Titta

Världens bästa skitskola

Världens bästa skitskola

Om Världens bästa skitskola

Vad är det som orsakat krisen i den svenska skolan? Isabella Grybe och Natanael Derwinger undersöker om det är de stora reformerna som istället för att stödja skolan har stjälpt den. I 2014 års val är skolan en av de viktigaste frågorna, men vad säger egentligen politikerna? Vem bär ansvaret för dagens dåliga skolresultat?

Till första programmet

Världens bästa skitskola : Reformvirus i skolanDela
 1. I kvällens program ska vi titta
  på en viktig figur i skolan: läraren.

 2. Från högstatus till lågstatus.

 3. Magkatarr, huvudvärk
  och värk i kroppen.

 4. Se kommunen med 100 skolpolitiker-

 5. -och lärare
  som tvingas jobba sig sjuka.

 6. Vi tänker inte:
  "Nu ska vi belasta lärarna mer".

 7. I Finland är skolresultaten i topp.

 8. Det finska systemet bygger på tillit.

 9. Man bör respektera lärarnas yrkes-
  kunnighet och låta dem undervisa.

 10. Svenska elever kan inte läsa
  ordentligt. Universiteten larmar.

 11. Jag upplever att de
  har så stora problem med svenskan-

 12. -att de har svårt att ta till sig
  en utbildning på högskolenivå.

 13. Det kan ta en dag att läsa 20 sidor
  för att det är svårt.

 14. Välkommen till programmet. Skolan
  är bäst för vissa men skit för andra.

 15. Avgörande för om en skola
  ska bli bäst är bra lärare-

 16. -och att de har rätt förutsättningar.

 17. Så är det inte överallt. Tvärtom.

 18. Läraryrket har förändrats radikalt.

 19. Reformerna har haglat
  och lönerna släpat efter-

 20. -samtidigt som arbetsbördan har ökat.
  Hur ska man bli bäst då?

 21. Snart är det val. Alla politiker är
  överens - man måste satsa på lärarna.

 22. Vi ska till Örebro
  som har bland de lägsta lärarlönerna-

 23. -och flest skolpolitiker.
  De vill också satsa på lärarna.

 24. Vet vi vad vi gör?
  Vi måste svara med att vi inte vet-

 25. -men vi fortsätter framåt som om vi
  visste precis vad vi håller på med.

 26. Men vi vet inte.

 27. Stefan Törnblom är gymnasielärare
  på Karolinska skolan i Örebro.

 28. Ett jobb han älskar
  och har haft i 30 år.

 29. För två år sen gick Stefan in
  i väggen. Nu är han tillbaka igen.

 30. Det är skönt att inse att det
  finns lösningar. Tack för i dag.

 31. Vi ska titta på mänskliga gener.

 32. Ni kan titta mig i pannan och se
  om... Alltså nu är inte håret kvar...

 33. Den 13 april 2012 blev lärarna
  på skolan kallade till ett möte.

 34. De skulle bli tvungna att jobba mer
  effektivt och undervisa fler timmar-

 35. -trots en ansträngd arbetssituation
  där många gick på knäna.

 36. Anledningen var att elevkullarna hade
  minskat och man måste spara pengar.

 37. Vi hade runt 500 timmar.

 38. Sen fick vi veta att vi
  ska undervisa 600 timmar per år.

 39. "Det kommer inte att gå",
  sa jag och många med mig, förstås.

 40. Men det måste provas.

 41. Och provades gjorde det.
  Med 100 timmar till per år-

 42. -kom lärarna upp i en arbetstid
  på 50 timmar i veckan.

 43. Ingen har påstått att vi inte har
  jobbat fulltid innan förändringen.

 44. Förändringen handlade om att träffa
  eleverna mer och vara effektivare.

 45. Det ledde bara till
  att vi jobbade mer.

 46. Inga arbetsuppgifter togs bort.

 47. Det ledde till att vissa lärare
  ökade sin arbetstid med 20 %.

 48. Det tog ett halvår,
  sen blev Stefan sjukskriven.

 49. Hur mådde du under den tiden?

 50. Ja... Mycket sämre än nu.
  Mycket sämre.

 51. Riktigt dåligt.
  Jag sov dåligt, magkatarr...

 52. Huvudvärk och värk i kroppen.

 53. Sen fick man nästan minnesförluster.

 54. När jag den 18 oktober gick härifrån-

 55. -hittade jag inte till vårdcentralen.

 56. Jag kunde inte tänka ut
  hur jag skulle ta mig dig.

 57. En kollega kördes i väg med ambulans-

 58. -samma period som jag sjukrev mig.

 59. Det har varit
  mycket jobbigt och ansträngt.

 60. Jag söker upp Thomas Esbjörnsson,
  ansvarig skolpolitiker i Örebro.

 61. Känner han till arbetssituationen-

 62. -med tanke på beslutet
  att öka antalet timmar?

 63. Kvaliteten är ju det viktiga
  i undervisningen.

 64. Ska undervisningen fungera bra
  och man ska lyckas med sin skolgång-

 65. -så behöver lärarna vara bra på sitt
  jobb och kunna utvecklas i sitt yrke.

 66. Allting, när det kommer till skolan,
  går tillbaka till att ha bra lärare.

 67. Hur skulle du
  beskriva lärarnas situation i Örebro?

 68. -Den har varit pressad.
  -På vilken sätt?

 69. Det är ju stress.
  Det är ju inte tunga lyft.

 70. Alltså en känsla av otillräcklighet
  i förhållande till sin uppgift.

 71. Du säger att lärarna är viktiga men
  de är stressade. Vad gör ni åt det?

 72. Vi gör vad vi kan. Vi har försökt
  syna vad det är vi lägger på lärarna.

 73. Det visar sig
  att det inte är så mycket.

 74. Nej, Esbjörnsson menar att det mest
  betungande är de statliga direktiven.

 75. Att beslutet om att öka
  undervisningstiden kom från kommunen-

 76. -slår Esbjörnsson ifrån sig-

 77. -med att rektorn beslutar
  om hur mycket lärarna ska jobba.

 78. Det måste ha varit ett beslut
  som kom från kommunen...

 79. -...om att öka timmarna till 600.
  -Ja.

