Titta

UR Samtiden Tema

UR Samtiden Tema

Om UR Samtiden Tema

Kunskap och vetenskap i nytt sammanhang. Talare och samtal från de dagliga sändningarna i UR Samtiden kopplas samman kring ett tema.

Till första programmet

UR Samtiden Tema : Träna en hjärnaDela
 1. De som presterade bäst på fystesterna
  och hade bäst fysisk kondition-

 2. -presterade bäst även på IQ-testerna.

 3. Fysisk kondition och IQ
  verkar ha ett samband och hänga ihop.

 4. Det finns många hjärnceller
  som inte gör mycket.

 5. Därför kan vi rekrytera dem
  för att lära oss nya saker.

 6. Just det här visar att hippocampus
  faktiskt ökade i storlek-

 7. -i gruppen som fick aerobisk träning.

 8. Det var nog en timme
  tre gånger i veckan.

 9. Hjärnan - här föds våra idéer.
  Här är kreativitetens ursprung-

 10. -källan till
  uppfinningsrikedom och skapande.

 11. Men går det att vända på? Kan vi med
  kreativitet förändra våra hjärnor?

 12. I "UR Samtiden Tema:
  Träna en hjärna"-

 13. -ska vi veckla ut några hörn
  av detta invecklade organ-

 14. -och upptäcka några konkreta sätt
  att bokstavligen få hjärnan att växa.

 15. Första budskapet kommer från
  hjärnforskaren Jenny Nyberg-

 16. -som berättar att fysisk träning
  går hand i hand med hög IQ.

 17. Jag jobbar på Göteborgs universitet-

 18. -och forskar på hjärnan
  och undersöker specifikt-

 19. -hur fysisk aktivitet kan påverka
  vår hjärnas funktion och hälsa.

 20. När man pratar om fysisk aktivitet,
  så tänker de flesta på-

 21. -att man förebygger hjärt-kärlsjukdom
  och motarbetar fetma och diabetes-

 22. -men alla vet inte att det är minst
  lika viktigt för hjärnans hälsa.

 23. Precis som Christian sa innan
  är sjukdomar i hjärnan-

 24. -en väldigt stor sjukdomsgrupp,
  speciellt när vi blir äldre.

 25. Då är det inte bara viktigt med
  behandling och rehabilitering-

 26. -utan även faktorer som kan förebygga
  att vi ens får de här sjukdomarna.

 27. Det är det som vi studerar.

 28. Studien som vi håller på med,
  bland annat-

 29. -kallar vi "mönstringsstudien".

 30. Det är en studie av alla svenska män
  som mönstrar in till lumpen.

 31. Vi har data från 1968 till 2005.

 32. Det här är 1,3-1,4 miljoner män-

 33. -så det är
  ett väldigt stort dataunderlag.

 34. Då kan man se
  hur de presterade vid mönstringen-

 35. -och se vad som händer med dem
  senare i livet.

 36. Det är en väldig fördel för oss här
  i Sverige att ha de här registren.

 37. Vi har ju personnummer. Då kan vi
  koppla männen till andra register.

 38. Vi kan se vilken utbildning de hade-

 39. -vilket yrke de fick, om de flyttade,
  barn, vilka sjukdomar de fick...

 40. Det är ett unikt forskningsmaterial
  som inte finns i många andra länder.

 41. Det är en guldgruva för forskningen
  att titta på en mängd olika saker.

 42. Vid mönstringen
  görs väldigt noggranna tester.

 43. Fördelen är att det är
  just objektiva tester.

 44. Man mäter fysisk kondition
  med cykeltest.

 45. Man mäter muskelstyrka
  och gör olika IQ-tester.

 46. En läkare går igenom alla mäns hälsa.

 47. Man har en psykologisk utvärdering
  av varje individ.

 48. En annan studie kan vara att fråga ut
  en population av äldre människor.

 49. "Vilken fysisk kondition
  hade du när du var arton?"

 50. Det ger inte alltid korrekt resultat,
  för det är ju individens uppfattning.

 51. En individ anser sig ha bra kondition
  medan en annan är precis tvärtom.

 52. Det här är objektiva tester,
  vilket är en väldig fördel.

 53. Det första vi gjorde-

 54. -var att studera resultaten
  vid mönstring vid arton års ålder.

 55. Hur var sambanden mellan resultaten
  av fystesterna och IQ-testerna?

 56. De som presterade bäst på fystesterna
  och hade bäst fysisk kondition-

 57. -presterade bäst även på IQ-testerna.

 58. Fysisk kondition och IQ
  verkar ha ett samband och hänga ihop.

 59. De som hade bäst fysisk kondition...

 60. När vi tittade på
  vad som hände männen-

 61. -gick de vidare längre i utbildning-

 62. -de fick lite mer högstatusjobb-

 63. -och de tjänade mer. Det är ett bra
  argument när man pratar med ungdomar.

 64. Det är inte alltid hälsoaspekten
  som man bryr sig om när man är ung-

 65. -men om man säger att man kan tjäna
  mer pengar, så lyssnar ungdomar mer.

 66. Nästa steg för oss var att studera
  vad som hände med de här männen-

 67. -med avseende på sjukdomar och hälsa.

 68. Vi jämförde männen
  som hade en lägre fysisk kondition-

 69. -med dem som hade högre kondition.
  Detta är några av sjukdomarna.

 70. Vi kunde se att depression
  var dubbelt så hög risk-

 71. -hos dem med låg fysisk kondition
  jämfört med dem med hög kondition.

 72. Det här är studier ända upp
  till 60 års ålder på individen-

 73. -så det är
  en ganska lång tidsperiod framåt.

 74. Vi studerade suicid och suicidförsök,
  vilket också var en ökad risk-

 75. -om man hade låg fysisk kondition
  jämfört med hög.

 76. Det här med depression och suicid-

 77. -talar för att det påverkar
  våra mentala processer en hel del.

 78. Vi tittade på epilepsi.

 79. Det var också en högre risk
  för dem som har en lägre kondition.

 80. Den senaste studien var på demens.

 81. Tidig demens, innan 60 års ålder.

 82. Risken var väldigt hög - 2,5 gånger
  högre - att utveckla demens-

 83. -om man hade en lägre kondition.

