygn.

 351. Det gör att det finns
  en uppenbar konflikt-

 352. -med rennäring och turistnäring.

 353. Rennäringen är mest omdiskuterad-

 354. -och har gjort att ärendet
  har vandrat upp till regeringen.

 355. Men det skapar också
  en konfliktyta mot lokalbefolkningen-

 356. -och det gäller speciellt de projekt
  som ligger i mer bebodda trakter.

 357. Alla förstår-

 358. -att om 140-150 tunga transporter
  i vardera riktningen-

 359. -ska gå genom samhällen
  blir det en påtaglig störning.

 360. Det är en aspekt. En annan är
  att gruvbranschen redan står för-

 361. -den övervägande delen
  av industriavfall i Sverige.

 362. Avfallsmängderna
  vid de här projekten-

 363. -kommer vara
  av helt andra dimensioner.

 364. Allt avfall är inte miljöfarligt.

 365. En del är relativt lätt att hantera.
  Det är bara stora volymer.

 366. Men även om en begränsad del
  är miljöfarligt-

 367. -har man ett stort problem
  som måste hanteras.

 368. Det finns ett intressant exempel.
  I dag finns det en sån här gruva:

 369. Aitik, en koppargruva
  utanför Gällivare-

 370. -med väldigt låg kopparhalt,
  bara 0,2 % koppar.

 371. Det man inte tar tillvara
  kallas gråberg.

 372. Det innehåller lite metall,
  men inte nog för att utvinna det-

 373. -så man lägger det i en hög för sig.

 374. Även där finns lite metall,
  så det finns utsläppsvillkor-

 375. -och säkerhetskrav för hanteringen.

 376. I det här fallet
  får det bara läcka 100 kg koppar-

 377. -från Bolidens stora gråbergsupplaga-

 378. -men förra sommaren gjordes
  en ny bedömning som kom fram till-

 379. -att det läckte 2 ton.

 380. Det exemplet illustrerar-

 381. -att när man har
  de dimensionerna på avfallsmängderna-

 382. -kan väldigt små felbedömningar göra-

 383. -att man får helt andra resultat
  än de man räknat med.

 384. Det är en sak till.

 385. Om man har malm med låg metallhalt-

 386. -som ska sprängas, lastas,
  köras till en kross-

 387. -krossas, malas, köras igenom
  ett anrikningsverk och transporteras-

 388. -går det stora mängder energi.

 389. Jag tittade närmare på det
  i Rönnbäckenprojektet.

 390. Miljökonsekvensbeskrivningen
  var på 200 sidor-

 391. -och på dem fanns den en mening
  om elförbrukningen:

 392. "Vi räknar med att förbruka
  1 300 GWh el per år."

 393. I elförbrukning är det många nollor
  som är svåra att hålla reda på-

 394. -så för att översätta det
  till nåt begripligt är 1 300 GWh-

 395. -ungefär 1 %
  av hela Sveriges elförbrukning.

 396. Det går till ett gruvprojekt.

 397. Norra kärr är mindre,
  och de räknar med 150-250 GWh-

 398. -men det motsvarar ungefär
  hushållselen för en medelstor stad.

 399. Väldigt hög elförbrukning-

 400. -och väldigt stor dieselförbrukning
  för maskinerna som man använder-

 401. -innebär indirekt
  oerhört stora koldioxidutsläpp.

 402. När det gäller just Rönnbäcken
  har jag försökt göra-

 403. -en konservativ uppskattning
  av koldioxidutsläppen-

 404. -och den landar på
  ett par hundra tusen ton koldioxid.

 405. Det är i svenska mått ganska mycket.

 406. Den frågan är underdiskuterad-

 407. -för Sverige har mål
  om att minska koldioxidutsläppen.

 408. Om man då startar industriprojekt
  som ökar koldioxidutsläppen-

 409. -finns det ett ärlighetskrav
  i att man diskuterar-

 410. -var vi ska minska koldioxidutsläppen
  för att kompensera det.

 411. Det kan fortfarande vara
  motiverat och nödvändigt-

 412. -att starta en gruva i de fallen-

 413. -men man måste ta i den diskussionen.

 414. Jag uppehåller mig vid
  den typen av projekt-

 415. -som är en del av gruvboomen-

 416. -för de reser
  en del speciella problem-

 417. -som man måste vara observant på
  när projekten kommer upp.