 80. Det var ju för att vi såg att det var
  för dyrt och för att utrymmet fanns.

 81. Hur tänkte ni från kommunens sida när
  ni vet att lärarna hade det tufft?

 82. Ja, alltså vi...

 83. Vi tänker nog inte på det viset.

 84. Vi tänker inte:
  "Nu ska vi belasta lärarna mer".

 85. Efter att Stefan blivit sjukskriven
  gjordes en hälsoundersökning-

 86. -som visade att 80 % av lärarna var
  ohälsosamt stressade och uttröttade.

 87. Över hälften av lärarna
  sov dåligt varje natt.

 88. Först två år senare har Örebro kommun
  förstått allvaret och börjat agera.

 89. Stefan menar att det är en för stor
  och rörig skolorganisation i Örebro.

 90. Jag känner ju att det är svårt
  att peka ut vem som har ansvaret.

 91. Många pekar på varandra
  och säger att beslutet tas där.

 92. "Nej, men det beslutet tas där."
  "Nej, vi har inte fått pengar."

 93. "Så det kan vi inte ändra på."

 94. Med ett så komplicerat system
  går det alltid att peka på nån annan.

 95. Ja, systemet
  är ovanligt komplicerat och stort.

 96. Den skolpolitiska organisationen
  i Örebro är den största i landet.

 97. De flesta kommuner
  har en till två skolnämnder.

 98. I Örebro har man sju.

 99. Tittar man på våra storstäder
  har Malmö flest - 39 skolpolitiker.

 100. I Örebro har man 105.

 101. Är det nåt särskilt
  som kräver att ni är så många?

 102. Nej. Det är den demokratiska idén
  om att det ska finnas politiker.

 103. För de är ju fritidspolitiker.
  De går på ett sammanträde i månaden.

 104. Hur påverkar den stora organisationen
  beslutsvägarna?

 105. Ja, nu...

 106. Alltså det blir för många.
  Uppdraget blir för urvattnat.

 107. De får inget att säga till... Nej,
  det blir mycket informationsärenden.

 108. Jag tycker att vi ska göra
  nämndantalet färre och mer effektivt.

 109. Alla känner väl...
  "Vem bestämde det där egentligen?"

 110. Sen blir det
  mer av förhandling än beslut.

 111. Samtidigt som skolorna har fått dra
  ett tungt lass för att spara pengar-

 112. -har Örebro kommun gått med plus.

 113. I flera år i rad. Rejält med plus.

 114. Bara de senaste fem åren har kommunen
  gjort ett överskott på 1,5 miljarder.

 115. -Går inga pengar till lärarna?
  -Jo. Vi höjer ju lönerna.

 116. Örebro ligger långt under rikssnittet
  när det gäller lärarlönerna.

 117. Det vet jag inte. Stämmer det?
  Jag känner inte alls igen det.

 118. Det var ett tag sen jag
  tittade på lönestatistik...

 119. Så sent som 2010
  låg den lägst i hela landet.

 120. Jag har förstås inget material här
  på det men jag känner inte igen det.

 121. -Måste man inte satsa på lärarna?
  -Jo, absolut. Det måste man.

 122. Men vi kan inte göra det.
  Vi måste få hjälp av staten.

 123. Nu pågår en rättslig process.

 124. Örebro
  är anmäld till Arbetsmiljöverket-

 125. -som kräver Örebro
  att betala 100 000 kronor i vite-

 126. -om inte lärarnas situation
  blir bättre.

 127. Vi måste se världen från ett globalt
  perspektiv, som ett enda system.

 128. Mer än 100 skolpolitiker i en kommun,
  dessutom låga lärarlöner-

 129. -och lärare som jobbar sig sjuka.
  Så kan man också organisera skolan.

 130. Det kanske inte är konstigt
  att få vill bli lärare.

 131. Att behöva förhålla sig till ständiga
  förändringar och påbud uppifrån-

 132. -får svenska lärare leva med.

 133. Antalet skolreformer
  har ökat enormt i 20 år.

 134. Det fanns en tid då förändringar
  i skolan inte stressades fram.

 135. Det börjar
  med 1842 års folkskolestadga.

 136. Med den blir varje socken skyldig
  att ha skolor.

 137. Det är från och med nu skolans ansvar
  att barn blir läs- och skrivkunniga.

 138. Grunden för
  den svenska kunskapsnationen är lagd.

 139. När man i fjortonårsåldern lämnar
  folkskolan, vad ska man kunna då?

 140. Man ska kunna så mycket
  att man kommer i gång i livet.

 141. 1962, alltså 120 år senare,
  genomförs nästa stora skolreform.

 142. Den nioåriga grundskolan.

 143. Och det efter 20 års utredande.

 144. Å andra sidan
  är alla partier i riksdagen överens.

 145. Folkpartiets riksdagsgrupp
  säger ja till grundskolan.

 146. Tio år senare
  beslutas om gymnasieskolan-

 147. -som leder till att allt fler
  läser vidare på högskola.

 148. Med det formas den skola vi
  fortfarande har.

 149. 1980 tas betygen på mellanstadiet
  bort, och skolan får en ny läroplan.

 150. Annars har skolan
  jobbat ostört under 20 år-

 151. -för att sätta
  den nya organisationen.

 152. Sen kommer 1990-talet.

 153. Socialdemokraterna
  kommunaliserar skolan-

 154. -trots lärarprotester
  och politisk splittring.

 155. Knappt är det genomfört
  innan de borgerliga dunkar igenom-

 156. -friskolereformen, skolvalet
  och skolpengen.

 157. Vart och ett av dessa beslut
  förändrar skolan enormt.

 158. Lärarna och rektorerna hinner knappt
  anpassa sig till det nya.

 159. Reformfesten fortsätter. Ny läroplan,
  nytt betygssystem och förskoleklass.

 160. Under 90-talet
  ska vi skapa Europas bästa skola.

 161. Från 2006
  med Jan Björklund som skolminister-

 162. -sätter
  de statliga skolreformerna fart.

 163. Det görs väldigt stora reformer nu.

 164. Från 2011 och framåt
  gör vi en total omläggning.

 165. Ny skollagstiftning,
  lärarutbildning, betygssystem-

 166. -ny gymnasieskola, lärlingssystem
  och så vidare.

