Titta

UR Samtiden - Institutionsvård i fokus

UR Samtiden - Institutionsvård i fokus

Om UR Samtiden - Institutionsvård i fokus

Föreläsningar om hur hälsa och miljön omkring oss påverkar den psykiska hälsan. Varför blir vissa kriminella och andra inte? Familjen spelar roll, men det är också skola och omgivning som påverkar. Många ungdomar som tar droger kan få hjälp tidigare och här spelar skolan en stor roll. Föreläsarna går igenom alternativ och jämför över tiden. Inspelat 27 mars 2014. Arrangör: Statens institutionsstyrelse.

Till första programmet

UR Samtiden - Institutionsvård i fokus : Brottslighet i ett livsloppsperspektivDela
 1. Tack så mycket för den här inbjudan-

 2. -att tala på den här konferensen.

 3. Ibland är det roligt att återvända
  till brottsplatsen.

 4. För drygt tjugo år sedan-

 5. -företrädde jag forskning
  i SiS organisationskommitté-

 6. -och fick slåss för den forskning
  som myndigheten så småningom fick-

 7. -och som resulterade
  i fantastiska konferenser.

 8. Man blir oerhört imponerad bara av
  att se hur många ni är.

 9. Så hjärtligt tack en gång till.

 10. Det här anförandet kommer att handla
  om två saker.

 11. Dels ska jag introducera
  själva sättet-

 12. -att se på verkligheten genom något
  sorts långtids-långdimensionellt...

 13. Ett månggenerationsperspektiv.

 14. Det låter fint, men skiljer sig inte
  mycket från det vi alltid har gjort.

 15. Möjligen är skillnaden att vi numer-

 16. -har bättre
  och mer spännande redskap.

 17. Sedan blir det
  en förskräcklig massa kurvor-

 18. -som ska visa en del av det
  longitudinella perspektivet.

 19. En del av ett helt nytt material-

 20. -från det forskningsprojektet som
  görs på SiS bekostnad. Tack för det.

 21. Vi är mindre tacksamma
  mot Statistiska centralbyrån.

 22. Det gjorde nämligen all denna data
  tillgänglig för oss i går.

 23. Det innebär att det blev
  lite bråttom.

 24. Det kan också innebära
  att det kan finnas fel-

 25. -som jag inte upptäckte i natt när
  jag satte ihop det här materialet.

 26. Vi börjar med det här perspektivet.

 27. Oj, det här var inte för närsynta.

 28. Det är ett teoretiskt perspektiv
  som används rätt mycket-

 29. -inom det mesta av
  samhällsvetenskaplig forskning.

 30. Inklusive kriminologi.

 31. Man försöker helt enkelt
  på ett teoretiskt sätt-

 32. -titta på individens livsförlopp, och
  inte bara på ett visst ögonblick.

 33. Man sätter de olika händelserna-

 34. -som till exempel behandling,
  inom det här perspektivet.

 35. Att inte titta kortsiktigt,
  utan väldigt, väldigt långsiktigt.

 36. Det intressanta och kuriösa
  i sammanhanget är-

 37. -att de teoretiska grunderna
  för mycket av den här forskningen-

 38. -faktiskt har tagits fram
  inom en annan sorts forskning.

 39. Den som långtidsperspektivet
  kom att förkasta.

 40. De mer ögonblicksorienterade
  tvärsnittsundersökningarna-

 41. -som har lett till teorin
  om sociala band.

 42. Alltså en kontrollteoretisk ansats.

 43. Varför gör vi på det viset, då?
  Det är både dyrt och tar lång tid.

 44. Det är mycket mer
  metodologiskt krångligt-

 45. -än tvärsnittsstudierna
  som vi brukar göra.

 46. Men det finns skäl att göra så här-

 47. -och det forskas allt mer
  på det sättet.

 48. För några år sedan gjorde jag
  en inventering av dessa projekt.

 49. Vi kom fram till att det bara i
  Europa finns 25 avancerade studier.

 50. Internationellt finns det
  betydligt fler.

 51. Ett av skälen till
  att man gör det här-

 52. -är att man bättre kan uttala sig om
  relationen mellan orsak och verkan.

 53. Kausala uttalanden.

 54. Kausaliteten i samhällsvetenskapen
  är komplicerad.

 55. Det finns forskare som på allvar,
  och utan att ha särskilt fel-

 56. -säger att det är omöjligt att uttala
  sig om vad som orsakar vad.

 57. Men om vi ska ha en rimlig chans
  bör vi åtminstone veta-

 58. -vad som föregår vad i livsförloppet.

