Titta

UR Samtiden - Institutionsvård i fokus

UR Samtiden - Institutionsvård i fokus

Om UR Samtiden - Institutionsvård i fokus

Föreläsningar om hur hälsa och miljön omkring oss påverkar den psykiska hälsan. Varför blir vissa kriminella och andra inte? Familjen spelar roll, men det är också skola och omgivning som påverkar. Många ungdomar som tar droger kan få hjälp tidigare och här spelar skolan en stor roll. Föreläsarna går igenom alternativ och jämför över tiden. Inspelat 27 mars 2014. Arrangör: Statens institutionsstyrelse.

Till första programmet

UR Samtiden - Institutionsvård i fokus : Från metod till organisationDela
 1. Förutsättningar för att implementera
  ett evidensbaserat arbete.

 2. Jag tänkte börja med tre exempel
  från min egen praktikvardag.

 3. Jag kallar det Bbic, Asi-intervju
  och individanpassad insats.

 4. Det första exemplet är taget
  ifrån ett projekt-

 5. -där vi skulle titta på
  hur man implementerar-

 6. -olika metoder eller standardiserade
  bedömningsinstrument i praktiken.

 7. Det här är från en kommun.
  Om det var dags för en utredning där-

 8. -hade en grupp hand om
  Bbic-utredningen-

 9. -som är
  ett standardiserat utredningsstöd.

 10. När de var klara lämnade de över
  till en annan personalgrupp-

 11. -som hade hand om insatser och val.

 12. Om familjehemsplacering
  var lämpligast-

 13. -vandrade ärendet vidare till
  familjehemsplaceringsgruppen.

 14. Om Bbic-utredningen hade visat
  att barnet hade speciella behov-

 15. -letade man efter
  en familj som hade den kompetensen.

 16. Det kunde man inte alltid hitta.
  Det kunde sluta med-

 17. -att man fick ta det familjehem
  som man fick tag på.

 18. Ett vardagsexempel som jag stött på
  där man kan se-

 19. -att bara för att man har
  ett standardiserat utredningsstöd-

 20. -är det inte säkert att barnet får en
  insats som är anpassad till barnet.

 21. Det kunde också vara fallet-

 22. -att man hade ett ramavtal där man
  hade upphandlat vissa insatser.

 23. Även om utredningen visar nåt annat.
  Eller så får man som handläggare-

 24. -kanske börja bråka lite för att
  få till en annan typ av insats.

 25. Ett vardagsexempel på-

 26. -att det kanske inte räcker
  att prata om standardiserade metoder-

 27. -för att få en insats som är anpassad
  till brukarnas behov.

 28. Jag nämner Asi-intervju kort.

 29. Ni som håller på med
  Asi-intervjuer...

 30. Asi står för "addiction
  severity index".

 31. Det är en standardiserad intervju
  inom den vuxna missbruksvården.

 32. En Asi kan genomföras som allt från
  ett förhör i gamla Östtyskland-

 33. -till ett relationsskapande möte.

 34. Asi-instrumentet i sig ger ingen
  positiv eller negativ effekt.

 35. Det är hur det används av
  handläggaren, behandlaren.

 36. Och hur behandlaren lyckas sätta in
  Asi-instrumentet i ett sammanhang-

 37. -när man träffar missbrukaren.

 38. Sist är individanpassad insats.
  Kbt eller Kbt?

 39. Inget fel på Kbt.
  Det här är taget från en utvärdering-

 40. -i ett projekt som gick ut på att
  brukarna som gick in i projektet-

 41. -skulle få ett individanpassat
  behandlingspaket.

 42. Sysselsättning, bostad, behandling
  och sånt.

 43. Ett ganska vanligt svar när vi
  intervjuade missbrukarna om insatsen-

 44. -var: "Jag fick välja på
  Kbt och Kbt."

 45. Det är möjligt att Kbt passade
  för en del av brukarna i projektet.

 46. Samtidigt är det sannolikt
  att det inte passade alla.

 47. Det passade kanske för
  60-70 procent.

 48. Då är det många det inte passar för.

 49. Ju mer vi använder
  evidensbaserade metoder som Kbt-

 50. -kommer vi att träffa på brukare
  som har erfarenhet av Kbt-

 51. -och inte kunnat dra nytta av
  den här behandlingsinsatsen.

 52. Om vi envisas med att det är en metod
  som vi har goda erfarenheter av-

 53. -och brukaren envisas med att han
  provat och vill ha nåt annat.

 54. "Ja, men Kbt har vi."

