Titta

UR Samtiden - Människan och rymden

UR Samtiden - Människan och rymden

Om UR Samtiden - Människan och rymden

Rymden fascinerar oss. Människan har i urminnes tider blickat ut från sin egen planet och upp mot universum. Vad är det därute som fascinerar oss, och varför? Enormt mycket tid och pengar har använts för att utforska planeter och andra saker i rymden, långt bort från vanliga människors liv och allmängiltiga problem. Ser vi resultat av den forskningen i vardagen, och i så fall hur? Och vilka implikationer kan den få på vårt framtida liv? Vetenskapsrådets seminarium presenterar olika aspekter av svensk rymdforskning. Inspelat 5 december 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Människan och rymden : Så påverkas våra liv av kampen om rymdenDela
 1. Vi säger välkommen
  till Johan Eriksson från UI-

 2. -som ska tala om "Så som i himmelen
  så ock på jorden". - Välkommen.

 3. Jag är forskningschef på
  Utrikespolitiska institutet.

 4. Utrikespolitiska institutet, UI,
  är en ideell förening-

 5. -som i år har funnits i 75 år.

 6. Vi sysslar med forskning och
  information om utrikespolitik-

 7. -utvecklingen i omvärlden,
  kan man säga.

 8. Ni har nog sett "Länder i fickformat"
  som finns på skolbibliotek-

 9. -och naturligtvis online
  sen flera år.

 10. Jag ska...

 11. Den fina frågan "Så som i himmelen
  så ock på jorden?"-

 12. -handlar här om vem
  som egentligen bestämmer i rymden.

 13. Det vill jag ge ett
  samhällsvetenskapligt perspektiv på.

 14. Presentationen baseras
  på forskning av-

 15. -Lindy Newlove Eriksson vid KTH
  och mig själv.

 16. Bilderna är från Wiki Commons.

 17. Det är framför allt via NASA
  och en del från Rymdbolaget.

 18. Vem bestämmer i rymden? Jag vill
  börja med en forskningslucka.

 19. Jag är professor i statsvetenskap och
  sysslar med internationell politik.

 20. Jag är intresserad av globalisering
  och global governance.

 21. Och rymden borde ju vara
  nåt extremt viktigt och spännande-

 22. -eftersom rymden är en av de globala
  samfälligheterna, global commons.

 23. Alltså ett av de här områdena...
  Och rymden är ju oändlig-

 24. -till skillnad från polarregionerna
  eller världshaven.

 25. Man pratar om cyberrymden
  som en global samfällighet i dag.

 26. Det handlar om områden där ingen
  enskild stat har suveränitet-

 27. -och själv kan bestämma allt.

 28. Utan rymden är ungefär
  som polarregionerna och haven-

 29. -nåt som stater måste komma överens
  om, och där det finns konflikter.

 30. Och det finns också en tes
  i globaliseringsforskningen:

 31. Globaliseringen innebär
  att staters suveränitet-

 32. -förmågan att bestämma helt själva
  över samhället, luckras upp.

 33. Och så har det alltid varit
  med rymden.

 34. Där har det aldrig funnits
  nån suveränitet.

 35. Om man tittar på samhällsvetenskaplig
  litteratur om rymdpolitik-

 36. -så är den statscentrisk. Den handlar
  om USA:s och Sovjets rymdprogram-

 37. -och hur de har utvecklats.

 38. Det handlar mycket om
  militära frågor-

 39. -hur den maktkamp
  vi har sett på jorden-

 40. -har också förekommit
  i tävlingarna i rymden.

 41. Vem kom först till månen,
  och så vidare.

 42. Det är ett problem, menar jag.
  Vad handlar globalisering om?

 43. Jo, om att makten sprids från
  supermakter till andra stater.

 44. Från väst till öst
  och det globala syd.

 45. Men det handlar även om att makt
  sprids till ickestatliga aktörer.

 46. Företag, organisationer och experter
  får mer att säga till om.

 47. Och här menar jag
  att forskningslitteraturen-

 48. -om rymden inte har hängt med.

 49. Det intressanta är då
  att globaliseringslitteraturen-

 50. -i stort sett
  har förbisett rymdfrågorna.

 51. Det är oerhört märkligt,
  och det är en stor forskningslucka.

 52. Globaliseringslitteraturen
  är väldigt, väldigt bra-

 53. -men empiriskt handlar det om
  miljö, ekonomi och säkerhetspolitik.