 418. Det är delvis större frågeställningar
  och andra frågeställningar-

 419. -än vid mer traditionella gruvor.

 420. Den självklara frågan är:
  Varför det blir det så här?

 421. Varför går det på tok gång på gång?

 422. Det är inte okunniga, elaka personer
  som jobbar med projekten-

 423. -tvärtom
  handlar det i de flesta fall om-

 424. -ytterst kompetenta
  och ansvarskännande personer.

 425. Men det blir ändå fel. Varför det?

 426. Man måste titta på de grundläggande
  ekonomiska drivkrafterna.

 427. Det är ingen ideell verksamhet,
  utan man är ute efter pengar.

 428. Det är relativt oproblematiskt
  inom en del verksamheter-

 429. -men när det gäller projekt
  med miljökonsekvenser-

 430. -och långsiktighet-

 431. -kan det orsaka problem.

 432. Det orsakar problem hos de stora,
  som Boliden och LKAB.

 433. Sju av de nio gruvdammar
  som rasat i Sverige tillhör Boliden.

 434. LKAB har fällts för miljöbrott
  två gånger de senaste åren.

 435. Men där finns det
  andra mekanismer och drivkrafter.

 436. Har man en verksamhet som ska vara
  verksam i många årtionden i Sverige-

 437. -har man goda skäl
  att sköta sig relativt bra-

 438. -och inte ställa till det
  när det gäller miljöfrågor-

 439. -för man ska söka nya tillstånd,
  så det finns en självbevarelsedrift.

 440. Mer problematiska
  blir de ekonomiska drivkrafterna-

 441. -hos de små prospekteringsbolag
  som kommit på senare år.

 442. Så här kan det se ut: Ett företag
  som har hittat en lovande fyndighet-

 443. -måste ha pengar för att prospektera
  och göra undersökningar-

 444. -och de pengarna
  måste man prata in från investerare.

 445. Man måste övertyga dem
  som sitter på investeringspengarna-

 446. -om att det är bra
  och kommer att bli lönsamt.

 447. När man gör det pratar man inte om-

 448. -potentiella miljöproblem, konflikter
  med rennäringen eller andra-

 449. -så redan där finns det
  en mekanism som gör-

 450. -att problem som borde diskuteras
  på ett tidigt stadium-

 451. -skjuts åt sidan.

 452. Har man väl fått pengar
  för att starta en gruva...

 453. Det är stora belopp.
  En halv miljard, som vid Blaiken-

 454. -är små pengar.

 455. Ofta handlar det om miljarder.

 456. Då gäller det att jobba snabbt,
  för de investerare som har satsat-

 457. -vet att räntan tickar.

 458. De vill ha avkastning
  och att projektet kommer i gång.

 459. Det förklarar brådskan i Blaiken,
  där man ville starta inom ett år-

 460. -som gjorde att en damm rasade
  innan man tog den i bruk.

 461. Det är inte ett bra exempel
  på ett fungerande säkerhetsarbete.

 462. Jag tycker mig se
  samma tendens i Kaunisvaara.

 463. Man har jobbat snabbt
  för att komma i gång-

 464. -och det har satt en press-

 465. -i riktning mot
  att inte alltid välja-

 466. -den säkra och effektiva åtgärden
  när det gäller miljöfrågor.

 467. De nya bolagen är snabbrörliga.

 468. De har inte en sentimental känsla
  för en viss fyndighet-

 469. -utan de vänder sig dit där det finns
  nåt ekonomiskt intressant.

 470. Ett exempel är IGE,
  som står bakom Rönnbäckenprojektet.

 471. De började med en kopparfyndighet-

 472. -men bytte till Rönnbäcken
  i några år.

 473. När det började gå trögt, för att
  det fanns ett lokalt motstånd-

 474. -kom det in nya ägare,
  ett företag med säte i Abu Dhabi.

 475. De gjorde ett tvärt kast och sa:
  "Vi ska satsa på guld och diamanter"-

 476. -"i Demokratiska republiken Kongo."

 477. Den inriktningen pågick ett halvt år.

 478. Sen visade det sig att de nya ägarna
  hade pantsatt sina aktier.

 479. Då ramlade de ner i knäet
  på ett företag-

 480. -som hyrde ut järnvägsutrustning
  och flygplan i Östeuropa-

 481. -men som nu även hade
  en nickelfyndighet.

