Titta

Strategier för läsförståelse

Strategier för läsförståelse

Om Strategier för läsförståelse

En serie om att arbeta med läsförståelsestrategier. Vi följer hur en årskurs 3 och en årskurs 5 arbetar med strategierna i olika ämnen. Både elever och lärare delar med sig av sina tankar. I sista avsnittet testar Råby förskola hur de skulle kunna använda sig av strategierna i när de läser högt för barnen. Serien inleds med ett introducerande avsnitt där bland andra forskarna Barbro Westlund och Catharina Tjernberg uttalar sig. Som komplement till serien föreslår vi att du som pedagog fördjupar dig ytterligare i den teoretiska bakgrunden till strategierna.

Till första programmet

Strategier för läsförståelse : IntroduktionDela
 1. I ettan känns det
  som om barnen lär sig läsa-

 2. -och läser för att knäcka läskoden.

 3. Sen kan det ta stopp, så att det
  blir svårt att komma vidare.

 4. Man märker att de har bra läsflyt
  men inte förstår vad de läser.

 5. Att kunna förhålla sig till texter
  är en demokratisk rättighet-

 6. -att kritiskt kunna granska texter-

 7. -men också för att kunna leva oss in
  i andra människors situationer.

 8. Att kunna ta till sig text
  är grundläggande.

 9. Resultaten går ner i svensk skola-

 10. -i matematik och naturvetenskap-

 11. -menar jag att vi måste fråga oss
  hur vi ger stöd i läsförståelse.

 12. Inom matematiken
  finns det många elever-

 13. -som är skickliga på
  att räkna ut algoritmer-

 14. -men som faller
  när det blir problem att lösa-

 15. -alltså benämnda tal,
  för där spelar läsförståelsen in.

 16. Den är grunden för alla skolämnen
  och biljetten till högskolan.

 17. "Allt skulle ha gått bra"-

 18. -"om inte en mus
  hade kommit kilande."

 19. Vi började jobba med lässtrategier-

 20. -när vi fick erbjudande om
  att vara två lärare.

 21. Vi introducerade först spåkulan
  som handlar om att förutsäga.

 22. -Vad vill du förutsäga?
  -Jag tror att Dixie äter upp musen.

 23. Jag tror också att hunden gör det.

 24. Vi introducerad en strategi i taget-

 25. -och märkte direkt
  att de var sugna på att prata.

 26. Jag har aldrig varit med om en klass
  som har samtalat så mycket om böcker.

 27. Jag förstår inte varför trollet
  knöt fast örnen på halsen.

 28. -Jag trodde att det var kroppen.
  -Det var halsen.

 29. Varför gjorde han det?

 30. Troll tänker inte. De är bara elaka
  och gör dumma saker.

 31. Varför har Monica skrivit boken?

 32. Det kan vara stödord. Kan det vara
  för att vi ska bli roade?

 33. När jag började med lässtrategier
  var det mycket planering.

 34. Det tog mycket tid att fundera ut-

 35. -vad jag skulle säga
  och hur jag skulle modellera.

 36. Det var rätt kämpigt
  att byta perspektiv-

 37. -och mer utgå från vad jag upplever
  och visa det för eleverna-

 38. -men det var samtidigt väldigt kul,
  för jag har utvecklat min läsning.

 39. "Byxorna var smutsiga
  och tröjan för stor."

 40. "Att han var barfota
  berodde på att ett annat gatubarn"-

 41. -"hade stulit hans skor
  under natten."

 42. När jag läser det tänker jag på
  när jag hade inbrott i min bil.

 43. Man bör tänka på
  att inte gå för fort fram-

 44. -utan lära eleverna
  en strategi i taget.

 45. Man lär ut den genom att man
  tänker högt och modellerar.

 46. Sen är det viktigt att eleverna
  får praktisera under handledning-

 47. -och sen arbeta självständigt
  när de gör kunskapen till sin egen-

 48. -och behärskar lässtrategin.

 49. Målet är att eleverna ska behärska
  alla läsförståelsestrategierna-

 50. -och då kan man som lärare
  blanda dem i sin undervisning.

 51. När kan vi använda strategin
  vid andra tillfällen?

 52. Prata ihop er lite.

 53. Man kan förutspå när man ska en film.

 54. Man kan kolla på framsidan
  och gissa vad filmen handlar om.

 55. När jag började jobba
  med lässtrategierna-

 56. -ville jag göra dem till mina egna.

 57. Även om jag hade läst på i böckerna
  måste jag få göra dem till mina-

 58. -och den resan måste man få göra-

 59. -så att man inte blir låst vid
  att det är ett recept att följa.

 60. Det gynnar inte gruppen, utan man får
  se vad klassen har för behov-

 61. -och göra anpassningar.

 62. Hej!

 63. De elever som har haft svenska
  som andraspråk har utmärkt sig.

 64. Nu har de fått verktyg
  för att ta sig an svårare texter-

 65. -som för dem innehåller
  mycket begrepp och svåra ord.

 66. Det är jättekul att se.

 67. Jag skulle önska att vi började
  med lässtrategier redan i förskolan.

 68. Det kan man göra på ett enkelt sätt-

 69. -genom att högläsa
  olika texter tillsammans.