 54. Men rymden är i stort sett
  frånvarande från litteraturen.

 55. Det finns en del undantag,
  men det är ett problem.

 56. Och då kan man ställa sig frågan
  när det gäller makten i rymden-

 57. -om det är så-

 58. -att världen i övrigt har gått från
  två dominerande supermakter-

 59. -till en värld där en massa olika
  stater är viktiga nuförtiden?

 60. Kina, Brasilien, Indonesien
  och Sydafrika blir viktigare-

 61. -men också företag och nätverk.

 62. Ser vi en maktspridning där?

 63. Ser vi det
  i rymden och rymdpolitiken?

 64. Tittar man på den gamla litteraturen
  är det USA som dominerar-

 65. -och sen har vi Ryssland och Kina,
  ungefär.

 66. Och därför behövs det
  mer forskning kring detta.

 67. Det här är baserat på en artikel av
  mig och Lindy i "Globalizations":

 68. "Governance beyond the global -
  who controls the extraterrestrial?"

 69. Den kan ni titta på om
  ni är intresserade av detta.

 70. Vem har då makten i rymden?
  Och det här föredraget-

 71. -handlar om den jordnära rymden.

 72. Det intressanta föredraget av David-

 73. -handlade ju om rymden bortom jorden,
  ganska mycket.

 74. -men när man ser på
  existerande rymdprogram-

 75. -är de flesta väldigt inåtvända.

 76. Satelliter där uppe
  tittar på vad vi gör.

 77. Den dominerande rymdteknologin
  handlar just om detta.

 78. Så vi intresserar oss
  mer för jorden än för universum.

 79. Det är där de flesta pengar satsas
  och det jag ska fokusera på.

 80. Jag kommer att prata om den
  traditionella bilden av rymden-

 81. -och sen går jag in på ett antal
  trender som man kan observera-

 82. -även om de går att ifrågasätta.

 83. Men det finns en breddning
  när det gäller antalet rymdstater.

 84. Vad gör egentligen
  näringslivet i rymden?

 85. Pågår det en militarisering?
  Vad handlar "dual use" om-

 86. -alltså den svagare gränsen
  mellan civilt och militärt?

 87. Vad är orsakerna till trenderna-

 88. -och vilka blir de
  politiska konsekvenserna av dem?

 89. Forskningen som vi och andra kollegor
  bedriver är väldigt tidigt ute.

 90. Så vi bidrar framför allt med frågor.

 91. Vi har inte ordentliga svar ännu-

 92. -men vi menar att forskningen
  måste få utvecklas och följa med.

 93. Den teknologiska forskningen
  har funnits länge-

 94. -och där finns en expertgemenskap
  som är stor och viktig.

 95. Men den samhällsvetenskapliga
  forskningen ligger efter-

 96. -att ta tag i frågor
  som vi kan bidra med-

 97. -om bland annat maktutövning
  och institutionalisering.

 98. Hur ser det ut med regleringar,
  hur funkar det med riskanalys?

 99. Det traditionella synsättet
  handlar om stormakterna.

 100. Vi har Sovjetunionen, vars
  rymdprogram togs över av Ryssland.

 101. Vi har månlandningen,
  en kapplöpning som USA vann.

 102. Kina är en stark rymdmakt.

 103. Vi har också Japan, som har
  ett framstående rymdprogram.

 104. Och europeiska stater
  har också olika rymdprogram.

 105. Det här är den vanliga,
  tror jag, uppfattningen-

 106. -att rymden är nåt som Ryssland,
  Kina och USA håller på med.

 107. Det finns ett problem här,
  eftersom litteraturen, forskningen-

 108. -och det som vi lär ut till studenter
  inom internationell politik-

 109. -bygger på perspektivet
  från 50-talet-

 110. -om att internationell politik
  styrs av stater.

 111. Man personifierar stater,
  som om de vore individer.

 112. Man pratar om stater som om de är
  tänkande, med hjärna och kropp.

 113. "USA vill det. Så där gör man
  i Ryssland. Så här tänker Kina."

 114. Och det är ju en abstraktion av
  guds nåde, för så är det ju inte.

 115. Stater är komplexa organisationer
  med olika aktörer.

 116. Även inom byråkratin finns det mycket
  maktkamp som vi behöver förstå.

 117. Man började luckra upp det
  under 70-talet-

 118. -men det finns kvar missförstånd
  kring rymdpolitiken.

 119. Och det här perspektivet
  har tyvärr också dominerat-

 120. -hur politiker
  och beslutsfattare tänker.

 121. Jag tror att de måste
  börja tänka om litegrann.

 122. När det gäller berättelsen om rymden-

 123. -finns det "The Dark Side:
  Rymden som arena för konflikt"-

 124. -alltså kapprustningen i rymden.

