Titta

Språket bär kunskapen

Språket bär kunskapen

Om Språket bär kunskapen

Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Skolverket efterlyser det, och Pisa-undersökningen bekräftar behovet. Men ämneslärare har mycket som ska in i sitt ämne och många anser också att de inte har tillräckliga specialkunskaper i svenska. I två program följer vi hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Till vardags undervisar Karin Rehman nyanlända i svenska på SPRINT-gymnasiet i Stockholm och Teresia Brzokoupil är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka.

Till första programmet

Språket bär kunskapen : Maaike Hajer om att förstå och bli förståddDela
 1. Jag växte upp med bara ett språk.

 2. Det har nog hänt många gånger,
  i hemmet och i undervisningen–

 3. –att jag inte kunde säga
  det jag tyckte var viktigt.

 4. Eller få ställa mina frågor.

 5. Jag satt och anpassade mig och läste
  och fick mina betyg.

 6. Jag känner behovet av
  att öppna undervisningen–

 7. –så att det blir mer kommunikation.

 8. Så att läraren är intresserad
  av att höra eleverna.

 9. Även om det inte är klart i
  första hand vad eleven har att säga.

 10. Maaike Hajer är språkforskare
  från Nederländerna.

 11. Som gästprofessor på Malmö högskola–

 12. –vill hon öka samarbetet mellan
  språkdidaktiker och ämneslärare.

 13. Både i lärarutbildningen
  och i skolan.

 14. Vad ska bli roligast med arbetet?

 15. En rolig sak är handledning
  av doktorander och licentiander.

 16. De främjar i Sverige
  att lärare ska kunna fortbilda sig–

 17. –och bli licentiand och doktorand.
  De kan bli nyckelpersoner i skolan.

 18. Det främjar ett närmare samarbete
  i huset när det gäller forskning.

 19. Så att inte de insatta i svensk
  didaktik tar hand om språkfrågor.

 20. Att också NO–didaktiker
  och mattedidaktiker är med.

 21. Vi behöver varandra.

 22. Jag upptäckte svenskan och började
  lära mig svenska som 18–åring.

 23. Jag insåg att man kan lära sig ett
  språk med lite formell undervisning.

 24. Jag har haft få formella övningar
  och jag kan inte stava helt rätt.

 25. Men språket började funka genom att
  vara med i olika situationer.

 26. Och lära känna... Jag fick vänner.

 27. Jag började läsa saker om den svenska
  skolan, tvåspråkighetsfrågor och så.

 28. Genom att delta i en kultur
  i forskning och utbildning–

 29. –har jag kunnat utveckla mitt språk.
  Det är roligt att det fungerar.

 30. Sen såg jag att tvåspråkighetsfrågor
  togs upp på ett annat sätt i Sverige–

 31. –på 70– och 80–talet. Ni hade
  den här tvåspråkighetsdebatten.

 32. Den återspeglar en human syn
  på barn med invandrarbakgrund–

 33. –som behöver en stöttning
  som passar dem-

 34. -i stället för att de ska bli
  anpassade och ge upp sitt eget språk.

 35. I Nederländerna ska barn direkt lära
  sig nederländska som andra språk–

 36. –och anpassa sig, och glömma sitt
  modersmål och mycket av sin bakgrund.

 37. Jag var intresserad av hur Sverige
  hanterade tvåspråkighetsfrågor.

 38. Jag tror att många barn i dag inte
  får den stöttning de skulle kunna få.

 39. Det har jag sett
  genom att gå in i många klassrum.

 40. Jag ser skillnaderna mellan lärare–

 41. –i hur de hanterar ett klassrum med
  stor mångfald i språklig bakgrund.

 42. Och det finns såna
  som inte ser det som sitt ansvar–

 43. –att stötta barnen. För att
  de tror att nån annan gör det.

 44. Och barnen sitter där, och har
  mycket att säga och många frågor–

 45. –och de ska lyssna och läsa.
  Och där... Jag bryr mig!

 46. Det finns så många didaktiska idéer
  som jag vet från språkundervisningen–

 47. –som skulle kunna
  användas i ämnesundervisningen.

 48. Vi behöver bygga broar där-

 49. -för att främja att eleverna kan
  ta tillvara ämnesundervisningen.

 50. Det händer inte av sig självt.
  Den här frågan behöver drivas.

 51. –Du är en av dem som driver det här.
  –Ja, det tror jag.

