Titta

Vem bestämmer vad? - albanska

Vem bestämmer vad? - albanska

Om Vem bestämmer vad? - albanska

I fyra animerade filmer går vi igenom vem som bestämmer vad. Hur fungerar det när man tar beslut om till exempel älgjakt, BMX-banor, gratis glasögon eller förbud av miljöfarliga glödlampor? Vi får se hur det fungerar när riksdagen, kommunen, landstinget och EU tar beslut. Vilka är det som bestämmer, hur går det till, och vem är det som bestämmer vilka det är som bestämmer?

Till första programmet

Vem bestämmer vad? - albanska : EUMaterialDela
 1. Vem bestämmer vad?

 2. Sverige är medlem i EU.

 3. Det betyder att vissa beslut inte fattas
  i Sverige, utan gemensamt i EU.

 4. 28 länder är med just nu.
  Fler vill vara med.

 5. EU skapades 1958
  med syftet att bevara freden i Europa.

 6. Men vad bestäms i EU egentligen?

 7. Jo, EU sysslar med
  till exempel miljö- och flyktingpolitik-

 8. -och att bekämpa
  gränsöverskridande brottlighet.

 9. EU samordnar medlemsländernas
  ekonomiska politik.

 10. Så EU bestämmer över vissa saker,
  men inte i alla frågor.

 11. När det gäller beslut om skola och
  sjukvård bestämmer Sverige, inte EU.

 12. Men om en svensk lag går emot
  en EU-lag, då gäller EU-lagen.

 13. Sverige har i vissa fall fått undantag
  från EU:s regler, t.ex. för snus.

 14. Men en del lagar måste vi följa,
  t.ex. när det handlar om miljön.

 15. Så här gick det till när EU beslutade-

 16. -att förbjuda tillverkningen
  av gamla miljöfarliga glödlampor.

 17. 2003 - en lag blir till.

 18. Det började med att EU-kommissionen
  lade fram ett lagförslag-

 19. -som handlade om att förbjuda till-
  verkningen av miljöfarliga glödlampor.

 20. EU-kommissionen består av
  en person från varje EU-land.

 21. Sveriges regering bestämmer
  vem som blir EU-kommissionär.

 22. Idag finns 28 kommissionärer.

 23. Sveriges kommissionär
  heter Cecilia Malmström.

 24. EU-kommissionens uppgift
  är att föreslå nya lagar-

 25. -och förhandla med länder utanför EU.

 26. Okej, men tillbaka till glödlamporna.

 27. Innan det blev ett färdigt lagförslag
  hade kommissionen diskuterat frågan-

 28. -med företag och organisationer som
  kan miljö och glödlampstillverkning.

 29. April 2004. Lagförslaget går nu vidare
  till Europaparlamentet.

 30. Europaparlamentets huvuduppgift-

 31. -är att besluta om nya EU-lagar
  tillsammans med Ministerrådet.

 32. Parlamentet godkänner även
  nya medlemsländer.

 33. Det är den enda institutionen
  som väljs av folket.

 34. Det är val till EU-parlamentet
  vart femte år.

 35. Då kan alla som får rösta i Sverige
  och i de andra EU-länderna-

 36. -rösta på de partier som de vill
  ska ha inflytande i EU-parlamentet.

 37. I EU-parlamentet finns det politiker
  från alla länder som är med i EU.

 38. Landets storlek bestämmer hur många
  ledamöter ett land har i parlamentet.

 39. Totalt finns 766 platser
  och ledamöter.

 40. Ju fler platser,
  desto större chans att påverka.

 41. Sverige har 20 platser-

 42. -alltså sitter 20 svenska politiker
  i EU-parlamentet.

 43. De länder som har flest platser
  är stora länder-

 44. -som Tyskland, Frankrike,
  Italien och Storbritannien.