 84. Vi tittade på mild kognitiv svikt,
  som är ett förstadium till demens.

 85. Det är inte alltid det, men ofta.

 86. Risken var nästan fyra gånger högre.
  Det är väldigt stora siffror.

 87. Det Jenny Nyberg berättar tyder på
  ett samband mellan fysik och hjärnan.

 88. Och jovisst, träna konditionen
  så får du fina neuroner.

 89. Det berättar Georg Kuhn,
  professor i neurovetenskap.

 90. Vad händer i hjärnan? Ni visste nog
  redan att idrott är bra för hjärnan-

 91. -men i laboratoriet studerar vi
  de pågående mekanismerna-

 92. -medan vi idrottar-

 93. -eller de långsiktiga följderna
  av ständig träning.

 94. Det här är
  träningsinducerad plasticitet.

 95. Studien utfördes på läkarstudenter
  som aldrig hade jonglerat tidigare.

 96. De ombads börja träna jonglering-

 97. -och som ni kan se tog man bilder.

 98. Bild ett, två och tre
  togs vid tre olika tidpunkter-

 99. -före träningen, direkt efter den två
  månader långa jongleringsträningen-

 100. -och två månader senare.
  De gula fläckarna...

 101. Ni har kanske sett
  färglagda röntgenbilder-

 102. -som brukar visa vilket område
  i hjärnan som är väldigt aktivt.

 103. Här visas inte aktiva hjärnområden-

 104. -utan vilket hjärnområde som blev
  större under de två månaderna.

 105. Givetvis kan det området
  ha varit mest aktivt då.

 106. Om man har studerat hjärnanatomi-

 107. -så ser man att området styr
  hand-öga-koordinationen.

 108. Det verkar vettigt att det är väldigt
  aktivt när man lär sig jonglera.

 109. Men punkt tre i diagrammet
  visar även-

 110. -att om man inte jonglerar
  på två månader-

 111. -så börjar volymökningen försvinna.

 112. Hjärnan fungerar lite på så sätt
  att det man inte använder försvinner.

 113. Resurserna måste utnyttjas optimalt-

 114. -och det kan förklara varför
  resurser omfördelas inne i hjärnan.

 115. I den här studien deltog...

 116. Vuxna deltog i ett träningsprogram.

 117. Det var aerobisk träning
  som liknade det som Jenny nämnde.

 118. Cykling, löpning och allt som höjer
  pulsen under en längre tidsperiod.

 119. Här kan ni se
  en specifik struktur i hjärnan.

 120. Den gula fläcken är hippocampus.

 121. Hippocampus ökade i storlek
  under en ettårig träningsperiod-

 122. -jämfört med kontrollpersoner
  som inte fick träna aerobiskt-

 123. -utan i stället fick stretcha.

 124. Jag är inte emot stretching,
  men just det här visar-

 125. -att hippocampus
  faktiskt ökade i storlek-

 126. -i gruppen som fick aerobisk träning.

 127. Det var nog en timme
  tre gånger i veckan.

 128. Vad utgör då volymförändringen?

 129. Vad gör nåt större eller mindre?

 130. Vi kan inte se det så bra
  i den mänskliga hjärnan-

 131. -för magnetresonansbilder
  låter oss inte se enskilda celler.

 132. Om vi granskar celler brukar vi
  använda djurmodeller, oftast möss.

 133. Vad kan då förändras under träning?

 134. Cellkroppen brukar bli större.

 135. Dendriterna - de gröna fibrerna
  med gula fläckar- kan bli fler.

 136. Då kan det bli fler kopplingar mellan
  nervceller. Det kan gå ganska snabbt.

 137. Vi kan även se -
  vilket vi har studerat i vårt labb-

 138. -att vi kan öka antalet nervceller
  i vissa hjärnområden.

 139. Det finns ett område i hjärnan
  som innehåller stamceller.

 140. I genomsnitt bildar vi varje dag
  700 nya nervceller i det här området.

 141. I hippocampus. Ni kan räkna ut hur
  många nervceller ni bildar just nu.

 142. Vi har upptäckt att när vi sätter
  djur i en bur med ett motionshjul-

 143. -så dubblas
  antalet nybildade celler per dag.

 144. Hippocampus får nya nervceller,
  och det kan ökas med träning.

 145. Vad gör hippocampus?
  Det finns två berömda exempel.

 146. Det här är psykologiexemplet:
  H. M. var en väldigt berömd patient-

 147. -som opererade bort hippocampus
  eftersom han hade epilepsi.

 148. Efter operationen kunde han
  aldrig mer skapa några nya minnen-

 149. -men han mindes
  allt före operationen.

 150. Hippocampus är viktigt för inlärning
  och minnet, men vad gör det, då?

 151. Det är minnesbyggaren. Det skapar
  ett "filmklipp" av alla våra sinnen.

 152. Det sammanfogar
  en lukt med ett ljud och en bild.

 153. Därför kan lukten av nåt
  plötsligt väcka ett barndomsminne.

 154. Hippocampus gjorde troligen
  en liten film av olika sinnen.

 155. Hippocampus lagrar inte information-

 156. -utan det är filmens regissör
  som avgör vad som ska lagras.

 157. Det avgör vad vi lär oss och inte lär
  oss. Vi måste glömma vissa saker.

 158. Det är inte viktigt att veta var min
  bil var parkerad för tre veckor sen-

 159. -utan var den står nu. Vissa saker
  vill man inte alltid behöva minnas.

 160. Det håller koll på tiden, så att man
  vet vad som hände först och efteråt.

 161. Det är en planerare som kan hjälpa
  till att hitta lösningar på problem.

 162. Den största effekten av idrott syns
  i hippocampus, vilket är bra för oss.

 163. Vi kan förändra inlärnings- och
  minnesområdet genom det vi gör.

 164. Till sist vill jag visa er
  tre exempel.

 165. Vilket neuron vill ni helst ha?

 166. Givetvis är B
  neuronet som fick minst träning.

 167. Vi vill ha komplexa neuron, kanske
  för att få mer komplexa kopplingar-

 168. -för att lära oss bättre
  och minnas bättre.