 52. När hör jag egentligen
  hur eleverna formulerar sig?

 53. Är det varje lektion?
  Vilka frågor ställer jag?

 54. Vem är det som deltar?

 55. Om man tar över som lärare
  hör man inte vad barnen har att säga.

 56. Kärnan i undervisningen är att man
  anknyter till det. Det är självklart!

 57. Men det händer lätt
  att man kommer in på fel håll–

 58. –genom att ta över och inte höra
  vad barnen har att säga.

 59. Inte höra vilka ord som är bekanta.

 60. Om man hör och ser
  hur elever uttrycker sig–

 61. –då är det inflödet
  som jag behöver som lärare–

 62. –för att ge dig det stöd som hjälper
  dig in i en djupare nivå av ämnet.

 63. Språkutvecklande undervisning
  hänger ihop med–

 64. –ett formativt förhållningssätt
  till lärande.

 65. Det är lätt att man hamnar
  i den negativa spiralen.

 66. Att man tror att de här barnen
  inte förstår så mycket de ord...

 67. De har svårt att läsa svåra texter.
  Jag kan göra det hanterligt för dem.

 68. Jag ska ta lite enklare ord
  eller lite färre ord. Kortare texter.

 69. De kanske inte behöver skriva
  så mycket. Det är inte så viktigt.

 70. Utan att tänka efter hur man jobbar
  blir det en ytlig undervisning–

 71. –där det inte finns
  en rejäl kommunikation.

 72. Jag frågar inte:
  "Vad vet du om det här?"

 73. "Vad tror du är intressant? Berätta!"

 74. "Du kanske inte kan förklara det
  direkt, det kan få ta mer tid."

 75. Men då har vi
  en riktig kommunikation.

 76. Alla ska tänka efter hur vi
  hanterar språket för våra elever.

 77. Gör vi det bästa vi kan? Låt oss
  också tala om det som är svårt.

 78. Och utmana oss.
  Inte bara om våra succéer.

 79. Man ska ha ett klimat i skolan
  där man kan ställa sina frågor:

 80. "Jag kan inte hantera grupparbeten.
  Jag tycker att det är krångligt."

 81. "Kan du inte komma in
  och se hur jag gör?"

 82. Och det är nåt nytt för många skolor,
  tror jag. Så var det hos oss.

 83. Om man öppnar sina klassrumsdörrar
  kan det verkligen hända nånting.

 84. Det finns en trygghet i skolan
  att arbeta ihop som lärare.

 85. Maaike Hajer föreläser i Sverige
  om språkutvecklande arbetssätt.

 86. Hon anknyter ofta till den ryske
  pedagogen och filosofen Vygotskij.

 87. ...som på 30–talet
  utvecklade en kraftfull teori–

 88. –som påpekar att det mycket är
  en kulturell och social inlärning–

 89. –som gör att vi kan
  hantera språket som tankeredskap.

 90. Tänker man att man går till skogen
  med barn–

 91. –och sätter ord på vilka svampar
  man kan plocka, lukta och kanske äta–

 92. –så är det kunskap som förmedlas
  inom den aktiviteten.

 93. Barnet är med och upptäcker
  vad man kan göra och inte göra.

 94. Och sen laga mat och äta och leva–

 95. –eftersom de har lärt sig
  vad de ska akta sig för.

 96. –Vilka var godast?
  –Kantarellerna.

 97. Skivling.

 98. –Som jag har plockat.
  –Hur ser du att det är en skivling?

 99. De har skivlingsstreck
  som de här andra.

 100. Jag tycker att det luktar äckligt
  med svamparna.

 101. –Tycker du?
  –Var är minisvampen?

 102. Jag har inte varit med
  i såna aktiviteter.

 103. Det finns knappt nån svamp i Holland.

 104. Jag hade inte en mamma som vågade,
  hon var rädd.

 105. Så svamp är nåt farligt.

 106. Så det är sånt...

 107. Det var ett klart exempel på hur
  det kan fungera med Vygotskijs teori.

 108. För att vara med
  i en aktivitet och en kultur–

 109. –är det steget in i språket
  för att hantera en sån situation.

