Titta

UR Samtiden - Inspirerande matematik

UR Samtiden - Inspirerande matematik

Om UR Samtiden - Inspirerande matematik

Två tusen lärare och skolforskare möts för att prata matematik och pedagogik. Utmaningen ligger bland annat i "att hjälpa eleverna att hitta in i matten, att väcka deras lust och intresse". Några av landets bästa föreläsare står på scenen. Några av landets mest entusiastiska mattelärare delar med sig av sina erfarenheter. Föredragen spelades in på Matematikbiennalen på Umeå universitet i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Inspirerande matematik : Resonera och kommunicera i matteDela
 1. Vi kommer från Nässjö,
  en kommun med cirka 30 000 invånare-

 2. -som ligger mitt i Småland.
  Vår skola heter Handskerydsskolan.

 3. Där jobbar vi som grundskollärare
  tre dagar i veckan.

 4. Två dagar i veckan skriver vi
  ett nytt basläromedel i matematik.

 5. Vi har länge velat utveckla
  vår matematikundervisning-

 6. -framför allt den kommunikativa
  delen, som är väldigt stor.

 7. Vi har funnit metoder
  som utvecklar kommunikationen-

 8. -i matematiken,
  men även i andra ämnen.

 9. Vi ska presentera
  några av dem i dag.

 10. Vi har jobbat med Lgr 11
  i två och ett halvt år.

 11. Det har varit en spännande resa.

 12. Vi kände direkt när boken kom
  att vi ville lära oss den.

 13. Vi började grotta in oss
  i matematikkursplanen.

 14. Det märks tydligt i syftestexterna
  att förmågorna står i fokus.

 15. Eleverna ska utveckla
  fem matematiska förmågor.

 16. Vi har sammanfört resonemangs- och
  kommunikationsförmågan till en-

 17. -eftersom de är sammanförda
  i kunskapskraven.

 18. Nässjö är en järnvägsknut.

 19. Där byter man ofta tåg,
  och många spår utgår därifrån.

 20. När vi började tänka
  kring matematiska förmågor-

 21. -kunde vi se att förmågorna
  kan liknas vid järnvägsspår-

 22. -som leds ut i matematikämnet.

 23. Men spår som leder åt olika håll
  måste ha ett samband med varann.

 24. Precis som en tågstation
  binder samman på en ort-

 25. -så anser vi att kommunikationen för
  samman samtliga förmågor-

 26. -i matematik.

 27. Matematiken är ju ett språk.

 28. Ett språk som man förmodligen
  utvecklar genom hela livet.

 29. Om man lär sig ett nytt språk
  tillkommer en god självkänsla.

 30. Man får självförtroende
  att uttrycka sig-

 31. -och i mötet med andra.

 32. Därför ser vi att kommunikationen
  är central även i matematik.

 33. Den gör att eleverna ser samband
  och kan generalisera kunskapen.

 34. I syftestexten blir det synligt
  och väldigt tydligt-

 35. -på vilket sätt kommunikationen
  är så central.

 36. Vi kommunicerar på olika sätt.

 37. Här har vi tagit några verb
  ur kursplanen om matematik-

 38. -som beskriver hur kommunikationen
  ska utvecklas och ske.

 39. Språket utgör ett komplicerat system
  i matematikämnet.

 40. Vi tror att när man lär sig
  ett nytt språk-

 41. -precis som när man lär sig
  modersmålet bör börja tidigt.

 42. Göran Svanelid
  har talat om rotpedagogik.

 43. Man ska göra rätt saker,
  göra dem ofta och börja tidigt-

 44. -för att komma så långt
  som möjligt i språkutvecklingen.

 45. Vi har provat olika kommunikativa
  metoder med våra skolbarn-

 46. -och vi tycker att de leder långt
  inom kommunikationens område.

 47. Vi tänkte presentera
  några av metoderna i dag-

 48. -och säga lite om
  hur vi praktiskt använder dem.

 49. För att ta avstamp nånstans
  så är det så-

 50. -att kunskapen om undervisning
  och om hur elever lär-

 51. -har växt mycket under senare år.

 52. Det bedrivs mycket pedagogisk
  forskning runtom i världen.

 53. En forskning som varit omtalad under
  senare tid-

 54. -är Dylan Williams forskning
  om formativ bedömning.

 55. Han är en engelsk forskare
  som gjort många studier-

 56. -kring vad det är
  som påverkar elevers lärande.

 57. -och hur långt man kommer
  i sitt lärande.

 58. Han har funnit att formativ bedömning
  leder väldigt långt.

 59. Den formativa bedömningen är en
  samling undervisningsstrategier.

 60. Effekterna av strategierna är
  de största som har registrerats-

 61. -inom utbildningsväsendet
  på väldigt lång tid.

 62. För att kort sammanfatta
  hur han tänker kring strategierna-

 63. -har vi valt
  att projicera dem här.

 64. Han tänker sig
  fem strategiprinciper-

 65. -som är avgörande för
  hur långt lärandet kan komma.

 66. Den första principen
  handlar om att med säkerhet veta-

 67. -vad jag gör och vart jag ska.
  "Vad är det jag ska lära mig?"

 68. Det är viktigt att eleven förstår
  intentionen med undervisningen.

 69. Eleven behöver se
  tydliga, konkreta kriterier-

 70. -för vad god kvalitet
  är inom ett område.

 71. Här är det viktigt att läraren
  har en god ämneskunskap-

 72. -kring ämnet man undervisar i.

 73. Han har också funnit
  att man måste skapa-

 74. -ett gott gruppklimat
  i en undervisningsgrupp.

 75. Det ska stimulera elever
  att våga uttrycka-

 76. -vad de tänker och känner och våga
  förmedla ståndpunkter och åsikter.

 77. Här blir lärarens förhållningssätt
  ibland avgörande-

 78. -för hur långt man kan komma
  med eleverna.

