Titta

UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Om UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Föreläsningar från konferensen Flerspråkighet i fokus. Inspelat 13-14 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Till första programmet

UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus : Läs- och lärstrategier för allaDela
 1. Jättekul att vara här.

 2. Det här passet kommer att handla om
  lässtrategier och lärstrategier.

 3. Vi kommer börja teoretiskt och efter
  paus får ni jobba mer praktiskt.

 4. Det kommer att handla om ökade
  möjligheter för flerspråkiga elever-

 5. -men det handlar också
  om alla våra elever.

 6. Det handlar om läsning
  och lässtrategier i dag-

 7. -men det är
  i det stora paketet egentligen-

 8. -språk- och
  kunskapsutvecklande undervisning-

 9. -för att inkludera fler elever
  i det ordinarie skolarbetet.

 10. Vi fokuserar på faktatexter.

 11. Just nu exploderar det på nätet
  och i skolor just med lässtrategier-

 12. -så det finns ju så otroligt mycket
  att hämta inspiration ifrån.

 13. Jag är lärare i svenska,
  svenska som andra språk och engelska.

 14. I år jobbar jag som
  kvalitetsutvecklare i Örebro kommun.

 15. Jag jobbar särskilt med frågor kring
  flerspråkighet men också-

 16. -kring språk- och kunskapsutvecklande
  arbetssätt och lässtrategier.

 17. Vi är en grupp som jobbar
  riktat mot olika skolor-

 18. -och håller fortbildningar
  och ger handledning.

 19. På flera skolor i Örebro är det
  på gång arbete kring lässtrategier-

 20. -i skolans alla ämnen.

 21. På min andra halva är jag
  tyvärr inte i klassrummet i år-

 22. -utan jobbar med min masteruppsats
  i svenska som andra språk-

 23. -och ska fokusera på undervisning
  i biologi för nyanlända elever.

 24. Otroligt spännande
  att studera lärarnas arbete där.

 25. Det hänger också ihop med texter
  som vi använder i skolan.

 26. Det här är mina barn.
  Den här bilden är ett par år gammal.

 27. De leker att de hoppar
  över Helvetesgapet.

 28. Nu ser de glada ut,
  det gjorde Ronja och Birk också.

 29. De hoppade och hoppade
  över det här glappet.

 30. Gapet är inte så fasansfullt stort.

 31. Men jag ska prata
  om det här Helvetesgapet-

 32. -som jag och mina elever
  stod i för några år sedan-

 33. -och som faktiskt är anledningen till
  att jag står här i dag.

 34. Men jag ska berätta
  mer om det så småningom.

 35. Det vi tittar på lite extra i dag
  är utmaningar med faktatexter.

 36. Vad är speciellt med de texterna? Hur
  hänger det ihop med aktiv läsning-

 37. -och flerspråkiga elevers
  skolframgång?

 38. Och sambandet mellan språk
  och tänkande och lärande.

 39. Vi kommer också in på synligt
  lärande, som det pratas mycket om.

 40. Vad det betyder för oss och hur vi
  kan göra lärandet synligt-

 41. -för alla elever
  i skolans alla ämnen.

 42. Jag tänkte att vi skulle börja
  i det här citatet från Lgr 11:

 43. "Språket är människans
  främsta redskap för att"-

 44. -"tänka, kommunicera och lära."

 45. Fundera lite kort på vad det betyder
  och innebär för just dig.

 46. Fundera på vad det här betyder
  för dig och din läsning.

 47. Och för dina elever
  och deras läsning.

 48. Det här citatet är viktigt i vår
  läroplan och för vår undervisning.

 49. Där har vi ju Vygotskij
  som ligger och lurar-

 50. -och liksom sprider sig igenom
  hela vår läroplan egentligen.

 51. Det handlar om förhållningssätt
  och om kunskapssyn.

 52. Som pratar om att tanke och språk,
  det är djupt förenat.

 53. Det går liksom inte
  att särskilja det.

 54. Och att det är genom språket
  som våra tankar-

 55. -formas, tydliggörs och synliggörs.

 56. Ibland är det ju först när vi säger
  något som vi hör vad vi tänker.

 57. Och språket gör att de här
  synliggjorda tankarna kan provas-

 58. -och omskapas i samspel med andra.

 59. Precis det som kanske hände nu
  när du pratade med den bredvid dig.

 60. Och det ska vi bära med oss i dag
  under den här förmiddagen.

 61. Anledningen till att jag står här
  i dag... Och för ett år sedan.

 62. Det känns som om en evighet sedan,
  det har hänt så mycket.

 63. Inte bara för mig själv utan i så
  många andra klassrum med fokus på-

 64. -läsning och lässtrategier.

 65. Men anledningen var ju
  att för ett antal år sedan-

 66. -stod jag i mitt klassrum
  och det var så här:

 67. Det var rörigt och det var kaos.

 68. Inte alls den undervisning jag hade
  tänkt att jag skulle hålla på med.

 69. Jag hade elever som inte lyckades,
  de hängde inte med i texterna-

 70. -de förstod inte
  och det blev frustration.

 71. Jag förstod inte heller så vansinnigt
  mycket vad som hände egentligen.

 72. För det var det här glappet.
  Ni som har lyssnat på mig vet-

 73. -hur det hängde ihop. Det var som ett
  glapp mellan undervisning och elever.

 74. Det som tidigare hade fungerat,
  fungerade inte längre.

 75. Det hade ju hänt saker. Vi hade
  tappat elever till andra skolor.

 76. Jag hade också sett den här vägen.
  Jag hade gått från den här-

 77. -lyckade fröken till den stressade
  och lite arga fröken.

 78. Att det hade hänt så otroligt mycket
  och det började hända saker med mig.

 79. Jag började titta på vad det är för
  glapp. Nu vet vi vad det handlar om.

 80. Många skolor skapar tid för läsning-

 81. -men inte har använt tiden för att
  medvetet göra eleverna bättre läsare.

 82. Det vet vi nu, och det är därför
  det händer så mycket.

 83. Vi vet att vi
  traditionellt varit bra på-

 84. -att kontrollera och bekräfta
  elevernas läsförståelse.

 85. Men inte lärt ut hur de ska göra
  för att förbättra den.

 86. De duktiga eleverna har fått
  bekräftelse på att det här kan de.

 87. Men de svaga har samtidigt fått
  bekräftelse på att de inte är så bra.

 88. God läsförståelse
  och tillämpning av lässtrategier-

 89. -kommer inte automatiskt för alla
  elever. Vi måste faktiskt lära dem.

 90. Och att det är skolans uppgift. Det
  är väldigt tydligt i våra läroplaner.

 91. Så jag började läsa på en massa,
  och det är också en viktig del i dag-

 92. -just teorierna bakom de här
  modellerna och metoderna.

 93. För det är mycket metod nu,
  men vi ska inte glömma teorin bakom.

 94. Men jag läste och började lägga
  det här pusslet på olika sätt.

 95. Vad är läsförståelse?
  Vad är lässtrategier?

 96. Vad är det jag behöver förändra
  i min undervisning.

 97. För jag hade märkt någonting,
  som var otroligt avgörande för mig.

 98. För när jag hade haft elever och i
  ett klassrum där det fungerade bra-

 99. -så hade jag 5,6,8 elever som jag
  visste inte hängde med riktigt-

 100. -men de gled liksom med i det här.

 101. Och sedan, på ett par år, så hade
  allting bytts ut i mitt klassrum-

 102. -och i mitt klassrum sitter den här
  gruppen, fast de var ju allihop.

 103. Och då insåg jag: "Men jag har ju
  inte undervisat dem."

 104. De har glidit med.

 105. Och det öppnade mina ögon
  på ett otroligt viktigt sätt-

 106. -så på sätt är jag ju tacksam över
  det där kaoset som var-

 107. -för jag har lärt mig att det är lätt
  att missa de här eleverna.

 108. Man ser det inte
  förrän de blir majoritet.

 109. Det hänger ihop med inkluderande
  arbetssätt-

 110. -och språk- och kunskapsutvecklande
  arbetssätt kan inkludera de eleverna.

 111. Så vad är läsförståelse?
  Många kan det här-

 112. -men vi vill vara säkra på att ni är
  med och har denna förförståelse.

 113. Prata med din kamrat bredvid dig.
  Vad är läsförståelse?

 114. Hur ser du på det? Ett par minuter.

 115. Ja... Ni är inte klara nu heller,
  men vi har ju tidsramar här i dag.

 116. Det viktiga är
  att ni är i gång i tankarna.

 117. Ni har pratat om olika saker.
  Självklart.

 118. Det har bara bubblat ur er
  en massa tankar. Många av er har-

 119. -bra erfarenhet och koll på det här.
  Ni som har läst den här säger inget.

 120. Men nu skulle jag vilja att ni läser
  den här texten så pratar vi om den.

 121. Är det glasklart vad det handlar om?
  Lite så där?

 122. Ja... De som har läst den förut
  tycker det här är hur lätt som helst.

 123. Men ni som såg den för första gången,
  ni hoppar väl bara fram och tillbaka?

 124. "Vad är det jag har missat?" Men det
  är väl inte svårt att avkoda?

