Titta

UR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014

UR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014

Om UR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014

Föreläsningar från Slöjdbiennalen 2014. En mötesplats för alla som arbetar med eller intresserar sig för olika typer av slöjd. Fokus ligger på mänskliga möten som uppstår genom slöjden. Inspelat den 7 oktober 2014 på Konsert & Kongress i Linköping. Arrangör: Linköpings univeristet.

Till första programmet

UR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014 : Slöjd och genusDela
 1. Det var en spännande resa
  från Umeå ner hit.

 2. Vi har hälsat på människor
  och sett häftiga platser.

 3. Min forskning är också en spännande
  resa som jag gärna pratar om.

 4. Jag är doktorand nummer två
  i världen-

 5. -på slöjdämnet
  ur ett genusperspektiv.

 6. Den första avhandlingen ko 1992.

 7. Och min avhandling
  kommer nu i november.

 8. Så det är liksom slag i slag,
  kan man säga.

 9. Men ni får läsa avhandlingen sen.

 10. I dag ska jag tala om några tankar
  jag har haft under den här resan.

 11. Man tänker lite grann då man har ett
  perspektiv och ser på en verksamhet.

 12. Slöjden är en speciell verksamhet
  på många sätt, en rik verksamhet.

 13. Sen har vi tid för frågor.

 14. Är ni helt mållösa så har jag lite
  till, men en diskussion vore bra.

 15. Jag har ett exempel
  från min egen undervisning.

 16. Det tilldrar sig i Sävar skola
  norr om Umeå, år 2002-2003, nånstans.

 17. Jag är rätt nybakad lärare
  i trä- och metallslöjd.

 18. Jag har en könsblandad grupp elever
  i slöjdsalen, en härlig 50-talssal.

 19. Jag har världens bästa uppgift:
  de ska få göra en klocka.

 20. Jag bekostar urverk till klockorna
  de ska få göra-

 21. -samtidigt
  som de lär sig klockan på matten.

 22. Så det här är super-integrerat
  och bra på alla vis.

 23. Jag vill inte styra, utan säger att
  det ska vara en låda och en urtavla.

 24. Vissa grejer är exakta, andra fria,
  till exempel hur urtavlan ska se ut.

 25. Jag säger: Gör nån urtavla
  som ni känner er bekväma med.

 26. Jag minns inte formuleringen,
  bara att jag lämnade det fritt.

 27. De fick börja skissa
  och klippa ut mallar för urtavlorna.

 28. Mitt minne i dag... Det här
  tänkte jag inte så mycket på då.

 29. Mitt minne i dag
  är att pojkarna gjorde-

 30. -sköldar med idrottsklubbar-

 31. -och tjejerna gjorde hjärtan. Nu vet
  jag att minnen förändras på 10 år-

 32. -men ingen pojke gjorde ett hjärta
  och ingen flicka en sköld.

 33. Man får två insikter av nåt sånt här.
  Ett: Jag är en kass lärare.

 34. Jag borde ha visat exempel
  på hur man kan göra en urtavla.

 35. Nu fick vi nästan ingen variation.
  Och den andra insikten...

 36. Det finns ett exempel
  som är lite spännande.

 37. Det var faktiskt en som gjorde
  en annan som jag minns, en larv.

 38. Men det gick inte att göra en larv,
  för lådan med urverket var så stor.

 39. Jag undrar om jag inte föreslog
  att han också skulle göra en sköld.

 40. Den andra insikten
  är att det finns en struktur-

 41. -även om jag släpper det fritt får vi
  en tydlig styrning av uppgiften.

 42. Min föreläsning handlar om spänningen
  mellan individ och struktur.

 43. Den handlar om kön, eller genus,
  och jämställdhet naturligtvis.

 44. Jag ska säga
  att när jag forskar på genus-

 45. -så ser jag inte skölden-

 46. -som ett resultat av
  att Simon var pojke.

 47. Utan jag betraktar skölden
  som det som gjorde Simon till pojke.

 48. Man kan ganska lätt tänka...

 49. Om vi tänker så här: Språk bär upp
  många föreställningar om världen.

 50. Är språket en spegel av vem jag är?