 167. Lärare får utökade befogenheter
  men också mer att göra.

 168. Ny skollag, fler nationella prov,
  lärarlegitimation och tidigare betyg.

 169. Trots det sjunker skolresultaten.

 170. Den senaste Pisa-mätningen
  är en kalldusch.

 171. Svenska elever tappar såväl
  i matematik som i läsförståelse.

 172. Det trots alla förändringar.

 173. Sen får vi se om de reformer vi gör
  räcker. Det vet vi ännu inte.

 174. Ja, vi får väl se.

 175. En tid kom utländska delegationer hit
  för att den svenska skolan var bra.

 176. I dag är vi ett skräckexempel på hur
  snabbt kunskapsresultat kan falla.

 177. I dag åker vi på studiebesök
  till Finland som ligger i topp.

 178. Vet ni att skolan i Finland
  är av världsklass?

 179. -Ja, det har vi hört.
  -Ja, vi är så stolta.

 180. En av de bästa
  tillsammans med Japans skola.

 181. Det är häftigt
  eftersom asiater anses intelligenta.

 182. Därför blir jag stolt.

 183. -Känner ni tillförsikt för barnet?
  -Naturligtvis.

 184. Den finska skolan
  är berömd för toppresultat...

 185. Finska elever
  toppar Pisa-undersökningen.

 186. -Vad är förebilden?
  -Finland.

 187. De når toppresultat
  för att de har den skola som vi hade.

 188. Alltfler
  pekar mot Finland för vägledning.

 189. I flera dagar har vi hört om det
  ideala utbildningssystemet i Finland.

 190. -Finland...
  -Finland.

 191. Finland. Landet med
  ett av världens bästa skolsystem.

 192. Så har det inte alltid varit.

 193. På 50-talet låg skolan på nivå
  med Peru. Långt efter Sverige.

 194. Under 70-talet
  införde Finland ett skolsystem-

 195. -som i princip
  var en kopia av det svenska.

 196. En skola som byggd på tidsandan
  var genomsyra av social rättvisa.

 197. Hela Finland skulle utbildas.

 198. När de första Pisa-mätningarna
  presenterades fick Finland bevis på-

 199. -att de lyckats
  bygga en skola i världsklass.

 200. Fram till dess hade vi intrycket av
  att systemet inte var riktigt bra.

 201. Att vi i bästa fall var
  genomsnittliga jämfört med andra-

 202. -och att vi låg långt bakom Sverige,
  Norge och andra nordiska länder.

 203. Därför var nog det första vi kände
  förvåning.

 204. Pasi Sahlberg
  har varit lärare och lärarutbildare.

 205. Han har analyserat skolsystem
  över hela världen-

 206. -och jobbar nu
  på utbildningsministeriet.

 207. Han reser jorden runt och föreläser-

 208. -om hemligheterna
  bakom den finska skolans resultat.

 209. Det har varit nånting oväntat
  och nytt för finländare-

 210. -för förut kom ingen till Finland
  för att se på skolan.

 211. Om de kom till Norden
  åkte de till Sverige eller Norge.

 212. Därför vill jag ta vara på
  möjligheterna så länge de varar.

 213. Hur skiljer sig då den finska skolan
  från den svenska?

 214. Det många menar är avgörande är
  att likvärdigheten är så hög.

 215. Att det är små skillnader mellan hög-
  och lågpresterande elever.

 216. Och att resultaten är jämna
  från Helsingfors till Lappland.

 217. Hur uppnår man denna likvärdighet?
  En förklaring är deras stödsystem.

 218. Ett väl utbyggt system med special-
  lärare, psykologer och kuratorer-

 219. -som sätts in för att hjälpa barnen
  innan det har gått snett.

 220. Börja någonstans.
  Vad kan du prova först?

 221. I år har jag jobbat med två klasser i
  matematik och varit med på lektioner.

 222. Det har varit till stor hjälp. Är jag
  inte med, frågar eleverna var jag är.

 223. Peter von Bonsdorff
  är en av dessa speciallärare.

 224. Jämfört med Sverige är det lättare
  att få hjälp i Finland.

 225. Det behövs sällan några utredningar,
  ingen kamp från föräldrar och elever.

 226. Man förebygger
  i stället för att lappa i efterhand.

 227. Det är oerhört sällan
  som nån elev inte vill komma.

 228. Det blir närmast en tävling
  i årskurs nio om vem som får komma.

 229. Elever kan uppleva det som orättvist.
  "Får jag inte gå till Peter?"

 230. Vad vill du bli när du blir stor?

 231. Pianist eller schackmästare.

 232. Jag vill bli skådespelare
  eller sångerska.

 233. Läkemedelskemist eller raketingenjör.
  Jag vet inte riktigt ännu.

 234. Det krävs mer
  för att upprätthålla likvärdighet.

 235. Statliga Utbildningsstyrelsens
  viktigaste uppgift är-

 236. -att hålla alla skolor
  på samma höga nivå.

 237. Det finns förstås finska skolor
  som är bättre och sämre.

 238. Finska föräldrar har liksom i Sverige
  ett fritt skolval.

 239. Men de statliga skolundersökningarna
  hålls hemliga för allmänheten.

 240. Man tror inte att föräldrar kan
  använda dem för att välja rätt skola.

 241. Föräldrarna gör inte alltid det man
  kallar "informed decisions".

 242. Föräldrarna reagerar ofta
  ganska känslomässigt-

 243. -och om det
  börjar gå rykten om nånting-

 244. -är det inte bra
  för den skola som de inte väljer.

 245. Internationella studier visar också-

 246. -att då man har fritt skolval
  och nån skola inte har så bra rykte-

 247. -betyder det att det blir en ond
  cirkel. Det blir sämre och sämre.

 248. Man får sämre lärare,
  sämre med resurser.

 249. En sak som upprepas som anledning
  till Finlands framgång är lärarna.

 250. De är ju så bra.
  Men varför är de så bra?

 251. Är det för undervisningsmetoden
  som Jan Björklund nämner oftast?

 252. Katederundervisning.

 253. Vi behöver katederundervisning.

 254. Trenden med självständigt arbete
  har gått för långt.

 255. Vi behöver åter mer lärarledd
  katederundervisning i skolan.

 256. Frågan om hur lärare undervisar i
  Finland är intressant. Det vet ingen.

 257. Jag har besökt många skolor och
  sett underbara metoder och lektioner-

 258. -utan katederundervisning.

 259. Men det är rimligt att påstå-

 260. -att vi inte har nån revolutionerande
  postmodern undervisning-

 261. -som många väntar sig
  när de ser Pisa-resultaten.