 45. Men tycker EU-parlamentet
  som EU-kommissionen?

 46. Jo, i alla fall nästan.

 47. I april 2004 röstade EU-parlamentet
  ja till förslaget-

 48. -men föreslog vissa tillägg till lagen.

 49. Bland annat ville de att konsumenterna
  ska få tydlig information-

 50. -om hur de nya glödlamporna
  påverkar miljön.

 51. November 2004.

 52. Medlemsländerna
  förhandlar i Ministerrådet.

 53. När EU-parlamentet
  har gjort sitt tillägg till lagen-

 54. -är det dags för Ministerrådet
  att ta upp förslaget.

 55. Om det ska bli en ny lag
  måste båda parter vara överens.

 56. I Ministerrådet samlas ministrarna
  från de 28 EU-länderna-

 57. -för att debattera och fatta beslut.

 58. Om det handlar om miljö
  träffas miljöministrarna-

 59. -och handlar det om jordbruk
  träffas jordbruksministrarna.

 60. Ministerrådet stiftar EU:s lagar
  tillsammans med EU-parlamentet.

 61. Okej! Tycker Ministerrådet
  som EU-parlamentet?

 62. Tja, inte riktigt. Så då går frågan
  tillbaka till Europaparlamentet igen.

 63. De förhandlar vidare.

 64. Till slut kommer EU-parlamentet
  och Ministerrådet överens om-

 65. -hur den nya lagen ska se ut.

 66. I april 2005
  fattar EU-parlamentet sitt beslut-

 67. -och i maj 2005
  godkänns förslaget av Ministerrådet.

 68. Alla är överens
  och det är beslutat om en ny lag-

 69. -som förbjuder tillverkningen
  av gamla miljöfarliga glödlampor.

 70. Mars 2008. Sveriges riksdag
  fattar beslut om en ny lag.

 71. Nu är det dags för alla EU:s medlems-
  länder att införa den nya lagen.

 72. Sveriges riksdag säger ja
  till den nya lagen den 6 mars 2008-

 73. -och den 1 maj samma år
  börjar den gälla.

 74. September 2009.

 75. Tillverkningen av de miljöfarliga,
  energislukande glödlamporna förbjuds.

 76. Så det tog sin lilla tid.

 77. Från 2003, när EU-kommissionen
  lade fram förslaget-

 78. -till 2009,
  då lagen började gälla i Sverige.

 79. Så EU har mycket att säga till om
  i sina medlemsländer.

 80. Så om du får rösta i EU-valet,
  se till att vara med och påverka!

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

EU

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får också se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör och vilken relation de har till varandra. Det är val till EU-parlamentet var femte år, men vilka är det vi röstar på? Och vad kan de bestämma?

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Albanska
Ämnesord:
Europeiska unionen, Internationella relationer, Internationellt samarbete, Politik, Politiskt beslutsfattande, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Ladda ner

Alla program i Vem bestämmer vad? - albanska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVem bestämmer vad? - albanska

EU

Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVem bestämmer vad? - albanska

Riksdagen

Hur fungerar riksdagen? Och vilka är det som sitter där? Vi får se hur det går till att ta ett beslut i riksdagen, från förslag till ny lag.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVem bestämmer vad? - albanska

Kommunen

I kommunen bestäms det mesta om det som rör medborgarnas vardag. Men hur går det till att ta ett beslut i kommunfullmäktige, och vilka får lov att lämna in förslag? Och hur gör man om man få en politiker att ta upp ens alldeles egna förslag?

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVem bestämmer vad? - albanska

Landstinget

Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Hur går det till när det fattas beslut i landstinget?

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning

Mer grundskola 7-9 & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Vem bestämmer vad? - somaliska

Landstinget

Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Hur går det till när det fattas beslut i landstinget?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Moderna spökhistorier - finska

Spökbussen

Felicia rymmer från sin by med bussen för att komma till den stora staden. Men det är något som inte stämmer. Varför är passagerarna ansiktslösa?