 110. Den är kraftfull om vi ska leda in
  eleverna i skolans aktiviteter.

 111. De ska vara med och se och förstå
  och sätta ord på det vi gör i skolan.

 112. Interaktion är inte att tillämpa dina
  kunskaper, utan där utvecklar du dem.

 113. Vi kan ta en kopp kaffe.

 114. –Vad vill du ha? Kaffe?
  –Ja, jag tar med lite mjölk.

 115. Om du tänker på Vygotskijs roll
  i det här arbetet i dag...

 116. Hade han bara varit här!

 117. Han är övertygande om
  hur barn genom att delta i en kultur–

 118. –lär sig att förstå omvärlden
  och lär sig att sätta ord.

 119. För att sen kunna tänka
  med hjälp av orden.

 120. Den sociala interaktionen,
  säger Vygotskij: "Tänk!"

 121. Det är nyckeln till lärandet–

 122. –att man deltar i
  kulturella praktiker, som han säger.

 123. Det är i böcker och teorier,
  men i praktiska teorier också.

 124. Det är väldigt inspirerande
  för arbetet.

 125. Ett sätt att jobba medvetet med–

 126. –att utveckla akademiskt språk
  eller skolspråk är cirkelmodellen.

 127. Den här modellen har blivit populär
  inom svenska som andra språk.

 128. Den är praktisk och
  ett exempel på hur man explicit–

 129. –kan handleda eleverna
  in i skolspråket.

 130. Genom att titta på
  hur texter fungerar–

 131. –och vad som görs med språk
  i texterna, och samtala om det–

 132. –innan eleverna
  ska skriva såna texter själva.

 133. Det är ett välstrukturerat sätt
  att utveckla skolspråket.

 134. Skrivspråket
  är ganska centralt i skolan.

 135. Två och två som ni sitter.

 136. Och så ser ni
  om ni kan se vad det är för nåt.

 137. "Uppgift" här. "Utförande" har jag.

 138. Här är "slutsats".

 139. Här! Här är...

 140. Vi lägger den här.

 141. Först är det namn och klass.

 142. "Slutsats".
  Och den ska vara högst upp.

 143. När vi pratar om mallen ska vi
  inte prata om vad som är E och C-

 144. -utan mer det språkliga,
  hur man gör.

 145. Vilken språkform ska man hålla sig
  till när man beskriver resultatet?

 146. Det finns barn
  som lär sig sånt hemma.

 147. Då finns det ett akademiskt språk
  i hemmet.

 148. Men för dem som inte har det i hemmet
  är det väsentligt–

 149. –att skolan tar upp det och planerar
  för en akademisk språkutveckling.

 150. Det kräver att man
  samarbetar i hela skolan.

 151. Man kan inte göra det lätt
  på egen hand inom ett ämne.

 152. Har man en skola som vill göra det
  är det ett praktiskt redskap.

 153. Jag blev förvånad över att små barn–

 154. –kan lära sig att tala om hur
  de ska formulera sig i skolspråk.

 155. Om man samarbetar, så att man vet att
  som jag hanterar texter i geografi–

 156. –är likadant
  som man hanterar texter i fysik.

 157. Det blir lättare för eleverna,
  annars ska de ändra sitt arbetssätt.

 158. I stället för att vi vuxna samordnar.

 159. Och det händer inte av sig självt.

 160. Det är sånt man ska ta upp
  i en skolutvecklingsplan–

 161. –hur man vill ha det,
  och diskutera sitt arbetssätt.

 162. Nästa mening: "När vibrationerna
  breder ut sig i luften"–

 163. –"kallas de ljudvågor
  och har likheter med vattenvågor."

 164. Vad betyder det
  att vibrationerna breder ut sig?

 165. –Vad tror du, Glenn?
  –De blir större, betyder det.

 166. De blir större. När ljudvågorna
  breder ut sig blir de större.

 167. Har nån annan en förklaring på
  att vibrationerna breder ut sig?

 168. Som när man hoppar från en trampolin
  och när man landar i vattnet–

 169. –sprider sig vågorna åt alla håll.

 170. Om du hoppar ner i vattnet
  blir det vågor ut åt alla håll.

 171. När vi tog kaffe förut
  pratade vi om Vygotskij.

 172. –Är han här?
  –Jo, i våra tankar.

 173. Det är speciellt att nån som dog för
  längesen är en sån inspirationskälla.

 174. Jag tror att vi kan
  bli inspirerade av honom–

 175. –och tänka
  hur han skulle ha gett oss stöttning–

 176. –för att planera för
  ett språkutvecklande arbetssätt.