 125. Bilden visar en möjlig "railgun".

 126. Man skulle kunna använda
  olika sorters vapen i rymden.

 127. Det kan vara olika laservapen
  eller elektromagnetiska vapen.

 128. Man kan också använda
  nån form av teknik-

 129. -som kraschar in i satelliter
  för att förstöra dem så.

 130. Det finns olika diskussioner
  som fortgår. "Star wars"-

 131. -som var uppe på tapeten
  under 80-talet-

 132. -den typen av satsningar
  fortgår fortfarande.

 133. Jag läste en rapport från
  tankesmedjan Atlantic Council-

 134. -som ger underlag
  till USA:s regering.

 135. De är otroligt rädda för vad Kina gör
  när det gäller rymdvapen.

 136. De har en kombination av satelliter
  och markbaserade system.

 137. Och även genom cyberangrepp
  ska man...

 138. ...slå ut eller ta över de system
  som kontrollerar satelliterna.

 139. Den mörka bilden
  är rymdkapplöpningen-

 140. -och att det kalla kriget på jorden-

 141. -också hade rymden som arena.
  Så var det väldigt mycket.

 142. Det här var kusligt, och kanske
  skulle det bli konflikt även där.

 143. Men parallellt med detta har vi haft
  rymden som en fredad zon.

 144. Det intressanta är
  att båda visionerna om rymden-

 145. -har funnits samtidigt.

 146. Kanske är rymden som
  nån fredad zon en liberal utopi-

 147. -där man som i de andra
  samfälligheterna inte ska ha krig.

 148. Det är som med Arktis
  eller kärnvapenfria zoner:

 149. Här ska liberala principer
  för samarbete verka.

 150. Här ska vi lämna
  jordliga konflikter bakom oss-

 151. -och bli mer moderna.

 152. Och den kopplas ihop med
  föreställningar om himmelriket.

 153. Bilden visar dockningen-

 154. -mellan en sovjetisk
  och en amerikansk kapsel 1975.

 155. Vi ser hur amerikanen
  och kosmonauten skakar hand.

 156. Så samtidigt som man konkurrerade-

 157. -ville även ledarna
  för supermakterna emellanåt...

 158. Det här var under avspänningsperioden
  på 70-talet.

 159. Så då ville man samverka
  och hitta förståelse.

 160. Då gjorde man det symboliskt
  på det här viset-

 161. -genom att koppla ihop stationerna
  och skaka hand.

 162. Otroligt symbolpolitiskt viktigt.

 163. Så båda berättelserna
  har funnits parallellt.

 164. Men generellt så har man i praktiken-

 165. -bortsett från symbolhandlingar-

 166. -låtit den militära agendan dominera,
  skulle jag vilja säga.

 167. Mir, den här ryska rymdstationen-

 168. -som var i omloppsbana
  under väldigt många år.

 169. -och som hade många gäster
  från andra länder.

 170. Mir skulle i första hand
  vara en forskningsstation.

 171. Det skulle symbolisera
  Sovjets ambition-

 172. -att rymden är till för att skapa
  fred och utveckla forskning-

 173. -och inte konkurrera och tävla
  med varandra.

 174. Vi har ju nu den internationella
  rymdstationen, ISS-

 175. -där USA och Ryssland
  samarbetar väldigt mycket.

 176. Också det ska symbolisera
  att de trots att de är konkurrenter-

 177. -ändå kan samarbeta på det här sättet
  i vetenskapligt syfte.

 178. Vilka stater finns då i rymden?

 179. Ja, USA och Ryssland.

 180. På de flesta sätt när det gäller
  finansiellt och antal satelliter-

 181. -är det USA
  som dominerar fortfarande.

 182. Kina, Japan, Frankrike och Stor-
  britannien har sen länge rymdprogram.

 183. Men under de senaste tjugo åren
  har nya rymdstater tillkommit.

 184. Till exempel Brasilien,
  Indien, Malaysia, Sydafrika-

 185. -Nigeria, Turkiet och många fler.

 186. 60 stater i världen har rymdprogram.

 187. Vi hade bara två stater
  med rymdprogram från början-

 188. -och det är
  ungefär 200 stater i världen.

 189. En stor del har nu satsningar-

 190. -och fler är på väg
  att utveckla rymdprogram.

 191. Även Sverige, med Christer Fuglesang,
  är nu en rymdnation.

