Titta

UR Samtiden - Lika värde

UR Samtiden - Lika värde

Om UR Samtiden - Lika värde

Föreläsningar och diskussioner om om vad som krävs för att forma en rättvis skola. Forskare och pedagoger resonerar kring specialpedagogiska utmaningar de står inför. Inspelat i Conventum i Örebro vid konferensen som hölls 3-4 februari 2014. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Lika värde : Stöd för flerspråkiga barnDela
 1. När det gäller
  den flerspråkiga utvecklingen-

 2. -finns det en väldigt ihärdig myt.

 3. Som tyvärr inte visar några tecken på
  att dö snart.

 4. Det är att det tar längre tid
  att utveckla två språk-

 5. -att utvecklingen går långsammare
  samt att man börjar prata senare.

 6. Ingenting av detta stämmer.

 7. Man börjar prata vid samma tidpunkt,
  ungefär ett års ålder.

 8. Hjärnan har nämligen inga problem-

 9. -med att hantera
  flera olika språkliga system.

 10. Vår hjärna är gjord för språk
  i plural, inte bara för ett språk.

 11. Så man börjar i ettårsåldern.

 12. Det går inte heller långsamt.

 13. När det gäller språkljud
  och grammatisk utveckling-

 14. -går det i stort sett
  lika fort som för enspråkiga.

 15. För det finns inte
  ett oändligt antal språkljud-

 16. -och möjliga kombinationer
  i ett språk.

 17. Utan de är ett visst antal
  och dem lär man sig ganska snabbt.

 18. Det finns inte heller ett oändligt
  antal grammatika regler-

 19. -även om jag tvivlade
  när jag läste tyska på gymnasiet.

 20. Men det är ett ändligt antal.

 21. När man lärt sig detta
  kan man generalisera dem-

 22. -till alla ord som behövs.

 23. När jag t.ex. lärt mig att man bildar
  förfluten tid i svenska-

 24. -genom ändelserna -te och -de behöver
  jag inte lära mig det på varje verb-

 25. -utan jag generaliserar raskt detta
  till alla verb.

 26. Det som kan ta lite tid
  är den lexikala utvecklingen.

 27. Ordförrådet kan ta något längre tid,
  med betoning på något.

 28. Inte särskilt mycket längre.

 29. Men de vardagsord som är gemensamma
  i båda språken-

 30. -enkla ord man behöver i alla samman-
  hang, måste man ha dubbelt upp av.

 31. Där måste man lära sig två ord
  för varje företeelse.

 32. Men rent allmänt är det så
  att den flerspråkiga förmågan-

 33. -är annorlunda än den enspråkiga.

 34. Det handlar inte om att man har
  enspråkig kompetens i båda språken.

 35. Att det är två enspråkiga barn
  i det tvåspråkiga barnets kropp.

 36. För den här språkförmågan
  är sammansatt.

 37. Det hänger alltså ihop.
  Om man tittar på lexikonet är det så-

 38. -att redan som små barn,
  när man får för många ord-

 39. -bildar man domäner, eller
  kategorier. Man samlar orden där.

 40. Det gör man vare sig
  man har ett eller två språk.

 41. Man kan vara övertygad om att domänen
  hem och familj hos en flerspråkig-

 42. -är större på modersmålet.

 43. Likaså att den domän med ord
  som hör till förskola/skola-

 44. -är större på andraspråket.

 45. För det är på det språket
  som verksamheten bedrivs.

 46. Det gör att om ska bedöma
  ordförrådets storlek-

 47. -och bara gör det på det ena språket-

 48. -får man bara halva sanningen.

 49. För vi vet inte vilka andra ord
  barnet kan på sitt eget språk.

 50. Därför har man i dag börjat med andra
  sätt att bedöma lexikala test.

 51. Jag har en doktorand som tittar bl.a.
  på detta hos svensk-arabiska barn.

 52. Hon arbetar utifrån testresultat med
  det man kallar "conceptual scoring".

 53. D.v.s. man är intresserad av
  om barnet kan begreppet.

 54. Det spelar ingen roll
  vilket språk de svarar på.

 55. Om de sen har ordetiketten bara på
  det ena språket är mindre intressant.

 56. Och det finns nåt som heter
  "total scoring".

 57. Där får man poäng
  för både ordet och begreppet.

 58. Om man visar en bild på en bil
  för ett arabiskt barn-

 59. -och barnet säger "siarah"
  och "bil"-

 60. -har den etiketten på två språk.

 61. Den har därmed begreppet på båda
  språken. Då får man fyra poäng.

 62. Ett enspråkigt barn kan max få två.

 63. Genom att räkna så här får man
  resultat som är mer rättvisande.

 64. Man straffar inte för att barnet inte
  har enspråkig kompetens i lexikonet.

 65. Det är inte funktionellt,
  för de här ordförråden-

 66. -i de olika språken
  används i olika sammanhang.

 67. Det är oekonomiskt. Hjärnan är
  mycket för mesta möjliga utbyte-

 68. -för minsta möjliga ansträngning. Det
  är oekonomiskt att ha ord på svenska-

 69. -som rör släktförhållanden som aldrig
  berörs på svenska, och vice versa.

 70. Så man måste kolla upp båda språken
  mycket tidigt.

 71. Om mamman pratar ett språk
  och pappan pratar ett språk-

 72. -så så snart man kan urskilja att det
  faktiskt är ett ord är det uppenbart-

 73. -att barnet från början utvecklar
  två skilda ordförråd.

 74. Det kan ta lite längre tid. Men rent
  allmänt gör lexikal utveckling det.

 75. Det är inte bara att lära sig
  och sen generalisera.

 76. Utan för varje ord
  måste man lära sig språkljuden-

 77. -man måste få en uppfattning om
  ordklass, ändelserna som tillhör-

 78. -förstå ordets plats i satsen
  och semantiska egenskaper.

 79. Detta måste man göra för varje ord.

 80. Ska man ha det på två språk
  tar det lite tid.

 81. Men tittar man på vardagsord
  ser man ingen större skillnad.

 82. Att man har två grammatikor
  från början-

 83. -eller får så småningom
  är lättare att förstå.

 84. De skiljer sig åt.
  Det intressanta är att det händer-

 85. -att man lånar över ändelser
  från ena språket till det andra.

 86. Det händer också barn
  med diagnosen grav språkstörning.

 87. Man sätter t.ex. svenska
  pluraländelser på arabiska ord.

 88. Som den arabiske gosse som skulle
  säga "siaraat" som är "bilar"-

 89. -och inte kunde säga r heller,
  så han sa "sialerna".

