Titta

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Om UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Föreläsningar från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Forskare och experter redogör för hur den digitala mobbningen sker och vilka konsekvenser det får för både mobboffret och mobbaren. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Till första programmet

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar : Konsekvenserna av nätmobbningDela
 1. Jag ska redovisa en översikt över
  nätmobbning. Få se om det funkar...

 2. Ska jag ta den här...? Ja.

 3. Jag ska tala lite om definitioner.

 4. Vissa saker känns nog självklara,
  men jag går igenom dem ändå.

 5. Nätmobbningens historia
  och tre utmaningar.

 6. Förekomst sett till ålder, kön och land-

 7. -inblandning, effekter och korrelat,
  "Blir det värre?"-

 8. -och om vi hinner lite om strategier,
  resurser och interventioner.

 9. Några av dessa ämnen tas senare upp
  på mer detaljerad nivå.

 10. Det här är nog bekant,
  men jag vill nämna det.

 11. "Aggression" definieras vanligtvis
  som "att avsiktligt åsamka skada".

 12. Nätaggression är avsikten
  att göra detta via mobil eller nätet.

 13. Mobbning definieras
  som en sorts upprepad aggression-

 14. -mot en person
  som har svårt att försvara sig.

 15. Det två kriterierna är upprepning
  och obalans i maktförhållandet.

 16. Mobbning blir alltså en undergrupp
  till aggression.

 17. Nätmobbning
  kan definieras som följande:

 18. "En aggressiv handling av en grupp
  eller enskild person på nätet-"

 19. -"som riktas mot någon
  som inte kan försvara sig.

 20. Citatet är från en av mina artiklar-

 21. -och är en bearbetning av den
  klassiska definitionen av mobbning.

 22. Det råder oenighet om definitionen,
  och det ska jag återvända till senare.

 23. Nu för tiden talar man ofta
  om traditionell mobbning-

 24. -kontra nätmobbning.

 25. De traditionella tillvägagångssätten
  är fysisk mobbning-

 26. -verbal mobbning,
  utfrysning och ryktesspridning.

 27. Nätmobbning sker via
  mobiltelefoner och internet.

 28. Det finns annan terminologi.

 29. Vissa använder i stället
  nätdiskriminering och näthat-

 30. -och Vandebosch och van Cleemput
  "potentiellt kränkande nätanvändning".

 31. Det finns många termer, men inom
  forskning används ofta "nätmobbning".

 32. Det här är brittiska data
  som illustrerar mobbning per telefon.

 33. Den består till stor del av sms,
  men även av samtal.

 34. När man tittar på nätmobbningen
  till höger ligger sociala medier högt.

 35. Där finns även e-post,
  chattrum och bloggar.

 36. Det här var på sociala medier 2011.

 37. Det började med e-post och sms,
  men nu har sociala medier tagit över-

 38. -som den största arenan
  för nätmobbning.

 39. Jag har en lista på
  de vanligaste sorternas nätmobbning.

 40. Attacker och hot, nedsättande
  kommentarer, stalking, utfrysning-

 41. -förställning, falska profiler
  och att sprida personligt material.

 42. Allt detta kan ske.

 43. Det här känner ni nog redan till-

 44. -men det skiljer sig
  från traditionell mobbning i fråga om...

 45. ...vad vi kan förvänta oss vad gäller
  vilja att delta och konsekvenser.

 46. Det beror lite på tekniskt kunnande.
  Att lägga upp falska profiler-

 47. -kräver viss kunskap.

 48. Även bland unga, som är datorvana-

 49. -avgör den tekniska kunskapen
  vad de kan tänkas göra.

 50. Det är inte ansikte mot ansikte.
  Förövarna är till viss del dolda.

 51. Man är oftast inte helt osynlig
  men i alla fall i någon mån.

 52. Det är verkligen inte öga mot öga.

 53. Förövaren ser inte offrets reaktion,
  åtminstone inte på kort sikt-

 54. -vilket spelar in i fråga om empati
  och moralisk frånkoppling-

 55. -och vilken roll det spelar
  i nätmobbning.

