Titta

UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Om UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Konferens där vi får ta del av svensk och internationell forskning om skolan. Professorer från prestigeskolor i Singapore, Hongkong och Korea delar med sig av sina erfarenheter tillsammans med lärare från Jönköping och Ängelholm. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Till första programmet

UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund : Lärande i HongkongDela
 1. Jag hoppas i min föreläsning
  kunna förmedla mina tankar-

 2. -om Hongkong-studenternas
  goda resultat i Timss och Pisa.

 3. Själv har jag bara varit inblandad
  i Timss, men jag känner till Pisa.

 4. Jag väljer att formulera det som
  en fråga: "Är de bäst i världen?"

 5. För vad betyder "bra"?

 6. Finns det nåt universellt bra, eller
  beror det på kulturella värderingar?

 7. Jag har alltid betraktat utbildning
  som en kulturell produkt.

 8. Vi hörde just en presentation
  av en koreansk kollega.

 9. Han nämnde
  en mycket intressant sak i Korea.

 10. Vissa elever
  är kvar på skolan till klockan 22.

 11. Är det bra eller dåligt?

 12. Vad som ses som bra eller dåligt
  är kulturellt.

 13. Det faktum att ni har bjudit in oss
  från Korea, Singapore och Hongkong-

 14. -betyder inte att ni vill veta saker
  om de specifika platserna, antar jag.

 15. Ni kanske vill hitta nåt gemensamt
  för dessa tre länder.

 16. Om det finns nåt gemensamt kanske
  det är lättare att dra slutsatser-

 17. -för svensk del.

 18. När jag lyssnade på inledningen
  hörde jag en hel del likheter.

 19. Svenskar är disciplinerade
  och har stöd hemifrån.

 20. Men det finns också stora skillnader.

 21. Korea har högst andel universitets-
  utbildade och Hongkong lägst.

 22. 18 procent av vår kohort
  kommer in på universitetet.

 23. Våra elever
  är inte kvar på skolan till 22.

 24. Vi har inte gratis utbildning.
  Ni är enspråkiga.

 25. Men det största problemet i Hongkong
  är vilket språk vi ska använda.

 26. Ska vi använda vårt modersmål
  kinesiska eller engelska?

 27. När vi reser utanför Hongkong
  krävs det engelska.

 28. Vi har helt andra problem-

 29. -än vad de har i Korea.

 30. Men jag tror att det är en sak
  vi delar i Korea och Hongkong.

 31. Kanske även i Singapore och Japan.

 32. Vi delar ett gemensamt kulturarv.

 33. Jag lär återkomma till det.

 34. Men inför detta blev jag ombedd
  att inte tala om "kultur".

 35. De kanske menade att jag inte skulle
  säga att allt är kulturberoende-

 36. -och att ni därför inte
  kan lära er nåt av oss östasiater.

 37. Vi lär oundvikligen beröra kulturen.

 38. Men jag får ju betalt, så jag ska
  berätta vad vår regering har gjort.

 39. Jag vill ändå understryka
  att när vi pratar om "bra" skolor...

 40. Om "bra" avgörs av
  akademiska prestationer-

 41. -eller resultaten i internationella
  studier som Timss och Pisa-

 42. -är det missvisande och farligt,
  till och med skadligt.

 43. Jag vet inte hur många av er
  som läste artikeln-

 44. -i Washington Post i maj i år.

 45. En grupp akademiker ansåg
  att Pisa-testerna borde pausas.

 46. De här akademikerna
  arbetade inom skolan.

 47. De tyckte att regeringarna
  styrdes av resultat i Pisa och Timss.

 48. Men de ansåg att undersökningarna
  hade negativ inverkan-

 49. -på både undervisning och lärande.

 50. Jag menar alltså att det finns
  viktiga lärdomar från Timss och Pisa-

 51. -för utbildningspolitiken.

 52. Men vi måste använda dem klokt.

 53. För akademiska prestationer är
  bara en av många saker vi vill uppnå.

 54. Timss och Pisa visar också bara
  en aspekt av akademisk prestation.

 55. Det finns andra saker vi vill uppnå
  med akademisk utbildning.

 56. Utbildningen ska ge studenterna
  möjlighet att skapa sig ett sunt liv.

 57. Är det sunt
  att plugga till klockan 22?

 58. Jag kanske ska tillägga en sak.

 59. Professor Li sa att man inte kan ha
  privata skolor efter klockan 22.

 60. Det stämmer delvis. I Time Magazine
  var det en artikel för tre år sen.

 61. Den handlade om
  förbudet mot undervisning efter 22.

 62. De har statliga inspektörer-

 63. -som kollar
  kvällsundervisningen i privatskolor.

 64. Många pluggar, men låtsas att
  de gör annat när inspektören kommer.

 65. Artikeln var om det.

 66. De pluggar fortfarande efter 22,
  men det är olagligt.

 67. Är det sunt? Jag vet inte?