 90. Plural och bestämdhet på svenska.

 91. Men man sätter inte
  substantivändelser på verb.

 92. Inte ens om man har
  en grav språkstörning.

 93. När det gäller språkljud
  kan det vara bra att veta-

 94. -att i den flerspråkiga utvecklingen
  följer det flerspråkiga barnet-

 95. -den enspråkiga ljudutvecklingen
  i respektive språk.

 96. Bra att veta
  om man ska arbeta med ljuden.

 97. Det är logiskt att de gör det, för de
  första ljuden som kommer i ett språk-

 98. -är de som är lätta att höra,
  lätta att göra och frekventa.

 99. Det är ingen tillfällighet
  att det heter "mamma" och "pappa"-

 100. -eller "baba", i de flesta språk.

 101. M och p är i princip skillnaden
  mellan öppen och stängd mun.

 102. Om barnet säger "mamma" och
  omgivningen plockar upp det-

 103. -och sen säger den "pappa" och de
  första orden kommer på det sättet.

 104. Är man sex, sju år
  och möter ett nytt språk-

 105. -gör man ofta förenklingar i uttalet-

 106. -som man ser hos mycket små
  enspråkiga barn.

 107. T.ex. genom att plocka bort
  obetonade stavelser-

 108. -så att "telefon" blir "fon".

 109. Men det ska försvinna ganska snabbt.

 110. Stannar det kvar
  kan man titta på det egna språket.

 111. Då kan man få barn som säger
  "fon" i stället för "telefon"-

 112. -"mat" i stället för "tomat"
  och det håller i sig.

 113. Då kan man upptäcka
  att de på sitt eget språk-

 114. -om det är arabiska,
  när de ska säga äpple-

 115. -i stället för "tofaha"
  säger de bara "fa".

 116. Är man fyra år när man säger det
  är man för gammal för det.

 117. Då kan man misstänka
  en språkstörning.

 118. Kort tid har de de här förenklingarna
  men de får inte stanna kvar.

 119. Det som mer utmärker den flerspråkiga
  utvecklingen och förmågan-

 120. -är kodväxling.

 121. Det innebär att man byter mellan
  språken medan man pratar.

 122. Man kan plocka in ord.

 123. Det kanske inte finns nån bra
  motsvarighet på det egna språket.

 124. Det kan också vara så att man säger
  en mening på svenska-

 125. -sen kommer det egna språket
  och så byter man igen.

 126. Framför allt när man pratar med
  nån annan som är flerspråkig-

 127. -på samma kombination.

 128. Det här är inget tecken på
  språklig svaghet.

 129. Därför att för att kunna kodväxla-

 130. -måste man ha en grammatisk kunskap.

 131. För man får inte kodväxla
  hur som helst.

 132. Man får inte kodväxla i en grammatisk
  fras som gör att den blir obegriplig.

 133. Man måste avsluta den och sen
  kan man gå vidare med nästa språk.

 134. För att kunna göra det måste man ha
  stenkoll på båda språkens grammatik.

 135. Barn som har grav språkstörning
  som fortsätter in i skolan-

 136. -har extremt svårt för att kodväxla.

 137. Man ser redan på logopedmottagningen
  när det kommer små barn-

 138. -där man kan misstänka
  att det är en grav språkstörning.

 139. Börjar man på arabiska kan man inte
  byta till svenska efter en halvtimme.

 140. De klarar inte den växlingen.
  Det blir för mycket.

 141. När man bedömer flerspråkiga barn-

 142. -gör vi det inom
  ett enspråkigt paradigm.

 143. Vi gör samma saker som med
  enspråkiga barn, fast på två språk.

 144. Men ska man titta på tvåspråkiga
  förmågor, är det här en utmärkt sak:

 145. Klarar barnet att kodväxla?

 146. Det finns en dansk undersökning-

 147. -där man tittar på
  hur man använder sina olika språk.

 148. Då följde man dansk-turkiska barn
  under tio år-

 149. -och tittade på
  hur de använde språken.

 150. Man kunde konstatera-

 151. -att de två flickor som från början
  kodväxlade mest-

 152. -hade lysande danska
  och lysande turkiska.

 153. Två pojkar
  som nästan inte kodväxlade alls-

 154. -var väldigt svaga språkligt på
  danska och tyvärr också på turkiska.

 155. Frånvaron av kodväxling är
  ett tecken på språklig svaghet.

 156. Om man kodväxlade mycket-

 157. -vad hände med
  "ett språk - en person"?

 158. D.v.s. du ska bara tala ditt språk
  med ditt barn.

 159. Den här principen har aldrig blivit
  vetenskapligt utvärderad.

 160. Vilket inte betyder att den är fel.
  Men har barnet god tillgång-

 161. -till båda sina språk är det
  ljudskillnaderna mellan språken-

 162. -som gör
  att barn håller isär språken.

 163. Hjärnan är rätt bra på språk.

 164. De behöver inte den sociala markören
  i form av en person.

 165. Det är en paradox att jag som är
  flerspråkig och vill att mitt barn-

 166. -ska bli flerspråkigt måste uppföra
  mig extremt enspråkigt.

 167. Är man flerspråkig är det svårt
  att låta bli att kodväxla.

 168. Det finns undersökningar där man
  tittat på kodväxling i USA.

 169. Jag har också intervjuat barnen.

 170. Då sa en liten gosse: "Min mamma
  tror inte att jag kan engelska."

 171. "Hon pratar inte engelska med mig,
  men jag kan faktiskt engelska."

 172. Så för en naturlig språklig miljö
  måste man få kodväxla.

 173. Man ska inte känna att man sa fel
  när man säger ett svenskt ord.

 174. Man ska inte ha regler
  när man pratar.

 175. Utan man ska få prata på.

 176. Många modersmålslärare efter
  föreläsningarna säger:

 177. "Du skulle bara veta
  hur vi pratar hemma hos oss."

 178. "Språken flyger så här, men det går
  bra för barnen i skolan."

 179. De vet att man inte får,
  men det får man.

 180. Språklig socialisation handlar om
  hur man i olika kulturer-

 181. -ser på hur barn lär sig språk.

 182. Det måste man sätta i kontrast till
  språkstimulerande råd man delar ut.

 183. Man har inom forskningen
  urskilt två huvudvarianter.

 184. En är att man säger
  att barn uppfostras språkligt-

 185. -och i det ligger
  att det är de vuxnas ansvar.

 186. Den andra brukar man kalla
  att barn växer upp språkligt.

 187. Att barn uppfostras är att den vuxna
  har ansvar i samtal med barn-

 188. -för att hålla i gång,
  man använder barnanpassat språk.

 189. Det är ett utmärkande drag för den
  här typen av språklig socialisation-

 190. -att man börjar mycket tidigt med
  det man kallar fråga-svar-mönster.

 191. Det är kontrollfrågor
  där barnet ska visa vad de kan.

 192. Man börjar med pekboken
  när de är åtta månader-

 193. -och sitter:
  "Hund, katt, bil, äpple och hus."

