Titta

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Om UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Föreläsningar från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Forskare och experter redogör för hur den digitala mobbningen sker och vilka konsekvenser det får för både mobboffret och mobbaren. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Till första programmet

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar : Utseenderelaterad mobbning på nätetDela
 1. Vi pratade om aggressivitet på nätet,
  och nu ska det handla om mobbning.

 2. Vi ska ta en lite annan vinkel-

 3. -och också prata om utseende på nätet
  och utseende-ideal på nätet.

 4. Det finns överallt på nätet.

 5. Exemplen är från spel,
  som World of Warcraft-

 6. -från bloggar, selfies och reklam.

 7. Nätet hyser
  många olika utseende-ideal-

 8. -men när det gäller tonåringar
  är det slående hur lika budskapen är-

 9. -när det gäller utseende-ideal.

 10. Som man kan se på bilderna är fokus
  mycket på det som polariserar könen-

 11. -det som skiljer män och kvinnor åt.

 12. Det är fokus på muskler för män, och
  tjejer ska vara smala och sexiga.

 13. Idealen som presenteras för ungdomar
  är snarlika på många olika håll.

 14. "Skönheten ligger i betraktarens öga"
  gäller inte på nätet.

 15. Där är budskapen väldigt enhetliga.

 16. Inte minst för tjejer
  är de väldigt detaljerade-

 17. -hur kroppsdelar ska se ut, och de
  gäller i stort sett hela kroppen.

 18. Det är detaljerade ideal,
  väldigt könade.

 19. Samma budskap sprids över nätet.

 20. Man har börjat manipulera bilder,
  och då har idealen blivit extremare.

 21. Forskning visar att utseende-ideal
  som presenteras av dem som liknar en-

 22. -påverkar ännu mer, till exempel
  sånt som presenteras på bloggar.

 23. Man påverkas mer av att nån som är
  mer lik en förändrar sitt utseende-

 24. -än vad man påverkas av stjärnorna.

 25. Framför allt är det
  väldigt likartade budskap över nätet.

 26. Medierådet har gjort
  studier om kön och utseende på nätet.

 27. I en rapport från 2014
  är en slutsats-

 28. -att det är mer okej för tjejer
  att ägna sig åt utseende på nätet.

 29. I rubriken på den här programpunkten-

 30. -lyfter jag fram
  att det är en fråga för tjejer.

 31. Medierådet tittade också
  på hur man använder media.

 32. Det handlar om när man använder
  vissa media i mer än tre timmar.

 33. 20 % av tjejerna använde sociala
  medier mer än tre timmar per dag-

 34. -men bara 4 % av killarna.

 35. För dator- och tv-spel
  var det tvärtom.

 36. 0 % tjejer spelar över tre timmar
  per dag men hela 36 % killar.

 37. Det är en väldigt könad värld
  på nätet.

 38. En av Medierådets studier
  fokuserade på selfies.

 39. Det var intervjuer och fokusgrupper
  med killar och tjejer om selfies.

 40. Det illustrerar
  utseende och kön på nätet.

 41. De mörkare är vad killar sa,
  de ljusare är tjejer.

 42. Killarna sa: "Visa inga inställsamma
  miner, ha gärna ett stenansikte."

 43. Tjejerna sa: "Se gärna glad ut."

 44. Tjejerna sa: "Ta många bilder."

 45. Killarna sa:
  "Det är onödigt att byta bild."

 46. Flickor sa: "Var inte osminkad."

 47. Killarna vill inte ha för mycket gelé
  i luggen för det kan verka bögigt.

 48. Killarna vill visa saker de har köpt,
  medan tjejerna tar på sig nya kläder.

 49. Det blir en könad värld
  och ett väldigt fokus på utseende.

 50. Man har olika sätt
  att se på utseende.

 51. Vi ska närma oss det här med mobbning
  på nätet. I en ny studie fann man-

 52. -att det var dubbelt så vanligt att
  en överviktig tonåring var nätmobbad-

 53. -än en normalviktig.

 54. De överviktiga ungdomarna
  är betydligt oftare-

 55. -utsatta för mobbning på nätet.

 56. I vår studie...

 57. Jag missade att säga att vi är många
  som har varit inblandade i arbetet-

 58. -bland annat Sofia Berne, som är här,
  och Johanna Kling och Carolina Lunde.