 55. Jag överdriver,
  men ni förstår kanske budskapet.

 56. Ju mer vi använder
  evidensbaserade metoder-

 57. -desto mer stöter vi på brukare
  som har dåliga erfarenheter av det-

 58. -eller som det inte fungerar på.
  Vi kommer också att stöta på-

 59. -att även om vi gör en ordentlig
  utredning och använder Bbic-paketet-

 60. -slutar det med att familjen
  inte får en individanpassad insats.

 61. P.g.a. andra skäl. Vad jag vill säga
  med det är naturligtvis inte-

 62. -att vi inte ska använda
  evidensbaserade metoder.

 63. Självklart inte. "Vi använder inte
  evidensbaserade metoder."

 64. Då är vi tillbaka på 70-talet.
  Det är klart att vi ska göra det.

 65. Vad jag försöker illustrera med
  de här vardagsnära exemplen-

 66. -är att den evidensbaserade metoden
  eller utredningsstödet i sig-

 67. -inte garanterar
  individanpassade insatser-

 68. -för dem som vi använder det på.

 69. Så vad det handlar om-

 70. -är att vi måste utveckla
  en kompetens-

 71. -att använda evidensbaserade metoder-

 72. -på ett flexibelt, individanpassat
  sätt ute i den lokala praktiken.

 73. På ett sätt som är anpassat till
  målgrupperna vi jobbar med-

 74. -och till den individ, brukare
  som just nu sitter framför oss.

 75. Det innebär inte att vi ska gå
  tillbaka till ad hoc-lösningar.

 76. Mi är en evidensbaserad metod
  som är spridd i dag.

 77. "Jag har den nånstans i bakhuvudet."

 78. Då arbetar vi inte evidensbaserat.
  Med det inte sagt-

 79. -att Mi inte
  kan vara bra att ha i bakhuvudet.

 80. Men utvärderar vi en verksamhet där
  personalen använder Mi på pappret-

 81. -men säger "jag har det i bakhuvudet"
  utvärderar vi den inte.

 82. Det handlar om
  att utveckla kompetenser-

 83. -och använda evidensbaserade metoder-

 84. -på ett flexibelt sätt utan att
  förfalla till att de blir nåt annat.

 85. Det här är en bakgrund till det
  jag tänkte prata om.

 86. Det har funnits en tendens-

 87. -att evidensbaserad praktik-

 88. -till för några år har sen reducerats
  till att bli evidensbaserade metoder.

 89. Jag har stött på socialchefer
  som faktiskt tror-

 90. -att bara för att personalen skickas
  på kurs i evidensbaserad metod-

 91. -har de en evidensbaserad praktik.

 92. Nånting åt det hållet tror jag
  finns kvar. När vi diskuterar-

 93. -evidensbaserad praktik diskuterar vi
  egentligen evidensbaserade metoder.

 94. Jag tänkte prata kring det.

 95. För att personalen ska kunna utveckla
  ett flexibelt, lokalt-

 96. -individanpassat arbetssätt
  när man fortfarande använder det här-

 97. -då måste det finnas
  organisatoriskt stöd-

 98. -för att personalen
  ska kunna göra det.

 99. Utbildning i evidensbaserad praktik
  är främst för dem som jobbar med det.

 100. Men att utveckla en evidensbaserad
  praktik är inte personalens ansvar.

 101. Utan chefernas och politikens.

 102. Jag tänkte prata om
  hur man kan tänka-

 103. -kring att utveckla en organisation
  som stödjer evidensbaserad praktik.

 104. Jag tänkte hoppa fram
  till nästa bild-

 105. -som visar...
  Då ska jag kanske trycka här.

 106. Som jag sa innan är jag professor.

 107. Man kan klara sig undan
  om man blir förvirrad.

 108. Att vi ska använda evidensbaserade
  metoder på ett flexiblare sätt...

 109. Det här är ett citat
  från David L Sackett m.fl.

 110. Det var de som utvecklade-

 111. -det som kom att kallas
  evidensbaserad medicin.

 112. Det första citatet
  är taget från 1997.

 113. De skrev så här:

 114. "Utan klinisk expertis"-

 115. -"riskerar praktiken
  att tyranniseras"-

 116. -"av extern evidens"-

 117. -"för till och med
  excellent extern evidens"-

 118. -"kan vara omöjlig eller olämplig
  för en individuell patient."

 119. Det skulle man kanske ha pratat
  lite mer om.

 120. Men kom ihåg att: "Utan bästa
  tillgängliga externa evidens"-

 121. -"riskerar praktiken
  att bli inaktuell."