 59. Då har vi större chans att se
  vad orsakerna kan vara.

 60. Det kan vi göra i longitudinell
  forskning, men inte i tvärstudier.

 61. Det har också policyimplikationer.
  Det är nog därför jag är här.

 62. För när vi hittar åtgärder-

 63. -måste vi ha
  ett långsiktigt perspektiv-

 64. -för att kunna bedöma
  om våra åtgärder ger effekt.

 65. Det har visat sig
  i omfattande forskning-

 66. -att många av åtgärderna
  som har vidtagits-

 67. -inte ger kortsiktiga resultat.

 68. Men i många fall kommer det
  att finnas långsiktiga resultat.

 69. Jag nämner här
  John McCords studie...

 70. Eller makarna McCords studie. John
  fullföljde den efter skilsmässan.

 71. Orsaken till den behöver inte ingå
  i den här föreläsningen.

 72. Det är första studien av den typen-

 73. -där det lång tid efter behandlingen
  går att konstatera-

 74. -att just den behandling som prövades
  på just den gruppen-

 75. -har visat sig göra
  mer skada än nytta.

 76. Kortsiktigt såg inte alla resultat
  bra ut, men de var inte så farliga.

 77. Först många år senare upptäckte man
  att just den metoden inte var bra.

 78. Det är ett ganska bra skäl till
  att göra den typen av studier.

 79. Klarar jag det här?

 80. Vi har alltså en individ.

 81. För att sammanfatta vad jag sa nyss:

 82. Vem är han?
  Hur kommer det att gå för honom?

 83. Vet ni vem det är?

 84. Det är han.

 85. Hur gick det?

 86. Ytterligare en människa
  som lever på brott.

 87. Poängen är att det kunde vi inte veta
  för sextio år sedan.

 88. Vi kunde inte heller förutse det
  särdeles bra-

 89. -även om vi hade kontextuella bilder.
  Där är samma individ i en bok.

 90. Man börjar skriva böcker
  om sin barndom-

 91. -på vägen till seniliteten.
  Det är den boken.

 92. Och så har vi det övriga nätverket
  kring individen.

 93. Det perspektiv vi måste ha när vi
  pratar om människor-

 94. -är dels livsförloppsperspektivet-

 95. -och dels nätverksperspektivet,
  där nätverket hela tiden förändras.

 96. Det leder till förändringar
  hos individen.

 97. Det är kanske det viktigaste
  i den här typen av ansats.

 98. Att förstå att ingenting är
  på förhand givet.

 99. Vi kan inte veta något
  redan på dagis.

 100. Någon säger: "Vad då, det där
  kunde vi se redan på BB."

 101. Någon annan säger: "Det såg vi redan
  när kvinnan kom gravid till MVC"-

 102. -"med karlen som luktade alkohol."

 103. Då visste man redan att det inte
  skulle gå bra för den här pojken.

 104. Han blir missbrukare, kriminell...

 105. Skitsnack. Det kunde vi inte veta.

 106. Vi kunde förstås se riskerna,
  som jag ska visa alldeles strax.

 107. Men föränderligheten,
  både i det sociala nätverket-

 108. -och i de longitudinella
  förändringarna som sker-

 109. -kan ingen förutse.

 110. Det är en av utgångspunkterna här.

 111. Det gör det också meningsfullt
  att ni jobbar med det ni gör.

 112. Oj, det blev lite för pedagogiskt.

 113. En del av det här förloppet,
  det som vi kriminologer studerar-

 114. -är den kriminella karriären.

 115. Jag avskyr det begreppet, för man gör
  inte karriär när man är kriminell.

 116. Men vi får använda detta
  internationella begrepp-

 117. -som kanske inte känns så bra.

 118. Men de steg vi studerar i den här
  "karriären" blir väldigt intressanta.

 119. Vi studerar hur det började.
  Det är inte så förbaskat enkelt.

 120. Idén att en kriminell karriär börjar-

 121. -med första lagföringen eller
  polisgripandet, är förstås nonsens.

 122. Det har börjat långt, långt tidigare.

 123. Hur utvecklas den?

 124. För många av våra unga
  är den här karriären mycket kort.

 125. Man gör några små dumheter i tonåren.

 126. Sedan lägger man av och utbildar sig-

 127. -och bekymrar sig för
  ungdomsbrottsligheten.

 128. Det är en viktig insikt-

 129. -för det betyder bland annat
  att det mesta läker av sig själv-

 130. -utan våra insatser.

 131. Ytterligare central kunskap är-

 132. -att våra insatser mot de grupperna
  kan vara skadliga.