 177. Det gäller att tala
  om det man upplever.

 178. Och det är språkutvecklande.

 179. Jag kan hänvisa till
  att vi står vid fruktkorgen.

 180. Tänk om man skulle
  tala med sina föräldrar–

 181. –om vad som händer
  när man har tuggat sin mat.

 182. Och föräldrarna hjälper och talar om
  vad som händer med maten.

 183. Att den går en lång väg
  genom olika rör.

 184. Inte bara "tugga maten", utan varför
  det är viktigt och vad som händer.

 185. Det är ett första steg
  in i matspjälkningsprocessen–

 186. –som nån dag biologiläraren ska
  tala om och läsa om i läromedlen.

 187. Så det du talar om är en bro
  mellan vardagsspråket hemma–

 188. –över till skolspråket?

 189. I en naturlig kontext–

 190. –där en vuxen tar med dig
  i en sån värld–

 191. –och kan visa dig vägen,
  då utvecklar du en hel del språk.

 192. Men i skolan ska det planeras–

 193. –så att du kan ta upp det ordförråd
  och de begrepp som du redan har–

 194. –och fortsätta diskutera och uttrycka
  dit du har kommit.

 195. Så att en lärare kan höra
  hur långt du har kommit–

 196. –och när kan jag komma
  med nästa ämnesbegrepp.

 197. Läraren kanske kan hjälpa mig
  att visualisera begreppsrelationer–

 198. –genom att visa
  hur alla organ ligger.

 199. Var de finns genom hela vägen
  som maten tar genom din kropp.

 200. Så att du med hjälp
  av visualiseringen kan berätta själv.

 201. Det är ett sätt att synliggöra
  vad vi gör med språket i skolan–

 202. –i olika ämnesområden.

 203. Det bästa vore om ämneslärarna
  sen kunde titta på texterna–

 204. –med eleverna på samma sätt.

 205. Och säga: "Vad vill ni göra efter
  laborationen i kemi eller fysik?"

 206. "Vi ska skriva en redovisning av vad
  vi har gjort. Hur lägger vi upp det?"

 207. Det ska bli en naturlig del
  av ämnesundervisningen.

 208. Ni ska förklara vad ljud är
  och hur olika ljud skapas.

 209. De frågorna ska besvaras
  i en labbrapport.

 210. Ni ska skriva ner vad för material
  ni använder och hur ni gör det.

 211. Vad skulle rubriken kunna vara
  på laborationen ni har gjort nu?

 212. Vad i din mening här
  är en beskrivning av hur du gjorde?

 213. Och vad är ett resultat?

 214. Vi slog en hammare mot gaffeln.
  Och för att den som läser–

 215. –ska kunna ha en aning om
  vad du menar med "slog"...

 216. Vad menar du då?
  "Slog" kan göra ganska stor skillnad.

 217. Menar du att du slog till den
  det hårdaste du hade?

 218. Slog du på olika sätt?

 219. Att försöka vara så detaljerad
  som möjligt.

 220. Man ska räkna med
  att det här kommer att ta tid.

 221. Det gäller kärnan i lärandeprocesser,
  att titta på hur man hanterar språk–

 222. –och sen hjälpa eleverna
  att utveckla sitt akademiska språk–

 223. –och se till att alla
  kan ta sin roll där.

 224. Alla kan ju nånting,
  och alla har frågor också.

 225. Det gäller att ha en kultur i skolan
  där man kan lära tillsammans.

 226. Och också säga och konstatera–

 227. –att man skulle behöva träning i att
  lära sig ställa andra slags frågor.

 228. Att ha öppna frågor i stället för
  slutna. Det kan man ha träning i.

 229. På en skola
  är det ofta några pionjärer–

 230. –som börjar utveckla sitt arbetssätt.

 231. De säger:
  "Jag vill spela in mig på video."

 232. För att sen bli en motor
  i skolans utvecklingsprocess.

 233. Jag har en del videoinspelningar–

 234. –där man ser att lärarna
  har ändrat sina rutiner.

 235. Och att eleverna är med i samtalet.

 236. Det händer nånting i relationen
  mellan läraren och klassen.

 237. Då blir jag glad. Vi ska ha fokus
  att planera för språkutveckling.

 238. Att ha villkoren för språkutveckling,
  genom att ha många samtal.

 239. Men planera för vilka begrepp, tankar
  och relationer som ska komma med–

 240. –och visas också genom
  skriftliga och muntliga uppgifter–

 241. –som är mera akademiska så småningom.