 56. Åskådarrollerna är mer komplexa.

 57. Vid traditionell mobbning
  har vi åskådare-

 58. -som möjligen ingriper
  eller hejar på mobbaren.

 59. Vid nätmobbning är man kanske med
  mobbaren när denne gör ett inlägg-

 60. -eller så är man kanske med offret
  när denne ser eller mottar något.

 61. Eller så ser man det utan kontakt
  med vare sig mobbare eller offer.

 62. Följaktligen har vi mer komplexa roller.

 63. Publiken har växt. Vid traditionell
  mobbning är de kanske en handfull.

 64. Det kan vara 7-8 andra personer
  som ser själva mobbningen.

 65. Det kan förstås vara tusentals
  när det gäller en webbsida.

 66. Det är svårt att komma undan.

 67. Förut kunde man fly mobbningen
  efter skolan, på helger och på lov-

 68. -men det gäller inte vid nätmobbning.

 69. Mobil och internet är viktigt för unga
  och de inte är beredda att offra dem.

 70. Vi ska ta en titt på ämnets historia.

 71. Det här hittar ni i min bok,
  som Philip så vänligt nämnde tidigare.

 72. Det här är min syn på utvecklingen-

 73. -sen nätmobbningen tog fart
  för ett tiotal år sedan.

 74. Det började på 1970-talet med Dan,
  som är här i dag-

 75. -vars bild jag tog när jag hälsade på.

 76. 1978 skrev han boken "Aggression in
  Schools - Bullies and Whipping boys".

 77. Han utformade det frågeformulär
  som ofta används-

 78. -och jobbade med den nationella
  kampanjen i norska skolor på 80-talet.

 79. Vid den tiden såg vi på mobbning
  som fysisk och verbal kränkning.

 80. Fysisk här, verbal där.

 81. Dessutom forskade man i Japan
  om "ijime".

 82. Det är den term
  som närmast motsvarar mobbning.

 83. Det här var inget vi visste om,
  och Yoji Morita, som inte är här...

 84. Är det några japaner här? Nej...

 85. Han var och är fortfarande
  ledande inom det området i Japan.

 86. Mellan 1989 och mitten av 90-talet
  flyttade forskningen från Skandinavien.

 87. Dessförinnan hade bara Dan
  och några andra forskat på det.

 88. Japanska och västerländska forskare
  fann gemensamma paralleller.

 89. Japan var ledande bland
  de asiatiska länderna i det här arbetet.

 90. Kamratformulär utformades för att
  komplettera självskattningsformulären.

 91. Efter Norge påbörjades interventioner
  i andra länder.

 92. I England fanns Sheffieldprojektet och
  liknande fanns i Kanada och Belgien.

 93. Definitionen av mobbning,
  eller aggression, vidgades-

 94. -med hjälp av forskare i Finland
  och senare med Nicki Crick i USA-

 95. -som talade om indirekt aggression
  vilket förstås gäller även mobbning.

 96. Det är den sociala utfrysning som vi
  ser på de tecknade bilderna till höger.

 97. Vi fick ett etablerat internationellt
  forskningsprogram i mitten av 90-talet.

 98. En annan utveckling var Participant
  Roles Scale av Christina Salmivalli.

 99. Där är ditt foto, Christina.

 100. Många länder gör studier.
  Det är ett internationellt intresse.

 101. I den första boken här sammanställs
  21 länders rapporter om mobbning.

 102. En handlar om amerikanska
  och australiensiska skolor.

 103. Från 2004 ser vi en förändring
  som går mot nätmobbning.

 104. Det uppkom redan år 2000
  eller tidigare-

 105. -men bestod då av enstaka fall.

 106. Det är från 2004 vi får
  en världsomspännande medvetenhet-

 107. -inom forskarvärlden och skolväsendet.
  Man inser att det är viktigt.

 108. Det började med sms-mobbning.
  Man minns det knappt, men så var det.

 109. Här ser vi en tecknad bild
  som illustrerar sms-mobbning.

 110. Det har utvecklats de senaste tio åren
  och publikationerna här visar på det.

 111. Det här är bara ett urval av
  de viktigaste artiklarna och böckerna-

 112. -och det är en
  jag särskilt vill kommentera...

