Titta

UR Samtiden - Gruvor i fokus

UR Samtiden - Gruvor i fokus

Om UR Samtiden - Gruvor i fokus

Allt fler företag vill starta en gruva. Vad innebär det för området där gruvan ska byggas? Skapar det jobbtillfällen? Tjänar området något på det? Vilka miljöproblem kan det leda till? Experter och forskare föreläser. Inspelat 28 februari 2014 på Grenne kulturgård i Gränna. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern, ABF, Gränna skogsgrupp, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Visingsö näringslivsförening, Visingsörådet, WWF och Upplev Omberg.

Till första programmet

UR Samtiden - Gruvor i fokus : GruvdammarDela
 1. Jag kom in i
  ett projekt om dammsäkerhet-

 2. -med May-Britt Öhman
  som skulle prata i dag.

 3. Det var ett forskningsprojekt
  om dammsäkerhet i Lule- och Umeälven.

 4. Det hette "Nedan fördämningarna -
  säkerhet, risk och resiliens"-

 5. -och det var finansierat
  av Vetenskapsrådet-

 6. -så vi har tittat på dammsäkerhet
  i Luleälven-

 7. -och kom på så vis in på Kallak,
  en gruva som har nämnts tidigare-

 8. -som är utanför Jokkmokk.

 9. Den ligger i princip på en ö i älven-

 10. -där man har ett vattenkraftverk,
  en damm uppströms och nedströms-

 11. -och mitt i älven
  planerar man gruvan.

 12. Det är ett vanligt fenomen, att det
  är en konflikt mellan gruvverksamhet-

 13. -och dricksvatten
  eller vattenkvalitet.

 14. Det är ett vanligt konfliktområde.

 15. Hur gör man då? Vi tittade på hur...

 16. Man kan titta på hur det ser ut.
  Hur vanligt är det med olyckor-

 17. -eller hur ser dammsäkerheten ut
  vid gruvor?

 18. Om man ser på havererade gruvdammar-

 19. -har vi tidigare nämnt Los Frailes
  1998, där Boliden var inblandade.

 20. Då läckte miljontals kubikmeter slam
  ut från en gruvdamm.

 21. Det rann ut i en flod.

 22. I Baia Mare 2000-

 23. -brast en avfallsdamm med cyanid
  och tungmetaller från en guldgruva.

 24. Förgiftat vatten rann ut i floden...

 25. ...och 2,5 miljoner människors
  dricksvatten förstördes.

 26. Aitik har också nämnts. Det är
  det största haveriet i Sverige-

 27. -men det har förekommit andra.

 28. Här brast slamdammen,
  men fångdammen höll.

 29. Jag ska prata om
  hur dammar är konstruerade.

 30. Talvivaara är ett exempel i Finland.

 31. Det fick inte mycket uppmärksamhet,
  men det var...

 32. Det betecknas som Finlands
  största miljökatastrof i modern tid.

 33. Man hade nickel, uran och zink
  som läckte ut-

 34. -till vattendrag.

 35. Då undrar man hur vanligt det är.
  Är det regel eller undantag?

 36. Det finns en sammanställning
  av havererade gruvdammar-

 37. -men den är inte fullständig,
  utan utgår från media.

 38. Det finns
  inget fullständigt olycksregister.

 39. Men det finns ett register,
  och jag tittade i det-

 40. -och de senaste åren,
  från 98 fram till i dag-

 41. -är det ett antal gruvor.
  Det visar sig vara...

 42. Jag bläddrar, så att ni får se.

 43. Det är ungefär två stora olyckor
  per år som inträffar.

 44. Det är inte ett undantag,
  och där har vi Aitik 2000.

 45. Här var Los Frailes.
  Jag har inte gått längre bak.

 46. Det finns inte
  ett fullständigt olycksregister.

 47. Det finns en organisation
  som heter ICOLD-

 48. -International Commission
  on Large Dams-

 49. -en intresseorganisation
  som tittar på stora dammar.