 59. Vi är flera i det här projektet.

 60. Det som vi gjorde här...
  Kanske kan jag få den att lysa.

 61. Vad tänker elever i allmänhet-

 62. -både de som har blivit utsatta
  och de som inte har det, om utseende?

 63. Är nätmobbning inriktad på utseendet?

 64. Vi var intresserade av kön:
  När man mobbades av det egna könet-

 65. -och av det motsatta könet.

 66. Det vi fann ser man här:

 67. Alla trodde att när flickor är offer
  är utseendet i fokus.

 68. Det vi presenterar här är när de sa-

 69. -att nätmobbning ofta eller alltid
  är inriktat på utseendet.

 70. 90 % tyckte så överhuvudtaget,
  inte bara "ofta" eller "alltid".

 71. De här tror att utseendet
  ofta eller alltid är i fokus.

 72. Ni ser de bruna siffrorna. I årskurs
  nio var det ännu vanligare att tro-

 73. -att framför allt när tjejer är offer
  är utseendet i fokus.

 74. Två internationella studier och
  Friends nätrapport visar samma sak:

 75. Utseendet är den vanligaste
  orsaken till mobbning enligt offren.

 76. Man har gett ungdomar
  olika möjligheter att beskriva-

 77. -vad offren själva tror är orsaken
  till att de blir mobbade på nätet.

 78. I de tre studierna
  är utseendet det vanligaste.

 79. Offren upplever att det är orsaken
  till att de blev utsatta.

 80. I en annan studie tittade vi på-

 81. -om synen på kroppen påverkas,
  alltså kroppsuppfattningen-

 82. -när man utsätts för sån mobbning.

 83. Ungdomar som cybermobbas
  har sämre kroppsuppfattning.

 84. De är mer missnöjda med sin kropp-

 85. -inte bara om fokus har varit på
  utseendet, det gäller alla offer.

 86. Offren ser mer negativt på sin kropp.

 87. Det är ju bekymmersamt i sig-

 88. -inte minst i tonåren
  när kroppen är i fokus-

 89. -och man ska bekanta sig
  med sin ändrade kropp.

 90. Forskning visar på starka band
  mellan en negativ kroppsuppfattning-

 91. -och depression,
  ätstörningar och liknande.

 92. Därför är det viktigt
  att offer ofta är missnöjda.

 93. De är missnöjda
  med utseendet i allmänhet och vikten.

 94. Flickor som är utsatta för nät-
  mobbning är mer missnöjda än pojkar.

 95. Vi har en studie
  som inte är publicerad än-

 96. -och som är vår nyaste om det här:

 97. En fokusgruppstudie om mekanismerna
  kring utseenderelaterad nätmobbning.

 98. Det var fokusgrupper med 15-åringar,
  alltså niondeklassare-

 99. -två med flickor och två med pojkar.

 100. -Ja?
  -Varför valde ni 15-åringar?

 101. Vi som jobbar med gymnasieungdomar
  ser att där stiger anorexiafallen.

 102. Varför lade ni fokus vid de åldrarna?

 103. Precis. Man kan säga...

 104. Vi har gjort studier på 10-åringar,
  12-åringar och 15-åringar.

 105. Inte för att vi inte tror
  att det är viktigt att studera äldre.

 106. Skälet till att vi valde 15-åringar-

 107. -var att vi redan hade jobbat med
  15-åringar och ville få ihop pusslet.

 108. Vi började med 10, 12 och 15,
  och sen ville vi fördjupa oss.

 109. Det är absolut inte så att vi
  tror att problemen slutar här.

 110. Ganska lite forskning
  är gjord på äldre.

 111. Vi vet från traditionell mobbning
  att mobbningen minskar på gymnasiet.

 112. Men hur är det med nätmobbning?

 113. Det kan följa med efter gymnasiet.

 114. Det är lite hål i forskningen där.

 115. Vi hade
  resurser att undersöka en grupp.

 116. Vi valde med tanke på tidigare data-

 117. -och kunde lägga ihop pusselbitarna-

 118. -men vi ser inte nån gräns vid 15,
  vi välkomnar forskning om gymnasiet.