 70. Det bör vara
  skönlitterära texter och faktatexter.

 71. "Dörren flög upp."

 72. "Utan ett ord rusade han
  fram till mormor"-

 73. -"och slukade henne
  i en enda munsbit"-

 74. -"i ett nafs."

 75. Det kan man enkelt göra
  genom att högläsa en intressant text-

 76. -och ställa frågor som är utvecklande
  och får barnen att tänka efter.

 77. Man tar upp och förklarar svåra ord,
  och man sammanfattar berättelsen.

 78. Man ger en struktur.

 79. Det är aldrig för sent
  att ändra undervisningen-

 80. -och ta in
  mer av förståelsestrategier.

 81. Om svensk skola
  inte haft traditionen-

 82. -av att undervisa så i läsförståelse-

 83. -måste vi börja med en gång.

 84. Jag har oerhört stort förtroende
  för svenska lärare.

 85. Jag har träffat
  många skickliga lärare.

 86. De är oerhört viktiga just nu.

 87. Textning: Sofie B Granqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Introduktion

Avsnitt 1 av 7

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Här träffar vi de pedagoger som vi sedan följer genom hela serien. De berättar hur de började arbeta med strategierna och vad effekten har blivit. Vi träffar också forskarna Barbro Westlund och Catharina Tjernberg som berättar varför vi bör undervisa i läsförståelse och att det gärna får ske så tidigt som möjligt. Som komplement till denna serie föreslår vi att du som pedagog fördjupar dig i den teoretiska bakgrunden till strategierna.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska > Läsning
Ämnesord:
Läsförståelse, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Strategier för läsförståelse

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Introduktion

Avsnitt 1 av 7

Här träffar vi de pedagoger som vi sedan följer genom hela serien. De berättar hur de började arbeta med strategier för läsförståelse. Vilken effekt har det fått? Vi träffar också forskarna Barbro Westlund och Catharina Tjernberg som berättar varför man bör undervisa i läsförståelse.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Förutspå

Avsnitt 2 av 7

En strategi för läsförståelse är att förutspå. På Kvarnbyskolan arbetar lärarna Martina Jonsson och Johanna Karlsson med en faktatext om fåglar. Det ger dem en bild av barnens förförståelse. Martina tycker att det är viktigt att man som pedagog "tänker högt" under arbetet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Ställa frågor

Avsnitt 3 av 7

Årskurs 3 på Kvarnbyskolan ska åka till Historiska museet. För att skapa intresse för föremålen som finns där använder de sig av en strategi de kallar "frågeapan". Strategin innebär att ställa nyfikna frågor.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Utreda oklarheter

Avsnitt 4 av 7

Alexandra Wastesson, lärare i årskurs 5, säger att språkutveckling sker i alla ämnen. Under gymnastiklektionen tränar eleverna på att läsa en instruktion och utreda oklarheter. På Kvarnbyskolan i årskurs 3 arbetar de med en krävande matteuppgift som innehåller svåra ord och begrepp.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Inre bilder

Avsnitt 5 av 7

Martina Jonsson på Kvarnbyskolan läser högt för eleverna. De föreställer sig sedan en person som beskrivs i boken och målar av henne. Strategin kallas Konstnären. Vi ser också hur Alviksskolan arbetar med strategin Inre bilder, en strategi som inte bygger på samma teoretiska ramverk som de övriga strategierna i denna serie.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Sammanfatta

Avsnitt 6 av 7

Eleverna i årskurs 5 på Alviksskolan arbetar med att plocka ut nyckelord ur en faktatext för att sedan sammanfatta den. Att ta ut det viktigaste i texten är svårt, och eleverna får arbeta i grupp. Eleverna i årskurs 3 på Kvarnbyskolan ska sammanfatta person, plats och problem i högläsningsboken Trollets hjärta.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Högläsning i förskolan

Avsnitt 7 av 7

Läraren Marie Trapp har arbetat med läsförståelsestrategier på lågstadiet i flera år. Vi följer med när hon tillsammans med två förskolepedagoger provar strategierna för första gången på Råby förskola. De förutspår, reder ut oklarheter och sammanfattar.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Jakten på dyslexin

Förståelse, förväntan och familj

Hur lever man upp till höga förväntningar från omgivningen? Vi träffar Stephani som drömmer om en akademisk karriär men där dyslexi är "som en black runt foten". Vi träffar Ola Rosling, son till Hans Rosling, som berättar om både sin och sin fars dyslexi och hur Hans tack vare sin dyslexi kunde kommunicera med hela världen. Vi får också tillgång till en unik, aldrig tidigare publicerad, intervju med Hans där han berättar om sin dyslexi för sin son.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Myter om flerspråkighet

Det finns många missförstånd kring flerspråkighet och hur det påverkar möjligheten för en elev att nå kunskapsmålen, säger Sara Persson, lärare i svenska som andraspåk i Västervik. Hon menar att det trots att det finns bra forskning inte alltid är det som styr hur rektorer, lärare och politiker formar skolan. Här avlivar Sara Persson flera myter och berättar hur man bör jobba för att bygga undervisning på vetenskaplig grund. Hon påpekar att alla på en skola inte kan veta allt utan att varje lärare i svenska som andraspråk bör jobba med att sprida kunskapen i organisationen.