 133. Det kan leda till
  att karriären förlängs.

 134. Det läggs stort ansvar på de
  som sorterar bland ungdomarna-

 135. -att hitta dem för vilka insatser
  är kontraproduktiva-

 136. -och skilja dem från dem som absolut
  behöver insatser.

 137. För den senare gruppen kan insatserna
  vara livsnödvändiga.

 138. Det är ingen lätt uppgift.

 139. Men trenden i samhället i dag är
  att ingripa så tidigt som möjligt.

 140. Folk talar om näsbrännor
  och liknande.

 141. Nej, det ska vi inte. Inte mot dem
  som inte behöver våra ingripanden.

 142. Vi studerar förstås även slutet
  på den här karriären.

 143. Ibland börjar slutet
  när karriären börjar.

 144. Ibland slutar den
  mycket sent i livet.

 145. Inte sällan slutar den
  först vid dödsögonblicket.

 146. För en del av individerna
  kommer dödsögonblicket-

 147. -mycket tidigare än väntat.

 148. De här unga människorna dör för oss.

 149. För en del kommer slutet
  väldigt sent-

 150. -eftersom vi har folk som begår brott
  i 60- och 70-årsåldern.

 151. På samma sätt som vi blir piggare
  och friskare långt upp i åldrarna-

 152. -har vår förmåga att begå brott
  också förlängts.

 153. Sedan finns det några
  väldigt intressanta figurer.

 154. De där som uppvisar
  ett intermittency-mönster.

 155. De slutar helt plötsligt,
  och börjar igen.

 156. En del av dem har verkligen
  för avsikt att sluta-

 157. -men lyckas inte av olika skäl.

 158. Där borde samhället vara bättre på
  att stödja dem.

 159. En del slutar,
  och sedan vill de börja igen.

 160. De säger: "Jag är inte färdig med det
  här. Det är fortfarande kul."

 161. De tog bara en liten paus.

 162. Det är inte lätt att predicera
  vilka de blir.

 163. Den stora frågan i den här
  forskningen är vändpunkten.

 164. Återigen inte ett så lysande begrepp.

 165. Det finns praktiskt taget inga
  som vänder på en femöring-

 166. -eller vad man nu vänder på.

 167. Vändpunkter är en process
  som kan pågå väldigt länge.

 168. Vissa av de här individerna håller på
  att sluta att begå brott-

 169. -större delen av sitt liv.
  Och de menar det.

 170. Det är verkligen en process,
  som går upp och ner.

 171. Sista begreppet
  är ett komplicerat begrepp.

 172. Vi vet inte hur vi ska hantera detta.
  "Human agency".

 173. Det är de här egna besluten.

 174. Vi har lärt oss att rätt mycket
  handlar om-

 175. -att någon fattar ett beslut
  av något slag-

 176. -eller avstår från att fatta
  ett beslut.

 177. Och besluten är ingenting
  vi kan predicera.

 178. Våra prediktioner är utmärkta så
  länge det inte handlar om fri vilja.

 179. Och här finns mycket fri vilja.

 180. Det är en varning till oss
  som är för ivriga att predicera.

 181. Det var en sammanfattning,
  så låt oss börja.

 182. Vi har ett gigantiskt material som vi
  har samlat under många år.

 183. Den här forskningen har förföljt mig
  hela mitt liv.

 184. När jag började som forskare på Brå
  1977 blev jag satt på detta material.

 185. Hade jag tagit det jobbet om jag hade
  vetat vad som väntade?

 186. Det är olika datamaterial
  som har samlats av andra-

 187. -oftast under mycket lång tid.

 188. De avser till exempel personer-

 189. -som ingick i 1956 års
  klientelundersökningar.

 190. Det är första gruppen här.

 191. Sedan har vi ett material
  från barnbyn Skå. Från Skå-Gustav.

 192. Skå-Gustav samlade också ett material
  i samband med sin avhandling:

 193. 222 normala Stockholmspojkar.

 194. Nästa material kallas SiS-material.
  Det vet jag inte om SiS gillar.

 195. Materialet är insamlat
  före SiS tillkomst-

 196. -men från de institutioner
  som sedan fick ingå i SiS.

 197. Så vi har en äldre
  och en yngre population.

 198. Men dagens forskningsvärld
  har inga begränsningar.

 199. Eller nästan inga, borde jag säga
  som sitter i etikprövningsnämnden.

 200. Det finns vissa etiska begränsningar,
  men man kan göra mycket.

 201. Vi har också samlat information
  om syskon till de här personerna.

 202. Om deras barn, barnbarn, syskonbarn,
  syskonbarnbarn-

 203. -och medbrottslingar, dessutom.