 169. Ni har pratat om sambandet
  mellan fysisk träning och hjärnan-

 170. -men om vi tränar hjärnan
  utan fysisk träning-

 171. -händer samma sak då?

 172. Vi såg samma effekter
  med kognitiv kondition.

 173. De är additiva
  och ersätter inte varandra.

 174. Att vara i god fysisk och kognitiv
  form är det bästa möjliga skyddet.

 175. När man undrar vilken sorts kognitiv
  aktivitet det bör handla om...

 176. Det kan vara korsord eller sudoku,
  men inte samma sak varje dag.

 177. Man har tydligt märkt-

 178. -att nån sorts ny företeelse
  även i ens kognitiva träning-

 179. -håller fler hjärnområden aktiva
  än om man bara löser korsord i 20 år.

 180. Helt i linje med detta
  har forskare i Lund upptäckt-

 181. -hur delar av hjärnan
  hos tolkstudenter har blivit större-

 182. -redan tre månader efter att de
  börjat lära sig ett nytt språk.

 183. Men vad är det som händer?

 184. Vad växer i hjärnan när man pluggar
  glosor, uttal och satsbyggnad?

 185. Merle Horne, lingvist, arbetar
  i ett tvärvetenskapligt projekt-

 186. -som ska försöka besvara det.

 187. Det vi vill veta är vad som händer
  när man lär sig ett nytt språk.

 188. Vad som händer i den grå substansen
  och i den vita substansen.

 189. Med hjälp av dessa nya metoder
  kan man dra slutsatser-

 190. -om vad det skulle kunna vara.

 191. Vi kommer att kunna utesluta
  vissa hypoteser.

 192. Möjliga saker som kan hända
  när man lär sig ett nytt språk-

 193. -är att de här nervtrådarna kan växa.
  De kan bli längre och tjockare.

 194. De kan bli myeliniserade
  och täckta med vitt fett.

 195. Mycket myelinisering sker
  när barn lär sig tala.

 196. Det är det som händer när hjärnan
  växer. Nervtrådarna blir längre-

 197. -men de blir också myeliniserade
  så information kan passera-

 198. -mellan olika områden väldigt snabbt.

 199. Det kan också bli tal om angiogenes.

 200. D.v.s. att nya blodkärl bildas.

 201. Det kan man tänka sig
  eftersom hjärnceller behöver näring-

 202. -som de får från blodet.

 203. Så nya blodkärl bildas hela tiden-

 204. -när hjärnan växer.

 205. Även i den vita substansen
  finns det pyttesmå blodkärl.

 206. Så den vita substansen är
  lite rosafärgad-

 207. -p.g.a. att det finns blodkärl
  som ger näring till nervtrådarna.

 208. En annan sak som kan hända är
  att nervtrådarna ändrar riktning.

 209. De kan rikta sig
  mot ett visst område.

 210. Så man kan tänka sig att om man lär
  sig nya ljud behöver man rekrytera-

 211. -nya hjärnceller
  som inte är upptagna med annat-

 212. -för att träna upp dem
  till att bearbeta nya ljud.

 213. Det finns många hjärnceller
  som inte gör mycket.

 214. Därför kan vi rekrytera dem
  för att lära oss nya saker.

 215. Och då kanske de ändrar riktning.
  Vi tror inte att det finns möjlighet-

 216. -att bilda nya hjärnceller
  när man är vuxen.

 217. Utan de flesta hjärnceller
  finns när vi är födda.

 218. Det är många
  som kanske inte gör så mycket.

 219. Så de kan användas för att lära sig-

 220. -när man lär sig nya språk.
  Det är bra att träna upp dem-

 221. -genom att lära sig ett nytt språk
  eller ett instrument eller fotboll.

 222. För hjärnan är som muskler.
  Den behöver tränas.

 223. Och den har stor potential.

 224. Bara för att visa-

 225. -hur pass komplex själva
  språkbearbetningen är i hjärnan-

 226. -kan jag visa upp
  bara det här området-

 227. -som har att göra med ljud-
  bearbetning. Det finns två områden.

 228. Den primära hörselbarken
  som bearbetar ljud.

 229. Och den sekundära hörselbarken-

 230. -där vi lagrar de ljud
  som finns i vårt modersmål.

 231. Representation kan man säga.

 232. Men här görs grovarbetet,
  att bearbeta ljud.

 233. Det här området har...

 234. ...100 miljoner neuroner ungefär.

 235. Det finns olika neuroner
  längs det här området-

 236. -som är specialiserade för att
  bearbeta olika frekvenser.

 237. Så ljud byggs upp av
  olika frekvenser.

 238. Okej.

 239. T.ex. tror jag
  att jag har lärt mig producera-

 240. -den svenska vokalen u.

 241. Jag tror det.

 242. Det är en vokal som inte finns
  i engelska, som är mitt modersmål.

 243. Men om jag har lärt mig vokalen u-

 244. -så har jag lyckats rekrytera
  tillräckligt många neuroner-

 245. -som inte gör nåt annat-

 246. -och tränat upp dem för att kunna
  känna igen ljudet.

 247. Och för att kunna
  producera det också.

 248. När jag har gjort det
  har jag klarat av det.

 249. Så ni förstår att det är väldigt...

 250. Och sen kan jag lagra det ljudet
  i den svenska...

 251. Om jag bygger på
  den sekundära hörselbarken-

 252. -kan jag lagra
  den representationen för u.

 253. Då känner jag mig jätteglad.

 254. Men jag har mycket kvar att göra
  som ni kan höra.

 255. Jag har inte rekryterat tillräckligt
  många neuroner än.

 256. Men det går
  med tillräckligt mycket motivation.

 257. För jag har massor med neuroner
  som bara ligger där och slappar.

 258. För att vara säker på
  att glosorna ska fastna-

 259. -kan man dra nytta av
  att det lönar sig att sova på saken.

 260. En god natts sömn befäster minnen-

 261. -säger neurovetaren
  Jonathan Cedernaes.

 262. Sömn är som vi har nämnt
  viktigt för minnet.

 263. Det har man studerat genom
  diverse eleganta studier.

 264. Bland annat gjorde man
  i Tyskland 2004 en elegant studie-

 265. -där man lät unga individer
  lösa ett problem.

