Titta

Bilderna som förändrade vetenskapen

Bilderna som förändrade vetenskapen

Om Bilderna som förändrade vetenskapen

Några av vetenskapshistoriens största ögonblick finns förevigade som fotografier, skisser eller filmer. Det är bilder som varit omstörtande för vetenskapen och vår verklighet. I tolv program får du se bland annat Hubbles bild av universum, Apollos foto från månytan, Joseph Altman som visade att det skapas nya celler i den vuxna hjärnan och många fler som förändrat vår syn på världen.

Syfte

Att ge fördjupande kunskap om följande avgörande och vetenskapshistoriska upptäcker: nanoteknik, nybildning av hjärnceller, DNA-spiralen, den evolutionära principen, beviset på att antipartiklar existerar, människans anatomi, Vintergatans plats i förhållande till andra galaxer, beviset för Einsteins allmänna relativitetsteori, solen som solsystemets mittpunkt, teorin om kontinentaldrift och plattektonik, upptäckten av den amerikanska kontinenten och betydelsen av månlandningen.

Till första programmet

Bilderna som förändrade vetenskapen : Darwin's Tree of lifeDela
 1. På den här lantegendomen, Down House,
  några mil söder om London-

 2. -tog Darwin fram utvecklingsläran,
  teorin om det naturliga urvalet.

 3. Av alla naturvetenskapliga upptäckter
  räknas den till de viktigaste.

 4. Jag tror att han tyckte om lugnet.
  Han hade en del hälsoproblem-

 5. -och jag tror att han tyckte om
  stillheten. Koltrastarna sjunger...

 6. Det är en fridfull miljö.
  Och man hör flygplanen också...

 7. Darwins tid var religiös. Enligt
  dogmen var arter oföränderliga.

 8. Deras utseende och egenskaper
  var fastställda sedan skapelsen.

 9. Men vissa tvivel fanns.
  Fossil av en utdöd djurvärld-

 10. -som inte liknade något nu levande
  vittnade om att allt-

 11. -inte förklarades
  av de heliga skrifterna.

 12. Darwin bröt definitivt med den
  gamla idén om hur livet fungerade.

 13. Hans bok "Om arternas uppkomst"
  slog ner som en bomb 1859.

 14. Men redan tjugo år tidigare hade
  hans idéer manifesterats på bild.

 15. Man bör komma ihåg att 1837 var det
  otänkbart att saker var föränderliga.

 16. I och med den här skissen
  uppstod biologin som vetenskap.

 17. Jag plockar fram några exemplar
  från resan med Beagle.

 18. Det här är några av de berömda fink-
  fåglar som Darwin själv samlade in.

 19. Under sin fem år långa resa
  blev Darwin alltmer övertygad-

 20. -om att arter
  inte alls var oföränderliga.

 21. Framför allt djurlivet på Galapagos-
  öarna blev en viktig pusselbit.

 22. Darwin såg att finkfåglar på öarna
  skilde sig åt.

 23. Deras näbbar verkade vara anpassade
  för olika sorters föda.

 24. Näbbarnas olikheter fick Darwin att
  undra vad som orsakat variationerna.

 25. Han skrev en anteckning
  i sin bok om resan-

 26. -om att alla dessa näbbstorlekar
  kanske kunde utgå från en enda.

 27. Tillbaka i England ägnade han sig
  på heltid åt den frågan.

 28. Det här är Down House.
  Darwin bodde här i fyrtio år.

 29. Han skrev sin berömda "Om arternas
  uppkomst" i det här huset.

 30. Här odlade Darwin exotiska växter
  och födde upp duvor.

 31. Och det var i anteckningsböckerna
  som hans djärva idé började ta form.

 32. Det är mitt i sommaren 1837. Darwin
  börjar skriva i sin anteckningsbok B.

 33. Boken innehåller hans funderingar
  om det vi i dag kallar evolution.

 34. Precis som de andra böckerna
  är den fylld av anteckningar.

 35. Även sidan 36 börjar med en textrad,
  men sen avbryter han sig...

 36. ...och övergår i stället
  till att rita.

 37. Det vittnar om bildens makt.
  När man ser bilden-

 38. -förstår både evolutionsforskare
  och skolelever vad evolution är.

