Titta

UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Om UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Den som har utvecklingsstörning, hjärnskada eller demenssjukdom kan behöva kognitivt stöd - stöd som gör det möjligt att bättre förstå och hantera sin vardag och omvärld. Arbetsterapeuter, läkare, specialpedagoger och forskare berättar om vad som kan göra livet lättare bland annat i form av insatser och produkter. Idag sker utveckling inom allt fler områden som psykiatri, neuropsykiatri, demensvård. Föreläsningar från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm. Inspelat 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Till första programmet

UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas : Äldre med adhd och autismDela
 1. Jag har jobbat i vuxenpsykiatrin
  sen mitten på 1970-talet-

 2. -och sen mitten av 1990-talet
  har jag ägnat mig åt autismspektrum-

 3. -utvecklingsstörning och ADHD.

 4. Ju längre jag har jobbat
  i psykiatrin-

 5. -desto bättre har jag insett
  vilken roll kognitiva funktioner har-

 6. -hur viktigt kognitivt stöd är
  för psykiatrins patienter-

 7. -och hur mycket vi förbiser det
  i psykiatrin, mig själv inräknad.

 8. Jag blev glad när jag hörde att det
  fanns en förening för kognitivt stöd.

 9. Det visste jag inte om
  förrän jag blev inbjuden hit.

 10. Jag jobbar i vuxenpsykiatrin i Lund-

 11. -är anknuten till Lunds universitet-

 12. -och till Gillbergcentrum i Göteborg.

 13. Jag har disputerat på en avhandling-

 14. -om ADHD och autismspektrumtillstånd
  hos vuxna patienter i psykiatrin.

 15. "Ut i det okända" är rubriken i dag-

 16. -och på en artikel
  som handlar om äldre med autism-

 17. -därför att vi vet väldigt lite,
  som ni kommer att märka.

 18. Det här är ett väldigt hett område
  internationellt sett.

 19. Man har upptäckt
  att man inte vet nåt.

 20. Det finns äldre
  med de här funktionsnedsättningarna-

 21. -men få vetenskapliga studier,
  så det finns ett öppet fält.

 22. Med äldre menar jag
  människor som är 60 år plus.

 23. Vad kognitiva svårigheter är
  vet antagligen ni som sitter här-

 24. -och det är brister
  i de funktioner individen behöver-

 25. -för att bearbeta sinnesintryck
  och anpassa beteendet.

 26. Vi mottar signaler från omgivningen-

 27. -och bearbetar dem
  för att förstå hur vi ska göra.

 28. Det är svårigheter att hantera input-

 29. -som ofta resulterar i-

 30. -en mismatch
  mellan personen och omgivningen-

 31. -på så sätt att kraven är större än
  förutsättningarna. Det är stressande.

 32. Det vet alla som utsatts för krav
  som är större än förutsättningarna.

 33. Kognitiva svårigheter
  kan vara medfödda, förvärvade-

 34. -eller både och.

 35. De medfödda eller tidigt förvärvade
  ska jag prata om.

 36. Det är utvecklingsrelaterade
  kognitiva funktionsnedsättningar.

 37. De innebär en annorlunda utveckling.

 38. De påverkas av individens utveckling
  och påverkar individens utveckling.

 39. Ibland kan man kompensera
  för den annorlunda utvecklingen-

 40. -och där kommer kognitivt stöd in.

 41. Medfödda kognitiva svårigheter medför
  svårigheter att hantera vardagslivet-

 42. -och en sårbarhet för psykisk ohälsa.
  Mycket studier visar det senare.

 43. Personerna har genomgående i livet
  anpassningssvårigheter-

 44. -i studier, arbetsliv och relationer.
  De beskriver en ökad energiåtgång.

 45. De får använda mer energi på sånt
  som andra inte lägger energi på.

 46. De misslyckas ofta, bär det med sig-

 47. -och så småningom bygger det upp
  en självkänsla som inte är bra.

 48. Det är exempel på några diagnoser.

 49. Diagnoser är ju benämningar på
  en samling problem en individ har.

 50. Det här är diagnoser som innebär-

 51. -utvecklingsrelaterade
  kognitiva funktionsnedsättningar.

 52. Jag brukar inte använda
  termen "neuropsykiatri"-

 53. -eftersom all psykiatri
  handlar om nervsystemet.

 54. Utvecklingsrelaterade
  kognitiva funktionsnedsättningar-

 55. -är t.ex. utvecklingsstörning,
  och nåt som i DSM-IV kallas-

 56. -marginell mental retardation
  eller svagbegåvning.

 57. Den kognitiva nivån är precis över
  gränsen mot utvecklingsstörning-

 58. -eller innebär en IQ på 70-85.

 59. Jag ska prata lite
  om utvecklingsstörning-

 60. -men framförallt om ADHD, som innebär
  brister i exekutiva funktioner-

 61. -och om autismspektrumtillstånd-

 62. -som är brister i central koherens
  och exekutiva funktioner.

 63. Jag ska ägna mest tid åt autism-

 64. -beroende på att jag kan mest om det.

 65. För autismspektrumtillstånd
  använder jag förkortningen ASD-

 66. -från "Autism Spectrum Disorder".

 67. Det är den nya benämningen på
  allt inom autismspektrum-

 68. -i den nya diagnosförteckningen
  DSM-V.

 69. Troligtvis kommer man i Sverige
  att kalla allt för autism.

 70. Översättningen har inte kommit än.