 262. Man bör
  respektera lärarnas yrkeskunnighet-

 263. -och låta dem undervisa
  så som de anser bäst.

 264. Så föräldrarna och staten
  litar på skolans kvalitet.

 265. Staten litar också på kommunerna.

 266. Så mycket att de lade ner skol-
  inspektionen som granskade skolorna.

 267. Hur går det till
  utan skolinspektioner?

 268. Hur vet de att finska kommuner
  inte hittar på vad som helst?

 269. Visst, om man vill bryta lagen
  kan man göra det. Det kanske sker nu.

 270. Det är omöjligt för oss i Helsingfors
  att veta allt.

 271. Det finska systemet bygger på tillit.

 272. Vad mer krävs för ett bra prov...

 273. Hur kommer det sig att alla litar på
  varandra? Kan det vara utbildningen?

 274. Den främsta förklaringen till
  lärarnas kvalitet är utbildningen-

 275. -en femårig master-utbildning-

 276. -eftertraktad
  och svår att komma in på.

 277. Bara tolv procent av de som söker
  kommer in.

 278. På den svenska lärarutbildningen
  kommer hälften in. Många hoppar av.

 279. -Nej, betyg löser inte nånting.
  -Ni är emot betyg.

 280. Vi återinförde
  speciallärarutbildningen.

 281. En annan sak som skiljer
  är debattklimatet.

 282. Skolresultaten var bättre
  innan du blev skolminister.

 283. Vi måste återförstatliga skolan.
  Er kommunalisering har misslyckats.

 284. Alla i Finland påstår att det inte är
  nån debatt om att förändra skolan.

 285. Partierna är överens om
  att den är bra.

 286. Resurser till specialpedagoger
  och att satsa på likvärdighet-

 287. -låter som vänsterpolitik.

 288. Var är den finska högern? Var är
  näringslivet som vill ha friskolor?

 289. Risto E.J. Penttilä
  från finska Handelskammaren-

 290. -är före detta konservativ politiker.

 291. Det är inte viktigt att ha konkurrens
  mellan skolorna på grundskolenivå.

 292. När det gäller gymnasiet är det
  nånting jag gärna skulle se mer av.

 293. I grundskolan är det bra att bättre
  och sämre elever finns tillsammans-

 294. -och att man kan lita på
  att man får en bra utbildning-

 295. -i Lappland, Helsingfors
  och överallt i Finland.

 296. Till och med högern är emot
  konkurrens i den finska grundskolan.

 297. Allt för att bevara likvärdigheten.

 298. Vad har hänt med det svenska skol-
  systemet som gör att vi ligger efter?

 299. Sahlberg har ett namn för det: "Germ"
  - virus - som har smittat vår skola.

 300. Jag har rest ända hit till New York-

 301. -för att berätta om viruset Germ-

 302. -som infekterar våra skolsystem
  och dödar våra skolor.

 303. "Germ" står för
  "Global educational reform movement".

 304. I Sverige innebär det skolreformerna
  som präglat landet sen 80-talet.

 305. Kanske mer
  än nåt annat land i världen.

 306. Sverige var förr ett av de jämlikaste
  länderna när det gäller välstånd-

 307. -och hade ett av de likvärdigaste
  skolsystemen men har det inte längre.

 308. Sverige har faktiskt haft
  en enastående nedgång i likvärdighet.

 309. Inget annat land har förlorat
  sin likvärdighet så fort, på 20 år.

 310. OECD:s belägg visar att likvärdighet
  och kvalitet hänger samman.

 311. När man förlorar likvärdigheten blir
  det svårt att förbättra kvaliteten.

 312. Även i Finland fanns det krafter
  som en gång ville förändra skolan.

 313. Trots det lät man skolan vara.

 314. I stället fortsatte man med den skola
  som man grundlagt 40 år tidigare.

 315. Samtidigt har den svenska skolan
  förändrats gång på gång.

 316. På nåt sätt måste ni stoppa detta-

 317. -för att kunna se
  förbättrade undersökningsresultat.

 318. I Finland är lärarnas status hög.

 319. Även i debatten i Sverige hör man
  att yrket måste bli mer attraktivt.

 320. För lärarnas status i Sverige är låg.
  Men det har inte alltid varit så.

 321. Förr var det prästerna
  som skulle lära barnen att läsa.

 322. Med folkskolans införande
  blir det i stället lärarnas uppgift.

 323. Det blir starten för den tre terminer
  långa lärarutbildningen.

 324. Endast män är välkomna.

 325. Steg för steg förlängs utbildningen.

 326. År 1860 är den tre år.
  Nu är även kvinnor välkomna.

 327. Lärarutbildningen
  förändras successivt.

 328. Hundra år senare-

 329. -startas lärarhögskolor
  och utbildningen förlängs.

 330. I slutet av 60-talet är lärarna
  en väl ansedd yrkesgrupp i Sverige.

 331. Lönerna är bra.
  I nivå med riksdagsledamöterna.

 332. Man till och med använder
  adjunkterna - dagens gymnasielärare-

 333. -som utgångspunkt
  för riksdagslönerna.

 334. En cricketmatch.
  Kan du berätta om det?

 335. Tja, det finns elva män
  i båda lagen...

 336. 1988 avskaffas särskilda utbildningar
  för låg- och mellanstadielärare.

 337. Man förväntas undervisa allt från
  förstaklassare till högstadieelever.

 338. Ämneskunskaperna tonas ner.

 339. Det är inte så viktigt om du
  är historie- eller geografilärare.

 340. Plötsligt händer nåt
  med lärarnas yrkesroll och status.

 341. Med kommunaliseringen backar staten
  och lärarna blir kommunalt anställda.

 342. Lönerna halkar efter. Det blir svårt
  att fylla platserna på utbildningen.

 343. Vi vill ha lärarna tillbaka!

 344. 2001 införs åter
  en ny lärarutbildning.

 345. I efterhand kritiseras den
  av Högskoleverket-

 346. -för att studenterna inte lär sig det
  de behöver kunna för att undervisa.

 347. Samtidigt som reformerna haglar,
  sjösätts ännu en ny lärarutbildning.

 348. Det blir mer fokus på ämneskunskaper.

 349. I ett försök att höja lärarnas status
  införs lärarlegitimation.

 350. Samtidigt räcker det med 0,1
  på högskoleprovet-

 351. -för att komma in på lärarhögskolan.
  Alltså 10 rätt på 100 frågor.