 266. Ett sifferproblem
  som gick att lösa i flera steg.

 267. Men forskarna berättade inte
  att det fanns en genväg-

 268. -för att komma fram till
  den slutgiltiga lösningen.

 269. Man tog tre grupper.
  Två fick vara vakna.

 270. Den ena fick vara vaken under dagtid,
  den andra nattetid-

 271. -efter att ha gjort problemet
  en första gång.

 272. Tredje gruppen gjorde problemet
  och sov åtta timmar.

 273. Sen testade man alla tre grupper.
  Vad tror ni hände?

 274. Av dem som hade varit vakna,
  på natten eller på dagen-

 275. -kom cirka 22 procent till insikt
  om att det fanns en genväg.

 276. De löste problemet snabbare
  på det sättet.

 277. Av dem som sov var det nära
  60 procent, tre gånger så många-

 278. -som kom till den insikten.
  Det visar vilken funktion sömnen har-

 279. -på minnet och på vår förmåga att
  hitta nya lösningar och kreativitet.

 280. Sömn är också viktigt för att reglera
  emotionella minnen.

 281. Det sker särskilt under drömsömnen.

 282. Det är viktigt för att befästa
  och avkoda de minnena-

 283. -så dess känslomässiga valör minskar.
  Det här är stört vid depression.

 284. Och intressant nog
  har man då en störd drömsömn.

 285. Det här påverkas också av
  antidepressiva mediciner.

 286. Man har också visat
  hur sömn kan förbättra minnet.

 287. I den här studien med lukt
  presenterade man en lukt-

 288. -samtidigt som deltagarna
  skulle lära sig fakta.

 289. Sen spelade man upp lukten
  under djupsömnen.

 290. Då aktiverades en minnesstruktur.

 291. Vid tester sen
  mindes deltagarna det bättre-

 292. -än om de inte hade fått lukten
  presenterad för sig.

 293. Man har också testat
  att förstärka sömnen.

 294. För under sömnen har man
  elektrisk aktivitet.

 295. Det finns djupsömnsvågor. Genom att
  spela upp ljud samtidigt med vågorna-

 296. -kunde man också förstärka deltagares
  förmåga att minnas saker de lärt sig.

 297. Tupplurar har också god effekt.
  T.o.m. så korta som sex minuter.

 298. Så om ni somnar nu minns ni
  förhoppningsvis nånting bättre.

 299. Och när en senare föreläsare kommer
  är ni mer alerta också.

 300. Nåt som vi alla förknippar med minnet
  är sjukdomen demens.

 301. Minnet definierar oss som individer
  och drabbas vid demens.

 302. Demens är vanligt i dag och blir
  vanligare framöver beräknar man.

 303. WHO har beräknat
  att Alzheimers sjukdom-

 304. -kommer att tredubblas
  fram till år 2050.

 305. Dessutom kommer vårdkostnaderna
  att sexdubblas-

 306. -från 200 till c:a 1 200 miljarder
  dollar bara i USA.

 307. Vilka är kopplingarna
  mellan sömnstörningar-

 308. -och utveckling av
  neurodegenerativa sjukdomar?

 309. Jo, man vet att t.ex. insomni
  och andra sömnstörningar-

 310. -är kopplade till en ökad risk
  att utveckla demens-

 311. -och till synes särskilt Alzheimers.
  Man vet också-

 312. -att de som jobbar skiftarbete
  löper en ökad risk att utveckla-

 313. -den handikappande sjukdomen
  multipel skleros.

 314. Här har vi data
  som går i samma riktning.

 315. Det här är data
  där vi undersökt 50-åriga män-

 316. -som får rapportera om de vid
  50 års ålder hade en sömnstörning.

 317. När vi följt dem under 40 års tid
  har vi sett hur stor risk man hade-

 318. -att utveckla demens och Alzheimer.

 319. De som hade en självrapporterad
  sömnstörning vid år 50-

 320. -har en cirka 30 procent ökad risk
  att utveckla demens.

 321. Tittar man på Alzheimers
  är risken nästan 50 procent högre.

 322. Vilka kan mekanismerna vara
  för det här?

 323. Det publicerades en studie
  under hösten 2013-

 324. -med en möjlig förklaring
  att då vi sover avgiftas hjärnan-

 325. -från metaboliter som vi ackumulerat
  under dagen till följd av vakenhet.

 326. Man vet att hjärncellerna
  genomflödas av en vätska-

 327. -som översköljer cellerna
  och rensar bort såna här ämnen.

 328. Man vet också att det här sker
  mellan nervcellerna.

 329. Det finns ett mellanrum mellan
  nervcellerna där vätskan flödar-

 330. -med hjälp av ett konvektivt flöde.
  Det man såg var-

 331. -att när man jämförde möss som var
  vakna eller hölls sövda naturligt...

 332. De sov naturligt
  eller med sömnmedel.

 333. Då såg man
  att mellanrummet mellan cellerna-

 334. -ökade med mer än 60 procent.

 335. Samtidigt ökade
  bortförseln av metaboliter.

 336. Och amyloid-beta som är kopplat
  till utveckling av Alzheimers.

 337. Bortförseln av detta ämne
  ökade med faktor två.

 338. Det dubblerades.
  Det här är... Vi kan pausa lite.

 339. Till vänster
  kommer ni att se en vaken mus-

 340. -och en sovande mus till höger.

 341. Man har tittat
  strax under hjärnans yta.

 342. Och man har färginmärkt
  ryggmärgsvätskan-

 343. -så man kan se om det sker
  en skillnad i inflöde.

 344. Det sker en färgskiftning till höger.
  Det är vätskan som sköljer över.

 345. Men man ser nästan helt en frånvaro
  av den i musen som är vaken.

 346. Skulle det här kunna skada hjärnan?

 347. Vi studerade detta
  på friska deltagare.

 348. Det var unga män
  till synes utan några brister.

 349. Vi studerade två hjärnskademarkörer.
  Vi lät deltagarna ena gången-

 350. -sova en vanlig natt
  och vara vakna en hel natt.

 351. Vi tittade på hur nivåerna såg ut
  före och efter sömn och sömnbrist.

 352. Markörerna heter NSE,
  som finns i nervceller-

 353. -och proteinet S100B
  som finns i stödjecellerna.