 39. Det är en idé
  som åskådliggörs visuellt.

 40. Högst upp står det: "Jag tror..."
  Han kan inte sätta ord på det.

 41. Just då säger bilden
  mer än tusen ord.

 42. Bilden som växer fram visar principen
  för hur allt liv på jorden fungerar-

 43. -och sammanfattar fyra miljarder års
  utveckling på vår planet.

 44. Här har vi ett antal grenar
  på familjeträdet.

 45. A, B, C och D. B och C är nära
  besläktade, men D är längre bort-

 46. -och A är ännu mer avlägset.

 47. De är besläktade och har en
  gemensam anfader: 1, vid trädets rot.

 48. 1837 vågade Darwin föreställa sig att
  den gemensamma anfadern vid roten-

 49. -kunde vara något
  som han hade sett som fossil.

 50. Den här figuren
  åskådliggör hela idén om evolution.

 51. Djur och växter förändras eftersom
  det sker förändringar i deras miljö.

 52. De som är sämre anpassade dör-

 53. -och om tillräckligt många dör
  kan en hel art försvinna.

 54. De som är bättre anpassade överlever
  och för vidare sina egenskaper.

 55. Så uppstår nya arter, som exempelvis
  de olika finkarna på Galapagos.

 56. De olika arterna av finkfåglar
  åt olika sorters mat.

 57. Det är ett väldigt bra exempel
  på evolution.

 58. Markfinkarna, som hade stora näbbar,
  kunde knäcka stora nötter-

 59. -medan fåglarna med mindre näbbar
  var bättre på att äta frukt.

 60. I den här texten skriver han-

 61. -att A och B är olika,
  men B och C är mer närbesläktade.

 62. Det är ungefär samma sak
  med finkfåglarna.

 63. De här två motsvarar B och C.

 64. Det åskådliggör artbildningen.

 65. Darwins teori var lysande. Den
  förklarade hur nya arter bildas-

 66. -och varför man hittade utdöda
  djurarter. Den antydde det onämnbara-

 67. -nämligen att alla nu levande
  varelser hade haft samma anfader.

 68. När hans bok gavs ut, orsakade den
  uppståndelse i vetenskapskretsar.

 69. Det är det ingen tvekan om. Men det
  gällde även för den religiösa sfären.

 70. Vi förstår att det här naturligtvis
  passar in på oss också.

 71. Vi är inte unika
  - vi ingår i djurriket.

 72. Kritikerna kallade honom
  "Englands farligaste man".

 73. För om hans utvecklingslära var sann,
  var Bibelns skapelseberättelse falsk.

 74. Jag tror att han kände stor oro
  inför det hela.

 75. Han skrev att det var
  som att erkänna ett mord.

 76. Jag tror att han kände stor oro.

 77. Att kyrkan hade svårt att förlika sig
  med Darwins evolution var en sak.

 78. Men även forskarkollegor
  var skeptiska. De ville ha bevis.

 79. Något som Darwins idé var beroende
  av var såna här felande länkar.

 80. Bevis på att det fanns mellanformer.
  Archaeopteryx blev ett sånt bevis.

 81. Bara två år efter publiceringen fann
  man ett uråldrigt avtryck i berget-

 82. -från en märklig varelse som gav stöd
  till Darwins utvecklingsidéer.

 83. Om inte fjädrarna hade bevarats-

 84. -hade den nog bara betraktats
  som en lite märklig reptil.

 85. Men eftersom den har fjädrar
  blir den ett väldigt avgörande bevis.

 86. Upptäckten av fossil av den typen-

 87. -som var en sorts mellanform
  mellan dinosaurie och fågel-

 88. -fick Darwin att själv bli övertygad
  om att teorin var riktig.

 89. Översättning: Maria Åsard
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Darwin's Tree of life

Avsnitt 9 av 12

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

När Charles Darwins bok Om arternas uppkomst publicerades 1859 slog den ner som en bomb. Men redan tjugo år tidigare hade han ritat en skiss i en anteckningsbok som visar hur allt liv på jorden delar ett gemensamt ursprung.