 125. Ni kan alla ord. Det är bara det
  att ni inte ser vad ni läser.

 126. Ni får en rubrik och en bild.

 127. Då är det ju hur enkelt som helst.

 128. Det här är ju bara ett sätt att visa
  på vad läsförståelse handlar om.

 129. Nu har jag ett projekt med min son
  som är tio år. Han älskar Minecraft.

 130. Det är hans värld. Och vi
  ska skriva en faktatext om Minecraft.

 131. Den kanske hans fröknar vill läsa.

 132. Bara för att se vad det är vi testar
  när vi ska bedöma läsförståelse.

 133. Vad är det som avgör
  vem som förstår vad det står?

 134. Förförståelsen är viktig,
  särskilt för oss-

 135. -som jobbar med flerspråkiga
  och nyanlända elever.

 136. Elever som kanske inte har samma
  erfarenheter som jag tror att de har.

 137. Som kanske inte ser det här
  som jag pratar om just nu.

 138. Och att vi behöver tänka till.
  Vad menar vi när vi säger-

 139. -att en elev behöver öka sin
  läsförståelse, till exempel.

 140. Läsförståelse är en dynamisk process.
  Det är många faktorer som spelar in.

 141. Det är läsaren,
  texten och sammanhanget.

 142. Och det spelar roll om du kan avkoda,
  men det beror också på språket.

 143. Jag kan vara en duktig avkodare
  på svenska, men somaliska-

 144. -har jag lite sämre erfarenhet av,
  det tar lite längre tid för mig.

 145. Men jag kan vara en god avkodare.

 146. Och ordförrådet spelar roll
  och vilken förkunskap jag har-

 147. -och omvärldskunskap.
  Kan jag dra slutsatser?

 148. Hur stor erfarenhet har jag av texter
  och hur mycket håller jag i huvudet?

 149. Är jag motiverad? Har jag fått kaffe?
  Orkar jag koncentrera mig nu?

 150. Vilka strategier använder jag
  när jag tar mig an den här texten?

 151. Svaga läsare som inte fått lära sig
  kan säga: "Jag fattar inte."

 152. Eller så säger de: "Jag fattar."

 153. Och sedan har vi texten,
  som kan vara lätt eller svår-

 154. -att läsa beroende på om den är
  komplex eller vad den handlar om.

 155. Och hur instruktionerna har sett ut.

 156. Vi ska grotta ner oss lite grann
  kring just texterna i dag.

 157. Vad är speciellt med texterna?
  Vad kan vara utmanande?

 158. Vi ska också titta på
  sammanhanget, kontexten.

 159. Hur kan man jobba
  när man jobbar med texter?

 160. Och lässtrategier.
  Vi möter spågumman och detektiven-

 161. -och alla möjliga olika strategier
  och figurer just nu.

 162. Det handlar om strategier
  för att minska avståndet-

 163. -mellan texten och mig.
  Det är ett samspel mellan oss två-

 164. -som beror på oss två tillsammans.

 165. Allt från bygga förförståelse
  till att sammanfatta innehållet-

 166. -och koppla till egna erfarenheter
  eller gissa vad som kommer härnäst-

 167. -och tänka på andra texter
  och faktiskt också vara kritisk.

 168. "Den här texten går inte att läsa,
  den saknar rubrik och är jätterörig."

 169. Och att man förstår
  när man inte förstår.

 170. Man pratar också mycket om
  att göra kopplingar.

 171. Det här med att skapa inre bilder.

 172. Och kunna använda all sin kunskap
  som man har när man läser texten.

 173. Det finns många olika strategier
  som vi använder automatiskt-

 174. -och som vi också
  kan behöva lära oss.

 175. När jag har föreläst har det handlat
  om fyra grundläggande strategier.

 176. Överblicka och förutspå,
  det är det som-

 177. -kallas spågumman
  när man jobbar med yngre barn.

 178. Ställa frågor och undra.
  Reportern, eller Nicke Nyfiken.

 179. Upptäcka och reda ut oklarheter.
  Detektiven eller Fröken detektiv.

 180. Sammanfatta kallar jag
  Nyhetsuppläsaren.

 181. Men de här strategierna
  innebär att man gör kopplingar.

 182. Innebär att man associerar och
  använder de andra strategierna också.

 183. För det de gör är
  att man aktiverar läsaren.

 184. Sätter i gång tankarna
  kring det man redan kan-

 185. -och fokuserar på vad
  som är viktigt i texten.

 186. De här strategierna används ju
  samtidigt och omväxlande-

 187. -utifrån vad hjärnan tycker att jag
  behöver när jag möter den här texten.

 188. I min undervisning
  har jag gjort det på olika sätt-

 189. -för vi behöver få upp det på en
  metanivå när vi lär ut strategier.

 190. Och tittar ni noga så ser ni att det
  egentligen är på tre olika plan.

 191. Eller fyra, kanske. Vi har namnet på
  strategin: Överblicka och se framåt.

 192. Och vi har en roll,
  en upptäcktsresande-

 193. -om man kan associera till det, att
  man upptäcker och scannar av texten.

 194. Jag har en bild där det står en
  uppe på ett berg-

 195. -och spanar ut över den här texten
  och textlandskapet.

 196. För att man kanske har lätt att komma
  ihåg bilder och associera till det.

 197. Det är också en färg. När vi är
  upptäcktsresande i texten-

 198. -så är vi gula.

 199. Det kanske är någon som går i gång på
  färger, jag tänker mycket i färger-

 200. -och därför så har jag med det här.
  Men eleverna tänker olika-

 201. -och jag tänker att vi erbjuder olika
  sätt att förstå de här strategierna-

 202. -och göra dem till sina.
  Detsamma med de övriga strategierna.

 203. Det har visat sig i annan forskning,
  som Barbro Westlund-

 204. -just det här att man har gester.
  Cowboyen.

 205. Så just att få det här i kroppen
  och i hela vårt sätt att kommunicera-

 206. -när vi använder strategierna.

 207. Och hela tiden ska det här stödet
  finnas. Vi ska återkomma till det-

 208. -för att säga att vi jobbar med
  strategier för att vi pratat om det-

 209. -är en helt annan sak
  än att faktiskt göra det på riktigt.

 210. Så stödet som eleverna behöver ha-

 211. -måste ju alltid finnas synligt
  i våra klassrum, på olika sätt.

 212. Lässtrategier har stor betydelse
  för läsförståelsen.

 213. Inte allt. Men våra flerspråkiga
  elever har ett begränsat ordförråd.

 214. Det kan vara så om man har varit
  en kort tid i Sverige-

 215. -vilket gör strategierna viktigare.
  Det kan vara deras räddning.

 216. Och vi behöver inte bara hjälpa dem
  att förstå texten nu-

 217. -utan nästa text som de möter
  i nästa klassrum, nästa lektion.

 218. Hur ska jag gå till väga?

 219. Vi behöver undervisa explicit.
  Och det tror jag också-

 220. -börjar falla in.
  "Det är explicit undervisning"-

 221. -"som vi behöver jobba med
  i alla ämnen."

 222. För när jag stod i kaoset var det
  mycket vad eleverna behövde göra.

 223. "Du behöver utöka ditt ordförråd."

 224. "När du lärt dig svenska bättre, då
  går läsningen bättre. Så läs mycket."

 225. "Du behöver öka din läsförståelse.
  Läs mycket och ha inte bråttom."

 226. Det handlade mycket om eleven.

 227. Och det var ju inte
  så explicit, direkt.

 228. Och ni känner igen den här kakan
  som jag har visat tidigare.

 229. Och ni som inte har sett den:

 230. Det är inte säkert kakan blir bättre
  för att den bakas en gång till.

 231. Om man inte har fått lära sig
  att baka. Och jämför vi med-

 232. -hur explicit man får lära sig att
  baka en sockerkaka redan hemifrån-

 233. -redan i sandlådan och i böcker
  och med mamma och pappa i köket-

 234. -och i hemkunskapssalen med recept-

 235. -och en lärare
  som kontrollerar hela processen.

 236. Och blir det knas, kakan kanske blir
  bränd, så säger inte läraren:

 237. "Du får nog baka en gång till."

 238. "Baka en kvart om dagen så kommer du
  nog att fixa det här så småningom."

 239. Man frågar: "Du kanske hade för varmt
  i ugnen. Var den inne för länge?"

 240. Det är där vi behöver komma åt det
  med läsningen. Vi behöver prata om-

 241. -vad det är som gör skillnad.

 242. För lärarens uppdrag är ju lite...

 243. ..intressant, om vi ska se det så.
  Vi jobbar ju med bedömning-

 244. -av våra elever,
  samtidigt som vi är den här coachen.

 245. Samtidigt som vi är tränaren.

 246. Och på något sätt så är ju...

 247. ...det här att våra elever bedöms...

 248. ...är ju egentligen ett kvitto på
  hur väl min träning har fungerat.

 249. Har de fått träna på hoppen eller
  det som de ska klara på tävlingen?

 250. Har jag lyckats med det?

 251. Det handlar lite om att vända synsätt
  och se på min egen profession-

 252. -med kritiska ögon,
  men också med professionella ögon.