 192. Här är han uppe
  på Internationella rymdstationen.

 193. Då är frågan
  vad näringslivet gör i rymden.

 194. Ett exempel är det här rymdhoppet-

 195. -där Felix Baumgartner slog rekord-

 196. -genom att hoppa från
  39 000 meters höjd, var det väl-

 197. -och landade helskinnad.

 198. Det här genomfördes av
  Red Bull Stratos.

 199. Red Bull
  gav honom i praktiken vingar.

 200. Det var väl det man ville visa.

 201. Det här kan man se som nån gimmick
  från ett företag med mycket pengar-

 202. -som skickar upp
  en man som gör ett rymdhopp.

 203. Men man ska inte bara se det som
  att näringslivet gör lustiga saker-

 204. -eller käcka
  chauvinistiska ambitiösa projekt-

 205. -eller Virgin Galactics
  idéer om rymdturism.

 206. Näringslivet är betydligt viktigare
  än så i rymden.

 207. Det vi ser här är om ni tänker er...

 208. ...att Han Solo,
  den privata entreprenören...

 209. ...i "Star Wars"
  har blivit verklighet.

 210. Ett privat företag som heter Spacex
  som har skickat sin...

 211. ...Dragon upp till att docka med
  den internationella rymdstationen.

 212. Näringslivet dockar med de stora
  staterna i rymden, rent fysiskt.

 213. Det visar att nånting
  verkligen håller på att hända.

 214. Det är inte staterna som skickar
  bemannade rymdfärder längre.

 215. Obama sa för bara ett par år sen-

 216. -att nu får det vara slut med
  statliga bemannade rymdfärder.

 217. "Nu får näringslivet ordna
  de bemannade rymdfärderna."

 218. "Staterna hjälper till,
  men ni får göra det"-

 219. -"för vi har inte råd längre."

 220. En del företag har nappat på detta,
  trots att det är komplicerat.

 221. Men det här är nånting
  som vi måste bevaka - vad händer?

 222. Det visar ett par saker.
  Näringslivet är inte bara-

 223. -en slags
  underleverantör och utvecklare.

 224. Näringslivet håller på
  att få makt i rymden.

 225. Numera är företagen
  transnationella konglomerat-

 226. -som jobbar tillsammans med stater-

 227. -i partnerskap och genomför
  den här typen av rymdprogram.

 228. Och de får mer ansvar. Näringslivet
  äger mycket av infrastrukturen-

 229. -det är där
  den tekniska kompetensen finns-

 230. -och de genomför också operationerna.

 231. Här har vi några företag -
  det finns väldigt många.

 232. SSC är det
  svenska statliga rymdbolaget-

 233. -som har som ambition att bli
  världsledande inom satellittjänster.

 234. Man skickar ut satelliter
  från Esrange i Kiruna.

 235. Från individuella underleverantörer
  till konglomerat.

 236. Och, det här är
  en observation från artikeln:

 237. Företag levererar inte bara
  teknologi, utan de får ansvar.

 238. Det gäller inte bara civilt,
  utan även militära frågor-

 239. -och säkerhet och övervakning.

 240. Det här
  måste vi verkligen forska mer om.

 241. Som en liten parallell kom jag
  att tänka på Edward Snowden.

 242. Han avslöjade NSA övervakning
  av hela världens kommunikation.

 243. Han jobbade för ett privat företag
  när han var på NSA.

 244. Och då kommer vi in på en stor trend:
  det civil-militära "dual use"-

 245. -att en satellit
  som kan ta bilder t.ex. på jordytan-

 246. -kan ju används för olika syften,
  civila och militära.

 247. Det här är en het trend
  inom rymdpolitiken:

 248. Man vill att satelliter
  ska kunna sälja tjänster.

 249. Man kan sälja tjänster
  till massa olika avnämare:

 250. Företag, militära organisationer,
  forskare och andra.

 251. Det är bland annat vad svenska
  rymdbolaget jobbar med nu.

 252. Och...

 253. Det är bara ett par ändamål
  som ett satellitprojekt ska uppnå:

 254. Humanitär hjälp, geografisk
  planering, katastrofövervakning-

 255. -geologi och geofysik
  och hav och kustlinjer.

 256. Här är en liten bild från ett
  franskt-italienskt dual use-projekt.

 257. Ni kanske inte kan se allt,
  men det här handlar om-

 258. -att både civila och militära
  komponenter ingår i projektet.