Ämnen:
Biologi > Biologins historia, Biologi > Evolution
Ämnesord:
Biologi, Darwin, Charles, 1809-1882, Evolution (biologi), Naturvetenskap, Utvecklingslära
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund, Gymnasieskola

Alla program i Bilderna som förändrade vetenskapen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Apolloprogrammet

Avsnitt 1 av 12

Neil Armstrongs och Buzz Aldrins banbrytande resa till månen sommaren 1969 direktsändes i tv. Med på expeditionen fanns också en Hasselbladskamera som användes för att fånga några av historiens mest ikoniska stillbilder.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Martellus världskarta

Avsnitt 2 av 12

Henricus Martellus karta över världen från slutet av 1400-talet var tidens mest detaljerade. Forskare tror att kartan låg till grund för den explosiva kartläggningen av planeten som bland annat ledde till Christofer Columbus upptäcktsresa västerut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Kopernikus världsbild

Avsnitt 3 av 12

Nikolaus Kopernikus illustration av hur jorden cirkulerar runt solen slog ner som en bomb i 1500-talets Europa. Att jorden inte skulle vara universums centrum var oförenligt med kyrkans världsbild och Kopernikus bok sattes upp på en lista över förbjudna böcker.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Wegeners kontinentaldrift

Avsnitt 4 av 12

Meteorologen och geofysikern Alfred Wegener var först med att bygga en teori om kontinenternas förflyttningar. Resultatet blev en bild som återberättade planetens geologiska historia men som dåtidens vetenskap vände ryggen till.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Eddingtons solförmörkelse

Avsnitt 5 av 12

År 1919 åker den brittiske astronomen sir Arthur Eddington till ön Principe utanför Afrika för att fotografera en solförmörkelse. Bilden blir det experimentella beviset för den allmänna relativitetsteorin och gör Albert Einstein till superkändis över en natt.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Andromeda blir en galax

Avsnitt 6 av 12

Den amerikanske astronomen Edwin Hubbles foto av Andromedagalaxen är en av vetenskapshistoriens allra viktigaste bilder och avgjorde 1920-talets stora debatt inom astronomin. Fotot visade inte bara att Vintergatan är en galax i mängden, utan också att universum expanderar.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Vesalius anatomi

Avsnitt 7 av 12

Under spektakulära former och i strid mot kyrkan genomförde den unge Andreas Vesalius den första vetenskapliga kartläggningen av människokroppen. År 1543 utkom hans revolutionerande De humani corporis fabrica, den första anatomiboken med illustrationer av hur kroppen ser ut inuti.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Neurogenes på bild

Avsnitt 8 av 12

Under lång tid trodde man att hjärnceller inte nyskapas utan att vi bara har de hjärnceller vi föds med. Neurobiologen Joseph Altmans spektakulära bild från 1963 visar att det faktiskt sker nybildning av hjärnceller även i den vuxna hjärnan.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Darwin's Tree of life

Avsnitt 9 av 12

När Charles Darwins bok Om arternas uppkomst publicerades 1859 slog den ner som en bomb. Men redan tjugo år tidigare hade han ritat en skiss i en anteckningsbok som visar hur allt liv på jorden delar ett gemensamt ursprung.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Photo 51

Avsnitt 10 av 12

Det är under mystiska omständigheter som James Watson och Francis Crick får tag i Rosalind Franklins foto 51. Bilden hjälper dem att förstå DNA-molekylens spiralformade struktur och öppnar därmed upp för födelsen av den moderna molekylärbiologin.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Nanoåldern inleds

Avsnitt 11 av 12

År 1989 tog fysikern Don Eigler en bild som visade att det inte bara är möjligt att avbilda materiens minsta enheter, atomerna. Det går till och med att ta tag i dem, en och en, och flytta dem dit man vill.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Positronen upptäcks

Avsnitt 12 av 12

Elektroner, neutroner, protoner. Varje partikel i en atom har en mystisk tvilling. År 1932 utförde fysikern Carl Anderson ett experiment för att studera kosmisk strålning. Men hans bilder avslöjade istället den dolda världen av antimateria.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer folkhögskola / studieförbund & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta MiffoTV - teckenspråkstolkat

Kunna grejer

Kan vem som helst lära sig vad som helst? Eller finns det gränser? MiffoTV lär sig skjuta med gevär och köra bil.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Allmännare

Att må dåligt

Psykisk ohälsa är ett stigma i dagens samhälle. Det finns personer som inte vågar prata om sina problem av rädsla för att inte bli tagna på allvar. Ahmed och Mattias som läser allmän linje vet hur det är att inte må bra och diskuterar vikten av att prata om psykisk hälsa och att våga be om hjälp.