 253. Vi bedömer kunskap, men vi har också
  bedömning för utveckling av kunskap.

 254. Och den har mycket med mig att göra-

 255. -eftersom jag planerar
  de här träningstillfällena.

 256. Så det här behöver vi fundera över.
  Barbro Westlund har skrivit att:

 257. "Utan klar definition av den kunskap
  eller kompetens man vill bedöma"-

 258. -"är risken stor att bedömningen
  fokuserar på fel saker och sker på"-

 259. -"ett sätt som motverkar elevernas
  lärande snarare än främjar det."

 260. Det här gäller läsförståelse, men
  även annat lärande i alla våra ämnen.

 261. Så vad är det för träning som vår
  undervisning behöver erbjuda?

 262. Hur behöver vi forma
  vår undervisning?

 263. För vi ska ju forma den.
  Vi är ganska styrda där.

 264. Inte hur vi ska göra,
  utan att vi ska.

 265. Undervisningen ska ge eleverna
  möjlighet att utveckla förmågor.

 266. Undervisningen ska bidra till det.

 267. Det här gäller ju alla ämnen.

 268. Hur många NO-lärare är här,
  förresten?

 269. Bra. Fantastiskt.

 270. Vi har ju tydligt uttryckt
  i våra kursplaner i språk.

 271. -att vi ska undervisa i lässtrategier
  och läsning av texter och bedöma det.

 272. Det är väldigt tydligt, där kommer vi
  inte undan. Vi behöver inte fundera.

 273. Men man kan fundera över
  övriga ämnen.

 274. Vad då, ska jag lära ut det här,
  eller? Gör man inte det på svenskan?

 275. De kan ju kanske inte
  riktigt det här.

 276. Men eleverna och vi
  använder texter i vår undervisning.

 277. I alla ämnen i olika utsträckning.

 278. Det står också tydligt vad jag som
  lärare i biologi ska ansvara för.

 279. Det är intressant att fundera över-

 280. -när vi pratar fortbildning
  och stöd på skolorna.

 281. Undervisning i biologi.
  Så står det i syftet:

 282. "Undervisningen ska ge eleverna
  förutsättningar att söka svar"-

 283. -"med hjälp av både systematiska
  undersökningar och olika källor."

 284. Det är ett ganska stort område-

 285. -som undervisningen ska ge eleverna
  möjlighet att få lära sig.

 286. "Den ska bidra till att eleverna
  utvecklar förmågan att samtala om"-

 287. -"tolka och framställa texter
  med naturvetenskaplig innehåll."

 288. Det sätter också ett stort språkfokus
  på undervisningen i biologi.

 289. Både när det gäller att läsa
  och förstå texterna i ämnet-

 290. -men också vad som utmärker dem
  och hur de då skrivs.

 291. För det här ska man ju
  sätta betyg på också.

 292. Kan eleven söka information och
  använda källor? Har jag lärt den det?

 293. Kan eleven använda den i diskussioner
  och för att skapa andra texter?

 294. Och det här går ju
  liksom igenom alla år.

 295. Och här tänker jag att det är helt
  klart tydligt att ett samarbete-

 296. -mellan lärare i biologi-

 297. -och lärare i svenska eller svenska
  som andraspråk, det är klockrent.

 298. För vi har ju den här tiden.
  Hur ska man hinna allt i alla ämnen?

 299. Och samarbete kan ju faktiskt vara
  ett sätt att spara tid.

 300. Eller kan... Jag tycker
  att det är ett sätt att spara tid.

 301. För att vi ska kunna bedöma för
  lärande i alla skolans ämnen-

 302. -så behöver vi få syn på hur eleven
  går till väga, hur de tänker-

 303. -ör att kunna stödja dem,
  och det gäller ju skolans alla ämnen.

 304. Och det tycker jag att
  Pisa-resultaten visar ganska tydligt.

 305. Jag har inte bara lärt mig att-

 306. -lässtrategierna minskar avståndet
  mellan läsaren och texten-

 307. -utan det minskar avståndet
  mellan mig och mina elever.

 308. Jag får syn på
  hur mina elever resonerar.

 309. Jag hör hur de tänker
  och jag märker vad de fastnar på-

 310. -och det gör att jag kan
  forma min undervisning.

 311. För arbete med lässtrategier i
  klassrummen är inte ett tyst arbete.

 312. Det är inte någonting som sker bara i
  barnens huvuden utan vi gör det ihop-

 313. -i ett klassrum tillsammans med
  kamrater för att vi ska lära-

 314. -och för att det ska upp på en
  metakognitiv nivå och lära ihop.

 315. Så för mig har det varit ett sätt
  att synliggöra lärandet.

 316. Att lägga det utanpå.

 317. Och jag vill ta upp det här.
  Gör spågumman jobbet?

 318. "Vi jobbar med lässtrategier.
  Vi har spågumman här och detektiven."

 319. Räcker det?

 320. Eller handlar det om
  hur vi jobbar med lässtrategier?

 321. Och att det är viktigt att använda
  teorin bakom. Vi ska titta på det.

 322. Vad ska undervisningen i
  lässtrategier leda till?

 323. Varför är den så viktig och särskilt
  viktig för flerspråkiga elever?

 324. Varför är den absolut viktig
  för nyanlända elever?

 325. Och vad behöver
  undervisningen innehålla?

 326. Ja, strategierna. Men mer?

 327. Vad är det eleverna behöver träna på
  och hur går det till?

 328. Då kommer vi tillbaka till citatet.
  Det har ju med språket att göra-

 329. -och det har med synen på hur kunskap
  utvecklas. Hur vi lär oss.

 330. När jag jobbar med lässtrategier
  är det utifrån-

 331. -en sociokulturell syn på lärande.

 332. Vi lär tillsammans via språket.

 333. Tanke och språk är djupt förenade-

 334. -men vi måste få samtala tillsammans
  med varandra, med stöttning.

 335. Det innebär en tydlighet.
  "Varför jobbar vi med det här?"

 336. "Ni vet varför och vad det leder
  till." Höga förväntningar, så klart.

 337. Men tydliga förebilder, där man
  modellerar, som i många klassrum.

 338. Jag modellerar, eleverna modellerar
  och stöttningen är otroligt viktig.

 339. Vad är mina elever redo för? Vad kan
  de? Och vad kan vi tillsammans?

 340. Stöttning handlar ju inte om att möta
  eleven i just den zon den är-

 341. -utan stöttning kan möjliggöra
  att elever presterar-

 342. -långt över sin nivå. Det är ju det
  som är grejen med stöttningen.

 343. Stöttningen är framåtsyftande.
  Det du gör med det här stödet-

 344. -det ska du klara själv sedan.

 345. Jag har fått lov att använda ett
  citat från en lärare på en skola-

 346. -där vi håller en fortbildning.
  Ska se om jag kommer ihåg rätt.

 347. Då läser vi
  "Lyft språket, lyft tänkandet".

 348. Då skrev han: "Jag ska ju liksom
  inte vara en rullstol åt eleverna."

 349. Jag ger dem kryckor, och så fort de
  kan ska de slänga dem och gå själva.

 350. Det är det förhållningssättet, så vi
  inte kör omkring och sparkar ur dem-

 351. -och så säger vi: "Du ska ju gå,
  vi har kört hur länge som helst."

 352. Så det handlar lite om synen
  på detta och på stöttningen-

 353. -som vi behöver planera
  otroligt noggrant.

 354. Och gärna tillsammans med kollegor.
  Vi tänker bättre när vi tänker fler.

 355. Interaktionen är viktig. För att
  kunna tänka, för att kunna lära-

 356. -och sätta ord på sin kunskap,
  så behöver vi få tid att prata.

 357. Det här gäller även nyanlända elever.
  Kommer de ut för tidigt i klasser-

 358. -där de inte får stödet man behöver
  för att prata, då blir man tyst.

 359. Då får man inte utveckla
  sitt tänkande eller språk-

 360. -och därmed inte sin kunskap.

 361. Det kan gälla flerspråkiga elever som
  har varit i Sverige under längre tid-

 362. -där man behöver lite mer tanketid.
  "Det här tänker jag..."

 363. Men då kanske några har sagt det.

 364. Så mycket taltid till eleverna.
  De pratar.

 365. Vi måste skapa möjligheter för
  samarbete. Då lär vi oss tillsammans.

 366. Det ska kännas meningsfullt, vi
  förstår varför vi gör det här.

 367. Och vi jobbar med: "Varför gör vi
  det här? Hur tänker du nu?"

 368. "Märker ni att när vi
  gör så här så funkar det?"

 369. Vi pratar om vad som sker, precis
  som när vi rör i sockerkakssmeten.

 370. Och hur mycket eller lite man ska
  vispa för att det ska bli bra.

 371. För så småningom ska eleverna bli
  självständiga, men inte på en gång.

 372. Jag måste tänka: "Det är dit de ska."
  Och de ska också veta det.

 373. Du ska klara det här själv sedan.,
  därför gör vi det tillsammans nu.

 374. Den här interaktionen som tvingar oss
  att tänka högt är otroligt viktig-

 375. -för dem som inte har tänkt på
  hur de tänker när de läser.

