Titta

UR Samtiden - Små onödiga språkfel

UR Samtiden - Små onödiga språkfel : Små onödiga språkfelDela
 1. Min forskningsinriktning
  är teaterstudier-

 2. -men jag har engelska som modersmål
  och har arbetat som granskare-

 3. -och har granskat akademiska texter
  på engelska-

 4. -av dem som inte har engelska
  som modersmål.

 5. Under tiden skrev jag ner
  de vanligaste felen-

 6. -för att använda som "troubleshooter"
  för att göra mitt jobb enklare.

 7. Sen ville jag publicera den.

 8. Men eftersom jag jobbar med
  och forskar inom teater-

 9. -tänkte jag att precis som teatern
  har tecken på scenen-

 10. -till exempel scenografi,
  färg, kostym-

 11. -tonläge och rörelsemönster
  så har språk också tecken.

 12. Tecknen förmedlar en betydelse
  - betydelsebärande tecken.

 13. Och om ni lyssnar på mig hör ni
  att jag inte är född i Sverige.

 14. Om ni lyssnar
  förstår ni att jag kom hit som vuxen-

 15. -och på mina ordval hör ni att jag
  lärde mig svenska på åttiotalet.

 16. Ni kanske anar att jag är akademiker-

 17. -för det är många tecken jag skickar
  när jag inte talar mitt modersmål.

 18. Grammatiken har tecken.

 19. De här små, enkla reglerna
  är betydelsebärande.

 20. De förmedlar en betydelse.

 21. Det allra vanligaste
  är att när vi talar-

 22. -gör vi klart om vi pratar i nutid
  eller dåtid, plural eller singular.

 23. Det vanligaste felet när "non-native
  speakers" skriver på engelska-

 24. -är att man sätter "s" på verbet
  i singularform-

 25. -till exempel "they is" och "we is".

 26. Det är substantiven som får -s
  i engelska och inte verben i plural.

 27. I pluralform skulle det heta
  "they are" och "we are".

 28. Det kanske går att skriva
  korta meningar korrekt-

 29. -men när man har
  mer komplexa meningar...

 30. Till exempel om man skriver
  en abstract till sin avhandling-

 31. -eller om den är helt på engelska-

 32. -finns det några ord som gör
  det svårt för "non-native speakers".

 33. "Who", "that" och "which".

 34. När man har en mening med de orden
  blir man nervös och förvirrad-

 35. -över vilken verbform
  man ska använda.

 36. Till exempel:

 37. "Professor Smartypants
  is the instructor"-

 38. -"who is best at math."

 39. Vi har ordet "who",
  men det kunde ha varit "that"-

 40. -eller i en annan mening "which".

 41. Vi hade ordet "instructor",
  substantiv, som kom innan "who"-

 42. -och sen måste man välja en verbform.

 43. Verbformen man väljer
  ska matcha substantivet-

 44. -som kommer innan "who", "that"
  eller "which".

 45. Det blir förvirrande
  om man har en sån här mening.

 46. "He is one of the instructors"-

 47. -"who are best at math."

 48. Om det är en person
  borde det vara "is".

 49. Men substantivet innan "who"
  var i pluralform, "instructors"-

 50. -och då måste verbet man väljer
  efter "who" också vara i pluralform.

 51. En annan meningsform kan förvirra den
  som inte har engelska som modersmål-

 52. -och den kan förekomma i akademiska
  texter och formella rapporter.

 53. Det är användningen av "either/or"
  och "neither/nor".

 54. Det kan vara förvirrande
  vad man ska använda för verbform-

 55. -när man har dessa ord i meningar,
  som till exempel... Här är singular.

 56. "Either professor Smartypants
  or professor Highbrow"-

 57. -"is leading the taskforce
  on environmental research."

 58. Det var singularform, men det blir
  förvirrande när du har ett subjekt-

 59. -som är singular
  tillsammans med ett subjekt i plural.

 60. "Neither professor Brainwave, nor the
  other staff members, are going."

 61. Jag läste den fort,
  för jag vill förklara.

 62. När man har ett substantiv
  i singularform och ett i pluralform-

 63. -och du har "either/or"
  eller "neither/nor"-

 64. -då sätter du det substantiv
  som är i pluralform på andra plats-

 65. -och använder verbformen i plural.