 352. I dag råder lärarbrist.

 353. Låga löner, låg status och en
  allt större arbetsbörda avskräcker.

 354. I skolan ges nu fler möjligheter
  för lärarna att göra karriär.

 355. Deras arbetsbörda ska minska.
  Allt för att vända trenden.

 356. Frågan är om det räcker.

 357. Enligt SCB kommer det att år 2020
  saknas 43 000 lärare.

 358. 43 000 lärare - sug på den!

 359. Som ni kommer i håg valde Finland att
  utsätta skolan för få förändringar-

 360. -och dessutom lita på sina lärare.

 361. Fast att lita på sina lärare,
  kan man göra det?

 362. De kan ju hitta på vad som helst.

 363. Daniel Hermansson och Mats Nahlbom
  är lärarkollegor och löparkompisar.

 364. För tre år sen fick de en idé
  när de var ute och sprang.

 365. Idén grundar sig i hjärnforskning
  och har gjort underverk med en klass.

 366. Låt oss först gå tillbaka i tiden.
  Till 90-talet.

 367. Den borgerliga regeringen
  ville minska antalet idrottstimmar-

 368. -och ge tid till teoretiska ämnen.

 369. Kunskapskravet får inte eftersättas.

 370. Man skulle kunna
  minska idrotten på schemat.

 371. Ja, och så blev det.
  Antalet idrottstimmar minskade.

 372. Lär man sig mer
  om man idrottar mindre?

 373. Vi ska till Valdemarsvik
  och idén som gjorde underverk.

 374. Det handlar om pulsträning.

 375. I Valdemarsvik har klass 8A
  pulsträning tre gånger i veckan-

 376. -förutom idrottslektionerna.

 377. Det visar sig att pulsträning höjer
  inte bara pulsen, utan även betygen.

 378. Rena hjärngympan!

 379. För bästa möjliga effekt bör man
  ligga på 65-70% av sin maxpuls-

 380. -i minst 20 minuter.

 381. -Vad är det ni ser?
  -Vi ser pulsen på eleverna i realtid.

 382. Så vi ser direkt om nån dippar
  och kan jaga på honom lite extra.

 383. Alma har en hög puls just nu,
  men hon har också en hög maxpuls.

 384. Vad händer
  vid 65 procents kapacitet i hjärnan?

 385. En hel del om man läser forskningen.

 386. Elasticiteten ökar i hjärnan, man
  har lättare att lära i två timmar.

 387. Forskningen visar
  att man bygger fler hjärnceller-

 388. -läsförståelsen ökar, matematiska
  förmågan ökar, och det kan vi se.

 389. Cirka två timmar efter pulsträningen
  är hjärnan som mest mottaglig.

 390. Hjärnan fönster står på vid gavel,
  bredd att bearbeta ny information.

 391. Bra jobbat!

 392. -Känns det nåt speciellt i hjärnan?
  -Lite.

 393. Man får tänka massor
  och hålla koll på kroppen.

 394. -Man blir piggare.
  -Det är kul att bryta av skoldagen.

 395. Under 1930- och 40-talen
  var den svenska skolidrotten på topp.

 396. Sveriges skolbarn hade gymnastik
  fyra gånger i veckan-

 397. -för att minska till tre
  under 60-talet.

 398. I dag har Sverige minst skolidrott i
  Norden. Bara två lektioner i veckan.

 399. När en ny läroplan infördes 1994-

 400. -minskade antalet idrottstimmar
  i grundskolan från 756 till 500.

 401. Vi har sett hur svenska elevers
  resultat har rasat i mätningar.

 402. Man kan inte låta bli
  att fundera på ifall det-

 403. -hänger ihop med
  att vi rör oss mindre.

 404. Allt började med att Nahlbom
  och Hermansson läste "Spark"-

 405. -skriven av en hjärnforskare.

 406. Den handlar om hur träning påverkar
  hjärnans förmåga till inlärning.

 407. I boken beskrivs hur man lyckats höja
  elevers kunskapsnivå i matematik-

 408. -med 40 % med hjälp
  av just pulsträning i skolan.

 409. Resultaten i Naperville talar för sig
  själva. De var som för svensk skola.

 410. De tappade mark
  i internationella studier.

 411. Ett år efter att de införde detta
  hade de gått upp till hög ranking-

 412. -om det var nummer ett i NO
  och nummer tre i världen i matematik.

 413. De gjorde ett rejält lyft, och det
  handlar om ett helt skolområde.

 414. Vi började springa och diskutera
  de otroliga effekterna man sett.

 415. I Naperville i USA hade
  väldigt många elever blivit duktiga.

 416. Om hälften av det var sant, vore man
  dum om man inte provade det här.

 417. Sagt och gjort. För två år sen fick
  de sin första sexa som i dag är 8A.

 418. ...hur figur fyra och fem ser ut
  baserat på figur ett...

 419. Då hade många elever svårt
  att nå godkänt-

 420. -framförallt i svenska, matte
  och engelska.

 421. Många riskerade att halka efter.

 422. Hur tycker ni att pulsträningen
  har hjälpt er när det gäller skolan?

 423. -Jag är inte lika trött längre.
  -Inte jag heller.

 424. -Känner du att du har blivit bättre?
  -Ja.

 425. I vissa ämnen var jag inte jättebra,
  men nu har jag förbättrat mig enormt.

 426. Jag har fått mycket högre betyg
  än jag hade i sjuan.

 427. Vilka ämnen har du kunnat växa i?

 428. Det är ju alla ämnen.

 429. I dag ser det annorlunda ut. Alla
  i klassen har godkänt i alla ämnen.

 430. Ingenting tar ju bort effekten
  av en bra pedagogik-

 431. -men det känns ganska fantastiskt
  att se en hel klass bli godkänd.

 432. Den här klassen
  har gjort en fantastisk resa.

 433. -Är det åttorna ni kör pulsträning...
  -Ja, precis.

 434. Vi började med åttorna förra året.

 435. Eftersom det har gått så bra
  har rektorn sagt ja-

 436. -till att utöka
  och testa på en klass till.

 437. Märta och Vilma går i 7D och har fått
  pulsträning på schemat, de också.

 438. Om N är figur ett,
  blir det fyra minus tre.

 439. För mig betyder det mycket att man
  kan arbeta och jobba i skolan-

 440. -för annars
  tar det så mycket tid efter skolan.