 68. Det här är bakgrunden
  till de höga resultaten.

 69. Det finns ett bakomliggande system,
  vad regeringen gör.

 70. Utveckling av lärarutbildningen
  är en viktig faktor.

 71. Allt handlar om undervisningen
  i klassrummet, hur lärarna lär ut.

 72. Min bakgrund är matematik, men det
  här gäller nog andra ämnen också.

 73. Jag har ställt upp det schematiskt.
  Vi vill att eleverna ska lära sig.

 74. Jag anser att
  läraren är den viktigaste faktorn-

 75. -genom sin undervisning i skolmiljön.

 76. Vad påverkar lärarens undervisning?

 77. Läraren har fått utbildning
  för att bli lärare-

 78. -och sen stöd i sin lärarroll.

 79. På en högre nivå finns det
  en läroplan och andra resurser.

 80. Det här är schematiskt.
  Man jag vill betona en sak.

 81. Allt detta uppstår i ett speciellt
  socialt och kulturellt sammanhang.

 82. Vi måste se på detta
  i en social och kulturell kontext.

 83. Låt oss se på systemet.

 84. Vi tittar på läroplanen för matematik
  i Hongkong.

 85. Den ska ge grundläggande kunskap
  men ge utrymme för olika elever.

 86. Vi är måna om just det, för
  vi upplever att i vissa västländer-

 87. -finns det en strävan efter
  en mer processinriktad läroplan-

 88. -med fokus på undersökande,
  resonerande och så vidare-

 89. -och inte
  en mer innehållsbaserad läroplan.

 90. Det kan vara bra för matematiker.
  Men om det dras till sin spets-

 91. -kan eleverna sakna
  grundläggande kunskaper.

 92. Har man inte grundläggande kunskap
  kan man inte aktivera processen.

 93. Låt mig exemplifiera.
  Jag tog min doktorsexamen i London.

 94. Min avhandling jämför undervisningen
  i London, Hongkong och Beijing.

 95. När jag studerar
  ett klassrum i London...

 96. Många London-skolor
  följer "smile"-programmet-

 97. -ett individuellt program i matte,
  med mycket eget arbete.

 98. Jag gick runt i klassen,
  det var en gymnasieklass.

 99. De arbetade med cirklar.

 100. Då frågade en elev mig,
  han tog mig för lärare:

 101. "Vilken är relationen mellan
  cirkelns diameter och omkrets?"

 102. Jag blev helt chockad. Det lär vi oss
  i grundskolan i Hongkong.

 103. Ändå använde de det
  för att undersöka cirkeln.

 104. Om man inte har grundläggande
  kunskap och färdigheter-

 105. -kan man inte tala om
  "undersökning" och "forskning".

 106. I Hongkong vill vi vara balanserade.

 107. Vi betonar också starkt
  mer avancerat tänkande.

 108. Men vi vill ge eleverna
  goda grundläggande kunskaper.

 109. Vi vill också anpassa lärandet.

 110. Läroplanen har
  en basal och en icke-basal del.

 111. Alla måste studera den basala delen.

 112. De bättre eleverna kan läsa den högre
  nivån och de bästa ännu en nivå.

 113. Förhoppningsvis kan det tillgodose
  alla elevers behov.

 114. Men fungerar det?
  Hur ser resultaten ut?

 115. Om vi ser på Timss-undersökningen...

 116. Jag vill visa er den här tabellen.

 117. Vi ligger bra till, vi rankas fyra.

 118. Men om man ser på andelen elever
  som når den högsta nivån-

 119. -är vi långt bakom
  Korea, Singapore och Taiwan.

 120. I andra änden
  ligger vi dock bra till, 97 procent.

 121. Vad den här tabellen visar
  är att vår läroplan-

 122. -ser till att hjälpa de svagaste
  eleverna att nå miniminivån.

 123. Bara tre procent
  ligger under basnivån.

 124. Om man ligger under basnivån har
  man inte nått upp till läroplanen.

 125. Så är vår läroplan.

 126. Men å andra sidan, jämfört med
  Singapore, Korea och Taiwan-

 127. -så har vi inte lika många
  toppresterande elever.

 128. Ni kanske tycker att vi ska nöja oss
  med att 1/3 når högsta nivån.

 129. Om jag ska vara ärlig struntar jag i
  hur Sverige ligger till.

 130. Vi tävlar inte med er.

 131. Vi tävlar med Korea,
  Singapore och Taiwan, ekonomiskt.

 132. Det är de länderna
  vi måste mäta oss emot.

 133. Jag ser inte ner på Norden, inte så.

 134. Men rent ekonomiskt
  så tävlar vi med våra grannländer.

 135. Utan toppstudenter,
  varifrån ska vi ta våra ledare?

 136. Varifrån ska vi då ta
  de skickligaste tekniska experterna?

 137. Vår läroplan
  fungerar bäst i den ena änden.

 138. Den passar de svaga bättre
  än toppstudenterna.

 139. Men
  om vi ser på läroplaner världen runt-

 140. -att nå baskunskaper
  och erbjuda en mångfald-

 141. -det är inte specifikt för Hongkong,
  så gör många länder.

 142. Om ni jämför vår läroplan med den
  svenska är de till 90 procent lika.

 143. Jag tror inte att våra prestationer
  har sin förklaring i läroplanen.

 144. Hur är det då med resurser?
  Jag läste på lite innan jag kom hit.

 145. Bland annat gick jag till
  vårt utbildningsministerium.

 146. Jag sa att jag skulle föreläsa om
  Hongkongs goda studieresultat.

 147. Jag undrar vilken ni inom myndigheten
  tror är den viktigaste faktorn-

 148. -som kan förklara våra goda resultat.

