Titta

Bilderna som förändrade vetenskapen

Bilderna som förändrade vetenskapen

Om Bilderna som förändrade vetenskapen

Några av vetenskapshistoriens största ögonblick finns förevigade som fotografier, skisser eller filmer. Det är bilder som varit omstörtande för vetenskapen och vår verklighet. I tolv program får du se bland annat Hubbles bild av universum, Apollos foto från månytan, Joseph Altman som visade att det skapas nya celler i den vuxna hjärnan och många fler som förändrat vår syn på världen.

Syfte

Att ge fördjupande kunskap om följande avgörande och vetenskapshistoriska upptäcker: nanoteknik, nybildning av hjärnceller, DNA-spiralen, den evolutionära principen, beviset på att antipartiklar existerar, människans anatomi, Vintergatans plats i förhållande till andra galaxer, beviset för Einsteins allmänna relativitetsteori, solen som solsystemets mittpunkt, teorin om kontinentaldrift och plattektonik, upptäckten av den amerikanska kontinenten och betydelsen av månlandningen.

Till första programmet

Bilderna som förändrade vetenskapen : Eddingtons solförmörkelseDela
 1. Albert Einstein är vetenskaps-
  historiens mest kända frontfigur-

 2. -och en av dess
  absolut mest innovativa tänkare.

 3. När hans allmänna relativitetsteori
  kom ut 1915-

 4. -kunde bara en handfull kollegor
  acceptera eller ens förstå den.

 5. Den innebar att Newton hade haft fel-

 6. -så självklart
  fanns det en massa människor-

 7. -som inte bara
  gick med på vad Einstein sa.

 8. Det är tack vare ett enskilt foto
  som en skeptisk forskarelit-

 9. -övertygas om teorins styrka.

 10. Med den här bilden
  omkullkastade Einstein-

 11. -tre hundra år av newtonsk fysik.

 12. Den är enormt viktig.

 13. Den bevisar Albert Einsteins
  allmänna relativitetsteori.

 14. Man bad honom skriva en
  populärvetenskaplig artikel för Time.

 15. Han var så berömd att folk ville läsa
  en förklaring skriven av honom själv-

 16. -eftersom det
  var en mycket svårbegriplig teori.

 17. Einsteins teori fick tidens största
  fysiker att klia sig i huvudet.

 18. Vid den tiden var det en spekulativ
  teori. Alla höll inte med.

 19. Det krävdes utbildning för att förstå
  grunderna till denna komplexa teori-

 20. -som förde in nya
  matematiska redskap och begrepp.

 21. Relativitetsteorin
  gick på tvärs med Newtons lagar-

 22. -som varit rättesnöre
  i hundratals år.

 23. Den var nog annorlunda
  på nästan alla sätt.

 24. Einsteins relativitetsteori placerar
  händelser i något som är en ny idé-

 25. -nämligen rumtid. Rumtiden
  bestämmer universums form.

 26. Alla föremål i universum rör sig
  längs så kallade geodetiska linjer.

 27. Einsteins relativitetsteori
  medför helt nya begrepp.

 28. En av teorins förutsägelser
  var att stora objekt som solen-

 29. -förvränger ljuset.

 30. Universum självt är som en glaslins.

 31. Glaslinser är osynliga, men
  de märks eftersom de bryter ljus.

 32. Redan Newton tänkte att himlakroppars
  gravitation påverkar sin omgivning.

 33. Enligt Einsteins teori gör rumtiden
  att påverkan är mycket större.

 34. Einstein ville kontrollera
  om detta stämde.

 35. Han skrev ett brev till den berömde
  astronomen George Ellery Hale.

 36. "Professor Hale, tror ni"-

 37. -"att man kan kontrollera på dagtid
  om ljuset böjs?"

 38. Hale svarar naturligtvis genast:

 39. "Nej, det kan vi inte kontrollera
  på dagtid."

 40. Det finns en astronom som inte bara
  följer med i Einsteins tankegångar.

 41. Arthur Eddington har en idé om
  hur ljusbändningen kan kontrolleras.

 42. Han tänker hitta Einsteins bevis
  med hjälp av en solförmörkelse.

 43. Vid solförmörkelsen den 29 maj 1919
  var det uppenbart-

 44. -att det skulle finnas stjärnor
  nära solen som gick att fotografera-

 45. -och vars positioner var välkända.
  Man skulle kunna se om ljuset böjdes.