 119. Tack för frågan.

 120. Vi pratade i fokusgrupperna
  om vem som är offer.

 121. Utseenderelaterad mobbning
  var i fokus här. Så här sa de.

 122. Det här visar på tidsandan.

 123. De är mest på Facebook
  eller var mest då.

 124. Därför är det den viktigaste platsen.

 125. De tog också upp att tonåringar-

 126. -och de som ser annorlunda ut
  är offer.

 127. Men det måste inte vara nåt speciellt
  för att man ska råka illa ut.

 128. Vem som helst kan göra det.

 129. Tjejer är oftare utsatta,
  sa både killar och tjejer.

 130. Man sa att nätmobbning är ett
  effektivt vapen för att såra tjejer.

 131. Jag ska visa några citat
  hur de resonerade. Så här sa en tjej.

 132. En kille sa så här.

 133. De var tydliga med den logiken,
  det här är nåt som gör väldigt ont.

 134. Det är ett effektivt sätt
  om man vill såra nån.

 135. Vad tror ungdomarna driver mobbarna?

 136. De att mobbaren kan vara vem som
  helst. De hade tankar om processerna.

 137. De pratade om högre status. Elaka
  kommentarer kan få många "likes"-

 138. -och det kan vara en drivkraft.

 139. En del nämner spänning, uppmärksamhet
  och dåligt självförtroende.

 140. Avundsjuka kom upp i tjejgrupperna.

 141. Man kan ta ner nån som man är
  avundsjuk på. Här är ett citat.

 142. Den typen av resonemang hade de
  kring varför nån utseendemobbar.

 143. Vad i utseendet
  är det som mobbningen fokuserar på?

 144. De tog upp både stilen och kroppen.

 145. När det gällde stilen var det mycket
  att nåt är fult. "En ful jacka."

 146. Vad man angrep
  var uppdelat efter kön.

 147. För pojkar var framför allt det här
  med att kallas bög eller gay temat.

 148. När killar mobbas för sin stil
  handlar det om det.

 149. Här är ett citat från en kille.

 150. Temat för mobbningen av killars stil-

 151. -handlade om att framstå som gay.

 152. För tjejer
  handlar det om att kallas hora.

 153. Här är ett citat
  hämtat från SVT:s hemsida.

 154. Lars Arrenius
  visade flera andra av dem.

 155. Det temat fanns ju också här.

 156. Att kallas hora var det genomgående.

 157. När det gäller stilen och utseendet
  är det väldigt sexualiserat.

 158. För killar handlar det om att vara
  gay och för tjejer om att vara hora.

 159. Mobbning om stil
  är väldigt sexualiserad.

 160. Oj!

 161. Vad på kroppen riktade man in sig på?

 162. Jo, allmänt att man är ful, men också
  specifika saker, som akne och vikten.

 163. Det är uppdelat efter kön
  och följer idealen.

 164. För pojkar handlar det om kommentarer
  om muskler och ironiska kommentarer.

 165. Men både pojkar och flickor tog upp-

 166. -att flickor får fler kommentarer om
  sitt utseende, varav många positiva-

 167. -men också fler negativa kommentarer.
  Där var inte ironi ett tema.

 168. Pojkgrupperna pratade om ironi, men i
  tjejgrupperna var tonen allvarligare.

 169. I linje med idealen handlar det
  mycket om vikt. Man fokuserar på det.

 170. En tjej säger varför det är viktigt.

 171. De använde till och med ord
  som att det finns en bekräftelsemani-

 172. -i att lägga ut bilder på sig själv.

 173. Det känns otroligt bra
  med positiva kommentarer-

 174. -men man löper risken
  att få negativa kommentarer.

 175. Det här sökandet efter bekräftelse
  var nåt som de poängterade.

 176. Om vi ska sammanfatta
  hur processerna ser ut för flickor:

 177. Utseendet är det som räknas på nätet.

 178. Mycket av kommunikationen handlar om
  att presentera bilder på sig själv.

 179. Tjejer försöker leva upp till idealen
  genom sina bilder.

 180. De söker bekräftelse, vilket gör dem
  sårbara för kommentarer.

 181. De negativa kommentarerna gör ont och
  leder till fler negativa kommentarer.

 182. När det gäller reaktioner hos tjejer-

 183. -säger de att det leder till att de
  drar sig tillbaka och blir inåtvända.