 113. Den i fetstil, av Kowalski med flera,
  i "Psychological Bulletin".

 114. Den är den främsta publikationen
  inom psykologi-

 115. -och det är en ära att bli publicerad.
  Jag har inte lyckats.

 116. De har aldrig tagit upp traditionell
  mobbning, bara nätmobbning-

 117. -och i den här artikeln redovisar man
  tio års forskning på området.

 118. Antalet artiklar har blivit så många
  att det är svårt att hänga med-

 119. -även om det är mitt huvudområde.

 120. Det är svårt att hinna med alla de
  artiklar som kommit ut på senare år.

 121. Jag vill nämna tre utmaningar
  för oss som arbetar med detta.

 122. Det finns säkerligen fler.
  Den första är definitionen.

 123. Min tidigare definition
  är hämtad från traditionell mobbning-

 124. -alltså "upprepad aggression
  och obalans i maktförhållandet":

 125. Vad är "obalans i maktförhållandet"?
  Traditionellt är det ofta fysisk styrka-

 126. -kanske självförtroende och antal,
  som när en grupp går samman.

 127. Det här gäller inte på samma sätt
  vid sms- och nätmobbning.

 128. Vari består maktbalansen?

 129. Det kan vara större it-kunskaper
  och anonymitet.

 130. Om man inte vet vem som mobbar
  är det svårt att vidta rätt åtgärder.

 131. Är det inte anonymt kan traditionella
  kriterier fortfarande vara relevanta.

 132. Om man vet att man attackeras av X-

 133. -och X är populär och stark
  blir maktobalansen genast relevant.

 134. Nät- och traditionell mobbning
  hänger ofta samman.

 135. De går sida vid sida,
  som vi ska se senare.

 136. När det gäller upprepning så kan
  ett enda elakt inlägg på en webbsida-

 137. -ses och delas flera gånger av andra.

 138. Det må vara
  ett övertramp av förövaren-

 139. -men denne vet
  att många kommer att se det.

 140. "Upprepning" får en annan innebörd,
  men är ändå relevant som begrepp.

 141. Det pågår diskussioner om detta.

 142. Den här granskningen av sex
  olika länder har en del empiriska data-

 143. -gällande vilka kriterier som används
  för att definiera nätmobbning.

 144. Den omfattar sex länder,
  varav Sverige är ett.

 145. 11- till 17-åringar
  fick ett antal olika scenarier-

 146. -som innehöll olika grad upprepning
  och uppsåt-

 147. -om nätmobbningen var öppen för alla
  att se eller av privat karaktär-

 148. -och vilken roll dessa kriterier spelade
  för definitionen av nätmobbning.

 149. Maktobalans
  var intressant nog viktigast-

 150. -vilket stödjer det faktum att vi
  kan använda termen nätmobbning.

 151. Uppsåt var också viktigt,
  liksom anonymiteten.

 152. Upprepning bedömdes som mindre
  viktigt, liksom mobbningens natur.

 153. Vill man läsa mer om den studien
  så kan jag ordna det.

 154. Ännu en utmaning
  är hur man mäter nätmobbning.

 155. Jag nämner det helt kort, för du
  tar väl upp det här senare, Ann?

 156. Hur det mäts?

 157. Hon och Sofia har publicerat
  en artikel och ett bokkapitel om detta-

 158. -där de systematiskt undersökte
  43-44 mätinstrument.

 159. Det var 43 i en och 44 i den andra,
  så därför står det olika i texten.

 160. Många gav inte adekvata definitioner.

 161. Bara 13 av de 44 i den andra studien
  nämnde maktobalans.

 162. Det handlade snarare om aggression.

 163. Få nämnde uppsåt.

 164. Referenspunkterna varierade.

 165. Med andra ord: Hur ofta har detta
  inträffat under året, eller liknande.

 166. Hur ofta det inträffade varierade också.
  En gång, flera gånger i veckan?

 167. Allt detta varierade, så det var svårt
  att arbeta fram ett bra instrument.

 168. Jag har förstått att ni funderar på
  att göra en uppföljning.

 169. Den tredje utmaningen är intressant.
  Det är historiska faktorer.

 170. Vi psykologer har inte varit vana
  att tänka i historiska termer.

 171. Vi ser till den mänskliga naturen, men
  tar inte hänsyn till historisk kontext.

 172. Det är inte oviktigt inom mobbning.

 173. Jag nämnde ändringar av definitionen.
  På 80-talet vidgades definitionerna-

 174. -och vi blev medvetna om sambandet
  mellan aggression och utfrysning.