 122. Jag är inte ute efter att vi inte ska
  använda evidensbaserade metoder.

 123. Men de måste användas på
  ett flexibelt sätt-

 124. -men inom ramen för
  att de ska vara evidensbaserade.

 125. I det andra citatet från 2000
  säger de:

 126. "Integrerandet av bästa
  forskningsstöd"-

 127. -"med klinisk expertis
  och patientens värderingar."

 128. De tre kunskapskällorna: Forskningen,
  den kliniska expertisen-

 129. -och patientens värderingar.
  "När dessa tre delar är integrerade"-

 130. -"bildar klinkern och patienten
  en diagnostisk allians"-

 131. -"som optimerar kliniska resultat."

 132. D.v.s. att tillämpa en evidensbaserad
  metod är ingen envägskommunikation.

 133. Men det är inte heller
  en tvåvägskommunikation.

 134. Utan det är en allians.
  Man arbetar tillsammans-

 135. -för att på ett optimalt sätt
  använda de metoder och verktyg-

 136. -som man ska göra för att optimera
  resultatet för brukaren.

 137. Det här skrev hans kollegor redan
  för fjorton eller sjutton år sen.

 138. Hade vi pratat mer om det
  hade vi kommit längre i-

 139. -hur vi utvecklar en evidensbaserad
  praktik med evidensbaserade metoder.

 140. Men nu tillbaka till det här.

 141. Jag tänkte prata
  utifrån tre perspektiv.

 142. Det första är mötet
  socialarbetaren/brukaren.

 143. Forskningen, den professionella er-
  farenheten och brukarens värderingar.

 144. Jag har skrivit Ebp
  inom citattecken.

 145. För egentligen krävs det mer för att
  få till en evidensbaserad praktik.

 146. Det handlar om medarbetaren
  och brukarens resultat.

 147. Jag har också hela tiden
  resultatet för brukaren i fokus.

 148. I dag pratar vi också om
  evidensbaserad policy.

 149. Men när jag pratar om evidens
  är det i resultat för brukaren.

 150. Jag pratar om
  organisatoriska förutsättningar-

 151. -för att utveckla
  en evidensbaserad praktik.

 152. Det handlar bl.a. om ledarskap.

 153. Jag använder förbättringsperspektivet
  från hälso- och sjukvården-

 154. -där man pratar om förbättringar.

 155. "Med den här behandlingen
  är femårsöverlevnaden 35 procent."

 156. "Med tilläggsbehandling har vi
  en femårsöverlevnad på 45 procent."

 157. En klar förbättring.

 158. Kumulativt kunskapsbyggande-

 159. -där man lägger sten på sten
  för att nå bättre resultat.

 160. Det är bättre i dag.

 161. Men vi har tyvärr haft
  ett svartvitt tänkande.

 162. Antingen missbrukar man
  eller så missbrukar man inte.

 163. Målet har hela tiden varit
  nån slags helyllesvensson.

 164. Det målet har man inte alltid
  inom hälso- och sjukvården.

 165. Utan vi kan ha det som ett mål.
  Vi vill att den här familjen-

 166. -ska kunna utnyttja sina
  potentiella resurser.

 167. Men vägen dit måste kanske gå
  via olika delmål som vi uppnår.

 168. I stället för att hela tiden se
  det optimala målet-

 169. -och aldrig se att vi når dit.
  Och riskera negativa resultat.

 170. Jag ska prata om
  styrning av verksamheten-

 171. -via forskning, budget, m.m.

 172. Det handlar om att se till
  resultatet för målgruppen.

 173. Vi har budgetstyrning också, men det
  ska jag inte prata så mycket om.

 174. Det där har vi varit inne på.

 175. Förskräckligt vad jag får vrida på
  huvudet, och så ska det filmas.

 176. Jag kollade inte
  om jag var snygg i profil.

 177. Det skulle jag ha tänkt på innan.

 178. Förbättringsperspektiv.

 179. "Se det individuella klientarbetet
  som en del i en arbetsprocess."

 180. Utgångspunkten för
  förbättringsperspektivet.

 181. Det handlar om medborgarens bild av
  den här verksamheten-

 182. -över de initiala kontakterna,
  interna processerna-

 183. -till utfall och kunskapsåterföring.

 184. Man ska inte vara privat,
  men det här är inget farligt exempel.

 185. Det här illustrerar nämligen bra.
  Jag bodde och jobbade i Örebro.

 186. Och så flyttade vi till Stockholm.

 187. Jag hade fått en infektion
  och dragits med den länge.

 188. Jag råkade vara i Örebro
  och de tog en odling på mig.

 189. De sa: "Du får gå till
  din vårdcentral i Stockholm."

 190. Jag hade med en lapp där det stod
  vad jag hade för bakterie.

 191. Jag gick för första gången
  till min vårdcentral.

 192. Jag räckte fram lappen till läkaren.

 193. Han tittade, gick till datorn
  och började knappa. Jag tänkte:

 194. "Han går väl in i nån databas på
  Landstinget eller Socialstyrelsen."