 376. Så aktiva elever
  som får prata. Massor.

 377. Och det kräver tid under lektionstid.

 378. Jag har varit i klassrum
  där man jobbar med lässtrategier.

 379. "Använd strategierna,
  det är viktigt att förstå texten."

 380. "Så nu använder ni strategierna."

 381. Men det kan hända att allt det här
  ska ske under 40 minuter.

 382. Och texterna var kanske fyra stycken
  och sedan var det instuderingsfrågor.

 383. Och vad gör eleverna?
  De går till frågorna och letar svar.

 384. Och så säger läraren:
  "Bra, du har hunnit."

 385. Viktigt att påminna oss om det här,
  för det är ett annat sätt att jobba.

 386. Aktiva elever kräver att du kan jobba
  kring texten och diskutera texten.

 387. Du diskuterar ett stycke, på
  engelska, men du skippar frågorna.

 388. Du ville att de skulle utveckla
  sitt ordförråd.

 389. De skulle lära sig nya ord och
  samtidigt bli bättre på att hantera-

 390. -engelska texter. Då vill du
  att de ska få prata mycket om texten.

 391. Och engagera sig i den,
  börja se bilder i det som står.

 392. "Ah, nu ser jag det här ordet."

 393. Jag pratade med en tjej
  om ordet "add", de läste recept.

 394. Och så skulle man "add flour".
  "Känner du igen ordet 'add'?" "Nej."

 395. Du har inte Facebook?
  Ah... "Adda". Och så kom det här...

 396. Självklart för oss,
  men för eleverna kan det behövas tid-

 397. -att få diskutera just det här ordet.
  Det stod inte i instuderingsfrågorna-

 398. -men det var ett nytt ord för henne
  och som hon inte kommer att glömma.

 399. Tiden på lektionerna.

 400. Tid för att arbeta strategiskt
  och aktivt behöver vi skapa.

 401. För att läsa är att tänka.

 402. Det kan vara att få uttrycka tankar
  med andra, att det är att lära.

 403. Det kan vara att få ställa frågor
  och undra när man inte förstår-

 404. -och att få engagera sig i textens
  innehåll och den egna förförståelsen.

 405. Vi som jobbar med nyanlända elever
  vet att det här är otroligt viktigt.

 406. Där kommer studiehandledning
  på modersmålet in.

 407. För hur ska jag kunna tänka
  och ställa frågor och undra-

 408. -om jag ska göra det på ett språk
  som jag ännu inte kan?

 409. Otroligt viktigt
  med studiehandledning på modersmål.

 410. Låt elever med samma modersmål
  läsa en text och diskutera-

 411. -och lär ut det på modersmålet.

 412. Vi behöver också påminna oss hela
  tiden om att fokusera på processen.

 413. "Vad gör du nu? Du ställer frågor.
  Bra att du stannar upp i texten."

 414. I stället för att "Jaha, nu hinner
  du inte färdigt. Vad sakta du läser."

 415. "Prata inte med din kamrat"
  eller "Schhh, vi läser här inne."

 416. Utan vad är det som händer när
  en elev stannar upp i läsningen?

 417. Hon förstår inte. Hon kanske behöver
  prata med någon eller läsa om.

 418. Och att vi betonar det för eleverna.
  Det är viktigt ibland att läsa sakta.

 419. Om det är viktigt att vi förstår
  just det här vi läser.

 420. Då tittar jag på hur du gör,
  inte att du läser snabbt.

 421. Vi bygger upp klassrumsklimatet: Är
  det okej att ställa den här frågan-

 422. -som alla andra kanske kan svaret på,
  men inte jag, för jag fattar inte?

 423. Då är det okej, för i morgon undrar
  någon annan om något annat ord.

 424. En del lärare säger: "Vi jobbar
  mycket med att 'reda ut oklarheter'."

 425. De läser en text och stryker under
  alla ord de inte förstår-

 426. -och sedan får de slå upp dem.

 427. Ja...
  Och hur många 15-åringar gör det?

 428. Och dessutom om man inte hinner.
  Då förstår man ju alla ord.

 429. Om det är så det går till när jag
  upptäcker att jag inte förstår.

 430. Ibland förklarar ju jag på en gång.

 431. För det ska gå snabbt.
  Min elev undrar, jag förklarar.

 432. Ibland frågar man en kompis.
  Ibland kan man googla och slå upp.

 433. Så vi behöver fundera på:
  När gör vi vad och varför?

 434. Vad vill vi med den här texten nu och
  vad vill jag att eleven fokuserar på?

 435. Ska den träna på att slå upp i
  ordlistan? Bra. Då tränar vi på det.

 436. Och vi avsätter tid för det. Men ska
  eleven träna på att förstå texten-

 437. -och fundera på hur man gör, då ska
  undervisningen anpassas efter det.

 438. Ibland gör vi så mycket samtidigt.

 439. Nyanlända elever-

 440. -ligger mig varmt om hjärtat just för
  att jag jobbat med dem senaste åren.

 441. Jag ser mer och mer hur viktigt
  det är att en nyanländ elev-

 442. -får tänka på det språk
  som han eller hon tänker bäst på.

 443. Då lär man sig också tänka på
  det här nya språket.

 444. Och samarbete med modersmålslärare
  som har det uppdraget i sin kursplan.

 445. Att lära ut lässtrategier är viktigt,
  men också för studiehandledare.

 446. Hur jobbar jag som studiehandledare
  när jag ska handleda min elev-

 447. -som ska läsa en text i ett ämne.

 448. Och engagemanget, lusten att läsa
  kommer ofta när man får diskutera-

 449. -vad texten handlar om. Då behöver
  man få göra det på sitt språk.

 450. Här har vi lässtrategierna
  på arabiska.

 451. Jag kan inte svära på att det är
  perfekt, för jag kan inte arabiska.

 452. Det här har en lärare
  som heter Rania i Örebro översatt.

 453. Nu jobbar man på Navets skola med
  att översätta till flera olika språk.

 454. Nu ska eleverna hjälpa oss
  med det här-

 455. -så att man kan sprida det
  till andra skolor.

 456. "Vad kallas det på mitt modersmål?"
  "Låter det här okej?"

 457. Och att modersmålslärare tillsammans
  med SVA-lärare och biologilärare-

 458. -kan diskutera. "Okej, nu behöver vi
  överblicka den här texten."

 459. Så glöm inte modersmålet, börja där.

 460. Ett exempel från en annan skola. Det
  är turkiska och alla möjliga språk-

 461. -som strategierna finns på så att
  man: "Ja just det, nu är jag med."

 462. Och det gäller ju även det här
  konkret stödet man har på olika sätt.

 463. Jag har använt mycket stödfrågor.
  "Vad ser jag här? Och överblicka.

 464. Och det kan man också översätta
  till elevernas modersmål.

 465. Börja med de texterna på modersmålet
  innan man går över till svenska.

 466. Så där är ju ett jättestort område.

 467. När vi jobbar med lässtrategier kan
  vi svenska-, SVA-, modersmålslärare-

 468. -engelskalärare, göra det inom vårt
  ämne. Men även vi har faktainnehåll.

 469. Det sätt vi jobbar på kan överföras
  till biologi, SO och hemkunskap-

 470. -där man jobbar med innehåll,
  textstruktur och strategier.

 471. När vi tittade på NO-kursplanen-

 472. -så ingår det ju både
  att läsa och skriva.

 473. Och jag har märkt att om vi jobbar
  ihop de sakerna så vinner vi mycket.

 474. För det är ju ofta så, men vi kan
  ytterligare vässa våra tankar-

 475. -när vi uttrycker oss i skrift.

 476. Och det ämnesspecifika språket som vi
  vill att eleverna ska få med sig-

 477. -är också mer tekniskt
  och mer ihoppackat när man skriver.

 478. Så att gå från tal; läsa, prata
  och sedan gå till skrivandet.

 479. Och ni ska få prova på det sedan.

 480. För att man ska kunna jobba
  för att läsa för att lära-

 481. -och jag vet att ni var på "Reading
  to learn", som har tydliga modeller.

 482. Samtala för att förstå och sedan
  skriva för att visa sin kunskap-

 483. -men där är man ju också i ett sätt
  att formulera sin förståelse.

 484. Då kan man jobba med
  att sammanfatta texter som man läser.

 485. Hur gör man?
  Det finns jättemånga olika sätt.

 486. Här ute kan ju ni säkert ge
  många olika exempel.

 487. "Så här gör jag,
  så här brukar jag göra."

 488. Men vi ska titta på lite grann
  på det här med faktatexter.

 489. Om att packa upp faktatexter
  och packa sina egna textpaket.

 490. Och då handlar det om
  att arbeta med sammanfattningar.

 491. Där är den egna sammanfattningen.

 492. Och där är lådan där man har packat
  upp hela den där texten.

 493. Det upptäckte jag med mina elever
  i nian och ritade den här bilden.

 494. För vi jobbade med lässtrategier
  och skulle läsa litteraturhistoria-

 495. -och några av mina elever som varit
  i Sverige i 5 år, de packade upp.