 482. De ändrade kurs tillbaka
  mot nickelfyndigheten i Tärnaby.

 483. Det är ett
  av de mest spektakulära exemplen-

 484. -på snabba skiften i
  vad man intresserar sig för-

 485. -och hur man prioriterar.

 486. Jag ser en motsättning
  mellan att bedriva-

 487. -ett långsiktigt, målmedvetet
  miljöarbete-

 488. -och de snabba ägarförändringarna.

 489. Till sist sker det i en omgivning
  där metallpriserna förändras-

 490. -inte som priset
  på bensin eller mjölk-

 491. -utan det är prisförändringar
  med tiotalsprocent under ett år.

 492. Det innebär att projekt som ett år
  framstår som lönsamma-

 493. -ett år senare kan vara hopplösa.

 494. Även det gör det väldigt svårt-

 495. -att genomföra ett miljöarbete
  som tar sikte på decennier-

 496. -för förutsättningarna kan förändras
  inom loppet av månader.

 497. Det är några exempel på
  mekanismer som ställer till det.

 498. Hur ligger jag till tidsmässigt?

 499. Ligger jag okej till? Bra.

 500. Sen är det en sak till
  som komplicerar det här.

 501. Det är inga små projekt-

 502. -utan vart och ett av projekten
  kan får stora konsekvenser-

 503. -för det kringliggande samhället.

 504. De ur företagets synvinkel
  helt rationella besluten-

 505. -kan få andra konsekvenser
  om man summerar dem på samhällsnivå.

 506. Northland i Pajala är ett exempel.

 507. Effekterna på miljön
  kan bli påtagliga.

 508. Riskerna finns där
  och är ganska stora.

 509. I dag finns det inget beslut-

 510. -som säkrar pengar för att städa upp.

 511. Den pågående miljöprocessen
  måste avslutas.

 512. Kommunen planerar i dag
  för att projektet fortsätter-

 513. -och att det kommer
  hundratals nya arbetstillfällen.

 514. Det ställer höga krav.

 515. Jag pratade med
  deras näringslivschef-

 516. -och han skickade åtta utredningar-

 517. -kring vad kommunen måste göra-

 518. -för att leva upp till behoven
  som det skapar.

 519. Staten har satsat runt 2 miljarder-

 520. -på ett vägprojekt
  som ska förenkla transporterna.

 521. Det förutsätter att det fortsätter-

 522. -men alla känner till historien-

 523. -och projektet har det senaste året
  varit i gungning.

 524. Vi vet inte om de nuvarande ägarna
  kommer att orka driva det vidare.

 525. Ett annat exempel som är slående är-

 526. -läget i Norrbotten
  när det gäller transporter.

 527. Malmbanan och Norra stambanan
  är hårt belastade-

 528. -av de tunga transporterna
  framförallt av malm.

 529. Nu finns planer i Pajala
  på att bygga ut-

 530. -i större skala
  än verksamheten är nu.

 531. LKAB håller på att starta
  tre nya gruvor runt Svappavaara.

 532. Vid Kallak vill man starta en gruva-

 533. -Boliden sitter och räknar på
  att öka med 9 miljoner ton i Aitik-

 534. -och man jobbar hårt på att öppna
  en till Aitikliknande gruva-

 535. -utanför Älvsbyn.

 536. Det finns tankar från andra företag
  på att starta järnmalmsgruvor.

 537. Vart och ett
  av de besluten om att starta nytt-

 538. -kan vara helt rationellt
  ur det enskilda företagets synvinkel-

 539. -men lägg ihop besluten och titta på
  järnvägsnätet i övre Norrland.

 540. Då kan utfallet bli
  allt annat än rationellt.

 541. Då kan vi inom fem-tio år-

 542. -ha alldeles för hårt tryck
  på en begränsad järnvägskapacitet.

 543. Å andra sidan kanske metallpriserna
  inte ökar så att inget projekt-

 544. -förutom LKAB:s gruva i Svappavaara
  som redan är under uppbyggnad-

 545. -realiseras.
  Det ger andra förutsättningar-

 546. -så vad ska Trafikverket
  och andra myndigheter göra?

