Titta

Bilderna som förändrade vetenskapen

Bilderna som förändrade vetenskapen

Om Bilderna som förändrade vetenskapen

Några av vetenskapshistoriens största ögonblick finns förevigade som fotografier, skisser eller filmer. Det är bilder som varit omstörtande för vetenskapen och vår verklighet. I tolv program får du se bland annat Hubbles bild av universum, Apollos foto från månytan, Joseph Altman som visade att det skapas nya celler i den vuxna hjärnan och många fler som förändrat vår syn på världen.

Syfte

Att ge fördjupande kunskap om följande avgörande och vetenskapshistoriska upptäcker: nanoteknik, nybildning av hjärnceller, DNA-spiralen, den evolutionära principen, beviset på att antipartiklar existerar, människans anatomi, Vintergatans plats i förhållande till andra galaxer, beviset för Einsteins allmänna relativitetsteori, solen som solsystemets mittpunkt, teorin om kontinentaldrift och plattektonik, upptäckten av den amerikanska kontinenten och betydelsen av månlandningen.

Till första programmet

Bilderna som förändrade vetenskapen : Positronen upptäcksDela
 1. Ta vilket föremål som helst
  och bryt itu det.

 2. Bryt itu det igen. Finns det någon
  gräns för hur små bitarna kan bli?

 3. Alla atomer är uppbyggda
  av samma sak: partiklar.

 4. Elektronerna, med negativ laddning,
  upptäcktes i slutet av 1800-talet.

 5. På 1910-talet fann man att de
  kretsar kring en kärna av protoner.

 6. I början av 30-talet visar man att
  kärnan också innehåller neutroner.

 7. På 1930-talet var allt enkelt.

 8. Universum bestod av elektroner,
  protoner och neutroner.

 9. Sen kommer den här bilden
  och ställer allt på ända.

 10. Flera gånger har en enskild bild
  stört våra allmänt accepterade idéer.

 11. Fysiker kallar det för "gyllene
  händelser". Det här är en sådan.

 12. En enskild händelse
  som är så tydlig och övertygande-

 13. -att den förändrar
  folks sätt att se på saker.

 14. Det här är en partikelaccelerator,
  ett redskap-

 15. -med vilket forskare
  samlar information om partikelfysik.

 16. Den subatomära världen kan inte av-
  bildas, men vi vet att den finns där.

 17. Tack vare partikelacceleratorer
  som LHC i Geneve-

 18. -vet vi att den fullkomligt
  kryllar av olika partiklar.

 19. För att hitta startskottet
  till fysikernas partikeljakt-

 20. -åker vi till 30-talet
  och det lilla universitet Caltech-

 21. -utanför Los Angeles.

 22. Caltech
  skulle bli en ny sorts universitet-

 23. -med fokus på naturvetenskap.

 24. Universitet växte till en kunskaps-
  metropol, mycket tack vare Millikan.

 25. Robert Millikan var en stor forskare,
  som gärna ville ha publicitet.

 26. Han arbetade gärna med projekt
  som verkade väldigt dramatiska-

 27. -men hade även
  genomfört viktig forskning.

 28. Men sen fick han en idé.

 29. Han blev övertygad om att atomer
  bildades i den interstellära rymden.

 30. Millikan förställde sig
  att atomer bildades i rymdens vakuum-

 31. -genom sammanslagning av protoner,
  och att strålning uppstod då.

 32. Man visste att det kom
  någon form av strålning från rymden.

 33. Millikan började arbeta
  utifrån en teori-

 34. -som bara han och hans medarbetare
  trodde på.

 35. På hans och Andersons tid var
  det här inte en del av universitetet.

 36. Därför går vi bort
  till de äldre byggnaderna.

 37. För att studera
  de kosmiska strålarna-

 38. -anställde Millikan
  den 25-årige Carl Anderson.

 39. Han var Millikans student, och
  Millikan bad honom att stanna ett år.

 40. Det var under det året
  som han gjorde den här upptäckten.

 41. Anderson
  fick genomföra sina experiment här-

 42. -eftersom han behövde
  mycket elektricitet till sin magnet.

 43. Det fanns i den här byggnaden.

 44. För att fånga in partiklarna skapade
  Anderson ett starkt magnetfält-

 45. -runt en så kallad dimkammare.