 71. Ser man på de utvecklingsrelaterade
  kognitiva funktionsnedsättningarna-

 72. -är det en tabell över hur vanliga
  de anses vara i befolkningen-

 73. -respektive i vuxenpsykiatrin.

 74. När det gäller utvecklingsstörning
  vet vi inte-

 75. -hur vanligt det är
  bland patienterna-

 76. -på grund av dålig registrering.

 77. När det gäller svagbegåvning
  vet vi det än mindre-

 78. -men de gånger man har tittat på
  grupper i vuxenpsykiatrin-

 79. -har det varit betydligt mer
  än de 14 % som finns i befolkningen.

 80. Autismspektrumtillstånd
  är 1 % i befolkningen-

 81. -men 1,5-5 % i vuxenpsykiatrin.
  ADHD är 3-5 % i befolkningen-

 82. -men var 5:e person
  i vuxenpsykiatrin.

 83. De här diagnoserna innebär förvärvade
  kognitiva funktionsnedsättningar:

 84. Demens hörde vi mycket om-

 85. -och mycket som sägs om demens-

 86. -när det gäller hjälpmedel och
  hantering av funktionsnedsättning-

 87. -går bra att tillämpa
  på t.ex. autism-

 88. -utvecklingsstörning
  och i viss mån ADHD.

 89. Schizofreni.

 90. Schizofreni är också en diagnos-

 91. -som i de flesta fall innebär
  en kognitiv funktionsnedsättning-

 92. -som ofta är det som ställer till
  störst problem i vardagen.

 93. Det är inte de psykotiska symptomen,
  för de kan hanteras med behandling-

 94. -men de kognitiva funktionsproblemen
  blir besvärliga.

 95. Hjärnskadesyndrom
  kan vara alkoholrelaterade-

 96. -eller förvärvade
  av stroke, trafikolyckor och annat.

 97. I psykiatrin har vi inte tänkt på
  att mycket av det vi behandlar-

 98. -innebär
  kognitiva funktionsnedsättningar.

 99. En person som är deprimerad
  fungerar inte bra kognitivt-

 100. -och kan ha behov av kognitivt stöd
  medan är deprimerad.

 101. En person som har ångest
  är inte välfungerande kognitivt.

 102. Alla som har varit berusade
  eller bakfulla vet-

 103. -att man då inte är
  kognitivt välfungerande.

 104. Är man stressad
  fungerar man inte heller.

 105. Det finns en mängd situationer-

 106. -när en människa kan vara drabbad
  av kognitiv dysfunktion.

 107. Kognitiva svårigheter
  handlar om problem med input-

 108. -och det ger problem med output.

 109. I psykiatrin,
  när vi bedömer patienter-

 110. -tittar vi av tradition och hävd
  mest på output.

 111. Vi tittar på symptom och beteenden,
  men har varit ointresserade av input.

 112. Hur förstår den här människan?

 113. Vad får den in
  som gör att output blir som det blir?

 114. Där hoppas jag att man tittar mer på
  de kognitiva funktionerna.

 115. För att vi ska förstå
  psykiatrins patienter-

 116. -måste vi förstå
  vad individerna förstår.

 117. Det är Kierkegaard som har sagt det.

 118. Då ska jag säga nåt
  om utvecklingsstörning.

 119. Det kommer i DSM-V att kallas för
  Intellectual Developmental Disorder-

 120. -eller Intellectual Disability,
  IDD eller ID.

 121. Som det är nu brukar vi
  dela upp utvecklingsstörning-

 122. -i fyra varianter
  beroende på kognitiv funktion:

 123. Lindrig, måttlig - där "medelsvår"
  är ett bättre uttryck...

 124. Lindrig, medelsvår, svår och djup.

 125. Vid utvecklingsstörning
  har man IQ under 70.

 126. I DSM-V tar man bort siffran.

 127. Man kommer att kräva att man har
  ett intellektuellt funktionshinder-

 128. -och att det är testat
  med de vanliga testerna-

 129. -men man har ingen exakt siffra.

 130. Dessutom behöver man,
  för att få diagnos-

 131. -har anpassningsproblem
  och hjälpbehov, inte enbart låg IQ.

 132. Det ska ha uppstått före vuxen ålder
  i nån procent av befolkningen.

 133. Man har rätt till LSS-insatser,
  och det finns ett antal syndrom-

 134. -där man har utvecklingsstörning
  oftast eller alltid.

 135. De vanligaste är Downs syndrom
  och fragilt X, men det finns fler.

 136. Oftast är utvecklingsstörning
  diagnosticerat i barndomen-

 137. -men det är inte säkert att man har
  diagnosticerat det före skolstarten.

 138. Ofta sker det under skoltiden, så när
  man är vuxen brukar man veta det-

 139. -men vi har stött på personer-

 140. -där man inte har uppmärksammat
  en lindrig utvecklingsstörning.

 141. Dessutom finns det ett antal personer
  som har flyttat hit från länder-

 142. -där utvecklingsstörningen
  inte har varit diagnosticerad.

 143. Många har funktionsnedsättningar
  som rörelsehinder-

 144. -autism
  och syn- och hörselnedsättningar.

 145. De har ofta kroppsliga sjukdomar
  och psykisk sjukdom.

 146. Personer med utvecklingsstörning
  blir nu äldre än nånsin.

 147. För några decennier sen blev personer
  med Downs syndrom sällan vuxna.

 148. De dog nästan alltid i barndomen-

 149. -men nu blir de till och med äldre.