 354. Vi såg en cirka 20-procentig ökning.

 355. Man har funnit liknande fynd
  vid sömnapné.

 356. Nivåerna blir betydligt högre.

 357. Detta har man studerat vid andra
  sjukdomar som stroke, koma-

 358. -och infektioner i hjärnan.

 359. Ökningen på cirka 20 procent
  ser ni i den här grafen.

 360. Sen kom det in en intressant studie
  i förra veckan.

 361. Om man håller möss vakna
  en längre tid finns det tecken på-

 362. -att man förlorar nervceller
  i vakenhetscentra.

 363. Om det skulle kunna ske hos människor
  skulle det också vara skadligt.

 364. Tittar man i stället på vad som sker
  när man sover vet man i mus-studier-

 365. -att man får nya nervceller,
  en typ av stödjeceller.

 366. De dubblerade sin delningstakt
  när mössen sov.

 367. Frågan är då
  att sova eller inte sova.

 368. Gör det nåt om vi sover
  en tredjedel av våra liv-

 369. -eller gör det nåt om vi bara sover
  en fjärdedel av våra liv?

 370. Eller gör det nåt om vi sover
  ännu kortare tid?

 371. Som ni sett kan det vara skadligt.

 372. Men sömnbrist är kopplat till
  många folkhälsosjukdomar.

 373. Ökad dödlighet och ökad risk
  att utveckla hjärt-kärlsjukdomar.

 374. Varje timme sömn man förlorar-

 375. -ökar risken att utveckla högt
  blodtryck med 40 procent.

 376. Man har också ökad risk att utveckla
  diabetes, särskilt vid skiftarbete-

 377. -och att utveckla övervikt.

 378. Det är ganska många
  som har sömnbesvär i dag.

 379. Ungefär varannan individ i länder
  som USA, England och Tyskland-

 380. -rapporterar att de sover
  otillräckligt på vardagar.

 381. 30 procent av USA:s arbetare
  sover mindre än sex timmar per natt.

 382. För några år sen sov ungdomar i USA
  i genomsnitt 6,7 timmar.

 383. Man kan göra om snedstrecket till
  ett kolon. För faktum är-

 384. -att medan 11 procent av Sveriges
  invånare har insomni-

 385. -drabbar sjukdomen
  dubbelt så många kvinnor som män.

 386. Kvinnor tycks även kunna lida mer
  av de besvär-

 387. -som man får om man sover för lite.

 388. Kanske beror det här på
  vårt 24-timmarssamhälle.

 389. Vi försöker vara
  ständigt uppkopplade.

 390. Vi har allt mer artificiellt ljus
  som kan störa dygnsrytmen.

 391. Vi har en vilja att hinna med
  att göra-

 392. -så mycket som möjligt
  så snabbt som möjligt.

 393. Internet är fantastiskt.

 394. Men vi har också möjlighet att ha
  kontakt med nån som är vaken jämt.

 395. För på jorden är det alltid nån
  som inte sover.

 396. Vad kan man göra
  för att förbättra sin sömn?

 397. Regelbunden träning kan göra
  att man sover djupare-

 398. -och att man somnar snabbare
  och får en effektivare sömn.

 399. Koffein på fel tid av dygnet
  kan störa sömnen.

 400. Här finns en individuell känslighet.

 401. Ljus på fel tid kan störa sömnen.

 402. Tänk särskilt på elektronisk
  utrustning som utströmmar blått ljus-

 403. -som kan störa extra mycket.

 404. Kronisk stress kan leda till insomni.
  Man tror att insomni-

 405. -är en stress-sjukdom
  med samtidig överaktivering-

 406. -av sömn- och vakenhetsfrämjande
  centra när man försöker sova.

 407. Rökning och alkohol
  kan också störa sömnen.

 408. T.ex. hur bra man sover. Alkohol
  kan göra att man somnar snabbare.

 409. Men man riskerar att vakna senare
  och ha svårt att somna om.

 410. Och man ska behandla
  sömnstörande tillstånd.

 411. Sömnapné är ett av dessa.
  Här finns tydliga effekter.

 412. Inte minst på
  de relaterade sjukdomssymtomen-

 413. -som högt blodtryck, men också
  på de kognitiva förmågorna.

 414. Insomni kan orsaka nedstämdhet.

 415. Sömnstörning ingår
  i diagnoskriterierna för nedstämdhet.

 416. Om man behandlar endera av dem
  kan den andra faktorn förbättras.

 417. Var kan man se effekter
  om man förbättrar sin sömn?

 418. Man får bättre prestanda
  och mår bättre.

 419. Tittar man på högpresterande atleter-

 420. -kan man få dem att prestera ännu
  bättre om man förlänger deras sömn.

 421. Man har i en studie sett
  att man kan få lägre blodtryck.

 422. Viktigt i ett land som Sverige där
  1,8 miljoner har för högt blodtryck.

 423. Det innebär en ökad risk för demens
  och annat som drabbar hjärnan.

 424. Många av våra mediciner
  påverkar i sin tur sömnen.

 425. Symtomen på sömnapné
  kan minska om man...

 426. Det gäller både dagtröttheten
  och minnesförmågor-

 427. -som kort- och långtidsminne.

 428. Och även de här hjärnvolymerna
  som man såg minskade-

 429. -kan efter endast tre månaders
  behandling återfå sin storlek.

 430. Och vill man gå ner i vikt
  ska man sova mer.

 431. I en studie på två veckors viktned-
  gång lät man en grupp sova för lite.

 432. Den andra gruppen fick sova optimalt.

 433. De som sov för lite förlorade mer
  muskelmassa och mindre fettmassa.

 434. Det är ofördelaktigt.
  Det var omvänt hos dem som sov lagom.

 435. Är man vaken för länge riskerar
  delar av hjärnan att falla i sömn.

 436. Det har man sett på råttor och vore
  farligt om det skedde hos människor-

 437. -t.ex. när vi hållit oss vakna länge.
  Även om det inte syntes på beteendet-

 438. -kunde man se det på råttan
  i prestationstest-

 439. -och när man tittade noggrant
  på EEG:t.

