Titta

UR Samtiden Tema

UR Samtiden Tema

Om UR Samtiden Tema

Kunskap och vetenskap i nytt sammanhang. Talare och samtal från de dagliga sändningarna i UR Samtiden kopplas samman kring ett tema.

Till första programmet

UR Samtiden Tema : Kognitiv hjälpDela
 1. Det här är viktigt för personer
  med kognitiva svårigheter.

 2. Jag är också intresserad av
  äldre människor utan internetvana.

 3. De ska inte behöva sätta sig
  vid en manick, som den här-

 4. -och lära sig att man måste klicka
  på "start" för att stänga av.

 5. Var ligger logiken i det?

 6. Hur hjälper vi dem som har svårt
  att förstå och minnas?

 7. Hur ser vi till att teknik inte
  blir ett hinder utan ett hjälpmedel?

 8. Jag vill säga till alla
  som förskriver hjälpmedel-

 9. -att sätta in det
  på ett tidigt stadium-

 10. -när en människa har fått
  en demensdiagnos.

 11. Man kan omöjligt lära sig den när man
  har vandrat en bit på den vägen.

 12. Vilka hinder finns
  i vardagsmiljöerna?

 13. I en mataffär vill handlaren skylta
  så mycket som möjligt.

 14. Det här upplevde de här personerna
  som att butiken blev otillgänglig.

 15. Men för att hjälpa
  måste man först förstå.

 16. För att förstå psykiatrins patienter
  måste vi förstå vad de förstår.

 17. Här är "UR Samtiden Tema"
  om kognitiv hjälp.

 18. Kognitiva svårigheter
  är nåt vi alla kan ha då och då.

 19. Om man är sjuk, stressad eller trött-

 20. -kan man ha svårt att fokusera,
  ta in information och komma ihåg.

 21. Hur gör man livet lättare
  för dem som alltid har såna problem?

 22. Låt oss höra mer
  om de grupper det handlar om.

 23. Vad kognitiva svårigheter är
  vet antagligen ni som sitter här-

 24. -och det är brister
  i de funktioner individen behöver-

 25. -för att bearbeta sinnesintryck
  och anpassa beteendet.

 26. Vi mottar signaler från omgivningen-

 27. -och bearbetar dem
  för att förstå hur vi ska göra.

 28. Det är svårigheter att hantera input-

 29. -som ofta resulterar i-

 30. -en mismatch
  mellan personen och omgivningen-

 31. -på så sätt att kraven är större än
  förutsättningarna. Det är stressande.

 32. Det vet alla som utsatts för krav
  som är större än förutsättningarna.

 33. Kognitiva svårigheter
  kan vara medfödda, förvärvade-

 34. -eller både och.

 35. De medfödda eller tidigt förvärvade
  ska jag prata om.

 36. Det är utvecklingsrelaterade
  kognitiva funktionsnedsättningar.

 37. De innebär en annorlunda utveckling.

 38. De påverkas av individens utveckling
  och påverkar individens utveckling.

 39. Ibland kan man kompensera
  för den annorlunda utvecklingen-

 40. -och där kommer kognitivt stöd in.

 41. Medfödda kognitiva svårigheter medför
  svårigheter att hantera vardagslivet-

 42. -och en sårbarhet för psykisk ohälsa.
  Mycket studier visar det senare.

 43. Personerna har genomgående i livet
  anpassningssvårigheter-

 44. -i studier, arbetsliv och relationer.
  De beskriver en ökad energiåtgång.

 45. De får använda mer energi på sånt
  som andra inte lägger energi på.

 46. De misslyckas ofta, bär det med sig-

 47. -och så småningom bygger det upp
  en självkänsla som inte är bra.

 48. Det är exempel på några diagnoser.

 49. Diagnoser är ju benämningar på
  en samling problem en individ har.

 50. Det här är diagnoser som innebär-

 51. -utvecklingsrelaterade
  kognitiva funktionsnedsättningar.

 52. Jag brukar inte använda
  termen "neuropsykiatri"-

 53. -eftersom all psykiatri
  handlar om nervsystemet.

 54. Utvecklingsrelaterade
  kognitiva funktionsnedsättningar-

 55. -är t.ex. utvecklingsstörning,
  och nåt som i DSM-IV kallas-

 56. -marginell mental retardation
  eller svagbegåvning.

 57. Den kognitiva nivån är precis över
  gränsen mot utvecklingsstörning-

 58. -eller innebär en IQ på 70-85.

 59. Jag ska prata lite
  om utvecklingsstörning-

 60. -men framförallt om ADHD, som innebär
  brister i exekutiva funktioner-

 61. -och om autismspektrumtillstånd-

 62. -som är brister i central koherens
  och exekutiva funktioner.

 63. Jag ska ägna mest tid åt autism-

 64. -beroende på att jag kan mest om det.

 65. För autismspektrumtillstånd
  använder jag förkortningen ASD-

 66. -från "Autism Spectrum Disorder".

 67. Ser man på de utvecklingsrelaterade
  kognitiva funktionsnedsättningarna-

 68. -är det en tabell över hur vanliga
  de anses vara i befolkningen-

 69. -respektive i vuxenpsykiatrin.

 70. När det gäller utvecklingsstörning
  vet vi inte-

 71. -hur vanligt det är
  bland patienterna-

 72. -på grund av dålig registrering.

 73. När det gäller svagbegåvning
  vet vi det än mindre-

 74. -men de gånger man har tittat på
  grupper i vuxenpsykiatrin-

 75. -har det varit betydligt mer
  än de 14 % som finns i befolkningen.

 76. Autismspektrumtillstånd
  är 1 % i befolkningen-

 77. -men 1,5-5 % i vuxenpsykiatrin.
  ADHD är 3-5 % i befolkningen-

 78. -men var 5:e person
  i vuxenpsykiatrin.