 150. Det innebär att vi får
  i psykiatrin, kroppssjukvården-

 151. -och i kommunernas hälsovård
  en helt ny grupp-

 152. -där det inte finns
  forskning eller erfarenhet.

 153. Många är multifunktionshindrade-

 154. -psykiatriskt, kognitivt
  och kroppsligt.

 155. Personer med utvecklingsstörning
  är riskgrupper för demensutveckling-

 156. -särskilt vid Downs syndrom,
  där demens kan börja i 30-årsåldern-

 157. -men också
  andra med utvecklingsstörning-

 158. -är mer utsatta för demens.

 159. För äldre med utvecklingsstörning
  kontinuitet i personalen viktigt.

 160. Det är viktigt för alla-

 161. -men för att bedöma demenstecken
  är det viktigt.

 162. Om nån alltid haft kognitiva problem
  måste man se vad som blir sämre.

 163. Depressioner är vanliga
  och behöver behandlas.

 164. Det är också är vanligt
  hos personer med utvecklingsstörning-

 165. -att man överskattar.

 166. Man är så mån om att inte underskatta
  att man i stället överskattar.

 167. Då har personen inte fått det stöd
  som den har behövt.

 168. Man måste bevara förmågor.
  "Use it or lose it".

 169. Man måste satsa på att ständigt
  hålla intellektuella funktioner uppe-

 170. -och delvis
  med hjälp av kognitiva hjälpmedel.

 171. De kognitiva hjälpmedlen
  handlar om att underlätta input.

 172. Dessutom måste man kolla regelbundet
  vilket hjälpmedelsbehov som finns-

 173. -och titta på syn och hörsel.
  För många försämras de tidigt-

 174. -och då är det kognitiva hjälpmedlet
  inte viktigt-

 175. -utan nåt som kompenserar för
  syn- och hörselförändringar.

 176. Det var allt om utvecklingsstörning,
  och jag ska säga lite om ADHD.

 177. ADHD är en funktionshindrande
  störning av uppmärksamhet-

 178. -och reglering av
  aktivitet och impulser.

 179. Det ska ha börjat i barndomen.

 180. Många har symptom som börjar senare,
  men då är det nåt annat.

 181. Många psykiska sjukdomar
  för med sig ADHD-liknande symptom-

 182. -men det är nåt annat.

 183. I DSM-V kräver man att det
  har startat före 12 års ålder-

 184. -så man har sträckt ut debutåldern.
  Det viktiga är inte symptomen-

 185. -för alla har upplevt ADHD-symptom
  när man har varit trött, stressad-

 186. -eller berusad. Det viktiga är
  varaktigheten, kroniciteten-

 187. -och att symptomen finns
  även när personen fungerar som bäst.

 188. De flesta med ADHD
  har andra problem samtidigt.

 189. Högst 20 % av alla med ADHD
  har inte nåt annat.

 190. Förekomsten av ADHD är 3-5 %-

 191. -och för några decennier sen...

 192. När jag började jobba med ADHD
  på 90-talet-

 193. -fanns det ingen patient
  i vuxenpsykiatrin i Lund-

 194. -där vi hade 10 000 patienter per år-

 195. -som hade en ADHD-diagnos.
  Det var andra tider.

 196. På senare år har man förstått
  att vuxna har kvar symptomen.

 197. De växer inte bort.

 198. De allra senaste åren har man sett
  att äldre kan ha ADHD-

 199. -och två forskare
  har varit föregångare:

 200. Sandra Kooij från Nederländerna
  och Taina Guldberg-Kjär från Skåne.

 201. I en befolkningsstudie
  av vuxna från USA-

 202. -där man såg på vuxna under 44 år-

 203. -kom man fram till att 4 % hade ADHD-

 204. -så det är inget litet problem.

 205. Guldberg-Kjär
  har gjort en befolkningsstudie-

 206. -med nästan 1 600 personer
  över 65 år-

 207. -och drygt 3 % av dem rapporterade
  barndomssymptom på ADHD.

 208. Det viktiga är att man tittade på
  barndomssymptom.

 209. Aktuella symptom säger inte mycket-

 210. -utan man måste se om den äldre
  har haft det sen barndomen.

 211. Man brukar säga att det finns
  tre sätt att ha kvar ADHD.

 212. I figuren är barndom till vänster,
  tonår i mitten och vuxen till höger-

 213. -och det är antal symptom.
  12 symptom krävs-

 214. -för den kompletta ADHD-formen.

 215. I DSM-V är det 10 för vuxna,
  5 från vardera symptomgruppen.

 216. En vuxen kan ha kvar alla symptom-

 217. -och då är det inget att tveka om.

 218. Några symptom
  kan blekna bort under tonåren-

 219. -och det är ofta hyperaktivitet, men
  mindre ofta uppmärksamhetsstörning-

 220. -så som vuxen har man färre symptom
  men ändå problem.

 221. Den personen
  kan också ha nytta av behandling.

 222. Det finns också vuxna utan symptom
  som ändå har problem-

 223. -och vi har stött på
  en del unga vuxna-

 224. -som har problem
  fast de fungerar bra kognitivt-

 225. -för de har missat mycket
  under barndomen.

 226. De har missat mycket av skolan
  och sånt man lär sig utanför skolan-

 227. -så de är ofta funktionshindrade-

 228. -när det gäller arbete,
  utbildningsmöjligheter, o.s.v.