 149. De nämnde flera saker, men
  allt handlar i grunden om resurser.

 150. Det här är deras åsikter.

 151. Enligt
  Hongkongs utbildningsministerium-

 152. -är personalresurser den viktigaste
  förklaringen till Hongkongs resultat.

 153. Det här är alltså
  regeringens förklaring.

 154. Om regeringen har sett till
  att skolan har fått mycket resurser-

 155. -och skolan sen når goda resultat
  tillskriver de det sin politik.

 156. Tänk er att jag pratar med en lärare-

 157. -han tycker att han är en bra lärare
  och vi får bra resultat i Timss.

 158. Då lär han säga att det beror på
  att vi har bra lärare i Hongkong.

 159. Naturligtvis.
  Om vi får se powerpoint-bilden igen-

 160. -så kan jag visa vad regeringen
  har gjort i fråga om resurser-

 161. -personalresurser,
  men även en del materiella resurser.

 162. Det erbjuds många läropaket
  för elever och för lärare.

 163. Det här kan vara en förklaring-

 164. -till Hongkongelevernas
  goda resultat.

 165. Jag fortsätter, så kanske vi kan
  återkomma när bilden kommer igen.

 166. Jag sa att en del är systemet.

 167. Systemet består av
  läroplanen och resurser.

 168. Det andra benet är lärarutbildningen.

 169. Vad utmärker
  Hongkongs lärarutbildning?

 170. Om vi jämför
  med många andra länder-

 171. -så är som sagt
  läroplanerna ganska lika.

 172. Men en sak
  som verkar skilja sig en aning-

 173. -är betonandet av ämneskunskap.

 174. Om du är lärare i matematik
  måste du studera mycket matte.

 175. Det här tror jag är kopplat till
  våra kulturella värderingar.

 176. I den kinesiska kulturen har man en
  tro på läraren som ämnesspecialist.

 177. Man har alltid sett läraren
  som en ämnesspecialist.

 178. Jag ska förklara.

 179. Jag tror att de senaste decennierna,
  över hela världen-

 180. -har man börjat tänka att-

 181. -på grund av informationsöverflödet-

 182. -så är det omöjligt för en lärare
  att ha kunskap om allt.

 183. I stället blir det viktiga
  för en lärare att vara en hjälpreda.

 184. Lärare är hjälpredor till kunskap.

 185. Ert jobb är att hjälpa eleverna
  att nå kunskapen.

 186. Ni kanske inte själva har kunskapen,
  ni är bara en vägvisare dit.

 187. Jag kanske inte själv
  känner till slutmålet.

 188. Om man ser på lärarutbildningar
  runt världen-

 189. -lägger man allt mer vikt vid-

 190. -förmågan hjälpa eleverna att forska
  själva i grupparbeten och så vidare.

 191. Detta på bekostnad av
  själva ämneskunskapen.

 192. Den idén avslås i Hongkong-

 193. -läraren för oss
  alltid har varit en ämnesexpert.

 194. Hur kan man lära ut matte
  om man inte själv behärskar matte?

 195. Ni kanske tror att en bra mattelärare
  är en duktig matematiker.

 196. Är det så? Jag ska visa lite siffror-

 197. -från en studie
  där jag jämförde Hongkong och USA.

 198. Jag blev helt chockad
  när jag fick se resultaten.

 199. Jag hade inte kunnat föreställa mig-

 200. -hur okunniga vissa lärare var
  i matematik.

 201. Många lärare i USA
  kunde inte dela 1/3 med 1/2.

 202. De svarade fel på den frågan.

 203. Om man inte själv
  kan dividera bråktal-

 204. -hur ska man då kunna lära ut det?

 205. Alltså, i Hongkongs läroplan
  för lärarutbildningen-

 206. -betonar vi starkt ämneskunskapen.

 207. En mattelärare måste först
  bli bra i matte, sen blir man lärare.

 208. Först måste du lära dig matte väl.

 209. Även i Korea och Fastlandskina
  betonar man samma sak.

 210. Även deras läroplaner
  är inriktade på ämneskunskaper.

 211. Man måste ha
  mycket goda ämneskunskaper.

 212. Det här handlar om
  själva lärarutbildningen.

 213. Vad gäller vidareutbildningen-

 214. -erbjuder myndigheterna mycket stöd.

 215. Utöver det, jag nämner det bara kort-

 216. -har vi ett slags lärarstöd
  på varje skola.

 217. Hos oss är det väldigt viktigt-

 218. -eftersom lärarutbildningen
  är ganska begränsad.

 219. många saker får man lära sig
  först när man börjar jobba.

 220. I Japan till exempel... Ni kanske
  har hört om lektionsutbildning.

 221. Lektionsutbildning
  är en stor del av lärarutbildningen.

 222. Jag vet inte hur mycket ni vet
  om lektionsutbildning.

 223. Vi har en grupp lärare
  som undervisar på samma nivå-

 224. -en av dem håller i en lektion.
  Ibland deltar även professorer.

