Titta

UR Samtiden - Expedition till Antarktis

UR Samtiden - Expedition till AntarktisDela
 1. Vi är intresserade
  av Antarktis flytande glaciärer.

 2. Jag ska berätta vad det är,
  hur de fungerar-

 3. -och hur de ändrar sig
  med klimatförändringarna.

 4. Här är en karta över Antarktis.

 5. Antarktis delas i två av bergskedjan
  Transantarktiska bergen.

 6. Den lilla rutan
  är där vi har vårt fokus.

 7. Där har vi varit med isbrytaren Oden
  fyra gånger-

 8. -och två gånger med isbrytaren Araon.

 9. Strecken visar Odens rutt
  under de fyra första åren.

 10. Här är en bild
  på gänget som var med i år.

 11. Vi är tre svenskar och en amerikan.
  Resten är våra partners från Korea.

 12. Här har vi lagt upp
  alla nya instrument-

 13. -som vi har köpt in tillsammans.

 14. Här är en bild på Koreas isbrytare.

 15. Jag visar den för att det är typiskt.
  Det här är deras hemsida.

 16. Inte ett ord är på engelska,
  och så var det även ombord.

 17. Det var koreanska skyltar på allt-

 18. -från nödföreskrifter
  till tvättmaskiner-

 19. -så vi var ganska utlämnade.

 20. Detta är en ny isbrytare, en del av
  Koreas enorma satsning på forskning.

 21. Fem procent av BNP går till forskning
  och mycket går till polarforskning.

 22. De har byggt den här nya isbrytaren
  som hade jungfruresa 2011.

 23. Det är världens näst starkaste
  konventionella isbrytare.

 24. Oden är den starkaste.

 25. En amerikansk och en brittisk klarar
  också av att ta sig in här.

 26. Jag ska berätta om hur det fungerar.

 27. Det finns två olika sorters is.

 28. Det första man ofta tänker på
  är havsis-

 29. -som är fruset havsvatten.

 30. Sen finns det isberg
  som är fruset färskvatten.

 31. Isberg är en del av en glaciär som
  har brutits loss och hamnat i havet.

 32. Detta isberg
  är oregelbundet och inte så stort.

 33. Det har varit en tid i vattnet-

 34. -och hunnit brytas sönder i smådelar
  och vändas nångång.

 35. Närmare glaciärerna ser isbergen ut
  så här. De är mer fyrkantiga.

 36. Det är för att de kommer från
  det här, en flytande glaciär.

 37. På bilden står pingvinerna
  på havsis som det har snöat på.

 38. Där inne är det glaciär.

 39. Ofta ser man också öppet vatten inne
  vid kusten, en så kallad polynia.

 40. I Antarktis upprätthålls de av vinden
  som blåser undan isen hela tiden.

 41. Det är vanligt med såna områden.

 42. Det ser väldigt konstigt ut när man
  stångar sig in med isbrytaren-

 43. -och havet öppnar sig med Antarktis
  kontinent långt bort i fjärran.

 44. Polyniorna
  är väldigt produktiva områden

 45. Under havsis finns inget solljus, så
  där är det svårt för växter att växa.

 46. Där är gott om näringsämnen, så när
  solen kommer till finns mycket mat.

 47. Då tenderar det att bli mycket liv.

 48. Det är först och främst alger
  och även små zooplankton och krill-

 49. -samt djur som äter krill,
  som pingviner och valar.

 50. Här är en teckning av hur det
  fungerar med flytande glaciärer.

 51. Här inne är Antarktis kontinent.

 52. Där inne snöar det mycket, men det
  smälter aldrig. Det är alltid minus.

 53. Det bara snöar, och snön packas på
  tills det blir is.

 54. Det är som när man kramar en snöboll
  till is.

 55. Isen fortsätter växa tills det blir
  en backe och den börjar röra sig.

 56. Det enda håll den kan röra sig
  är ut mot havet.

 57. När det når kusten flyter det.

 58. Det här är ju färsk is,
  och här ute har vi saltvatten.

 59. Det ni har sett på foto är is
  som flyter 100 meter över havsbotten.

 60. Det finns en punkt
  som kallas grundlinje-

 61. -där isen möter havsbotten.