 51. Eller är språket designen
  som gör mig till den jag är?

 52. Då ser ni perspektivskillnaden.

 53. Är slöjdsalen en konsekvens av att
  pojkar behöver trä- och metallslöjd?

 54. För så var det 1880
  då trä- och metallslöjd uppstod.

 55. Eller svarar det mot samhällets behov
  av att få barn att bli pojkar?

 56. Jag tror på strukturperspektivet:
  Vi har ordnat världen i olika fållor.

 57. Vi behöver vara överens om orden.

 58. Jag har två definitioner, en
  på "slöjd" och en på "jämställdhet.

 59. Den för "slöjd" är hämtad från
  inledningstexten i kursplanen.

 60. Det är för mycket text, så därför
  har jag några texttäta bilder här.

 61. Jag har rödmarkerat
  det som är intressant.

 62. Först har vi individperspektivet,
  eller hur?

 63. Men det måste ske inom en hantverks-
  tradition, med design utifrån behov.

 64. Alltså: Mitt sätt att uttrycka mig
  är bara giltigt inom en tradition-

 65. -eller på "forskiska": i en struktur.

 66. Jag kan inte kasta en glass
  och kalla det ett slöjduttryck.

 67. Det måste finnas inom en ram.

 68. Det här nyttar till både individen
  och samhället eller strukturen.

 69. Jämställdhetsdefinitionen har
  jag tagit från regeringens hemsida.

 70. Nu har vi ju fått en ny regering, men
  de har nog inte hunnit byta det än.

 71. Här kallas "struktur" för "system"
  men det är samma sak.

 72. Strukturerna som fick Simon att göra
  skölden och Natalie att göra hjärtat-

 73. -de ska motverkas. Jag går inte in
  på skälen, för det tar för lång tid.

 74. Men det är ett politiskt beslut
  som alla ställer sig bakom i princip.

 75. Vi har riksdagens
  fyra jämställdhetsmål och så vidare.

 76. Jämställdhetspolitiken jobbar aktivt
  mot nåt som sker hela tiden.

 77. Det är strukturellt.

 78. Men sen dukar man också ett bord.
  Man ska skapa förutsättningar-

 79. -för att påverka sin livssituation.
  Det är individperspektivet.

 80. Jämställdheten vilar på etiska skäl:

 81. Alla bör behandlas lika. Samhället
  ska vara rättvist och demokratiskt.

 82. Men också pragmatiska skäl,
  det ska tjäna nån nytta.

 83. Det ska främja människors kompetens
  och skaparkraft.

 84. De politiska målen... Slöjd är
  politik och jämställdhet är politik.

 85. De politiska målen finns naturligtvis
  i våra styrdokument.

 86. De finns i läroplanen.

 87. Man menar att i skolan ska man
  motverka traditionella könsmönster.

 88. Vi tar det strax.

 89. För slöjdens del finns det däremot
  inte så mycket information att få-

 90. -om hur vi ska förhålla oss
  till jämställdhet.

 91. Det är ett värde
  som skolan ska förmedla.

 92. Nu har kursplanerna gjorts
  väldigt ämnesspecifika.

 93. Värden som demokrati och jämställdhet
  skulle läggas först i läroplanen.

 94. Det finns inte mycket
  att hämta i kursplanen.

 95. För slöjdens del
  finns det inget att hämta nånstans-

 96. -vare sig i diskussionsmaterial
  eller kommentarer.

 97. Men liknande ämnen har försökt
  att föra in en jämställdhetsaspekt-

 98. -i ämnet och i undervisningen.

 99. Vi kikar lite snabbt.
  Det är urtråkiga powerpoints.

 100. En kollega sa till mig:
  "Du kan inte bara ha text."

 101. "Om man bara har text i en powerpoint
  minns man 10 procent efter tre dar."

 102. Men jag är lite anti bilder, det är
  lätt att bilden motsäger utsagan.

 103. Men om man har bilder så minns man
  65 procent. Så det var argumentet.

 104. Men det ska sändas i tv
  och det finns copyright.

 105. Så då blev det vägskyltar.
  Det här är nåt som går ihop.

 106. Inom genusforskning
  kallar vi det unisexperspektiv.

 107. Bild säger bara lite om jämställdhet.

 108. Man säger att bilder förmedlar frågor
  om identitet, sexualitet, makt-

 109. -och etnicitet lyfter man fram.