 175. Numera ingår dessa i definitionen.
  Så var det inte på 70- och 80-talen.

 176. Vi som är äldre har upplevt det.

 177. Men dessa förändringar har tagit
  tiotals år och de är inte många.

 178. De går snabbare inom nätmobbning
  som förändras år från år-

 179. -vad gäller det som sker.

 180. Det beror på ny teknik
  och dess popularitet.

 181. För tio år sedan skedde det via sms
  medan det nu går via sociala nätverk-

 182. -som Twitter och Instagram, vilket kan
  förändras från månad till månad.

 183. Det är viktigt att visa vilket datum
  man samlat in sina data-

 184. -för att se dem
  i rätt historisk kontext.

 185. Ni ska få några exempel på
  hur detta påverkar forskningen.

 186. Noret och Rivers i England
  har de bästa resultaten över tid.

 187. De arbetade i York i norra England,
  och varje år mellan 2002 och 2005-

 188. -gjorde de en studie av nätmobbning.

 189. "Ökar det eller minskar det?"
  och så vidare.

 190. Det ökade för flickor, inte för pojkar.

 191. De frågade: "Hur ofta har du fått elaka
  eller hotfulla sms eller e-post?"

 192. På den tiden var frågan relevant-

 193. -men 2006-2007 utgjorde dessa inte
  majoriteten av nätmobbningsfallen.

 194. Som ni såg tidigare var sociala nätverk
  vid det laget det dominerande.

 195. Problemet med att anpassa frågan är
  att man då inte får konsekventa data.

 196. Man måste anpassa sin metod
  för att passa den aktuella perioden-

 197. -vilket medför problem för studier
  som löper över tid.

 198. Jag arbetade med ett DAPHNE-projekt
  mellan 2007 och 2009-

 199. -där vi i våra frågeformulär skiljde
  mellan mobil- och internetmobbning.

 200. Nu har de flesta smarta telefoner
  vilket gör distinktionen problematisk.

 201. När vi gjorde den uppföljande studien
  var vi tvungna att anpassa formuläret.

 202. Det var några av de utmaningar
  man kan forska kring.

 203. Nu lite data vad gäller förekomst
  sett till ålder, kön och land.

 204. Hur vanligt är nätmobbning?
  Rapporterna visar på stora skillnader.

 205. Vissa studier
  visar på förhållandevis låg förekomst.

 206. Jag syftar på en artikel
  i en framstående europeisk tidskrift.

 207. Under perioden 2007-2010
  gällde följande siffror för offer.

 208. Omkring 4-5% hade utsatts i USA
  i åldersgruppen 8-19 år.

 209. I Norge var det 3-4%
  i gruppen 9-17 år.

 210. I en annan studie som publicerades
  förra året men med data från 2008...

 211. Publikationsdatum indikerar inte alltid
  när data samlades in.

 212. Här är ett glapp på fem år,
  vilket inte är ovanligt.

 213. Ibland publiceras man först flera år
  senare, eftersom man blir refuserad.

 214. Det är inte ovanligt, men det är viktigt
  att uppge när data samlades in.

 215. Siffran 2008 var 2-5% i Sverige
  i åldersgruppen 15-16 år.

 216. Det är ganska låga siffror.

 217. I "European Journal of Developement
  of Psychology"-

 218. -konstaterade amerikanerna
  Hinduja och Patchin följande:

 219. "Olweus påstående
  att 4,1-5% har nätmobbats"-

 220. -"och 2,5-3%
  har utsatt andra för nätmobbning"-

 221. -"har inte belägg forskningen."