 441. När vi skulle börja med projektet-

 442. -var jag negativ egentligen.
  Det var jobbigt att arbeta varje dag.

 443. Men egentligen är det skönt att få
  av sig energi. Man är nöjd efteråt.

 444. Vi brukar ofta göra det på morgonen.
  Då kommer man i gång.

 445. Ding!

 446. Man får en glödlampa.

 447. I början var vi den stökigaste
  klassen, och nu bland de lugnaste.

 448. Det är många lärare som säger så
  också. Det är roligare så.

 449. Och att man kan kämpa tillsammans
  i klassen. Ingen orkar stöka runt.

 450. Jag söker upp Martin Ingvar, hjärn-
  forskare på Karolinska institutet.

 451. Jag frågar honom om det är så att
  fysisk aktivitet gör oss smartare.

 452. Det är helt klart.
  Nyligen har man sett-

 453. -att viktiga ämnesomsättnings-
  produkter i hjärnan påverkas-

 454. -liksom vissa faktorer för tillväxt
  och "lim" mellan olika nervceller.

 455. I viss mån kan nervcellsnybildning
  påverkas till det bättre.

 456. Det har forskarna nyligen upptäckt,
  men förutom att vi blir smartare-

 457. -leder fysisk aktivitet även till
  att ämnesomsättningen blir bättre.

 458. Risken för diabetes minskar,
  stresshormonerna sjunker-

 459. -vi blir uthålliga
  och kan koncentrera oss.

 460. Trots alla positiva effekter-

 461. -är skolan en av de få
  med pulsträning på schemat.

 462. Nahlbom tycker att det är konstigt
  att inte fler lyssnar på forskningen.

 463. Det är lätt att titta på pedagogisk
  forskning och glömma hjärnforskning.

 464. Det har vi missat i Sverige.
  Vi bör ta del av hjärnforskningen-

 465. -och integrera den i det pedagogik-
  forskningen ger och göra en syntes.

 466. Vi vet också att med för lite fysisk
  aktivitet och en orörlig livsstil-

 467. -får vi ungar som är lättstressade
  och inte uthålliga för att lära sig.

 468. Att lära sig nånting är en resa. Det
  kräver arbete för att komma nånstans.

 469. Kan vi inte vända trenden
  är det inte bra-

 470. -för rörelse, hjärna och kropp
  hör ihop.

 471. -Känner du dig smartare?
  -Det ska vara här, då.

 472. Det var ett politiskt beslut
  att minska antalet idrottstimmar.

 473. Lärarna i Valdemarsvik ökade antalet
  timmar och resultaten gick upp.

 474. Ser man på. Undrar vad de
  tänker om det i Finland.

 475. Vi har gett mer timmar till sport.
  Det baserar sig på idén-

 476. -att det stimulerar
  elevernas förmåga-

 477. -att ta in mer kunskap
  och teoretiska ämnen.

 478. De går hand i hand.
  Det är nånting vi tror på nu.

 479. Det är ju tvärtom
  mot vad ni har gjort i Sverige.

 480. Får se vem som hade rätt.

 481. Tänk att de alltid ska
  göra allt rätt, där i Finland.

 482. I Sverige talas det
  om kunskapsras och Pisa-chock.

 483. Å andra sidan finns det de som menar
  att Pisa-resultaten-

 484. -bara visar en liten del av
  vad eleverna kan.

 485. Oavsett vad mätningarna visar, har
  kunskapsraset redan börjat märkas-

 486. -på arbetsmarknaden
  och på universiteten.

 487. I flera år har vi fått se-

 488. -att resultaten i den svenska skolan
  sjunker.

 489. Men spelar det nån roll, då? Kan man
  inte klara sig bra utan toppbetyg?

 490. Är man bra i skolan
  får man ett bättre jobb-

 491. -och blir en bättre människa.

 492. Man måste jobba och få pengar.

 493. Har man inte utbildning
  blir man hemlös.

 494. -Tänker du på det mycket?
  -Ganska.

 495. Det är en katastrof
  vilken okunskap vi har i dag.

 496. -Känns det så? Hur märks det?
  -Folk kan ju inget.

 497. Skolan har ju ett jobb i att lära ut
  att tänka, ifrågasätta och ta beslut.

 498. Speciellt när vi går i riktning mot
  att man ska välja själv.

 499. Det blir individen som ska välja.
  Då måste man göra informerade val.

 500. Hur gör man det utan baskunskaper
  om samhället? Det är skitviktigt.

 501. På svenska högskolor
  har man länge märkt-

 502. -att studenterna
  har allt sämre grundkunskaper.

 503. De har kunnat fylla kunskapsluckorna
  genom repetitionskurser.

 504. Nu har ett annat
  och allvarligt problem dykt upp.

 505. Jag upplever att de
  har så stora problem med svenskan-

 506. -att de har svårt att ta till sig
  en utbildning på högskolenivå.

 507. Flera ligger långt under
  den nivå som behövs.

 508. Ordförrådet är litet.
  Dels det de själva använder-

 509. -men de har också svårt att förstå
  de ord vi använder när vi pratar.

 510. Och de har svårt
  att ta sig igenom kurslitteraturen.

 511. De läser för långsamt och de skulle
  behöva slå upp fler ord än de gör-

 512. -vilket tar ner läshastigheten.

 513. De förstår inte vad de läser.

 514. De är inte utbytesstudenter
  eller nyanlända invandrare-

 515. -utan studenter födda i Sverige
  med svenska som modersmål.

 516. Kan det vara så illa?
  Vad säger studenterna?

 517. Det är mycket ditt eget ansvar och du
  måste hålla reda på allting själv.

 518. Man var curlad på gymnasiet med satta
  deadline. Nu får man sätta dem själv.

 519. Man förvånas över
  hur lång tid det tar att läsa.

 520. Det kan ta en dag att läsa 20 sidor
  för att det är skitsvårt.

 521. Du låter nästan chockad.

 522. Man tänker
  att man kan läsa och skriva-

 523. -men att...

 524. Det är inte bara att läsa.
  Man måste analysera.

 525. Att läsa - det var inte så lätt.

 526. I förlängningen säger det nånting om-

 527. -hur svenska ungdomar kan konkurrera
  på en ny arbetsmarknad-

 528. -där man faktiskt tävlar
  med folk från hela världen.