 259. Det är så man vill ha det.
  Man jobbar på det här viset.

 260. Då måste man fråga sig
  vad det här får för konsekvenser.

 261. Ett annat privat-offentligt partner-
  skap är det europeiska Galileo.

 262. Här är en uppskjutning
  av en sån satellit.

 263. Parallellt finns det ett system
  som man kallar GMES inom Europa.

 264. Och det här var en intressant
  förändring 2008 inom EU.

 265. GMES stod för "Global Monitoring
  for Environmental Security".

 266. Det handlade om
  att övervaka miljösäkerhet.

 267. Man ville få kontroll på miljö-
  förstöring med hjälp av satelliter.

 268. Det var så det började,
  men 2008 ändrade man det.

 269. Det är samma akronym - GMES -
  men nu heter det-

 270. -"Global Monitoring
  for Environment and Security".

 271. Förändringen kan låta som ingenting,
  men politiskt är det enormt.

 272. Man skiljer nu på miljö och säkerhet.

 273. Från "Environmental Security"
  till "Environment and Security".

 274. Nu ska man övervaka terrorister,
  brottslighet och väpnade konflikter-

 275. -med samma system, och man
  legitimerar det så här lätt.

 276. Vi forskare
  börjar plötsligt upptäcka detta.

 277. Tjänstemän inom EU
  och olika experter genomför det.

 278. Kanske är de inte helt medvetna om
  vad de håller på med.

 279. Jag ska sammanfatta trenderna
  som jag har tagit upp:

 280. Nya rymdstater - vi har en global
  maktspridning när det gäller rymden.

 281. Näringslivet i rymden blir viktigare.

 282. Vi har privat-offentliga partnerskap
  som är transnationella.

 283. Och så har vi en allt starkare
  civil-militär dual use-trend.

 284. Jag vill spekulera i
  varför vi ser de här trenderna.

 285. Finns det några förklaringar?
  Här är en förklaring.

 286. Det här är
  Challenger-katastrofen 1986.

 287. Det här är
  Columbia-katastrofen 2003.

 288. Det var rymdskyttlar som förstördes.

 289. Det här blev enorma avbräck
  för USA och för NASA.

 290. Det här blev början till att man
  gav upp de bemannade rymdfärderna.

 291. "Det är alldeles för stora risker
  och vi klarar inte av det."

 292. Det här ska vara prestigeprojekt-

 293. -men om man kraschar och dödar
  personer, då har man misslyckats.

 294. Så det är misslyckade rymdprogram
  som kostar enormt mycket pengar.

 295. I spillrorna av vraken kom företag
  som sa att "vi kan göra det här".

 296. Det är litegrann som hur USA gör-

 297. -med väpnade insatser
  i olika konflikter.

 298. Man använder sig av privata företag
  som tar riskerna.

 299. Det finns inte bara det som orsaker,
  men vi har globala maktskiften.

 300. Rymden är en parallell
  till den globala ekonomin.

 301. Kina tar över ekonomiskt,
  med snart högst BNP-

 302. -snabbast tillväxttakt och liknande.

 303. Det handlar om politiska idéer. Under
  80-talet kom new public management.

 304. Vi ska alltså driva offentliga
  program som man gör i näringslivet.

 305. Vi tror att näringslivet sköter
  det här bättre än offentliga organ.

 306. Det är också de finansiella kriserna.
  Särskilt finanskrisen 2008.

 307. Och så har vi
  den teknologiska utvecklingen.

 308. Jag förstår att man pratar
  om konvergerande teknologier.

 309. Det innebär att cyberteknologi,
  rymdteknologi, nanoteknologi-

 310. -vävs ihop, och det drar ihop
  en massa olika experter-

 311. -som jobbar tillsammans i
  konkreta produktutvecklingsprojekt.

 312. Det för samman
  en massa olika aktörer och länder.

 313. Det är en delförklaring till att vi
  har den här komplexa maktstrukturen.

 314. Nu ska jag bara ställa frågor.
  Jag vet inte om jag har nåt svar.

 315. Man måste börja ställa frågor
  om insyn.

 316. Är det militarisering som pågår? Hur
  ser det ut med regleringen av rymden?

 317. Hur ser det ut med ansvarstagande
  när satelliter kraschar?

 318. Det var det. Tack.

 319. Tack. Privatisering av rymden...

 320. Vem är det som bestämmer,
  och hur mycket-

 321. -går politiken genom
  de privata aktörerna?

 322. Du sa att man kanske inte visste
  vad man gjorde-

 323. -när man ändrade GMES.

 324. Det finns ju mycket
  konspirationsteorier på området.

 325. Det kan nog låta
  lite konspiratoriskt-

 326. -och det finns en massa bra saker
  med detta-

 327. -men det är vår uppgift som samhälls-
  vetare att ställa kritiska frågor.