 110. "Bilder konstruerar och gestaltar";
  ett poststrukturalistiskt perspektiv.

 111. Bilder påverkar hur vi
  ser på oss själva och vår identitet.

 112. Det konstruerar våra identiteter.

 113. I musikämnet
  nämner man etnicitet och kön.

 114. Man lyfter fram det om jämställdhet
  som finns i läroplanens inledning.

 115. Kopplingen
  mellan olika instrument och kön.

 116. Det har varit mycket diskussion om
  vilka som framträder på festivaler.

 117. Teknikämnet ligger närmare
  trä- och metallslöjdens miljö.

 118. Här lyfter man också fram
  vad teknik kan vara.

 119. Det kan ge en viktig förståelse
  av relationen människa-teknik-

 120. -att också förstå
  hur det har ordnats efter kön.

 121. Hem- och konsumentkunskap lyfter fram
  arbetsfördelningen i hemmet.

 122. De har lagt beslag på arbetsdelningen
  i hemmet, "det ska vi ta hand om".

 123. De har ett rätt stort avsnitt om det.

 124. Det är en utbredd tro att om vi
  inte löser det oavlönade hemarbetet-

 125. -så löser vi inte lönefrågor heller.
  Det är en rättvisefråga.

 126. Man har förstärkt den skrivningen
  jämfört med den tidigare kursplanen.

 127. Som det nu är så ligger vi lågt.

 128. Det finns inte nämnt så mycket om
  jämställdhet. Är det en bra strategi?

 129. Nu ska inte ni känna er utpekade
  ni som bor i Falun eller Lindesberg.

 130. Det var bara en skylt,
  men den representerar ett vägval.

 131. Är det nån från Falun här? Schyst!
  Annars hade det varit poänglöst.

 132. Nu har bilderna stulit
  fem minuter av min föreläsning.

 133. En bild säger inte mer än tusen ord,
  den säger nåt annat än tusen ord.

 134. Man undrar
  var den där vägskylten sitter.

 135. Det måste vara
  där vid Ludvika nånstans, va?

 136. Ska vi tala eller tiga?

 137. Jag har hållit på nu i fem år
  på genusforskarskolan i Umeå.

 138. Det kan vara en strategi att tiga.

 139. För de sociala konstruktionerna
  hur pojkar och flickor bör vara-

 140. -de upprätthålls delvis via språket.

 141. Så om jag skriver en bok som inte
  nämner pojkar, flickor eller kön-

 142. -och folk tycker den är spännande.

 143. Den kan handla om fyra stenar
  som åker runt en planet.

 144. Det skapar andra värden än att bara
  prata om pojkar och flickor och kön.

 145. På forskiska kallas det "nominalism".

 146. I dag har vi en nominalistisk
  hållning till jämställdhet.

 147. Problemet är att det finns annat
  än språk i slöjden som förmedlar nåt.

 148. Det är väldigt lite språk egentligen.

 149. Vi har miljöerna, vanorna,
  praktiken, verktygen och materialen.

 150. Jag har inte forskat om den bästa
  jämställdhetsstrategin i slöjden.

 151. Det här är mina tankar. Men
  jag tycker att vi ska tala om det.

 152. Det blir min slutkläm,
  det guldläget så att säga.

 153. Vi har två "hmm" här.
  Det är inte "hrm" utan "hm!"

 154. Är ni med?

 155. Det första är det dubbla budskapet
  i den nationella utvärderingen 2003.

 156. När elever får välja slöjdart
  gör man könsbundna val.

 157. Pojkar väljer trä- och metall
  och flickor textil-

 158. -om ämnet är uppdelat.

 159. Å andra sidan
  tycker en majoritet av lärarkåren-

 160. -att slöjden
  bidrar till ökad jämställdhet.

 161. Det här är intressant
  och jag har grunnat på det här.

 162. En tolkning är att man inte har
  reflekterat. Det tror jag inte på.

 163. En annan är att vi har kommit långt
  jämfört med andra europeiska länder-

 164. -och hur det har varit historiskt
  då man tvingades att välja könsstyrt.