 195. Han satt så jag såg dataskärmen.

 196. Då var han inne på Wikipedia!
  Det är sant.

 197. Han var på Wikipedia
  och tittade vad det var för bakterie.

 198. Då kände jag: "Evidensbasering
  och kunskapskällor..."

 199. Det slutade med
  att jag bytte vårdcentral.

 200. Tack och lov för vårdvalet!

 201. Det är bilden, det initiala.

 202. Det kan man översätta till
  hur det ser ut i era receptioner.

 203. Ligger där bara landstingets tidning?

 204. Eller ser det ut som hos tandläkaren
  med flera tidningar och en tv?

 205. Allt ifrån vilken bild som möter
  brukaren när de söker hjälp-

 206. -till hur vi följer upp det hela.

 207. Utfall, kunskapsåterföring
  är en nyckelgrej.

 208. Hur ska vi veta vad vi gör i dag
  och utveckla oss därifrån-

 209. -om vi inte följer upp
  och återför de resultaten?

 210. Ett första steg kan vara
  att ha lokala riktlinjer-

 211. -för evidensbaserade metoder.

 212. Hur och i vilka sammanhang
  vi ska använda dem.

 213. Vi kan inte vara lika fyrkantiga
  som delar av sjukvården.

 214. Jag var inne på sjukvården
  här om helgen.

 215. Jag kom in som ett standardärende.

 216. Då fanns det mallar för proverna
  som man skulle ta.

 217. Det finns mallar
  och de vet vad de ska göra.

 218. Det är inte upp till
  vem jag råkar träffa.

 219. De har en beprövad uppsättning
  som funkar i nio fall av tio.

 220. Man kör på det, det är effektivt
  och det finns rutiner.

 221. Lite åt det hållet måste vi nog
  utveckla inom socialtjänsten.

 222. Ha rutiner för intern
  kunskapsproduktion-

 223. -och rutiner för extern
  kunskapsbevakning.

 224. Det handlar bl.a. om att utveckla
  ett kunskapsförmedlande.

 225. Ni som jobbat med kvalitetsutveckling
  känner nog igen det här.

 226. Det finns likheter med
  den här kvalitetscirkeln.

 227. Det handlar om att nere vid ettan att
  inhämtning och spridning av kunskap-

 228. -intern och extern... Har vi
  processer för hur det ska gå till?

 229. På större sjukhus har varje klinik
  eller avdelning med självaktning-

 230. -intern och extern kunskapsbevakning.

 231. De utser några ur personalen
  som på en del av sin tjänst-

 232. -har extern kunskapsbevakning.
  De kollar t.ex.-

 233. -om det är kunskapssammanställningar
  på gång från Sbu-

 234. -som berör våra klientgrupper.
  De ser att i höst-

 235. -ska det komma en sammanställning
  om åkomma A.

 236. Då bokar de redan på våren in
  en träff med berörd personal.

 237. Sen kommer rapporten,
  man gör powerpoint-bilder av den-

 238. -har en genomgång med berörd personal
  och pratar om ifall det berör oss.

 239. Den typen av kunskapsbevakning
  och kunskapsspridning-

 240. -måste vi få till inom socialtjänsten
  och institutionsvård-

 241. -om vi ska få en kunskapsbaserad,
  evidensbaserad praktik.

 242. Sen använder vi kunskapsanvändningen.

 243. Finns det mallar för det eller är det
  upp till varje biståndsbedömare?

 244. Vissa arbetsuppgifter är
  rutiniserade, andra är öppna.

 245. Transparens. Hur sprider vi
  goda exempel mellan medarbetare-

 246. -mellan stadsdelar och från
  en förskola till en annan?

 247. Har vi processer för att göra det?

 248. Eller får en individ eller verksam-
  hetschef ta initiativ till det?

 249. Och till slut självskattning
  nån gång om året.

 250. Hur och vilken kunskap använder vi
  och saknar vi då nån kunskap?

 251. Och så kan man leta efter det.

 252. Det handlar om att bygga in det
  i organisationen.

 253. Det ska inte vara upp till
  enskilda medarbetare-

 254. -eller att nån politiker
  frågar efter det.