 79. De här diagnoserna innebär förvärvade
  kognitiva funktionsnedsättningar:

 80. Demens hörde vi mycket om-

 81. -och mycket som sägs om demens-

 82. -när det gäller hjälpmedel och
  hantering av funktionsnedsättning-

 83. -går bra att tillämpa
  på t.ex. autism-

 84. -utvecklingsstörning
  och i viss mån ADHD.

 85. Schizofreni är också en diagnos-

 86. -som i de flesta fall innebär
  en kognitiv funktionsnedsättning-

 87. -som ofta är det som ställer till
  störst problem i vardagen.

 88. Det är inte de psykotiska symptomen,
  för de kan hanteras med behandling-

 89. -men de kognitiva funktionsproblemen
  blir besvärliga.

 90. Hjärnskadesyndrom
  kan vara alkoholrelaterade-

 91. -eller förvärvade
  av stroke, trafikolyckor och annat.

 92. I psykiatrin har vi inte tänkt på
  att mycket av det vi behandlar-

 93. -innebär
  kognitiva funktionsnedsättningar.

 94. En person som är deprimerad
  fungerar inte bra kognitivt-

 95. -och kan ha behov av kognitivt stöd
  medan den är deprimerad.

 96. En person som har ångest
  är inte välfungerande kognitivt.

 97. Alla som har varit berusade
  eller bakfulla vet-

 98. -att man då inte är
  kognitivt välfungerande.

 99. Är man stressad
  fungerar man inte heller.

 100. Det finns en mängd situationer-

 101. -när en människa kan vara drabbad
  av kognitiv dysfunktion.

 102. Kognitiva svårigheter
  handlar om problem med input-

 103. -och det ger problem med output.

 104. I psykiatrin,
  när vi bedömer patienter-

 105. -tittar vi av tradition och hävd
  mest på output.

 106. Vi tittar på symptom och beteenden,
  men har varit ointresserade av input.

 107. Hur förstår den här människan?

 108. Vad får den in
  som gör att output blir som det blir?

 109. Där hoppas jag att man tittar mer på
  de kognitiva funktionerna.

 110. För att förstå psykiatrins patienter
  måste vi förstå vad de förstår.

 111. Det är Kierkegaard som har sagt det.

 112. Vad innebär det att skapa
  en miljö som utgår från-

 113. -vad de med kognitiva svårigheter
  förstår?

 114. Kan det bli en bättre miljö för alla?
  Det tror Jessica Ericsson-

 115. -som berättar om den kommunikativa
  miljön i Sundstaskolan i Karlstad.

 116. En bra kommunikativ miljö-

 117. -blir också en tillgänglig miljö
  och ett kognitivt stöd för eleverna.

 118. Också för personal och besökare på
  skolan blir det en tillgänglig miljö.

 119. Vad är en kommunikativ miljö? Jo, den
  miljön stimulerar till kommunikation.

 120. Det är en miljö som...
  Vad ska man säga?

 121. Man blir stimulerad
  till att kommunicera-

 122. -och det finns personer
  som kan ta emot min kommunikation.

 123. Den underlättar kommunikation.

 124. I en god kommunikativ miljö är
  personalen duktiga kommunikatörer-

 125. -som tar tillvara på elevernas ibland
  otydliga försök till kommunikation.

 126. Vi har elever
  med kommunikationssvårigheter.

 127. Många har inget talat språk
  eller också kan det vara otydligt.

 128. Vi måste ha alla sinnen öppna
  för deras kommunikation.

 129. Det gäller inte bara lärarna
  utan alla yrken på skolan.

 130. Lärare, assistenter, vaktmästare-

 131. -alla behöver
  en bra kommunikativ kompetens.

 132. Kompisar som kommunicerar
  på liknande sätt är också viktigt.

 133. Det här är inte så lätt eftersom
  vi har ganska små elevgrupper.

 134. På individuella programmet
  har vi 33 elever just nu-

 135. -och alla är väldigt olika.

 136. Jag jobbar på en stor gymnasieskola
  med nästan 1 200 elever-

 137. -så vår del
  är en del av den här gymnasieskolan.

 138. En kommunikativ miljö handlar också
  om hur vi fysiskt anpassar skolan-

 139. -för att den ska bli
  kommunikativ och tillgänglig.

 140. Jag ska ta med er på en guidad tur
  på vår skola och visa lite bilder.

 141. Många av våra elever använder alltså
  alternativa sätt att kommunicera.

 142. För några år sen var det svårt-

 143. -att få personalen och omgivningen
  att använda elevernas AKK.

 144. Att omgivningen använder elevernas
  kommunikationssätt är viktigt-

 145. -annars kommunicerar de inte med oss.

 146. Jag pratar så att ni förstår-

 147. -och ni visar att ni förstår
  annars pratar jag inte med er.

 148. För några år sen märkte vi
  att det var lite svårt-

 149. -så vi bytte fokus
  och anpassade miljön.

 150. Vi lyfte ut kommunikationen i miljön-

 151. -eftersom elevernas AKK glömdes bort.

 152. De togs inte med i alla situationer
  och användes bara med viss personal-

 153. -men man har rätt till sitt
  kommunikationshjälpmedel överallt-

 154. -under hela dagen.

 155. Vi satsade på
  att göra miljön mer kommunikativ.

 156. På så sätt ville vi stimulera
  personal att kommunicera.

 157. Kommunikationen
  blev tydligare i omgivningen.

 158. Vi använder oss mest av de här
  bildsystemen. De är genomgående.

 159. Det är ritade teckenbilder,
  piktogram-

 160. -fotografier,
  ritade symboler och blissymboler-

 161. -som vi använder.

 162. Elevernas kommunikation ser olika ut,
  men de flesta använder de här.

 163. På vår skola finns en informations-
  tavla, som inte är så lätt att tyda.

 164. Ni kanske inte kan se den så bra.

 165. Vi anpassade den med symboler-

 166. -för viktiga personer och platser
  på skolan.

 167. Det är ritade bilder och piktogram.

 168. Det fanns inte någon bildbas
  med symboler som var heltäckande-

 169. -därför fick vi blanda.

