Titta

Strategier för läsförståelse

Strategier för läsförståelse

Om Strategier för läsförståelse

En serie om att arbeta med läsförståelsestrategier. Vi följer hur en årskurs 3 och en årskurs 5 arbetar med strategierna i olika ämnen. Både elever och lärare delar med sig av sina tankar. I sista avsnittet testar Råby förskola hur de skulle kunna använda sig av strategierna i när de läser högt för barnen. Serien inleds med ett introducerande avsnitt där bland andra forskarna Barbro Westlund och Catharina Tjernberg uttalar sig. Som komplement till serien föreslår vi att du som pedagog fördjupar dig ytterligare i den teoretiska bakgrunden till strategierna.

Till första programmet

Strategier för läsförståelse : SammanfattaDela
 1. Howdy, everybody. Det är jag som
  är cowboy Jim. Jag sammanfattar.

 2. Jag fångar det viktigaste i texten
  och innehållet.

 3. Nu ska jag läsa en text för er.

 4. Sammanfatta texter
  kan man göra med olika texttyper.

 5. Det behöver inte vara en berättelse.
  Det kan vara en faktatext.

 6. Det är det vi ska jobba med i dag.
  Faktatexter.

 7. En lektion när vi ska träna på
  att sammanfatta känns extra pirrig-

 8. -för att det krävs mycket av eleverna
  när de ska jobba med den strategin.

 9. De ska både kunna
  plocka ut nyckelbegrepp-

 10. -de ska kunna
  plocka ut det viktigaste i texten-

 11. -och sen skriva med egna ord.

 12. Det har jag märkt
  att eleverna tycker är svårt.

 13. Det jag brukar göra när jag
  får en sån text är att jag skumläser.

 14. Man läser inte i detalj,
  utan man skummar.

 15. Man tittar på rubriken,
  kanske läser lite i början...

 16. Sammanfatta är det värsta.

 17. När vi ska sammanfatta
  känns det som om jag ska gå i bitar.

 18. Man måste komma ihåg mycket mera
  av vad som händer.

 19. Sen måste man korta ner texten.
  Det tar lång tid.

 20. Exakt.

 21. Plats...

 22. Fundera nu. Vem är personerna?
  Vilka platser är de på?

 23. Och vad
  är problemet i "Trollets hjärta"?

 24. -"Promblem..."
  -Problem.

 25. Problem. "Promblemet blir..."

 26. Jag skriver alltid "m".

 27. "Problemet..."

 28. Det är kul att sammanfatta
  för då hittar man det viktigaste.

 29. Men varför är det roligt?

 30. Man får veta
  vad berättelsen handlar om.

 31. För då vet man vad det viktigaste är.

 32. Personerna i "Trollets hjärta"
  är pojken, flickan, anden, bonden-

 33. -gäddan, örnen och vargen.

 34. Okej.

 35. Jag håller inte med om det,
  för anden är bara med på slutet.

 36. Jag tycker att trollet, pojken,
  flickan, vargen, gäddan och örnen-

 37. -är de viktigaste personerna.

 38. Jag tycker att
  de viktigaste personerna är pojken.

 39. Ja, för när man sammanfattar
  måste man ju välja.

 40. Det är ju det.
  Man ska inte berätta alla detaljer.

 41. Man ska ta bara det viktigaste. Okej.

 42. Ett annat sätt
  att sammanfatta en bok eller en text-

 43. -är ju med en rubrik.

 44. Den här boken
  heter "Trollets hjärta".

 45. Kan det vara en slags sammanfattning?

 46. Jag vill att ni i era grupper-

 47. -kommer fram till en annan titel.
  Nåt annat boken kan heta.

 48. Ja! "Promeneringen till hjärtat".

 49. Vet du vad man kan säga i stället för
  "promeneringen"? Vandringen.

 50. Ja, "Vandringen till hjärtat".

 51. -"Trollets död"!
  -Vad då "trollet"?