 184. De lägger upp färre bilder.

 185. De undviker också
  andra sociala situationer.

 186. Kritik av utseendet får dem att
  undvika situationer utanför nätet.

 187. Nu tappade jag en tanke...

 188. Jo, nåt som vi tyckte
  var väldigt sorgligt i tjejgrupperna-

 189. -var
  deras "positiva" syn på mobbningen:

 190. "Det är väl bra att få reda på att
  man ser tjock ut. Då kan man banta."

 191. "Det är bra att få höra
  att näsan är för stor."

 192. "Då kan jag spara till en operation."

 193. Flera tjejer pratade seriöst om att
  det var bra att få sån information.

 194. Det tycker vi är väldigt sorgligt.

 195. Det kopplas till livet i övrigt.

 196. Kommentarer om utseendet
  påverkar inte bara ens nätbeteende-

 197. -utan beteendet överallt.

 198. Att få såna kommentarer
  ger en negativ självkänsla.

 199. Här uttrycker en av tjejerna
  hur man kan känna sig.

 200. För killarna
  har vi ritat en dubbelriktad pil.

 201. Mönstret vi såg var
  att man undviker att lägga ut bilder.

 202. Medierådet har sett det med selfies
  - man håller sig tillbaka.

 203. Man är rädd för att framstå som gay-

 204. -och killar
  har andra reaktioner än tjejer.

 205. De pratade om
  att man ska ignorera det.

 206. Tjejerna tänkte inte så
  utan tog det allvarligare.

 207. Bara pojkarna pratade om
  att agera utanför nätet.

 208. Här är ett citat.

 209. Det här citatet bara fortsätter.

 210. Det är
  uppeldade, aggressiva utläggningar-

 211. -om hur man hämnas utanför nätet
  om nån skulle göra nåt på nätet.

 212. Både att ignorera det och att hämnas
  utanför nätet fanns bara hos pojkar.

 213. För flickorna handlade det om
  att självkänslan påverkas.

 214. Man undviker sociala situationer.

 215. Det är
  ett mer inåtvänt sätt att regera.

 216. Vad visar vår forskning så här långt?
  Vi drar den här slutsatsen:

 217. Föräldrar och skola bör tänka på-

 218. -risken att speciellt flickor
  nätmobbas för utseendet-

 219. -och konsekvenserna av det.

 220. Utseenderelaterad nätmobbning ser
  olika ut för flickor och pojkar-

 221. -vad gäller
  innehållet och processerna.

 222. Med innehållet menas
  vad det fokuserar på.

 223. Och processerna och hur de reagerar.

 224. Utseendemobbning skiljer sig åt
  mer än andra typer av mobbning.

 225. Jag vill nämna att jag och några
  andra kollegor har skrivit en bok-

 226. -som heter "Projekt perfekt".
  Den kommer i höst.

 227. Den handlar om utseendekulturen
  och kroppsuppfattning-

 228. -men inte bara om mobbning.

 229. För er som är intresserade
  kommer den i höst.

 230. Vi kanske ska sluta där.

 231. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Utseenderelaterad mobbning på nätet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ann Frisén, professor i psykologi, säger att det oftast är tjejer som drabbas av utseenderelaterad nätmobbning. Hur påverkar det deras syn på sig själva och deras egen kroppsuppfattning? Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Ämnen:
Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Kroppsideal, dopning och ätstörningar, Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
Nätmobbning, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi, Ungdomar och Internet, Utseendet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Konsekvenserna av nätmobbning

Peter K Smith, professor på Goldsmithuniversitetet i England, går igenom hur nätmobbning ser ut och vilka konsekvenserna blir för den som blir mobbad. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Utseenderelaterad mobbning på nätet

Ann Frisén, professor i psykologi, berättar om utseenderelaterad nätmobbning bland ungdomar. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Att skapa genomtänkta friskvårdslösningar

Träningens betydelse för hälsan och hjärnan

Anders Hansen är läkare och psykiatriker och har kommit att intressera sig för varför det är så viktigt för hjärnan att man rör på sig fysiskt. Hjärngympa borde vara korsord och sudoku, men så är det inte. Fysisk aktivitet är mycket viktigare, berättar han. Samtidigt blir våra arbetsliv allt mer stillasittande. Vad vet forskningen idag om hälsoeffekter av träning? Hur stor roll spelar generna? Hur farligt är stillasittandet? Inspelat den 15 maj 2017 på Westmanska palatset, Stockholm. Arrangör: Metodicum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?