 222. Deras egen studie visade att 20 % i
  gruppen 11-18 år utsatts för mobbning-

 223. -och de hänvisade till 35 artiklar
  där ett snitt på 24% hade varit utsatta-

 224. -och 17% hade nätmobbat andra.

 225. De har senare
  reviderat sin ståndpunkt.

 226. De publicerade en artikel
  med resultat jag snart ska visa.

 227. Men andra rapporterar om högre
  förekomst, bland annat från Kina.

 228. All data kommer från sommaren 2012.
  35-57% av alla unga...

 229. Det verkar väldigt mycket.

 230. Varför får vi då
  sådana variationer i rapporterna?

 231. En orsak kan vara frekvensen.

 232. De högre siffrorna indikerar ofta
  något som hänt någon enstaka gång.

 233. "Har du någonsin utsatts för
  något elakt i ett sms eller på nätet?"

 234. I stället för
  "Det har inträffat ett flertal gånger"-

 235. -"den senaste tiden" eller liknande.

 236. Upprepningen kan ha förbisetts.

 237. Tidsperspektivet:
  "Har detta någonsin hänt"-

 238. -"eller har det hänt den senaste tiden?"

 239. De flesta av oss har någon gång
  blivit utsatta för något otrevligt.

 240. Då får man höga siffror.

 241. Definitionen. Inkluderar man
  upprepning och maktobalans?

 242. De tillfrågades ålder och personlighet
  spelar in-

 243. -liksom mobbningens art
  och när datan samlades in-

 244. -vilket, som jag sa, ofta inte framgår.

 245. Dan återkommer till detta
  i sin föreläsning.

 246. Man kan dra slutsatsen
  att enstaka händelser-

 247. -kan drabba över 20 % av alla unga-

 248. -men allvarligare eller upprepade
  incidenter rapporteras av cirka 5%.

 249. Det är färre
  än vid traditionell mobbning.

 250. Dessa data från Australien visar på
  vikten av upprepningskriteriet.

 251. Här finns olika sorters nätmobbning,
  som hotfull e-post och meddelanden.

 252. Här har vi "upprepat" och "någonsin".

 253. Har det någonsin hänt eller
  har det hänt vid upprepade tillfällen?

 254. Här framgår det uppenbara.

 255. Tittar man på "någonsin" och klumpar
  ihop alla sorters nätmobbning-

 256. -säger 20 % att det hänt någon gång.

 257. Lägger man ihop de återkommande
  siffrorna blir summan runt 4-5%.

 258. Här är data från "EU Kids online"
  som många känner till.

 259. Det drivs av Sonya Livingstone och
  genomförde undersökningar 2010-

 260. -i 25 olika europeiska länder inklusive
  Sverige och England med flera.

 261. Den omfattar 1000 barn
  i åldern 9-16 år...

 262. ...och man tittade både på
  nätmobbning och vanlig mobbning.

 263. Det här är andelen som mobbats
  de senaste 12 månaderna.

 264. Man tog upprepningsskriteriet
  i beaktande och även maktbalansen.

 265. Vi tittar på det fetstilta,
  som är medeltalet i de 25 länderna.

 266. Omkring 6%
  hade utsatts för nätmobbning.

 267. 19% är siffran för all mobbning-

 268. -inklusive traditionell mobbning,
  som är vanligare än nätmobbning.

 269. Storbritannien ligger aningen högre och
  Sverige ligger förhållandevis högt.

 270. Detta förvånar mig.

 271. Storbritannien är sällan bättre
  än Sverige. Det brukar vara tvärtom.

 272. Jag tror inte helhjärtat
  på dessa nationella skillnader.

 273. Siffrorna stämmer inte överens
  med HBSC:s.

 274. HBSC gör även de återkommande
  undersökningar i ett flertal länder-

 275. -huvudsakligen i Europa men även
  i Kanada, Ryssland och Ukraina.

 276. Sverige ligger lågt i HBSC, och jag
  och en kollega, som råkar vara svensk-

 277. -har precis påbörjat en analys av detta.