 547. Vad ska man planera utifrån?

 548. Jag vet inte, men det är verkligen
  en svår utmaning.

 549. Det finns en motsättning mellan
  rationella beslut från ett företag-

 550. -och samhällets gemensamma intressen.

 551. Det är en viktig diskussion.
  Hur ska man hantera motsättningen-

 552. -mellan marknadens funktionssätt
  och grundläggande drivkrafter-

 553. -och samhällsintresset?
  Jag ger inte svaren-

 554. -men det är nåt som förtjänar
  att funderas över och diskuteras.

 555. Några saker till ska jag säga.

 556. Jag tänkte låta er
  titta in i min verkstad-

 557. -och berätta vad jag
  håller på med nu.

 558. Det handlar om jobben i samband med
  de nya gruvverksamheterna-

 559. -för är det en fråga som jag har fått
  på vartenda möte om de här sakerna-

 560. -är det "Hur går det med jobben?".

 561. "Blir det så många jobb som utlovat?"
  Det har jag börjat titta på.

 562. I verkstäder kan det vara stökigt.
  En del är färdigt, annat halvfärdigt-

 563. -och vissa saker blir inte bra
  utan måste kasseras.

 564. Jag gläntar på dörren till verkstaden
  med de förbehållen.

 565. Jobben är viktiga, speciellt i norr.

 566. Jag var i Pajala för ett år sen-

 567. -en kommun där invånarantalet
  har sjunkit från 15 000 till 6 000.

 568. Man har haft
  60 år av obruten befolkningsnedgång.

 569. Utsikten där-

 570. -av 500-700 direkta jobb-

 571. -knutna till gruvverksamheten-

 572. -och spridningseffekter-

 573. -har enorm betydelse.

 574. Jag har sällan sett
  så många genuint glada människor-

 575. -som när jag var i Pajala.
  Det fanns en entusiasm.

 576. Den nedåtgående trenden
  skulle brytas.

 577. Man skulle slippa pendla
  20-30 mil till ett arbete-

 578. -och man kanske kunde flytta hem.

 579. De här jobben är viktiga-

 580. -och det är stora kvantiteter
  av arbetstillfällen-

 581. -speciellt i glesbygdskommunerna
  där en del av gruvprojekten hamnar.

 582. Det finns några saker att fundera på.

 583. En sak är produktivitetsutvecklingen.

 584. Kiruna och Gällivare är
  de största gruvkommunerna i landet.

 585. LKAB har satsat
  runt 5 miljarder årligen.

 586. På det har Boliden investerat
  6 miljarder i Aitik.

 587. Ändå har, undantaget förra året-

 588. -befolkningsutvecklingen gått ner
  i Gällivare och Kiruna.

 589. Förklaringen är att produktiviteten
  inom gruvverksamheten har ökat.

 590. Jag försöker få grepp om
  hur stor produktivitetsökningen är.

 591. Boliden har gett mig
  ordentliga siffror-

 592. -och de säger att det är 5 % per år
  den senaste 5-årsperioden.

 593. Det är en intressant siffra
  som grund för en del räkneövningar-

 594. -för att få en känsla
  för storleksordningen.

 595. Om vi tänker att vi har 1 000 jobb
  vid starten av en gruva-

 596. -och räknar med
  5 % produktivitetsökning i 10 år-

 597. -blir det 600 jobb kvar.

 598. Det visar ungefär magnituden.

 599. Det är ett hypotetiskt räkneexempel,
  men jag vill visa-

 600. -att den mängd arbetstillfällen
  som anges i dag-

 601. -inte kommer att vara densamma
  om 10-20 år.

 602. Men i alla utredningar
  jag har tittat på-

 603. -om nya gruvor-

 604. -förutsätter man att det är
  ett rakt streck mot oändligheten.

 605. Hur långt kan utvecklingen drivas?

 606. Det försöker jag få koll på.

 607. Fascinerande är att i Kiruna-

 608. -styrs
  mycket av underjordsverksamheten-

 609. -från ett kontrollrum
  sju våningar upp i en kontorsbyggnad.

 610. Man håller på att ta steg
  mot en långtgående automatisering.

 611. Hur fort det går
  och hur långt den kan drivas-

 612. -har jag inte svar på, men jag
  ska prata med experter på området.

