Titta

UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Om UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Den som har utvecklingsstörning, hjärnskada eller demenssjukdom kan behöva kognitivt stöd - stöd som gör det möjligt att bättre förstå och hantera sin vardag och omvärld. Arbetsterapeuter, läkare, specialpedagoger och forskare berättar om vad som kan göra livet lättare bland annat i form av insatser och produkter. Idag sker utveckling inom allt fler områden som psykiatri, neuropsykiatri, demensvård. Föreläsningar från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm. Inspelat 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Till första programmet

UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas : Kommunikation i särskolanDela
 1. Hej, jag heter Jessica
  och är kommunikationspedagog-

 2. -på vår gymnasiesärskola.

 3. Jag jobbar med elevernas
  kommunikation på olika sätt.

 4. Jag kommer från Karlstad - ingen
  framtidsstad men ganska vacker.

 5. Här är vår stad och vår skola.

 6. Jag ska prata om tillgänglighet.

 7. För mig handlar det mycket om
  att vi har en kommunikativ miljö.

 8. En bra kommunikativ miljö-

 9. -blir också en tillgänglig miljö
  och ett kognitivt stöd för eleverna.

 10. Också för personal och besökare på
  skolan blir det en tillgänglig miljö.

 11. Vad är en kommunikativ miljö? Jo, den
  miljön stimulerar till kommunikation.

 12. Det är en miljö som...
  Vad ska man säga?

 13. Man blir stimulerad
  till att kommunicera-

 14. -och det finns personer
  som kan ta emot min kommunikation.

 15. Den underlättar kommunikation.

 16. I en god kommunikativ miljö är
  personalen duktiga kommunikatörer-

 17. -som tar tillvara på elevernas ibland
  otydliga försök till kommunikation.

 18. Vi har elever
  med kommunikationssvårigheter.

 19. Många har inget talat språk
  eller också kan det vara otydligt.

 20. Vi måste ha alla sinnen öppna
  för deras kommunikation.

 21. Det gäller inte bara lärarna
  utan alla yrken på skolan.

 22. Lärare, assistenter, vaktmästare-

 23. -alla behöver
  en bra kommunikativ kompetens.

 24. Kompisar som kommunicerar
  på liknande sätt är också viktigt.

 25. Det här är inte så lätt eftersom
  vi har ganska små elevgrupper.

 26. På individuella programmet
  har vi 33 elever just nu-

 27. -och alla är väldigt olika.

 28. Jag jobbar på en stor gymnasieskola
  med nästan 1 200 elever-

 29. -så vår del
  är en del av den här gymnasieskolan.

 30. En kommunikativ miljö handlar också
  om hur vi fysiskt anpassar skolan-

 31. -för att den ska bli
  kommunikativ och tillgänglig.

 32. Jag ska ta med er på en guidad tur
  på vår skola och visa lite bilder.

 33. Många av våra elever använder alltså
  alternativa sätt att kommunicera.

 34. För några år sen var det svårt-

 35. -att få personalen och omgivningen
  att använda elevernas AKK.

 36. Att omgivningen använder elevernas
  kommunikationssätt är viktigt-

 37. -annars kommunicerar de inte med oss.

 38. Jag pratar så att ni förstår-

 39. -och ni visar att ni förstår
  annars pratar jag inte med er.

 40. För några år sen märkte vi
  att det var lite svårt-

 41. -så vi bytte fokus
  och anpassade miljön.

 42. Vi lyfte ut kommunikationen i miljön-

 43. -eftersom elevernas AKK glömdes bort.

 44. De togs inte med i alla situationer
  och användes bara med viss personal-

 45. -men man har rätt till sitt
  kommunikationshjälpmedel överallt-

 46. -under hela dagen.

 47. Vi satsade på
  att göra miljön mer kommunikativ.

 48. På så sätt ville vi stimulera
  personal att kommunicera.

 49. Kommunikationen
  blev tydligare i omgivningen.

 50. Vi använder oss mest av de här
  bildsystemen. De är genomgående.

 51. Det är ritade teckenbilder,
  piktogram-

 52. -fotografier,
  ritade symboler och blissymboler-

 53. -som vi använder.

 54. Elevernas kommunikation ser olika ut,
  men de flesta använder de här.

 55. På vår skola finns en informations-
  tavla, som inte är så lätt att tyda.

 56. Ni kanske inte kan se den så bra.

 57. Vi anpassade den med symboler-

 58. -för viktiga personer och platser
  på skolan.

 59. Det är ritade bilder och piktogram.

 60. Det fanns inte någon bildbas
  med symboler som var heltäckande-

 61. -därför fick vi blanda.