 328. Vi måste ställa frågor
  om inflytande och kontroll.

 329. Det här gäller inte bara rymden
  utan en massa områden.

 330. Särskilt
  de tekniskt komplicerade frågorna.

 331. Det är teknikens möjligheter
  som driver utvecklingen.

 332. Då hinner man inte ställa frågor
  om riskanalys och inflytande.

 333. Vi samhällsvetare har precis, lite
  yrvaket, börjat titta på det här.

 334. Jag känner igen det här som
  samhällsvetare. Vi måste bryta upp.

 335. Kina bestämmer inget,
  för Kina är bara...

 336. Det är ju ledarna i Kina
  eller förhandlingarna.

 337. Det var mycket fint demonstrerat, de
  här samhällsvetenskapliga frågorna.

 338. Frågor? Kommentarer?

 339. Hur är det i rymden?

 340. Det finns ju en... - Ja?

 341. Lennart Nordh,
  med ett förflutet på Rymdstyrelsen.

 342. Från ditt intressanta föredrag
  får man ett intryck av-

 343. -att det är näringslivet
  som styr vad som sker i rymden.

 344. Men även om det är privata
  aktörer och operatörer-

 345. -så är nästan allt
  betalt med skattepengar-

 346. -och därför också möjligt
  att politiskt besluta om.

 347. Men det som i bakgrunden
  styr utvecklingen-

 348. -är att operatörerna
  är stora konglomerat-

 349. -ibland privata, ibland statliga.
  Och massor jobbar där-

 350. -så det är prestige hos länder
  att ha dessa företag.

 351. Så det är inte lätt
  att ändra på detta i alla fall.

 352. Eftersom jag är forskare-

 353. -och inte har tittat på
  militär- eller näringslivsfrågorna-

 354. -utan mer anknutit till
  vad David pratade om förut-

 355. -tänkte jag säga att där
  kanske tävlandet är ärligare-

 356. -för där strävar man mot samma mål.

 357. Man kan ha olika sätt att lösa
  hur man kommer fram på vägen-

 358. -men där finns det
  en global samstämmighet-

 359. -och man kanske kan hoppas på
  ett bra samarbete på den sidan.

 360. Vill du kommentera? Du nämnde att
  det både är konflikt och samarbete.

 361. Tack för inlägget.

 362. Rymden är som jag sa
  en av de globala samfälligheterna-

 363. -precis som polarregionerna,
  världshaven och cyberrymden-

 364. -alltså
  mer eller mindre oreglerade områden.

 365. Och det är fascinerande
  att studera detta.

 366. Det är en blandning av konflikt och
  framgångar när det gäller samarbete-

 367. -som man inte ser på andra områden.

 368. Och där behövs mer forskning.

 369. Jag vet att John Vogler i England-

 370. -har forskat om maktutövning
  i samfälligheterna-

 371. -men här behövs det mycket mer.

 372. Bengt först, tror jag.

 373. Jag vill följa upp Lennarts fråga.

 374. Om man nu bortser från skattepengar-

 375. -vilka rymdsektorer
  kan då möjligen vara lönsamma-

 376. -där det alltså för kapitalägare
  lönar sig att gå in?

 377. Jag är nog inte expert att svara
  på det, men jag har lyssnat på...

 378. Jag var på en konferens för
  aerospaceindustrin i London.

 379. De pratade då
  om kombinationen av miljöfrågor-

 380. -ekonomin och energifrågorna.

 381. Det är några av de största
  utmaningarna vi har i dag.

 382. Och rymdprojekt
  kan ge en del svar här-

 383. -för övervakning,
  uppföljning och analys.

 384. Och de menar
  att det finns pengar att tjäna där-

 385. -genom att utveckla produkter
  som stater och andra vill köpa.

 386. När man lyssnar på dem är de väldigt
  optimistiska angående det här.

 387. Det är ett sätt att svara på det.

 388. I början på 80-talet trodde vissa
  att staterna skulle försvinna-

 389. -och medborgarskap och skattesystem
  skulle upplösas-

 390. -men stater finns ju kvar
  och är oerhört viktiga.

 391. De är inte så
  som vi alltid trott att de varit-

 392. -alltså slutna enheter
  med en topp som bestämmer allting.