 613. Det är en sak som man bör fundera på
  när det gäller jobben.

 614. En annan sak är: Vem ska bygga
  samhällena kring gruvorna?

 615. Det fanns en tid
  när Boliden byggde samhällen-

 616. -i Laver, Kristineberg, Laisvall
  och på andra håll-

 617. -så att det fanns ett samhälle
  kring den planerade gruvan.

 618. I dag har jag inte sett
  ett enda av de nya gruvbolagen-

 619. -överhuvudtaget resonera
  i termer av ett samhällsbyggande.

 620. När det gäller Jokkmokk
  är det uttalat i konsultrapporten-

 621. -att man talar om
  baracker och husvagnar-

 622. -som boende i anslutning till gruvan.

 623. Men om inte bolagen gör det,
  vem ska då göra det?

 624. Åtminstone när det gäller-

 625. -befolkningssvaga glesbygdskommuner
  i Norrland-

 626. -har jag svårt att se
  hur de ska mäkta med det.

 627. Inte ens expansiva kommuner
  i storstadsområden-

 628. -klarar av att ordna
  en bostadsförsörjning-

 629. -och annat som hör ett samhälle till.

 630. Pajala är ett intressant exempel.
  Det har byggts några villor-

 631. -och ett bostadsrättshus.
  Det är en skola som har byggts om.

 632. Jag kollade upp bostadsrätterna,
  och de fanns på Hemnet.

 633. Några hade sålts,
  och några fanns kvar-

 634. -men de där trerummarna i Pajala
  kostade 3 miljoner.

 635. Det är ett pris som påminner
  mer om Stockholm än Norrlands inland-

 636. -och det illustrerar problematiken.

 637. Det finns ingen modell-

 638. -för hur man ska lösa flaskhalsen-

 639. -och bostäder är
  den första förutsättningen-

 640. -för att folk ska kunna flytta dit
  med familjen och bli bofasta.

 641. Klarar man inte det
  är risken uppenbar för-

 642. -det man har kallat
  "fly in, fly out"-

 643. -men i Norrland handlar det mer om
  "drive in, drive out"-

 644. -alltså att man kör
  40-50 mil till ett jobb i veckan.

 645. Det är en jättestor och intressant
  samhällsfråga som måste diskuteras.

 646. Jag har inte svaret,
  men problematiken finns.

 647. Sen är de jobb
  som gruvbranschen skapar-

 648. -inte i första hand att spränga,
  transportera och mala malm-

 649. -utan det är jobb runtomkring:

 650. Tekniska konsulter, maskintillverkare
  och annan service.

 651. Branschorganisationen Swemin
  tror att det kan bli-

 652. -50 000 nya jobb i gruvnäringen
  fram till 2025.

 653. 10 000-15 000 av dem handlar om
  det vi brukar se som gruvarbete.

 654. Resten är det andra-

 655. -och hur mycket av allt det andra,
  som är merparten av jobben-

 656. -hamnar på gruvorterna?

 657. Där är bilden inte så positiv.

 658. På tåget ner läste jag en studie-

 659. -av tillväxtanalys
  på malmfältsorterna-

 660. -där man gör bedömningen
  att mycket av kringverksamheten-

 661. -inte med automatik
  hamnar i närområdet.

 662. En sak som jag inte har gjort än-

 663. -men som jag skulle vilja undersöka-

 664. -är min hypotes att det största
  gruvsamhället i Västerbotten-

 665. -inte är Kristineberg, Boliden-

 666. -eller Kågedalen,
  där det finns en guldgruva-

 667. -utan Umeå.

 668. Där finns miljökonsulterna
  och de tekniska konsulterna.

 669. Där finns mark- och miljödomstolen
  och utbildningar inom gruvnäring-

 670. -så det kan vara i Umeå-

 671. -som de flesta gruvjobben
  i den moderna gruvbranschen finns.

 672. Det är också en viktig diskussion.

 673. Hur ser man till att så mycket
  som möjligt av kringverksamheten-

 674. -alla de jobb som inte direkt
  är knutna till att utvinna malmen-

 675. -hamnar i de bygder där gruvorna är?

 676. Det är saker som jag jobbar med nu.

 677. Det är preliminära slutsatser-

 678. -men här finns det ett område
  som förtjänar att tittas närmare på-

 679. -i de orter
  där gruvprojekt är aktuella.