 50. Bevakningen ser olika ut
  i olika länder-

 51. -men de konstaterade redan 2001:

 52. "Technical knowlede exists to allow
  dams to be built at low risk."

 53. Det finns teknisk kunskap
  för att driva gruvdammarna säkert.

 54. "But accidents occur"-

 55. -"because of lapses
  in the application of expertise"-

 56. -"and lack of attention to detail."

 57. De är oroliga redan 2001.

 58. Det finns alltså expertis,
  men det är brister i tillsynen-

 59. -och brister i detaljkunskapen.

 60. Man säger: "The mining industry
  operates to cut costs"-

 61. -"due to the reduction
  in real prices for minerals."

 62. Gruvindustrin jobbar hela tiden
  för att skära ned kostnaderna.

 63. Den här kommissionen
  är alltså oberoende-

 64. -och har gjort en rapport.

 65. Det finns inte mycket gjort-

 66. -och nån pratade om
  varför man inte forskar mer.

 67. Det här är ett examensarbete,
  och inom forskningen-

 68. -satsas det inte mycket pengar på
  gruvindustrins effekter och problem.

 69. Däremot satsas en del på att utveckla
  metoder för att ta fram mineraler.

 70. Det är inte ett prioriterat område.

 71. I examensarbetet visade de-

 72. -att det var höga vattennivåer,
  konstruktionsfel-

 73. -och driftsrelaterade händelser
  som gjort att man fått problem.

 74. Det har lett till
  de värsta händelserna.

 75. De konstaterade 2005 att det fanns
  ett behov av ett gruvdammsregister-

 76. -och ett felrapporteringssystem.

 77. Det skulle ge
  ett mer pålitligt underlag-

 78. -men det finns ännu inget register.

 79. 2012 kom en dammsäkerhetsutredning-

 80. -som ni kan titta på. Den heter
  "Tydliga regler och bra tillsyn".

 81. De konstaterar att bristande tillsyn
  av befintliga dammar är ett problem.

 82. Det är problem med egenkontroll,
  och så är det strukturerat.

 83. Man övervakar själv och lämnar in det
  till länsstyrelsen.

 84. Det är kompetensbrist inom branschen.
  Vi har haft gruvindustri tidigare-

 85. -men sen gick det ned på 90-talet
  och det är många pensionsavgångar-

 86. -så det är en brist på kompetens.

 87. Vad det gäller olyckorna
  saknas det ofta beredskapsplaner.

 88. Jag tänkte prata om skillnader
  mellan vattenkraftsdammar-

 89. -och gruvdammar.

 90. Jag kommer från det hållet, och ni
  har nog koll på vattenkraftsdammar.

 91. Man har dämt upp-

 92. -ofta
  med en jord- eller stenfyllnadsdamm.

 93. Uppströms har man
  regleringsmagasinet.

 94. Det man ofta ser är utskoven,
  där vattnet kommer forsande-

 95. -och det är överskottet. Egentligen
  ska det gå genom kraftstationen-

 96. -och generera elström.

 97. I en gruvdamm har man slammagasinet-

 98. -och ett utskov.

 99. Ibland har man en reningsanläggning-

 100. -där man genom olika processer
  försöker får bort metaller.

 101. Annars rinner det vidare.
  Men man har en liknande dammkropp.

 102. Här är Aitik.

 103. Det är ett bra exempel,
  för ni såg trappstegsgruvan tidigare.

 104. Den är här. Det är den biten-

 105. -så det är en väldigt begränsad del.
  Här är slammagasinet-

 106. -och klarningsdammen.

 107. Det är väldigt stora ytor,
  som Olle var inne på.

 108. Vad påverkas då gruvdammen av?

 109. Det är en dammkropp
  som ska vara hyggligt tät-

 110. -och är nedförd
  till fastare material.

 111. Här anrikas sanden eller slammet
  som man har från processen.

 112. Den är påverkad av is. I vårt klimat
  kan man ha is på dammen.

 113. Man har kanske frost i marken
  och här.

 114. Man har diverse klimatpåverkan.

 115. Sen får man ibland för sig
  att vattnet stannar i dammen-

 116. -men det går ju inte.
  Det måste släppas ut nånstans.