 79. Att få ett riktigt läranderum.

 80. Dylans tredje princip är
  att komma åt frågan om feedback.

 81. Feedback på olika håll.

 82. Den viktigaste feedbacken är kanske
  den från elev till lärare.

 83. Eleven är ju
  den viktigaste informationskällan-

 84. -och vi måste ta avstamp från elevens
  nuläge när vi undervisar.

 85. I feedbacken är det avgörande för
  eleven att dokumentera kunskapen-

 86. -för att gå tillbaka och se hur
  lärandet har utvecklats över tid.

 87. Som fjärde punkt
  pratar han om självbedömning-

 88. -att man själv
  ska se sitt lärande.

 89. Man ska känna
  att man äger sin kunskap-

 90. -och är säker på
  vad man kan och vet.

 91. Man ska med löpande steg
  få självbedöma sin kunskap-

 92. -för att se
  sitt lärande utvecklas.

 93. Det är viktigt att eleven drivs av
  motivation av sina prestationer.

 94. Att lyckas räcker för att motiveras
  till att lära vidare.

 95. Det ska inte vara en orsak.

 96. Att man får reflektera
  kring det man lär-

 97. -och mentalt bearbeta stoffet
  gör att det sätter sig djupare.

 98. Här har vi lärare möjlighet
  att komma åt bedömningen-

 99. -genom olika strategier
  eller nycklar.

 100. Vi ska återkomma till det.
  Den här ramlar.

 101. Den femte principen han talar om
  är interaktionen mellan människor.

 102. Elever ska vara
  varandras läranderesurser.

 103. Man använder kamraterna
  till sitt eget lärande.

 104. Man har sett i forskningen
  att kamratbedömningar-

 105. -är ett kraftfullt verktyg
  för att driva ens motivation-

 106. -och lärande
  så långt som det bara går.

 107. Han har uttrycket: Det finns
  fler än en lärare i rummet.

 108. Det finns många små experter
  som sitter där i läranderummet.

 109. Det ska vi använda oss av
  och utveckla mer.

 110. Inom de fem strategierna
  ger Dylan William olika nycklar-

 111. -olika tekniker för hur man kan
  arbeta praktiskt i klassrummet-

 112. -för att jobba mot
  de fem lärprinciperna.

 113. Vi väljer att visa dem
  som en nyckelknippa.

 114. För vi känner att läraren
  skramlar med sina nycklar.

 115. Knippan är central och öppnar upp
  vart man än ska i skolan.

 116. Så önskar vi att de praktiska
  teknikerna ska fungera.

 117. Att man är redo att stoppa nyckeln i
  rätt lås i rätt dörr i rätt tid.

 118. Genom presentationen
  finns bilder på nycklar-

 119. -och det är Williams praktiska
  tekniker vi härleder till.

 120. Vi har upptäckt ett samband
  mellan de fem strategierna-

 121. -som kallas bedömning för lärande-

 122. -och de kommunikationsmetoder
  som vi presenterar i dag.

 123. Vi tycker att de går hand i hand
  och stödjer varandra.

 124. Så det löper parallellt
  genom timmen.

 125. Formativ bedömning kan jämföras
  med en kock som lagar mat.

 126. Han lagar sin soppa och smakar av
  allt eftersom han lagar den.

 127. Den formativa bedömningen
  är när kocken smakar av soppan-

 128. -gång efter gång,
  kontra en summativ bedömning-

 129. -när det är gästen som smakar
  soppan och tycker och tänker.

 130. Man kan även jämföra med en pilot
  som navigerar mot slutmålet.

 131. Han ändrar förutsättningarna,
  riktningar, kurser, höjder-

 132. -beroende på väder och vind
  och annan lufttrafik.

 133. Vi ska tänka så i undervisningen.
  Vi ska kunna ändra riktning-

 134. -ta en omväg, dyka lite ibland,
  grotta in oss i nånting-

 135. -flyga förbi nåt lite fortare.

 136. Det är vad formativ bedömning
  handlar om.

 137. Den första metoden
  vi berättar om är EPA.

 138. E står för eget eller enskilt,
  P för par och A för alla.

 139. Metoden är språkutvecklande för
  en språkutvecklande undervisning.

 140. Eleverna ges möjlighet att hamna
  i samtal de inte hamnar i annars.

 141. Det är en kommunikationsmetod
  som främjar samtal och resonemang.

 142. Metoden bygger på elevengagemang-

 143. -och hjälper eleven utveckla
  matematiken som språk.

 144. Språket kan användas som verktyg
  för att tänka och prata matematik.

 145. EPA kan användas antingen
  kognitivt eller kommunikativt.

 146. Oftast går de hand i hand.

 147. Kognitivt kan det vara eget tänkande
  utifrån förförståelsen.

 148. Sen tänker man i par
  och diskuterar tankarna.

 149. Sist samlar man och lyfter
  allas tankar tillsammans.

 150. Kommunikativt kanske man
  skriver ner svar på frågor-

 151. -en fundering eller idé
  och sen diskuterar ihop.

 152. Sen samlar man ihop resonemanget
  så att alla tar del av tankarna-

 153. -och deltar i resonemanget.

 154. I samspel med andra
  utvecklas vårt lärande.

 155. Så här får samtliga elever
  göra sin röst hörd.

 156. Alla bidrar med erfarenheter
  för att öka det totala lärandet.

 157. EPA kan härledas till Williams
  strategi om ett lärande klassrum-

 158. -där många olika aktiviteter
  utvecklar elevernas lärande.

 159. Här kommer den första nyckeln.

 160. Det är skrivplattan,
  som vi använder mycket.

 161. Den kan användas
  till enskilda idéer.

 162. Man funderar
  och skriver ner sina tankar.

 163. När man sen sitter i paret
  är det lätt att ändra och justera-

 164. -och sammanfatta tankarna innan man
  berättar dem för hela gruppen.