 66. Då läser jag upp meningen
  en gång till.

 67. "Neither professor Brainwave,
  nor the other staff members"-

 68. -"are going to the faculty meeting."

 69. Den här meningen är också förvirrande
  när ett av substantiven är "I".

 70. Du har en professor Brainwave
  och "I".

 71. Då sätter du "I" på andra plats
  och använder verbformen "am".

 72. "Neither professor Brainwave, nor I,
  am going to the committee meeting."

 73. En annan...

 74. En annan stötesten
  som jag har sett mycket av-

 75. -är överanvändning av ing-formen.

 76. Ing-formen är ett tecken.

 77. Det talar om någonting för mig,
  det har en betydelse för lyssnarna.

 78. Det är inte så att vi tycker att det
  är snyggt eller ser trevligt ut-

 79. -utan det säger någonting. Det finns
  fasta regler för användningen.

 80. Jag tar upp bara de vanligaste här.

 81. Först måste jag säga att alla verb
  inte används i ing-formen.

 82. Det finns så kallade
  "non-continous verbs"-

 83. -som sällan används i ing-formen.

 84. Dessa verb är ord
  för aktioner som man sällan...

 85. Såna man inte ser med ögat,
  till exempel:

 86. "Range", "counteract", "affect"
  och till och med "love".

 87. Dessa ord har sällan ing-form
  men de andra, "continous verbs"-

 88. -dem kan man använda
  i ing-formen friare.

 89. Ing-formen säger att något händer,
  eller inte händer, här och nu.

 90. "I'm talking. I'm not talking."

 91. Den talar om att något händer
  över en lång tidsperiod.

 92. Något är pågående under lång tid.

 93. "I'm writing my thesis.
  I'm not writing my thesis."

 94. Ing-formen talar också om-

 95. -att någonting kommer att hända
  inom en nära framtid-

 96. -och med "nära framtid"
  menar jag kanske inom fjorton dagar.

 97. "We are not meeting tonight.
  We are meeting next friday."

 98. Sen, när ing-formen används med ord
  som "constantly" eller "always"-

 99. -då uttrycker den irritation.

 100. "The olympic athlete is always
  bragging about his medals."

 101. Det förmedlar
  en känsla av irritation.

 102. En annan stötesten för den som inte
  har engelska som modersmål-

 103. -är användningen
  av artiklarna "a" och "an".

 104. "A" och "an" avgörs av uttalet,
  inte stavningen-

 105. -och eftersom engelskans uttal
  varierar...

 106. England, Amerika,
  Australien, Kanada...

 107. ...kan man se olika användning
  av artiklarna.

 108. Man måste när man skriver
  välja vilken engelska man skriver-

 109. -och använda det uttalet
  när man väljer artiklar.

 110. "A" används innan konsonantljud.

 111. Inledande konsonantljud.
  Vet ni vad konsonantljud är?

 112. Det är när man stänger till. Det
  finns en "closure" i talapparaten.

 113. "An" används innan ett inledande
  vokalljud. Vet ni vad vokalljud är?

 114. Det är när det är öppet
  i talapparaten, som A, E, I, O, U.

 115. Jag har sett många ingenjörstexter,
  och här blir det lurigt för dem.

 116. En ingenjör kanske använder nåt
  som kallas för... Låt mig se.

 117. Det finns ett uttryck...

 118. "Superabsorbent polymer". Jag har
  sett det mycket i ingenjörstexter.

 119. Det heter "a superabsorbent polymer"-

 120. -därför att det inledande ljudet är
  ett konsonantljud. "Superabsorbent."

 121. Men det kallas "an SAP"-

 122. -så längre fram i din rapport
  måste du skriva "an SAP".

 123. "S" börjar med vokalljud.

 124. "An SAP".

 125. En annan svårighet för den som inte
  har engelska som modersmål-

 126. -är användningen av "the".

 127. Det finns kanske femton regler
  för hur man använder "the".

 128. Jag har tagit ut de vanligaste
  som jag stöter på i texter.

 129. Vid "second mention."

 130. "Professor Brainwave had an argument
  with professor Sourpuss."

 131. "An argument" är deras
  "first mention" av argumentet.

 132. "The argument was about grading."

 133. Det var "second mention", den andra
  gången vi nämner argumentet.

 134. "The" används vid "second mention".