 194. Sen ska barnet säga det.
  Sen är det färg och form.

 195. Sen kommer "Max"-böckerna.
  Hur gick det sen?

 196. Där man efterfrågar
  barnets åsikt och tankar.

 197. Vilket inte är så vanligt
  i stora delar av världen.

 198. Den andra varianten
  där barn växer upp-

 199. -där är det barnets ansvar
  att lyssna, observera och lära sig.

 200. De är omgivna av vuxna
  som pratar hela tiden.

 201. Men inte nödvändigtvis med barnet.

 202. För den språkliga socialisationen
  får man i barngruppen-

 203. -där äldre barn ofta är barnvakter.

 204. Klarar man inte att hålla i gång
  en konversation med farfar-

 205. -blir det ingen konversation. Det får
  vänta tills man är gammal nog.

 206. Kontrollfrågor förekommer inte.

 207. Det här har betydelse
  för läsinlärningen sen.

 208. I Göteborg med Kerstin Nauclér
  tittade man på-

 209. -turkiska barn
  från förskolan upp i skolan.

 210. De tittade bl.a. på
  när man läser sagor att man frågar.

 211. Det fanns två varianter. Ofta när man
  läste boken svarade inte barnet.

 212. Man frågar "vad är det"
  när man tittar på bilderna.

 213. När barnet inte svarade tolkade man
  som att barnet inte förstod.

 214. Men ett antal gånger förstod de nog
  inte att det var en fråga.

 215. Det var inte socialisation
  man hade med sig hemifrån.

 216. Tänk er att fröken läser, pekar på
  en boll och frågar: "Vad är det?"

 217. Och hon har i tio minuter ryat för
  att man inte lagt bollen i lådan.

 218. "Är det nåt hon vet
  är det att det är en boll."

 219. "Då kan det inte vara så att hon
  frågar vad det är. Det vet hon."

 220. "Jag förstår inte vad hon frågar,
  och jag kan inte svara på detta."

 221. "Så då svarar inte jag."

 222. I en del förskolor blev det så att
  man ställde färre och färre frågor-

 223. -vilket var olyckligt. Andra tänkte:

 224. "Det här är vår kultur. Vi måste få
  grepp om att barnen ska förstå."

 225. Det är inte svårare än att säga:
  "Jag vet, jag ska kolla att du vet."

 226. Då svarade barnet och man frågade på.
  Sen fortsatte man med hur och varför.

 227. Det gjorde stor skillnad sen
  när man i fjärde klass-

 228. -gav dem ett läsförståelseprov.

 229. De barn man fortsatt att fråga hade
  lärt sig se orsakssamband i texten.

 230. De man slutade fråga
  lärde sig inte detta-

 231. -och hade sämre resultat
  på läsförståelsen.

 232. Det här sättet att socialisera barn
  måste man introducera i förskolan-

 233. -samtidigt som...

 234. Det finns inget sämre eller bättre
  sätt att socialisera barn.

 235. Men om man har ett sätt
  att socialisera barnet hemma-

 236. -flyttar till ett annat land-

 237. -och behåller det här sättet, då kan
  det sättet bli dysfunktionellt.

 238. Men det är en process, det här.

 239. Och var medveten om att det jag sagt
  nu är generaliseringar.

 240. Vi måste ha det för att kunna
  ställa intelligenta frågor-

 241. -om hur föräldrarna ser på
  hur man pratar med barn.

 242. Men den enskilda individen
  kan följa eller inte följa.

 243. Därför är det viktigt
  att de möter det här i förskolan.

 244. Det är också viktigt
  när man ger språkstimulerande råd-

 245. -att det inte blir: "Man ska anpassa
  sitt språk till barnet."

 246. I den andra varianten är det barnet
  som ska anpassa sig och lära sig.

 247. Det kan vara så att man inte
  uppskattar ett barn som pladdrar-

 248. -utan väluppfostrade barn
  är tysta barn.

 249. Man får prata med föräldrarna-

 250. -och se att de språkstimulerande
  råden landar rätt.

 251. Man kan få svaret: "Vi pratar inte
  med barn på det sättet."

 252. Då kan man fundera i vilken situation
  barnet fungerar bäst kommunikativt.

 253. Kanske när man leker med en kusin.

 254. Man får jobba utifrån vad föräldrarna
  anser vara rimligt.

 255. Får vi en massa språkliga råd:

 256. "Prata inte med ditt barn,
  det gör de andra barnen."

 257. Då skulle vi tycka
  att de var allmänt puckade.

 258. Utan man måste ha
  en dialog med föräldrarna.

 259. Det första barn lär sig-

 260. -när de möter ett nytt språk
  är ett basspråk.

 261. Det tar ett till två år.
  Ju yngre de är, desto bättre uttal.

 262. Basgrammatik, basordförråd
  och det låter jättebra.

 263. Men skolans språk är annorlunda.

 264. Det är abstrakt
  med överordnade begrepp.

 265. Och det är ämnesord.

 266. Det finns en rolig undersökning
  av Inger Lindberg-

 267. -professor i andraspråksutveckling.

 268. Hon tittade på ordförrådet i teves
  underhållningsprogram för vuxna.

 269. Med det språket klarade man inte
  läroböckerna i årskurs tre.

 270. Man kommer långt med ett
  vardagsspråk, dock inte i skolan.

 271. Man måste inse att man måste jobba
  med ordförrådet på ett annat sätt.

 272. Det finns olika definitioner
  på språkstörning.

 273. En som fungerar bra är-

 274. -att språkutvecklingen inte är
  den för åldern förväntade.

 275. All annan utveckling är, mer eller
  mindre, inom normalgränserna.

 276. Den är enkel tills man ska
  använda den på flerspråkiga barn.

 277. Vad är den förväntade
  andraspråksutvecklingen-

 278. -om jag har bott tre år i Sverige
  och pappa är gästprofessor-

 279. -eller om jag bott tre år i Sverige
  och pappa och mamma är analfabeter?

 280. Ska vi förvänta oss samma sak?

 281. Och så bor vi i ett område
  där ingen pratar svenska.

 282. Då kan vi inte använda
  den här definitionen.

 283. Men vad som fungerar bra, som vi
  arbetat med på universitetssjukhuset-

 284. -är den enkla frågan om barnet
  avviker från syskon och kusiner-

 285. -i sin språkliga utveckling.

 286. Samma språkkombination, samma område,
  lite samma villkor.

 287. Får man svaret: "Lillasyster
  har redan gått om honom"-

 288. -vet vi att det här barnet är sent.

 289. Man måste jämföra
  med det som finns intill.

 290. Vi kan inte sätta sjukstämpel
  på ett barn som utvecklas optimalt-

 291. -utifrån de villkor som gives.
  Hur fastställer man språkstörningen?