 278. Vi fick en korrelation på 0,28-

 279. -mellan HBSC:s och EU Kids Onlines
  data för de gemensamma 20 länderna.

 280. Det är ganska lågt. Mindre än 0,3.

 281. Jag hade förväntat mig en korrelation
  på runt 0,7 om siffrorna är pålitliga.

 282. Det återstår många frågor.

 283. Ligger problemet hos en av de två
  eller hos båda?

 284. Det här måste vi ta reda på.

 285. Lite kort om ålders- och könsskillnader.

 286. Det här grundar sig på Tokunagas
  studie och på vad jag har läst.

 287. De flesta inblandade är omkring 15 år-

 288. -vilket är senare än för traditionell
  mobbning där snittåldern är 13-14 år.

 289. Könsfrågan är intressant, för
  forskningsresultaten är inte entydiga.

 290. I traditionell mobbning är de entydiga.

 291. Där är pojkar i högre grad mobbare-

 292. -medan det är liten skillnad på offer.

 293. Nätmobbningen ter sig mer varierad.

 294. Flickor tycks vara aningen mer
  intresserade av nätmobbning.

 295. Kanske för att rykte
  är centralt för nätmobbning-

 296. -snarare än fysisk styrka,
  som är viktigare för pojkarna.

 297. Sociala nätverk spelar en viktig roll,
  och det är flickor mer intresserade av.

 298. De är mer intresserade än pojkarna.

 299. Här ser vi data från England 2011.

 300. Vi kan ta en titt på könsskillnaderna.

 301. Det här är offer för mobilmobbning.

 302. Procenttalet anger
  om det var en flicka eller en pojke.

 303. Nätmobbning av en flicka
  är särskilt högt.

 304. Det ger en fingervisning om att flickor
  är mer involverade i nätmobbning.

 305. Nu lite om indikatorer på inblandning.

 306. Vem blir inblandad? Jag har
  sammanställt data från olika studier.

 307. Inblandning i traditionell mobbning
  är ett starkt korrelat för nätmobbning.

 308. Det visar sig i alla undersökningar
  och är ett mycket konsekvent resultat.

 309. Det är även annat antisocialt beteende.

 310. Det överlappar med 70-80 procent.

 311. Stor internetvana
  och avancerade it-kunskaper.

 312. Det finns även familjefaktorer.

 313. Konflikter med vårdnadshavare, sämre
  vuxenstöd och brist på kommunikation-

 314. -märks även vid traditionell mobbning.

 315. Nya studier visar på att överdriven
  övervakning kan trigga inblandning.

 316. En restriktiv uppfostran
  kan alltså slå tillbaka.

 317. Det kan även vara så
  att dessa föräldrar inte kommunicerar-

 318. -och har ett olyckligt beteende.

 319. Man tittade även på injunktiva normer.

 320. Vad ses som accepterat och förväntat
  beteende inom kamratgruppen?

 321. Brits på empati
  är något man har tittat på.

 322. Traditionella förövare saknar empati.

 323. Inte offren, men mobbarna.

 324. Många har tittat på avhämningsteorin
  som jag nämnde tidigare.

 325. Då man vid nätmobbning
  inte ser sitt offer-

 326. -spelar empati en mindre roll.

 327. Det är irrelevant
  om man inte ser reaktionen.

 328. Men flera studier har funnit
  att mobbare har mindre empati.

 329. Det gäller både för nätmobbning
  och traditionell mobbning.

 330. Moraliskt frikopplande liknar detta.
  Robert Thornberg ska tala om det.

 331. Det innebär att man kringgår
  det normala förnuft-

 332. -som hindrar oss från att skada en
  annan människa. Några exempel är:

 333. "Han förtjänade det. Det var inte jag
  som började. Det var bara på kul."

 334. Det blir annorlunda
  när förövaren inte ser sitt offer.

 335. Gini, Pozzoli och Hymel har gjort
  en metaanalys av 15 olika studier-

 336. -och fick relevanta resultat
  för båda sorters mobbning.