 170. De här symbolerna återfinns sen på
  skyltar som hänger i taket på skolan-

 171. -och eleverna har symbolerna i sina
  kommunikationshjälpmedel och scheman.

 172. De kan matcha och se att de är
  på rätt plats eller hos rätt person.

 173. Att självständigt kunna hitta i sin
  närmiljö är viktigt för självkänslan.

 174. Här är vår korridor.

 175. När vi flyttade in
  byggdes hela den här korridoren om.

 176. Vi var delaktiga i
  hur det skulle se ut.

 177. Man blåste ut alla väggar, och vi
  fick vara med från början och rita.

 178. Vi tänkte att de elever som behöver
  mest lugn och ro får vara längst in-

 179. -långt bort från allt stoj som blir
  på en skola med estetisk inriktning.

 180. Det är uppträdanden i centralhallen
  nästan varje dag. Skolan är jättebra.

 181. Men eleverna som behöver lugn och ro
  får vara längst in.

 182. De som är med mer i den
  övriga verksamheten är längre ut.

 183. Många elever börjar i det lugna-

 184. -och flyttar sen
  närmare centralhallen för varje år.

 185. Vi har också lektionssalar
  ute på skolan.

 186. Som ni ser är det färgade små tungor
  som sticker ut utanför en del dörrar.

 187. Det är olika färger vid varje dörr.

 188. -och även färgmatchat på väggen
  så att man lättare hittar.

 189. Och inne i klassrummet återfinns
  samma färger i accentfärgerna.

 190. Det är som sagt en stor skola.

 191. Vi har ganska många väggkartor
  på olika platser.

 192. Här är två-

 193. -en blisskarta
  och en med ritade symboler.

 194. De är strategiskt placerade utanför
  toaletten, där det finns mer utrymme.

 195. Här blir det ofta kö,
  och man kanske väntar på en kompis.

 196. Kartorna hänger här för att man
  ska lockas till att kommunicera.

 197. Om jag står här med en elev-

 198. -vill jag kanske berätta om något-

 199. -som att jag var i skogen
  med min faster och plockade svamp.

 200. Det hade jag inte berättat annars.

 201. Inne på toaletten har vi också
  en del anpassningar-

 202. -bland annat
  en sådan här kommunikationskarta-

 203. -om saker man kan behöva hjälp med
  på toaletten.

 204. Andra väggkartor är i korridoren-

 205. -där eleverna har sina kläder
  i sina skåp.

 206. Man kan ta ner dem och prata
  om man behöver hjälp med något.

 207. Även i matsalen har vi sådana här.

 208. De handlar bara
  om själva matsituationen.

 209. Drömmen vore att bygga ut det här
  och ha även samtalsämnen.

 210. Vid matbordet pratar man ju även
  om andra saker än att skicka smöret.

 211. Det här är liksom...en början,
  det viktigaste kanske-

 212. -om man inte har något annat sätt.

 213. Med andra kommunikationshjälpmedel
  pratar man om personliga saker.

 214. Ni kanske undrar
  varför vi har dubbla symboler.

 215. Här är en ritad symbol
  och den ritade teckenbilden.

 216. Det är av olika anledningar.

 217. Det ena är att vi har elever
  som använder de ritade symbolerna-

 218. -som bilder som de kan läsa.

 219. Det fungerar också som ett lexikon
  för personal och elever.

 220. Vi kan träna oss i att använda tecken
  och påminna oss om att använda dem.

 221. Det är många vikarier, och här får de
  tillfälle att lära sig att teckna.

 222. Därför har vi dubbla symboler.

 223. Café Blå är hjärtat i vår verksamhet,
  kan man säga.

 224. Vi fikar här på förmiddagarna. Det är
  öppet varje dag för alla på skolan.

 225. Andra elever kommer inte så ofta
  men mycket personal från skolan-

 226. -och även folk som gör studiebesök.

 227. Eleverna själva sköter cafeterian.

 228. De bakar, serverar
  och gör det man gör i en cafeteria.

 229. Här kan vi jobba
  med den kommunikativa miljön.

 230. Den visuella kassan gör att eleverna
  kan jobba självständigt i cafeterian-

 231. -utan någon hjälp. Det är underbart
  att se eleverna klara det själva.

 232. Jag är arbetsterapeut
  på Furuboda folkhögskola.

 233. Vilken är den vanligaste formen
  av kognitiv nedsättning du möter?

 234. Det är mycket. Jag jobbar med
  personer med förvärvade hjärnskador.

 235. -Och det betyder?
  -Trafikolyckor, stroke...

 236. Andra skador man får i vuxenlivet.

 237. Det är minnes-
  och orienteringsproblematik.

 238. Att lära sig hitta igen,
  komma ihåg rätt tid och plats.

 239. -Det är det stora problemet.
  -Hur kan du hjälpa dem?

 240. Vi jobbar mycket med
  att hitta strategier.

 241. Nya sätt att lära igen,
  att komma ihåg saker.

 242. Kan man vikta teknikens betydelse?

 243. Hur stor andel är teknik
  och hur mycket är annan hjälp?

 244. Det går hand i hand.
  Tekniken har stor betydelse.

 245. Vi jobbar med
  Ipads och mobiltelefoner-

 246. -för att komma ihåg och hitta.

 247. Har det hänt mycket de senaste åren?
  Är det ett område i utveckling?

 248. Absolut.
  Och alla blir mer medvetna om det.

 249. Man försöker hitta rätt saker,
  som gör det lättare för dem.

 250. Vad är den största utmaningen
  i ditt jobb?

 251. Jaa...

 252. Att möta dem på rätt nivå,
  skulle jag säga.

 253. Att vara där, att leva här och nu
  och ta sig an problemen i vardagen.

 254. Vad som kan vara helt avgörande
  för vilken typ av stöd man ger-

 255. -är vilken teknik de kan hantera.

 256. Det vet Louise Nygård mer om.
  Hon och hennes kollegor-

 257. -har studerat hur människor
  med olika kognitiva nedsättningar-

 258. -klarar av olika sorters teknik.