 242. En svensklärare kan inte
  undervisa hur man skriver i NO.

 243. Man tror att man utvecklar språk
  i språkundervisningen–

 244. –och att det gäller
  att göra övningar i språk.

 245. Att utveckla språket
  genom att använda det–

 246. –för att lära sig nåt annat,
  är nåt man inte är medveten om.

 247. Polygrip. Vad gjorde du med den?

 248. Jag tänkte använda den för att
  ta bort plasten från sladden.

 249. Men det gick inte så bra,
  så jag använde den här i stället.

 250. Och det var Nimo som visade dig?
  Super.

 251. Såna saker.

 252. "Jag använde en skaltång
  för att ta bort pvc–höljet."

 253. I Holland har det blivit
  ganska vanligt att alla ämneslärare–

 254. –blir utmanade att ta sin roll
  i elevernas språkutveckling.

 255. Att man inte läser en text
  och säger bara: "Läs texten."

 256. Utan att man bearbetar texten
  i ämnesundervisningen.

 257. Titta på tavlan.
  Jag skriver "stadighet".

 258. Ni ska alla ropa ut...

 259. Inte ropa ut, utan säga
  saker som har med det att göra.

 260. -Benknotor.
  -Snäckskal.

 261. -Muskler.
  -Muskler. Har du också nåt?

 262. -Päls.
  -Ja, päls, kanske. Fler ord?

 263. -Fjäll.
  -Fjäll, ja.

 264. Det är vanligt att skolor har en
  språkpolicy. De ska ha en policy–

 265. –där man kan redogöra för
  hur alla lärare är med och gör nåt.

 266. Det kan vara vokabulärutveckling
  eller att skriva eller läsa texter.

 267. Och ha mer interaktion i klassen.

 268. Jämfört med Sverige...

 269. Sverige har sin styrka
  i en mer professionell kultur.

 270. Många lärare går kurser
  och utbildar sig.

 271. Man lär sig mycket mer i Sverige.

 272. Och så har man ett välutvecklat ämne
  i svenska som andra språk.

 273. Andraspråksdidaktiken
  är bättre utvecklad.

 274. Överföringen till de andra ämnena
  tror jag att man kan stärka.

 275. Det har blivit lite populärt
  med tvåspråkiga program i gymnasiet.

 276. Man undervisar
  på engelska och svenska.

 277. Det har samma rötter som språk–
  utvecklande undervisning på svenska.

 278. Man kan lära sig biologi på engelska,
  och utveckla ämnena samtidigt.

 279. Det är samma teoretiska tanke
  kring språkundervisning.

 280. Eleverna kan berätta mycket om
  vad de har upplevt som positivt.

 281. När de tycker att en lärare
  har varit till hjälp för dem.

 282. Och hur de upplever
  att texten bara ska läsas–

 283. –eller att texten får läsas
  med handledning av en lärare.

 284. Vi borde ta tillvara eleverna
  mycket mer som källa–

 285. –till vad det gäller undervisningen
  med bra kvalitet.

 286. De ska vara med på utvecklingståget–

 287. –och förstå vad som är vitsen–

 288. –med ett språkutvecklande arbetssätt
  inom de olika ämnena.

 289. Vad är det värsta du har mött
  under de här åren?

 290. Lärare som fortsätter säga...
  Det är en hemsk fråga.

 291. Men lärare som fortfarande säger:

 292. "Det är inte jag
  som ska ta ansvar för det här."

 293. "Det är språkläraren."

 294. "Jag som geografi– eller fysiklärare
  ska inte undervisa i språk."

 295. "Det får andra ta hand om."

 296. En skolledning som accepterar sånt...

 297. Och som säger: "Vi har arbetat med
  språkpolicyn, den funkar inte här."

 298. Det är hemskt, för all undervisning
  är språkutveckling.

 299. Att säga att det inte funkar är
  det mest negativa man kan säga.

 300. Vad finns det för fördomar
  kring språkutvecklande arbete?

 301. En fördom är att man tror
  att finns det många barn–

 302. –med invandrarbakgrund eller
  svenska som andraspråk–bakgrund–

 303. –så kan det inte vara
  undervisning med bra kvalitet.