 255. Man kan säga
  från ett medarbetarbaserat-

 256. -till ett organisationsburet
  evidensbaserat arbete.

 257. Nu pratar jag om rutiner,
  mallar och processer.

 258. Man ska påminna sig om att
  det sociala arbetets karaktär-

 259. -ser olika ut. Förutsättningarna
  är olika för att malla arbetet.

 260. Det här är ett sätt att beskriva det.
  "Standardiseringspotential".

 261. Det finns relativt stora möjligheter
  till standardisering.

 262. Detta handlar om relativt.

 263. Det beror på verksamheten
  man arbetar i.

 264. I litteraturen delar man ibland upp
  sociala problem i "tama" och "vilda".

 265. Enklare, tama problem
  kan vara hemtjänsten.

 266. Man ska upprätthålla
  vissa livskvaliteter.

 267. P.g.a. t.ex. lättare
  funktionsnedsättning.

 268. Brukaren ska inte bli av
  med nedsättningen-

 269. -men livet ska bli
  så bra som möjligt.

 270. Det är ett ganska väldokumenterat
  tillstånd. Då bör det gå att malla-

 271. -hur det ska gå till.

 272. Från bedömningen
  till hur vi arbetar.

 273. Om inget annat sticker ut som gör
  att det inte är ett standardärende.

 274. Komplicerade tama problem är t.ex.
  insatser för arbetslösa unga.

 275. Då pratar jag utifrån
  ett socialt arbetsperspektiv.

 276. Socialtjänsten
  fixar faktiskt inte jobb.

 277. Ibland finns den typen av insatser,
  arbetsmarknadsinsatser.

 278. Ibland ligger det
  inom socialtjänsten.

 279. Men det kräver ofta samarbete
  med annat i samhället.

 280. På det sättet
  blir det mer komplicerat.

 281. Mindre möjligheter till
  standardisering och systematisering-

 282. -komplexa, vilda problem s.a.s.

 283. Ett exempel kan vara insatser
  p.g.a. en förälders omsorgssvikt.

 284. Och samtidigt tonårskriminalitet.

 285. Är det bara en förälder och den
  sviktar kan det bli placering.

 286. Men hur gör man när det är två
  och hur ser kriminaliteten ut?

 287. Det här är ett förslag,
  ett exempel på-

 288. -hur man kan börja fundera fyrkantigt
  om vi ska fundera kring-

 289. -vilka ärenden och beslut-

 290. -vi kan rutinisera lite mer
  och vilka är kanske svårare.

 291. Det innebär inte
  att vi inte ska titta på-

 292. -om man även här kan bygga upp ett
  stöd kring dem som arbetar med det.

 293. Så inte varje ärende blir ad hoc
  eller att när vi nyanställer två-

 294. -börjar de arbeta på ett annat sätt.

 295. I alla fall utan att dokumentera det
  så vi ser om det är ett bättre sätt.

 296. Ett sätt
  att man kan börja tänka på det.

 297. Organisatoriska nyckelfaktorer
  för resultat med fokus på målgrupp.

 298. Det här är två exempel som jag tagit.

 299. Lärandekultur är helt enkelt
  lärande organisationer.

 300. Jag har inte hållit på
  så mycket med det-

 301. -när det gäller
  evidensbaserad praktik.

 302. Och att utveckla en organisation
  som arbetar evidensbaserat.

 303. Man kan hämta väldigt mycket
  från forskningen som redan finns.

 304. Det handlar om resultatfokus,
  delaktighet.

 305. Finns det en samsyn
  på målgrupp och processer?

 306. Eller drar personalen åt olika håll?

 307. Som personal är man anställd-

 308. -för att utföra en uppgift
  åt organisationen för brukarna.

 309. Sen ska det så klart finnas
  personal- och kompetensutveckling.

 310. Men det är inte huvudsaken
  med min anställning.

 311. Kunskapsfokus: nytänkande,
  återkoppling av lokala data-

 312. -hela tiden kopplat till
  förbättringsarbete.

 313. En annan nyckelfaktor är
  strategiskt ledarskap.

 314. Återigen, att utveckla en evidens-
  baserad praktik och organisation-

 315. -som stöder medarbetarnas arbete
  ska inte medarbetarna göra.

 316. Det ska chefer och politiker göra.

 317. Det handlar om att ha fokus på
  brukarnas resultat.

 318. Jag pratar hela tiden
  utifrån brukarnas perspektiv.

 319. Förmedla en tydlig inriktning
  för medarbetarna.

 320. Annars är det svårt för dem
  att följa med.

 321. Skapa kompetensmässiga
  tidsmässiga förutsättningar-

 322. -att arbeta evidensbaserat.