 259. Utifrån instrumenten vi jobbar med-

 260. -får vi fram en hierarki
  över hur lätt eller svår teknik är.

 261. Ni ser inte vad som är i bilden,
  det här är bara en illustration.

 262. Utifrån det
  kan vi också lägga in individer-

 263. -så att vi kan matcha individer med
  tekniska föremål och tjänster.

 264. Den övre gubben på den här bilden-

 265. -om den personens förmåga
  är ungefär där på linjalen-

 266. -kan man tänka att han kan använda
  föremålen och tjänsterna nedanför.

 267. Men kanske har problem med dem som
  ligger högre upp i svårighetsgrad.

 268. Om vi tittar på
  den som är längre ner-

 269. -har den i så fall ett mindre
  teknikrum till sitt förfogande.

 270. Eftersom den personen sannolikt
  klarar av mindre vardagsteknik-

 271. -än den andra personen
  eftersom vi också vet-

 272. -att teknik kan vara
  olika lätt eller svår.

 273. Det här är också intressant-

 274. -och vi har tittat på
  vad som gör teknik lätt eller svår.

 275. En aspekt i det
  är också handlingsmomenten.

 276. Handlingsmomenten som vi tittar på
  i Meta-bedömningen-

 277. -där vi observerar personer.

 278. Vi har också kunnat rangordna
  handlingsmomenten-

 279. -så vi ser att de är olika
  svåra och lätta.

 280. Då skulle man kunna tänka sig-

 281. -att när man t.ex. ska
  utveckla teknik eller välja prylar-

 282. -köpa eller förskriva nånting-

 283. -att man väljer de tekniska föremål
  som bygger på lätta handlingar.

 284. Inte välja dem som har
  svåra handlingar.

 285. Svåra handlingar är att välja knapp,
  tangent eller kommando.

 286. Särskilja tjänster och funktioner
  och utföra steg i ordningsföljd.

 287. Det lättaste är
  att identifiera föremål.

 288. Att t.ex. skilja mobiltelefonen
  från fjärrkontrollen.

 289. Att vrida en knapp i rätt riktning
  är lättare än att välja knapp.

 290. Det är konkret information
  som vi får här.

 291. I några studier har en person
  i forskargruppen-

 292. -som heter Ann-Helen tittat på vad
  som gör teknik lätt eller svår.

 293. Vi har tittat på det utifrån data
  som vi samlat in i Meta-bedömningen.

 294. Sammanfattningsvis kännetecknas
  svårare teknik av-

 295. -att den används mer sällan
  än varje vecka.

 296. Den har en mer komplex design.
  Inte konstigt.

 297. Men det intressanta är
  vad som är en komplex design.

 298. En aspekt kan vara att tekniken
  består av flera komponenter.

 299. Att det inte bara är en komponent.

 300. En annan aspekt kan vara
  att den kräver fler handlingsmoment.

 301. Och framför allt att den kräver fler
  av de svåra handlingsmomenten.

 302. Speciellt svårt blir det
  om den kräver handlingsmoment-

 303. -i en viss ordning. Innan jag kan
  använda mobilen ska den slås på.

 304. Sen måste jag slå min pin-kod,
  välja hur jag ska ringa, o.s.v.

 305. Det kräver att jag gör allt
  i rätt ordningsföljd.

 306. Den svåra tekniken ger mer komplex,
  men mest visuell feedback.

 307. Medan lätt teknik gav feedback-

 308. -i form av kanske
  både syn och ljud.

 309. Tänk på en vattenkokare.

 310. Ofta lyser en lampa,
  vi hör när det bubblar.

 311. Det hörs när det är klart.

 312. Det slår av så man hör
  att det gör det.

 313. Man känner kanske att kannan är varm.
  Ett exempel på en lätt teknik-

 314. -som ger mångfacetterad
  och tydlig feedback.

 315. Hur ska vi använda den här kunskapen?

 316. Några förslag som jag kan ge-

 317. -är att vi kan ha nytta av den här-

 318. -när vi som kliniker
  ska försöka förstå-

 319. -vad det är som gör
  att personen inte kan titta på tv-

 320. -eller inte kan klara av
  att värma sina måltider.

 321. Att man då tittar på varför det inte
  fungerar med de olika apparaterna.

 322. Och att vi tar hjälp av det här
  när vi ska ge stöd.

 323. Vi kan också använda det
  i hjälpmedelsförskrivning.

 324. Att se vad det är som krävs
  av användaren-

 325. -för just det här hjälpmedlet.

 326. Vi kan ha nytta av det
  när vi ger stöd till närstående-

 327. -och kanske i bostadsanpassningar.

 328. Vi kan ha nytta av det när vi
  utvecklar och anpassar teknik.

 329. Vi jobbar t.ex. med ingenjörer
  på KTH-

 330. -där vi försöker vara med
  och utveckla teknik.

 331. Vi kan säkert utveckla teori.
  Vi kan nog göra mycket med det-

 332. -men ni kliniker måste tänka vad ni
  kan göra. Har ni nån glädje av det?

 333. Jag ska avslutningsvis lite kort
  säga nåt om-

 334. -den kognitiva tillgängligheten.

 335. Det området
  ligger mig varmt om hjärtat-

 336. -och jag tycker det är viktigt.

 337. Det handlar om personer med demens.

 338. För än så länge har litteraturen
  vad gäller tillgänglighet-

 339. -fokuserat på de fysiska aspekterna.

 340. Det är vi duktiga på i Sverige.

 341. Tillgänglighet vid en fysisk
  funktionsnedsättning.

 342. Däremot är kognitiv tillgänglighet
  väldigt lite beforskat.

 343. Där är vi fortfarande
  ganska omedvetna.

 344. Litteraturen på demensområdet-

 345. -har ofta tittat på
  hur boendemiljöer ska utformas.

 346. Eller trädgårdar för personer med
  demens. En indikation-

 347. -att de här är så speciella
  att de inte ska vara ute offentligt.

