Titta

Språket bär kunskapen

Språket bär kunskapen

Om Språket bär kunskapen

Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Skolverket efterlyser det, och Pisa-undersökningen bekräftar behovet. Men ämneslärare har mycket som ska in i sitt ämne och många anser också att de inte har tillräckliga specialkunskaper i svenska. I två program följer vi hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Till vardags undervisar Karin Rehman nyanlända i svenska på SPRINT-gymnasiet i Stockholm och Teresia Brzokoupil är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka.

Till första programmet

Språket bär kunskapen : Att identifiera svårigheterDela
 1. Tänk dig att du som ämneslärare
  märker att elever kan ditt ämne-

 2. -men stupar på språket.

 3. Du förenklar därför
  språk och undervisning-

 4. -men får reda på
  att det är fel väg att gå.

 5. Lösningen är
  ett språkutvecklande arbetssätt.

 6. Men hur går sånt till?

 7. Vi har sammanfört en NO-lärare med
  en svenska som andraspråks-lärare.

 8. Kan en ämneslärare få elever
  att lyckas bättre-

 9. -bara genom att jobba med språket?

 10. Teresia Brzokoupil har jobbat
  på Trädgårdsstadsskolan i nio år.

 11. Hon är högstadielärare i matte och NO
  och pigg på nya idéer.

 12. Jag är en lärare som ofta jobbar med
  att testa nya saker.

 13. Ibland måste man släppa sin prestige
  och våga prova olika tekniker.

 14. När låter det mer? Vad är det som gör
  att du får en skillnad?

 15. Ju mer jag lär mig hur elever tänker,
  desto mer inser jag hur lite jag kan.

 16. Det finns
  en stor värld med hjärnforskning-

 17. -och hur mycket man kan lära sig om
  hur eleverna funkar.

 18. Läraren Karin Rehman
  värnar om elevernas självförtroende.

 19. Jag gillar inte
  när man låter elever misslyckas.

 20. Jag tycker om när man ger dem
  bra möjligheter att lyckas.

 21. Karin undervisar nyanlända
  i svenska som andraspråk.

 22. Hon tycker att det är självklart att
  arbeta språkinriktat i alla ämnen.

 23. Språket är kunskapen i varje ämne.

 24. Ska man kunna visa sin kunskap måste
  man ha språket för det ämnet.

 25. Och i stället för att
  förenkla språket-

 26. -ska man jobba med att stötta språket
  så att eleverna förstår.

 27. Kan nån förklara
  vad neutronen i kärnan är?

 28. Teresias klass har
  en fjärdedel flerspråkiga.

 29. -Hur är atomen uppbyggd?
  -Plus och minus.

 30. Den har plus och minus.

 31. Det man skjuter bort är neutronerna,
  de som inte har nån laddning.

 32. Ofta i lektionssituationer
  upptäcker jag-

 33. -att eleverna inte förstår
  många ord och begrepp.

 34. -Vad gör man när man klyver?
  -Delar uranatomen på mitten.

 35. Det finns ord i biologin, fysiken,
  kemin och matematiken-

 36. -som jag direkt förstår är svåra.
  För de är nya.

 37. Men de frågade om ord som jag aldrig
  hade tänkt att de skulle fråga om.

 38. Det kunde vara ord som "däremellan".

 39. Eller vad det betyder när det står
  "bistå".

 40. Här är styrstavar,
  det är bränslestavar.

 41. -Förstår ni vad styrstavar är?
  -Ja.

 42. Och jag har ett ansvar för
  att de ska och vill förstå.

 43. De tänker inte:
  "Jag vill inte förstå."

 44. Men däremot ger nog många barn upp.

 45. Hej. Viktor,
  kan du upp stolen där borta sen?

 46. De som jobbar med svenska som andra-
  språk arbetar språkutvecklande.

 47. Mycket ny kunskap
  kring språk och lärande-

 48. -kommer från forskning
  om flerspråkighet.

 49. Är det ett frågetecken?
  Är det inte ett frågetecken?

 50. Vad kan det heta då? Utropstecken.

 51. -Utropstecken.
  -Det ska vara direkt här efter "hej".

 52. Jag tyckte aldrig att skolan var kul.

 53. Jag ifrågasatte rätt mycket.
  Jag slutade efter nian.

 54. Men jag har också funderat över
  om ointresset kom av-

 55. -att jag inte begrep. Det var kanske
  för att jag inte hade språket.