 229. Men vi vet inte hur det ser ut
  i äldregruppen.

 230. Det som finns bakom ADHD handlar om
  brister i exekutiva funktioner.

 231. Det är brister i förmågan att styra
  sin uppmärksamhet och sitt beteende-

 232. -på ett målinriktat, flexibelt
  och energisnålt sätt.

 233. Behandlingen av ADHD oavsett ålder:

 234. Utredningen kan vara
  en viktig del av behandlingen-

 235. -en korttidspsykoterapi.

 236. Att få diagnosen ADHD och utredas
  har ett terapeutiskt värde-

 237. -men det tar inte bort ansvaret-

 238. -att göra det bästa
  av förutsättningarna.

 239. Det ökar förutsättningarna
  att ta ansvar-

 240. -när man har fått sina starka
  och svaga sidor kartlagda.

 241. Många har behov av samtalsstöd
  och av hjälpmedel som miljöåtgärder-

 242. -kognitiva hjälpmedel, arbets-
  terapeutiska insatser och av medicin-

 243. -som centralstimulantia och annat.

 244. Säkerligen skulle en del äldre
  ha nytta av sån medicin.

 245. För några år sen var den äldsta
  i litteraturen som hade fått medicin-

 246. -75 år-

 247. -men det kan finnas äldre nu.

 248. Det finns en person i Kalmar,
  Lennart Lindqvist-

 249. -en psykolog som för 10 år sen
  skrev en bok-

 250. -där han hade fördjupat sig i ADHD
  och autismspektrumstörningar-

 251. -och han var en pionjär då han hade
  intervjuat äldre personer med ADHD-

 252. -och ett tiotal äldre
  med autismspektrumstörningar.

 253. Det här är vad han har skrivit
  om sina intervjuer av äldre med ADHD:

 254. De ansågs vara besvärliga
  på grund av sitt dåliga humör-

 255. -och det hade ställt till det mycket.

 256. De hade svårt med minnet, med ordning
  och med ekonomin.

 257. Personerna som var 65 plus
  hade haft problem hela livet.

 258. Det är inte roligt.

 259. Perceptionsstörningar hade de-

 260. -och uppfattades som socialt klumpiga
  på grund av sitt impulsiva beteende.

 261. Det var inte de som sa det-

 262. -men jag har tänkt det
  efter att ha mött vuxna med ADHD:

 263. De vet hur de ska göra,
  men gör det inte.

 264. Personer med ADHD vet att man ska
  vara tyst och vänta på sin tur-

 265. -men det blir inte så.
  Tjat tjänar inget till.

 266. De kognitiva hjälpmedel
  som äldre med ADHD har haft nytta av-

 267. -är minnesstöd,
  och det har nog alla nytta av-

 268. -för man kan inte ha allt i minnet-

 269. -hjälp att sortera och kategorisera-

 270. -t.ex. papper och saker hemma.
  Vad behöver man för att laga kaffe?

 271. De sakerna kan man ha på ett ställe
  så behöver man inte springa runt.

 272. Den typen av hjälpmedel behövs.

 273. De behöver hitta rutiner
  för att göra saker-

 274. -och olika tekniker
  för att förlänga stubinen-

 275. -som att räkna till tio eller längre.
  Den typen av hjälpmedel är bra-

 276. -och hjälp att minska distraktion.

 277. Personer med ADHD är distraherbara-

 278. -så hur skärmar man av
  när man ska göra nåt viktigt-

 279. -t.ex. synintryck och hörselintryck?

 280. Det tänkte jag säga
  om äldre med ADHD.

 281. Nu tar jag autismspektrumstörningar.

 282. I DSM-V har man gått ifrån att ha
  en triad av problem som definition-

 283. -och slagit ihop det till en dyad,
  så man har två problemområden:

 284. Begränsad förmåga till ömsesidigt
  socialt samspel och kommunikation-

 285. -och begränsade repetitiva
  beteendemönster och intressen-

 286. -som ger ett starkt behov av konstans
  och perceptionsstörningar.

 287. Det hindrar inte att andra grupper,
  t.ex. de med ADHD-

 288. -har perceptionsstörningar.

 289. Man ska ha haft funktionshindrande
  symptom sen tidig barndom.

 290. Det här är de teorier som finns
  om brister i kognitiva funktioner-

 291. -som ligger bakom det jag visade-

 292. -triad- eller numera dyadproblemen:

 293. Personer med autismspektrumstörningar
  har brister i mentalisering-

 294. -förmågan att förstå
  att och vad andra känner-

 295. -brister i central koherens, alltså
  att snabbt se helhet och sammanhang-

 296. -i stället fokuserar man på detaljer-

 297. -och brister i exekutiva funktioner.

 298. Ett problem för många
  med autismspektrumtillstånd-

 299. -är att de har
  en ojämn kognitiv funktion-

 300. -där det blir svårt för omvärlden
  och dem själva att veta-

 301. -var man ska lägga ribban.
  Det här är två exempel.

 302. Den tunna linjen är en person med
  normal begåvningsnivå och autism-

 303. -där det ofta, men inte alltid,
  ser ut så här.

 304. Man ligger högt på verbala förmågor-

 305. -som är inlärda skolkunskaper,
  faktakunskaper och tabellkunskaper-

 306. -men lågt, kanske på
  utvecklingsstörningsnivå-

 307. -på icke-verbala funktioner-

 308. -som problemlösning,
  öga-hand-koordination-

 309. -och att kunna hantera nya problem
  som man inte har sett tidigare.