 337. För vanlig mobbning var korrelationen
  0.25 och för nätmobbning 0,31.

 338. Det är i stort sett samma.

 339. Moralisk frikopplande
  tycks vara signifikant för båda.

 340. Det är liknande för pojkar och flickor
  och vanligare hos tonåringar än yngre.

 341. Man har även tittat på mediepåverkan, i
  synnerhet när det gäller aggression.

 342. Det finns kopplingar mellan exponering
  för våldsmedia och nätmobbning.

 343. Två studier från Spanien och Cypern-

 344. -fann kopplingar av det här slaget
  till nätmobbning och nätkränkningar.

 345. Nej, det hoppar jag över.
  Jag ska tala om effekter och korrelat...

 346. ...för att falla offer för nätmobbning.

 347. Spelar det någon roll om man
  faller offer för nätmobbning?

 348. Jag ska ge fyra exempel
  från ett stort antal studier.

 349. Det första är från Österrike.

 350. Det vi ser här är siffror på depression-

 351. -och somatiska symptom
  som magont eller huvudvärk.

 352. Vi har fyra kategorier av elever:

 353. Icke inblandade, traditionella offer-

 354. -offer för nätmobbning, för traditionell
  mobbning och nätmobbning-

 355. -de som är både traditionella offer
  och förövare-

 356. -samt de som är både offer
  och förövare i båda slags mobbning.

 357. Här framträder ett mönster.

 358. Som förväntat har de icke inblandade
  barnen de lägsta resultaten.

 359. Resultaten för offer för båda sorters
  mobbning är förhållandevis lika.

 360. Är man inblandad i både delar
  är resultaten sämre.

 361. Det är dessa offer
  som får de sämsta resultaten.

 362. Här är en australiensisk studie
  på 9-19-åringar.

 363. Man grundar detta på SDQ-formuläret.

 364. Ett högt resultat är sämre och det är
  ett vanligt mått på social anpassning.

 365. Icke inblandade, traditionella offer,
  offer/förövare-

 366. -offer för nätmobbning, offer/förövare
  inom både sorters mobbning.

 367. Korrelationen med SDQ blir allt sämre
  ju längre bort i raden man kommer.

 368. Här ser vi data från Sverige.

 369. 13-16-åringar, psykosomatiska
  symptom, ett högt resultat är dåligt.

 370. Icke inblandade, mobboffer,
  offer för nätmobbning, offer för båda.

 371. Offer för nätmobbning får ett sämre
  resultat och offer för båda det sämsta.

 372. Här är en lite nyare studie från USA.

 373. Jag har tagit med några av resultaten:

 374. Depression, suicidalitet och låga betyg.

 375. Det är indelat i nätmobbning
  och traditionell mobbning.

 376. Vi har icke inblandade, förövare,
  offer samt förövare/offer.

 377. Jag ska ge er en av mina sista
  fem minuter att titta på det här.

 378. Nätmobbningen tycks få lite sämre
  resultat än traditionell mobbning.

 379. Nätmobbningen får sämre resultat.

 380. Återigen är det offer/förövare
  som får de avgjort sämsta resultaten.

 381. Vi summerar.

 382. Effekten av nätmobbning är möjligen
  värre än av traditionell mobbning.

 383. Att utsättas för båda sorters mobbning
  ger särskilt dåliga resultat-

 384. -liksom att vara
  både offer och förövare.

 385. Tvärsnittsstudier har begränsningar.
  Det här är korrelationsstudier.

 386. Jag nämnde två nya longitudstudier.

 387. En studie från Spanien tittar
  på effekten på offren över ett års tid.

 388. Nätmobbning ökar
  symptomen på depression-

 389. -och depression ökar risken
  att utsättas för nätmobbning.