 496. De pratade två och två och skrev,
  det blev så mycket de packade upp-

 497. -så sammanfattningen blev längre än
  texten, för det var så mycket nytt.

 498. Och då sa jag: "Stopp, nu måste
  vi kolla. Vad är det vi gör här?"

 499. Vi ska skriva sammanfattningar.
  Och många av eleverna tänkte ju-

 500. -att vi skulle gå raka vägen från
  textpaketet och göra ett nytt paket.

 501. Men öppnade vi inte upp det
  så kunde vi inte riktigt veta...

 502. Det är ju svårt
  att stoppa i nya saker då.

 503. Men uppackningsprocessen
  tog väldigt lång tid-

 504. -därför att det var många nya ord.
  Så tiden, som vi pratade om tidigare.

 505. Och för att skriva en sammanfattning
  så måste vi ju...

 506. En sammanfattning innehåller ju
  den mest nödvändiga informationen.

 507. Det absolut viktigaste uttryckt på
  ett effektivt och komprimerat sätt.

 508. Det är det vi vill. Så mycket som
  möjligt på så lite plats som möjligt.

 509. För att kunna återge information på
  ett effektivt och komprimerat sätt-

 510. -så behöver man först kunna återge,
  beskriva eller förklara innehållet.

 511. Det är svårt att berätta om
  en händelse om jag inte var där.

 512. Jag måste ju ha förstått det
  med egna ord.

 513. Kunna berätta jättemycket om det
  för att kunna packa ner det.

 514. Vad var viktigast
  i den här händelsen?

 515. Precis som ni går till era kollegor
  och berättar om det viktigaste-

 516. -men ni plockar inte ut en liten del,
  ni gör en syntes av det hela.

 517. Och för att kunna återge med egna ord
  måste man ha förstått det man läst.

 518. Ni måste ju ha tagit till er
  vad de olika föreläsarna har sagt.

 519. Och för att kunna förstå en text kan
  man behöva packa upp nya begrepp.

 520. Krångliga begrepp. För att förstå och
  se det som står, inte bara se ord.

 521. Vi ska kika på skolspråket.
  Klarar ni er fem minuter till-

 522. -eller svimmar ni av kaffesug?

 523. Fem minuter,
  sedan tar vi en halvtimme.

 524. Vi har ett skolspråk-

 525. -eller ett allmänakademiskt
  och ett ämnesspecifikt.

 526. Det här klurar till det för många av
  våra elever som inte lyckas i skolan.

 527. Det har med mer än läsning att göra.
  Skolspråket är ingens modersmål.

 528. Det kan generellt sett vara
  medelklassens modersmål.

 529. Det spelar ingen roll var du
  kommer ifrån om du har skolspråket.

 530. Det är mer skriftspråksbaserat och då
  har man lärt sig många kluriga ord.

 531. Och det skiljer sig ju åt,
  vi vet ju det.

 532. Det här skolspråket
  utvecklas inte automatiskt.

 533. Man måste få tillgång till det
  och få använda det.

 534. Och skolframgång förutsätter
  att man behärskar skolspråket.

 535. Och vi lärare är inte alltid eller
  har varit tillräckligt tydliga med-

 536. -vad vi förväntar oss att våra elever
  ska klara av språkligt i sina ämnen.

 537. Oj. Vi ska gå dit.

 538. Vi ska ta det här
  innan vi tar en paus.

 539. Språkforskningen
  pratar ju om bas och utbyggnad.

 540. Basen är det språk barn utvecklar-

 541. -implicit, automatiskt,
  hemma av sina föräldrar.

 542. Det är grammatik, uttal, ordförråd
  och samtalsstrukturer. Det har man.

 543. Man gör inte grammatiska fel
  i ordföljd när man går i lekis.

 544. Man har liksom lärt sig det där
  automatiskt på sitt modersmål.

 545. Sedan får vi också en utbyggnad,
  ett specialiserat ordförråd-

 546. -ett mer abstrakt-

 547. -och skriftspråksbaserat ordförråd,
  som mycket kommer genom skolan.

 548. Och förutsätts där. Men... Barn som
  har läst och diskuterat mycket hemma-

 549. -har ju tjuvbörjat på det här
  språket, de har lite förtur.

 550. När man sedan kommer till skolan
  bygger vi vidare på basen.

 551. Och utvecklar den i det nya,
  specialiserade skolspråket.

 552. För elever med ett annat modersmål,
  som kanske pratat på arabiska-

 553. -sina första år, har en bas.

 554. Men inte nödvändigtvis
  så omfattande på svenska.

 555. Det kan bli ett bekymmer när vi
  i skolan bygger vidare på basen-

 556. -hos våra svensktalande elever.

 557. Och då kan det hända att utbyggnaden
  inte riktigt hakar i.

 558. Redan där kan det vara ett bekymmer
  som vi inte märker förrän i fyran.

 559. Då läser de längre text och uttrycker
  sig mer skriftligt självständigt-

 560. -och man har inte alltid märkt det.
  En viktig fundering att tänka på.

 561. Därför är återigen stöd
  på modersmålet viktigt.

 562. Och mycket samtal och diskussioner
  med eleverna. "Vad betyder det här?"

 563. "Hur kan man säga det? Har du något
  annat ord? Känner du igen det här?"

 564. Den här basen hänger ihop med våra
  erfarenheter, vad vi varit med om.

 565. Det märker jag när jag följer lärarna
  och eleverna som lär sig biologi.

 566. När läroboken kopplar
  till erfarenheter-

 567. -som svenska barn kanske har,
  men kanske inte andra.

 568. Ordförrådet har ju byggts upp
  genom det liv vi har levt innan.

 569. Så vi behöver klura på det.

 570. Vi har ett allmänspråk,
  kan vi säga-

 571. -som liksom kommer ifrån vår vardag
  och som vi använder.

 572. Det kan vara att vi tecknar saker,
  eller "jag är sur" eller-

 573. -"Jag ska på min fotbollsförening."
  "Det är skillnad på dig och mig."

 574. "Kraft. Äter man socker får man
  mycket energi. Tryck på dörren."

 575. "Bestäm dig för
  om du ska gå dit eller dit."

 576. Det är vardagsord som de flesta av
  oss slänger oss med lite hit och dit.

 577. Sedan har vi också de här
  som kommer i nästa lilla klump här-

 578. -som vi brukar kalla för
  kulturspecifika. Det kan vara "meta".

 579. Eller "svamp", "kantarell" kanske,
  som man faktiskt inte riktigt-

 580. -kanske känner till om man inte
  har metat. Man kanske fiskar.

 581. Är det skillnad på
  att meta och kasta med kastspö?

 582. Då kan det hända att ordet meta
  inte finns i alla elevers ordförråd.

 583. Garageuppfart kan vara ett sådant
  ord. Man kanske inte har en sådan.

 584. Vi har även ord som "tillryggalägga",
  de lågfrekventa orden.

 585. Men det kan hända att man har hört de
  orden när man lyssnat på sagor hemma.

 586. Det kan hända.

 587. Vi har en massa metaforer i språket
  som vi använder på olika sätt-

 588. -som ingår i vårt vardagsspråk, men
  är kluriga för andraspråkselever.

 589. Och andraspråkstalare överlag,
  det hänger bara ihop med vårt språk-

 590. -och vi själva förstår inte alltid
  vad vid menar med metaforerna heller.

 591. Vi ska kika på dem sedan. Sedan har
  vi det här allmänakademiska språket-

 592. -brukar man kalla
  som en del av utbyggnaden.

 593. Då börjar det dyka upp ord som
  "tämligen" eller "nämligen" eller-

 594. -"bestå" eller någonting "uppstår"
  eller någonting "förekommer".

 595. Eller "jag föredrar att"
  eller "något övergår i något annat".

 596. "Omvandlas" eller "bildas".

 597. Man kan tala om "utbredning" eller
  "utveckling" eller "existens".

 598. Ett ord jag tänkt på är "utveckling",
  som finns i många olika sammanhang.

 599. Jag tänkte mycket på när min son var
  fem, då höll han på med Bakugan.

 600. Det är små bollar som kan utvecklas
  till någonting när man kastar dem.

 601. Då tänkte jag: "Ja, våra femåringar
  vet vad utvecklas betyder."

 602. De har liksom en vardagserfarenhet
  som kopplas till "utvecklas"-

 603. -och då kan vi prata om utveckling
  och hur människan har utvecklats-

 604. -från apan, till exempel.
  Det vet jag att jag tänkte på då.

 605. Men det här kan vara svårtillgängligt
  om man inte har hört alla begreppen.

 606. Det hänger inte bara ihop
  med våra andraspråkselever-

 607. -det kan hänga ihop med de elever som
  inte har hört det här språket hemma.

 608. Där man inte,
  oavsett svenska eller turkiska-

 609. -pratat om "utbredning" eller
  "existens" eller "övergår"-

 610. -eller hur det "bildas". Om det inte
  finns på mitt modersmål heller.