 348. De ska vara i miljöer
  designade för dem.

 349. Intressant ur ett etiskt perspektiv-

 350. -om vi tänker på
  den tidigare föreläsningen.

 351. Om man har en demenssjukdom
  kan man ha svårt att tolka miljön.

 352. Man kan ha svårt att hitta
  även i en välkänd miljö.

 353. Det ställs hela tiden nya krav
  i den tekniktäta miljön.

 354. Om ni tänker på det här med
  kassor i affären-

 355. -där man själv skannar in varorna
  och man köper biljetter i automater.

 356. Det finns många nya krav i samhället
  som involverar teknik-

 357. -som kan vara svåra för personer
  med kognitiv funktionsnedsättning.

 358. En annan av våra doktorander
  tittade på det här.

 359. Specifikt på två olika situationer
  utanför hemmet.

 360. Att gå och handla i en mataffär-

 361. -och att bara gå ute
  och gå över ett övergångsställe.

 362. Det här är bara några exempel från
  att handla i en mataffär.

 363. Hon kunde se att
  de problematiska situationerna-

 364. -uppstod på många olika sätt
  och oftast i lager på lager.

 365. De hängde ihop med varann. Det var
  problem att välja och hitta produkt.

 366. Det upplevdes ofta som rörigt.

 367. I en mataffär vill handlaren skylta
  så mycket som möjligt.

 368. Det här upplevde de här personerna
  som att butiken blev otillgänglig.

 369. Samma sätt med speglar.

 370. Vi är vana vid att det finns speglar
  vid frukt- och grönsaksdiskar.

 371. Det ska se inbjudande ut.

 372. De berättade att de försökte plocka
  från spegelrutan-

 373. -för det är svårt att urskilja
  vad som är den riktiga.

 374. Glasdörrar kunde också vara
  ett problem.

 375. Musik, surrande ljud från frysar,
  allt prat.

 376. Allt sånt kunde upplevas
  som distraherande-

 377. -och försvåra aktiviteten.

 378. Och hur ska man klara sig ut
  genom kassan med plånboken i behåll-

 379. -och betala så man inte sticker ut
  som annorlunda-

 380. -utan att behöva använda
  självbetjäning man inte klarar av?

 381. De hade egna strategier
  för hur de kunde göra det här.

 382. En som var roligare...
  Eller inte rolig.

 383. Egentligen tråkig. Några berättade
  att de alltid gick ytterkanten.

 384. De gick så för att inte gå vilse,
  för då visste de var de höll sig.

 385. De hade upplevt att där fanns
  de vanligaste varorna.

 386. Där fanns säkert
  det som man vanligen behöver.

 387. Det kan vara nåt att tänka på
  hur vi utformar såna miljöer.

 388. Sammanfattningsvis såg Anna
  i sina studier-

 389. -att tillgänglighet
  i offentlig miljö-

 390. -för de här personerna upplevdes som
  nåt som var ständigt föränderligt.

 391. Det kunde förändras väldigt fort.

 392. För personerna mådde olika bra
  och var olika pigga olika stunder.

 393. Ett, tu, tre är det mycket folk,
  ett, tu, tre blir det mörkt.

 394. Ett, tu, tre kommer det
  en massa bilar-

 395. -och man befinner sig i en situation
  man inte har överblick över.

 396. Det är trängsel
  och saker ser olika ut.

 397. Det kan räcka med att det är
  ett gatuarbete där man brukar gå.

 398. Man måste komma förbi det
  och då är allt annorlunda.

 399. Det avbrottet i mönstret
  kan vara avgörande.

 400. Anna rekommenderar
  att eftersom vi vet-

 401. -att familjära platser är viktiga-

 402. -är det viktigt att vi i den mån
  vi kan eller uppmuntrar anhöriga-

 403. -försöker stödja de här personerna
  att gå och handla och promenera.

 404. Så man behåller känslan av
  att man känner igen.

 405. Och att man uppmärksammar
  deras egna handlingar-

 406. -eftersom de hade egna strategier-

 407. -att komma till rätta med
  sina problem.

 408. Och att vi är medvetna om
  det här med-

 409. -att upplevelsen av tillgänglighet
  förändras hela tiden.

 410. Det räcker kanske inte med
  att fråga en gång.

 411. Det kan vara olika
  olika stunder och olika dagar.

 412. Två frågor som avslutning.

 413. Delaktighet och inklusion i samhället
  och ett liv utanför hemmet.

 414. Gäller det även äldre med
  kognitiv nedsättning?

 415. Många studier har påpekat
  att den ökade tekniktätheten-

 416. -medför en risk för
  exklusion av äldre.

 417. I stället för inklusion.

 418. Anser vi att god vård, omsorg
  och trygghet är gott nog?

 419. Eller är delaktighet och inklusion
  ett mål även för de här personerna?

 420. Om vi tänker på teknik-
  och hjälpmedelsområdet-

 421. -har arbetsterapeuter en tradition av
  att vara experter på hjälpmedel.

 422. Men vilken roll vill vi ha
  när det gäller vardagstekniken?

 423. Hur kan vi möjliggöra ett liv
  utanför hemmet för äldre med demens?

 424. Hur kan vi bidra till att även äldre
  och personer med kognitiv svikt-

 425. -kan ta del av teknikutvecklingen
  på ett bra sätt?

 426. Tack för mig. Jag slutar där.

 427. Hur viktigt det är med
  rätt hjälpmedel vid rätt tillfälle-

 428. -och hur svårt det kan vara
  att få den hjälp man behöver-

 429. -vet Monica Lütjohann,
  som har en demensdiagnos.

 430. I sitt dagliga liv
  har hon hjälp av sin handdator.

 431. Men det var inte självklart
  att hon skulle få en.

 432. Först ska jag berätta
  att jag har en demenssjukdom.

 433. Den senaste diagnosen
  fick jag för två år sen.

 434. Jag har haft problem i tio år.

 435. Man trodde först
  att det var utmattningsdepression-

 436. -och andra diagnoser.