 56. Titta och skriv på samma sätt.
  Men det kan vara lite annorlunda.

 57. Vi har Nils och vi har Mohamed.
  Vem ska vi ha här?

 58. Under fyra träffar
  ska Karin handleda Teresia.

 59. Karin ska lära ut metoden hon
  använder på sina flerspråkiga elever.

 60. Metoden cirkelmodellen
  är en del av genrepedagogiken.

 61. Karin är övertygad om att ett språk-
  inriktat arbetssätt hjälper alla.

 62. -Hej. Teresia.
  -Karin.

 63. -Vilken fin skola ni har.
  -Jag är väldigt stolt över den.

 64. Vilka svårigheter har du sett?

 65. Det finns samma svårighet,
  men en grad av svårighet i det.

 66. Det är att man inte har så mycket
  begrepp och vanliga ord-

 67. -så att man kan tillgodogöra sig
  en text oavsett ämnet.

 68. Inte bara
  de ämnesspecifika orden saknas-

 69. -utan även så mycket av det andra
  språket som ligger utanför.

 70. Både vanliga ord och ämnesord?

 71. Många vanliga ord eller sammansatta
  ord som är märkligt sammansatta.

 72. Ofta på prov kan jag tycka-

 73. -att jag får ett svar som är
  nästan "copy paste" av boken.

 74. Också om det är en textinlämning
  eller en muntlig redovisning-

 75. -kan jag fundera hur mycket eleven
  har förstått.

 76. Du är ovanlig i att du redan ser
  att språket spelar så stor roll.

 77. Att du är intresserad av
  att jobba med det känns jätteroligt.

 78. Har du nyanlända som inte kan svenska
  men som har kunskaperna med sig?

 79. -Inte i den här klassen.
  -Finns det flera språk i klassen?

 80. Och var använder de i så fall
  sina olika språk?

 81. Vi har ett flertal elever
  som är flerspråkiga.

 82. I skolan använder de bara svenska.

 83. Sitt eget språk, eller sitt
  hemmaspråk är verkligen just det.

 84. I vår klass har vi serbokroatiska,
  filippinska, persiska-

 85. -arabiska, finska,
  portugisiska och spanska.

 86. Föräldrars akademiska bildning
  spelar också roll-

 87. -för elevers språkutveckling.

 88. Alla har inte samma förutsättningar
  när man börjar i skolan.

 89. En del har med sig mycket språk,
  andra mindre.

 90. Skillnaderna blir större och större.

 91. Jag tänker inte mer eller mindre,
  utan olika.

 92. Ja, kanske...

 93. Man har ett vardagsspråk
  som man pratar hemma.

 94. Om man spelar fotboll eller dansar
  har man ett språk för det.

 95. Jag vill inte värdera dem.
  Jag tänker att språk är olika.

 96. Det har du nog rätt i.
  Så har jag inte tänkt.

 97. Vårt jobb är att se till
  att eleverna får skolspråket.

 98. Språk är olika.

 99. Okej.

 100. Du ska få ett ord av mig.
  "Register".

 101. Det är en skala
  från vänster till höger.

 102. Så här blir det för dig.

 103. Här är vardagsspråket.

 104. Det som jag måste kunna för att
  klara mig hemma och med kompisar.

 105. Här är skolspråket.

 106. Det som jag måste kunna
  för att klara skolan.

 107. Vi behöver börja med våra elever-

 108. -i det som de kan, i vardagsspråket.

 109. Sen ska vi ta med dem
  upp till skolspråket.

 110. Det här kan man använda... Man kan
  ha ordet med sig för att tänka:

 111. "Hur ska jag jobba så att vi går från
  vänster till höger på registret?"

 112. Aha... Ja.

 113. Jag har en bild som jag tror
  att du möjligen känner igen.

 114. Den ser ut så här. Undervisnings- och
  lärandecykeln. Eller cirkelmodellen.

 115. -Jag har aldrig sett den.
  -Det är fyra steg.

 116. Första delen handlar om
  att bygga upp kunskap på området.

 117. Det har ämneslärare alltid gjort.
  Det är den stora delen.

 118. Del två är att bygga modeller.

 119. Att använda modelltexter i nån form.

 120. Man kan skriva dem, men man kan
  framför allt packa upp texter.

 121. Bena ut och förklara.
  "Vad betyder det här?"

 122. Efter det ser man till
  att man skriver tillsammans.

 123. Du och eleverna skriver ihop.

 124. Inte förrän efter det checkar man av
  att eleverna tycker-

 125. -att de har koll på det
  och kan skriva individuellt.

 126. Undervisnings- och lärandecykeln.
  Eller cirkelmodellen.

 127. -Och så kör vi på det här.
  -Gud, vad roligt.

 128. Första delen, att bygga upp
  kunskapen, gör alla lärare.

 129. Även sista delen, att eleverna
  ska redovisa vad de har lärt sig.