 62. De här symbolerna återfinns sen på
  skyltar som hänger i taket på skolan-

 63. -och eleverna har symbolerna i sina
  kommunikationshjälpmedel och scheman.

 64. De kan matcha och se att de är
  på rätt plats eller hos rätt person.

 65. Att självständigt kunna hitta i sin
  närmiljö är viktigt för självkänslan.

 66. Här är vår korridor.

 67. När vi flyttade in
  byggdes hela den här korridoren om.

 68. Vi var delaktiga i
  hur det skulle se ut.

 69. Man blåste ut alla väggar, och vi
  fick vara med från början och rita.

 70. Vi tänkte att de elever som behöver
  mest lugn och ro får vara längst in-

 71. -långt bort från allt stoj som blir
  på en skola med estetisk inriktning.

 72. Det är uppträdanden i centralhallen
  nästan varje dag. Skolan är jättebra.

 73. Men eleverna som behöver lugn och ro
  får vara längst in.

 74. De som är med mer i den
  övriga verksamheten är längre ut.

 75. Många elever börjar i det lugna-

 76. -och flyttar sen
  närmare centralhallen för varje år.

 77. Vi har också lektionssalar
  ute på skolan.

 78. Som ni ser är det färgade små tungor
  som sticker ut utanför en del dörrar.

 79. Det är olika färger vid varje dörr.

 80. -och även färgmatchat på väggen
  så att man lättare hittar.

 81. Och inne i klassrummet återfinns
  samma färger i accentfärgerna.

 82. Det är som sagt en stor skola.

 83. Vi har ganska många väggkartor
  på olika platser.

 84. Här är två-

 85. -en blisskarta
  och en med ritade symboler.

 86. De är strategiskt placerade utanför
  toaletten, där det finns mer utrymme.

 87. Här blir det ofta kö,
  och man kanske väntar på en kompis.

 88. Kartorna hänger här för att man
  ska lockas till att kommunicera.

 89. Om jag står här med en elev-

 90. -vill jag kanske berätta om något-

 91. -som att jag var i skogen
  med min faster och plockade svamp.

 92. Det hade jag inte berättat annars.

 93. Inne på toaletten har vi också
  en del anpassningar-

 94. -bland annat
  en sådan här kommunikationskarta-

 95. -om saker man kan behöva hjälp med
  på toaletten.

 96. Andra väggkartor är i korridoren-

 97. -där eleverna har sina kläder
  i sina skåp.

 98. Man kan ta ner dem och prata
  om man behöver hjälp med något.

 99. Även i matsalen har vi sådana här.

 100. De handlar bara
  om själva matsituationen.

 101. Drömmen vore att bygga ut det här
  och ha även samtalsämnen.

 102. Vid matbordet pratar man ju även
  om andra saker än att skicka smöret.

 103. Det här är liksom...en början,
  det viktigaste kanske-

 104. -om man inte har något annat sätt.

 105. Med andra kommunikationshjälpmedel
  pratar man om personliga saker.

 106. Ni kanske undrar
  varför vi har dubbla symboler.

 107. Här är en ritad symbol
  och den ritade teckenbilden.

 108. Det är av olika anledningar.

 109. Det ena är att vi har elever
  som använder de ritade symbolerna-

 110. -som bilder som de kan läsa.

 111. Det fungerar också som ett lexikon
  för personal och elever.

 112. Vi kan träna oss i att använda tecken
  och påminna oss om att använda dem.

 113. Det är många vikarier, och här får de
  tillfälle att lära sig att teckna.

 114. Därför har vi dubbla symboler.

 115. Café Blå är hjärtat i vår verksamhet,
  kan man säga.

 116. Vi fikar här på förmiddagarna. Det är
  öppet varje dag för alla på skolan.

 117. Andra elever kommer inte så ofta
  men mycket personal från skolan-

 118. -och även folk som gör studiebesök.

 119. Eleverna själva sköter cafeterian.

 120. De bakar, serverar
  och gör det man gör i en cafeteria.

 121. Här kan vi jobba
  med den kommunikativa miljön.

 122. Den visuella kassan gör att eleverna
  kan jobba självständigt i cafeterian-

 123. -utan någon hjälp. Det är underbart
  att se eleverna klara det själva.

 124. Vi har bildstöd på disken för den
  som beställer och den som tar emot.

 125. Det kan finnas olika anledningar
  till att man behöver använda de här.

 126. Jag kan använda det för att jag
  inte vet hur beställningen mottas.

 127. Jag kan ge bilden "Jag vill ha kaffe"
  till den som jobbar.

 128. Och om något är slut-

 129. -kan den som jobbar be pedagogen
  som finns i cafeterian om hjälp.