 437. Till slut hamnade jag på
  Huddinge sjukhus hos Agneta Nordberg.

 438. Där konstaterade man
  Lewy body-demens.

 439. Det ger problem
  med kognitionen och perceptionen.

 440. Jag har fått en handi,
  och det är jag väldigt tacksam för.

 441. Men jag fick kämpa för att få den.

 442. Från början fick jag
  en som inte var lika omfattande.

 443. Jag tycker om teknik
  och jag har en dator hemma-

 444. -så jag var insatt i det
  och ville ha det i telefonen-

 445. -men de sa
  att jag var för frisk för att få det.

 446. Så jag fick hjälp av Catharina
  att prata med arbetsterapeuten.

 447. Tog det lång tid
  innan du fick hjälpmedel?

 448. Ja, det gjorde det.

 449. Vid den första demensutredningen
  fick jag diagnosen kognitiv svikt.

 450. Det visste jag knappt själv
  vad det var.

 451. Jag har jobbat inom socialpsykiatrin,
  så jag visste ungefär.

 452. Men hur skulle jag handskas med det?
  Jag fick inga hjälpmedel.

 453. Jag fick ingen hjälp med
  att söka mig till nån träffpunkt-

 454. -där jag kunde träffa
  andra med samma problem.

 455. Jag gick och famlade i fem år
  utan att få nån hjälp.

 456. Till slut fick jag
  den här handin, men det tog nog...

 457. Den här handin har jag haft i två år.

 458. Så det var på senare år som jag
  fick den här. Den är jag tacksam för.

 459. Nu är ju du ett "teknik-freak",
  om jag får säga så.

 460. Hade det varit viktigt för dig
  att få en handi i ett tidigare skede?

 461. Ja. Jag träffar ju
  andra med demensdiagnoser-

 462. -som kamrater i Lundagårdsgruppen,
  som inte har fått en sån här tidigt.

 463. De säger att de inte förstår sig
  på den och att de inte behöver den.

 464. "Jag klarar mig ändå." Jag vill säga
  till alla som förskriver hjälpmedel-

 465. -att sätta in det
  på ett tidigt stadium-

 466. -när en människa har fått
  en demensdiagnos.

 467. Man kan omöjligt lära sig den när man
  har vandrat en bit på den vägen.

 468. Det är lite svårt, det vet ju alla-

 469. -att lära sig
  mobiltelefoner och surfplattor.

 470. Därför är det viktigt
  att få det på ett tidigt stadium.

 471. Man måste även få hjälp och stöd
  under tiden med de här telefonerna.

 472. Det har vi i Lundagårdsgruppen.

 473. Jag har gömt några hjälpmedel
  som du har hemma.

 474. Berätta vad du har för glädje av dem.
  Vi börjar med den lite enklare.

 475. Det här är ju en almanacka.

 476. Det står att det är
  tisdagen den 11 mars, dagtid.

 477. Den var
  det första hjälpmedlet jag fick.

 478. Det är bra, för ibland vet man inte
  vad det är för datum.

 479. Sen prenumererar jag visserligen
  på en dagstidning-

 480. -men hur ska jag kunna veta om det är
  dagens tidning som ligger framme?

 481. Då blir jag förvirrad,
  men den här visar vilken dag det är.

 482. Om det blir strömavbrott
  så fungerar den här i alla fall.

 483. Den är väldigt bra.

 484. På sommarhalvåret,
  om man slumrar till på dagen-

 485. -och man inte vet
  om det är dag eller natt-

 486. -så visar den här
  om det är dag eller natt.

 487. Det är jättebra med den.

 488. Alldeles nyligen
  fick du ett nytt hjälpmedel.

 489. Den har jag inte hunnit
  börja använda än. Den är alldeles ny.

 490. Det är
  en talande klocka, Memomessenger.

 491. Kan du trycka på den?

 492. Klockan är 22 minuter över två.

 493. -Ja...
  -Säger den inte mer än så?

 494. Den jag har hemma
  säger vilket datum det är.

 495. -Det kan man ställa in.
  -Jaha. Min säger även årtalet.

 496. Den är väldigt bra.
  Det finns en annan grej här.

 497. Man kan spela in meddelanden och en
  inköpslista att ha med till affären.

 498. Den verkar vara väldigt bra.
  Den kommer jag att ha användning av.

 499. Var det din arbetsterapeut
  som berättade om den här?

 500. Det var faktiskt så att...

 501. Det var Jenny från Abilia
  som föreläste på Ersta-

 502. -där jag också är med i
  en grupp för tidigt demenssjuka.

 503. Nej, det var
  på ett alzheimer-kafé som Ersta har.

 504. Hon berättade om den här apparaten
  och jag blev väldigt intresserad.

 505. Jag ringde till min arbetsterapeut-

 506. -och sa
  att jag ville ha en Memomessenger.

 507. "Den har jag redan beställt åt dig",
  sa hon. Det var förutseende.

 508. Jag hade sagt att jag har svårt
  att se när klockvisarna flyttar sig-

 509. -att fokusera på tiden.

 510. Då talade hon om en talande klocka,
  och det blev den här.

 511. -Det blev lyckat.
  -Jag tänker på en annan sak.

 512. Det här med att ha en daglig
  verksamhet, en daglig sysselsättning.

 513. -Ja.
  -Berätta om din erfarenhet.

 514. För tio år sen, när jag
  fick diagnosen kognitiv svikt-

 515. Då sa de till mig att det fanns
  daglig verksamhet i kommunen.

 516. Det fanns i mitt område,
  som hette Vallby hage.

 517. Det var för personer
  med tidig demenssjukdom, sades det.

 518. Dit fick jag komma,
  och där var jag i nästan tre år.

 519. Det var väldigt bra i början.

 520. Man lagade mat tillsammans.
  Det var väldigt trevligt.

 521. Men sen ändrades EU-reglerna
  så att vi inte fick laga mat.

 522. Då fick man maten ditlevererad.
  Det var inte alls detsamma.

 523. Sen var det så att...
  Jag fortsatte vara där-

 524. -och de som kom dit
  blev sjukare och sjukare.