 165. En annan nyckel
  är att titta på elevexempel.

 166. Att jämföra vad kompisarna
  kom fram till och varför-

 167. -och försöka förstå hur kompisarna
  tänker och lära av varandra.

 168. Ann Ahlberg, forskare
  vid Göteborgs universitet...

 169. ...säger:

 170. Hon uttrycker
  att tänkande ska stå i centrum-

 171. -och att det är då
  en kognitiv utveckling sker.

 172. Genom metoden EPA får läraren
  viktig information från eleven.

 173. Man kan använda dokumentation
  från problemlösningsuppgifter.

 174. Vid detta tillfälle samlade vi in
  många lösningsförslag-

 175. -på en och samma problemlösning.
  De blev alternativ från A till E.

 176. Först fick eleverna tänka enskilt
  kring lösningsförslagen.

 177. De skulle hitta styrkor
  och svagheter.

 178. Sen fick de resonera i par.

 179. Där resonerade de om
  vad de kom fram till.

 180. Där är nästa nyckel. De använde två
  stjärnor och en önskan.

 181. I paren resonerade de om
  två styrkor som de hittat.

 182. Och en önskan, nånting
  att förbättra till nästa gång.

 183. Det är en slags kamratbedömning.

 184. Det är lättare att hitta kvaliteter i
  andras arbete.

 185. Det gäller både styrkor
  och svagheter.

 186. Två stjärnor och en önskan
  använder vi jättemycket.

 187. Det är ett bra sätt att bedöma på.
  Både eleverna och vi gör det.

 188. Efter att man pratat i grupp
  samlas allas tankar in.

 189. Man kan göra det på tavlan.

 190. Sen enas man om två stjärnor
  och en önskan kring varje lösning.

 191. Utifrån det gör man en checklista.

 192. Vad är god kvalitet
  på en problemlösningsuppgift?

 193. Den checklistan använder man
  nästa gång det är problemlösning.

 194. Det leder lärandet framåt.

 195. Svensk skoltradition bygger mycket på
  Vygotskij och hans tankar.

 196. Han levde i början av 1900-talet-

 197. -och har haft otroligt stort
  inflytande över läroplanerna.

 198. Han menar att allt lärande
  i människors liv-

 199. -föregås av att vi funnits
  i ett sammanhang-

 200. -i en specifik kontext, att vi
  funnits i ett samtal med en annan-

 201. -interagerat på olika sätt.

 202. Allt lärande tar sin början
  i samspel mellan människor.

 203. Det talar för kommunikationen
  som central för vårt lärande.

 204. Leif Strandberg har tagit mycket av
  Vygotskijs tankar till sig.

 205. Han har utarbetat
  metoden "fiffig kompis".

 206. Vi använder den
  men kallar den pratkompis.

 207. Det kan man väl benämna
  som man tycker.

 208. Leif Strandberg är utbildad
  både som rektor och lärare-

 209. -och har jobbat mycket
  med skolutvecklingsfrågor.

 210. Vi ska återkomma med exempel
  på hur vi använder pratkompisen.

 211. Vi tycker att det härleds till Dylan
  Williams femte strategi-

 212. -att aktivera eleverna
  som läranderesurser för varandra.

 213. Vi återkommer strax till det.

 214. Vi har läst mycket av McIntosh-

 215. -som skrivit
  "Att förstå och använda tal"-

 216. -som har diskuterats mycket
  runtom i Sverige.

 217. Den har använts i studiecirklar.

 218. Han har lyft elevers vanliga
  missförstånd kring taluppfattning-

 219. -och utvecklat hur vi ska komma åt
  och rätta till dem.

 220. I hans material finns
  en kommunikationsmetod-

 221. -som han kallar för tanketavlor.

 222. Här handlar det
  mer om skriftlig kommunikation.

 223. Det är delen av matematik
  som utgörs av symbolspråk-

 224. -att kunna sätta ord på samma uttryck
  i olika representationer.

 225. Här tycker vi att skrivtavlorna
  är tacksamma att arbeta med.

 226. Att kunna se ett uttryck
  och själv fylla i-

 227. -olika representationsformer
  gör att man får utmanas-

 228. -på många olika sätt, med olika sätt
  att uttrycka sig på.

 229. Man kan som lärare fylla i
  fyra rutor och lämna en tom-

 230. -för elever
  att diskutera tillsammans.

 231. Man kan fylla en tanketavla
  men peta in lite fel.

 232. Lite finn fem fel.

 233. Där kan man i par eller grupper
  hitta vad det är som är fel.

 234. Att verkligen få tolka
  och analysera uttryck.

 235. Man kan använda tanketavlorna-

 236. -för att visa goda elevexempel
  som också är en nyckel.

 237. Eller för att visa kriterier
  för god kvalitet.

 238. Att jämföra samma uttryck
  på fleras tavlor-

 239. -och se de olika uttryckssätten.

 240. Kan vi hitta varianter
  som står över de andra?

 241. Varför gör de i så fall det?

 242. Även här går metoden att härledas
  till Williams femte strategi-

 243. -om att använda elever
  som läranderesurser.

 244. Att lära sig av varandra.

 245. En annan metod
  som vi använt ganska mycket-

 246. -är concept cartoons,
  begreppsbubblor.

 247. Metoden stimulerar
  matematiskt tänkande.

 248. Skolverket rekommenderar dem
  som inspirationsmaterial.

 249. Det finns ett engelskt material-

 250. -om hur concept cartoons kan användas
  i matematikundervisning.

 251. Det är upp till årskurs nio.
  Mycket av concept cartoons-

 252. -kan man förenkla och försvåra
  efter vad man tycker passar.

 253. Vi ska berätta om principen
  för concept cartoons.

 254. En nyckelteknik med concept cartoons
  är hur frågorna ställs.

 255. Varför- eller hur-frågor.
  Det är öppna frågor.

 256. Det är viktigt att man ställer frågor
  som öppnar för resonemang.

 257. Den kan vara upplagd
  utifrån fyra fem karaktärer-

 258. -som tittar på en händelse
  eller en situation.