 204. Vi har totalt ett material
  på 20 000 individer-

 205. -som vi kan skära på längden
  och bredden-

 206. -för att få den kunskap vi vill ha.

 207. En aktuell sak just nu är att titta
  på SiS-materialet.

 208. Det har vi fått ett speciellt
  anslag för-

 209. -och det är de data
  som kom i går morse.

 210. Jag ska visa lite annat också.

 211. Döden.

 212. Jag sa förut att de här människorna
  med allvarliga problem-

 213. -dör för oss mycket fort.

 214. Det här är överlevnadskurvorna-

 215. -för den äldre populationen.

 216. Ni ser att... Nu tänkte jag peka med
  pekaren på den där, men det går inte.

 217. Men så här ser dödligheten ut
  i ett normalt material.

 218. Är man lite över 65, som jag, har man
  fortfarande stora chanser att leva.

 219. Om det har gått som det har gått
  för mig.

 220. Har det gått värre, till exempel
  om man tillhörde Skå-populationen-

 221. -då är hälften döda.

 222. Det är så fruktansvärt,
  primitivt enkelt.

 223. Det kan räknas på antalet
  registrerade brott.

 224. För varje nytt, registrerat brott-

 225. -sjunker även levnadssannolikheten.

 226. Det är nästan som en naturlag,
  skulle jag vilja säga.

 227. Då kan vi titta på
  den yngre populationen.

 228. Den vi studerar nu. Här har ni våra
  två huvudpopulationer i materialet.

 229. SiS-gruppen, som i dag är 35-40 år.

 230. Där har vi två grupper.

 231. En som har kommit in på
  de här institutionerna-

 232. -och en för vilka man har sökt plats,
  men inte fått det.

 233. Tyvärr är de här som vanligt
  inte slumpmässigt fördelade.

 234. Vi kan inte visa att SiS vård skadar-

 235. -eftersom man har plockat individer
  ur kögrupper-

 236. -som hade de största behoven
  att komma in på institutioner.

 237. Vi ska så småningom hantera det-

 238. -men det ger inte möjlighet till
  den typen av utvärdering.

 239. Men ni ser här
  att dödligheten i de här grupperna-

 240. -är mycket högre
  än i det övriga materialet.

 241. Låg mig peka på några av
  de övriga grupperna.

 242. Vi har barn till Skå.

 243. De har också förhöjd dödlighet,
  men mycket mindre.

 244. Så det där sociala arvet...

 245. Ja, det finns ett arv. Socialt eller
  inte, kan man diskutera.

 246. Men de har förhöjda risker,
  liksom syskon till Skå-gruppen.

 247. De har också förhöjda risker,
  men inte mycket.

 248. Barn till normalpopulationen används
  som kontrollgrupp.

 249. Där någonstans ligger den normala
  dödligheten för den åldersgruppen.

 250. Det läskiga i
  det här sammanhanget är att-

 251. -när vi följde upp de här ungdomarna-

 252. -från generationen före,
  som var intagna på barnbyn Skå-

 253. -så hade de exakt samma dödlighet
  vid samma ålder.

 254. 13 procent.

 255. Två generationer,
  trettio års skillnad-

 256. -samma typ av selektion, intagna på
  de mest avancerade institutionerna-

 257. -för behandling av den typen
  av problem.

 258. En generation senare - samma nivå på
  dödligheten. Man blir inte glad då.

 259. Vad dör de av, då? Jo, i första hand
  till följd av droger.

 260. Generellt i hela den här bilden-

 261. -hur vi än vrider och vänder
  på materialet-

 262. -är drogerna det allra mest centrala.

 263. Till exempel, så händer det inte-

 264. -att folk begår brott
  i någon större utsträckning-

 265. -efter 30-35 års ålder,
  om de inte är missbrukare.

 266. Då lägger de av, om de har lyckats
  lägga av med missbruket.

 267. Också de märkliga figurerna.

 268. Vi har en figur i vårt material,
  en gammal missbrukare och brottsling-

 269. -som får ordning på sitt liv,
  startar en ungdomsinstitution-

 270. -och klarar sig riktigt hyggligt.
  Han har ett eget företag.

 271. När han är 65
  träffar han en 25-årig tjej.

 272. Han bryter upp från sitt äktenskap
  och köper en stor portion amfetamin.

 273. Och går tillbaka till "barndomen"
  på det sättet.

 274. När vi tittar på de där
  kuriösa återfallen-

 275. -handlar det alltid om droger.

