Titta

Strategier för läsförståelse

Strategier för läsförståelse

Om Strategier för läsförståelse

En serie om att arbeta med läsförståelsestrategier. Vi följer hur en årskurs 3 och en årskurs 5 arbetar med strategierna i olika ämnen. Både elever och lärare delar med sig av sina tankar. I sista avsnittet testar Råby förskola hur de skulle kunna använda sig av strategierna i när de läser högt för barnen. Serien inleds med ett introducerande avsnitt där bland andra forskarna Barbro Westlund och Catharina Tjernberg uttalar sig. Som komplement till serien föreslår vi att du som pedagog fördjupar dig ytterligare i den teoretiska bakgrunden till strategierna.

Till första programmet

Strategier för läsförståelse : Ställa frågorDela
 1. Nu börjar vi!

 2. Tiden går.

 3. Kom, kom!

 4. "Den nyfödda pojken
  hade tofsar på öronen"-

 5. -"en svart tofs på vardera örat."

 6. "'Han har hundöron', viskade mamman
  med iskall fasa i rösten."

 7. Ibland när jag läser stoppar jag,
  och när jag läste det här-

 8. -började jag fundera.

 9. Kan barn
  verkligen ha tofsar på öronen?

 10. Att ställa frågor är viktigt,
  för det skapar en nyfikenhet-

 11. -men också en djupare förståelse,
  där de går in i dialog med texten:

 12. Varför vill författaren
  skriva texten?

 13. Kan jag koppla det
  till mina erfarenheter?

 14. Det finns
  tre nivåer av frågor till texten:

 15. "På raden", då man hittar svaret
  direkt i texten.

 16. Vilken titel har boken?

 17. Sen har vi "mellan raderna".
  Budskapet står inte direkt i texten-

 18. -men när jag läser förstår jag
  vad det handlar om.

 19. Sen har vi "bortom raderna",
  då man funderar över budskapet.

 20. Man kan göra kopplingar
  till sitt liv.

 21. Vi har kommit så långt
  att vi blandar frågenivåerna.

 22. -Mellan raderna, då...?
  -Varför retar grannbarnen Alex?

 23. -Ja, det blir bra.
  -Var det inte de äldre syskonen?

 24. Det är samma sak.

 25. Här står det "pojken som så småningom
  kom att leva med hundar".

 26. Då skulle han säga "jag".

 27. Han pratar om sig själv
  i tredje person.

 28. Nu har ni en bra fråga:
  Vem är berättarrösten?

 29. Vi kanske inte får svar redan nu,
  utan vi behöver läsa mer.

 30. Vi ska gå igenom en ny strategi
  som heter "frågeapan".

 31. Det är en apa som är jättenyfiken.

 32. Den ställer mycket frågor.

 33. När vi använder frågeapan
  ska vi också ställa frågor.

 34. Vem? Varför?

 35. Var?

 36. Vad?

 37. När?

 38. Hur?

 39. När vi åker till museet,
  ska vi träna på frågeapan.

 40. -Varför hade man en sån?
  -Det tänkte jag ju säga.

 41. Jag är nyfiken på...

 42. Jag är nyfiken på vad man gjorde
  med den och vad man hade den till.

 43. Jag är nyfiken på om det är en gåva.

 44. Vi använde frågeapan
  på Historiska museet-

 45. -för att väcka elevernas nyfikenhet
  för föremålen som finns där.

 46. -Den är fin.
  -Det ser ut som en sax.

 47. Jag är nyfiken på hur gammal den är.

 48. Jag är nyfiken på
  var den kommer ifrån.

 49. ...och när man hittade den.

 50. Att man öppnar upp
  för att vara nyfiken-

 51. -öppnar för "wow" på nåt sätt.

 52. Det är en frågeapa!

 53. De använde frågeapan
  när de tittade i andra montrar också.

 54. Det var nåt skelett, och då sa de:
  "Vem är det? Hur har den dött?"

 55. -Varför är han glad när han är död?
  -Får jag se?

 56. -Ser du?
  -Där är den!

 57. "Mannen med föremål..."

 58. "Begravdes..."

 59. Här låter det "kittel".

 60. "Med sig i graven hade han"-

 61. -"en skopa, en sil och två glas"-

 62. -"allt som behövdes
  för att dricka på romerskt vis."

 63. Jag är nyfiken på
  var den kommer ifrån.

 64. -Fick du veta det?
  -Järnåldern.

 65. -De skulle dricka på romerskt vis.
  -Italien, då.

 66. -Det verkar så.
  -Jag skriver det.

 67. -Hur använde man den? Det är en sil.
  -Är det en sil?

 68. Jag kollar.
  Det är mycket hål, så det kan rinna.

 69. Skulle det vara en sil med i graven?

 70. Kan man inte fråga
  varför mamman lämnade Alex?

 71. -Jo.
  -Är det "bortom raderna"?

 72. -Vi fick aldrig svar.
  -Ska vi ta den, då?

 73. -Varför han...
  -Varför vi...

 74. Varför fick han inte
  följa med mamman?

 75. Varför fick Alex inte
  följa med till USA?

 76. På raden skrev vi:
  Vad fick Alex i present?

 77. Mellan raderna skrev vi: Varför
  gick Alex till busshållplatsen?

 78. Den här lektionen klarade de av
  att skriva egna frågor väldigt bra-

 79. -bättre än jag hade förväntat mig
  inför den här lektionen.