 292. Det första man ska göra är-

 293. -att skilja mellan bristande
  exponering för svenska-

 294. -att de inte får höra eller tala det
  tillräckligt mycket-

 295. -och vad som är en språkstörning.

 296. Då är det så att språkstörningen
  slår på alla språk.

 297. Slarvigt uttryckt är språkstörning
  i hög grad processbegränsningar.

 298. Det slår lika mycket på
  de olika språken.

 299. Man kan inte ha språkstörning på
  ett språk och inte på det andra.

 300. Är det bristande exponering-

 301. -är modersmålet relativt hyfsat.
  Men det är framför allt-

 302. -stora lexikala problem och krång-
  ligare grammatik man har svårt för.

 303. För att kunna avgöra detta måste man
  göra en bedömning av modersmålet.

 304. Det kan man göra med föräldrarna.

 305. Ibland får det bli lite ad hoc.

 306. Man får helt enkelt
  fråga föräldrarna.

 307. När det gäller uttal och lexikon
  kan man översätta testen.

 308. Grammatiska test
  är svåra att översätta.

 309. Utan man får ta reda på
  hur strukturen på språket ser ut.

 310. En av mina favorittitlar på böcker
  är en 900 sidor tjock bok-

 311. -som heter "Concise Compendium
  of the World's Languages".

 312. Detta kompendium innehåller större
  delen av jordens språk-

 313. -där man får veta fonemen,
  den grammatiska strukturen-

 314. -och lite hur skriften ser ut.

 315. Utifrån det kan man ställa frågor om
  den grammatiska utvecklingen.

 316. Böjer man verben efter genus
  kan man fråga:

 317. "Säger han rätt om det är en flicka
  eller en pojke som gör nånting?"

 318. "Säger han rätt om det är en eller
  flera pojkar som gör nånting?"

 319. Man får fråga sig fram.

 320. "Kommer 'inte' rätt i satsen?"

 321. "Hur är ditt barns språk"
  kan ingen svara på.

 322. Men pinpointar man strukturerna
  får man faktiskt svar.

 323. På det sättet kan man få
  nån uppfattning om modersmålet.

 324. Att jag pratar så mycket om arabiska-

 325. -är för att det är
  Sveriges andra språk nu i storlek.

 326. I Malmö har vi 70 procent fler-
  språkiga barn på logopedmottagningen.

 327. Vi har 1 000 remisser om året.

 328. Absoluta majoriteten är flerspråkiga
  på arabiska.

 329. Det är mitt forskningsspråk.

 330. Det som gäller för svensk-arabiska
  barn gäller i största allmänhet.

 331. Det är viktigt att inte vänta och se
  för att barnet är flerspråkigt.

 332. Flerspråkigheten orsakar
  aldrig en språkstörning.

 333. Majoriteten av jordens barn
  är flerspråkiga.

 334. Men de enspråkiga råkar bo
  i Nordamerika och Västeuropa.

 335. Så de har blivit normen.

 336. Tar man bort ett språk för man tycker
  att det blir besvärligt för barnet-

 337. -blir skillnaden att i stället för
  att utvecklas långsamt på två språk-

 338. -utvecklas det långsamt på ett språk.

 339. För flerspråkigheten orsakade inte
  detta, utan språkstörningen.

 340. Ett annat skäl till
  att inte ta bort språk-

 341. -är det som man kallar för
  "double delay".

 342. I forskningen som finns,
  som blir allt mer-

 343. -kring flerspråkighet
  och språkstörning-

 344. -har man diskuterat varför det är så-

 345. -att om jag har ett svenskt,
  enspråkigt barn med språkstörning-

 346. -och ett arabisktalande barn
  med språkstörning-

 347. -och ett svensk-arabiskt barn med
  språkstörning, varför blir inte-

 348. -det flerspråkiga barnet ännu senare
  i respektive språk?

 349. Den får ju bara
  halva tidens exponering.

 350. De har ju två språk
  att hålla reda på.

 351. Det är för att den flerspråkiga
  förmågan är annorlunda.

 352. Dels får man
  det man kallar för metaperspektiv-

 353. -som kan översättas med
  helikopterperspektiv.

 354. Med mer än ett språkligt system
  så har...

 355. Hjärnan kan arbeta med två system
  och jämföra.

 356. Det är lättare då
  att organisera två språk.

 357. Jag vet inte hur många av er
  som träffat på det-

 358. -men flerspråkiga barn har påfallande
  mindre fonologiska problem.

 359. Aldrig så gravt som enspråkiga.

 360. Det hänger ihop med
  att de har två system.

 361. De sitter inte och jämför dagligen,
  men deras hjärna kan jämföra detta.

 362. De blir tidigare språkligt medvetna.

 363. De kan skilja på form
  och innehåll tidigt.

 364. Fråga en svensk fyraåring om de kan
  ett långt ord. Ofta är svaret "tåg".

 365. Tåget är långt,
  men det är tre bokstäver.

 366. Flerspråkiga barn, även de jättesena-

 367. -skiljer tidigt på form och innehåll.
  Den stora vinsten med flerspråkighet-

 368. -är att de förstärker
  exekutiva funktioner.

 369. Exekutiva funktioner är förmågor
  som inte bara handlar om språk.

 370. Utan det handlar om hur man planerar
  och genomför handlingar.

 371. Det kan vara att vi ska ha fest
  och nu måste vi planera.

 372. Det finns
  kommunikativa handlingar också.

 373. De exekutiva funktioner som mest
  kommer i bruk för flerspråkighet-

 374. -är att man tränar uppmärksamhet.

 375. Därför att man måste hålla reda på
  språkliga skillnader.

 376. Då måste man tänka på hur det låter.

 377. Impulskontroll måste man ha
  på språken.

 378. De kan inte ploppa upp
  lite hur som helst.

 379. Jag måste planera lite striktare, som
  i sin tur förbättrar processförmågan.

 380. Släkt med detta
  är en kontrollfunktion.

 381. När jag pratar det ena språket
  måste det andra hållas tillbaka.

 382. Det släcks inte ner.

 383. Om jag var tvåspråkig och pratar med
  nån med samma kombination-

 384. -och jag tappar ordet på svenska
  eller mitt modersmål-

 385. -kommer det andra språket till hjälp.

 386. För den man pratar med
  förstår vilket som.

 387. Och flexibilitet. Man skiljer
  på form och innehåll.

 388. Detta är en skiva med ben.

 389. Det kan vara fyra ben, det kan vara
  ett ben. Det är begreppet bord.

 390. Men det kan heta "bord", "Tisch"
  och "taula".

 391. Men det är samma sak. Det tränar man
  den språkliga flexibiliteten med.

 392. Det här tränar flerspråkiga barn
  dag ut och dag in.

 393. De är mycket vassare på exekutiva
  funktioner än man är som enspråkig.

 394. Det här är rena hjärnjympan dagligen.

 395. Är här nån som är flerspråkig själv?