 323. Finns det t.ex. tid för medarbetarna
  en gång i kvartalet-

 324. -att ha workshop-aktiga saker
  där man kan sätta sig en halvdag?

 325. Lägga upp på bordet hur man arbetar
  och vad som fungerar och inte.

 326. Dokumentera det och använda det
  kanske nästa halvår och se-

 327. -om man kan arbeta på ett nytt sätt.

 328. Om medarbetarna förväntas
  söka kunskap och använda forskning-

 329. -är de uppkopplade mot databaser
  med forskning?

 330. Enligt min erfarenhet har man på
  socialkontor sällan de databaserna.

 331. Tillgång till
  vetenskapliga tidskrifter?

 332. När fick en utredare senast åka på
  åtminstone en nordisk konferens?

 333. Ni som är utredare
  inom barn och familj-

 334. -när åkte ni senast på en nordisk
  konferens där man diskuterar-

 335. -användning av evidensbaserade
  metoder inom individ och familj?

 336. Det är väl viktigt att ni som ska
  använda det på brukarna får åka?

 337. När gjorde ni det senast? Och konti-
  nuerlig uppföljning och feedback.

 338. Uppföljning utan feedback
  kan man nog lägga ner.

 339. Om uppföljningen
  inte leder till en feedback-

 340. -då kan vi inte få
  nån verksamhetsutveckling.

 341. Det här är ett sätt att försöka
  sätta in det i ett större sammanhang.

 342. Det här har jag tagit från
  ett projekt i Stockholm-

 343. -där vi försöker omsätta
  såna här nyckelfaktorer...

 344. Här ser man: lärandekultur och
  strategiskt ledarskap.

 345. Det här är nyckelfaktorer
  vi identifierat-

 346. -i internationell forskning.
  Där har man tittat mycket på-

 347. -förutsättningar för att
  arbeta evidensbaserat-

 348. -och implementera den praktiken.

 349. Här är några nyckelfaktorer.

 350. Evidens är förstås en sån. Lärande-
  kultur och strategiskt ledarskap.

 351. Mejla förslag på översättning av
  "facilitation".

 352. "Möjliggöra", "underlätta".

 353. Det handlar om kunskapshantering.

 354. I Stockholm har man
  anställt metodutvecklare.

 355. På stadsdelsförvaltningen.

 356. Det skulle kunna vara
  en resurs för kunskapshantering.

 357. Det här är exempel på nyckelfaktorer
  som vi har identifierat.

 358. Vad det handlar om
  är att hamna så här:

 359. Här har man nominella beteckningar.
  "Lärandekultur", vad är det?

 360. Om vi tar det som exempel.

 361. Vad karakteriserar en lärandekultur?

 362. Enligt en del litteratur
  av resultatfokus och kunskapsfokus.

 363. Vad finns det för komponenter i det?

 364. Delaktighet, samcyklig målgrupp
  nytänkande, återkopplande.

 365. Hur ska vi veta
  om vår organisation har det?

 366. Hur ska vi veta om vi är
  en lärandekultur?

 367. Man kan titta på...
  Jag har skrivit indikatorer här ute.

 368. Finns det återkommande workshops
  eller metodmöten?

 369. Prövar man nya arbetssätt
  och metoder?

 370. Nya studier och projekt?

 371. Finns det rutiner för medarbetarnas
  förbättringsförslag?

 372. Finns det rutiner för resultat-
  rapportering och utvärdering?

 373. Finns det eller inte?

 374. Om inte, har vi nog en bit kvar innan
  vi kan kalla oss lärandeorganisation.

 375. Det här är bara exempel,
  man kan hämta annat ur det hela.

 376. Strategiskt ledarskap:

 377. Förmedla inriktning,
  skapa förutsättningar.

 378. Indikatorer: Förväntningar finns
  formulerade för mål och aktiviteter.

 379. Personalen har engagemang och re-
  surser att arbeta på det här sättet.

 380. Det finns lärande från forskning och
  lokal uppföljning som uppmuntras.

 381. Uppföljning av resultat i form av
  feedback på alla nivåer sker.

 382. Det är inte ovanligt i såna här
  studier att cheferna upplever-

 383. -att de ger feedback,
  medarbetarna att de inte får det.

 384. Det är nog en indikator på-

 385. -att organisationen inte är
  optimalt lärande.

 386. Det här är exempel på
  hur man kan fundera.

 387. Figuren ser kanske komplicerad ut,
  men tar man det faktor för faktor-

 388. -är det egentligen inte
  så väldigt komplicerat.