 525. Jag hade inte kommit så långt
  i min sjukdom-

 526. -så jag blev deprimerad av
  att vara i den verksamheten.

 527. Jag hade inget intellektuellt utbyte
  av de här personerna.

 528. Jag slutade där och fick
  kontakt med Ersta i Stockholm.

 529. Jag fick veta att de hade en grupp.

 530. Det började som en samtalsgrupp
  för oss med demenssjukdom.

 531. När det var
  slut på den här samtalsgruppen-

 532. -så trivdes vi så bra ihop
  och ville fortsätta träffas.

 533. Då ordnade de
  så att vi fick träffas på måndagarna.

 534. Det har varit så i...
  Jag kom dit för fyra år sen.

 535. Nu har det utvecklats till
  en verksamhet som hålls varje måndag.

 536. Dessutom har vi startat en kör.
  Vi kallar oss för Hjärngänget.

 537. Det är inte bara vi med en sjukdom-

 538. -utan även anhöriga och vårdpersonal
  - alla som tycker om att sjunga.

 539. Vi har sjungit i olika sammanhang,
  bland annat för drottningen.

 540. Det var väldigt hedersamt.

 541. Vad gör vi där? Jo, vi har qigong-

 542. -men mest pratar vi med varandra.

 543. Alla där har så många erfarenheter.

 544. Det behöver vi ta vara på
  och stötta varandra.

 545. Det blev det i stället för
  den dagliga verksamheten.

 546. Och nu har jag sökt
  till Silviahemmet ute på Ekerö.

 547. Men min kommun säger
  att jag inte får komma dit.

 548. De säger att det finns verksamheter
  i kommunen, men det gör det inte.

 549. Inte en verksamhet
  som jag skulle behöva.

 550. Jag har fått hjälp
  från Demensförbundet med överklagan.

 551. Man behöver intellektuell stimulans.

 552. Man kan inte bara
  sitta hemma och spela sina spel.

 553. Då blir man insnöad.

 554. Om du skulle lämna ett sista ord
  till dem som träffar dig framöver...

 555. Hur skulle du vilja bli bemött?

 556. Jag vill bli bemött
  med respekt för den jag är.

 557. Jag vill att alla som möter mig
  och andra med en demensdiagnos-

 558. -ska veta att vem som helst
  kan drabbas av det.

 559. I början är ni precis likadana
  som ni alltid har varit.

 560. Förr såg man folk med demens
  som lite bakom flötet-

 561. -och att man inte kunde räkna med
  dem. Men så är det inte i dag.

 562. Nu kan man få en tidig diagnos.

 563. Därför är det väldigt viktigt
  att få ett bra bemötande.

 564. Tusen tack!

 565. Vi ska återvända till teknik,
  och blicka framåt.

 566. Datorrevolutionen har förändrat allas
  vardag, och lär fortsätta med det.

 567. Även för dem med kognitiva problem.

 568. Men då måste datorer, mobiler och
  surfplattor vara anpassade för dem.

 569. Det sker en stor förflyttning-

 570. -med övergången från IT-samhälle
  till interaktionssamhälle.

 571. Många tror att PC och datorer
  snart är borta.

 572. Allt ser ut att gå mot det mobila:

 573. Hur vi kommunicerar,
  hittar och söker information-

 574. -gör vi i allt mindre utsträckning
  vid ett skrivbord-

 575. -och i allt större utsträckning via
  mobila enheter uppkopplade mot nätet.

 576. Vi kan söka information
  och mäta saker med det.

 577. Det här är viktigt för personer
  med kognitiva svårigheter.

 578. Jag är också intresserad av
  äldre människor utan internetvana.

 579. De ska inte behöva sätta sig
  vid en manick, som den här-

 580. -och lära sig att man måste klicka
  på "start" för att stänga av.

 581. Var ligger logiken i det?

 582. Till äldre personer
  utan dator- eller internetvana-

 583. -ska man ge en surfplatta
  av valfritt märke, inte en dator.

 584. De kanske t.o.m. klarar sig
  med en smartphone.

 585. Därför har jag själv tagit initiativ-

 586. -till en utbildning
  i surfplatta för äldre.

 587. Utbildningen heter
  "Digitala och vitala".

 588. Den tredje gruppen har startat-

 589. -och jag hoppas att det ska
  sprida sig till andra studieförbund.

 590. Datorovana som är nyfikna
  och vill bli uppkopplade-

 591. -kan lära sig att använda surfplatta.

 592. De kan hitta sina nyttor
  med tekniken. Det är mitt budskap.

 593. Håll er långt borta från datorer.

 594. Vi ska prata
  om företeelsen lifelogging.

 595. Hur många här inne loggar sina liv?
  Ingen!

 596. Hur många här inne
  använder Instagram?

 597. Ni lifeloggar utan att veta om det,
  om ni tar en bild i veckan.

 598. Man loggar sitt liv med bilder eller
  berättar saker i sociala nätverk.

 599. Det är fler än ni tror
  som lifeloggar.

 600. Det här är en bild på mig
  när jag fick testa ett coolt verktyg.

 601. Den har en kamera i sig.
  Glasögon med extra lull-lull.

 602. Det finns en skärm framför ögat
  som kan ge information.

 603. Det här är både lifelogging och nåt
  annat, som jag ska återkomma till.

 604. Det som flest kom fram
  och pratade med mig om förra året-

 605. -var en pryl som jag snart skulle få,
  och som jag nu har runt halsen.

 606. Den fotar er var 30:e sekund.

 607. Inget hamnar på internet,
  utan bara i den här.

 608. Jag kopplar upp den till datorn-

 609. -och då skickas de tusentals
  bilderna, 500 MB data varje dag-

 610. -och laddas upp på mitt konto.
  Det är bara jag som kan se dem.

 611. Det blir ogripbart om jag själv
  ska sortera alla bilderna.

 612. En kombination
  av smart hårdvara och smart mjukvara-

 613. -sorterar fram och presenterar
  5-10 bilder-

 614. -som visar hur min dag såg ut.