 276. När vi tittar på dem som dör,
  handlar det om droger.

 277. De dör av droger.
  Och de dör en naturlig död.

 278. Det är en icke-specificerad död.
  Även där är riskerna större.

 279. Och så har vi olyckor,
  och det är fullkomligt naturligt.

 280. De lever ett farligt liv.
  De kör fulla, hamnar i slagsmål.

 281. Ja, ni vet.

 282. Men jag vill att ni tittar noga
  på det här med självmorden.

 283. Det är en av de viktigaste orsakerna
  till varför-

 284. -de här unga männen dör för oss.
  De tar livet av sig.

 285. Jag ska återkomma till det, eftersom
  det antyder psykiska problem-

 286. -som vi också kan visa i materialet.

 287. Nu blir det spännande, för nu ska vi
  titta på de data vi fick i går.

 288. En gång i tiden, när jag fortfarande
  satt i SiS vetenskapliga råd-

 289. -blev jag lockad av den dåvarande
  personalansvarig-

 290. -att göra en liten kartläggning
  av individerna i materialet.

 291. Vi gjorde en faktoranalys-

 292. -och delade in de intagna på
  institutionerna i olika profiler.

 293. Det här är ofta multiproblemungar.

 294. Men det fanns nästan hos alla
  någon problematik som dominerade.

 295. När man gör faktoranalyser låter man
  maskinen bestämma utfallet.

 296. Man lägger sig inte i
  hur den grupperar-

 297. -utifrån de uppgifter den har.

 298. Gruppen med dominerande brottsprofil
  är de blå.

 299. Vi har en grupp med dominerande
  missbruksprofil.

 300. En grupp med psykiska problem.

 301. Och så en grupp av främst tjejer
  med sexuella problem.

 302. Promiskuitet. Man låste in tjejer
  som var för lätta på foten.

 303. Det gjorde man inte med killar.

 304. Men också sexuella övergrepp
  och annat sexualitetrelaterat.

 305. De klumpade ihop sig.

 306. Och så har vi dem med skuldproblem.

 307. Hur ser överlevnaden ut
  för var och en av grupperna?

 308. Nej, här visar diagrammet dödlighet
  istället.

 309. Vi har vänt på det.

 310. De som dör mest är gruppen
  med psykiska problem.

 311. De har den högsta dödligheten.

 312. Sedan kommer missbruksprofilen.
  Inte så oväntat.

 313. Sedan kommer sexualprofilen,
  som också har hög dödlighet.

 314. De som klarar sig något bättre,
  men inte bra förstås...

 315. För normalpopulationen är dödligheten
  här 2-3 procent.

 316. Men de som klarar sig bäst är de
  med skuldproblem och brottsproblem.

 317. Då återkommer vi till självmord.

 318. Det de dör av är ofta självmord.

 319. Ohälsa.

 320. Det här är fysisk ohälsa.

 321. Jag varnar för de våldsamma
  upp- och nedgångarna.

 322. Vi hann inte rensa i går.

 323. När vi tittar på den fysiska ohälsan
  får vi en normal kontrollpopulation.

 324. Förlåt.
  Det är inte så de ser ut.

 325. Här har ni en normalpopulation,
  och här har ni fysisk ohälsa-

 326. -mätt i sjukhusbesök,
  alltså i grova mått, för de övriga.

 327. Då ser ni en intressant sak.

 328. Redan när de är aktuella
  för institutionsvård-

 329. -har de förhöjda risker
  att bli sjuka.

 330. Det är lite olika för olika grupper.

 331. Det här är flickor, förresten.

 332. Pojkarna ser ut så här.
  De har högre sjuklighet.

 333. Den blir väldigt våldsam...

 334. Nej förlåt, det här är...
  Som sagt, i går.

 335. Det här är flickors psykiska ohälsa.
  Pojkarna visar jag sedan.

 336. Ni ser, föga förvånande,
  att flickorna med psykiska profiler-

 337. -får en högre psykisk ohälsa just då
  de blir institutionaliserade.

 338. Men i övrigt har alla grupper-

 339. -betydligt kraftigare psykisk ohälsa
  än normalpopulationen.

 340. Här har vi pojkar. Den fysiska
  ohälsan är mindre markerad.

 341. Mest för pojkarna i sexualgruppen,
  men de är för få för att vara med.

 342. Här har ni psykisk ohälsa.

 343. Titta inte på den sexuella
  profilgruppen, den ska bort.

 344. Men här är pojkarna
  med psykisk ohälsa.

 345. Lite som förväntat.

 346. Alltså betydligt större fysiskt,
  och i synnerhet psykisk, sjuklighet-

 347. -både före institutionalisering,
  och efter-

 348. -under ganska stora delar av livet.