 680. Då...

 681. Fem? Ja.

 682. Till sist ska jag säga lite om-

 683. -den politiska kartan
  för gruvfrågorna.

 684. Sen 90-talet
  har kursen varit ganska tydlig-

 685. -med den nya minerallagstiftningen
  som skulle underlätta prospektering.

 686. Det blev mycket lättare för bolag
  att prospektera vid sidan av staten-

 687. -och man har lagt en låg ribba-

 688. -för den del av vinsten
  som samhället tar ut.

 689. Det förs en diskussion om-

 690. -de 0,5 promille
  vi tar i mineralavgift-

 691. -och i internationell jämförelse-

 692. -i de studier som gjorts,
  har Sverige en låg avgift.

 693. Det har bolagen uppfattat, så det
  har prospekterats mycket i Sverige-

 694. -och på prospekteringsbolagens
  hemsidor ser man-

 695. -ser man att de pekar på
  att Sverige är ett gynnsamt land-

 696. -för att jobba med mineralutvinning.

 697. I huvudsak fastslås riktningen
  i regeringens mineralstrategi-

 698. -och socialdemokraterna har
  presenterat ett motsvarande dokument-

 699. -men jag hittar inga stora skillnader
  gentemot mineralstrategin.

 700. Utan att tycka nåt
  om de förslag som finns-

 701. -är det som stör mig i dokumenten-

 702. -att den verklighetsbeskrivning
  jag har gett inte finns med.

 703. Man konstaterar att vi har
  en stark miljölagstiftning-

 704. -och så är det-

 705. -men trots en stark miljölagstiftning
  händer saker som inte borde hända.

 706. Då är det så
  att till synes kan man tycka-

 707. -att kursen är utstakad-

 708. -men på senare år har nåt hänt,
  som vi ser exempel på här:

 709. Det har blivit ett stort
  samhällsengagemang i frågorna-

 710. -där människor-

 711. -har börjat diskutera, ifrågasätta
  och ibland protestera mot gruvor.

 712. Jag ska inte recensera
  allt som har sagts-

 713. -i namn av
  de lokala aktionsgrupperna-

 714. -men jag kan konstatera
  att det haft effekt.

 715. Jag har jobbat i femton år
  med att syna gruvbranschen-

 716. -och periodvis
  har det inte varit lätt.

 717. Intresset i Stockholm
  har inte varit på topp-

 718. -när jag har föreslagit reportage i
  "Rapport" eller "Uppdrag granskning"-

 719. -om gruvbranschen.

 720. Det senaste halvåret, framförallt
  efter protesterna i Kallak-

 721. -har det varit tvärtom.
  Det finns inte en nyhetsredaktion-

 722. -som inte har uppmärksammat frågorna.
  DN:s chefredaktör fick be om ursäkt-

 723. -för att man var så senfärdig med
  att skicka ett team till Jokkmokk.

 724. Det har haft en effekt.

 725. Jag var på ett stort möte
  med branschföreträdare i januari-

 726. -och halvvägs in i mötet
  sa en av arrangörerna:

 727. "Så här ofta har ordet 'hållbarhet'
  aldrig använts på ett gruvmöte."

 728. Jag tycker också
  att man ser en förändrad attityd-

 729. -på myndighetsnivå.

 730. Jag har mött Bergsstatens företrädare
  flera gånger det senaste året-

 731. -och det finns en självkritik där.

 732. De säger i dag, utan omsvep
  att det har begåtts misstag-

 733. -och att de ska vara
  mer tydliga och synliga-

 734. -med varför de beslutar det de gör.

 735. Man har låtit beslut
  gå i en annan riktning-

 736. -åtminstone i ett fall. Det kom
  ett beslut om en planerad gruva-

 737. -i Stekenjokk.

 738. Jag hade tittat
  på Bergsstatens historik-

 739. -och mellan 2000 och slutet på 2012
  hade man tagit 115 ja-beslut-

 740. -om bearbetningskoncessioner-

 741. -och noll beslut där man avslagit
  bearbetningskoncessioner-

 742. -så att man nu avslår en ansökan
  om bearbetningskoncession-

 743. -är värt att notera.