 225. De andra lärarna ser på.

 226. De förbereder lektionen ihop,
  en undervisar, de andra ser på.

 227. Efter lektionen diskuterar de vad som
  gick bra och vad som kan förbättras.

 228. Sen undervisar en annan lärare
  en annan klass i samma ämne-

 229. -för att förbättra sig.

 230. Det här är en väldigt viktig del
  för att utvecklas i yrket.

 231. Så gör man i Japan. I Fastlandskina
  har man ett starkt mentorsystem.

 232. Som ny lärare
  tilldelas man en mentor.

 233. Mentorn är ett stöd i arbetet-

 234. -och de har även forskningslag.

 235. Vi kan backa lite.
  Jag har en del siffror här.

 236. Vi har valt tre institutioner,
  i Kina, Japan och Korea.

 237. Ni ser att i hela läroplanen-

 238. -är 30-40 procent
  enbart vikt åt ämnesstudier.

 239. Utöver det
  ägnas en del åt ämnesundervisning-

 240. -pedagogik och så vidare.

 241. Övriga delar
  får inte lika stort utrymme.

 242. Jag vill nämna en sak.

 243. Jämförelsestudien
  mellan Hongkong, Korea och USA-

 244. -med grundskollärare.

 245. Skälet till att de är svaga i matte
  är att de inte är specialistlärare.

 246. Det kanske är likadant i Sverige?

 247. I grundskolan i USA-

 248. -undervisar läraren i alla ämnen
  i sin klass. Är det så i Sverige?

 249. Det finns för- och nackdelar med det.

 250. Men en stor nackdel
  är att de här lärarna...

 251. Det är ett idealistiskt system.

 252. Om man undervisar i allt kan man lätt
  integrera ämnen och skapa en helhet.

 253. Men det är svårt att hitta lärare
  som är duktiga inom alla ämnen.

 254. En släkting till mig bor i USA
  och undervisar i grundskolan.

 255. När jag pratade med honom-

 256. -erkände han att han inte förstår
  all matte, men ändå lär ut det.

 257. Det är problemet.

 258. Även Korea
  har det här generella systemet.

 259. Men Kina, Japan och Hongkong har
  specialistlärare även i grundskolan.

 260. De är specialister på matte
  som undervisar i matte.

 261. Den som inte själv är mattelärare
  kanske inte anser att det är viktigt.

 262. Eleverna lär sig basal matte, varför
  måste läraren ha universitetsexamen?

 263. Mitt argument är precis det motsatta.

 264. Just för de enkla, grundläggande
  begreppen inom matematiken-

 265. -krävs det djup kunskap
  för att kunna lära ut.

 266. Om det inte lärs ut på ett bra sätt
  ges inte grunden för vidare studier.

 267. Här är studien jag nämnde.

 268. Jag har inte tid
  att gå igenom alla detaljer.

 269. Det är en väldigt liten studie,
  det är en kvalitativ studie.

 270. I USA har bara 39 procent av lärarna
  kunskap om begrepp och metod.

 271. Med metodkunskap avser vi att kunna
  räkna ut en ekvation till exempel.

 272. Begreppskunskap är att förstå varför.

 273. Det är väldigt stora skillnader.

 274. 40 procent
  jämfört med 90-100 procent.

 275. Men vad gäller undervisningsmetod,
  särskilt Hongkong och Korea-

 276. -är väldigt lika USA,
  de undervisar metodinriktat.

 277. Jag återkommer till det sen.
  De kan matematik väldigt väl-

 278. -men undervisar ändå metodinriktat.

 279. De framhåller inte begreppsförståelse
  när de undervisar.

 280. Det är märkligt.
  Jag återkommer till det.

 281. Här är de häpnadsväckande resultaten
  som jag fick fram:

 282. Bara 43 procent
  av de amerikanska lärarna...

 283. Över 80 procent
  har en masterexamen.

 284. Bara 43 procent av dem kan dividera
  1/3 med 1/2, inte ens hälften.

 285. Det är inget problem i Sydostasien,
  här kan alla dividera 1/3 med 1/2.

 286. Svårigheten för oss är redogörelsen.

 287. Jag måste gå vidare.

 288. Det kopplar till synen på läraren
  som ämnesexpert i vår kultur.

 289. Lärarna är inte bara vägledare,
  de måste vara experter på sitt ämne.

 290. Jag nämnde stödet lärarna får i yrket
  som regeringen anser vara viktigast.

 291. Ni kan inte läsa det här,
  men det här var vad de gav mig...

 292. Det är väldigt många punkter,
  jag låter den ligga.

 293. Jag vill bara nämna några saker.

 294. Vi har ett system
  man kan översätta till "fallskärm".

 295. Om det är en skola som presterar
  dåligt i matte eller nåt annat ämne-

 296. -rekryterar myndigheterna
  några extra bra lärare-

 297. -de anställs ett par år, bildar ett
  lärarlag och skickas till den skolan.

 298. Vi skickar i väg en "fallskärm"
  till den skolan under ett helt år.

 299. Ta en skola som är svag i engelska.

 300. Vi anställer ett lag
  av erfarna engelsklärare på 2-3 år.

 301. -skickar dem till skolan
  och ser över undervisningen-

 302. -för att försöka förbättra den.