 46. En dimkammare
  är ett glaskärl fyllt av vattenånga-

 47. -som fångar upp spår av partiklar
  som passerar igenom kammaren.

 48. Så här såg förmodligen
  hans laboratorium ut.

 49. Det är ganska kalt, men han
  utförde en massa viktigt arbete här.

 50. Att maskinen var mycket välbyggd
  visade sig omgående.

 51. Anderson fick fram flera bilder
  som visade tydliga partikelspår.

 52. Men bilderna ställde också till det.

 53. Han hittade partiklar som verkade
  röra sig uppåt och vara positiva.

 54. Millikan sa att det var omöjligt.

 55. En del av partiklarna betedde sig
  på ett sätt som ingen förväntade sig.

 56. De hade massan hos en elektron,
  men i det magnetiska fältet-

 57. -rörde de sig inte som
  en negativt laddad partikel skulle-

 58. -utan åt rakt motsatt håll.

 59. Anderson föreslår att man
  placerar en blyskiva i dimkammaren.

 60. Den laddade partikeln kommer att
  förlora energi när den går igenom.

 61. Då får man veta åt vilket håll
  den går, och kan avgöra dispyten.

 62. Blyskivan skulle få partiklarna
  att tappa fart. Då skulle man se-

 63. -hur de egentligen
  rörde sig i magnetfältet.

 64. Den 2 augusti 1932 tog han
  den här plåten, plåt nummer 75.

 65. Han skrev en artikel-

 66. -och berättade att han
  hade upptäckt något alldeles nytt.

 67. Den 75:e exponeringen
  med blyskivan på plats-

 68. -visade bortom allt tvivel att Robert
  Millikans teori var helt felaktig.

 69. Allt var utformat för att kontrollera
  en teori som i slutändan övergavs.

 70. I stället ledde den här bilden
  till att något helt annat uppstod.

 71. Anderson hade upptäckt
  en helt ny typ av materia.

 72. Det här är bevis för antimateria.
  Bingo! Positivt laddade elektroner.

 73. Det motsade
  allt vi trodde att vi visste.

 74. Varje partikel har en antipartikel-

 75. -med motsatt elektrisk laddning
  och lika stor massa.

 76. Andersons bild visade upp den
  paradoxala anti-världen runt oss.

 77. Alla partiklar har antipartiklar:
  antielektroner, antiprotoner...

 78. Och när antipartiklar stöter på sina
  spegelpartiklar utplånas de båda.

 79. Den positivt laddade elektronen
  fick namnet positron-

 80. -och den satte igång
  ett partikelrally som pågår än i dag.

 81. Nu öppnas dammluckorna.

 82. Listan över partiklar är lång,
  och vi har inte hittat alla än.

 83. Snart kom en strid ström
  av nya partiklar-

 84. -som upptäcktes
  efter andra världskriget.

 85. Pi-mesoner och andra partiklar
  - ett så kallat "subatomärt zoo".

 86. Det har tagits fler banbrytande
  bilder inom fysiken-

 87. -men ingen förändrade spelplanen
  så radikalt som den på positronen.

 88. Vi måste komma ihåg hur otroligt
  det var 1932 att kunna säga:

 89. "Här är en bild, och utifrån den"-

 90. -"har vi upptäckt
  en ny form av materia."

 91. Översättning:
  www.bti.studios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Positronen upptäcks

Avsnitt 12 av 12

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Elektroner, neutroner, protoner. Varje partikel i en atom har en mystisk tvilling. År 1932 utförde fysikern Carl Anderson ett experiment för att studera kosmisk strålning. Men hans bilder avslöjade istället den dolda världen av antimateria.

Ämnen:
Fysik > Fysikens historia
Ämnesord:
Antipartiklar, Kärnfysik, Naturvetenskap, Partikelfysik, Positroner
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund, Gymnasieskola

Alla program i Bilderna som förändrade vetenskapen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Apolloprogrammet

Avsnitt 1 av 12

Neil Armstrongs och Buzz Aldrins banbrytande resa till månen sommaren 1969 direktsändes i tv. Med på expeditionen fanns också en Hasselbladskamera som användes för att fånga några av historiens mest ikoniska stillbilder.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Martellus världskarta

Avsnitt 2 av 12

Henricus Martellus karta över världen från slutet av 1400-talet var tidens mest detaljerade. Forskare tror att kartan låg till grund för den explosiva kartläggningen av planeten som bland annat ledde till Christofer Columbus upptäcktsresa västerut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Kopernikus världsbild