 259. Här är det ett klockslag.

 260. Karaktärerna är uttryckslösa-

 261. -för man ska inte tycka nåt
  om deras utseenden-

 262. -utan det viktiga är
  vad de säger och står för.

 263. Varje karaktär
  framför ett påstående-

 264. -och så finns en tom pratbubbla
  där ens egen åsikt kan stå.

 265. Man kan gemensamt prata om
  vilka påståenden de gör.

 266. Efteråt tänker man lite själv kring
  det hela.

 267. Vi använder EPA-metoden. Sen
  diskuterar man i par eller grupp.

 268. Slutligen lyfts åsikterna
  i ett lärarlett samtal.

 269. Man kan behöva göra en laboration för
  att se vad som stämde.

 270. Vill man kan man avsluta
  med en individuell reflektion-

 271. -för att knyta ihop
  där man började.

 272. De främjar och lockar till engagemang
  och kommunikation.

 273. Det är vardagsnära händelser-

 274. -och med visuell stimulans engageras
  eleverna lättare.

 275. Textmängden är ofta begränsad. Det
  gynnar de som inte läser mycket.

 276. Det sker alltid en dialog
  mellan karaktärerna.

 277. De pratar med varann, och det lockar
  eleverna till uppgiften.

 278. Elever vågar i större utsträckning
  visa vad de står för.

 279. Om det man trodde på inte höll-

 280. -kan man alltid gömma sig lite
  bakom karaktären.

 281. Det är ett sätt
  att avdramatisera felaktiga svar.

 282. Elever tränas på att ta ställning
  och stå för det de tycker-

 283. -och argumentera för sin åsikt.

 284. Concept cartoons främjar lärande-

 285. -och erbjuder en värdefull
  gemensam utgångspunkt.

 286. Den kan avslöja
  grundläggande missuppfattningar.

 287. Det finns möjlighet att utmana,
  utforska och befästa idéer.

 288. Man kan lära av varann genom
  att lyssna på andras åsikter.

 289. Sen kan man fråga sig om man
  vill ändra sin ståndpunkt.

 290. Det öppnar upp för egna åsikter.

 291. Man kan använda dem
  som ett bedömningsstöd-

 292. -som ett verktyg
  för formativ bedömning.

 293. Det ger ett effektiv lärande.

 294. Förståelse, uppfattningar
  och missuppfattningar synliggörs.

 295. Det ger viktig information
  om var eleven står.

 296. Då kan undervisningen planeras
  utifrån var eleverna befinner sig.

 297. Frågor kring concept cartoons
  kan väcka nya frågeställningar.

 298. De hjälper eleverna tänka
  kring det egna lärandet.

 299. När man gör egna concept cartoons-

 300. -syns det var man är
  i kunskapsutvecklingen.

 301. Det ställer höga krav
  att välja alternativ-

 302. -som är möjliga, dels att hitta
  de matematiskt korrekta-

 303. -men också de som är lite felaktiga.
  Det ska vara klurigt.

 304. Här kan man ha nytta
  av "Förstå och använda tal"-

 305. -särskilt när läraren
  skapar egna concept cartoons.

 306. Här finns de vanligaste
  missuppfattningarna beskrivna.

 307. De ska lyftas för att hitta
  det matematiskt korrekta.

 308. Concept cartoons kan återanvändas,
  man kan variera pratbubblorna.

 309. Man kan erbjuda olika synvinklar
  för att hitta missuppfattningar.

 310. Det finns fler användningsområden:
  som start i inlärningsprocessen-

 311. -som avstämning eller som en
  bedömning när processen avslutas.

 312. Concepts cartoons och EPA
  kan användas tillsammans.

 313. Ni ska få se elevexempel.
  De jobbar kring concept cartoons.

 314. Den första är den ni ser nu.

 315. Ni får först en minut
  att sätta er in i uppgiften.

 316. Då förstår ni lättare
  hur eleverna resonerar.

 317. Varsågoda och fundera
  en liten stund.

 318. Kan ni läsa upp det?

 319. Absolut.
  Tjejen uppe till vänster säger...

 320. Uppgiften går ut på att de ser
  två högar med klistermärken.

 321. I ena högen ligger det 38
  och i den andra 39.

 322. Uppgiften är hur många
  klistermärken det är tillsammans.

 323. Tjejen längst upp till vänster säger:
  "30 plus 30 blir 60."

 324. "Addera med 17 och du får 6 017."

 325. Sen kommer en tom bubbla.
  Nästa tjej säger:

 326. "30 plus 30 är 60.
  8 plus 9 är 17."

 327. "Addera och svaret blir 77."

 328. Nere till vänster:

 329. "Dubbla 40 och lägg till 3
  så får du 83."

 330. Nere till höger:
  "3 plus 3 är 6. 8 plus 8 blir 17."

 331. "Addera 17 och 6 och du får 23."

 332. Vänd er till grannen. Är det
  nån ni tycker stämmer och varför?

 333. Okej.

 334. Så här resonerade två elever
  kring uppgiften.

 335. -Om man tar bort 3.
  -Men han la till 3.

 336. Han tänkte att om man dubblar 40
  blir det 80.

 337. Men sen lägger man till 3.

 338. Men det går inte.
  Man skulle ta bort 3.

 339. -Hade det stämt i så fall?
  -Ja, det hade det.

 340. Det var det närmaste
  som inte var bra.

 341. Det var det närmaste som inte
  var bra. Det var deras slutsats.

 342. De var inne på att om karaktären
  längst ner till vänster-

 343. -hade dragit bort 3 i stället
  så hade han löst det.