 310. Den tjocka linjen är en person med
  utvecklingsstörning som ligger lågt-

 311. -men har en topp på en icke-verbal
  funktion, t.ex. att lägga pussel.

 312. Då är det där
  man ska träna och hjälpa personen.

 313. Det är ingen idé att träna
  det man är sämst på-

 314. -utan personer kan lyckas
  om de tränar det där de har en chans.

 315. Förekomsten av autism
  är nästan 1 % av befolkningen.

 316. Det finns en studie på vuxna
  men där var knappt några äldre med-

 317. -men där var det strax under 1 %.

 318. Frekvensen ökar i USA,
  men har planat ut i England-

 319. -och i dag ifrågasätter man
  om det inte finns en överdiagnostik.

 320. Många med autism
  har utvecklingsstörning och tvärtom-

 321. -så mellan utvecklingsstörning
  och autism finns ett samband.

 322. Finns symptomen på autism kvar
  när personen blir äldre?

 323. Det finns inga studier på det
  när det gäller personer över 60 år-

 324. -men i några studier har man tittat
  från barndom till vuxen ålder.

 325. Det finns två studier från Sverige.

 326. Eva Billstedt tittade på personer
  med autism och utvecklingsstörning-

 327. -och de har kvar autismen
  i de allra flesta fall, 99 %.

 328. Personer utan utvecklingsstörning
  med autism-

 329. -som alltså hade Aspergers syndrom,
  hade kvar symptomen i vuxen ålder-

 330. -i 89 % av fallen, så 1 av 10
  hade det inte i vuxen ålder-

 331. -men där pågår mer forskning.

 332. Det kan vara så hos några
  att svårigheterna minskar efterhand-

 333. -på grund av utveckling-

 334. -att man lär sig
  och får bättre coping-förmågor-

 335. -men vi vet lite om vuxenlivet.

 336. 1/5 av forskningen är om vuxna, fast
  75 % av alla med autism är vuxna.

 337. Det finns nästan ingen forskning
  på äldre. Här är några studier.

 338. Jag har försökt hitta allt som finns
  om autismspektrumstörning och äldre-

 339. -och det finns inte mycket,
  men ni får den här på hemsidan.

 340. Några av de här artiklarna,
  t.ex. de två första här-

 341. -är översiktsartiklar, som går igenom
  dem som var på förra sidan-

 342. -och säger "det finns inte mer".

 343. Det är ett strålande läge att forska
  på äldre och autismspektrum.

 344. Nånstans där man kan leta-

 345. -och där man har satsat på projekt
  och rapporter om äldre med autism-

 346. -är National Autistic Society-

 347. -som har varit föregångare
  för många projekt, skrivelser-

 348. -och arbetssätt
  kring personer med autism.

 349. Det finns flera projekt och rapporter
  på deras hemsida.

 350. Lennart Lindqvist har skrivit om
  äldre med ADHD-

 351. -och äldre med autism.

 352. En annan svensk, en kvinnlig läkare
  som har Aspergers syndrom-

 353. -och har skrivit en bok
  är Gunilla Brattberg.

 354. Boken heter "Balansgång på slak lina"
  och där skriver hon-

 355. -om några av de andra källorna.

 356. Hon har gått igenom det som finns
  om autism och att åldras-

 357. -och hon skriver om egna erfarenheter
  av att ha Aspergers och åldras.

 358. Lennart Linqvist hade 9 personer
  på 68-91 år i sin skrift-

 359. -och de sa att de på äldre dagar-

 360. -kunde kontrollera sig själva
  och sina aggressioner bättre-

 361. -men ännu var klumpiga
  i sociala sammanhang.

 362. De flesta var ensamma, hade inga barn
  och hade inte haft nån partner-

 363. -och flera av dem
  hade kroppsliga sjukdomar.

 364. Ett antal av dem
  hade psykiska sjukdomar-

 365. -som psykos, depression
  och tvångssyndrom.

 366. Många besvärades av ångest-

 367. -och tyckte att de inte hade fått
  bra behandling i psykiatrin.

 368. De hade fasta rutiner och fixa idéer
  om hur de skulle ha det-

 369. -och ett väldigt stort problem,
  som jag ofta har sett hos vuxna-

 370. -är att flytta. Då förändras allt.
  Det är en mycket stor förändring.

 371. Även om det är till nåt som alla
  och personen själv tycker är bättre-

 372. -är själva flyttprocessen enorm.

 373. Att slänga saker kan vara svårt, och
  det är vanligt att man samlar mycket.

 374. Nåt som jag tyckte var intressant
  i Lindqvists uppsats var-

 375. -att flera sa: "Tack och lov
  att ingen försökte ändra på mig"-

 376. -"utan att jag fick vara som jag är
  och inte behövde behandlas."

 377. Det väcker en del etiska frågor.

 378. Så fort nån har fått en diagnos-

 379. -ska vi liksom på och behandla
  och göra insatser.

 380. Man ska tänka sig för lite kanske.

 381. Brattberg beskriver många aspekter,
  så jag rekommenderar hennes bok-

 382. -och det hon framförallt beskriver
  är ensamhet och trötthet-

 383. -en enorm, förlamande trötthet-

 384. -en social inskränkning,
  ett utanförskap och innanförskap-

 385. -som är nåt av inskränkningen,
  som hon tycker har blivit värre.