 165. Man styrde in barn i olika miljöer
  och skapade pojkar och flickor.

 166. Men nu har vi undervisning för alla
  i båda slöjdarterna gemensamt-

 167. -ända upp till årskurs sex åtminstone
  och förbi det i många fall.

 168. Det blir intressant att se trenden i
  de här frågorna i nästa utvärdering.

 169. Det finns en till dimension.

 170. Jag tror att slöjdlärare brottas
  med genus, jämställdhet och kön-

 171. -nästan hela tiden.

 172. I våra miljöer blir det aktuellt. Man
  lirkar, håller emot, släpper efter-

 173. -för att få undervisningen att flyta.

 174. Mycket forskning visar att det är en
  väldigt speciell miljö på det viset.

 175. Det andra intressanta
  dubbla budskapet är från läroplanen.

 176. Vi ska aktivt motverka
  traditionella könsmönster.

 177. Att flickor väljer textil- och pojkar
  trä- och metallslöjd ska motverkas.

 178. Samtidigt ska eleverna
  finna sin unika egenart.

 179. Ingen kan berätta för mig vilken
  den är, utan den ska jag finna själv.

 180. Då har vi individperspektivet igen:
  Jag är fri att hitta min egenart.

 181. Men frihet är en lurig bransch.

 182. Skolforskaren Barrie Thorne satte sig
  i en amerikansk skola på 1990-talet.

 183. På 80-talet tänkte man att
  läraren skapade pojkar och flickor.

 184. Barnen var oskyldiga när de började,
  läraren delade in dem i könsgrupper.

 185. Barrie Thorne ville undersöka
  hur det här gick till.

 186. Men hon märkte precis det motsatta.

 187. När läraren hade en föreläsning,
  en traditionell katederundervisning-

 188. -som jag har med er nu-

 189. -förekom väldigt lite "gränsarbete"-

 190. -att pojkarna gjorde sig pojkiga
  och flickorna flickiga.

 191. Däremot på rasten ökade gränsarbetet.

 192. Då såg eleverna till att skapa
  pojkgrupper och flickgrupper.

 193. Det här kan tyckas väldigt simpelt.

 194. Men det satte en trend
  inom skolforskning och genus.

 195. Det finns ett antal studier
  som visar hur det här sker i skolan.

 196. Till exempel har vi Anna Öqvist
  från 2009 som studerade årskurs 5-

 197. -och följde deras skolvardag.

 198. Hon har ett spännande avsnitt
  om slöjden, det här finns på nätet.

 199. Jag ska fixa en lista på lite tips.

 200. Eleverna är angelägna att markera
  könsidentitet när de har möjlighet.

 201. Eller så fort de tvingas till det.

 202. Det finns massor av studier på detta.

 203. Det finns ett begrepp
  som bildforskaren Aronsson införde-

 204. -"frihetens paradox".

 205. Hon drar slutsatsen
  att i bildundervisning-

 206. -när uppgifter blir väldigt fria
  blir de också mindre varierade.

 207. Då följer de könsstereotyperna-

 208. -typ hjärta och sköld
  som jag pratade om i början.

 209. Mer styrning så blir det nåt annat.

 210. Man kan inte säga
  att man gör ett fritt val.

 211. Utan då läraren släpper sin struktur,
  om jag släpper min struktur om er nu-

 212. -då börjar ni med ert gränsarbete.
  Hon kallar det "frihetens paradox".

 213. Det är nåt att fundera på i slöjden,
  med tanke på frihetsbegreppet.

 214. Min kollega Stina Wikberg
  har också tittat på bild.

 215. Hon har studerat fria uppgifter
  som jag talade om i början.

 216. Bildeleverna får
  en väldigt identitetsnära uppgift-

 217. -typ "beskriv dig själv i en bild".