 130. Lapparna används flitigt och får
  bytas ut ofta. Det är ett bra tecken.

 131. Det är en enkel anpassning,
  men den är funktionell.

 132. Vi har en stor prislista,
  en jättestor tavla på väggen-

 133. -med löstagbara bilder
  som man kan använda för att beställa.

 134. Vad det kostar visas med objekt.

 135. Det är femkronor och tior så att
  man ser vilka pengar man ska använda.

 136. Vi har inte skanning än, men det
  kanske kommer. Det vore roligt.

 137. För specialbeställningar
  har vi gjort beställningslistor.

 138. Om man beställer toast kryssar man i
  vilka ingredienser man vill ha-

 139. -och lämnar den
  till dagens "toastmaster"-

 140. -och så får man sin toast
  när den är färdig.

 141. Man kan också beställa en fikakorg
  om man till exempel har ett möte.

 142. Det här använder vår expedition ofta.

 143. De anger hur många koppar kaffe de
  vill ha, hur många som är på mötet.

 144. Sen får de korgen
  levererad av eleverna.

 145. Det är enkla saker, men det funkar.

 146. När vi började det här så började vi
  i liten skala i vår korridor.

 147. Ganska snart tänkte vi att vi måste
  anpassa även utanför vår korridor.

 148. Vaktmästaren satte upp toaskyltar på
  alla skolans toaletter, de är många.

 149. Vi har piktogram, tecken
  och blissymbol på alla toaletter-

 150. -så att vi ska veta var de finns.

 151. Vi tänkte
  att det här kommer att rivas ner-

 152. -men vi har inte fått byta ut
  en enda, och det är ju bra.

 153. Det är hemskt att behöva tänka så,
  men på gymnasieskolor händer mycket.

 154. Liknande skyltar finns på flera andra
  lokaler, som köket och expeditionen.

 155. Vår specialpedagog och kurator
  har också skyltar.

 156. All personal i elevhälsa-korridoren
  har sådana skyltar.

 157. Ni ser en stoppskylt.
  Vår skolsköterska sa:

 158. "Jessica, du måste hjälpa mig.
  Ingen förstår vad röd lampa betyder."

 159. Vi gjorde en jättestor skylt,
  som förklarar "stopp" och "vänta"-

 160. -så att man ser vad man ska göra
  när de lyser.

 161. Det funkade. Profession efter
  profession frågade efter skylten.

 162. Nu är den nästan överallt.

 163. Hiss. Att åka hiss på vår skola
  är en erfarenhet.

 164. Det är bara fyra våningar,
  men det är åtta våningsplan.

 165. Jag och en kollega
  hade mycket att bära och tog hissen.

 166. Vi tryckte och tryckte.
  Vi hamnade fel hela tiden.

 167. Efter många försök kom vi rätt.

 168. Då sa vi: "Om inte vi klarar det
  hur fixar besökare på skolan det?"

 169. Vi gjorde den här hisskylten
  - med bilder så klart-

 170. -så att man ser vart man kommer.

 171. När man trycker på trean, bibliotek-

 172. -finns motsvarande bild på utsidan-

 173. -så att man vet att man är rätt.

 174. På musik- och dansvåningen,
  plan fyra-

 175. -finns symbolerna
  på dörren in till danssalen också.

 176. De guidar mig fram hela vägen.

 177. Vi blandar olika typer av bilder.

 178. Biblioteket är ett ställe
  som vi verkligen försöker anpassa.

 179. Här finns jättemycket att göra.
  Vi har börjat i liten skala.

 180. Vi har märkt hyllorna. Symboler
  visar vilken bok som finns var-

 181. -för annars är det inte lätt
  att hitta om man inte kan läsa.

 182. Där det finns teckenböcker
  har vi valt den ritade teckenbilden-

 183. -för de böckerna
  har text med ritade tecken.

 184. Man vet att det är sådana böcker där.

 185. Vi har gjort kommunikationskartor
  om att låna böcker.

 186. "Jag vill låna",
  "Jag vill skriva ut"-

 187. -och vilka böcker man vill låna:
  om havet, kompisar, blommor...

 188. Det finns fler sidor
  i den här kartan.

 189. Det finns olika teman.
  Vad vill man läsa om?

 190. Kartorna går att ladda ner i en app
  till alla telefoner och surfplattor.

 191. Med den speciella appen
  kan man ladda ner det här.

 192. -och få den interaktiv-

 193. -och då får man ju
  talsyntes på köpet.

 194. Nästan alla våra elever
  har en egen surfplatta.

 195. Vi har det som en-till-en-verktyg.
  Varje elev får en surfplatta.

 196. Det kommer andra elever som inte har
  det, så vi har allt lågteknologiskt.

 197. Det är också bra.

 198. Även om jag är mycket för high tech-

 199. -är lågteknologiskt också bra att ha.