 396. Nej. Annars hade jag kunnat utropa
  grattis.

 397. Ni hade i så fall fått
  Alzheimers mycket senare.

 398. Minst fem år senare än vi enspråkiga.
  Man ser i högre utsträckning-

 399. -flerspråkighet som skydd
  mot språkstörningar.

 400. Därför att hjärnan är mycket vassare
  på de områden som behövs.

 401. När jag skrev min avhandling
  hade vi inremitterade barn.

 402. Vi kunde se förekomsten av
  språkstörning hos enspråkiga barn.

 403. Vi fick in procentuellt
  lika många remisser i varje grupp.

 404. Men förekomsten var signifikant lägre
  hos de flerspråkiga barnen.

 405. Men när de väl fick diagnosen
  språkstörning gick det raskt utför.

 406. Signifikant fler fick
  diagnosen grav språkstörning.

 407. Det är inte svårt
  ens för flerspråkiga.

 408. Är jag fyra år och har femton ord-

 409. -och kan för övrigt inte meddela mig
  i nån större utsträckning-

 410. -har man en grav språkstörning. När
  det slår till, slår det till rejält.

 411. Men i allmänhet funkar det här.

 412. Och av det skälet har man
  i allt högre utsträckning-

 413. -lite på skoj, lite på allvar,

 414. -inom forskningen börjat diskutera
  flerspråkighet som intervention.

 415. Om man har ett enspråkigt barn
  som har en grav språkstörning-

 416. -och det står stilla,
  då resonerar man som så här-

 417. -att här måste vi ha
  en större språklig medvetenhet.

 418. "Släng in ett språk till så ungen
  fattar att det är språkliga system."

 419. Det finns en tanke bakom.

 420. Vi kommer givetvis aldrig
  att få etiskt tillstånd för detta.

 421. Och det är väl inte riktigt
  allvarligt menat.

 422. Vi får på mottagningen in allt fler
  barn som kommer från Grekland-

 423. -som börjat invandra rejält.
  Även från Polen.

 424. Senast var det en grekisk flicka
  som var redigt sen.

 425. Hon hade såna fonologiska
  restriktioner-

 426. -vid fyra års ålder att inte ens
  föräldrarna begrep vad hon sa.

 427. Nu möter hon ett nytt språk.

 428. Nu är hon på förskolan
  och där möter hon bara svenska.

 429. Blir hon bättre kan vi inte till-
  skriva detta enbart flerspråkighet.

 430. Men det skulle vara intressant
  att se om det går märkbart fortare-

 431. -att de klarar upp det hela
  jämfört med enspråkiga.

 432. Det här är ytterligare ett skäl:
  Ta inte bort ett språk.

 433. Det är ingen extra sten i ryggsäcken.

 434. Tvärtom. Det är en hjälp.

 435. Och hjärnan
  kan lättare hantera detta-

 436. -än om man bara har ett språk. Den
  flerspråkiga förmågan är annorlunda.

 437. Ta bort ett språk och man får inte
  fullständig enspråkighet.

 438. Utan du får en amputerad
  flerspråkighet.

 439. Du får inte med dig alla delar.

 440. Så man kan utmärkt bli flerspråkig
  och ha en grav språkstörning.

 441. Det tar väldigt lång tid
  för båda språken-

 442. -men flerspråkigheten
  är inte orsaken.

 443. Hur bedömer man flerspråkiga barn?

 444. Naturligtvis
  att man tittar på uttalet.

 445. Där ska man tänka på just att...
  Det kan man göra på båda språken-

 446. -med hjälp av tolk eller föräldrar-

 447. -för det som är intressant är
  förenklingsprocesserna.

 448. Plockar man bort obetonade stavelser
  även på modersmålet-

 449. -eller vad gör de?

 450. Har de bara förenklingsprocesser
  i andraspråket-

 451. -så att det är bristande exponering
  det handlar om?

 452. Man kan också titta på
  fonologisk medvetenhet.

 453. Det är hur det fonologiska systemet
  är uppbyggt.

 454. Då kan man pröva det här med rim.

 455. Ni kommer säkert att höra:
  "Vi har inte rim i arabiskan."

 456. Varpå man säger: "Rimmar inte 'baab'
  och 'kitaab'?" Dörr och bok.

 457. "Är de inte lika?"
  "Jo", säger modersmålsläraren.

 458. Men de är fortfarande
  inte övertygade.

 459. Ljudlikhet kan man kanske kalla det.

 460. Det finns ljudlikhet mellan ord
  i alla språk.

 461. Men man använder det inte
  som i svenska.

 462. Att vi har rim och ramsor för barn
  och vi kan rimma i dagligt tal.

 463. Men det finns rim och det finns
  arabiska rim med memoryspel-

 464. -som ni kan ladda ner
  från Språkens hus hemsida.

 465. Identifiera språkljud i ord.
  Busenkelt på två språk-

 466. -med hjälp av nån som kan språket.

 467. Om man säger:
  "Finns s i ordet 'sol'?"-

 468. -är det inte svårare att säga:
  "Finns s i 'bisse'?" Som är katt.

 469. Då får barnet lyssna ut detta.

 470. Att barnet förstår att ordet
  är uppbyggt av stavelser.

 471. Det blir sällan lika tjusigt
  som på svenska.

 472. Om man har ordet "producent", tar
  bort "du", får ni kvar "procent".

 473. Så tjusigt blir det inte
  på andra språk.

 474. Där är det mer budgetversionen, men
  vi får svar på det vi undrar över.

 475. Ta till exempel... Vi har ordet
  "wallad". Pojke.

 476. Ta bort "wa". Vad blir kvar? "llad".
  Inte konstigare än så.

 477. Det är svårt för många barn
  att förstå stavelser.

 478. Vet alla vad non-ord är?

 479. Ord som inte finns,
  men kunde ha funnits.

 480. Barnet ska upprepa och analysera
  språkljuden och sätta ihop det-

 481. -utan att känna igen det. Det finns
  en stark korrelation med läsförmåga.

 482. Vi har arabiska non-ord
  på Språkens hus hemsida.

 483. Språkligt minne
  kan man pröva på båda språk.

 484. Det behöver man inte ens ha
  nåt särskilt test för.

 485. Det är tre, fyra
  och fem orelaterade ord.

 486. De måste vara orelaterade så man inte
  kan bygga upp en minnesfunktion.

 487. Utan man har vante, sked,
  sko och bord, t.ex.

 488. Barnet ska upprepa det
  på svenska och sitt eget språk.

 489. Det brukar ta stopp vid fem.

 490. Man kan också använda sig av siffror.
  2, 8, 5, 9, o.s.v.

 491. Gör man det på andra språk
  får man kolla först...

 492. På arabiska är namnen på siffrorna
  tre- eller fyrstaviga.

 493. En siffra belastar minnet mycket mer
  på arabiska än på svenska.

 494. Om man hinner hälften av siffrorna på
  arabiska jämfört med på svenska-

 495. -är det inget konstigt. På det här
  sättet kan man kolla dessa förmågor-

 496. -på båda språken. Grammatiskt kan man
  använda sig av processbarhetsteorin.