 218. Hon ser
  att det är jobbigt för eleverna.

 219. De protesterar. Plus att det blir
  typiska stereotypa bilder.

 220. I det här fallet snöskotrar och bilar
  respektive blommor och hjärtan.

 221. Och inte särskilt stor variation.

 222. Det är jobbigt
  att hålla sig till sin kategori.

 223. Det kan vara befriande att slippa
  hålla på med det gränsarbetet.

 224. Om det är så
  att vi ska motverka könsbundna val-

 225. -så att elever oavsett kön
  får tillgång till slöjdens mångfald.

 226. Men ändå
  låta elever finna sin egenart.

 227. Då säger logiken
  att vi måste skilja egenart från kön.

 228. Då vill jag samtidigt ställa
  frågan... Nu är vi inne på filosofi.

 229. "Att finna sin egenart". Man tänker
  primärt att egenarten finns i mig-

 230. -typ "Kom fram!". Här är min egenart.

 231. Men man kan problematisera
  vad egenart egentligen är.

 232. Men min forskning handlar mycket om-

 233. -att slöjdens miljö och
  slöjdernas miljöer, om man säger så-

 234. -har en otrolig möjlighet
  att hitta alternativa egenarter-

 235. -än till exempel språk,
  en datorskärm en bok eller nåt sånt.

 236. Vi har möjlighet att skilja, eller
  i alla fall att testa att skilja-

 237. -det här med andra grunder för vad
  som får mig att känna mig som mig.

 238. Och frågan är då: Fixar
  en elev i trean det till exempel?

 239. De ska välja ett fritt uttryck.

 240. Simon var intresserad av god mat och
  Natalie tänkte på sin mobiltelefon.

 241. Men det blev ett hjärta och en sköld.

 242. Det här är svårt för mig,
  hur kan man då begära det av en elev?

 243. Sånt måste vi också fråga oss.

 244. Jag är framme vid guldläget.
  Min halvtimme börjar nog ta slut.

 245. Jag har ju varit i genusforskarskolan
  vid Umeå universitet-

 246. -och haft mycket diskussioner.

 247. När andra genusforskare hör att jag
  forskar på slöjd säger de "wow!".

 248. Vilken guldklimp! Här finns
  hur mycket som helst att kolla på.

 249. För en genusforskare
  är slöjdämnet ett rikt material-

 250. -för vi har
  de här spännande miljöerna.

 251. Jag ser det också
  som ett rikt material med potential-

 252. -att jobba med
  identitetsfrågor i slöjden.

 253. Identitetsfrågor som kommer av
  att man jobbar med hantverk.

 254. En viktig identitetsfråga i slöjden
  är kön, för det arvet har vi.

 255. Jag tänker att...

 256. Slöjdlärare
  kan det här med kön och genus.

 257. De brottas med det hela tiden
  i sin undervisning.

 258. Man behöver inte tala om det
  för att ha kunskap om det.

 259. Jag tror att det bara är
  en liten twist från att...

 260. Lärare i slöjd skulle kunna bli
  en kompetens för skolan här.

 261. Britt-Marie Berge som gjorde
  den första avhandlingen 1992.

 262. Hon avslutar med just den frågan:

 263. Kan slöjdläraren bli en spjutspets
  för jämställdhetsarbetet i skolan?

 264. Jag vill återaktualisera den frågan.

 265. Med en liten ansträngning skulle det
  ge ett stort mervärde till slöjden.

 266. Jag tror att det skulle tillföra
  ytterligare ett berättigande.

 267. Det var väl egentligen min punchline
  i det här.

 268. Har nån några frågor? Man ska ha
  tre skämt, jag har bara dragit två.

 269. Så jag har en jättelång historia som
  backup om ni inte har några frågor.

 270. Det här är motorvägsmärket.

 271. Jag håller i mikrofonen åt er.
  Du kan få ställa dig upp också.

 272. Tack för en fin föreläsning.

 273. Jag förvånades när du sa att det inte
  står nåt om detta i styrdokumenten.

 274. Och det gör ju inte det,
  men det gjorde det tidigare.

 275. I 94:an var det ganska klart skrivet.

 276. Hur tolkar du det att det har tonats
  ner i undervisningens styrdokument-

 277. -fast Skolverket säger att vi ska ha
  ett normkritiskt perspektiv?