 62. Det här är vad man ser ovanifrån.
  Det är fullt med is.

 63. Transantarktiska bergen
  delar av ismassan-

 64. -till väst-
  och östantarktiska inlandsisen.

 65. Den östantarktiska
  är mycket tjockare.

 66. Där finns Lake Vostok där det är
  flera tusen meter tjock is.

 67. Här i Västantarktis har vi mätt-

 68. -att glaciärerna smälter
  allt snabbare just nu.

 69. Då är det kanske lätt att bli rädd-

 70. -men man ska veta att vi inte
  har kunnat mäta det så länge.

 71. De första mätningarna är från de
  tidiga satelliterna, max 20 år.

 72. De var inte så bra. Nyare satelliter
  på 5-10 år är mer pålitliga.

 73. Man ska veta att det vi ser
  är ett ögonblick i jordens historia-

 74. -om man jämför med
  inlandsisvariationer och istider.

 75. Om man tog bort isen
  skulle det se ut så här.

 76. Det blå är under vatten,
  och det gröna är över.

 77. Om man skulle ta bort all is
  skulle en stor del vara öar.

 78. Det är ganska djupt
  under det västantarktiska istäcket.

 79. Det här området heter Amundsenhavet.

 80. Det är öppningen
  in till den djupaste delen.

 81. Här finns mycket is bundet som ligger
  på havsbotten under havsytan.

 82. Här mäter man en snabb avsmältning.
  Det är snabbast i världen just nu.

 83. Ismängden här är tillräcklig-

 84. -för att öka det globala
  vattenståndet med 3-4 meter-

 85. -om man skulle smälta det.

 86. Det är starka motiv att forska här
  och förstå hur det fungerar-

 87. -trots att det är svårtillgängligt
  och dyrt.

 88. Det är dyrt att ta sig dit och att
  tillverka instrument som klarar det.

 89. Men det finns lite mätningar.

 90. Jag är oceanograf,
  och vi mäter här ute.

 91. Glaciologer har flygplan, helikoptrar
  och bandvagnar och mäter uppifrån.

 92. Vi mäter här utifrån.

 93. I tillägg
  till att det bryts av isberg-

 94. -försvinner inlandsisen för att
  det cirkulerar in varma havsströmmar-

 95. -under glaciärerna.

 96. De varma havsströmmarna
  är också väldigt salta.

 97. Det vattnet ligger på botten
  och är tungt.

 98. Det kan drivas in under glaciärerna.

 99. När det kommer i kontakt
  med glaciären smälter den.

 100. Då blir strömmen kallar och färskare
  och därmed lättare.

 101. Det är som en värmepump.

 102. När det kommer i kontakt blir det
  lättare och är en egen cirkulation.

 103. När man ser de här stora ismängderna-

 104. -är man orolig
  för att det man ser är början på...

 105. När det väl har börjat äta sig in
  under botten kan det accelerera.

 106. Då mäter man genom att
  skicka ner saker och spara data.

 107. Här är en CTD,
  vårt vanligaste instrument.

 108. Det mäter salthalt, temperatur,
  djup och syrgashalt.

 109. Den gula grejen är en ADCP,
  en strömmätare-

 110. -ett akustiskt instrument
  som mäter strömhastighet.

 111. Här förbereder vi att skicka ner den
  med vinsch i en kran.

 112. Då kommer data direkt upp till båten
  genom vajern.

 113. Om man gör många CTD-kast får man
  en bild av hur strömmarna ser ut.

 114. Här ser ni båten,
  och här är djup och avstånd.

 115. Man skickar ner CTD:n, och då vet men
  hur temperaturen ser ut på en punkt.

 116. Sen gör man samma sak igen
  och får ett tvärsnitt.

 117. Så här skulle det se ut om man kunde
  se temperatur och salthalt-

 118. -och stod vid kusten och tittade ut.