 611. Men det kan finnas på det, men jag
  har inte hört det på svenska.

 612. Så flera personer, med olika
  bakgrund, av olika anledningar-

 613. -kan ha bekymmer
  med de här begreppen.

 614. Sedan har vi skolans olika ämnen.
  Där har vi ämnesspecifika begrepp-

 615. -som är väldigt speciella och har en
  särskild betydelse just i det ämnet.

 616. För i olika ämnen
  kan "teckna" betyda olika saker.

 617. När vi kopplar tillbaka till bas och
  utbyggnad så finns det en koppling-

 618. -mellan allmänspråket
  och det ämnesspecifika språket.

 619. För det finns vardagliga betydelser
  av ord som får en annan betydelse-

 620. -i det ämnesspecifika språket. Då kan
  det vara lättare om man har det-

 621. -i sitt vardagsspråk att koppla över
  till, för då har man hört ordet.

 622. Sur kan ju betyda något helt annat.
  Det kan betyda sur-

 623. -men på hemkunskapen kan det betyda
  en sak, på kemin en annan.

 624. Biologin en tredje. Så att...

 625. ...vi behöver prata om ords olika
  betydelse i olika sammanhang.

 626. Och likadant de här begreppen
  kraft, tryck, energi-

 627. -som har otroligt många olika
  betydelser beroende på sammanhanget.

 628. Skillnad i matten-

 629. -har en annan betydelse än
  hur vi använder ordet i vardagen.

 630. Och sedan blir det mer och mer
  specialiserat. "Barrskogsbälte".

 631. Vi ser vilket område det handlar om.
  När slänger vi oss med de uttrycken?

 632. Demokrati, präster, revolution,
  parlament. Vad hör det till för ämne?

 633. "Yttrandefrihet". Bara bakom det
  ordet ligger det otroligt mycket.

 634. Det hjälper inte att översätta eller
  säga att här har vi yttrandefrihet.

 635. Vad betyder det
  och i relation till vad?

 636. Och så har vi matteorden.

 637. Vad betyder
  "bas" och "rymmer" egentligen?

 638. Och vad betyder "volym"
  i matte och "roten"?

 639. Då är det väldigt mycket
  tekniska ord och uttryck.

 640. Skolspråket utmärks egentligen
  inte av de idiomatiska uttrycken-

 641. -men de finns i våra texter,
  de är där i språket.

 642. Det kan vara att det är skillnad
  på att laga mat och koka gröt.

 643. Vi gör skillnad på det i svenskan.

 644. Att det heter "utvinner olja",
  när man läser den här texten.

 645. Inte att man "gör olja"
  eller "får olja".

 646. Just "utvinner" är ju
  ett ganska abstrakt begrepp.

 647. Sedan har vi ju saker som "ta reda
  på", det använder vi mycket i skolan.

 648. Vad betyder det om man inte
  har hört det förut, om man är ny?

 649. Hur förstår jag det?
  "Lägg märke till". "Fundera över".

 650. Och så har vi de här metaforiska
  uttrycken: "Lägga benen på ryggen".

 651. "Medaljens baksida".

 652. "En annan kaliber". "IT-bubblan".

 653. Den diskuterade jag med mina elever
  när vi läste en artikel om det.

 654. Vad då "bubbla"? Hur gör vi
  en "IT-bubbla" och varför är det-

 655. -inte bra med en bubbla, för vad
  kan hända? Mycket diskussioner-

 656. -kring just det begreppet, och då var
  ju det i rubriken till texten.

 657. Och då blir det intressant
  och viktigt att vi förstår varför-

 658. -författaren har valt rubriken och
  allt som vi tänker kring en bubbla-

 659. Vi har massa andra bubblor
  som vi pratar om.

 660. "Klimatsmällen", samma sak.

 661. Det ligger otroligt mycket
  information bara i det begreppet.

 662. "Den lila människan".

 663. Det var faktiskt många av mina nior
  som inte vara säkra på vem det var.

 664. Var den kort eller var den ung?

 665. Eller var det den här
  som inte hade den politiska makten?

 666. Skolspråket,
  eller det akademiska språket-

 667. -eller det kunskapsrelaterade
  språket, kan man också kalla det-

 668. -utmärks av nominaliseringar
  och passiv form.

 669. Nominaliseringar innebär
  att vi gör substantiv av verb.

 670. Och bara genom att säga "utdelning"
  i stället för "dela ut"-

 671. -så blir det mer abstrakt.

 672. I stället för "han klarade inte", så
  säger man "det var ett misslyckande".

 673. Det handlar om att packa ihop det.

 674. Det var någon som försvann eller så
  rapporterar man om ett försvinnande.

 675. "Framgången", "Industrialiseringen",
  "Nymodigheten".

 676. I SO-texterna och i NO-texterna-

 677. -så vimlar det av nominaliseringar
  och då är de abstrakta.

 678. Även den passiva formen, eftersom-

 679. -när vi lär oss ett ämne ska vi ha
  ett vetenskapligt förhållningssätt.

 680. Vetenskapen silas ner i kursplaner
  och läroböcker och syns där-

 681. -och ofta på, någonstans i
  mellanstadiet, då börjar texterna-

 682. -som vi använder i skolan
  gå från "Har du tänkt på att...?"-

 683. -till den här passiva formen,
  och då blir det lite lurigt ibland.

 684. "Motståndet stärktes". "Oppositionen
  kvävdes". "De röda angreps".

 685. Vi behöver vara medvetna om det och
  visa eleverna att det gör det svårt.

 686. Det är det här vi behöver packa upp.
  Lägga det på bordet och kolla det.

 687. Det här är exempel som jag har tagit
  från vanliga SO-böcker 7-9.

 688. "Industrialisering
  på folkets bekostnad".

 689. Det kan man diskutera
  och lära sig väldigt mycket kring.

 690. Och där kan ju alla elever vara med.
  Det är inte bara de som-

 691. -kanske har bekymmer med svenska
  språket, utan det här ska vi förstå-

 692. -i ämnet om vi läser
  om industrialiseringen.

 693. Och sedan möter vi också ibland
  den passiva formen i frågor-

 694. -som kan göra att frågorna
  blir svåra att förstå.

 695. Så vi behöver verkligen
  titta på våra texter-

 696. -och vi som är lärare i svenska
  och svenska som andraspråk-

 697. -kan behöva stödja våra lärarkollegor
  i SO och NO i början.

 698. Vad är lurigt i dina texter? Kan vi
  samarbeta? Om jag tar in dina texter-

 699. -till mitt klassrum och så läser
  vi dem och tittar på...

 700. Vi tränar båda på lässtrategier
  och att diskutera texter och ämnet.

 701. Även NO-språket är klurigt-

 702. -och det hänger ihop med hur det
  uttrycks i läromedlen.

 703. Det är informationstätt,
  tekniskt och objektivt.

 704. Det vetenskapliga förhållningsättet-

 705. -är ju någonting som ska läras ut
  i NO. Då visas det genom språket.

 706. Det blir väldigt tydligt.
  Så det är en vild blandning mellan-

 707. -nominaliseringar, ämnesspecifika
  begrepp och passiv form.

 708. Det är många begrepp som vi behöver
  se framför oss i varje mening-

 709. -för att det ska betyda någonting.

 710. Och även i matematik. Ibland så
  tänker man att man ska förklara-

 711. -de här ämnesspecifika orden, man går
  igenom vad "subtrahera" betyder-

 712. -och ger olika varianter av det.

 713. Men kanske pratar man inte så mycket
  om beräkna. Vad betyder det?

 714. Det finns andra begrepp, kopplat
  till vardagsspråket, i matten-

 715. -som gör språket otillgängligt.

 716. Eleverna ska kunna föra
  logiska resonemang-

 717. -om lösningar på matematiska problem.
  Vilket språk behöver jag då?

 718. Så en faktatext består av hårt packad
  information som behöver packas upp.

 719. Det kan ju vara flera substantiv
  som är uppradade efter varandra-

 720. -eller så har vi nominaliseringar.

 721. När vi läste litteraturhistoria
  förra våren ägnade vi mycket tid-

 722. -åt citatet här.

 723. Just handel och långväga handel.
  "Vad betyder det?"

 724. Man handlar. Köper, säljer.
  Långt bort.

 725. "Till vilka länder?" När man
  diskuterar det får man en bild av-

 726. -"jaha, var var det de befann sig?
  I norra Afrika? Var handlade de?"

 727. Då kan eleverna skapa bilder,
  det är inte bara i skönlitteratur-

 728. -som vi ska lära oss att se bilder,
  utan även när vi läser om celler.

 729. Ser du cellen
  eller ser du ordet cell?

 730. Det behöver vi fråga våra elever.
  Vi måste låta dem diskutera det här-

 731. -och det behövs om man ska ha A i
  kemi eller om man precis klarar sig.

 732. Det här är ju oftast självklart för
  oss, men inte alltid för eleverna.

 733. Och då kan vi också välja vad vi
  lägger fokus på i undervisningen.

 734. Svara på frågor, göra ett prov eller
  diskutera kring de här texterna-

 735. -utifrån vad vi uppfattar-

 736. -reagerar på, tänker på,
  ser, när vi läser det här.