 440. Utsätter man hjärnan för träning
  behöver de delar som tränas-

 441. -mer sömn och sover djupare sen.

 442. Det har man sett på människor,
  råttor och fåglar.

 443. Den här fågeln
  har utsatts för sömnbrist-

 444. -samtidigt som den får titta på en av
  David Attenboroughs naturvideor.

 445. Den gör tydligen det naturligt.

 446. Man behövde vrida den ibland
  så den tittade rätt.

 447. Man har täckt för ena ögat
  som då inte får nån visuell input.

 448. När den utsattes för sömnbrist...

 449. Och det var under EEG-övervakning
  så den kunde inte fuska-

 450. -genom att sova med ena hjärnhalvan.

 451. Man såg att det öga
  som hade stimulerats-

 452. -på motsatt sida
  där då hjärnhalvan stimulerades-

 453. -av det visuella stimulit,
  där såg man-

 454. -att hjärnan där sov djupare
  när fågeln sen sov.

 455. Hjärnregioner som använts mer
  behöver mer återhämtning.

 456. Det tror man har betydelse för hur
  hjärnan ommodelleras när vi sover.

 457. Med detta
  har jag bara ett enkelt budskap:

 458. Försök ta hand om er sömn.

 459. Man kan prata om
  en av de stora sömnpionjärerna.

 460. Nathaniel Kleitman från USA
  som utforskade rem-sömnen.

 461. Han ska ha hållit sig vaken
  i 180 timmar en gång, med amfetamin.

 462. Men han blev icke desto mindre
  104 år gammal.

 463. Så en enstaka natts sömnbrist
  gör nog ingen skada.

 464. Men tills ni...blir så gamla
  har jag ytterligare ett tips:

 465. Om ni har störiga grannar-

 466. -eller om midsommarsolens ljus blir
  extra jobbigt, kan man göra så här.

 467. Och sen kan man säga...god natt.

 468. Motion, kognitiv träning och god sömn
  främjar alltså friska hjärnor.

 469. Men lika väl som vi kan
  förändra hjärnan med träning-

 470. -kan hjärnan förändra oss, till och
  med när yttre förutsättningar saknas-

 471. -om bara förväntan är tillräckligt
  stark. Det handlar om placebo.

 472. Predrag Petrovic
  på Karolinska Institutet förklarar.

 473. Placebosmärtlindring är nära länkad
  till det som kallas för förväntan.

 474. Förväntan kan ju betyda olika saker
  för olika människor.

 475. Det är ett väldigt vitt begrepp.

 476. Från mitten av 80-talet
  till mitten av 90-talet-

 477. -började man manipulera förväntan
  experimentellt-

 478. -när man utförde placebosmärtstudier.

 479. Jag ska visa ett exempel.

 480. Det är bra för att förstå
  hur man kan manipulera förväntan.

 481. Försökspersonerna kom till labbet
  och fick information:

 482. "Du deltar i en smärtstudie
  där vi ska testa ett nytt läkemedel."

 483. "Det är en kräm som
  sänker smärtupplevelsen kraftigt."

 484. "Först får du prova smärtan..."

 485. De gula staplarna
  indikerar smärtan och styrkan av den.

 486. Försökspersonen skattar 75
  på en skala från 0 till 100-

 487. -där 100 är det värsta man kan tänka
  sig - mycket smärta, med andra ord.

 488. Därefter applicerar man krämen.

 489. Man säger att den är fantastisk.
  Sen inducerar man smärta igen-

 490. -men man inducerar en mycket mindre
  smärtintensitet än här uppe.

 491. Men det säger man inte,
  så försökspersonen tror-

 492. -att "Wow, vilken kräm,
  jag känner ingenting!"-

 493. -och skattar kanske 25
  på samma skala.

 494. Sen har man en testfas. Försöks-
  personen kommer nästa dag igen.

 495. Man säger att man ska göra samma sak,
  applicerar krämen, startar smärtan-

 496. -men den här gången är det lika stor
  smärtintensitet som i början.

 497. Ändå säger försökspersonen att det
  nästan var lika bra som i går:

 498. "Det är fortfarande en jättebra
  effekt på den här krämen."

 499. Han skattar kanske 50 på samma skala.

 500. Det här är ingen effekt av
  att man har känt smärta många gånger.

 501. Om man inte säger det här och inte
  har nån kräm skattar man inte så här.

 502. Vi vet också att om man
  mäter behandlingsförväntan-

 503. -"Hur mycket tror du att du
  får effekt?" - innan man gör testet-

 504. -kommer förväntan direkt korrelera-

 505. -med hur mycket smärtminskning
  de rapporterar.

 506. Det är alltså direkt associerat
  till förväntan.

 507. Dessutom kan man mäta i hjärnan-

 508. -och visa att områden som annars
  bearbetar smärta minskar i aktivitet-

 509. -så det är inte bara att personerna
  rapporterar vad doktorn vill höra.

 510. När det gäller förväntan tror vi att
  det finns ett annat viktigt område-

 511. -nämligen orbitofrontala cortex.

 512. Det här är hjärnan underifrån. Längst
  fram ligger orbitofrontala cortex.

 513. Det är en del av vår pannlob
  som ligger precis ovanför ögonen.

 514. Det här området aktiveras
  vid placebosmärtlindring.

 515. Här ser ni återigen,
  i mitten, hjärnan underifrån.

 516. Ni ser aktiviteten
  på framför allt höger sida.

 517. Den går vidare upp,
  lateralt, på sidobilden.

 518. Det kanske mest intressanta
  med den här aktiviteten är-

 519. -att den är större vid placebo-
  behandling än vid morfinbehandling.

 520. Det här tyder på
  att placeboeffekten är icke-linjär-

 521. -och att den inte är passiv,
  utan aktiv.

 522. Eftersom de här två sakerna är
  grunden i alla läkemedelsprövningar-

 523. -så har vi ett problem. Vi måste
  förstå placeboeffekten bättre.

 524. Vad gör då det här området?

 525. Tittar vi på andra studier
  vet vi att det är involverat i-

 526. -att på nåt sätt skapa
  emotionella eller homeostatiska mål.

 527. Homeostatiska mål betyder
  att man får en balans i kroppen-

 528. -när det gäller
  törst och salter och liknande.