 303. Dem här metoden
  tror jag är väldigt effektiv.

 304. Men det finns så klart många fler
  som jag inte hinner nämna.

 305. Lärarstöd på skolorna börjar bli
  mer vanligt även i Hongkong-

 306. -baserat på Japans och Kinas modell.

 307. Jag nämnde Japans lektionsutbildning.
  I Kina har de lärarforskarlag.

 308. Varje skola har lärarlag som
  vetenskapligt granskar undervisning.

 309. Lärarna är alltså forskare.

 310. Inte forskare som på universiteten,
  utan praktiska forskare.

 311. De kanske har ett särskilt begrepp-

 312. -som eleverna alltid tycker är svårt.
  Vad kan vi göra?

 313. Lärarlaget träffas och konsulterar
  professorer och forskningslitteratur.

 314. Sen hittar de en lösning som
  de testar. De forskar i skolmiljön.

 315. Det här lärarstödet
  kan vara en viktig sak-

 316. -för att skapa en kompetent lärarkår.

 317. Om ni frågade mig om den viktigaste
  faktorn för goda elevresultat-

 318. -skulle jag svara
  en kompetent lärarkår.

 319. Då undrar ni kanske
  hur man får en kompetent lärarkår.

 320. I Korea svarar man
  de bästa studenterna blir lärare.

 321. Men ofta är det de som inte har betyg
  för att bli läkare eller ingenjörer-

 322. -som väljer lärarlinjen.

 323. Hur ändrar man på det?
  Det är kulturellt, jag vet inte.

 324. Men vad vi än gör
  bör vi ha det målet i sikte.

 325. Vi vill ha en kompetent lärarkår.
  Det är det viktigaste.

 326. För att nå dit måste vi få vi stöd.

 327. Vi måste också
  visa lärarna stor respekt.

 328. Det här är principiellt viktigt.

 329. Om vi har
  en grupp med kompetenta lärare-

 330. -är deras undervisning grundläggande.

 331. Deras undervisning
  påverkar elevernas resultat.

 332. Jag ska prata lite mer om
  klassrumsundervisning i Hongkong.

 333. Men först ska jag nämna en sak
  om privatundervisning.

 334. Vid sidan av det officiella systemet
  har vi ett annat system.

 335. Vissa kallar det "skugg-utbildning".
  Det är privatundervisning.

 336. I Japan, till exempel-

 337. -går 49-62 procent av eleverna
  i Juku-skolor, privatundervisning.

 338. I Korea är det över 50 procent.

 339. Vissa av de här skolorna är
  stora satsningar, det är storföretag.

 340. Efter skolan kommer det bussar
  som hämtar eleverna-

 341. -och kör dem
  till företagens undervisningslokaler.

 342. Det handlar om stora pengar.
  Jag har siffror för 2012.

 343. I Hongkong handlar det om-

 344. -den nätta summan
  0,255 miljarder dollar.

 345. Men titta på Korea. 17,3 miljarder
  dollar läggs på privatundervisning.

 346. Det är inte skattepengar,
  det tas ur föräldrarnas fickor.

 347. De köper privatundervisning.

 348. Det kan också förklara resultaten.

 349. Jag vill också nämna
  examinationskulturen.

 350. Kina är första land i världen att ha
  ett nationellt examinationssystem.

 351. Bra eller dåligt?

 352. Sen 1985-1987 ungefär
  har vi en allmän examination.

 353. Examinationen
  är egentligen en slags process.

 354. Från bynivå, till kommunnivå-

 355. -till provinsnivå...

 356. Man kan ta examen efter examen
  tills man når den allra högsta nivån.

 357. Om du lyckas väl på lokalnivå
  kan du bli forskare.

 358. Forskare har väldigt hög status.

 359. De bästa forskarna tar ofta plats i
  regeringen och blir premiärminister.

 360. Och de gifter sig ofta kungligt.
  Det är en ganska bra drivkraft.

 361. Jag vet inget annat system där examen
  kan leda till premiärministerposten.

 362. Det här är kinesisk tradition.
  Vi är besatta av examina.

 363. Examina är otroligt viktigt.

 364. Jag har inte tid att berätta mer nu.

 365. Examina är av största vikt i Hongkong
  och andra länder i Sydostasien.

 366. Det kanske förklarar våra resultat.
  Vi är så vana vid examineringar.

 367. Men examenskulturen är tveeggad.

 368. Därför att...
  Visst, konkurrenssystemet-

 369. -tvingar dig att plugga
  vilket ger dig bra resultat.

 370. Men det kan också leda till negativa
  effekter som ointresse och stress.

 371. Här kan jag återigen nämna den
  negativa attityden till att studera.

 372. Jag kan visa Timss-resultaten igen.

 373. Här ser ni Hongkong.

 374. Hongkong, Korea, Japan, Taiwan.

 375. Ligger Finland i Asien? Jag vet inte.

 376. De har också en negativ inställning
  till att lära sig matte.

 377. De här länderna är väldigt duktiga,
  men de gillar inte matte.

 378. Här är självförtroendet.

 379. Titta på det här:
  Japan, Korea, Taiwan, Hongkong...

 380. Det är nåt fel på vårt system.

 381. Vi får duktiga elever, men de ogillar
  ämnet och saknar självförtroende.

 382. Vad är viktigast, att vara duktig
  i matte eller att gilla matte?

 383. Vad är viktigast?

 384. Jag anser att det är lika viktigt.

 385. För jag vet att tio år senare,
  även om du är jätteduktig på matte-

 386. -så kommer många elever då ha glömt
  hur man löser en andragradsekvation.