Avsnitt 3 av 12

Nikolaus Kopernikus illustration av hur jorden cirkulerar runt solen slog ner som en bomb i 1500-talets Europa. Att jorden inte skulle vara universums centrum var oförenligt med kyrkans världsbild och Kopernikus bok sattes upp på en lista över förbjudna böcker.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Wegeners kontinentaldrift

Avsnitt 4 av 12

Meteorologen och geofysikern Alfred Wegener var först med att bygga en teori om kontinenternas förflyttningar. Resultatet blev en bild som återberättade planetens geologiska historia men som dåtidens vetenskap vände ryggen till.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Eddingtons solförmörkelse

Avsnitt 5 av 12

År 1919 åker den brittiske astronomen sir Arthur Eddington till ön Principe utanför Afrika för att fotografera en solförmörkelse. Bilden blir det experimentella beviset för den allmänna relativitetsteorin och gör Albert Einstein till superkändis över en natt.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Andromeda blir en galax

Avsnitt 6 av 12

Den amerikanske astronomen Edwin Hubbles foto av Andromedagalaxen är en av vetenskapshistoriens allra viktigaste bilder och avgjorde 1920-talets stora debatt inom astronomin. Fotot visade inte bara att Vintergatan är en galax i mängden, utan också att universum expanderar.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Vesalius anatomi

Avsnitt 7 av 12

Under spektakulära former och i strid mot kyrkan genomförde den unge Andreas Vesalius den första vetenskapliga kartläggningen av människokroppen. År 1543 utkom hans revolutionerande De humani corporis fabrica, den första anatomiboken med illustrationer av hur kroppen ser ut inuti.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Neurogenes på bild

Avsnitt 8 av 12

Under lång tid trodde man att hjärnceller inte nyskapas utan att vi bara har de hjärnceller vi föds med. Neurobiologen Joseph Altmans spektakulära bild från 1963 visar att det faktiskt sker nybildning av hjärnceller även i den vuxna hjärnan.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Darwin's Tree of life

Avsnitt 9 av 12

När Charles Darwins bok Om arternas uppkomst publicerades 1859 slog den ner som en bomb. Men redan tjugo år tidigare hade han ritat en skiss i en anteckningsbok som visar hur allt liv på jorden delar ett gemensamt ursprung.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Photo 51

Avsnitt 10 av 12

Det är under mystiska omständigheter som James Watson och Francis Crick får tag i Rosalind Franklins foto 51. Bilden hjälper dem att förstå DNA-molekylens spiralformade struktur och öppnar därmed upp för födelsen av den moderna molekylärbiologin.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Nanoåldern inleds

Avsnitt 11 av 12

År 1989 tog fysikern Don Eigler en bild som visade att det inte bara är möjligt att avbilda materiens minsta enheter, atomerna. Det går till och med att ta tag i dem, en och en, och flytta dem dit man vill.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Positronen upptäcks

Avsnitt 12 av 12

Elektroner, neutroner, protoner. Varje partikel i en atom har en mystisk tvilling. År 1932 utförde fysikern Carl Anderson ett experiment för att studera kosmisk strålning. Men hans bilder avslöjade istället den dolda världen av antimateria.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer folkhögskola / studieförbund & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Max Tegmark - Vårt matematiska universum

Föreläsning av fysikern och kosmologen Max Tegmark som talar om universums uppkomst och bland annat går igenom inflationsteorin. Inspelat på Östermalmsskolan, Stockholm, den 15 januari 2015. Arrangör: Medborgarskolan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rymden

Jordmänniskan i rymden

Människan är anpassad för att klara livet på jorden men vill ändå ge sig ut i rymden. Vad händer med kroppen när vi tar steget ut i vårt solsystem? Det, och hur astronauters kroppar reagerar på tyngdlöshet, får vi veta mer om. Vi besöker Johnson Space Center i Houston. Där finns en enorm bassäng på vars botten NASA har byggt en exakt kopia av den internationella rymdstationen ISS. I den tränar astronauter iklädda något som liknar rymddräkter. Vi träffar också Martina Johansson som slösurfade och upptäckte projektet Mars One. Martina gick med i det nederländska projektet som handlar om att skicka personer till Mars för att kolonisera planeten.