 737. Så vi ska snart gå från det där
  paketet, packa upp och så packa ner.

 738. Det är inte världens tydligaste bild,
  men när vi höll på med det här-

 739. -så ville jag visa att vi börjar
  i det lilla, och sedan börjar jobbet.

 740. När ni packar upp. Det är det här som
  tar tid och som vi behöver avsätta-

 741. -flera lektioner till när ni läser
  och diskuterar de här texterna.

 742. Sedan drar vi ihop det igen.
  När ni fått kunskapen och har-

 743. -alla grejer som låg
  i paketet framför er på bordet.

 744. Då kan ni kategorisera dem.
  "De där hör ihop."

 745. Och så hittar ni egna samlingsnamn.
  Och då-

 746. -ska man använda
  det ämnesspecifika språket.

 747. För det är inte en sammanfattning
  med egna ord jag vill ha. Eller hur?

 748. Den med egna ord vill jag ha för att
  eleven ska visa att den har förstått.

 749. Egna ord är att man använder
  vardagsspråket och förklarar.

 750. "Handel är liksom
  när man köper och säljer grejer."

 751. "Långväga" är kanske både Spanien och
  Frankrike, kanske båt till Italien.

 752. Det är med egna ord. Men en
  sammanfattning ska vara effektiv-

 753. -komprimerad och vi vill att eleverna
  ska kunna behärska språket i ämnet-

 754. -och då vill vi att de använder
  ämnesspecifika begrepp.

 755. Då kanske det är helt korrekt att
  använda "bedrev långväga handel".

 756. Men då har eleverna plockat upp
  ordet, klurat och tittat på det-

 757. -förklarat och gjort det till sitt.
  Då får man stoppa det i sitt paket.

 758. Det behöver vi tänka på när vi säger:
  "Berätta med egna ord."

 759. Uppackningen är med egna ord.

 760. Oj, här har jag stavat fel.
  Det ska stå "läsförståelsetid".

 761. Det återkommer jag till hela tiden,
  det här med tiden för läsförståelse.

 762. Tydlighet, vad jag vill att eleverna
  ska göra, tanketid, taltid, skrivtid.

 763. De ska ju lära sig saker av texten.
  De ska lära sig om sig själva-

 764. -och sitt sätt att hantera text,
  som de tar med sig till nästa text-

 765. -vid nästa tillfälle
  och det behöver få ta tid.

 766. När jag lär ut lässtrategier, och det
  vet jag att många andra gör också-

 767. -som ni hittar exempel på, så följer
  man en ganska tydlig struktur.

 768. Det är ju skillnad på
  att lära ut strategierna-

 769. -innan eleverna har en aning om dem.
  Sedan använda dem i undervisningen.

 770. Man måste ha lärt ut strategierna.
  Man lär ut dem-

 771. -genom att lära den presentera
  strategin, modellera den, visar.

 772. Tänker högt, så här gör jag.

 773. Och sedan får man prova två och två
  och när man är redo provar man själv.

 774. Det kan gå på en lektion eller
  ta fem veckor, beroende på elev-

 775. -och hur man jobbar som lärare.

 776. Och när vi jobbar med det
  använder vi samma texter.

 777. Vi provar att överblicka texten
  först, och ställer frågor och undrar.

 778. Vi reder ut oklarheter
  när vi går in och läser texten-

 779. -och vi sammanfattar,
  men det är samma text.

 780. För på riktigt i hjärnan
  använder vi de här strategierna.

 781. Allt i ett, på en gång.

 782. Och...

 783. För elever med annat modersmål än
  svenska som läser svenska texter-

 784. -så kan "upptäcka och reda ut
  oklarheter" vara viktigast.

 785. Och kanske den man måste börja med.
  För om du ska överblicka en text-

 786. -då tittar du på bilder,
  du tittar på rubriker och bildtexter.

 787. Om då rubriken
  innehåller ord som du inte förstår-

 788. -hur ska du kunna gissa och tänka
  vad den här texten ska handla om?

 789. Och då kan man behöva börja där.
  Vi bör fundera på hur vi gör det här-

 790. -och vilka texter vi använder med
  våra elever i vilket syfte.

 791. Ska de förstå hur strategierna
  funkar? Vilken text använder vi då?

 792. Kan de strategierna om de ska lära
  sig någonting annat i ämnet?

 793. Vilken text använder vi då?
  Vad har jag gjort med eleverna innan?

 794. Har jag berättat, har vi tittat
  på en film? Vilken förkunskap har de?

 795. Vi ska göra så här att-

 796. -jag ska modellera för er den här
  första strategin. Och sedan så-

 797. -ska vi dela ut en text, en NO-text-

 798. -som ni ska få prova på
  och sedan ska vi jobba med den.

 799. För ni ska packa upp den,
  eller del av den, i dag.

 800. Nu låtsas vi att ni är i ett klassrum
  och ni kan lite om läsförståelse.

 801. Jag har frågat er hur ni gör
  och ni vet att vi jobbar med det.

 802. Men ni har faktiskt inte på riktigt
  fått träna på den här strategin.

 803. Då behöver jag berätta för er
  hur den går till.

 804. Ni vet att vi har fyra strategier
  som hjärnan använder sig av-

 805. -när man är en god läsare.
  I dag ska vi börja med den första.

 806. Vi behöver liksom titta på en i taget
  för att förstå hur de funkar.

 807. Den första strategin vi ska lära oss
  heter "överblicka och se framåt".

 808. Och jag har en symbol
  där det står en person-

 809. -på ett berg
  och tittar ut över ett landskap.

 810. Och jag ska läsa en text
  eller berättelse för er-

 811. -som man kan tänka sig hur man känner
  sig när man överblickar sin text.

 812. Då kan man känna sig som en
  upptäcktsresande, en som ska resa-

 813. -och upptäcka någonting nytt.
  Nu läser jag för er och ni lyssnar.

 814. Hade ni varit mina elever hade ni
  haft det framför er och stödmaterial.

 815. Men ni får låtsas lite.

 816. Överblicka och se framåt.
  Upptäck texten.

 817. "En upptäcktsresande ger sig i väg
  till en plats där han aldrig varit"-

 818. -"för att upptäcka, uppleva och lära
  sig nya saker. Innan resan startar"-

 819. -"har han förväntningar
  om vad som väntar."

 820. "Han kanske kan en del om resmålet,
  vilket påverkar förväntningarna."

 821. "Eller så vet han ingenting om
  den plats han tänker åka till."

 822. "Han kan bara gissa eller fantisera.
  Och han vet inte vad som väntar."

 823. "Han kan bara föreställa sig, och han
  behöver resa för att se hur det är."

 824. "För att se om det stämmer
  eller om saker är annorlunda."

 825. "Oavsett hur resan blir, kommer han
  att återvända från sin resa"-

 826. -"med nya erfarenheter
  och ny kunskap."

 827. "Jag tänker mig en upptäcktsresande
  ståendes högst upp på ett berg."

 828. "Han spanar ut över det område han
  tänker upptäcka och uppifrån berget"-

 829. -"kan han urskilja platser som berg,
  floder, skogar, byar och städer."

 830. "Genom det han redan vet
  och det han ser från sin bergstopp"-

 831. -"så får han en viss uppfattning
  om det land han ska besöka."

 832. "Han kan välja att undersöka landets
  delar i den ordning han når dem."

 833. "Eller så kan han välja att ta sig
  direkt till staden lite längre bort"-

 834. -"eftersom den
  intresserar honom mest."

 835. "Där kan han få reda på svaret på
  någon av hans viktigaste frågor."

 836. "Upptäcktsresanden fortsätter
  att under resans gång stämma av"-

 837. -"sina gissningar
  med det han ser och upplever."

 838. När du är upptäcktsresande i din egen
  text skaffar du dig en överblick-

 839. -över vad texten handlar om och vad
  du tror att den verkar handla om.

 840. Du funderar över rubriker, bilder,
  bildtexter och faktatexter.

 841. Vad känner du redan till
  om det texten verkar handla om-

 842. -och vad det får dig att tänka på.
  Du gör antaganden och gissningar-

 843. -om vad du tror
  att texten kommer att handla om.

 844. Under läsningen stämmer du av dina
  gissningar med vad som står i texten.

 845. Så här gör goda läsare. Det är
  det som gör dem till goda läsare.

 846. Nu ska jag modellera lite. Hur kan
  det gå till? Hur skulle jag göra?

 847. Nu kommer ni att få se
  ett uppslag ur en lärobok.

 848. Hade ni varit elever hade vi haft
  samma bok och vi hade stått så här.

 849. Nu tittar ni där och ni
  behöver inte se allting heller.

 850. Den här texten verkar handla om
  fåglar. Det står "fåglar" där.

 851. Så jag antar
  att vi kommer att läsa om fåglar.

 852. Och vi kommer att lära oss om olika
  sorters fåglar, tänker jag.

 853. Där är ju en örn,
  nej det kanske inte är en örn.

 854. Jag tror alltid att det är örnar,
  men folk säger att de inte syns.

 855. Det är nog en falk. Kan det vara
  en uv? De ser ut som ugglor.

 856. Jag vet inte, men något slags
  rovfågel är det i alla fall.

 857. Så vi kommer att få läsa om rovfåglar
  och sedan... Papegojan.

 858. För det är väl en papegoja?
  Och den finns ju inte i Sverige.

 859. För den där fågeln finns ju
  i Sverige, och sådana finns ju-

 860. -i Amazonas eller i andra länder
  så kapitlet kanske handlar om-

 861. -fåglar i hela världen.