 117. Dels tar det sig
  långsamt genom dammkroppen...

 118. ...här.

 119. Man har en ström här,
  och man släpper ut vatten därifrån-

 120. -så det kommer ut.

 121. Det finns olika typer av dammar.

 122. Man pratar om inåtdammar,
  då man bygger på konstruktionen inåt.

 123. Man bygger sig uppåt,
  och man bygger ju en damm eftersom.

 124. Man kan också bygga uppåt-

 125. -eller bygga utåt.

 126. Det vanligaste och billigaste
  är inåtdammen.

 127. Här har man en konstruktion
  som ser likadan ut och är planerad-

 128. -men ofta börjar det
  som en konstruktion-

 129. -och sen bygger man med tiden på den.

 130. Det kanske börjar som en damm
  med en tät kärna i mitten-

 131. -och sen blir det en inåtdamm,
  när man lägger fyllning utanpå.

 132. Då kommer vi till jämförelsen.
  Om ni har klart för er hur de ser ut-

 133. -har jag vattenkraftsdammen här
  och gruvdammen här.

 134. Om man jämför konstruktionerna-

 135. -kan man i princip ta bort
  en vattenkraftsdamm.

 136. De är komplicerat, för man har byggt
  utifrån att den står där-

 137. -men det finns fall i USA där man
  har tagit bort vattenkraftsdammar.

 138. En gruvdamm måste stå i tusentals år,
  för det är ett avfallsupplag.

 139. Det finns ju där till nästa istid.

 140. Vad gäller vattenkraftsdammar
  finns det bra kunskap.

 141. Redan de gamla grekerna och romarna
  höll på med det.

 142. Man har byggt dammar för bevattning,
  och sen har vi börjat med elkraft-

 143. -men vattenmagasin
  har man byggt tidigare.

 144. Gruvdammar... Tidigare släppte man ut
  vattnet i närmaste vattendrag-

 145. -så dem har man inte
  lika lång historia och kunskap om.

 146. I en vattenkraftsdamm har man
  en i förväg fastställd konstruktion.

 147. Man bestämmer dess utseende, läge
  och material.

 148. En gruvdamm konstrueras ju eftersom-

 149. -och beroende på materialet
  kan utformningen ändras.

 150. Vattenkraftsdammar gör specialiserade
  vattenbyggnadsingenjörer-

 151. -men gruvdammar
  är ofta en biprodukt av verksamheten.

 152. Gruvan är det intressanta, så ofta
  gör gruvingenjörer konstruktionen.

 153. Det har ändrats
  och nu är det en profession-

 154. -men kunskapsläget är bättre
  för vattenbyggnadskonsten-

 155. -än för gruvdammsbyggnaden.

 156. Man väljer dammläge utifrån var det
  är bäst och stabilast-

 157. -medan gruvdammen
  hamnar där gruvan är lokaliserad.

 158. Vid vattenkraftsdammen är det ofta
  en konstruktör och en entreprenör-

 159. -men vid gruvdammen är det ofta först
  en konstruktör och en entreprenör-

 160. -men sen kan andra fortsätta.
  Det kan bli nya konstruktörer-

 161. -som designar det.

 162. Vattenkraftsdammar
  är ofta grundlagda på ett berg-

 163. -men gruvdammar
  är beroende av var gruvan är.

 164. Där lägger man dammen.

 165. Vattendammen håller för vattentryck,
  men gruvdammen för sand och vatten.

 166. Man har utvalt material
  vid vattenkraft-

 167. -men restprodukter i gruvdammar.

 168. Vad gäller packning av material
  är det mer rutin i vattenkraft.

 169. Man har jobbat mer med det-

 170. -men många av dammarna
  påbörjades för 20-30 år sen.