 344. Ni får se en pardiskussion till.

 345. Där resonerar de mer
  om själva lösningsmetoderna.

 346. Jag spolar fram lite.

 347. Den är den enda som har rätt.
  Alla andra är fel.

 348. Hur har de andra tänkt?
  Hur har de fått de resultaten?

 349. Den förstår man.
  Han tar 3 plus 3.

 350. 30 plus 30 är 60.
  Men 8 plus 8 är inte 17.

 351. Det blir 16.

 352. Men om han i stället
  för att lägga till-

 353. -hade tagit bort
  skulle det blivit rätt.

 354. Hans strategi var riktig,
  men han gjorde ett beräkningsfel.

 355. Att han eller hon...
  30 plus 30 är ju 60.

 356. 8 plus 9 är 17.

 357. Hon adderar ihop dem på fel sätt.

 358. Hon satte dem jämte varandra.

 359. Det är svårt att höra exakt,
  men de resonerade kring-

 360. -att han som la till 3 skulle hamnat
  rätt om han tagit bort 3.

 361. Men de fastnade vid killen
  nere till höger.

 362. Han har räknat 8 plus 9 är 17...

 363. -...i stället för att...
  -Nej, 16.

 364. Oj, har vi ändrat den?

 365. Även om de hamnar fel ska man leda
  dem ett steg vidare.

 366. Om beräkningen var rätt
  hade strategin varit hållbar då?

 367. Man kan alltid
  ta det steget längre.

 368. Sen kan man samla alla
  lösningsmetoder på tavlan.

 369. Sen diskuterar man
  styrkor och svagheter.

 370. Vilka är hållbara i alla lägen?
  Finns det några brister?

 371. Vi var inne på
  att matematik är ett språk.

 372. Det innehåller många begrepp
  att ta ställning till och förstå.

 373. Här ett citat från Bergius
  och Emanuelsson från NCM:

 374. Boken har några år på nacken.
  I dag hade det kanske stått-

 375. -ämnesspecifika begrepp i stället för
  matematikord som i Lgr 11.

 376. När man lär sig
  ett nytt begrepp är det nästan-

 377. -som när man lär sig
  ett nytt språk som väldigt liten.

 378. Först hör man ordet
  i olika sammanhang.

 379. Sen kanske man ser det
  i skrift nånstans.

 380. Så småningom strukturerar man upp
  ordet och börjar förstå-

 381. -och ana lite
  vad det kan handla om.

 382. För att vara säker vill man
  pröva det och använda det.

 383. "Har jag förstått det rätt?"

 384. Har jag gjort det kanske jag
  kan förklara begreppet.

 385. Gör jag det och det funkar-

 386. -är det som att äga ordet.

 387. Det läggs till naturligt
  i min egen terminologi.

 388. Då kan jag generalisera det
  i helt nya sammanhang.

 389. Det ska vi tänka på när vi lanserar
  begrepp i matematiken-

 390. -som kanske är nya
  för många elever.

 391. Förr kunde man säga:

 392. "Det kan vi inte lansera
  redan på lågstadiet."

 393. "Det ordet är för svårt.
  Vi sparar på det."

 394. Men forskning visar att yngre barn
  har en mer öppen ingång-

 395. -till komplexa sammanhang och ord-

 396. -och tycker det är spännande
  med ord de inte hört förut.

 397. Det finns en spänning
  och en nyfikenhet.

 398. Bergius och Emanuelsson beskriver
  begreppsinlärningen som en väv-

 399. -som man väver genom livet.

 400. Begreppen är varptrådarna
  man knyter för att kunna väva.

 401. Ju fler varptrådar vi bygger
  väven av redan från början-

 402. -desto mer fästpunkter finns det
  att väva in i begreppen över tid.

 403. Det är inte säkert att eleven
  måste kunna förklara ordet-

 404. -på lågstadiet,
  men de ska få rika erfarenheter-

 405. -och ha mött det
  vid många tillfällen.

 406. Då har de nytta av det
  längre upp i åldrarna.

 407. Astrid Pettersson,
  professor i pedagogik-

 408. -vid Stockholms universitet,
  uttryckte det så bra en gång.

 409. Hon delade in matematikens begrepp i
  olika kategorier.

 410. Det var vardagsbegrepp,
  ämnesspecifika begrepp-

 411. -och begrepp med flera betydelser.

 412. Jag är inte säker på
  att vi lärare tänker på-

 413. -att det är olika typer
  av begrepp vi talar om.

 414. Vi slänger oss ibland
  med vardagsbegreppen-

 415. -som går att använda
  i flera sammanhang.

 416. Begrepp med flera betydelser, som att
  skruva upp volymen på stereon.

 417. Man skalar sin apelsin.

 418. Vi tänker inte på
  att det för eleven kan uppstå-

 419. -missförstånd kring begreppen.

 420. Det är viktigt att vara medvetna
  om det när vi pratar matematik.

 421. Vi dokumenterar med film och foto för
  att visa eleverna-

 422. -så att de kan se
  och höra sig själva.

 423. Att äga ett språk ger självförtroende
  och tilltro-

 424. -till sin egen förmåga. Vi ska satsa
  på det matematiska språket.

 425. Det finns olika sätt
  att arbeta med begrepp.

 426. Här vill vi visa med ugglan
  längst upp till vänster-

 427. -att det vid begreppslansering
  är klokt att eleven självbedömer.

 428. "Vad vet jag om begreppet? Är det
  helt nytt? Vet jag lite grann?"

 429. "Eller känner jag till och med
  att jag kan förklara det?"

 430. Man får självbedöma sig
  med ett kryss.

 431. Sen samlar vi pedagoger in dem-

 432. -och får en kategori röda kryss
  och en kategori gröna kryss.

 433. Så kan vi matcha ihop
  par av elever.

 434. Kanske en grönmarkerad elev
  får träffa en rödmarkerad elev.

 435. Då använder vi fiffig kompis,
  pratkompis.

 436. Den som markerat att den kan förklara
  får visa sin kunskap-

 437. -pröva om det håller.