 386. Det finns en del som har trätt fram
  och som jag själv har mött-

 387. -som tycker att det blivit lättare-

 388. -men det finns också såna
  som tycker att det är jättejobbigt-

 389. -att krafterna sinar.

 390. Jag har haft ett antal personer själv
  som varit över 60 år-

 391. -som jag har haft som patienter,
  och några har jag följt i 20-30 år.

 392. Jag har jobbat länge på samma klinik-

 393. -och haft förmånen att följa personer
  över lång tid-

 394. -vilket inte många läkare får göra.

 395. Det är fler än 21 nu,
  men det var 21 som jag kunde ta fram.

 396. De har uppnått den här åldern-

 397. -och fick autismspektrumdiagnos
  när de var tämligen ålderstigna-

 398. -gott och väl medelålders. De var
  49-61 år gamla när de fick diagnos.

 399. 1/3 av dem hade
  haft en partner nån gång-

 400. -så 2/3 hade alltid
  varit ensamstående.

 401. Flertalet hade inte några barn.

 402. De flesta bodde ensamma.

 403. Ett flertal av dem hade haft
  psykiatrisk kontakt i barndomen-

 404. -och före 1950 var det ytterst
  ovanligt med barnpsykiatrisk kontakt.

 405. Då var det allvarliga saker.

 406. Av de 21 hade 7 personer
  haft mycket kontakt med psykiatrin-

 407. -långa, decenniers sjukhusvistelser-

 408. -och isolering i hemmet-

 409. -så det var ovanliga livshistorier
  och jag kan inte gå in på detaljer.

 410. Det var bara en som hade klarat sig
  och mått rätt så bra-

 411. -och inte behövt
  mycket hjälp och stöd-

 412. -mer än under en period i ungdomen.

 413. Det var en kvinna
  som haft tur och hittat en nisch-

 414. -där hon fungerat
  och blivit uppskattad.

 415. De andra hade haft problem, men de
  hade dykt upp på grund av problemen.

 416. Det är problemet
  med en selekterad grupp.

 417. 1/4 hade varit omhändertagna
  av släktingar.

 418. En person hade bott hos en moster-

 419. -och blev inte aktuell
  för stödinsatser förrän mostern dog-

 420. -då personen själv
  var i 60-årsåldern.

 421. Då blev det uppenbart att mannen
  inte klarade sig-

 422. -men ingen hade märkt det innan.
  Såna historier fanns det.

 423. De som hade fått diagnoser,
  hade ett brett spektrum av diagnoser-

 424. -där schizofreni var vanligast.

 425. I de flesta av de fallen var det rätt
  att de hade schizofreni också.

 426. Det var ett fall där det är tveksamt,
  men för de andra var det så.

 427. Man kan mycket väl ha
  autism och schizofreni.

 428. Då ska jag komma till några tankar
  kring äldre och autism.

 429. Vi vet inte hur många äldre
  som har autismspektrumstörningar-

 430. -eller hur många som behöver hjälp.
  Det finns inga systematiska studier.

 431. Men i barndomen och ålderdomen-

 432. -är människor mer sårbara
  och behöver mer stöd.

 433. Dessutom
  är de mer iakttagna av omgivningen.

 434. Nåt som personer i England
  har framhållit-

 435. -i rapporterna
  om åldrande och autism-

 436. -är att det verkar som om människor
  gärna vill klappa barn och äldre-

 437. -och de tyckte att de var utsatta för
  oönskad fysisk kontakt.

 438. Man höll om dem,
  vilket de inte gillade.

 439. Det finns säkerligen
  ett antal personer med autism-

 440. -som inte har en diagnos,
  men som när de åldras söker hjälp-

 441. -inom psykiatrin
  eller kroppssjukvården-

 442. -så de kommer att dyka upp.

 443. Många har säkert, precis som de
  som dök upp som patienter hos mig-

 444. -haft stödstrukturer, och när
  personer blir gamla faller de bort.

 445. Är det föräldrar så går de bort
  innan personen själv gör det-

 446. -och då kanske det blir uppenbart
  att det finns ett stödbehov.

 447. Många blir ensamma. Om föräldrarna
  har varit den enda kontakten-

 448. -blir man ju väldigt ensam
  när de inte står för den kontakten.

 449. Man blir mer beroende
  av samhällets stöd än andra äldre.

 450. Att flytta är väldigt besvärligt, och
  det tycker vi ju att äldre ska göra.

 451. De ska flytta till äldreboenden
  och servicelägenheter-

 452. -så ofta är det ett kognitivt stöd
  att få hjälp att bo kvar.

 453. Rutinerna kan vara svåra att ändra.
  Är det nödvändigt att man gör det?

 454. Det finns ett viktigt utrymme
  för kognitiva hjälpmedel-

 455. -när det gäller
  att sköta sin kroppsliga sjukdom.

 456. Där finns det utrymme
  för en arbetsgrupp-

 457. -som ser över hur man kan underlätta
  för äldre med funktionsnedsättning-

 458. -som ett autismspektrumtillstånd-

 459. -där man har svårt att uppmärksamma
  symptom från sin egen kropp.

 460. Icke-funktionshindrade vet knappt
  hur man kontaktar sjukvården-

 461. -för sjukvården lägger mer ansvar
  på patienten att höra av sig.