 171. Vid vattenkraftsdammarna
  vill alla som är inom vattendraget-

 172. -ha så bra möjligheter som möjligt.
  Vattnet är ju inkomsten.

 173. Men vid gruvdammar
  är det mineralet som är inkomsten.

 174. Resten är avfall.

 175. Man har ofta vattenkraftsföretag
  i en älv.

 176. I Luleälven äger Vattenkraft
  samtliga kraftstationer-

 177. -och då tänker man
  på hela vattendraget.

 178. Vid gruvdammar saknar man ofta
  incitament för samverkan.

 179. Ni var inne på klimatförändringar-

 180. -och det har man diskuterat länge
  inom vattenkraftsbranschen.

 181. Däremot har det inte varit
  en jättefråga för gruvdammar.

 182. Vattenkraftsdammar fjärrövervakas-

 183. -men vid gruvdammar har man personal
  på plats så länge malmen bryts.

 184. Därefter
  är det en annan sak med tillsynen.

 185. Det här har en lång historia
  och mer kunskap-

 186. -men här finns få forskare.

 187. Det här är en bild från Kallak-

 188. -vid Luleälven.

 189. Jag tror...

 190. Man får tänka
  att man inte kan ha bådadera-

 191. -utan det är
  gruvverksamhet eller vattentäkt.

 192. Det är massor av problem förknippade
  med det här som måste lösas-

 193. -och man skulle aldrig lägga
  en vattentäkt nedströms Aitik.

 194. Det är så pass förorenat.

 195. Man står i en valsituation.

 196. Om jag skulle säga nåt om...

 197. Det här är en bild över Aitikgruvans
  sandmagasin-

 198. -eller slamdamm.

 199. Det som jag tänkte avsluta med-

 200. -var miljöbalken och miljölagen.

 201. Vi har en stark miljölagstiftning
  i Sverige-

 202. -men vi har intervjuat folk
  som har sysslat med tillsyn-

 203. -bl.a. på personer på länsstyrelsen
  som är en tillsynsmyndighet.

 204. Deras huvudsakliga invändning-

 205. -bör man fundera på
  innan man startar gruvverksamhet-

 206. -och det är att det sällan handlar om
  förebyggande miljöarbete.

 207. Tvärtom är det ofta i gruvsammanhang
  fråga om akututryckningar-

 208. -och att anpassa saker eftersom.

 209. Man får lösa frågan efterhand,
  och det syns-

 210. -i Norra kärrs MKB
  för bearbetningskoncession.

 211. Där har man inte ens talat om
  var gruvdammarna ska vara.

 212. Det håller man på att utreda-

 213. -när man lämnar in sin MKB.

 214. Deras synpunkter är att miljöbalken-

 215. -förutsätter
  att man har insikt om de här sakerna-

 216. -och agerar därefter-

 217. -att man har koll på miljöproblem
  och agerar utifrån det.

 218. I många av gruvsammanhangen har man-

 219. -väntat med att presentera lösningar-

 220. -och är plötsligt gruvan på gång
  och investerarna väntar på-

 221. -att få ut pengar. Då är det svårt
  att komma med miljöfrågor.

 222. Man måste veta vad man ska göra,
  och ofta är det så-

 223. -att man pratar om återställning
  som ska ske när gruvan läggs ned.

 224. Då får man för sig att man lägger ned
  på ett planerat sätt-

 225. -men i själva verket
  visar länsstyrelses erfarenheter-

 226. -att det oftast är så
  att pengarna tar slut.

 227. Då har man inte en planerad
  avslutning och återställning-

 228. -utan pengarna tar slut, och det är
  viktigt att ha en plan.

 229. Det står ofta "på bästa sätt"
  och "med bästa teknik" i en MKB.

 230. Ja... Jag tror att det var...

 231. Det man tänker på när man pratar om
  ekonomi generellt...

 232. Egentligen är ekonomi en fråga om
  att man ska hushålla med resurserna-

 233. -men det har fått en annan betydelse.

 234. Det är viktigt att tänka på,
  för det här blir en lånebubbla-

 235. -som kommande generationer
  får betala.