 497. Den utarbetade jag i min avhandling.

 498. Den är en andraspråksteori,
  ursprungligen för vuxna.

 499. Den funkar jättebra på barn.

 500. Den finns på en massa språk
  som är typologiskt väldigt olika.

 501. Den finns på många europiska språk
  och bl.a. arabiska och japanska.

 502. Det är att man jämför
  grammatiska nivåer.

 503. Vi ser att barnet ligger lågt
  grammatiskt på svenska.

 504. Då kan man se att det ligger på
  samma låga nivå på arabiska-

 505. -där det inte ska ligga.

 506. Det bygger på att man processar
  allt större delar av satsen.

 507. Det kommer ett test - äntligen -
  till hösten.

 508. Men man kan ändå tvingas till
  att lyssna in sig-

 509. -på vad det barnet gör.

 510. På allra första nivån
  är det inlärda fraser.

 511. Det är ungefär som om man skulle stå
  i ett avlägset land-

 512. -med en väl inövad ramsa som betyder
  "en kall öl".

 513. Och när man ska handla ropar ens man:
  "Ta två!"

 514. Vad heter det i plural?
  Vilket ord betyder "öl"?

 515. Man är fullständigt ställd.
  Det är bara en fras.

 516. Det är så det går till
  när man börjar på förskolan.

 517. Ganska vanligt är att det första
  barnen lär sig är frasen:

 518. "Vad är det?"

 519. Dels säger alla andra ungar det
  hela tiden.

 520. Dels händer trevliga saker
  när man säger det.

 521. Då kommer fröken och pratar.
  När hon går säger jag: "Vad är det?"

 522. Då kommer hon. Men ungen
  har noll koll på vad de säger.

 523. Det är bara en fras.

 524. De flesta barn kommer
  ganska snabbt upp på nivå två.

 525. Och inom den här teorin
  är man inte så intresserad av-

 526. -hur stabil en struktur är
  eller hur många procent man klarar.

 527. Det man är intresserad av är om
  inläraren har förutsättningarna-

 528. -för att processa på en viss nivå.

 529. Har de det,
  ska vi automatisera detta.

 530. Har de det inte får man jobba med
  strukturen. Det räcker-

 531. -med ett exempel för att vi ska se
  att barnet har förutsättningar.

 532. På nivå två handlar det om att sätta
  böjningsändelser på enstaka ord.

 533. Det handlar om plural
  och enkla tempus.

 534. Eftersom det räcker med ett exempel
  är det oerhört strikta restriktioner-

 535. -för vad man får räkna som att barnet
  kan processa på den här nivån.

 536. Det räcker inte med
  att barnet pratar om "hundar".

 537. Jag måste veta om den säger
  "en hundar".

 538. Jag måste höra "hund - hundar".

 539. Här har ni ett exempel: "pojke -
  pojkor". Poppis i Rosengård nu-

 540. -att man ska säga "pojkor"
  som pluraländelse.

 541. Det här utlöser inga rödpennor. För
  vi är intresserade av vad barnet kan.

 542. De har identifierat ordklass
  och rätt typ av ändelse.

 543. Därför att svenskan har
  fem eller sex pluraländelser-

 544. -beroende på hur man räknar.

 545. Inget i "hundar" och "katter" talar
  om att det ska vara -ar eller -er.

 546. Utan detta måste jag lära mig
  för varje ord.

 547. Det har barnet inte hunnit.
  Men den har förstått vad plural är.

 548. Vi har samma sak här:
  "läser - läste".

 549. Man kan också få "sover - sovde".
  Identifierat ordklass, rätt ändelse.

 550. Att det är ett oregelbundet verb
  är en lexikal kunskap.

 551. "Pojkor sovde" skulle få de flesta
  rödpennor att gå varma.

 552. Här är det: "Yes, de är på g!"

 553. Barn med språkstörning stannar här.
  För här kommer överensstämmelsen.

 554. Här har vi fraser där vi måste
  byta information emellan.

 555. "Stor hund" blir i det minimala paret
  "stora hundar".

 556. Här måste båda orden
  markeras för plural.

 557. Det är svårt när man har
  en språkstörning.

 558. Det som också dyker upp här
  är de sammansatta tempusen.

 559. Ett minimalt par är
  "dricker - har drickit".

 560. Vid det här laget förstår ni
  att det är bra.

 561. Man har förutsättningarna
  för nästa nivå.

 562. Här har barnet identifierat ordklass,
  rätt ändelse-

 563. -och bytt information med hjälpverbet
  "har" som ska följas av supinum.

 564. Säger de "har drickit"
  bryr vi oss inte om det.

 565. Utan de har snappat grammatiken.

 566. Det som också börjar dyka upp här
  är ordföljdsmönster.

 567. Här är ett utmärkt exempel på
  att man inte pratar om fel.

 568. Man ser dem som utvecklingssteg
  på väg mot målstrukturen.

 569. Svenskan har officiellt rak ordföljd-

 570. -men älskar att sätta adverb först.
  "Sen", "i morgon", "nu" o.s.v.

 571. Då händer saker i ordföljden.
  Vi har nåt som heter verb 2-regeln.

 572. Verbet ska vara på andra plats, även
  om nåt annat än subjektet inleder.

 573. Ni hör skillnad om jag säger:
  "Jag kommer nu." "Nu kommer jag."

 574. Jag måste byta ordföljden.

 575. Det här är en av de svåraste
  strukturerna i andraspråkssvenskan.

 576. Andraspråkssvenskan har
  en rigid, rak ordföljd.

 577. Barnet sätter adverbet först
  men behåller den raka ordföljden.

 578. "Han springer"
  är grammatiskt korrekt.

 579. "Sen han springer" är ju "fel".

 580. Men mycket mer grammatiskt avancerat.

 581. Kanske inte värt en tårta
  i personalrummet-

 582. -men dammsugare till kaffet
  kan man ta, för nu är ungen på g.

 583. Nu har vi kommit in på ordföljds-
  mönstren. Här är de två högsta.

 584. Här vänder barnet på ordföljden.

 585. Men man avslutar inte en nivå
  innan man går vidare till nästa.

 586. Man kan fixa bisatser-

 587. -men fortfarande
  inte ha automatiserat pluralen.