 46. Eddington
  skickar sin assistent till Brasilien.

 47. Själv åker han till ön Principe
  utanför Afrikas västkust.

 48. Det tog dem många veckor
  att resa fram och tillbaka-

 49. -och solförmörkelsen
  fick inte döljas bakom moln.

 50. Den 29 maj erbjuder inga idealiska
  förhållanden på de två platserna.

 51. Tyvärr var förhållandena inte så goda
  för Eddington i Principe.

 52. Det var molnigt.

 53. Under förmörkelsen
  lättar molnen visserligen en aning.

 54. Men när Eddington åker hem är han
  långt ifrån säker på om expeditionen-

 55. -verkligen har lyckats.

 56. Av de närmare 40 plåtarna var
  i stort sett alla helt misslyckade.

 57. Men Eddington har tur.

 58. Till slut framkallade de plåtarna-

 59. -från teleskopet på tio centimeter
  i Sobral i Brasilien-

 60. -och det avgjorde saken
  för Eddington.

 61. En av bilderna hade fångat beviset
  för den allmänna relativitetsteorin.

 62. Så småningom kommer vi
  till det här berömda fotografiet.

 63. Här är solens lysande korona,
  och här kan man skönja-

 64. -ett par streck: två stjärnor.

 65. På bilden syns solen med dess korona
  bakom den förbipasserande månen.

 66. Och så ljuset från stjärnor som
  är på platser där de inte ska vara.

 67. Två stjärnor till, och två till.

 68. Vi vet exakt var stjärnorna ska vara
  i förhållande till andra stjärnor.

 69. Man kan använda jämförelsen
  mellan bilden som tagits på natten-

 70. -och den som tagits
  under förmörkelsen.

 71. Då ser man
  hur mycket de verkar ha förskjutits.

 72. Det beror på att ljuset som kommer
  från stjärnorna och går förbi solen-

 73. -böjs in en smula mot solen
  på grund av solens gravitationskraft.

 74. Noggrannare mätningar
  visar att ljusbändningen-

 75. -är precis så stor
  som teorin förutspått.

 76. Plåtarna överensstämde
  alldeles utmärkt med Einsteins teori.

 77. Han säger att rummet är krökt,
  och denna extra krökning-

 78. -gör att ljuset böjs två gånger
  så mycket som i Newtons teori.

 79. Eddingtons bild öppnade upp
  för en helt ny syn på fysiken.

 80. Newtons teorier fungerar i vardagen
  här på jorden.

 81. Men i mycket starka gravitationsfält,
  såna som uppstår runt svarta hål-

 82. -krävs Einsteins relativitetsteori
  för att man ska förstå någonting.

 83. Einstein blev över en natt ett namn
  som i stort sett alla kände till.

 84. Einstein blev berömd över en natt.
  Han kastades in i rampljuset.

 85. När han kom till New York
  var han en superstjärna.

 86. Einstein var aldrig orolig för att
  bilderna skulle fälla den nya teorin.

 87. När man frågade vad som hade hänt
  om experimentet hade misslyckats-

 88. -svarade Einstein: "Då hade Gud
  gjort ett misstag. Teorin stämmer."

 89. Översättning:
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Eddingtons solförmörkelse

Avsnitt 5 av 12

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

År 1919 åker den brittiske astronomen sir Arthur Eddington till ön Principe utanför Afrika för att fotografera en solförmörkelse. Bilden han tar visar hur solens massa kröker ljuset från stjärnor. Det blir det experimentella beviset för den allmänna relativitetsteorin och gör Albert Einstein till superkändis över en natt.

Ämnen:
Fysik > Fysikens historia
Ämnesord:
Allmänna relativitetsteorin, Eddington, Arthur Stanley, 1882-1944, Fysik, Matematisk fysik, Naturvetenskap, Teoretisk fysik
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund, Gymnasieskola

Alla program i Bilderna som förändrade vetenskapen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Apolloprogrammet

Avsnitt 1 av 12

Neil Armstrongs och Buzz Aldrins banbrytande resa till månen sommaren 1969 direktsändes i tv. Med på expeditionen fanns också en Hasselbladskamera som användes för att fånga några av historiens mest ikoniska stillbilder.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Martellus världskarta

Avsnitt 2 av 12

Henricus Martellus karta över världen från slutet av 1400-talet var tidens mest detaljerade. Forskare tror att kartan låg till grund för den explosiva kartläggningen av planeten som bland annat ledde till Christofer Columbus upptäcktsresa västerut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Kopernikus världsbild