 52. "Trollets död"!

 53. -Vad tycker tjejerna om förslaget?
  -Vad?

 54. -"Trollets död".
  -Det låter som en jättedramatisk bok.

 55. -Ja. "Trollets död".
  -Eller "Gäddans död"!

 56. Att sammanfatta
  är jättekul, faktiskt.

 57. Det är bra
  att höra andras sammanfattningar.

 58. Ja.

 59. Då får man veta vad de tänker,
  inte bara vad vi tänker.

 60. Men tänk om alla har samma, allihopa?

 61. -Alla kan inte ha helt samma.
  -Ja, men ibland...

 62. ...kan man på en hel lektion
  ha samma tanke.

 63. Det kan hända, men det är roligt
  att höra andras sammanfattningar.

 64. -Vad hade Hafsa för förslag?
  -Ja, säg.

 65. -Jag vill att den ska heta "Trollet".
  -Att den bara ska heta "Trollet".

 66. Man kan sammanfatta
  med ett ord, också.

 67. "Trollets död", "Trollet". Tack.

 68. -Det är ett exempel på ett nyckelord.
  -Ja. "Förebygga".

 69. Vilket är viktigast av dem?
  "Brottslingen bryter mot lagen..."

 70. Vilket är mest som ett nyckelord?

 71. "Låsa in honom"
  är inte direkt ett nyckelord.

 72. Det var bra att jag fick sammanfatta
  tillsammans med någon-

 73. -för sammanfatta själv är jobbigt.

 74. Det blir för långt och...
  Ja, helt enkelt.

 75. Då får man en annans idéer.
  Vad den tycker.

 76. "Polisen informerar hur vi skyddar
  oss mot våld, stöld och annat brott."

 77. "Om någon gör ett brott, kan polisen
  låsa in personerna på häktet."

 78. "Där får de sitta tills åklagaren
  har undersökt fallet."

 79. Chantelle. Kan du ge en stjärna
  till Vilgot och Rebecka?

 80. Ja. Jag tyckte
  att de använde mycket nyckelord.

 81. Jag tyckte att texten var bra.
  Den var medellång-

 82. -och den hade rätt bra ord i sig.

 83. Hanna. Tips till nästa gång?

 84. -Kanske lite kortare.
  -Att korta ner lite till.

 85. Den här strategin är en viktig
  strategi även i det fortsatta livet-

 86. -där eleverna kommer att möta
  olika texter som de måste bearbeta.

 87. Att ha ett verktyg
  för att sätta ord på vad jag läste-

 88. -vad det handlar om och kort summera-

 89. -tror jag är en jätteviktig förmåga
  att ha, även när man blir äldre.

 90. Här inne är
  Antonio, Melissa, Birkti, Jonas-

 91. -och Elissa, Martina, Gabriella...

 92. Hur skulle man kunna sammanfatta oss?

 93. -Barnen i 3C.
  -Ja!

 94. Det blev ett bra samtal på slutet-

 95. -eftersom det var många som inte
  brukar räcka upp handen som var med.

 96. Det är ju sant
  att med det här arbetssättet-

 97. -så skapas enorm aktivitet i gruppen.

 98. Det gör ju att man blir så lycklig-

 99. -för att barnen faktiskt älskar
  att diskutera.

 100. Som Gabriella sa när hon kom:

 101. "Åh, det ska bli så roligt att höra
  vad alla har att säga i dag."