 438. Vi använder eleverna som
  läranderesurser för varandra.

 439. När man arbetat ett tag med begreppet
  kan man kryssa igen-

 440. -och se om lärandet utvecklats.

 441. Sen mot slutet
  gör man en slutbedömning.

 442. Man kanske kryssar att man kan
  förklara. Då får man visa det.

 443. Vi använder Dylan Williams teknik med
  trafikljusfärgerna.

 444. Det är rätt vedertaget att markera
  med rött, gult eller grönt.

 445. När man har lanserat begreppen-

 446. -brukar vi skriva små lappar
  där de står med.

 447. Så lägger vi dem i begreppsburken.

 448. Sen när vi har en samling
  så tar vi fram begreppsburken-

 449. -och så drar vi några begrepp.

 450. Vi gör det och gör
  EPA-varianter på det.

 451. "Sannolikhet." Vad är det?

 452. Fundera enskilt först.
  Då får man inte prata med andra.

 453. Efter det har vi pratkompisen,
  och så gör vi sten, sex, påse-

 454. -om vem som får börja. Den personen
  berättar allt den kan.

 455. Sen är det kompisens tur.

 456. De får då ett nytt utgångsläge
  för vad man vet om begreppet.

 457. Sen lyfter vi det i helgrupp,
  med hjälp av glasspinnar.

 458. Det är en Dylan William-teknik.
  Vi drar ett namn, Lucas kanske.

 459. Då får Lucas börja berätta
  vad paret har diskuterat.

 460. Eftersom man använt pratkompis
  kan varje elev bidra med nåt.

 461. När den personen sagt sitt
  får alla lägga till-

 462. -och så mjölkar vi ut hela gruppen
  på vad vi vet om begreppet.

 463. Återkommer man och gör det ofta,
  med samma begrepp-

 464. -då har vi snart en otrolig
  kunskapsbank kring begreppet.

 465. Då sätter vi upp begreppslappar
  som vi har för varje skolämne.

 466. Där sitter de aktuella begreppen
  som vi har i undervisningen.

 467. Man kan tänka sig en gruppvariant.

 468. Vi kan välja ut fem begrepp-

 469. -som vi har arbetat med
  eller ska arbeta med.

 470. Vi ger dem till eleverna,
  och de får sortera dem.

 471. Finns det några alla
  vet nånting om?

 472. Är det nåt nytt?
  De begreppen samlar vi in igen.

 473. För då får vi ett kvitto på
  att det är osäkra begrepp.

 474. Sen får gruppen
  tömma ut sin kunskap.

 475. Alla i gruppen
  får lägga till nånting de vet-

 476. -ända tills det tar stopp.
  "Nu vet vi inte mer."

 477. Sen lyfter vi det i helgrupp,
  så det blir i kombination med EPA.

 478. Det blir en framåtsyftande feedback i
  gruppdiskussionen.

 479. Dylan Williams tredje strategi.

 480. Därför att det ger oss information om
  var vi har gruppen.

 481. Då vet vi
  vad vi behöver undervisa kring.

 482. När man har arbetat med begreppen
  en längre tid-

 483. -måste man få visa kunskapen.
  Man förstår och kan förklara.

 484. Då får man självbedöma sig igen
  och kanske kommentera skriftligt.

 485. Att förklara det skriftligt
  eller i en bild.

 486. Det är viktigt att få förklara
  för en vuxen.

 487. Vi kan be dem förklara begreppet
  och visa med laborativt material.

 488. De kan berätta
  med nåt de gör på fritids.

 489. De får sätta ord på kunskapen.

 490. För ett år sen besökte vi Forest Gate
  Community School i London.

 491. Det är en motsvarande
  årskurs fyra till nio-skola.

 492. De har implementerat
  den formativa bedömningen-

 493. -enligt Dylan Williams tankar
  fullt ut med hela kollegiet.

 494. Samtliga klasser arbetar
  med de olika nycklarna.

 495. Där såg vi allt det vi prövar
  och läser om i funktion.

 496. Vi hade aldrig varit med om så
  elevaktiva klassrumsdiskussioner.

 497. Eleverna var på hugget.

 498. Vi var helt fascinerade
  av det vi var med om.

 499. Lärarna hade tydliga mål
  för undervisningen.

 500. I början sa de
  vilket lektionens mål var.

 501. De hade avstämningspunkter
  under undervisningsstunden.

 502. Eleverna reflekterade
  över vad de lärt sig.

 503. Det var helt fantastiskt
  att se att det fungerar.

 504. Vi såg en stor rulle
  i varje klassrum-

 505. -med two stars and a wish- etiketter
  som lärarna löpande tog-

 506. -och satte på elevernas arbeten.

 507. De skrev det de såg
  och det som kunde förbättras.

 508. Eleverna gjorde samma sak
  med varandras arbeten.

 509. Det var riktigt roligt att se.

 510. Kommunikation
  är ju både muntlig och skriftlig.

 511. Det matematiska språket och
  språkutveckling går hand i hand.

 512. Det är viktigt att kursplanen
  i matematik och svenska samverkar.

 513. Man vill fokusera även på de
  skriftliga matematiska begreppen.

 514. "Eftersom matematik
  är ett kommunikativt ämne"-

 515. -"är det talade och skrivna språket
  en förutsättning."

 516. "En självklar del i arbetet är
  att eleverna själva dokumenterar."

 517. "I början berättar de vad de har
  gjort. Efterhand utökas texterna"-

 518. -"till analyserande beskrivningar med
  reflektioner och värderingar"-

 519. -"av egna och andras resultat."

 520. När man introducerar arbets-
  beskrivningen blir det först-

 521. -en diktering. Man bestämmer
  gemensamt vad som ska stå.

 522. Vi jobbade med ett cirkelprojekt. Här
  är den första dikteringen.

 523. "Först vek jag cirkeln på hälften.
  Då fick jag diametern."