 744. Jag tycker att man ser-

 745. -en större öppenhet och vaksamhet-

 746. -från myndighetshåll-

 747. -på att även
  ta hänsyn till miljöaspekterna.

 748. Vart är vi på väg, då?
  Det är svårt att säga-

 749. -var allt kommer att landa. Det finns
  ett tryck för att starta gruvor.

 750. Hur stort det blir beror mycket på-

 751. -den i dag osäkra utvecklingen
  på världsmarknaden för metallpriser.

 752. Det finns en politisk kurs
  som har som bas-

 753. -att skapa gynnsamma förutsättningar
  för branschens utveckling-

 754. -där det finns en tillit
  till den miljölagstiftning vi har.

 755. Det finns ett stort och växande
  folkligt engagemang i frågorna-

 756. -där man försöker syna och granska
  de projekt som är på gång.

 757. Var det landar återstår att se-

 758. -men i den period vi nu är-

 759. -med olika utvecklingsvägar-

 760. -är det oerhört viktigt
  med såna här samlingar-

 761. -där man lyfter på alla stenar
  och diskuterar frågorna ingående.

 762. Med det tackar jag
  för visad uppmärksamhet.

 763. Textning: Sofie B. Granqvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Gruvor och vi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Journalisten och författaren Arne Müller berättar om relationen mellan gruvdriften i Sverige och landets medborgare. Inspelat 28 februari 2014 på Grenne kulturgård i Gränna. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV), ABF, Gränna skogsgrupp, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Visingsö näringslivsförening, Visingsörådet, WWF och Upplev Omberg.

Ämnen:
Teknik > Industriella processer
Ämnesord:
Bergsbruk, Gruvbrytning, Gruvindustri, Gruvor, Mineralutvinning, Prospektering, Sverige, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Gruvor i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Gruvor och vi

Journalisten och författaren Arne Müller berättar om relationen mellan gruvdriften i Sverige och landets medborgare. Inspelat 28 februari 2014 på Grenne kulturgård i Gränna. Arrangörer: ARV (Aktion Rädda Vättern) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Gruvor och återvinning

Nils Johansson, forskare i miljöteknik, pratar om sopor. Vad är sopor? En tröja som finns i affären är en vara man kan köpa, men om samma tröja ligger i soporna är den sopor. Det är betraktaren som avgör. Inspelat i Gränna 28 februari. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Vätterns speciella bottengeologi

Rolf Hallberg, professor emeritus i mikrobiell geokemi vid Stockholms universitet, berättar om hur Vättern ser ut, hur den bildades och hur ett eventuellt gruvbygge skulle påverka den. Inspelat i Gränna 28 februari. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Gruvor och vatten

Olof Holmstrand, professor emeritus i hydrogeologisk miljöteknik vid Chalmers i Göteborg, berättar om vatten och hur utsläpp från gruvor påverkar vattnet som finns runtom. Inspelat i Gränna 28 februari. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Gruvdammar

Eva-Lotta Thunqvist, lektor på Kungliga Tekniska Högskolan, berättar om hur gruvdammar byggs och vilket läge som är bäst. Inspelat i Gränna 28 februari. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Paneldebatt

De flesta experterna på seminariedagen Gruvor i fokus var nog överens om att ett gruvprojekt skulle skada Vättern och området runt omkring. Kan det finnas andra infallsvinklar? Publiken ställer frågor till experterna. Inspelat i Gränna 28 februari. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Bör vi frukta singulariteten?

Singulariteten är idén om det tillfället inom en snar framtid när artificiell intelligens inte bara når samma nivå som mänsklig intelligens, utan även passerar den. I detta panelsamtal diskuteras vad detta kan leda till och om vi bör frukta den utvecklingen. Medverkande: Ray Kurzweil, framtidsforskare och entreprenör, Stuart Russell, professor i datavetenskap, Max Tegmark, professor i fysik och kosmologi, Harry Shum, forskare och teknisk chef Microsoft. Moderator: Margaret Boden. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Peking på hjul

I det en gång så cykeltäta Peking trängs idag lika många bilar som finns i hela Sverige. Ibland är luftföroreningarna så svåra att flyg får ställas in och motorvägar stängas av. Men nu satsar Peking på att begränsa biltrafiken och bygga ut kollektivtrafiken.

Fråga oss