 588. Utan det är förutsättningarna
  vi vill veta.

 589. Här kommer negationen
  efter huvudverbet.

 590. Det här är underlag när man arbetar
  med andraspråksutveckling.

 591. Om barnet inte förstår plural-

 592. -kan man inte jobba med
  ordföljdsmönster med "inte".

 593. Det kommer sent i utvecklingen.
  Hoppar man får man problem.

 594. Här har vi inga minimala par.
  Antingen säger ungen rätt eller fel.

 595. När barnet fixar bisatser
  är den i hamn andraspråksmässigt.

 596. För det är det avgörande.

 597. Det här får man testa fram.

 598. Och här måste vi ha minimala par.
  Även om barnet säger:

 599. "Här är flickan som inte gungar"
  kan den säga "flickan inte gungar".

 600. Vi vill ha huvudsats-
  och bisatsordföljd.

 601. Här kan man lyssna in sig.
  Lyssna efter plural.

 602. Enkla tempus.
  Lyssna efter ordföljdsmönstret.

 603. Lyssna efter det här
  och lyssna efter det här-

 604. -så ser ni vilken väg
  utvecklingen tar.

 605. Det finns barn
  som pratar jättemycket-

 606. -och verkar vara väldigt med.

 607. För ingen har
  en helt automatiserad svenska.

 608. Men när man lyssnar på dem
  är de här.

 609. Medan det barn som pratar
  lite mindre kan vara här.

 610. Det gäller att lyssna in sig
  på strukturerna.

 611. Det här är från ett projekt jag hade
  om flerspråkig undervisning-

 612. -både i och på svenska och arabiska.
  Min uppgift var att följa-

 613. -den språkliga utvecklingen
  på svenska och arabiska.

 614. När de gick i tredje klass-

 615. -kunde alla visa exempel på nivå fem.
  Jag var intresserad av att se-

 616. -hur automatiserat det är.
  Hur stor andel uppgifter klarar de-

 617. -i varje årskurs?
  För de klarar inte 100 procent.

 618. Det här ser snyggt ut.
  Helt förväntat.

 619. Nivå två klarar man bra i första
  klass. Inte så många klarar bisatser.

 620. I årskurs tre
  klarar betydligt fler bisatser.

 621. Men det här är egentligen
  en rätt sorglig syn.

 622. De har två års svensk förskola,
  tre års svensk skola-

 623. -och de skulle ha varit här.

 624. Minst 80 procent skulle de ha klarat.
  De klarar ungefär 60 procent.

 625. Men samtidigt vet vi
  att de har förutsättningarna-

 626. -för de visar exempel på nivå fem.

 627. Här bär den språkliga miljön
  ansvaret.

 628. Det är inte barnen som är sena,
  deras språkliga miljö ser ut så här.

 629. De får inte höra och tala tillräck-
  ligt mycket svenska utanför skolan.

 630. Men de har ingen språkstörning.

 631. Det är inte därför de inte får
  grammatiken helt automatiserad.

 632. Ska man hoppa tillbaka
  till vår förskolegrupp-

 633. -som var fyra till sex år
  som de här resultaten gäller-

 634. -som vi bl.a. testade med
  processbarhetstestet.

 635. Det handlar inte om ålder,
  utan om exponering. Språklig ålder.

 636. Hur länge har barnet mött svenska?
  Vi hade en snitt-tid-

 637. -på de här barnen som var
  fyra till sex år, innan...

 638. För att kunna visa exempel
  på minst nivå fyra-

 639. -var snittet ett och ett halvt år
  i svensk förskola.

 640. Samma för uttalsutvecklingen.
  Alltså ganska fort.

 641. Vi hade ett spann upp till två år.

 642. Så vi satte en tvåårsgräns.

 643. Max två års exponering
  för svenska på förskola-

 644. -och visa exempel på minst nivå fyra.
  Då såg vi-

 645. -att barn med grav språkstörning
  harvade runt på nivå två-

 646. -efter fyra år i svensk förskola,
  t.ex.

 647. Och de var sena även på arabiska.
  Samma gällde uttalsutvecklingen.

 648. Inte så mycket som för ett enspråkigt
  barn, men fler än barn utan störning.

 649. Men man klarar att utveckla två språk
  fast man har en grav språkstörning.

 650. Det tar bara längre tid.
  Men som ni har förstått-

 651. -vinner man inget på att ta bort
  språket. Problemet ligger inte där.

 652. Vad man ska titta på
  när man bedömer det-

 653. -är sociala faktorer som inte finns
  när man bedömer enspråkiga barn.

 654. Bristen på kompetenta
  andraspråkstalare.

 655. Det måste inte vara
  enspråkiga, svensktalande barn.

 656. Utan det handlar om
  att de ska prata bra svenska.

 657. Det är ont om den varan
  i språkligt blandade områden.

 658. Man får
  olika varianter av inlärarsvenska.

 659. Dessutom kanske man pratar ett språk
  hemma som bara föräldrarna pratar.

 660. Det finns inte många kompetenta
  andraspråkstalare utanför hemmet.

 661. Det är en komplex miljö
  som påverkar språkutvecklingen.

 662. Och när orsakerna till största delen
  ligger i omgivningen-

 663. -ska de placeras där,
  för ofta får barnet bära problemet.

 664. Att de inte jobbar tillräckligt
  och att föräldrarna gör si och så.

 665. Men det är miljön som orsakar detta.

 666. Sen finns det pedagogiska faktorer.

 667. Skolan verkar inte ha kommit
  så långt-

 668. -från 1842 års folkskolestadgar där
  alla barn i skolan pratade svenska.

 669. Man har mycket lite beredskap för
  att alla barn inte pratar svenska.

 670. Vi har enspråkiga
  småbarnsavdelningar i Malmö-

 671. -med arabisk personal.

 672. Och så tyckte man att man ändå
  skulle börja med svenska där.

 673. Då var argumentet... Svenska träffar
  de på med syskonen och så.

 674. Om man skulle vänta med den uttalade
  exponeringen för svenska-

 675. -tills de var tre år-

 676. -hade man bara två år på sig att bli
  klara med svenskan till skolan.

 677. Det engagerade pedagoger som jobbar
  för flerspråkiga barn-

 678. -och faller i denna fälla, d.v.s.
  frågan är felställd.

 679. Hur ska skolan kunna ta emot barn
  som inte är enspråkigt svenska?

 680. Vad kan man erbjuda dem
  för inlärningsmiljö?

 681. Det är omgivningen och situationen
  som äger problemet.

 682. Vi ska inte piska in svenskan.

 683. "Sno på nu, skolan kan inte ta hänsyn
  till att du har ett annat språk."