 387. Men om du tycker om matte
  får du ett livslångt lärande.

 388. Det påverkar kanske elevernas lärande
  mer än deras resultat.

 389. Vi har talat om systemnivån.

 390. Nu kommer jag till den viktigaste
  faktorn för goda resultat-

 391. -nämligen Hongkongs undervisning.
  Vad vet ni om den?

 392. Professor Martin kan berätta mer.
  Han har bott i Hongkong i flera år.

 393. Så är beskrevs undervisning
  i Hongkong på 1980-talet.

 394. Det här är en Sims-rapport.

 395. "Hongkong är känt för att fokusera på
  lärarledd undervisning."

 396. "Stressfaktorer
  är examinering och skilda språk."

 397. "Klasserna undervisas
  genom föreläsningar"-

 398. -"med lite elevdeltagande,
  förutom antecknande."

 399. "Pressen från examina och yttre tryck
  gör att lärarna betonar kunskap och"-

 400. -"uppmuntrar eleverna att lära sig
  för att kunna återupprepa kunskap."

 401. En väldigt negativ ton.

 402. Det här är inte den enda rapporten.
  Om man går till litteraturen-

 403. -under slutet av 1990-talet.

 404. Det gäller alla länder i Sydostasien
  som lyckats så bra i Timss och Pisa.

 405. "Undervisningen
  är examensstyrd och gammaldags."

 406. "Lärarna verkar inte känna till
  nya rön om undervisning."

 407. "Stora klasser, inget grupparbete,
  inga diskussioner".

 408. "Lärarstyrning, inget elevinflytande,
  innantilllärande, stress."

 409. Och så vidare. "Eleverna
  verkar inte tycka om matematik."

 410. Den här undervisningen
  ger bra resultat i Pisa och Timss.

 411. Här är en gammal studie
  jag har gjort, från 1999.

 412. Det är en videoundersökning av Timss.

 413. Det är ett svar på
  undersökningen 1995-

 414. -där de här länderna
  visade toppresultat.

 415. Man undersöker vad i undervisningen
  som skiljer sig åt.

 416. Hongkong deltog
  och jag var en av forskarna.

 417. Vi gjorde en landsomfattande
  slumpmässig studie.

 418. Såvitt jag vet, är det här den första
  slumpmässiga videoundersökningen.

 419. Innan hade alla videoundersökningar
  varit fallstudier.

 420. Timss-studien är den första där man
  gör en nationell slumpmässig studie-

 421. -för att studera undervisningen
  i olika klasser i olika länder.

 422. Vi har två analysmetoder.
  En är kvantitativt inriktad.

 423. Vi mäter, kodar, räknar
  och så vidare.

 424. Men jag protesterade tidigt.

 425. I klassrumsstudier
  räcker inte en kvantitativ modell.

 426. Klassrumsundervisning
  är en för komplicerad process.

 427. Vi måste använda kvalitativ analys.

 428. Vi anlitade en grupp med experter-

 429. -som fick betygsätta
  ländernas lärare.

 430. Experterna kunde så klart inte
  studera 338 lektioner.

 431. Vi valde slumpmässigt ut ett antal
  lektioner från de olika länderna.

 432. Sen beskrev vi lektionerna.
  Experterna fick inte se videorna.

 433. Vi ville inte att de skulle veta
  vilket land de var ifrån.

 434. Om de bara fick läsa beskrivningen
  förstod de inte vilket land det var.

 435. Sen fick experterna, med sin kunskap,
  bedöma kvaliteten på lektionerna.

 436. Vad hittade de? Jag ska först visa
  den kvantitativa analysen.

 437. Vi delar upp lektionerna i
  allmänna, privata och elevhållna-

 438. -det är när eleverna har grupparbete.

 439. Hongkong är det land som har
  högst andel allmänna lektioner.

 440. Hela klassen arbetar tillsammans,
  inte i grupp eller enskilt.

 441. Det andra handlar om vad
  lärarna och eleverna egentligen gör.

 442. Läraren pratar merparten av tiden.
  Vi räknade antal ord per lektion.

 443. Under en 50-minuterslektion
  i Hongkong sa läraren 5 798 ord.

 444. Man måste prata lika snabbt som jag
  för att hinna säga så mycket.

 445. Men vi är inte mest pratsamma.
  Se på USA, de säger 5 902 ord.

 446. Men se på studenterna.
  I Hongkong säger de bara 640 ord.

 447. USA har högst antal, 1 018 ord.

 448. I USA pratar lärarna mycket
  och eleverna pratar mycket.

 449. I Hongkong pratar lärarna mycket
  men eleverna är tysta.

 450. Kvoten i Hongkong är 16:1,
  i USA är den 8:1.

 451. Siffrorna fick vi fram...
  Vi räknade elevernas ord-

 452. -om en elev sa något
  till hela klassen.