 236. Jag tror att det vore jättebra-

 237. -för den som tycker
  att gruvor är en bra idé-

 238. -att besöka Aitik. Jag använder det
  och det har använts tidigare-

 239. -för förhållandena är lika.
  Aitik är större-

 240. -men det är små halter av mineraler-

 241. -så det blir mycket en fråga om
  materialhantering och transporter.

 242. Därför kan jag rekommendera
  ett studiebesök i Aitik-

 243. -så får man koll på skalan
  och vad det handlar om-

 244. -vad gäller ytor och processer.

 245. Det är långt, men man lär sig en del.

 246. Jag slutar där.

 247. Textning: Sofie B. Granqvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Gruvdammar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Eva-Lotta Thunqvist, lektor på Kungliga Tekniska Högskolan, berättar om hur gruvdammar byggs och vilket läge som är bäst. Det finns inte så mycket forskning på hur gruvor påverkar miljön, det satsas mer på att se vilka metoder som är bäst när man ska utvinna mineraler och annat. Inspelat 28 februari 2014 på Grenne kulturgård i Gränna. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV), ABF, Gränna skogsgrupp, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Visingsö näringslivsförening, Visingsörådet, WWF och Upplev Omberg.

Ämnen:
Teknik > Industriella processer, Teknik > Vatten och avlopp
Ämnesord:
Bergsbruk, Byggnadsproduktion, Dammar (fördämningar), Gruvor, Mineralutvinning, Prospektering, Teknik, Vattenbyggnad
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Gruvor i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Gruvor och vi

Journalisten och författaren Arne Müller berättar om relationen mellan gruvdriften i Sverige och landets medborgare. Inspelat 28 februari 2014 på Grenne kulturgård i Gränna. Arrangörer: ARV (Aktion Rädda Vättern) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Gruvor och återvinning

Nils Johansson, forskare i miljöteknik, pratar om sopor. Vad är sopor? En tröja som finns i affären är en vara man kan köpa, men om samma tröja ligger i soporna är den sopor. Det är betraktaren som avgör. Inspelat i Gränna 28 februari. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Vätterns speciella bottengeologi

Rolf Hallberg, professor emeritus i mikrobiell geokemi vid Stockholms universitet, berättar om hur Vättern ser ut, hur den bildades och hur ett eventuellt gruvbygge skulle påverka den. Inspelat i Gränna 28 februari. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Gruvor och vatten

Olof Holmstrand, professor emeritus i hydrogeologisk miljöteknik vid Chalmers i Göteborg, berättar om vatten och hur utsläpp från gruvor påverkar vattnet som finns runtom. Inspelat i Gränna 28 februari. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Gruvdammar

Eva-Lotta Thunqvist, lektor på Kungliga Tekniska Högskolan, berättar om hur gruvdammar byggs och vilket läge som är bäst. Inspelat i Gränna 28 februari. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Paneldebatt

De flesta experterna på seminariedagen Gruvor i fokus var nog överens om att ett gruvprojekt skulle skada Vättern och området runt omkring. Kan det finnas andra infallsvinklar? Publiken ställer frågor till experterna. Inspelat i Gränna 28 februari. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Vad är intelligens?

Ett panelsamtal om intelligens och svårigheterna att definiera vad intelligens är. Samtalet berör även hur vi påverkas av alla möten och interaktioner som vi gör dagligen i bland annat digitala medier. Medverkande: Margaret Boden, professor i kognitionsvetenskap, Barnara Grosz, professor i naturvetenskap, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Helga Nowotny, professor och ledamot i Vetenskapsakademien. Moderator: Göran K Hansson. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Peking på hjul

I det en gång så cykeltäta Peking trängs idag lika många bilar som finns i hela Sverige. Ibland är luftföroreningarna så svåra att flyg får ställas in och motorvägar stängas av. Men nu satsar Peking på att begränsa biltrafiken och bygga ut kollektivtrafiken.

Fråga oss