 684. Det kan ni gå ut och missionera om.

 685. Till sist: Lexikal organisation
  tittade jag på i fjärde klass.

 686. De kunde visa exempel på
  alla grammatiska nivåer.

 687. Jag var intresserad av
  den lexikala organisationen.

 688. Har man en massa ord, men inte
  organiserat dem i kategorier-

 689. -hittar man dem inte.

 690. Tittar man på små barn, vare sig
  man är en- eller flerspråkig-

 691. -har man mest ljudlika associationer
  före fyra år.

 692. Frågar man vad barnet tänker på när
  de hör "hund" kan de svara "rund".

 693. Frågar man om ordet "katt"
  kan de svara "matta".

 694. Men det är inte så effektivt.

 695. Mellan fyra och sex år drar de i gång
  med syntagmatiska relationer.

 696. Det handlar om
  deras egna erfarenheter.

 697. "Hund skäller, hund farlig." Barnet
  har träffat på en farlig hund.

 698. Det här är inte heller
  ett effektivt sätt att organisera.

 699. Med skolstarten växer ordförrådet och
  behovet av en effektiv organisering.

 700. Då börjar barnet med
  paradigmatiska relationer.

 701. D.v.s. över- och underordning.
  Alltid samma ordklass.

 702. Hund och katt är sido-ordning.
  Djur överordning.

 703. Tax, underordning. Koppel och svans
  är partitiv, det som hör till hunden.

 704. Övergången till
  den här hierarkiska organisationen-

 705. -kallar man för det syntagmatisk-
  paradigmatiska skiftet.

 706. Bara så ni vet.

 707. Det här är nödvändigt
  för att kunna hänga med i skolan.

 708. Kan man inte förstå
  och överordna begrepp-

 709. -har man ingen större chans i skolan.

 710. Holländska undersökningar har visat-

 711. -att ibland
  kan skiftet dröja till högstadiet.

 712. Det är så dags då.
  Då är man redan ute utan slutbetyg.

 713. Gjorde det nån skillnad
  med flerspråkig undervisning?

 714. Alltså på båda språken?

 715. Vi testade då med ett test...

 716. Listan finns också på Språkens hus
  hemsida med manual.

 717. Där barnet då ska...

 718. Vi ser att projektbarnen
  som får tvåspråkig undervisning-

 719. -har många fler
  paradigmatiska responser.

 720. På svenska, som de inte möter
  i samma utsträckning.

 721. De här går i fjärde klass och har
  haft tvåspråkig undervisning.

 722. De här svensk-arabiska barnen
  har undervisning på svenska.

 723. De har inte gjort nåt skifte.
  De organiserar inte hierarkiskt.

 724. Varför är det så?

 725. Tittar man på de arabiska resultaten
  är det ännu större skillnad.

 726. Här ser vi
  att de inte heller har gjort det.

 727. Förmågan att förstå och bilda
  överordnade begrepp-

 728. -är delvis en kognitiv förmåga.

 729. Den transfereras från modersmålet
  till andraspråket.

 730. Forskning i USA har sett
  att latinobarn haft kraftig spanska-

 731. -men de kan urskilja
  överordnade begrepp-

 732. -och det transfererar de till
  engelskan.

 733. Har man gjort det på det ena språket
  har man gjort det på det andra.

 734. Vilket innebär att man kan hjälpa
  till med detta i skolan-

 735. -genom att när man arbetar med
  ordförråd inte snöa in på storlek.

 736. Utan också associationer
  till varje ord.

 737. För nån som kommer
  och ska lära sig svenska-

 738. -kan man säga att...

 739. Det som finns i köket. Att man inte
  bara räknar upp vad som finns-

 740. -utan vad används gaffeln till?

 741. Man kan ta upp grejer
  från golvet med den.

 742. Man kan hitta den i köket
  och på Ikea.

 743. Och vad liknar den?

 744. På det här sättet får man
  en annan stadga.

 745. Man får de lexikala nätverken
  som man gärna vill ha.

 746. Och när man letar efter ett ord finns
  det ett nätverk som nervimpulsen-

 747. -kan gå igenom. Det här är lätt att
  arbeta med på förskolan och uppåt.

 748. Man kan ta ut material
  där man har sexkantiga brickor-

 749. -och en boll i mitten.
  Man kan bygga vidare med röda färger-

 750. -runda former och med leksaker.
  När man kommer till tåg-

 751. -kan man börja tänka på fordon.
  Då kommer cykel, båt och bil.

 752. Man kan bygga långa associations-
  kedjor så länge barnet kan motivera.

 753. För att få upp känslan för
  att ord hör ihop.

 754. Då blir det lättare att hitta dem.

 755. Ett sätt var
  att de fick skolordförrådet-

 756. -och ett ordförråd på arabiska som
  gjorde att de kunde göra skiftet-

 757. -på sitt modersmål och transferera
  det till sitt andra språk.

 758. Därmed är timmen gången.

 759. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Stöd för flerspråkiga barn

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Eva-Kristina Salameh, med.dr och leg. logoped, föreläser om språkutveckling hos flerspråkiga barn. Hon avfärdar myter och berättar om vilka metoder som kan användas för bedömning av flerspråkiga barn med språkstörning. Inspelat i Conventum i Örebro vid konferensen som hölls 3-4 februari 2014. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Flerspråkighet, Flerspråkighet hos barn, Specialundervisning, Språkstörningar, Språkutveckling, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Lika värde

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika värde

Stöd för flerspråkiga barn

Eva-Kristina Salameh, med.dr och leg. logoped, föreläser om språkutveckling hos flerspråkiga barn. Inspelat i Conventum i Örebro vid konferensen som hölls 3-4 februari 2014. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika värde

Hur lär sig döva barn att läsa?

Specialpedagogen Helena Fos Ahldén föreläser om språkutvecklingen hos döva barn. Hon konstaterar bland annat att döva barn behöver samtala om de texter de läser på teckenspråk för att lära sig läsa. Inspelat i Conventum i Örebro vid konferensen som hölls 3-4 februari 2014. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Lärarens arbetsmiljö

Vad kan man göra för att skapa ett gott arbetsklimat? På Visättraskolan i Huddinge trivs personalen och arbetar kvar länge. Rektor Semira Vikström berättar om hur de lyckats så bra och om sitt mål att få all personal att dra åt samma håll. Det är viktigt att alla medarbetare känner sig engagerade och sedda, och att det finns en tillåtande anda där man hjälper varandra. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Tjenis med Kina

Vilken digital kompetens utvecklar eleverna och lärarna när man startar ett samarbete med en skola i en åsiktskontrollerande enpartistat? Fia Blomqvist på Sandbergska competens har i flera år jobbat med resor till och utbildningsutbyte med Kina. Men vad måste man tänka på när man som lärare låter sina elever jobba mot en skola i Kina? Kommer mailen att läsas? Kan man fråga vad som helst?