 389. Det är ett sätt
  att försöka strukturera upp det-

 390. -för att göra det hanterligt.

 391. Evidens ska vi ha, men vad är det
  i vardagspraktiken?

 392. Exempel på vad det kan vara.

 393. Vi kan ta evidens, förresten.

 394. Det är kunskapsbaserade bedömningar
  och insatser.

 395. Forskningen, brukarens
  värderingar och önskemål.

 396. Vilka indikatorer finns
  att man arbetar evidensbaserat?

 397. Till exempel:
  Har personalen tillgång till-

 398. -vetenskapliga databaser
  och tidskrifter?

 399. I en barn- och familjegrupp,
  ligger i alla fall den vanligaste-

 400. -barn- och familjevetenskapliga
  tidskriften i kafferummet?

 401. Är man läkare måste man ha läst
  senaste numret av läkartidningen.

 402. Men våra medarbetare? Varför ligger
  inte en sån tidning i kafferummet?

 403. Metod, erfarenhetsmöten.

 404. Standardiserade bedömningsinstrument.

 405. Finns de? Ja kanske-

 406. -men används de anpassat på
  den lokala målgruppen-

 407. -och anpassas den till den brukare
  som sitter framför mig-

 408. -utan att metoden blir nåt annat
  än att vara evidensbaserad?

 409. Brukarundersökningar
  och brukardelaktighet.

 410. Ett sätt att bryta ner vad det
  innebär att arbeta evidensbaserat.

 411. Och vad det innebär
  att ha en organisation som stödjer-

 412. -ett evidensbaserat arbetssätt.

 413. Att arbeta evidensbaserat
  med resultatfokus på brukarna.

 414. Vad kan det innebära förenklat?

 415. T.ex. att man i bedömningar
  och beslut beaktar forskningen-

 416. -brukarens situation,
  erfarenheter och värderingar.

 417. Om brukaren tre gånger av tio
  provat på Kbt-

 418. -kanske vi inte ska tjata om Kbt
  även om den är effektiv ibland.

 419. Professionens erfarenheter måste in-
  begripa användning av dessa metoder-

 420. -och dokumentera användningen av dem.

 421. Sist men inte minst: lokala data.

 422. Vi måste producera
  och använda de data.

 423. Vi måste producera lokala data
  så vi kan följa upp-

 424. -hur de generella standardiserade
  evidensbaserade metoderna-

 425. -fungerar i vår lokala praktik.

 426. Med den kompetens, personal, tid
  o.s.v. som vi har lokalt.

 427. För där utspelas det hela.

 428. Att arbeta evidensbaserat innebär
  också systematiska uppföljningar-

 429. -som syftar till att på individnivå
  göra bättre genomförande av insatsen.

 430. Det hjälper inte
  hur bra och flexibelt-

 431. -vi använder Bbic som utredningsstöd-

 432. -om vi inte har med hela kedjan.

 433. Och att på grupp- och enhetsnivå
  bidra till verksamhetsutveckling.

 434. Individuellt arbete, enhetsarbete och
  utvecklingen måste alla hänga ihop.

 435. Om man jobbar med individ-
  och familjeomsorg på ett håll-

 436. -och insatserna man ska ha
  upphandlas på nåt annat håll-

 437. -finns ett problem.

 438. Det är inte alls ovanligt i dag att
  de som jobbar med beslut om insatser-

 439. -jobbar mer och mer evidensbaserat
  eller enligt beprövade metoder.

 440. Det är inte ovanligt
  att insatserna som brukarna får-

 441. -inte är evidensbaserade
  eller väldokumenterade-

 442. -eller inte ens för dem som beslutar
  om insatserna har positiva resultat.

 443. Utan man har upphandlat på andra
  grunder än att det är metoder-

 444. -som är anpassade för de målgrupper
  som vi jobbar med.

 445. Då har vi inte en organisation som
  stöder ett evidensbaserat arbetssätt-

 446. -med brukarens bästa i fokus.

 447. Kanske med budgeten i fokus,
  om jag får vara lite fräck.

 448. Då är inte brukaren i fokus.

 449. Och brukaren är den som verksamheten
  är till för.

 450. För att sammanfatta lite.

 451. Evidensbaserade metoder borde man
  inte behöva diskutera i dag.

 452. Sen kan man diskutera
  för vilka målgrupper.

 453. Men den professionella alliansen?
  Hur är det med-

 454. -behov, mål, medel
  och arbetsfördelning?

 455. Finns det tid, kompetens
  och inställning-

 456. -att försöka skapa en arbetsallians
  med de brukare som vi ska jobba med-

 457. -för att optimera resultatet?