 462. För den här gruppen är det omöjligt.

 463. Det är stressande för personer
  med autism att bli inlagd på sjukhus.

 464. Att flytta till
  en ny, egendomlig miljö-

 465. -är påfrestande ur perceptions-
  synpunkt och på andra sätt-

 466. -och de får sällan med sig
  sina hjälpmedel.

 467. I psykiatrin, när personer med autism
  och utvecklingsstörning blir inlagda-

 468. -får de aldrig med sig
  sina hjälpmedel.

 469. Hörapparat och rullstol kommer med
  men inte ett dagligt schema-

 470. -eller bildstöd för
  det dagliga livet. Det är viktigt.

 471. Sensoriska problem,
  perceptionsproblem-

 472. -enligt fallbeskrivningar
  och min erfarenhet-

 473. -blir ofta värre med åldern.

 474. Man måste också fundera över
  hur man kan hjälpa dem.

 475. Fråga om känsligheter och sånt.

 476. För många är det ångestframkallande
  och oroväckande-

 477. -att märka att man
  inte minns som innan-

 478. -att man inte kan fylla i korsordet
  som man kunde tidigare.

 479. Det blir väldigt oroväckande för nån
  där det varit en viktig del av livet.

 480. Det kan vara så att autismsymptomen
  blir mer tydliga-

 481. -när kompensationsmekanismerna
  försvagas på grund av åldrandet.

 482. Man blir mer rutinbunden om man har
  en tillfällig kognitiv svikt.

 483. Då blir vi alla mer rutinbundna.

 484. Personer med autism
  är väldigt sårbara för stress.

 485. Nåt som jag och andra har stött på-

 486. -hos äldre med autism och normal
  begåvningsnivå, Aspergersyndrom-

 487. -är att om de har en sysselsättning-

 488. -är de oroliga för vad de ska göra
  när 65-årsdagen närmar sig.

 489. Arbetet eller sysselsättningen-

 490. -eller lönebidragsarbete,
  som ett antal har-

 491. -är det viktigaste livsinnehållet,
  och de vet inte vad de ska göra sen.

 492. Här måste man titta på-

 493. -hur man skulle kunna utforma
  en meningsfull pensionärstillvaro.

 494. En del har daglig verksamhet.
  Ska man bli pensionerad ifrån det?

 495. För personer med autism
  är det normalt.

 496. Det hänger inte ihop med pensionen-

 497. -men det är viktigt att tänka på
  att de är som de är.

 498. Vad kan man göra?
  En individuell plan-

 499. -är ett viktigt redskap
  för dem som har rätt till LSS-insats.

 500. Där kan man också planera tidigt-

 501. -och börja prata i 50-årsåldern:

 502. "Hur ska du göra i pensionsåldern?
  Hur har du tänkt dig den tiden?"

 503. Det måste med i planeringen,
  så individen får tid att reflektera-

 504. -om hen eller den gode mannen kan.
  Kontinuitet runt personen är viktig.

 505. Jag tror att det är bra
  med åldershomogena gruppbostäder.

 506. Alla måste inte vara födda samma år-

 507. -men det ska inte vara 30-årsspann
  på dem som bor där-

 508. -utan när man börjar trappa ner
  och bli lite mindre aktiv-

 509. -eller i behov av mer stöd-

 510. -ska man inte vara ensam om det.
  Gruppen bör ha ungefär samma behov.

 511. Det är också bra för personalen
  om personerna har liknande behov.

 512. Alla individer har olika behov,
  men åldershomogena boenden är bra-

 513. I Danmark har man tittat på
  boenden för äldre med autism-

 514. -och det finns en broschyr om det-

 515. -som man kan skicka efter
  från Landsforeningen Autisme-

 516. -via deras hemsida.

 517. Sen visar forskning att aktivitet,
  motion och intellektuell stimulans-

 518. -fördröjer kognitiv svikt-

 519. -så det är viktigt för dem som redan
  har en kognitiv funktionsnedsättning-

 520. -att man tänker på det-

 521. -i gruppbostäder och för personer
  med normal begåvningsnivå och autism.

 522. Man behöver tänka på friskvård.

 523. Det är nåt som personer med
  autismspektrumtillstånd ofta inte-

 524. -och aldrig om de har
  en utvecklingsstörning-

 525. -kan sköta på egen hand-

 526. -utan de behöver kognitiva stöd-

 527. -för att få motion, inte bli feta-

 528. -och äta
  så att de inte får bristsjukdomar.

 529. Man kan förebygga psykisk ohälsa-

 530. -genom att minska stress.

 531. Det behövs mycket personalutbildning
  om hur man kan tänka kring det.

 532. Hälsokontroller behövs
  av läkare och tandläkare-

 533. -inte minst av syn och hörsel.

 534. De verksamheter
  som vänder sig till äldre-

 535. -behöver kunskap om utvecklings-
  relaterade funktionsnedsättningar.

 536. Geriatrisk sjukvård,
  som sysslar med äldre-

 537. -behöver veta att en del har haft
  funktionsnedsättningar hela livet.

 538. För dem är det normalt att ha autism.

 539. När personen äldre, hur kan vi hjälpa
  honom utifrån att han är som han är?

 540. Det är också så
  att det inte är säkert att den äldre-

 541. -behöver en diagnos
  eller vill ha en diagnos.

 542. Det viktiga är att se behoven.

 543. En diagnos säger inte allt
  om vilka behov en person har-

 544. -utan individens funktion säger
  vilka behov personen har.