 278. Har du nån kommentar kring det?

 279. Jag tänker så här:
  Det har funnits en linje i Lgr 11.

 280. Man beskär kursplanen till
  att bara handla om det specifika.

 281. Det här med identitet, jämställdhet
  och kön ska genomsyra allt.

 282. Men vissa kan ta mer ansvar och andra
  mindre. Helst alla mycket, men...

 283. Det var en formulering i Lpo 94 om
  jämställdhet och arbetsfördelning.

 284. Om man läser kursplanen välvilligt-

 285. -det står nåt om att tolka kulturella
  uttryck, eller hur?

 286. Kan min mans-slöjd-rutiga skjorta
  tolkas som ett kulturellt uttryck?

 287. Kan våra slöjdarter tolkas som
  kulturella uttryck? Simons sköld?

 288. Man pratar ibland
  om kön som en kultur.

 289. Vi har begreppet "kulturellt kön".

 290. För den hugade slöjdläraren
  finns det lätta ingångar i det här.

 291. Det är väldigt enkla strukturer
  egentligen.

 292. Arbetsdelning och isärhållande,
  att flickor och pojkar delar upp sig.

 293. -Var det svar på din fråga?
  -Delvis, säger han.

 294. -Vi får fortsätta prata om det sen.
  -Tack, Esko. - Nästa!

 295. -Nämen...
  -Okej. Ja!

 296. Ställ dig upp. Börja gärna med namn.
  Esko Mäkilä ställde första frågan.

 297. Jeanette heter jag.
  Du pratar om klassrummet som miljö.

 298. Jag tolkar det som att träslöjdsalen
  är en manlig miljö och textil tjejig.

 299. Tycker du
  att man skulle ha gjort om miljöerna-

 300. -så att det inte blir så uppdelat?

 301. Då är man inne på strategier.

 302. Mitt budskap här är att vi bör börja
  diskutera det och vi bör börja-

 303. -hävda att det här med
  jämställdhet och kön är vårt fält.

 304. På grund av att slöjden
  ursprungligen var könsuppdelad.

 305. Då byggdes miljöerna och det arvet.
  Det är strukturens kraft i det här.

 306. Allra mest i våra ämnen för att man
  bygger betongväggar och ventilation.

 307. Det är inga strukturer
  man byter så där.

 308. "Det sitter i väggarna",
  som min avhandling heter.

 309. Det där
  kunde man lägga ut texten kring.

 310. Men det är inte miljöerna
  som är kruxet, utan uppdelningen.

 311. Miljöerna har ingen vilja.
  Det är när vi delar in eleverna...

 312. Då vi genom att säga "du får välja
  fritt", tvingar dem att välja bort.

 313. För det är ju baksidan av myntet.

 314. Är du nöjd med svaret?
  - Då springer jag till nästa.

 315. Ställ dig upp.

 316. Jag heter Sie von Gegerfelt Kronberg.

 317. Det du sa om att miljöerna inte
  har nån betydelse vill jag säga emot.

 318. Det finns forskning om elevers
  beteende i de olika slöjdsalarna.

 319. Då menar man att när man kommer in i
  en trä- och metallslöjdsal-

 320. -med oftast, det är tidigare
  forskning, en manlig lärare-

 321. -men samma sak med kvinnlig lärare-

 322. -så beter sig eleverna som på en
  arbetsplats, de är mer självständiga.

 323. I syslöjdsalen
  beter de sig mer som hos mamma.

 324. Det är kontroversiellt,
  men så var det.

 325. Det var pyntat med dukar och blommor.

 326. Då blev de mer osjälvständiga
  och frågade mer hur de skulle göra.

 327. Trä: arbetsplats, textil: hem.

 328. Det är en grundläggande genusanalys
  som man har gjort.

 329. Det står att träslöjd syftar till
  att bekanta sig med verkstadsmiljön.

 330. Det var en minisymbolverkstad
  för att man sen skulle ut och jobba.

 331. Medan den textila sfären
  handlade mer om hemmet, så att säga.

 332. Varför behåller vi det än i dag?

 333. För att vi behöver ett hem att träna
  de som inte har fått möta den miljön.

 334. Mångfald kan inte vara ett problem,
  vi har bara mer att leka med.

 335. Utan kruxet är om vi delar in
  vissa elever till vissa miljöer.

 336. Ta min träslöjdsal med treorna utan
  erfarenhet som fick samma uppgift-

 337. -ändå skedde uppdelningen.