 80. Att de jobbar i grupp
  och stöttar varandra-

 81. -kommer att leda till
  att de kan skriva egna frågor sen.

 82. Då har vi nått dit vi ska.

 83. Där är den med brösten!

 84. Det var ingen docka och ingen sax.

 85. "Ofta är det i trä..."

 86. Det är en kärnpunkt i arbetssättet-

 87. -att man hela tiden som pedagog
  måste tänka-

 88. -att vi använder texten
  för att hitta svaret.

 89. Det växer sakta men säkert fram-

 90. -när de lär sig att bläddra
  fram och tillbaka och hitta spåren.

 91. Det är ett evigt arbete,
  som man kan göra hela livet.

 92. Textning: Sofie B Granqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Ställa frågor

Avsnitt 3 av 7

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Årskurs 3 på Kvarnbyskolan ska åka till Historiska museet. För att skapa intresse för föremålen som finns där använder de sig av en strategi de kallar "frågeapan". Strategin innebär att ställa nyfikna frågor. Eleverna får bilder på föremål de ska leta efter på museet och frågorna blir många. Vem har haft det här? Varifrån kommer det? Hur användes det? Svaren hittar de i text på museet. Årskurs 5 på Alviksskolan har arbetat länge med att ställa frågor på text. Klassen blir indelad i grupper och tillsammans skriver de ner frågorna, och målet är att det som de klarar av att göra i grupp idag ska de klara av att göra ensamma så småningom.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska > Läsning
Ämnesord:
Läsförståelse, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Strategier för läsförståelse

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Introduktion

Avsnitt 1 av 7

Här träffar vi de pedagoger som vi sedan följer genom hela serien. De berättar hur de började arbeta med strategier för läsförståelse. Vilken effekt har det fått? Vi träffar också forskarna Barbro Westlund och Catharina Tjernberg som berättar varför man bör undervisa i läsförståelse.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Förutspå

Avsnitt 2 av 7

En strategi för läsförståelse är att förutspå. På Kvarnbyskolan arbetar lärarna Martina Jonsson och Johanna Karlsson med en faktatext om fåglar. Det ger dem en bild av barnens förförståelse. Martina tycker att det är viktigt att man som pedagog "tänker högt" under arbetet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Ställa frågor

Avsnitt 3 av 7

Årskurs 3 på Kvarnbyskolan ska åka till Historiska museet. För att skapa intresse för föremålen som finns där använder de sig av en strategi de kallar "frågeapan". Strategin innebär att ställa nyfikna frågor.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Utreda oklarheter

Avsnitt 4 av 7

Alexandra Wastesson, lärare i årskurs 5, säger att språkutveckling sker i alla ämnen. Under gymnastiklektionen tränar eleverna på att läsa en instruktion och utreda oklarheter. På Kvarnbyskolan i årskurs 3 arbetar de med en krävande matteuppgift som innehåller svåra ord och begrepp.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Inre bilder

Avsnitt 5 av 7

Martina Jonsson på Kvarnbyskolan läser högt för eleverna. De föreställer sig sedan en person som beskrivs i boken och målar av henne. Strategin kallas Konstnären. Vi ser också hur Alviksskolan arbetar med strategin Inre bilder, en strategi som inte bygger på samma teoretiska ramverk som de övriga strategierna i denna serie.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Sammanfatta

Avsnitt 6 av 7

Eleverna i årskurs 5 på Alviksskolan arbetar med att plocka ut nyckelord ur en faktatext för att sedan sammanfatta den. Att ta ut det viktigaste i texten är svårt, och eleverna får arbeta i grupp. Eleverna i årskurs 3 på Kvarnbyskolan ska sammanfatta person, plats och problem i högläsningsboken Trollets hjärta.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Högläsning i förskolan

Avsnitt 7 av 7

Läraren Marie Trapp har arbetat med läsförståelsestrategier på lågstadiet i flera år. Vi följer med när hon tillsammans med två förskolepedagoger provar strategierna för första gången på Råby förskola. De förutspår, reder ut oklarheter och sammanfattar.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Samverkan kring flerspråkighet

Elisabeth Lindén är forskare i specialpedagogik och här föreläser hon om elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska. Hon anser att flerspråkiga elever ska kunna få sin första läs- och skrivundervisning i olika ämnen och på olika språk samtidigt. Nyckeln till framgång är samverkan mellan modersmålslärare och specialpedagoger och att man bygger läsningen på elevens starkaste språk. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Enaam Alsaffouri är lärare från Syrien

Bland flyktingarna som kommit till Sverige från Syrien finns många lärare. Samtidigt råder det lärarbrist här. Det har lagts fram förslag på snabbspår för att få in fler lärare från till exempel Syrien i den svenska skolan. Enaam Alsaffouri jobbade som lärare i Damaskus innan hon tvingades fly tillsammans med sin familj. Efter ett par års studier i svenska på SFI gör hon nu praktik på Petersvenskolan i Landskrona. Hur ser hon på sina möjligheter att kunna jobba som lärare i Sverige? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan skolan här och den i Syrien?