 349. Brott.

 350. Vi tittar på andelen dömda
  till fängelse.

 351. Vi använder oss av det allra grövsta
  måttet vi har på brottslighet.

 352. Vi skulle kunna titta på misstänkta.

 353. Det är samma mönster som vi såg
  med dödligheten.

 354. De här två SiS-populationerna
  dominerar.

 355. Det är ungefär hälften
  av båda grupperna-

 356. -som döms till fängelse,
  efter institutionsvistelse.

 357. Åtminstone en gång.
  Många av dem är ganska persistenta.

 358. De som har föräldrar med problem
  har överrisker-

 359. -men de är inte särskilt stora.

 360. Detsamma gäller syskonen.

 361. Det finns någon sorts nätverkseffekt
  som sprider sig-

 362. -men den är inte så kraftig
  som vi hade förväntat oss.

 363. Så ser karriärerna ut
  för den äldre populationen.

 364. Vi har tyvärr två olika källor,
  som inte går ihop.

 365. Men om ni tittar på ett enda
  registrerat brott före 15 års ålder-

 366. -får ni sådana här skillnader.

 367. Dessa med ett enda registrerat brott
  före 15 års ålder-

 368. -har betydligt högre brottslighet
  ända fram till 60 års ålder.

 369. De som inte har några registrerade
  brott har korta karriärer.

 370. För den yngre populationen har vi
  försökt slå ihop SiS-grupperna-

 371. -och flera olika typer av data.

 372. I den äldre gruppen finns det
  inga invandrare.

 373. Någon stackars finne finns det,
  men det räcker inte för statistik.

 374. I den yngre gruppen har vi en kraftig
  överrepresentation av invandrare.

 375. Då har vi till att börja med
  tittat på-

 376. -bland dem som blir intagna
  på institutioner-

 377. -ifall invandrare eller barn till
  invandrare har diskriminerats.

 378. Om de institutionaliseras tidigare
  i karriären, med mindre belastning.

 379. Det finns inget stöd
  för den tesen alls.

 380. Dessutom är karriärerna
  för de här individerna likadana.

 381. Någonstans runt 16-18 års ålder
  nås kulmen-

 382. -och sedan går brottsligheten ner-

 383. -för att efter 40 års ålder
  praktiskt taget ligga på noll.

 384. Annat än marginella skillnader mellan
  invandrade och svenska ungdomar-

 385. -som är intagna på institutioner,
  hittade vi inte.

 386. Däremot hittade vi förstås
  våldsamma könsskillnader.

 387. Inte särskilt oväntat.

 388. Flickornas brottskarriärer
  ser helt annorlunda ut-

 389. -men den följer ungefär
  samma mönster.

 390. Okej?
  Jag varnade er för alla kurvor.

 391. Vi har Gustav Jonssons Skå-material
  och hans 222 Stockholmspojkar-

 392. -så vi kan inte låta bli att tänka
  på hans grundidé.

 393. Teorin om att den sociala misären
  överförs mellan generationer.

 394. Jag har just visat resultat
  som antyder detta-

 395. -men nu tittar vi på det ordentligt.

 396. Så blir det.

 397. Skå-pojkar, första generationen.

 398. Som döms till fängelse.

 399. Det är samma här
  som hos SiS-pojkarna.

 400. Ungefär hälften blir dömda
  till fängelse.

 401. Söner har en förhöjd risk,
  som jag visade tidigare-

 402. -men risken är mer än halverad
  jämfört med fäderna.

 403. Döttrar däremot ligger oerhört lågt.

 404. Bröder har samma förhöjda risker
  som söner.

 405. Om man tänker i nätverkstermer
  skulle man kunna säga-

 406. -att ett nätverkssteg från personen
  som har grova, sociala problem-

 407. -är risken påtagligt förhöjd-

 408. -dock mer än halverad.

 409. Vi kan inte prata
  om det sociala arvet-

 410. -för vi vet för mycket
  om det biologiska arvet.

 411. Det finns ett kriminellt arv-

 412. -men det är inte så kraftigt.

 413. Det blir bättre för varje generation.

 414. Det framgår tydligt när vi börjar
  titta på barnbarn-

 415. -vilket är komplicerat eftersom de är
  för unga. Men det blir bättre.