 338. Jag hade kunnat sitta i ett tält och
  de hade ändå gjort ett gränsarbete.

 339. Inga Wernersson sa på radion
  apropå jämställdhet och skola-

 340. -att skolan
  kan inte skyllas för allt.

 341. Samhället runt skolan
  tar eleverna med sig in i skolan.

 342. Skolan kan jobba med det,
  motverka det-

 343. -i frihetssyfte. Att få fler elever
  att testa fler grejer.

 344. Då behövs fler grejer att testa.

 345. Vi har en sista fråga.
  Du får presentera dig.

 346. Helena Bjerkesjö, textillärare
  och förstelärare i slöjd.

 347. Precis det du sa vill jag kommentera.

 348. Vilken miljö erbjuder vi eleverna
  i textilsalen?

 349. Jo, en mysig soffa. Och killarna har
  nåt slags mandat att rusa dit först.

 350. Sen kan man reflektera över
  hur mönstren ser ut.

 351. Hur mycket är kvinnliga mönster
  och hur mycket är "kill-mönster"?

 352. Man måste göra en egen inventering.
  Vad erbjuder jag?

 353. Hur strukturerar jag mina lektioner?
  Ja, det var det.

 354. Kommentar, Erik?

 355. Jag tror att såna strategier ligger
  i bakhuvudet på många slöjdlärare.

 356. -Hur ligger vi till med tiden?
  -Det är dags för sista skämtet.

 357. Det blir superkort.

 358. Om man nu har fått känslan:
  "Vad snackar han om?"

 359. Eller: "Så skulle jag inte ha gjort."
  "Jag vill berätta om hur jag gjorde."

 360. Om ni känner nåt sånt där-

 361. -är det ett tecken på att det finns
  en grogrund för att ta tag i frågan.

 362. Vi är självskrivna för uppgiften.

 363. Den här typen av reflektioner...
  Vi gör ju genusanalyser hela dagarna.

 364. Hålla emot eller släppa fram,
  eller spela med de som är besvärliga.

 365. Jämställdhet är ju "basic",
  men vägarna dit är en annan sak.

 366. Ja.

 367. Tack så mycket, Erik.
  Berikande miljöer pratade du om.

 368. Textning: Maria Taubert
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Slöjd och genus

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Erik Sigurdsson är slöjdlärare och forskare som har doktorerat i ämnet slöjd ur ett genusperspektiv. Här berättar han om tankar, frågor och strategier kring jämställdhet och slöjd. Han beskriver att det finns stora möjligheter att arbeta med identitetsfrågor i slöjden, till exempel de som handlar om könsroller och genus. Inspelat den 7 oktober 2014 på Konsert & Kongress i Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor, Slöjd
Ämnesord:
Genus (socialt kön), Genusfrågor, Jämställdhet, Könsroller, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Samhällsvetenskap, Slöjd, Slöjdundervisning, Sociala frågor, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014

Slöjd och genus

Erik Sigurdsson är slöjdlärare och forskare som här berättar om jämställdhet och slöjd. Han beskriver att det finns stora möjligheter att arbeta med identitetsfrågor i slöjden, till exempel de som handlar om könsroller och genus. Inspelat den 7 oktober 2014 på Konsert & Kongress i Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014

Stökiga elever i skolslöjden

Forskaren och slöjdläraren Marcus Samuelsson berättar om olika teorier som fungerar som hjälp för att förstå omotiverade elever. Han presenterar också strategier för att engagera eleverna. Inspelat den 7 oktober 2014 på Konsert & Kongress i Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Barn som lägger ut avklädda bilder på nätet

Varför lägger en del barn ut avklädda bilder på nätet? Carl Göran Svedin är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid på Linköpings universitet och föreläser om barn som lägger ut avklädda bilder på nätet. Linda Jonsson är socionom och doktor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid, Linköpings universitet, och föreläser om barn som skickar avklädda bilder till varandra och att man måste lära barn att inte sprida bilder vidare. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.