 529. Törstiga råttor som springer omkring
  i en labyrint och letar efter vatten-

 530. -har mycket aktivitet
  i orbitofrontala neuron.

 531. När de hittar vattnet
  försvinner aktiviteten.

 532. Det är som att den här aktiviteten
  driver beteendet-

 533. -som ska återställa den homeostatiska
  eller emotionella balansen.

 534. För att kunna göra det
  måste orbitofrontala cortex veta-

 535. -vad som är belöningar
  och när man kan förvänta sig dem.

 536. Det har man visat både hos människor
  och hos primater.

 537. Här ser man nerver i orbitofrontala
  cortex i en primatstudie.

 538. Snart kommer ett russin,
  och då ökar aktiviteten.

 539. När russinet kommer ökar den igen.
  Belöning och belöningsförväntan.

 540. Vidare verkar det här området
  vara viktigt för att reglera känslor.

 541. När man ska förändra strukturen
  för vad som ska generera känslor-

 542. -och vilka känslor,
  då kopplas det här området in.

 543. Om man ser en gråtande kvinna
  tror man att hon är ledsen.

 544. Men om man gör om bilden
  kan man tänka sig-

 545. -att hon ser sin son för första
  gången på fem år och är jätteglad.

 546. Det är ett sätt att omkonstruera
  känslorna. Då aktiveras detta område.

 547. Vi har nyligen visat
  att strukturen i det här området-

 548. -beror på hur mycket problem man har
  att reglera känslor i vardagslivet-

 549. -trots att man
  inte har nån psykiatrisk diagnos.

 550. Slutligen är det här området viktigt
  för aversiva felsignalen.

 551. Om man tänker sig
  att man är i lite smärta hela tiden-

 552. -och sen kommer det en symbol
  som betyder-

 553. -att nästan alltid kommer smärtan att
  minska, men smärtan ökar i stället.

 554. En skillnad mellan förväntan och det
  man får - den aversiva felsignalen.

 555. Nu har jag visat er ett par områden
  som verkar vara viktiga-

 556. -vid placebosmärtlindring.

 557. Men den stora frågan återstår:
  Varför har vi en placeboeffekt?

 558. Vår hypotes är att placeboeffekten
  bara är en konsekvens av ett system-

 559. -det vill säga hjärnan,
  som försöker förstå och förutsäga...

 560. ...omvärlden. Och hur ska jag
  förklara detta på ett bättre sätt?

 561. Vi kan ta den här. Det här
  är inte heller så svårt att förstå-

 562. -om man bara går igenom
  de här boxarna.

 563. Vid placebosmärtlindring
  har vi en behandlingsförväntan...

 564. ...som vi inducerar:

 565. "Du kommer inte att känna
  nån smärta alls med vårt läkemedel."

 566. Sen utsätts man för smärta.
  Smärtsignaler når hjärnan.

 567. Det hjärnan gör nu,
  det hjärnan gör hela tiden-

 568. -är att jämföra de inkommande
  signalerna med förväntningen.

 569. Stämmer det inte...
  Det skulle ju inte vara nån smärta.

 570. Hjärnan kommer då att bilda
  en felsignal-

 571. -som signalerar att vi
  inte har förstått omvärlden korrekt.

 572. Hjärnan försöker nu minimera fel-
  signalen för att närma sig sanningen.

 573. Den kan göra det på två sätt. Den
  kan förändra behandlingsförväntan...

 574. Men förväntan kan vara väldigt stark,
  så en annan väg är-

 575. -att den kan använda sig av system
  som reglerar hur vi bearbetar smärta-

 576. -så att det stämmer bättre
  med vår förväntan.

 577. Både behandlingsförväntan
  och felsignal-

 578. -kan genereras
  i orbitofrontala cortex-

 579. -och den här top-down-regleringen,
  regleringen av smärta i detta fall-

 580. -kan ske genom främre cingulum
  och kroppens eget morfinsystem.

 581. Om det här är sant borde vi kunna
  generalisera den här idén-

 582. -till hur förväntan påverkar oss
  vid andra tillstånd.

 583. Vi vet att placeboeffekten är väldigt
  stark vid andra kliniska tillstånd-

 584. -t.ex. depression och ångest
  och Parkinsons sjukdom.

 585. Hypotesen är då att vi har samma
  drivande mekanism i dessa tillstånd-

 586. -och att det kanske just är
  de här förväntansprocesserna.

 587. Sättet som hjärnan rättar till,
  förändrar och skapar verkligheten-

 588. -kan också illustreras med minnen.
  Ett minne kan vara just det:

 589. Att hjärnan rätt och slätt
  återskapar det som hänt.

 590. Mikael Johansson, psykologiprofessor,
  förklarar.

 591. Tack för presentationen.
  Jätteroligt att vara här.

 592. Vi ska börja en bit härifrån,
  i San Francisco-

 593. -som jag besökte nyligen.

 594. Jag minns tydligt denna aprildag
  och har nu möjlighet-

 595. -att för mitt inre återuppleva mötet
  med den här spektakulära byggnaden.

 596. Jag kommer ihåg vårsolen,
  den uppfriskande morgonbrisen-

 597. -och jag kan höra måsarna
  som ljöd i bakgrunden.

 598. Vad hände den här aprildagen
  i San Francisco-

 599. -som gör att jag kan minnas
  den här bilden så starkt?

 600. Jo, olika regioner i cortex,
  i hjärnbarken-

 601. -bearbetar olika aspekter av världen.

 602. Vi har visuella, auditiva
  och spatiala regioner.

 603. Det finns emotionella system
  som kryddar vår upplevelse.

 604. Vi kanske ur vårt semantiska minne
  plockar fram tillräcklig kunskap-

 605. -för att förstå det vi är med om.
  Allt det definierar händelsen.

 606. Det är så vi förstår händelsen.

 607. Hur kan vi återuppleva detta?
  Det är den centrala frågan.

 608. Jo, hela den distribuerade
  aktiviteten i hjärnbarken-

 609. -kommer att återaktiveras.
  Hur går det till?

 610. Mitt i tinningloben finns det
  en sjöhästformad struktur-

 611. -som heter hippocampus,
  som ni ser i svart här.