 119. Vi ser varmt och salt vatten
  som åker in mot kusten.

 120. Ett annat sätt att mäta
  är att placera ut autonoma mätriggar.

 121. Det är små instrument
  som man sätter i strömmens väg.

 122. De kan stå ute i flera år,
  och då får man årstidscykler.

 123. När man mäter med båten
  är det bara en enda gång.

 124. De här kan mäta en gång i kvarten
  så att man får hela året.

 125. Här är en karta
  på hur en sån är uppbyggd.

 126. Det är en tyngd i botten som består
  av fyra hopsvetsade järnvägshjul.

 127. I toppen sitter en flytboj
  och mellan dem är en lina.

 128. Där har man satt fast instrument som
  mäter salthalt, temperatur och ström.

 129. Jag har några såna här.
  Ni kan gärna skicka runt dem.

 130. Precis såna har vi i Antarktis.

 131. Oj! Den var tung.

 132. Det är inga konstigheter.

 133. Det är bara en avancerad termometer
  som kan mäta länge, spara data-

 134. -och klara högt tryck
  och låga temperaturer.

 135. Här ser ni ett exempel på sån data.

 136. Här har vi tid. Det är dagar.

 137. Här är djup. Det är 500 meter djupt,
  och instrumenten är på 300 meter.

 138. Från botten och upp till 300 meter.

 139. Vi vågar inte gå upp till ytan
  eftersom det kommer isberg.

 140. Om de får tag i dem kan de svepas
  med, så vi håller oss på 300 meter.

 141. Här är temperatur och hastighet.

 142. Man ser
  att det kommer varmt vatten i pulser.

 143. Jag kan visa vikten av långa
  tidsserier. Det här är fyra år.

 144. Om man tittar på de första 2-3 åren
  kan man se somrarna.

 145. Då ser man en tydlig årstidscykel
  med maxtemperatur på sommaren.

 146. Fjärde året händer nåt annat.

 147. Det gick in i en ny regim
  där temperaturen sjönk abrupt-

 148. -och svängningarna blev starkare.

 149. Vi tror att det är
  en annan strömregim där nere.

 150. Det kan hänga ihop med El Niño
  eller andra klimatindex.

 151. Jag kan avsluta med ytterligare
  ett sätt som man kan mäta det på.

 152. Det är att skicka in nåt under.

 153. Det är för farligt
  att skicka in människor-

 154. -men man kan skicka
  en obemannad ubåt, en AUV.

 155. Det är enda sättet att mäta
  hur det ser ut här under.

 156. Det kommer man inte åt
  med riggar eller båt.

 157. Dem kan man utrusta med ekolod
  som tittar uppåt och neråt-

 158. -och få en bild av hur isen
  och botten är strukturerad.

 159. Man kan utrusta med salinitetsmätare,
  temperaturmätare och kamera-

 160. -så att man får en bild
  av det marina livet.

 161. Jag tror att tiden var ute där.

 162. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

UR Samtiden - Expedition till Antarktis

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anna Wåhlin är forskare i oceanografi. Hon berättar om arbetet med att ta reda på hur Antarktis glaciärer beter sig och påverkas av vattenströmmar och temperaturskiftningar. Tuffa yttre förhållanden ställer stora krav på de mätningar som görs djupt ner i havet och delvis under glaciärer. Inspelat på Göteborgs stadsbibliotek den 25 april 2014. Arrangör: Göteborgs universtitet.

Ämnen:
Geografi > Polarområdena
Ämnesord:
Antarktis, Exogena processer, Geologi, Glaciärer, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Genusmaraton

Ama-dykare i Japan

Om havstanter som upprätthåller ett mångtusenårigt yrke. En skildring av en forskningsresa till ön Hegura Jima utanför Japans västkust, där främst kvinnor över 50 försörjer sig genom att dyka efter havets delikatesser. Angelica Lodin, forskare i kvalitetsteknik/fysiologi. Arrangör: Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

En vandring i Surbullestan

Stadsbilden i Norrköping dominerades under 1800-talet av textilfabrikerna längs Motala ström. Vi visas runt i staden av Anette Kindahl, intendent vid Norrköpings stadsmuseum, som berättar om industrialismens genombrott, om miljön i staden och på fabrikerna, och om Moa Martinson som skrivit tre böcker om sin uppväxt där. Vi får också veta hur det kom sig att Norrköping kallades Surbullestan.