 130. Det speciella är
  de mellanliggande stegen.

 131. De har fokus på språket.

 132. När vi jobbar språkinriktat-

 133. -är det för att kunna undvika
  fallgropar i språket.

 134. Sånt som är svårt för eleverna.
  Det kan vara ämnesord.

 135. Det som är speciellt för ämnet.
  Det jobbar de flesta lärare bra med.

 136. Men sen finns det nåt annat
  som vi gör.

 137. Vi packar ihop en massa ord
  för att vi vill vara effektiva.

 138. Då gör vi substantiv utav dem.
  Det kallas att man nominaliserar.

 139. De orden måste man packa upp.

 140. Det är som en stängd låda
  som man måste öppna.

 141. Ibland är det inte självklart att
  den första betydelsen är den man ser.

 142. "Hushållning", till exempel.

 143. Det betyder inte ett hushåll
  där nån bor.

 144. Det kan betyda att man är sparsam.

 145. Sen finns det sambandsord
  där vi bygger ihop språket.

 146. De är inte självklara för alla.

 147. Om man får hjälp med
  t.ex. sambandsorden-

 148. -och hjälp med den sortens uttryck
  som är speciella-

 149. -då kan eleverna skriva bättre
  redan från början.

 150. En vecka har gått. Dags att jobba med
  första steget i cirkelmodellen.

 151. Med innehållet. Att bygga kunskap.

 152. I dag ska jag prova en liten del av
  programmet "Reading to Learn".

 153. Idén är att man undervisar tydligt.

 154. Och att man använder det som eleverna
  är vana vid i skolan.

 155. Elever är vana vid
  att vi ställer frågor och de svarar.

 156. Skillnaden är
  att vi ska förbereda eleverna-

 157. -så att de alltid kan svara rätt.

 158. Det är konstigt att tänka så
  första gången.

 159. Arbetsgången är att man först
  förbereder för läsning-

 160. -genom att läsa hela meningen.
  Sen förbereder man på ordnivå.

 161. Då har man plockat ut det som man
  tror är viktigt för eleverna.

 162. Där formulerar jag en fråga.

 163. Tredje steget är
  att eleven ska kunna svara.

 164. Då bekräftar jag det och säger:
  "Bra. Rätt svar."

 165. Och så markerar jag det i texten.

 166. När jag har gjort det
  kommer det sista steget: utveckla.

 167. Där kliver man in som lärare.

 168. Du får ha överseende med mina försök
  till utveckling i fysik.

 169. Jag börjar med att läsa
  första meningen.

 170. "Allt som låter skapar vibrationer."

 171. Här finns ett ord som beskriver
  en av ljudets egenskaper.

 172. Ordet betyder ungefär
  att det skakar.

 173. -Kan du se vilket ord det är?
  -Vibrationer.

 174. Vibrationer. Bra. Jag tror
  att man kan vara så här tydlig.

 175. Det blir spännande att se om det
  funkar på dina elever eller om de:

 176. "Kom igen. Det där fattade vi."

 177. "När vibrationerna breder ut sig i
  luften kallas de ljudvågor"-

 178. -"och har likheter med vattenvågor."

 179. Vad kallas vibrationerna i luften?
  - Viktor?

 180. -Ljudvågor.
  -Ljudvågor.

 181. Hur ser en vattenvåg ut?

 182. Vad tänker ni
  när ni tänker en vattenvåg?

 183. När man landar i vattnet
  sprider sig vågor åt alla håll.

 184. Så om du hoppar i blir det vågor åt
  alla håll. Det är lite det de menar.

 185. Vattenvågor beter sig
  som ljudvågor beter sig.

 186. Man kan behöva packa upp
  andra ord också.

 187. Speciellt för flerspråkiga elever.
  Jag tänker på "räkna efter".

 188. Det betyder inte att man räknar
  senare, utan att man räknar ut.

 189. "I ett möblerat rum sugs ljudet upp."

 190. För dem har nog "suga upp"
  med munnen att göra.

 191. Att hitta såna svårigheter
  är sfa-lärare bra på.

 192. Sånt kan man behöva jobba med. Det är
  kul att du och jag jobbar med det nu.

 193. För jag tror inte
  att det är så vanligt.

 194. Det är svårt att hålla sig till
  en metod som man inte är så van vid.

 195. "I ett möblerat rum sugs ljudet upp
  av möbler, mattor och gardiner"-

 196. -"så att ljudet låter
  helt annorlunda."