 612. Den vet vi är betydelsefull
  för minnet.

 613. Den påverkas vid demenssjukdomar
  som alzheimers.

 614. Det sker tidigt
  i insjuknandeprocessen.

 615. Skador på hippocampus
  leder till amnesi-

 616. -så den är betydelsefull för
  formeringen av nya långtidsminnen.

 617. Vad gör den då i episodiska minnen?

 618. Jo, hippocampus mottar signaler
  från alla regionerna i hjärnbarken-

 619. -som bearbetar
  olika aspekter av tillvaron.

 620. Så hippocampus får information från
  alla dessa distribuerade regioner.

 621. Man tänker sig att det skapas
  ett hippocampalt index-

 622. -som beskriver precis hur regionerna
  var aktiverade vid tillfället.

 623. Okej, så när jag vill minnas-

 624. -eller om en kompis som får reda på
  att jag varit i San Francisco frågar:

 625. "Besökte du Golden Gate-bron?"

 626. Den ledtråden som Golden Gate-bron
  då blir, aktiverar hjärnbarken-

 627. -som skickar informationen
  till hippocampus.

 628. Men nu finns det ett minnesspår,
  ett index-

 629. -som överlappar
  den inkommande informationen.

 630. Via så kallad mönsterkomplettering
  fylls det kortikala mönstret i.

 631. Regionerna som tillfört
  olika kvaliteter till upplevelsen-

 632. -tillför samma kvaliteter till vår
  inre värld, våra episodiska minnen.

 633. Så man kan säga, om vi ska
  sammanfatta tidsmaskinen...

 634. ...att medan vi är med om nåt
  aktiveras hjärnan.

 635. Distribuerad aktivitet, olika
  regioner tillför olika kvaliteter.

 636. Under minnesframplockningen
  återaktiveras samma regioner.

 637. Det gör att vi får ett återupplevande
  ur ett förstapersonsperspektiv.

 638. Så modellen predicerar likheter-

 639. -mellan det som sker i hjärnan
  vid inkodning-

 640. -och det som sker vid framplockning.

 641. Finns det då stöd för det?
  Det tänkte jag visa er.

 642. Det finns fina studier där man har
  lärt försökspersoner en lista på ord.

 643. Orden presenteras
  med en illustration.

 644. Här ser man ordet 'hund'
  och en bild på en hund.

 645. Med fMRI kan vi mäta aktiveringen
  av hjärnan redan vid inkodningen.

 646. Vi ser att regioner som ansvarar för
  objektigenkänning reagerar starkt.

 647. När vi sen testar minnet presenterar
  vi bara ordet 'hund' och frågar:

 648. "Har du sett det förut?" Intressant
  nog återaktiverar en del av mönstret.

 649. Visuella regioner blir aktiva igen.

 650. Om vi i stället för illustrationen
  presenterar ett hundskall...

 651. "Vov", säger det
  när man ser ordet 'hund'.

 652. I testet gör vi som tidigare,
  presenterar enbart ordet 'hund'.

 653. Man känner korrekt igen det-

 654. -men samma auditiva regioner
  aktiveras som när man hörde skallet.

 655. Vi har en återaktivering av hjärnan
  så som den var aktiv under händelsen.

 656. Man kan se episodiskt minne
  som en simulerad perception.

 657. Våra sinnen nås inte
  av nån information utifrån-

 658. -men de regioner i hjärnan aktiveras-

 659. -som är aktiva
  när vi erfar nånting i omgivningen.

 660. Svensktextning:
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Träna en hjärna

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Konditionsträning kan få din hjärna att växa, en god fysik minskar risken för flera psykiska sjukdomar. Lägg till kognitiv träning och du förbättrar ytterligare dina chanser att hålla hjärnan alert. Här får vi höra forskare berätta om hur man bokstavligen kan få hjärnan att växa. Dessutom tittar vi närmare på hur hjärnan förändrar verkligheten för oss och en modell för hur det episodiska minnet fungerar.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
Ämnesord:
Allmän medicin, Hjärna, Medicin, Nervsystemet, Neurologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden Tema

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Du är vad du äter

Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm tror sig veta vad snabba kolhydrater gör med vår kropp. Hon har skrivit boken ”Ett sötare blod”. Har industrimaten ett oförtjänt rykte? Matproducenten Magnus Dafgård ställs till svars. Ulf Ellervik är professor i organisk kemi och berättar om njutningens kemi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Roligare matte i skolan

De flesta är överens om att kunskapsnivån i matematik måste bli bättre i den svenska skolan. Här uppmärksammas lärarna – vi hör experter berätta om hur man kan göra matte roligare i skolan. Med bland andra datalogiprofessorn Bengt Aspvall och matematikläraren Cecilia Christiansen.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Kognitiv hjälp

Hur kan man utforma miljöer och föremål så att de underlättar för personer att hitta, förstå, kommunicera och minnas? Om lärdomar och konkreta exempel på hur genomtänkt teknik och miljöanpassning kan fungera som stöd för alla, men speciellt för dem som har någon form av kognitiv nedsättning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Träna en hjärna

Konditionsträning kan få din hjärna att växa, en god fysik minskar risken för flera psykiska sjukdomar. Lägg till kognitiv träning och du förbättrar ytterligare dina chanser att hålla hjärnan alert. Här får vi höra forskare berätta om hur man bokstavligen kan få hjärnan att växa.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Döva barns språkutveckling

En läkares perspektiv på CI

Inger Uhlén är överläkare och specialist på hörsel- och balansfrågor och ger sitt perspektiv på cochleaimplantat (CI). Hon berättar om att CI ger så pass mycket hörselinformation till hjärnan att den kan utveckla ett talspråk. Hon säger också att hon tror att det är bra att alla döva barn lär sig teckenspråk och att barn kan lära sig babytecken väldigt tidigt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet

Generation sömnlös

12-åriga Violet har haft svårt att sova så länge hon kan minnas. På nätterna kommer tankarna och allra värst är det när ingen annan är vaken. De senaste tio åren har utskrivningen av melatonin till unga niodubblats. Vad beror det på att så många barn och unga har sömnproblem? Lie Åslund är psykolog och forskar om unga och sömn.