 102. Så hon var jätteförväntansfull.

 103. Det är ju fantastiskt att känna så
  när man kommer till skolan.

 104. Textning: Cecilia Holmberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Sammanfatta

Avsnitt 6 av 7

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Eleverna i årskurs 5 på Alviksskolan arbetar med att plocka ut nyckelord ur en faktatext för att sedan sammanfatta den. Att ta ut det viktigaste i texten är svårt, och eleverna får arbeta i grupp. Årskurs 3 på Kvarnbyskolan ska sammanfatta högläsningsboken Trollets hjärta. Eleverna ska tillsammans sammanfatta person, plats och problem, något som leder till livliga diskussioner.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska > Läsning
Ämnesord:
Läsförståelse, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Textförståelse, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Strategier för läsförståelse

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Introduktion

Avsnitt 1 av 7

Här träffar vi de pedagoger som vi sedan följer genom hela serien. De berättar hur de började arbeta med strategier för läsförståelse. Vilken effekt har det fått? Vi träffar också forskarna Barbro Westlund och Catharina Tjernberg som berättar varför man bör undervisa i läsförståelse.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Förutspå

Avsnitt 2 av 7

En strategi för läsförståelse är att förutspå. På Kvarnbyskolan arbetar lärarna Martina Jonsson och Johanna Karlsson med en faktatext om fåglar. Det ger dem en bild av barnens förförståelse. Martina tycker att det är viktigt att man som pedagog "tänker högt" under arbetet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Ställa frågor

Avsnitt 3 av 7

Årskurs 3 på Kvarnbyskolan ska åka till Historiska museet. För att skapa intresse för föremålen som finns där använder de sig av en strategi de kallar "frågeapan". Strategin innebär att ställa nyfikna frågor.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Utreda oklarheter

Avsnitt 4 av 7

Alexandra Wastesson, lärare i årskurs 5, säger att språkutveckling sker i alla ämnen. Under gymnastiklektionen tränar eleverna på att läsa en instruktion och utreda oklarheter. På Kvarnbyskolan i årskurs 3 arbetar de med en krävande matteuppgift som innehåller svåra ord och begrepp.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Inre bilder

Avsnitt 5 av 7

Martina Jonsson på Kvarnbyskolan läser högt för eleverna. De föreställer sig sedan en person som beskrivs i boken och målar av henne. Strategin kallas Konstnären. Vi ser också hur Alviksskolan arbetar med strategin Inre bilder, en strategi som inte bygger på samma teoretiska ramverk som de övriga strategierna i denna serie.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Sammanfatta

Avsnitt 6 av 7

Eleverna i årskurs 5 på Alviksskolan arbetar med att plocka ut nyckelord ur en faktatext för att sedan sammanfatta den. Att ta ut det viktigaste i texten är svårt, och eleverna får arbeta i grupp. Eleverna i årskurs 3 på Kvarnbyskolan ska sammanfatta person, plats och problem i högläsningsboken Trollets hjärta.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaStrategier för läsförståelse

Högläsning i förskolan

Avsnitt 7 av 7

Läraren Marie Trapp har arbetat med läsförståelsestrategier på lågstadiet i flera år. Vi följer med när hon tillsammans med två förskolepedagoger provar strategierna för första gången på Råby förskola. De förutspår, reder ut oklarheter och sammanfattar.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Nationella prov i grundskolan

Antalet nationella prov blir fler och både lärare och elever känner sig stressade över mängden. Här berättar pedagogikforskaren Åsa Hirsh om ett nystartat forskningsprojekt som handlar om just nyttan med nationella prov. Studien fokuserar bland annat på hur lärare uppfattar att eleverna påverkas av proven, samt hur provresultaten kan användas för att se enskilda elevers behov. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad betyder skolmiljön för hur eleverna mår?

Barn och unga i Sverige mår allt sämre enligt flera undersökningar de senaste decennierna. Men forskningen har släpat efter. Vi träffar forskare som tittar på hur skolmiljö, hälsa och skolresultat hänger ihop och samverkar. Och vi besöker Malmaskolan i Kolsva som sedan flera år arbetar aktivt för en bra skolkultur där elevhälsan är en angelägenhet för hela skolans personal. Satsningen har enligt skolans rektor Johan Hallberg lett till att fler klarar skolan och blir behöriga till gymnasiet.