 393. Staterna lever som företag
  i en globaliserad värld.

 394. Och det vi ser är en maktspridning.

 395. Det är svårare att se
  vem som bestämmer i dag.

 396. Så mycket är att bereda sig
  för en marknad som kan komma?

 397. Det ställer stora krav.

 398. Vad ska man våga riskera?
  - Varsågod!

 399. Jag heter Nils-Axel Mörner och håller
  på med frågor vid sidan av den här.

 400. Det är en sak som jag saknar.

 401. Du talade om nära jorden-rymden-

 402. -och till det
  är ju vårt planetsystem-

 403. -och vår kära vän solen,
  som vi inte skulle klara oss utan.

 404. Det är ju ett vibrerande system,
  där planeterna påverkar solens...

 405. ...solfysik och utstrålning,
  som är mycket delikat...

 406. ...och också
  vad som händer på jorden.

 407. Det här är enormt viktigt, och
  det är också stora säkerhetsfrågor-

 408. -när det gäller "solar flares",
  till exempel.

 409. Det är nåt som vi måste bevaka
  och lära oss att förstå.

 410. Och det är mycket klart nu-

 411. -planetsystemens påverkan
  på solfysiken och dynamiken-

 412. -och solens variabilitet.

 413. Och det är dels strålningen
  i form av luminositet.

 414. Det andra är ju
  den elektromagnetiska solvinden.

 415. Båda påverkar vår jord.

 416. Till exempel,
  när havet ändrar sig i Kattegatt-

 417. -beror det inte på
  några klimatförändringar-

 418. -utan det är till största delen-

 419. -tidvattenseffekter, och då
  inte små effekter utan längre.

 420. Sextioårscykeln -
  det är ju en planetär cykel.

 421. Det måste vi lära oss att förstå-

 422. -och inget är viktigare-

 423. -än att bygga upp
  en förståelse för solar flares.

 424. De har vuxit fram som
  ett av de största möjliga hoten.

 425. Alla älskar att säga hot,
  men ett möjligt hot är det.

 426. Det måste vi lära oss.
  Ni får ursäkta att jag tog upp det.

 427. Reaktionen
  som jag kan ge på din kommentar...

 428. ...är att man blir som en utomjording
  i mångvetenskapliga sammanhang-

 429. -apropå det vi pratade om innan,
  om de finns mitt ibland oss.

 430. Så frågan kanske är bättre ställd
  till nån som inte är statsvetare.

 431. Men det du sa
  om vad vi lyfter fram som hot-

 432. -har jag själv forskat om.

 433. Varför lyfter vi fram
  vissa hotbilder framför andra?

 434. Rymdteknologi är ibland mycket på
  dagordningen medan vi glömmer annat.

 435. Där har vi statsvetare
  en del att bidra med.

 436. Det handlar om byråkratiska
  processer, vad medierna gör-

 437. -och olika psykologiska mekanismer.

 438. Vad solen gör kan jag inget om-

 439. -men jag kan en del om
  hur hotbilder filtreras.

 440. Bara som ett litet exempel:

 441. Ibland behövs externa händelser för
  att vi ska uppmärksamma nånting.

 442. Inte många visste vad ett bogvisir
  var innan Estonia-katastrofen.

 443. Innan 11 september-attackerna i USA-

 444. -pratade världens ledare
  mest om cyberhotet, IT-attacker.

 445. Det glömdes bort efter 11 september.

 446. Säkerhetspolitiken är inte alls styrd
  av nån rationell...

 447. Eller, den är inte enbart styrd
  av rationell analys av hoten.

 448. Det finns politik
  och byråkratisk maktkamp där.

 449. Tack. - Varsågod.

 450. Nej, det är först bakom.
  - Ja, det är du.

 451. Du talade om rymden
  som en samfällighet.

 452. Vad jag förstår kan man lösa
  enkel biljett till Mars-

 453. -och det verkar vara en tidsfråga
  innan man koloniserar Mars.

 454. Får inte det politiska konsekvenser?
  Jag tror att människan är girig.

 455. Blir det inte
  mycket politiska följder?

 456. Vi kommer att ha ett föredrag senare
  som handlar om livsbetingelser-

 457. -och hur vi skulle kunna bygga
  miljöer på andra planeter.

 458. Men absolut. Det var nån som sa,
  kanske herren här nere-

 459. -att när det gäller vad som händer
  väldigt långt där ute-

 460. -är det mer samarbete
  och mindre tävlan.

 461. Men kan det inte ligga prestige i-

 462. -vem som först etablerar en människo-
  vänlig miljö på en annan planet?

 463. Vi kommer att kunna se mönster
  som vi sett i andra sammanhang-

 464. -i de politiska projekten.