Avsnitt 3 av 12

Nikolaus Kopernikus illustration av hur jorden cirkulerar runt solen slog ner som en bomb i 1500-talets Europa. Att jorden inte skulle vara universums centrum var oförenligt med kyrkans världsbild och Kopernikus bok sattes upp på en lista över förbjudna böcker.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Wegeners kontinentaldrift

Avsnitt 4 av 12

Meteorologen och geofysikern Alfred Wegener var först med att bygga en teori om kontinenternas förflyttningar. Resultatet blev en bild som återberättade planetens geologiska historia men som dåtidens vetenskap vände ryggen till.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Eddingtons solförmörkelse

Avsnitt 5 av 12

År 1919 åker den brittiske astronomen sir Arthur Eddington till ön Principe utanför Afrika för att fotografera en solförmörkelse. Bilden blir det experimentella beviset för den allmänna relativitetsteorin och gör Albert Einstein till superkändis över en natt.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Andromeda blir en galax

Avsnitt 6 av 12

Den amerikanske astronomen Edwin Hubbles foto av Andromedagalaxen är en av vetenskapshistoriens allra viktigaste bilder och avgjorde 1920-talets stora debatt inom astronomin. Fotot visade inte bara att Vintergatan är en galax i mängden, utan också att universum expanderar.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Vesalius anatomi

Avsnitt 7 av 12

Under spektakulära former och i strid mot kyrkan genomförde den unge Andreas Vesalius den första vetenskapliga kartläggningen av människokroppen. År 1543 utkom hans revolutionerande De humani corporis fabrica, den första anatomiboken med illustrationer av hur kroppen ser ut inuti.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Neurogenes på bild

Avsnitt 8 av 12

Under lång tid trodde man att hjärnceller inte nyskapas utan att vi bara har de hjärnceller vi föds med. Neurobiologen Joseph Altmans spektakulära bild från 1963 visar att det faktiskt sker nybildning av hjärnceller även i den vuxna hjärnan.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Darwin's Tree of life

Avsnitt 9 av 12

När Charles Darwins bok Om arternas uppkomst publicerades 1859 slog den ner som en bomb. Men redan tjugo år tidigare hade han ritat en skiss i en anteckningsbok som visar hur allt liv på jorden delar ett gemensamt ursprung.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Photo 51

Avsnitt 10 av 12

Det är under mystiska omständigheter som James Watson och Francis Crick får tag i Rosalind Franklins foto 51. Bilden hjälper dem att förstå DNA-molekylens spiralformade struktur och öppnar därmed upp för födelsen av den moderna molekylärbiologin.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Nanoåldern inleds

Avsnitt 11 av 12

År 1989 tog fysikern Don Eigler en bild som visade att det inte bara är möjligt att avbilda materiens minsta enheter, atomerna. Det går till och med att ta tag i dem, en och en, och flytta dem dit man vill.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Positronen upptäcks

Avsnitt 12 av 12

Elektroner, neutroner, protoner. Varje partikel i en atom har en mystisk tvilling. År 1932 utförde fysikern Carl Anderson ett experiment för att studera kosmisk strålning. Men hans bilder avslöjade istället den dolda världen av antimateria.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer folkhögskola / studieförbund & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Bilderna som förändrade vetenskapen

Andromeda blir en galax

Den amerikanske astronomen Edwin Hubbles foto av Andromedagalaxen är en av vetenskapshistoriens allra viktigaste bilder och avgjorde 1920-talets stora debatt inom astronomin. Fotot visade inte bara att Vintergatan är en galax i mängden, utan också att universum expanderar.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rymden

Är kometer rymdens storkar?

Längst ut i vårt solsystem finns kometer i alla möjliga former. De är som frusna smutsbollar, fulla av damm. Vi besöker rymdcampus utan för Kiruna där rymdforskaren Gabriella Stenberg Wieser berättar om sambandet mellan kometer och livets uppkomst på jorden. Ibland händer det att en komet kommer för nära solen. Det är då vi kan se dem från jorden. De får en lång svans efter sig när isen och vattnet börjar smälta. Evolutionsbiologen Jessica Abbott förklarar vad liv är och varför det uppstod på vår planet. Det kan finnas andra livsformer än de vi känner till och det kan finnas liv på andra ställen i universum.