 304. Men jag har sett jättebra skolor
  med en engagerad lärarkår–

 305. –som var medvetna om vad det gäller
  att arbeta i de olika ämnena.

 306. Och det är svårt
  att få fram för allmänheten–

 307. –att det inte är ett direkt samband.
  Det är en extra utmaning för lärare–

 308. –att ha en språklig mångfald
  i klassrummet.

 309. För att kolla på kvaliteten ska
  man inte bara titta på vem...

 310. ...elevernas föräldrar är.

 311. Och att du ser
  att det formativa förhållningssättet–

 312. –att det ger dig tecken på–

 313. –vad det gäller att jobba med
  med dina elever.

 314. Att höra och läsa
  hur de uttrycker sig.

 315. Och inte för snabbt kräva att de
  gör det som det står i skolboken.

 316. Så att de kan utveckla sitt vardags–
  språk mot ett ämnesspecifikt språk.

 317. Du kan planera hur de gör.

 318. Du kan komma in med
  ämnesbegrepp när de är redo för det.

 319. Det är det kreativa
  i läraryrket, tycker jag.

 320. Där finns väldigt mycket
  att lära sig från språkdidaktiken.

 321. Det är spännande
  att lära mig själv om–

 322. –hur man använder språk
  i olika sammanhang.

 323. Jag har en kollega i Holland
  som forskar i NO.

 324. Jag lär mig mycket om NO–språk.

 325. Jag trodde att jag kunde bedöma
  elevernas texter i NO.

 326. Jag kan se om de har rätt stavning
  på holländska.

 327. Men jag kan inte bedöma innehållet–

 328. –och hur de uttrycker sambandet
  mellan kraft, tyngd och ytan.

 329. Det kan han. Vi behöver varandra.

 330. Man behöver samarbeta och man behöver
  tala språk och ämneskunskaper.

 331. Det är väldigt spännande.

 332. Det är många nya källor jag hoppas
  att vi kan hitta, också i Sverige.

 333. Textning: Fredrik Papp
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd

Avsnitt 3 av 3

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Maaike Hajer är språkforskare från Nederländerna. Som gästprofessor vid Malmö Högskola vill hon bidra till ett ökat samarbete mellan språkdidaktiker och ämneslärare. Både i lärarutbildningen och i skolan. Det är först när man ser och hör hur elever uttrycker sig som man kan ge den stöttning som ger en djupare förståelse av ämnet, menar Hajer. Hon redogör för den rådande situationen när det gäller språkutvecklande arbetssätt i Nederländerna och i Sverige samt beskriver Cirkelmodellen, ett sätt att handleda eleverna in i skolspråket.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska som andraspråk och sfi > Svenska som andraspråk
Ämnesord:
Inlärning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Språkundervisning, Språkutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Språket bär kunskapen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket bär kunskapen

Att identifiera svårigheter

Avsnitt 1 av 3

Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Vi följer hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Teresia är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Karin presenterar det så kallade cirkeldiagrammet som en modell. Modellen har flera steg och Teresia praktiserar steg efter steg med sin klass efter varje coachning. Det visar sig inte vara helt lätt, men Teresia kämpar på och en medvetenhet om betydelsen av språket växer fram; hur förklarar man egentligen olika begrepp och ord på bästa sätt?

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket bär kunskapen

Att stötta skrivande

Avsnitt 2 av 3

Att även ämneslärare i skolan arbetar med svenska språket har länge varit påkallat. Vi följer hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Vi får även besöka Skarpatorpsskolan i Skarpnäck där alla lärare arbetar språkinriktat.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket bär kunskapen

Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd

Avsnitt 3 av 3

Maaike Hajer är språkforskare från Nederländerna. Som gästprofessor vid Malmö Högskola vill hon bidra till ett ökat samarbete mellan språkdidaktiker och ämneslärare. Både i lärarutbildningen och i skolan.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Inkludering

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Fler lärare behövs för att rädda samiskan

Många vittnar om att intresset för den samiska kulturen och det samiska språket ökar bland unga samer. Om man vill fånga upp den trenden behövs behöriga lärare med kompetens i de samiska språkvarieteterna. Men återväxten av sådana lärare är dålig. En ämneslärarutbildning i samiska startade vid Umeå universitet efter en satsning från regeringen. Utbildningen har för närvarande inga studerande alls. Vad behöver göras för att få fram fler samiska lärare?