 545. Sen har jag och en del andra
  gjort iakttagelsen-

 546. -att folk blir mer olika varandra
  med åren.

 547. Det finns en tendens
  att individuella särdrag-

 548. -renodlas när vi blir äldre.

 549. Alla barn är olika,
  men alla äldre är ännu mer olika.

 550. Det behövs boenden och sysselsättning
  för äldre med funktionsnedsättningar-

 551. -med individualisering
  och skydd mot övergrepp-

 552. -för det är en grupp
  som är sårbar för övergrepp.

 553. Det behövs skydd mot stress
  genom tydliggörande-

 554. -och det finns
  ett bra sätt att bedöma-

 555. -förmågan att ta till sig information
  vid autism och utvecklingsstörning-

 556. -som heter
  Comfor, Forerunners in Communication.

 557. Det är en testmetod-

 558. -där den man bedömer inte behöver
  ha ett språk eller kunna höra-

 559. -och det riktar sig till en målgrupp
  med en funktionsnivå-

 560. -mellan 1 och 5 års ålder.

 561. Det är medelsvår
  till svår utvecklingsstörning.

 562. Man ser på vilken nivå
  man ska ha tydliggörandet-

 563. -och när tittar på
  personer i gruppbostäder-

 564. -ser man att de har överskattats.

 565. Det finns ett företag
  som heter Pedagogiskt perspektiv-

 566. -som har gett kurser i Comfor
  i Sverige, och kommer att fortsätta.

 567. Hjälp att bevara relationer:

 568. Personer med autism
  och personer med utvecklingsstörning-

 569. -måste ha kognitivt stöd
  för att bevara sina relationer-

 570. -höra av sig till anhöriga
  och hitta intressanta aktiviteter.

 571. Regelbundna hälsokontroller
  och hembesök.

 572. Äldre med ADHD
  kan kanske ha nytta av medicin.

 573. Man behöver titta på
  kognitiva hjälpmedel-

 574. -också för äldre med ADHD och autism-

 575. -inte minst kognitiva hjälpmedel
  och anpassningar för undersökningar.

 576. Hur klarar man av att ta blodprov?

 577. Hur klarar man av en gynundersökning
  eller en ändtarmsundersökning?

 578. Vad gör man?

 579. Kognitiva stöd för det
  kan vara livräddande.

 580. Man behöver ha framförhållning
  när det gäller vuxna-

 581. -för varje liv
  kan göras till ett gott liv-

 582. -oavsett om man har
  en funktionsnedsättning.

 583. Till slut ska jag berätta-

 584. -att jag i höstas var
  på en europeisk konferens om autism.

 585. Där visade man foton på Donald T.

 586. Donald T.
  var Leo Kanners första fall.

 587. Han var den första person
  som diagnosticerades med autism-

 588. -för i Leo Kanners artikel om autism-

 589. -som kom 1943 och var den första
  vetenskapliga beskrivningen-

 590. -var 4 barn,
  och Donald var barn nummer 1.

 591. När han var 79 år...
  Han måste nu vara 80 år.

 592. Nej, när han var 77 år-

 593. -kom en artikel om honom i Atlantic.

 594. Man hade besökt och intervjuat honom,
  och han mådde bra.

 595. Man skriver
  att han är nöjd med tystnaden-

 596. -och i ett större sammanhang
  tillfreds med livet han lever-

 597. -som med bilen, golfen och tv:n-

 598. -liknar en broschyrversion
  av det goda livet för en pensionär.

 599. Donald har frihet, oberoende
  och god hälsa-

 600. -så allt sammantaget är livet gott
  för autismens första barn.

 601. Man kan alltså ha ett gott liv
  som äldre med autism.

 602. Tack så mycket!

 603. Textning: Sofie B Granqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Äldre med adhd och autism

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad vet man om funktion hos och levnadsvillkor för personer äldre än 60 år med adhd och autismspektrumtillstånd? Lena Nylander, överläkare och specialist i allmän psykiatri, berättar. Bland kognitiva hjälpmedel som äldre med adhd har hjälp av är framför allt minnesstöd, hjälp att kategorisera och sortera, rutiner, scheman och tekniker för att "förlänga stubinen". Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Vuxna och äldre
Ämnesord:
Autismspektrumstörningar, Neuropsykiatriska diagnoser, Personer med funktionsnedsättning, Personer med kognitiv funktionsnedsättning, Psykiatri, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Vuxna med autism, Äldre med adhd
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Hjälp att be om hjälp

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver kunskap om rättigheter och hur man går till väga för att få behovsrelaterat stöd. Mats Granlund, professor i handikappvetenskap vid högskolan i Jönköping, berättar om sin forskning. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Kommunikation i särskolan

Jessica Ericsson, kommunikationspedagog på Sundstagymnasiet i Karlstad, berättar om hur pedagogerna på gymnasiesärskolan arbetar med bilder och symboler. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Äldre med adhd och autism

Vad vet man om funktion hos och levnadsvillkor för personer äldre än 60 år med adhd och autismspektrumtillstånd? Lena Nylander är överläkare och specialist i allmän psykiatri. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Onani en källa till njutning och flykt

För de allra flesta människor är onani ett sätt att uppnå njutning, att känna lust och välbehag. Och sexologer vill undanröja tabun som rör att ha sex med sig själv. Men för vissa människor kan onanin vara tvångsmässig, ett sätt att fly oro och nedstämdhet.