 458. Tyvärr, eller bra, för det finns
  potential för utveckling...

 459. Är jag förkyld äter jag penicillin
  och blir bra.

 460. Jag behöver inte göra så mycket mer.

 461. Det behövs ingen allians mellan mig
  och läkaren som skriver ut receptet.

 462. Det behövs ingen allians
  om jag ska operera hälsenan.

 463. Det är bra att man gillar varandra,
  men det behövs inte så mycket...

 464. Det blir bra
  om jag tar det någorlunda lugnt.

 465. En sjukgymnast tog ett bra exempel
  för ett tag sen.

 466. På kaffepausen efteråt beskrev hon-

 467. -att om man t.ex. sliter av
  stora muskler på framsidan på låret-

 468. -finns det träningsmetoder-

 469. -där man kan träna upp
  musklerna på sidan av låret-

 470. -så man klarar sig i vardagen.

 471. När jag träffar patienter med den här
  skadan visar jag vad de ska göra-

 472. -och de får med sig ett blad hem.

 473. Men om jag inte skapar
  en allians med patienten-

 474. -där vi optimerar möjligheten-

 475. -att patienten verkligen
  utför träningsprogrammet-

 476. -och går hem och gör det...

 477. Det är som de flesta
  familjebehandlingsprogrammen.

 478. Familjen ska gå hem och träna på
  det vi har pratat om.

 479. Om jag inte gör det hjälper det inte
  hur evidensbaserad metoden än är.

 480. Det blir ändå ingen effekt.

 481. Det är inte det goda mötet
  i 70-talsbemärkelse.

 482. Det är att förstå att relationen
  måste till för att bära metoden-

 483. -från forskningen till brukaren
  som ska använda den.

 484. Det är inget flummigt med allianser.
  Det är ett nödvändigt inslag.

 485. Om man inte bara säger "lycka till"
  och det är upp till patienten...

 486. Går professionens gränser vid "lycka
  till" behöver man ingen allians.

 487. Men om vi vill att målgruppen
  ska förbättra sin livskvalitet-

 488. -ligger det i det professionella att
  skapa en allians så långt man kan.

 489. Då måste det finnas utrymme
  och kompetens för att göra det.

 490. Det organisatoriska stödet -
  resurserna att arbeta evidensbaserat.

 491. Det hjälper inte om jag har
  ambitionen att skapa en allians.

 492. Det tar kanske en kvart
  förutom att visa hur man ska göra.

 493. Får jag inte utrymmet,
  resurserna och kompetensen-

 494. -hjälper det inte
  vilka ambitioner jag har.

 495. Organisationen måste tillåta mig
  att göra det.

 496. Därmed är det fyra minuter kvar.
  Tack så mycket.

 497. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Från metod till organisation

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lars Oscarsson, professor i socialt arbete, går igenom sin forskning och berättar om vikten av att använda sig av evidensbaserade metoder när man jobbar med missbrukare. Inspelat 27 mars 2014. Arrangör: Statens institutionsstyrelse.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger
Ämnesord:
Drogberoende, Drogmissbruk, Missbrukarvård, Psykiatri
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Institutionsvård i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Institutionsvård i fokus

Brottslighet i ett livsloppsperspektiv

Brottslighet genom livet, vad påverkar och vad är avgörande? Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi, berättar om en av sina största undersökningar om människor som har begått brott. Inspelat 27 mars 2014. Arrangör: Statens institutionsstyrelse.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Institutionsvård i fokus

Från metod till organisation

Lars Oscarsson, professor i socialt arbete, går igenom sin forskning och berättar om vikten av att använda sig av evidensbaserade metoder när man jobbar med missbrukare. Inspelat 27 mars 2014. Arrangör: Statens institutionsstyrelse.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Affektfokuserat arbete med unga vuxna

Katja Bergsten, psykolog och psykoterapeut, beskriver här den Affektfokuserade arbetsmodellen som används i terapeutiska situationer. Affekter är våra grundläggande känsloreaktioner, bland annat ilska, sorg, glädje, rädsla och skam. När vi hamnar i affekt aktiveras kroppsliga reaktioner och vi mobiliserar för agerande. I terapin undersöks dessa känslor för att skapa förståelse kring problemen. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Stålmannen, öppna upp!

Ett avgörande ögonblick i Gunillas liv var när älskaren sa "Gör med mig, vad du vill!" Efter det kunde hon, nu som subjekt, på allvar njuta av sin sexualitet. Jonas Liliequist, professor i historia vid Umeå universitet, berättar hur mannen som sexuell norm har förändrats.