 197. Vad då "sugs upp"?

 198. Sitter det dammsugare i möblerna
  som gör att ljudet försvinner?

 199. Ljudet har inte lika stor plats
  att studsa på.

 200. En jättebra förklaring.
  Det studsar inte lika hårt.

 201. Det bryts ner.
  För det är ju inte så att möblerna...

 202. Möblerna suger inte upp ljudet
  på det sättet.

 203. Man brukar prata om att tavlor
  och gardiner absorberar ljudet.

 204. Det är ett annat ord
  för att suga upp nånting.

 205. Jag ska försöka hitta
  ett annat sätt att förklara det på.

 206. -Hur gick det att läsa med eleverna?
  -Bättre och sämre än vad jag trodde.

 207. I början blev det svårt för jag är
  inte van och det blev stolpigt.

 208. Jag blir inte mig själv, och de säger
  inte halv sju p.g.a. det.

 209. Växelverkan blir inte som vanligt.

 210. Jag är aldrig i ett så tyst klassrum.
  "Men du ställde ju ingen svår fråga."

 211. När man skulle försöka fråga
  vad det egentligen stod i texten.

 212. Även om jag har flera elever
  som är flerspråkiga-

 213. -är de i grund och botten duktiga på
  det svenska språket för det mesta.

 214. Men så tänker jag att de kände
  att de ändå får hjälp med texten.

 215. Den blev deras egen
  och de förstår texten.

 216. Sen insåg jag att begreppen "absor-
  bera" och "suga upp" är konstiga.

 217. Det kan man i stort sett inte
  förklara.

 218. Jag tänkte när jag gick in på
  lektionen: "Det här förstår jag."

 219. Jag vet ännu inte riktigt hur det är.
  Jag måste prata med mina kollegor.

 220. "Vad är det vi säger här
  och hur förklarar vi det?"

 221. "'Ljud sugs upp.'
  Ja, vad då 'ljud sugs upp'?"

 222. Jag vet ju inte vad jag menar själv.

 223. Jag kan nog förklara på en avancerad
  nivå som inte är för dem.

 224. Men hur ska jag förklara det
  när man går i årskurs åtta?

 225. Kommer Teresia att reda ut begreppen
  och eleverna uttrycka mer än tystnad?

 226. Och när det går det upp ett ljus
  för hela klassen?

 227. Textning: Jussi Walles
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Att identifiera svårigheter

Avsnitt 1 av 3

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Vi följer hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Teresia är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Karin presenterar det så kallade cirkeldiagrammet som en modell. Modellen har flera steg och Teresia praktiserar steg efter steg med sin klass efter varje coachning. Det visar sig inte vara helt lätt, men Teresia kämpar på och en medvetenhet om betydelsen av språket växer fram; hur förklarar man egentligen olika begrepp och ord på bästa sätt?

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska som andraspråk och sfi > Svenska som andraspråk
Ämnesord:
Inlärning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Språkundervisning, Språkutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Språket bär kunskapen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket bär kunskapen

Att identifiera svårigheter

Avsnitt 1 av 3

Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Vi följer hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Teresia är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Karin presenterar det så kallade cirkeldiagrammet som en modell. Modellen har flera steg och Teresia praktiserar steg efter steg med sin klass efter varje coachning. Det visar sig inte vara helt lätt, men Teresia kämpar på och en medvetenhet om betydelsen av språket växer fram; hur förklarar man egentligen olika begrepp och ord på bästa sätt?

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket bär kunskapen

Att stötta skrivande

Avsnitt 2 av 3

Att även ämneslärare i skolan arbetar med svenska språket har länge varit påkallat. Vi följer hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Vi får även besöka Skarpatorpsskolan i Skarpnäck där alla lärare arbetar språkinriktat.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket bär kunskapen

Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd

Avsnitt 3 av 3

Maaike Hajer är språkforskare från Nederländerna. Som gästprofessor vid Malmö Högskola vill hon bidra till ett ökat samarbete mellan språkdidaktiker och ämneslärare. Både i lärarutbildningen och i skolan.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Digitalisering och demokrati

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Deaf power i skolan

De kallar sig dövaktivister och de rycker ut när dövas och hörselskadades rättigheter är hotade. 23-åriga Rebecca Jonsson och några andra aktivister kedjade vid ett tillfälle fast sig i trappen till dövskolan Östervångsskolan i Lund. De protesterade mot att ingen döv kandidat gått vidare i rekryteringen av en ny rektor till skolan. En annan tendens som väcker protester bland unga döva är att dövskolor slås ihop med skolor för hörande. Vi möter dövaktivisterna som vänder sig mot vad de kallar hörselnormen i samhället och som vill att dövskolan ska vara en fristad där döva och hörselskadade får vara sig själva. Hela programmets innehåll finns som text i programmanuset.