 453. Om man räknar med
  antalet elever i en klass-

 454. -blir det snarare 640:1.

 455. Sett till den enskilde eleven-

 456. -säger läraren 640 ord
  innan eleven säger ett.

 457. Då ser man
  vilken sorts undervisning det är.

 458. Vilken sorts matteproblem löser man?

 459. I Hongkong
  handlar det främst om procedurer.

 460. Det talas inte om begrepp
  och dras inga slutsatser.

 461. Problemen saknar verklighetskoppling.

 462. Hongkong, Japan och Tjeckien
  har högst andel problem-

 463. -utan verklighetskoppling.

 464. Problem som
  "Lös de här linjära ekvationerna".

 465. I Holland säger deras läroplan att
  problem ska ha verklighetskoppling.

 466. Där har hälften av problemen
  verklighetskoppling.

 467. Vi uppmuntrar inte heller att
  eleverna själva väljer lösningssätt.

 468. De löser oftast problem
  med en föreskriven lösning.

 469. Vi har lägst andel med elevernas eget
  val både av problem och lösningar.

 470. Resultaten för Hongkong visar att
  helklass-interaktion dominerar.

 471. Läraren talar mest.

 472. Elever löser icke-verklighetskopplade
  problem med föreskrivna metoder.

 473. Är det bra undervisning?

 474. Vi gjorde även en kvalitativ studie
  med expertutlåtanden.

 475. Vi såg att i Hongkong lärs det ut
  ett mer avancerat innehåll.

 476. Studien är alltså gjord
  utan att avslöja vilka länderna var.

 477. De fick en lektion,
  utan att veta landet.

 478. Deras slutsats var
  att Hongkongs innehåll var avancerat.

 479. Ju mer logiskt resonerande...

 480. Som matematiker tänker man att
  logiskt resonerande är grundläggande.

 481. Trots det förekommer det mycket lite
  logiskt resonerande i alla länderna.

 482. Hongkong är bäst. Under 15 procent av
  lektionen förekommer det.

 483. I Australien förekommer det inget
  logiskt resonerande under lektionen.

 484. Man undrar hur de lär ut matte utan
  logiskt resonerande för en 8:e klass.

 485. Det här har ni sett.

 486. Undervisningen är mer enhetlig,
  lektionens delar är sammanlänkade.

 487. Det gäller för Hongkong.

 488. I USA är lektionerna
  mer fragmenterade.

 489. Begreppen är mer utvecklade.

 490. Hongkong har högst andel av lektionen
  med utvecklade begrepp.

 491. Att döma av lektionen är det
  troligare att eleverna engagerar sig.

 492. Vi bad även om
  en helhetsbedömning av lektionerna.

 493. 30 procent av Hongkong-lektionerna
  bedöms vara av hög kvalitet.

 494. 45 procent bedöms vara ganska god.

 495. Så, om man...

 496. Sett till detta
  ligger Hongkong hela tiden i toppen-

 497. -medan USA däremot
  ligger i botten i den här studien.

 498. Jag vet inte hur ni känner inför det.

 499. Den kvalitativa studien visar att
  Hongkongs innehåll är avancerat-

 500. -innehållet är enhetligt och gediget,
  kvaliteten är överlag hög.

 501. Det står i kontrast till resultaten
  i den kvantitativa studien.

 502. Det finns en del metodproblem.

 503. Jag tror att det finns en inneboende
  osäkerhet och bristande validitet-

 504. -i att jämföra kvantitet och kvalitet
  utifrån videodata.

 505. Men jag vill betona att vi inte bör
  se på ytliga klassrumsdata.

 506. Många gör studiebesök
  på lektioner i Hongkong-

 507. -och förvånas över
  hur tysta eleverna är.

 508. De bara sitter still och lyssnar.

 509. Men man måste förstå
  den kinesiska kulturen.

 510. Vi kallas "den lyssnande kulturen".

 511. Att lyssna
  är väldigt viktigt i vår kultur.

 512. Det är tvärtom i USA. Innan
  de hört den andra, pratar de själva.

 513. I Kina har vi talesättet:
  "Tänk trefalt".

 514. "Tänk tre gånger innan du talar."

 515. "Innan du agerar." Lyssna är viktigt.

 516. De är inte inaktiva!

 517. När man mäter kvantitativt
  så får man fram väldigt låga siffror.

 518. Men de lyssnar uppmärksamt
  och det är en aktiv process.

 519. Ferenc kanske nämner det
  i sin föreläsning.

 520. Samma aktivitet
  kan betyda olika saker.

 521. När eleverna i USA bara sitter still
  kanske de inte lär sig nåt-

 522. -men samma uttryck
  kan betyda nåt annat.

 523. I Kina
  kan en uppmärksam, lyssnande elev-

 524. -vara mer aktiv
  än en som pratar mycket.

 525. Jag ska sammanfatta.

 526. Klassrumsundervisning i Hongkong
  är lärarledd.

 527. Diametralt motsatt-

 528. -det som hyllas i många västländer
  med elevcentrerad undervisning.

 529. Men i Kina-

 530. -är samhället mycket viktigare
  än individen.