 862. Och vad är det där för bild?

 863. Fågel med... Nu läser jag rubriken:
  "Kropp anpassad för att flyga"

 864. Det verkar som att den handlar om-

 865. -vad som gör att en fågel kan flyga.
  Det har jag undrat en del över.

 866. Hoppas vi får svar på det. Och den
  där fågeln vet jag inte vad det är-

 867. -men den har väldigt stor näbb.
  Alltså väldigt många olika fåglar.

 868. Vad står det där?
  "Flygande dinosaurier". Jaha.

 869. Är det där en flygande dinosaurie?

 870. "Urfågeln Ark..."
  Det där kan jag inte läsa.

 871. "Urfågeln är länken
  mellan kräldjur och fåglar." Jaha.

 872. Det där har jag hört någonting om,
  jag läste en bok om att fåglarna är-

 873. -egentligen dinosaurier. Det verkar
  som om vi får lära oss om det också.

 874. Hur är fåglarna släkt
  med dinosaurier-

 875. -eller hur har fåglarna utvecklats
  till det de är? Eller något sådant.

 876. För det måste ha någonting
  med det att göra.

 877. Ja. Så här kan man göra.
  Nu har inte jag läst den här texten.

 878. När jag tittar på bilderna och på
  rubriken så går min hjärna i gång.

 879. Jag tänker på massor och det spelar
  ingen roll om jag har rätt eller fel.

 880. Det är totalt ointressant.
  För jag ska bara tänka.

 881. Och jag ska bara tycka om det jag
  ser, för det är jag som ser texten-

 882. -och det är
  jag som ser de här bilderna.

 883. Vi pratar om vad som var bra med att
  överblicka och vad som var svårt.

 884. Och det ska ju ni också fundera på.
  Vad var svårt och vad var bra?

 885. Och jag fick höra av en lärare-

 886. -som började arbeta så här i höstas
  och presenterade det på sin skola-

 887. -och jag var där. Då sa hon en sak:

 888. Det var en elev
  som inte var jättestark läsare-

 889. -men som räckte upp handen och sa:
  "Vad bra jag är på att överblicka."

 890. Och det sa otroligt mycket,
  för hon kände: "Ja, det är det här."

 891. Att innan man har gått in och läst
  texten upptäcka att "jag kan massor".

 892. Jag kan massor innan, jag blir
  intresserad och vill lära mig mer.

 893. Och att avsätta den tiden...

 894. ...för jag skulle kunna visa en film
  eller berätta vad texten handlar om.

 895. Men att du får prata med en kamrat om
  vad du tänker på när du ser det här-

 896. -skapar en aktivitet
  hos den enskilda personen-

 897. -som jag måste iscensätta.

 898. Och därför är arbetet med
  lässtrategier så bra.

 899. Men då behöver vi avsätta den tiden.
  Det här kan vi diskutera jättemycket.

 900. Vad lär vi oss av det här och hur kan
  vi använda det i vår undervisning?

 901. Och vi kan använda det
  som inledning av ett arbetsområde.

 902. Eller efter sex veckor, när vi har
  jobbat och varit på studiebesök-

 903. -och vi har hört och gjort saker,
  då ska vi läsa om det.

 904. Att känna igen allt
  man ska läsa om är också häftigt-

 905. -och då kanske den texten
  är ganska avancerad.

 906. "Det där kan jag och det där vet
  jag." Jag känner igen det jag läser-

 907. -fast med specialiserat ordförråd.
  Man använder strategin på olika sätt-

 908. -beroende på vad man har
  för syfte med den.

 909. Eleverna ska kunna det här själv-

 910. -så där behöver vi se när eleverna
  får prova själva. Överblicka själv.

 911. Tänka tankarna högt
  inne i sitt eget huvud.

 912. Och prata med eleverna om: "Hur går
  det nu? Hör du vad du tänker?"

 913. "Använder du pennan? Fick du en idé?
  Stryker du under saker?"

 914. Någon säger: "Det är mycket lättare
  när jag pratar med någon."

 915. Hur gör vi då? Vi vill att eleverna
  ska klara det här själva till slut.

 916. Men de behöver få in att man får
  gissa, tänka, spruta ut idéer.

 917. Vi behöver ge stöttning och
  återkoppling på processen vad du gör.

 918. Berätta hur du gör
  för jag är intresserad av-

 919. -hur du tänker och vad du tycker
  funkar och inte funkar.

 920. Och vi behöver lyssna på varandra.
  "Jag gör så här, då funkar det."

 921. "Ah, bra."

 922. Vi delar med oss och bygger upp
  medvetenhet om hur läsning går till.

 923. Och någon som har känt sig som
  en svag läsare säger plötsligt:

 924. "Du, den här texten vi läser nu...
  Jag kan ju allt om den."

 925. Och faktiskt kan säga:
  "Den här var lätt att läsa."

 926. För att ni nu ska få prova på
  det här med sammanfattning-

 927. -men som ett svar på din fråga:
  Det här kan komma långt, långt bort.

 928. Därför modellerar jag inte
  "ställa frågor och undra"-

 929. -men de fungerar på samma sätt,
  man undrar. Varför heter det fåglar?

 930. Vem kom på det? Vi reder ut
  oklarheter, och ord man inte förstår.

 931. Nya ord, som det latinska ordet.
  Det kan vara andra ord som bildas.

 932. Och så sammanfattar man. Det gör man
  ju efter ett ord som man har rett ut.

 933. "Så det betyder att..."
  Det är en sammanfattning.

 934. Det kan vara efter en mening, efter
  ett stycke, och efter en hel text.

 935. Det är dags att avsluta och jag vill
  bara sammanfatta det här.

 936. Och jag har velat få fram det här att
  man behöver få verktyg-

 937. -och särskilt när man har
  ett annat modersmål än svenska-

 938. -för att hantera texter
  som kan vara svårtillgängliga.

 939. Och vi lärare och elever
  behöver ha begrepp att prata kring.

 940. Och undervisningen i alla ämnen
  skulle behöva möjliggöra det här.

 941. Jag fick en kommentar här nyss:
  "Det förutsätter att elever"-

 942. -"som talar samma modersmål får tala
  det i mitt klassrum." Ja, självklart.

 943. Vi ska använda det språk vi tänker
  bäst på när vi ska lära något nytt.

 944. För oss lärare handlar det om att
  få syn på det och göra det möjligt-

 945. -att sedan formulera
  det här på svenska.

 946. Ni har fått lite axplock.
  Ni får del av den här presentationen.

 947. Där finns en massa länkar
  och litteraturlistor också-

 948. -om ni vill läsa vidare kring
  det. Tack för att jag fick vara här.

 949. Textning: Charlotte Arwedsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Läs- och lärstrategier för alla

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Läraren Josefin Nilsson berättar om metoder för att inkludera fler elever i skolarbetet genom språk och kunskapsutvecklande arbete. Hon visar sambandet mellan språk, tänkande och lärande. Inspelat 14 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska > Läsning
Ämnesord:
Flerspråkighet, Läsprocessen, Läsundervisning, Läsutveckling, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Språkundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Metodiken Reading to learn för alla

Metodiken Reading to learn, R2L, går ut på att påverka elevers läs- och skrivkunnighet. Läraren och kompetensutvecklaren Ann-Christin Lövstedt berättar om olika undervisningsstrategier i R2L. Inspelat 13 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Språkutvecklande arbete

Läraren Hanna Stehagen pratar om vikten av att språkutvecklande klassrumsaktiviteter måste ske i skolans alla ämnen. Hon visar även hur digitala verktyg kan fungera som stöd för elevers språk- och kunskapsutveckling. Inspelat 13 mars 2014 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Läs- och lärstrategier för alla

Läraren Josefin Nilsson berättar om metoder för att inkludera fler elever i skolarbetet genom språk och kunskapsutvecklande arbete. Hon visar sambandet mellan språk, tänkande och lärande. Inspelat 14 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Digitalisering och demokrati

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Snabbspår och långspår

Det sitter en bildlärare och kör taxi på Stockholms gator. Och i Kista galleria står en geografilärare och skakar en påse med sallad. Det snabbspår för nyanlända med lärarexamen som nyligen lanserades är tänkt att ge kortare vägar till jobb och samtidigt bidra till att lösa lärarbristen i Sverige. Men hur bra har vi varit på att ta till vara den lärarkompetens som finns bland de många människor som kommit till Sverige under lång tid? Vi hör tre berättelser som handlar om hinder på vägen, slocknade drömmar och om mödan och tålamodet som krävs av den som ändå lyckas ta sig fram.