 524. "Sen vek jag på hälften igen.
  Då fick jag radien."

 525. "Medelpunkten
  är där vikningarna möts."

 526. Man hjälper eleverna att fokusera
  på de bärande begreppen-

 527. -genom att stryka under dem.

 528. Så småningom kan man formulera
  med egna ord vad man har gjort.

 529. Här har en elev skrivit
  och avslutat med en reflektion.

 530. "Först la vi pärlor på rummen.
  Pärlor och rum har samma färg."

 531. "Vi trädde pärlorna på piprensare.
  Sen gjorde jag ett stapeldiagram."

 532. "Jag klippte ut stapeldiagrammet och
  limmade det på papper."

 533. "Jag tittar på mitt stapeldiagram
  och ser att jag har kåk."

 534. Han har tre staplar av den ena
  och två av den andra.

 535. Då kan man generalisera
  sina begrepp.

 536. Det är först när man kan uttrycka
  begreppet språkligt man äger det.

 537. En arbetsbeskrivning
  kan bestå av bilder-

 538. -enbart eller delvis av bilder.

 539. Vi låter elever samverka
  för att ge dem flera möjligheter-

 540. -att uttrycka sig språkligt
  kring nåt de lär sig om-

 541. -så de får berätta
  om sitt lärande.

 542. En användbar teknik
  är "see three before me".

 543. Den signalerar att det
  finns fler än en lärare.

 544. Om man kör fast
  kan man be en kompis förklara.

 545. Det vinner både den som förklarar
  och den som tar emot på.

 546. När man gjort t.ex. en vikning
  med månghörningar-

 547. -får man i nästa steg
  formulera exakt vad man gjorde.

 548. Det ger en tydlig signal
  till läraren var eleven står.

 549. Eleven skrev: "Det var lite svårt.
  Vi vek lite grann."

 550. "Man vecklade upp pappret.
  Man fyller i strecken."

 551. "Vi klippte i strecken.
  Man limmade fast delarna."

 552. "Jag hade fyrkanter och trekanter.
  Tips: Man ska inte stressa."

 553. Det kan vara nyttigt att följa
  en kompis arbetsbeskrivning-

 554. -både för den som följer
  och för den som gör den.

 555. Får man följa nåt
  som en kompis gjort märker man-

 556. -vad det var som blev svårt
  och var man bör vara tydlig.

 557. Här ville en elev vika
  pappersflygplan.

 558. Eleven gjorde beskrivningar
  på olika flygplan.

 559. Här är Flaks Flaks. Två elever
  fick försöka följa beskrivningen.

 560. De kamratbedömde uppgiften
  med två stjärnor och en önskan.

 561. De berömde att strecken
  där man skulle vika var tydliga.

 562. Det var bra fantasi på namnen.

 563. Men lite färgbilder så man inte blir
  nedstämd var deras önskan.

 564. Det är viktigt
  att planera sina frågor.

 565. God feedback startar i bra frågor.

 566. Flervalsfrågor
  öppnar upp för tänkande.

 567. En variant är att man introducerar
  olika alternativ:

 568. A, B, C, D.
  Sen ställer man en fråga.

 569. Eleverna har samma kortuppsättning
  och får välja.

 570. De kan tro att ett
  eller flera kort stämmer.

 571. De får motivera sig, och eleverna
  kan paras ihop för diskussionen.

 572. Vi ska minnas att det finns
  öppna och stängda frågor.

 573. Öppna frågor kräver
  fler än fem ord till svar.

 574. Ibland är de rätt, och ibland är de
  stängda frågorna rätt.

 575. De ska användas i rätt sammanhang.

 576. För stängda frågor
  är skrivplattan en bra metod.

 577. Då kommer många elever till tals.

 578. På öppna frågor kan man använda
  en Dylan William-teknik-

 579. -som heter
  "pausa, svara, skicka vidare".

 580. Vi ska se undervisningen
  som en basketmatch.

 581. Man gör en passning
  som går mellan eleverna-

 582. -innan den landar
  hos läraren igen.

 583. Man hinner lyssna på många åsikter
  innan man knyter ihop det.

 584. Likadant om en elev fastnar
  och inte kan svara på frågan-

 585. -så kan han skicka den vidare
  och sen få den tillbaka.

 586. "Har du fått nån idé av de andra?"

 587. Man har chans att ta hjälp
  av varandra.

 588. Påståenden kan engagera
  mer än frågor.

 589. Ett påstående ger möjlighet
  att motivera sina åsikter.

 590. Att bara svara på frågor
  som bekräftar det man vet-

 591. -är slöseri
  i ett formativt seende.

 592. Men ibland kan de frågorna
  vara de rätta.

 593. Fast i andra lägen behöver vi frågor
  som leder vidare.

 594. "No hands up" går ut på
  att man räcker upp handen-

 595. -för att fråga,
  inte för att svara.

 596. Skrivplattan kan vara
  en bättre teknik i de fallen.

 597. Dylan Williams tredje princip
  som handlar om feedback-

 598. -är ju väldigt viktig.

 599. Vi ska få och ge eleverna
  framåtsyftande feedback.

 600. Det är ett av många exempel.

 601. Man använder trafikljusfärgerna
  för att markera-

 602. -hur man upplever uppgifterna.

 603. "Var är jag säker eller osäker
  och var klarar jag det inte?"

 604. Här lät vi eleven själv
  sätta ord på-

 605. -vad den upplevde som svårt.

 606. Här var det att räkna
  när täljaren är hög-

 607. -och fyrans tabell var svår.

 608. Vi använde tekniken
  att skriva tre frågor.

 609. "Du visar säkerhet när du räknar ut
  tal med låg täljare."

 610. "Förklara hur du löser
  8 dividerat med 4."

 611. Där känner han sig säker.

 612. "Be Lucas förklara hur han löser
  36 dividerat med 4."