 135. "The" används också före "hardest".

 136. "The hardest, the best, the first,
  the fastest, the slowest."

 137. Det glöms bort när "non-native
  speakers" skriver på engelska.

 138. Och det används framför "the same"-

 139. -"the chief negotiator,
  the principal shareholder."

 140. En annan stötesten
  är "the" innan "of".

 141. Det är fraser där man har "av
  någonting". Jag ska ge några exempel.

 142. Det vanligaste felet jag ser är
  att man skriver "the" utan av-fras...

 143. ...och då blir jag som native speaker
  och läsare förvirrad.

 144. Jag väntar mig att det ska komma mer.

 145. Svenskan har tre markörer
  när något är i bestämd form.

 146. "Det röda huset." Du ska banne mig
  förstå att det är bestämd form.

 147. Men engelskan säger bara "the red
  house". Vi har bara ett ord.

 148. En markör, ett tecken.

 149. Vi har ju av-fraser som:

 150. "The GNP of..."

 151. "The rate of exchange."

 152. "The theory of relativity."

 153. "The balance of trade."

 154. Om man skulle skriva
  "The balance with China"...

 155. "The trade balance",
  det är något jag skulle säga.

 156. "The trade balance"
  eller "the balance trade"...

 157. Jag skulle fundera över tydligheten
  och vad som menas.

 158. Då är det "the balance of trade".

 159. En annan stötesten är-

 160. -att "the" används
  för att förmedla allmän kunskap.

 161. Om du är i Amerika och säger "the
  president" vet alla vem du menar.

 162. Du behöver inte säga
  "president Obama".

 163. Om du säger "the moon"
  vet alla vilken måne.

 164. Om du säger "the shoreline
  was affected by the oil spill"-

 165. -då har nog nyheterna
  talat om en oljeläcka-

 166. -som har förstört en kustlinje.

 167. Då kan man säga "the shoreline
  was damaged by the oil spill".

 168. Det är allmän kunskap.

 169. En annan grej
  som jag gillar att prata om-

 170. -kallas för "gender fair writing".

 171. Det är att behandla-

 172. -kvinnliga och manliga subjekt
  lika i en text.

 173. Det är mer förvirrande än man tror.

 174. Man kan också se fel i tidningarna.

 175. Först det här med "mrs",
  "miss" och "ms".

 176. Det här är artighetsfraser-

 177. -och inte en fras som du använder
  i din avhandling eller abstract-

 178. -om det inte är mrs Thatcher.
  Hon kallades så, jag vet inte varför.

 179. När du skriver en formell text, som
  en rapport eller en akademisk text-

 180. -återger du personens
  akademiska grad-

 181. -eller använder för- och efternamn.

 182. Du måste vara konsekvent i ditt sätt
  att skriva om dina referenser-

 183. -eller de personer du vill tacka
  i dina "acknowledgements".

 184. Du måste använda samma form för de
  manliga och de kvinnliga du tackar.

 185. Man kan också se i tidningar ibland,
  när de skriver om nobelpristagare-

 186. -att de antar att vi kan de manliga
  som Pinter och Singer...

 187. Om kvinnliga pristagare skriver de-

 188. -Nadine Gordimer och Doris Lessing
  som om vi inte visste vilka de är.

 189. Så när du skriver om män och kvinnor
  - behandla dem jämlikt-

 190. -med för- och efternamn eller bara
  efternamn. Men genomgående jämlikt.

 191. Tack så mycket.

 192. Textning: Gabriella Eseland
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Små onödiga språkfel

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur avslöjar språket att du inte är engelsman? Deborah Fronko, som jobbar och forskar inom teater, berättar om de vanligaste språkfelen svenskar gör när de talar och skriver engelska. Inspelat i januari 2014. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Engelska
Ämnesord:
Engelska som främmandespråk, Engelska språket, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer engelska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Amira Time

The bear

Amira är sen som vanligt. Den här gången har hon varit i skogen och stött på en björn.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Radio Popreel

Bollywood, India

Radio Popreel besöker Filmcity i Mumbai, mera känt som Bollywood. Vi tar reda på varför det nästan alltid dansas i indisk film och om man kan studera film i Bollywood. Och vad är det egentligen som skiljer den indiska filmberättartraditionen från den västerländska?