 531. Hela filosofin är en annan.

 532. I väst
  anpassas systemet efter individen.

 533. Därav följer fokuset på eleven.

 534. I Kina anpassar sig individen
  efter systemet.

 535. Därmed
  blir lärarledd undervisning central.

 536. Läraren är den som styr lärandet
  och undervisningen i klassrummet.

 537. Jag vet inte om det är
  överförbart till andra kulturer.

 538. Men en sak som jag tycker
  väldigt ofta missuppfattas-

 539. -när man kritiserar traditionell
  undervisning och kallar den gammal.

 540. Kritiken kommer oftast
  från nån utanför kulturen.

 541. För oss är lärarledd undervisning
  fortfarande väldigt viktig.

 542. Vi fokuserar också mycket på
  ren matematik och basala färdigheter.

 543. Utan baskunskaper
  kan man inte gå vidare-

 544. -till egna analyser och så vidare.

 545. Jag nämner också höga förväntningar
  på innehåll och intellektuella krav.

 546. Vi har kompetenta lärare
  och resurser.

 547. Det kanske är det som är receptet
  till Hongkongs framgångar.

 548. Men receptet kanske bara fungerar
  i Hongkong.

 549. Det fungerar bara hos oss på grund av
  våra kulturella värderingar.

 550. Det är en annan föreläsning
  jag gav i Nottingham nyss.

 551. Hongkongs kultur, den konfucianska,
  östasiatiska kulturen-

 552. -betonar vikten av utbildning.

 553. Höga prestationskrav.

 554. Examineringskultur. Fokus
  på flit, övning och utantillärande.

 555. Jag vet att litteraturen i väst ofta
  är motståndare till utantillärande.

 556. Utantillärande ogillas.

 557. Men i den konfucianska kulturen
  är utantillärande jätteviktigt.

 558. Det är en annan filosofi. Väst tänker
  att man förstår och sen minns nåt.

 559. Men för oss finns det inget absolut
  i förståelsen.

 560. Man kan inte förstå något till fullo.

 561. Förståelse är inte svart-vitt.
  Inte antingen förstå eller inte.

 562. Det är en glidande skala
  där man förstår mer och mer.

 563. I den processen behöver man
  öva och lära sig utantill-

 564. -innan man når verklig förståelse.

 565. Ödmjukhet är en dygd.

 566. Enkätsvaren att de inte är bra
  på matte kanske är en följd av det.

 567. Jag hinner inte säga mer om det.
  Jag måste sammanfatta.

 568. Sammansatta kulturella faktorer
  påverkar undervisning och resultat.

 569. När man lär av andra länder-

 570. -ska man inte genomföra reformer
  innan man insett kulturskillnaderna.

 571. När vi lär av andra länder ska vi
  inte bara granska ytliga skillnader-

 572. -utan förstå kulturens påverkan.

 573. Därigenom förstår vi samspelet mellan
  undervisningsmetoden och kulturen.

 574. Genom att hitta både likheter och
  skillnader i undervisning och kultur-

 575. -kan vi avgöra hur mycket vi kan låna
  från en annan kultur.

 576. Att ta metoder från högpresterande
  länder rakt av fungerar inte.

 577. Jag sa till mina brittiska kolleger,
  de rekryterar lärare från Shanghai.

 578. Har ni hört det? De rekryterar lärare
  från Shanghai till brittiska skolor.

 579. Jag sa: Shanghai-lärarna är duktiga
  när de verkar i en kinesisk kultur.

 580. Att ta dem till England funkar inte.

 581. Att bara överföra metoder utan hänsyn
  till kulturskillnader fungerar inte.

 582. Glöm inte att resultaten i Timss och
  Pisa är inte det enda som räknas.

 583. Om ett land inte lyckas bra där
  kanske ni är bra på annat.

 584. Innan man byter inriktning måste man
  värna om landets egna särdrag.

 585. "Släng inte ut barnet
  med badvattnet."

 586. Utvärdera först
  vad som är bra med det egna landet-

 587. -vad ni vill behålla
  innan ni kastar ut barnet.

 588. Tack så mycket.

 589. Översättning: Maria Taubert
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Lärande i Hongkong

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Professor K.S. Leung arbetar vid prestigeskolan University of Hong Kong och berättar här om att det inte går att jämföra resultat av Pisa-undersökningar mellan skolor och länder som skiljer sig så mycket från varandra som Kina och Sverige. Han menar att skolornas studenter i yrkeslivet främst kommer att konkurrera på en regional marknad. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Hongkong, Skolan, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Lärande i Hongkong

Professor K.S. Leung arbetar vid prestigeskolan University of Hong Kong och berättar här om att det inte går att jämföra resultat av Pisa-undersökningar mellan skolor och länder som skiljer sig så mycket från varandra som Kina och Sverige. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Sexuella övergrepp i förskolan - så påverkas personal och föräldrar

Hur tar man emot besked om att sexuella övergrepp skett mot barn i förskolan? Cecilia Kjellgren och Christina Carlsson forskar inom socialt arbete på Linnéuniversitetet och presenterar en fallstudie om föräldrars och personals reaktioner från en kommun där övergrepp skett i 30 förskolor. De berättar om den typiske pedofilen, om grooming och vilket stöd man som anhörig kan ge. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.