 613. "Lös sen 32 dividerat med 4"-

 614. -"och 36 dividerat med 6
  på samma sätt tillsammans."

 615. Här använder man varandra
  som läranderesurser.

 616. Tredje återkoppling: "Träna fyrans
  tabell på Ipaden och på snottran."

 617. Det är formativ återkoppling.

 618. Eleven måste få chans att göra nåt
  med återkopplingen som han fått.

 619. Annars är den verkningslös.

 620. Återkoppling leder ju bara
  till förbättring med rätt chans.

 621. Det går inte att bedriva
  undervisning på recept.

 622. Det är ett samspel
  mellan strategier-

 623. -som strävar åt samma håll.

 624. John Hattie har funnit
  olika påverkansfaktorer-

 625. -som har stor effekt
  för elevers inlärning.

 626. Vi ser starka samband
  mellan påverkansfaktorerna-

 627. -och de metoder som stärker
  kommunikationen i undervisningen.

 628. När man tittar
  på hans olika påverkansfaktorer-

 629. -kan vi härleda
  de som har stora effekter-

 630. -till just kommunikationsmetoderna.

 631. Vi får med begreppskollen, BFL:n,
  EPA:n, concept, fiffig kompis-

 632. Vi ser jättestarka samband.

 633. Sammanfattningsvis
  så är sambandscentralen-

 634. -som binder ihop våra förmågor
  möjligen kommunikation.

 635. Vi vill samla ihop
  er med plustecknet.

 636. Vi upplever att det utvecklar
  de matematiska förmågorna.

 637. Det vi velat visa på och hoppas
  kunnat inspirera med-

 638. -det är dels att kommunikationen
  utvecklar förmågorna i matematik.

 639. Att de fem lärprinciperna
  Dylan William kommit fram till-

 640. -om formativt förhållningssätt
  leder lärandet längre-

 641. -att undervisningens effektivitet
  leder lärandet längre.

 642. Att formativ bedömning
  har högsta påverkanseffekt.

 643. Att olika kommunikationsmetoder
  stödjer BFL-strategierna-

 644. -och är dörrar till kommunikation-

 645. -där nycklarna och praktiska
  tekniker passar in-

 646. -och att alla dessa komponenter
  samverkar-

 647. -till att utveckla
  samtliga matematiska förmågor.

 648. Tack så jättemycket
  för att ni var här.

 649. Textning: Katarina Pellijeff
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Resonera och kommunicera i matte

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Matematik är ett språk man utvecklar hela livet. Lär man sig ett nytt språk får man ett ökat självförtroende. Pernilla Tengvall och Hanna Almström, båda NO- och mattelärare årskurs 1-7 vid Handskerydsskolan i Nässjö, talar om fem strategier för ett formativt förhållningssätt där ett gott gruppklimat och delaktighet är några av hörnstenarna. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Ämnen:
Matematik, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Matematikundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Inspirerande matematik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Bedöma kunskaper med diagnosverktyget Diamant

Diagnosmaterialet Diamant spänner från årskurs 1 till 9. Det är tänkt som ett stöd att hjälpa lärarna bedöma eleverna, men också som en hjälp att planera undervisningen. Madeleine Löwing, konstruktör av Diamant och Maj Götefelt, undervisningsråd vid Skolverkets enhet för prov och bedömning, förklarar hur materialet är uppbyggt. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Att laborera med matte i datorn

Med hjälp av datorn kan eleverna aktiveras och begripa matematiken från ett annat håll. Bengt Aspvall, professor i datalogi, visar hur det går att arbeta praktiskt och lekfullt med matten i klassrummet. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Detta krävs för bra, formativ bedömning

Man kan alltid bli bättre, hur bra man än undervisar. Det säger matematikforskaren Torulf Palm. Men vad ska man utveckla? Hans förslag är formativ bedömning, som enligt många forskare är ett av de mest effektiva sätten att öka elevernas kunskaper. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Resonera och kommunicera i matte

Matematik är ett språk man utvecklar hela livet. Lär man sig ett nytt språk får man ett ökat självförtroende. Pernilla Tengvall och Hanna Almström, båda NO- och mattelärare, talar om fem strategier för ett formativt förhållningssätt där ett gott gruppklimat och delaktighet är några av hörnstenarna. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Vilka elever behöver särskilt stöd i matte?

Vad behöver man tänka på när man har en elev med särskilda behov i klassrummet? Inkludering socialt och didaktiskt är särskilt viktigt. Helena Roos, lärare vdi Linnéuniversitetets speciallärarprogram, och Anette Bagger, lärarutbildare vid Umeå universitet, berättar om sina erfarenheter. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Att lära sig matte med huvudräkning

För att kunna räkna i huvudet måste man lära sig en mängd strategier och välja den som passar bäst för situationen. Det säger Wiggo Kilborn, lärarutbildare. Men det är inte säkert att samma metod passar alla individer. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & matematik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Livets hårda skola

Inget mattegeni direkt

Musse ska försöka hjälpa sitt gudbarn med matematik men inser att han inte förstår matten i årskurs fem. Hur ska han nu hantera sin roll som en vuxen förebild? All ångest han själv hade i skolan kopplat till matte väcks åter till liv. Men Musse inser samtidigt att han nu har chansen att göra om och göra rätt. Musse bestämmer sig för att återvända till skolbänken. Men det visar sig snart vara mer komplicerat än han tänkt sig.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Matematik för alla?

Lätt för vissa men snudd på omöjligt för andra - matematik är det skolämne som kanske mer än andra omges av föreställningen att det krävs särskild begåvning för att lyckas. Måste det vara så? Vi går tillbaka till tre tidigare program och hör tankar om vad som krävs för att få alla elever att utvecklas i matematik. Vi hör "mattemissionären" Sabine Louvet, Anna Ekelin från Mattecentrum och lärare och elever från spetsmatteklassen på Dammfriskolan i Malmö.