 529. Om de inte klarar sig
  inom den akademiska konkurrensen-

 530. -hur ska de klara sig med vanliga
  jobb? Ska vi tävla som låglönenation?

 531. Aldrig tidigare har Sverige haft så
  många med hög utbildning som nu.

 532. Så hur vårt samhälle har påverkats
  när utbildningsnivån sakta har höjts-

 533. -det vet vi, men vad som händer
  när kunskapsnivån sjunker-

 534. -vet vi inte.
  Det har aldrig hänt förr.

 535. Men det som märks allt tydligare är-

 536. -att svenska företag
  har svårt att hitta arbetskraft.

 537. När Svenskt näringsliv frågade-

 538. -hade hälften av företagen svårt
  att rekrytera folk.

 539. Man måste vara duktig på att läsa.
  Du måste kunna läsa en instruktion.

 540. Riktigt enkla jobb
  är borta ur industrin i dag.

 541. Det krävs att man har kvalifikationer
  för att jobba ute i företagen i dag.

 542. Jag besökte
  ett tekniskt företag i Småland.

 543. Den företagsledaren berättade att han
  stod inför ett generationsskifte.

 544. När han sökte gymnasieingenjörer-

 545. -den kompetens han behövde
  i företaget som hade 200 anställda-

 546. -så sa han:
  "Jag har många ansökningar"-

 547. -"men ingen har relevant utbildning."

 548. "De är florister och modister, och
  det är absolut inte det jag behöver."

 549. "Då får jag göra så att jag tar in
  dem och utbildar dem inom företaget."

 550. Det är klart att det går
  men det kostar.

 551. Vad händer med ett samhälle
  när läsförståelsen blir sämre?

 552. När kunskapsnivåerna sjunker?
  Hur allvarligt är det?

 553. Om vi inte gör nånting
  tappar vi konkurrenskraft.

 554. Då kommer våra företag inte klara av
  att konkurrera, vi tappar i tillväxt.

 555. Vi får lägre inkomster
  och lägre skatteintäkter.

 556. Det innebär mindre pengar
  för vård, skola och omsorg.

 557. Så det är ytterst viktigt. Vårt
  samhälle får leva på en lägre nivå.

 558. Det betyder att man inte förstår
  vetenskapliga resonemang.

 559. Att man inte litar på vetenskap.
  Det gör att man blir lättlurad-

 560. -och kanske tror mer på Bibeln eller
  på vad populistiska politiker säger.

 561. Ett samhälle där folk har förlorat
  förtroendet för forskningen...

 562. ...skulle jag säga är ett samhälle
  där demokratin sitter lite löst.

 563. Lägre standard, populistiska partier
  och hot mot demokratin.

 564. Det låter som en domedagsprofetia.

 565. Men bara för att vi har det bra i dag
  behöver det inte gälla för alltid.

 566. Historien är full av blomstrande
  kulturer som vissnat och dött.

 567. -Det där kändes ju rätt deppigt.
  -Ja.

 568. Men för att svenska elever ska lära
  sig mer måste de ha bra lärare.

 569. I dag verkar politiker och forskare
  vara överens om-

 570. -att man måste höja lärarnas status.

 571. Men frågan är: Hur ska det gå till?

 572. I skolan
  är förstås lärarna den viktigaste...

 573. Läraryrket är ett viktigt yrke.

 574. Se till att höja lärarlönerna och få
  en bra arbetsmiljö på alla skolor.

 575. Läraryrkets status måste höjas.
  Det är slutsatsen.

 576. Alla vill satsa på lärarna, eftersom
  det är få som vill bli lärare idag.

 577. Läget är akut.

 578. Strax innan sommarsemestrarna drog
  i gång presenterades studien Talis.

 579. Hälften av Sveriges lärare hade inte
  blivit lärare om de valt yrke i dag.

 580. Det placerar oss i botten bland de 34
  länder som är med i undersökningen.

 581. Den visar att 5 % av Sveriges lärare
  tycker att yrket har hög status.

 582. I Finland är motsvarande siffra 59 %.

 583. Genomsnittet är 31 %.

 584. Skolverkets generaldirektör
  Anna Ekström har semester.

 585. Det kan hon behöva efter ett tufft
  skolår med alarmerande Pisa-resultat-

 586. -och
  en alltmer infekterad skoldebatt.

 587. I kväll flyger svalorna lågt.

 588. Som om det inte vore nog, ramlar nu
  Talis-rapporten i hennes knä.

 589. Det är ett jättetråkigt resultat.
  Det känns i hjärtat när man läser-

 590. -och tänker på alla lärare som valt
  läraryrket för att de gillar ämnena-

 591. -och för att de gillar att undervisa
  och gillar elever.

 592. Att vi har haft
  så många undersökningar-

 593. -där de svenska elevernas resultat
  har försämrats i många år...

 594. Det är klart att det tär
  på alla som jobbar i skolan.

 595. Det tär på lärarna
  och nu kokar det i Skolsverige.

 596. Många lärare är ledsna och arga på
  att kåren har så låg status.

 597. Johan Kant
  är rektor på Vikingaskolan i Haninge-

 598. -och har precis
  börjat jobba efter semestern.

 599. När han lämnar rektorsexpeditionen
  för dagen, fortsätter hans jobb.

 600. Flera gånger i veckan
  skriver han på en omdebatterad blogg-

 601. -där han kritiserar hur skolan styrs.

 602. Här hängs makthavare ut med namn
  och svordomarna haglar.

 603. Att läsa Talis-rapporten-

 604. -och att hälften av lärarna inte
  skulle bli lärare om de valde om-

 605. -är ju riktigt, riktigt sorgligt.

 606. Men samtidigt måste man också se
  att läraryrket har monterats ner-

 607. -och man måste nånstans förstå
  att lärarna känner på det här sättet.

 608. Att hela tiden bli åsatt av
  media, föräldrar, skolledning-

 609. -inte hinna med, försöka göra
  ett bra jobb, inte få fortbildning-

 610. -och hela tiden få veta att "det
  är mitt fel, det är bara mitt fel"-

 611. -och dessutom inte få betalt
  för det... Sånt gör mig förbannad.

 612. Kant har länge varit arg på
  hur skolan sköts.

 613. Under många år skrev han insändare
  och debattartiklar-

 614. -men utan att få reaktioner-

 615. -tills han började säga precis vad
  han kände på sin blogg. Ocensurerat.