 465. Då måste väl
  rymden delas upp och regleras?

 466. Ja, precis. Det kommer
  att finnas initiativ för detta.

 467. Det brukar vara förlorarna
  som vill reglera-

 468. -medan de som dominerar
  inte tycker att det behövs.

 469. -Varsågod.
  -Lars Pettersson, SU, Fysikum.

 470. Jag kände mig som en utomjording
  i går på Svenska turistmässan.

 471. Det var cirka tusen
  resebyrårepresentanter.

 472. Där hade man som talare
  Christer Fuglesang-

 473. -och dessutom en forskare från NASA.

 474. Så det var väldigt mycket rymdmotiv.

 475. Det är en aspekt som jag tror kommer.

 476. Rymdturism -
  kommer vi att åka på turistresor?

 477. Inte jag, i alla fall.
  Jag är höjdrädd.

 478. -Jag vet inte vad jag ska säga.
  -Vad spelar ett sånt inslag för roll?

 479. Hur uppfattade du inslaget?
  Är det för spektakulärt-

 480. -eller planerar folk
  sina rymdresor där?

 481. ...miljö- och hållbarhetstänkande.
  För när man är uppe i rymden-

 482. -måste man ta vara på allting.

 483. Det vatten som man tar med sig
  måste återanvändas.

 484. Vad kan turistindustrin
  lära sig av rymdfarten?

 485. Men det nämndes också
  Spacex, Virgin, och så vidare.

 486. Så att det finns nog en medvetenhet
  även på det området.

 487. Det här är jag inte expert på, men
  det här har vi sett på många sätt.

 488. Den omfattande finansiella satsning
  som varit på rymdprogram-

 489. -har lett till en massa landvinningar
  som vi använder på jorden varje dag.

 490. Tekniken med mobiltelefoner.
  Det finns fler såna exempel.

 491. Det får vi höra Maria tala om
  efter lunch.

 492. Bra koppling. Vi tar en sista fråga.

 493. Hallå. Ahrvid Engholm. Jag är
  journalist och har skrivit om rymden.

 494. Jag tänkte nämna
  det här om rymdturism.

 495. Det är ju så att i Kiruna...

 496. ...arbetar man hårt för
  att flygplatsen där...

 497. ...ska bli en bas
  för Virgin Galactic...

 498. ...som ska skicka upp rymdturister
  i en ballistisk resa.

 499. Man får vara tyngdlös
  i en fem, sex minuter.

 500. Jag har läst
  att man har börjat en studie om-

 501. -att kanske göra om
  rymdbasen i Kiruna, Esrange-

 502. -till en bas som kan skicka upp
  satelliter i omloppsbana.

 503. Det skulle vara fördelar för
  till exempel polära satelliter.

 504. Så det händer ganska mycket i Sverige
  på området, vill jag påpeka.

 505. Absolut. En del av det du sa
  var nyheter för mig.

 506. Men det blir lättare att skjuta upp
  satelliter då de blir billigare.

 507. Satellitutvecklingen
  har varit som datorerna:

 508. Först var de jätteklumpiga
  och nu är de pyttesmå.

 509. Dagens smartphones...
  Nu har jag inte den på mig.

 510. Ni har väl en, de flesta av er.

 511. De sägs ha samma kapacitet som man
  behövde vid den första månfärden.

 512. I en enda telefon. Så snart
  är väl satelliterna som äpplen.

 513. Textning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Så påverkas våra liv av kampen om rymden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Rymdkapplöpningen satte under 1950- och 60-talen stenhård prägel på relationerna mellan Sovjetunionen och USA. Men också i dag är frågan om vem på jorden som bestämmer i rymden viktig både för länder och för näringsliv. Johan Eriksson, forskningschef på Utrikespolitiska institutet, resonerar kring hur utvecklingen i rymden påverkar livet på jordytan. Vad finns det för risker och möjligheter? Inspelat 5 december 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Internationella relationer, Rymdforskning, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Människan och rymden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människan och rymden

Så påverkas våra liv av kampen om rymden

Frågan om vem på jorden som bestämmer i rymden är viktig både för länder och för näringsliv. Johan Eriksson, forskningschef på Utrikespolitiska institutet, resonerar kring hur utvecklingen i rymden påverkar livet på jordytan. Vad finns det för risker och möjligheter? Inspelat 5 december 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Vivi Lachs om judisk historia i London

Vivi Lachs är fil.dr i historia och musik och föreläser om den judiska invandringen till England från Östeuropa på 1880-talet. Vilket liv erbjöds invandrarna? Hon berättar om visor som sjöngs och beskriver olika situationer och platser i de judiska kvarteren. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.