 390. Det tyder på att det är en ond cirkel.

 391. Om man är deprimerad ökar risken
  för mobbning och tvärtom.

 392. Depression är genomgående
  ett viktigt resultat av nätmobbning.

 393. Den andra studien
  handlar om förövare.

 394. Man tittar på popularitet över tid.

 395. Popularitet ökar risken för aggression
  över tid.

 396. Det handlar mer om aggression.

 397. Nätaggression ökade populariteten
  för flickor, inte pojkar.

 398. Studien indikerade att det var viktigare
  för flickor än för pojkar.

 399. Självmord och suicidalitet är viktigt.

 400. Här ser vi japanska föräldrar med en
  bild på sin son som begått självmord.

 401. Ett flertal studier har tittat på detta
  i relation till nätmobbning.

 402. Det är många faktorer
  inblandade i självmord.

 403. Erfarenheter av nätmobbning
  tycks bidra till suicidalitet-

 404. -vilket vi såg
  i Kowaliskis statistik tidigare.

 405. Det är dock vanligt att faktorer
  som depression och familj spelar in-

 406. -så det är svårt att säga
  att mobbning orsakar självmord-

 407. -trots att det i vissa fall
  tycks vara den främsta orsaken.

 408. Jag ska försöka avsluta.
  Vi har bara en bild kvar.

 409. Blir nätmobbningen värre?

 410. HBSC:s undersökningar, som jag
  nämnt, tyder på en liten nedgång-

 411. -vad gäller det generella antalet fall
  i många länder.

 412. Vi publicerade en artikel om det.

 413. Vi tittade även på andra studier
  och data över tid-

 414. -och det är tydligt
  att mobbningssiffrorna sjunker lite.

 415. Det är inga stora skillnader,
  men kanske från 12% till 10%.

 416. Det är så det ska vara.

 417. Vi har arbetat med det här ämnet
  i flera decennier, som ni har sett-

 418. -och det vore förödande
  om det inte hade haft någon inverkan.

 419. En liten nedgång i traditionell mobbning
  är rimlig att förutspå.

 420. Men gäller detsamma nätmobbning?

 421. Här ser vi data samlade över tid.

 422. Enligt Youth Internet Safety Survey
  ökade nätmobbningen-

 423. -mellan 2000, 2005 och därefter 2010.

 424. Flickor är överrepresenterade.
  Här ser man en ökning.

 425. Vi har Growing Up with Media Survey.

 426. Mellan 2006 och 2008
  låg siffrorna för nätaggression stilla.

 427. Ingen förändring.

 428. I England minskade den traditionella
  mobbningen mellan 2008 och 2011.

 429. Nätmobbningen förändrades inte.

 430. Mycket nyligen gjorde EU Kids Online
  en uppföljning i fem länder-

 431. -mellan 2010 och 2013 som
  tyder på en ökning av nätmobbningen-

 432. -särskilt bland flickor,
  men vanlig mobbning är mer utbredd.

 433. Vissa menar att ingen förändring skett
  och andra att nätmobbningen ökat.

 434. Vissa studier tyder på att det ökar,
  vilket är föga förvånande-

 435. -sett till det ökade internetanvändandet
  och nätmobbningens olika uttryck.

 436. Ska jag sluta här? Ja?

 437. Tack.

 438. Översättning: Gabriella Eseland
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Konsekvenserna av nätmobbning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Peter K Smith, professor på Goldsmithuniversitetet i England, går igenom hur nätmobbning ser ut och vilka konsekvenserna blir för den som blir mobbad. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Ämnen:
Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
Nätmobbning, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Konsekvenserna av nätmobbning

Peter K Smith, professor på Goldsmithuniversitetet i England, går igenom hur nätmobbning ser ut och vilka konsekvenserna blir för den som blir mobbad. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Utseenderelaterad mobbning på nätet

Ann Frisén, professor i psykologi, berättar om utseenderelaterad nätmobbning bland ungdomar. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & värdegrund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Mäns våld är en ledarskapsfråga

Från födseln och framåt blir flickor och pojkar systematiskt behandlade på olika sätt. Det menar Michael Kaufman, författare och populär föreläsare om manlighet. Han pratar om fysiskt och sexuellt våld som en epidemi. Men också om något fantastiskt som händer: att regeringar över hela världen tar initiativ och att män börjar tala ut. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Människan och könet

Under 1800-talet var mannen norm, kvinnan avvikande och den manliga blicken förhärskande. Om kvinnligt, manligt och Sveriges första kvinnliga gynekolog.