 616. Från början
  var det en katharsisfunktion-

 617. -att få ur sig frustrationen,
  att skriva av sig.

 618. Att svenska lärare har låg status
  är nånting som pågått en lång tid.

 619. Det började med kommunaliseringen där
  man rev ner läraryrket och statusen.

 620. Man var inte så noga med hur mycket
  ämneskunskaper man behövde kunna.

 621. Man kunde ta varandras ämnen. Det
  var inte viktigt att man var behörig.

 622. Lärarna har systematiskt
  blivit nedtryckta i skoskaften.

 623. Det är många gånger arbetsgivarens
  fel att man inte har förstått-

 624. -att lärarna är den viktigaste
  yrkesgruppen i samhället.

 625. Kant är socialdemokrat men hans idéer
  ingår knappast i partiets politik.

 626. Han har egna förslag på hur man
  ska förbättra lärarnas status.

 627. Ett förslag som jag har är att man
  låter lärare göra ett schablonavdrag-

 628. -med 10 000 kronor i månaden
  på sin självdeklaration.

 629. Det innebär att staten
  kan ta kontroll över lärarlönerna.

 630. En annan sak som Kant vill förändra
  i grunden är lärarutbildningen.

 631. Det ska vara attraktivt.
  De bästa ska vilja komma in.

 632. Man ska inte komma in på utbildningen
  på 0,10 poäng på högskoleprovet.

 633. De har fått genomföra
  en dålig utbildning år ut och år in.

 634. Då har de förverkat sin rätt
  att utbilda lärare.

 635. Då kanske KTH och Chalmers
  ska utbilda matte- och NO-lärare.

 636. I ett försök att höja lärarnas status
  har man infört "karriärtjänster"-

 637. -där duktiga lärare
  leder utvecklingsarbetet-

 638. -och får mer i plånboken.

 639. Förut har den enda chansen att
  göra karriär varit att bli rektor.

 640. För den som gillar att undervisa har
  det inte funnits karriärsteg att ta.

 641. Nu införs ett karriärsteg.

 642. Man kan hoppas
  att det bidrar till höjd status.

 643. Men finns det nån koppling mellan
  lärarstatus och elevernas resultat?

 644. "Koppling" vet jag inte, men vi
  kan se att det finns ett samband.

 645. Att de länder där läraryrket har en
  hög status har vi ofta höga resultat.

 646. Det vi vill tillbaka till är-

 647. -en respekt för varandra och för den
  utbildning, kunskap och skicklighet-

 648. -som lärare förvärvar
  när de arbetar som lärare.

 649. Jag glömmer aldrig
  min finska kollega.

 650. Vi diskuterade skillnaderna
  mellan svensk och finsk skola.

 651. Ett skäl till yrkets status i Finland
  är-

 652. -att det finska samhället präglas av
  respekt för kunskap och bildning.

 653. Han frågade om det svenska samhället.
  Jag blev honom svaret skyldig.

 654. Jag tror att skolan måste
  uppfattas som och vara viktig-

 655. -för barn, föräldrar och elever.

 656. För att elever ska lära sig mycket
  måste de känna att det är viktigt.

 657. Vi har visat på de stora förändringar
  som skolan har genomgått under 20 år.

 658. Förändringar
  som kommer från våra politiker.

 659. Snart är det val. Frågar du väljarna
  kan skolfrågan avgöra hur man röstar.

 660. Nästa program har vi bjudit in
  partiledarna till en debatt.

 661. -Hoppas att de kommer.
  -Det är klart de gör. - Vi ses.

 662. Översättning: Cecilia Holmberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Reformvirus i skolan

Avsnitt 3 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Under åren 1991-2014 har reformerna regnat över den svenska skolan. Syftet har varit att förbättra skolan men i stället har resultaten sjunkit liksom lärarnas status. I debatten framhålls ofta Finland som ett lyckat skolsystem där resultaten är fortsatt höga. Där råder politisk enighet kring skolan och inga reformer har genomförts sedan grundskolan infördes. Är det arbetsro som gett Finland deras goda resultat? Finns det något vi kan lära av det finska exemplet? Och hur mycket vilar de politiska besluten kring skolan på vetenskap och beprövad erfarenhet?

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Skola och samhälle, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Välfärd och offentlig sektor
Ämnesord:
Skolan, Sverige, Undervisning, Utbildningspolitik, Utbildningsreformer
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Världens bästa skitskola

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVärldens bästa skitskola

I spåren av kommunaliseringen

Avsnitt 1 av 4

När kommunaliseringen av den svenska skolan inleddes i början av 1990-talet protesterade både lärarna och högern. Är det kommunaliseringen som har orsakat skolans problem med sjunkande resultat och sämre likvärdighet?

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVärldens bästa skitskola

Hur skolan blev en marknad

Avsnitt 2 av 4

Skolpengen, friskolorna och det fria skolvalet var reformer med målet att skapa en mindre segregerad skola. Men det ser idag ut som att det blivit precis tvärtom. Har den nya skolmarknaden ett ansvar för de försämrade skolresultaten?

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVärldens bästa skitskola

Reformvirus i skolan

Avsnitt 3 av 4

Under åren 1991-2014 har reformerna regnat över den svenska skolan. Syftet har varit att förbättra skolan men i stället har resultaten sjunkit liksom lärarnas status. I Finland har inga reformer genomförts sedan grundskolan infördes. Är det arbetsro som gett Finland deras goda resultat?

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVärldens bästa skitskola

Partiledardebatt

Avsnitt 4 av 4

Partiledardebatt om skolan med Jan Björklund (FP), Gustav Fridolin (MP), Stefan Löfven (S), Jonas Sjöstedt (V) och Jimmie Åkesson (SD). Programledare: Isabella Grybe och Natanael Derwinger.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Eleven som producent

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Självförtroendekollaps

Hösten 1999 skriver läraren Anna Kaya i sin dagbok: "Jag kan inte undervisa mina elever. Jag begränsar deras kunskapsutveckling." Hur går man vidare efter att ha konstaterat det? Att utveckla sin undervisning och höja sin kompetens är inte alltid lätt. Särskilt inte när det känns som att ingenting fungerar. Men Anna Kaya, som idag arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, hittade en väg. Här berättar hon om hur hon gjorde.