 416. Men sedan har vi
  en gigantisk könsskillnad.

 417. Kvinnor begår fortfarande inte brott
  i särskilt stor utsträckning.

 418. Det blir lite förhöjda risker
  för tjejer, men inte så kraftiga.

 419. Då frågar man sig vad som händer
  i andra steget.

 420. Vad händer när vi tittar på-

 421. -barn till systrar
  respektive barn till bröder.

 422. Det visar sig att söner
  till Skå-bröder-

 423. -har 5 procent i överrisk.

 424. Men söner till Skå-systrar
  har 10 procent i överrisk.

 425. Kvinnorna blir inte
  kriminella själva-

 426. -men de överför arvet
  till nästa generation.

 427. Det är grundresultatet
  i den här studien.

 428. Jag hinner prata lite om prediktion.

 429. Den här anordningen är fantastisk.
  Man vet exakt var man är i tiden.

 430. Prediktion.

 431. Vi har i en undersökning tittat på
  hur bra man kan predicera-

 432. -när man har all den kunskap
  som är möjlig att ha om en individ.

 433. Det har vi ofta.

 434. I synnerhet i klientelundersökningar-

 435. -där man har intervjuat barn,
  föräldrar, lärare-

 436. -och testat dem med psykologiska
  test. Man har gjort allt.

 437. Mer kunskap än så kan man inte ha.

 438. Vi har brottsgruppen som misstänks
  för ett enda brott före 15 års ålder.

 439. Mina medarbetare har mycket noggrant
  skapat fyra profiler-

 440. -från låg risk till mycket hög risk.

 441. Ni ser att det går bra att predicera,
  det går hyggligt att förutse-

 442. -fram till 23 års ålder,
  där en typ av data slutar.

 443. Sedan börjar en annan typ av data
  efter 30 års ålder.

 444. Då blir prediktionerna ännu säkrare.

 445. Lågriksgruppen håller sig låg,
  mellanriskgrupperna håller sig högre-

 446. -och högriskgruppen håller på
  som förväntat fram till 50 års ålder.

 447. Sedan blir det problem när de blir
  äldre och tokigare.

 448. På den nivån lever vi
  i prediktionernas förlovade värld.

 449. Men när man börjar titta
  på det här närmare-

 450. -och överger gruppnivån
  och börjar titta på individnivå-

 451. -visar det sig att prediktionernas
  förlovade värld är förrädisk.

 452. Den är mycket farligare på lång sikt
  än man tror.

 453. På kort sikt händer det inte mycket-

 454. -men eftersom det händer saker
  i livet-

 455. -blir det av självklara skäl så-

 456. -att ju längre tid man har,
  desto sämre blir prediktionerna.

 457. Oj då. Jag är klantig
  med sådana här apparater.

 458. Jag hinner inte gå igenom utfallet-

 459. -men tro mig, men det är många
  som trotsar prediktionerna.

 460. Även om det ser snyggt ut
  på aggregatnivå.

 461. Det är en annan lärdom:
  aggregatnivå och individnivå.

 462. I dagens diskussion har vi
  för mycket makroperspektiv.

 463. Vi glömmer de individuella
  variationerna.

 464. Vi har ett omfattande
  intervjumaterial-

 465. -som spelades in
  när personerna var i 30-årsåldern-

 466. -och igen nyligen
  när de har passerat 60.

 467. Så vi har ett omfattande,
  individuellt material.

 468. Tyvärr hinner jag inte berätta
  om det.

 469. Där ser vi hur-

 470. -de här statistiskt
  så enkla förloppen-

 471. -blir komplicerade när folk
  får berätta sina livshistorier.

 472. 4 minuter, 48 sekunder.

 473. Vad leder till förändring?

 474. Arbete, arbete, arbete.

 475. Väldigt många av de här personerna-

 476. -skulle kunna förändras
  om de fick arbete.

 477. Alla förändras inte. Vi har
  narkotikamissbrukare som berättar-

 478. -hur de med oerhörd skicklighet
  hittar arbeten-

 479. -där de kan både missbruka
  och arbeta.

 480. Man ska inte ha en arbetsplats, utan
  vara anställd på en reparationsfirma-

 481. -och åka runt och laga folks avlopp.

 482. Man kan komma med utvidgade pupiller
  och vara fumlig-

 483. -för nästa dag är man
  hos en annan person.

 484. Men de försörjer sig,
  och de försörjer sitt missbruk.

 485. Det ger struktur ändå. Men de flesta
  lägger av när de börjar jobba.

 486. Men det är klart...
  Jag utvärderar nu ett projekt-

 487. -med sociala insatsgrupper
  i en Stockholmsförort.