 615. Sen kan jag välja om jag vill dela
  eller spara bilderna-

 616. -eller lägga in dem i familjealbumet.
  Det har inte hänt så ofta hittills.

 617. Det blir en bra dagbok. Jag ska visa
  ett exempel på hur en dag kan se ut.

 618. Jag har bara använt den i en vecka
  men pratat om den i ett helt år.

 619. De började mobba mig på jobbet
  till slut.

 620. Till slut kom den,
  och så här ser en dag ut.

 621. Det var en tisdag
  för en dryg vecka sen.

 622. Nästan två veckor sen.

 623. På morgon jobbade jag hemma
  före första kundmötet.

 624. Jag har pixlat deras ansikten.

 625. Det var dagens första kundmöte.
  Det fångade den ganska bra.

 626. En snabb pizzabuffé till lunch.

 627. Ni ser vad den svischar förbi.

 628. Det är ganska många bilder
  där jag jobbar vid datorn.

 629. Här skulle jag lägga upp
  ett blogginlägg med mina kolleger.

 630. På eftermiddagen blev det tårta.

 631. Här syns folks ansikten,
  men det är bara mina kolleger.

 632. Min yngsta kollega brukar vara med
  på många möten, med napp i munnen.

 633. Pappan är pappaledig
  men är ändå med på vissa möten.

 634. Tyvärr var min hand i vägen.
  Jag fotobombade mig själv.

 635. Det kanske fanns en bättre bild-

 636. -men jag vill visa hur programvaran
  sorterar fram en dag.

 637. På eftermiddagen
  svischade chefen förbi och sa hej.

 638. Den lyckades fånga henne på bild.

 639. Det var mer än vi brukar göra
  de flesta dagar.

 640. Så kan en dag se ut.

 641. Jag testar den fortfarande.
  Vi får se hur bra den funkar.

 642. Men tänk en person med minnes-
  svårigheter som sätter på en sån.

 643. Jag hade gärna velat sätta den
  på mina barn när de gick på dagis.

 644. Min äldsta son är listsnickare
  och ville låna den.

 645. Han spikar lister på byggen.

 646. Hans rekord är 400 meter list
  på en dag. Sjuka mängder list.

 647. Jag ska också kolla
  hur många steg han går på en dag.

 648. Det var kul att få en inblick
  i hans dag.

 649. Den verkar känna igen ansikten också-

 650. -för hans chef tittade förbi i tio
  minuter, och den bilden sparades.

 651. Testet fortsätter, och jag skriver
  om den i sociala medier.

 652. En annan grupp är personer
  som har svårt att uttrycka sig.

 653. De kan ha varit med
  om nåt obehagligt eller jätteroligt.

 654. Då kan man titta tillsammans
  med personen.

 655. Bilderna ska inte spridas, för då
  kan det vara integritetskränkande.

 656. Men man kan sitta ner med personen
  och se vad den har gjort.

 657. Man kan också leta bland bilderna
  som är tagna var 30:e sekund-

 658. -om man letar
  efter nånting specifikt.

 659. Där ser vi två klockrena
  användningsområden.

 660. Text:
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Kognitiv hjälp

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan man utforma miljöer och föremål så att de underlättar för personer att hitta, förstå, kommunicera och minnas? Om lärdomar och konkreta exempel på hur genomtänkt teknik och miljöanpassning kan fungera som stöd för alla, men speciellt för dem som har någon form av kognitiv nedsättning. Medverkande: Lena Nylander, överläkare och specialist i allmän psykiatri, Daniel Erkstam, teknikinspiratör från kommunikationsbyrån Salgado, Louise Nygård, professor i arbetsterapi vid Karolinska institutet, Jessica Ericsson, kommunikationspedagog på Sundstagymnasiet i Karlstad och Monica Lütjohann, som själv har en demensdiagnos.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, Kognitiva störningar, Personer med funktionsnedsättning, Personer med kognitiv funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden Tema

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Du är vad du äter

Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm tror sig veta vad snabba kolhydrater gör med vår kropp. Hon har skrivit boken ”Ett sötare blod”. Har industrimaten ett oförtjänt rykte? Matproducenten Magnus Dafgård ställs till svars. Ulf Ellervik är professor i organisk kemi och berättar om njutningens kemi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Roligare matte i skolan

De flesta är överens om att kunskapsnivån i matematik måste bli bättre i den svenska skolan. Här uppmärksammas lärarna – vi hör experter berätta om hur man kan göra matte roligare i skolan. Med bland andra datalogiprofessorn Bengt Aspvall och matematikläraren Cecilia Christiansen.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Kognitiv hjälp

Hur kan man utforma miljöer och föremål så att de underlättar för personer att hitta, förstå, kommunicera och minnas? Om lärdomar och konkreta exempel på hur genomtänkt teknik och miljöanpassning kan fungera som stöd för alla, men speciellt för dem som har någon form av kognitiv nedsättning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Träna en hjärna

Konditionsträning kan få din hjärna att växa, en god fysik minskar risken för flera psykiska sjukdomar. Lägg till kognitiv träning och du förbättrar ytterligare dina chanser att hålla hjärnan alert. Här får vi höra forskare berätta om hur man bokstavligen kan få hjärnan att växa.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

En samisk befolkning i Mellansverige

Ingvar Svanberg berättar om upptäckten av en relativt okänd samisk befolkning långt söderut i Mellansverige, bland annat i Dalarna. Med hjälp av kyrkoarkiv kunde gruppen följas tillbaka till 1600-talet som en kringvandrande skogssamisk befolkning som assimilerades först i slutet av 1800-talet. Kungamakten ville vid flera tillfällen tvångsförflytta den samiska gruppen norrut, men bönderna protesterade och samerna fick stanna. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Har vi något val?

Hur fria är vi människor i de val vi gör? Och hur mycket är förutbestämt av olika saker vi inte kontrollerar? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.