 200. Vi har blanketter av olika slag
  också. Det här är elevhälsa-foldern.

 201. Jag tänkte visa vår hemsida lite
  snabbt för den är lite speciell.

 202. Det är viktigt att kunna läsa
  information på nätet.

 203. Ni kan gärna surfa runt
  på vår hemsida själva.

 204. Ute i program-menyn har vi piktogram.

 205. När man går in på hemsidan
  är det annat bildstöd-

 206. -som till exempel matsedeln.
  Allt ska finnas med bilder.

 207. Det är viktigt så att ungdomarna
  själva kan ta del av informationen.

 208. Självklart
  kan inte alla läsa vad som står här-

 209. -men alla kanske känner igen
  någon symbol på matsedeln.

 210. Om ni vill fika på Café Blå
  kan ni kolla öppettiderna här-

 211. -och klicka er vidare
  till prislistan-

 212. -och se vilken buss man kan ta
  till vår skola.

 213. Klicka på siffrorna
  så kommer ni till busstidtabellen.

 214. Ni är välkomna att fika i Café Blå.

 215. Hör av er innan
  så att jag vet att ni kommer.

 216. -Tack för mig.
  -Tack, Jessica.

 217. Tack.

 218. Jag vill passa på att fråga dig:

 219. Ni hade haft svårt-

 220. -att få personalen att använda
  elevernas språk. Blev det lättare?

 221. Vi har inte gjort någon studie,
  men om man ser hur det ser ut-

 222. -så tycker jag att det är skillnad.

 223. Det kanske även beror på
  att vi har bättre teknik nu.

 224. Vi har teknik som eleverna
  och personalen gillar att använda.

 225. Flera saker gör det lättare. Det här
  har synliggjort kommunikationen.

 226. Visst var det så
  att samhället ska vara tillgängligt-

 227. -2014 eller så?
  Om jag inte minns fel.

 228. Tycker vi det? Är det
  tillgängligt nog? Nej, inte riktigt.

 229. Vi har Cecilia där.

 230. Jättekul att lyssna på dig.

 231. Lärare på skolan där jag jobbar
  har inspirerats av dig.

 232. En tanke:
  Bland era elever har ni säkert-

 233. -elever som är fullt talande,
  med hyfsat språk och kanske läsande.

 234. -Eller hur?
  -Ja.

 235. Har de någon nytta
  av uppmärkningen som ni har gjort?

 236. Alla på skolan har nytta av det,
  elever och personal, och besökare.

 237. Det har vi fått höra av många.

 238. "Äntligen åker jag rätt med hissen."

 239. Man behöver inte ta till sig
  bilderna, man kan läsa texten.

 240. Det är jätteviktigt
  att hitta den inställningen-

 241. -att det som är nödvändigt för en
  är till nytta för tio.

 242. Vi har en kvinna som jobbar hos oss
  och finns i våra lokaler.

 243. Hon sa att det är så kul att förstå
  vad det står. Hon är analfabet.

 244. Här kunde hon förstå.

 245. Man vet inte vem det är till för.
  Det är för alla.

 246. Och bra för alla. Tusen tack.
  Här är ett minne från oss.

 247. Tack för att jag fick komma.

 248. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Kommunikation i särskolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Jessica Ericsson, kommunikationspedagog på Sundstagymnasiet i Karlstad, menar att en bra kommunikativ miljö resulterar i en tillgänglig miljö och ett kognitivt stöd för särskoleeleverna. På Sundstaskolans gymnasiesärskola arbetar pedagogerna med bilder och symboler som finns i form av vägledningsskyltar överallt på skolan och även i elevernas kommunikationshjälpmedel och scheman. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Särskola
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Gymnasiesärskolan, Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, Undervisning, Visuell kommunikation
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Hjälp att be om hjälp

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver kunskap om rättigheter och hur man går till väga för att få behovsrelaterat stöd. Mats Granlund, professor i handikappvetenskap vid högskolan i Jönköping, berättar om sin forskning. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Kommunikation i särskolan

Jessica Ericsson, kommunikationspedagog på Sundstagymnasiet i Karlstad, berättar om hur pedagogerna på gymnasiesärskolan arbetar med bilder och symboler. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Äldre med adhd och autism

Vad vet man om funktion hos och levnadsvillkor för personer äldre än 60 år med adhd och autismspektrumtillstånd? Lena Nylander är överläkare och specialist i allmän psykiatri. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Hur ska skolan informera barn om våld och sexuella övergrepp? Psykolog och psykoterapeut Åsa Landberg föreläser om hur sådan information kan se ut. Hon har jobbat tillsammans med Brottsoffermyndigheten och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som även har gjort informationsfilmer om sexuella övergrepp. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.