 488. Om man erbjuder en grupp ungdomar
  som inte ens har id-kort-

 489. -för att de aldrig har varit med
  i det svenska samhället-

 490. -att gå på svetsarkurs nästa dag...

 491. Det fungerar inte så bra. De tycker
  att det är skitigt och jobbigt.

 492. Men en fungerande introduktion
  till arbete gör underverk.

 493. Kärlek är väldigt viktigt.

 494. Det gäller att träffa någon
  som står utanför.

 495. Många gör mycket kraftiga försök
  att sluta för att tjejen kräver det.

 496. Många lyckas inte.

 497. En del av tjejerna blir dessutom
  skadade av försöken.

 498. Barn är väldigt viktigt för kvinnor,
  men även för yngre män.

 499. Till och med de mest kriminella
  männen har blivit mer jämställda.

 500. Även de påverkas av samhället.

 501. Frälsning, förstås.

 502. Trötthet. "Jag skiter i det här nu."
  Där kommer human agency-aspekten in.

 503. "Jag står inte ut längre",
  säger många och tar ett steg.

 504. Sjuka blir de.

 505. En del blir mogna, i synnerhet män,
  mycket sent. I 30-40 års ålder.

 506. En del män blir aldrig mogna.

 507. Åldrandet är en viktig faktor.
  Kompisar. Både bra och dåligt.

 508. Bostad är otroligt viktigt.

 509. Den yngre generationen förlorar ofta
  bostaden när de hamnar i fängelse.

 510. Den äldre behöll bostaden, vilket gav
  bättre förutsättningar.

 511. Skulder. De tynger. Skulder till
  Kronofogden kan man få sanerade.

 512. Men att få skulder till kriminella
  nätverk sanerade...

 513. Man kan bli av med ett knä,
  eller två.

 514. Pengar är både bra och dåligt.
  Knarket är ytterst centralt.

 515. Och så vården.

 516. Här skulle föreläsningen börja,
  men vi vet inte svaret.

 517. I vissa fall ger det onekligen
  positiv effekt.

 518. I andra fall definitivt en mycket
  kraftig negativ effekt.

 519. Vad beror det på? Enligt våra
  intervjuer verkar det bero på-

 520. -hur man uppfattar att man bemöts.

 521. Dels om det är rättvist,
  och dels om det är schyst.

 522. De som bemöts orättvist och oschyst-

 523. -kommer ut med ett sådant hat
  till samhället-

 524. -att de med glädje återupptar
  sin kriminella karriär omedelbart.

 525. Vill ni höra mer
  får ni bjuda in mig på nytt-

 526. -för nu är min tid ute.

 527. Ungefär så här skulle man kunna
  titta på de här sakerna-

 528. -och försöka sätta vården
  i det sammanhanget.

 529. Det fortsätter vi att göra. Det blir
  fler kurvor nästa gång. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Brottslighet i ett livsloppsperspektiv

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Brottslighet genom livet, vad påverkar och vad är avgörande? Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi, berättar om en av sina största undersökningar om människor som har begått brott. Inspelat 27 mars 2014. Arrangör: Statens institutionsstyrelse.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt > Kriminalitet
Ämnesord:
Brottslighet, Juridik, Kriminologi, Rättsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Institutionsvård i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Institutionsvård i fokus

Brottslighet i ett livsloppsperspektiv

Brottslighet genom livet, vad påverkar och vad är avgörande? Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi, berättar om en av sina största undersökningar om människor som har begått brott. Inspelat 27 mars 2014. Arrangör: Statens institutionsstyrelse.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Institutionsvård i fokus

Från metod till organisation

Lars Oscarsson, professor i socialt arbete, går igenom sin forskning och berättar om vikten av att använda sig av evidensbaserade metoder när man jobbar med missbrukare. Inspelat 27 mars 2014. Arrangör: Statens institutionsstyrelse.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

De finska romernas invandring och deras kamp

Diana Nyman är sakkunnig i romska frågor och föreläser om de finska romernas historia. Finska romer kom som socialpolitiska flyktingar till Sverige i slutet av 1950-talet och har fått kämpa hårt för sina rättigheter. Nyman ger en kronologi över viktiga händelser. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Keynes - kapitalismens räddare?

Varje gång marknadsekonomin hamnar i kris blir den brittiske ekonomen John Maynard Keynes aktuell på nytt. Keynes lanserade sin teori om hur ett samhälle kan lyfta sig ur en ekonomisk kris på 1930-talet. Vi träffar Lord Robert Skidelsky, som är expert på Keynes, och Marika Lindgren Åsbrink, ekonomisk rådgivare till den socialdemokratiska partiledningen.