Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2015)

Om En bok, en författare (2015)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Vad är bildningDela
 1. Den groda som simmar runt i ankdammen
  utan att reagera är ju obildad.

 2. Den är inte vaksam på att omgivningen
  successivt förändras.

 3. Det finns människor i dag
  som är grodor.

 4. De har inte märkt att samhället
  har genomgått en stor förändring.

 5. -Välkommen, Odd Zschiedrich.
  -Tackar.

 6. Du har skrivit boken
  "Vad är bildning"-

 7. -"och 100 andra jätteviktiga frågor."

 8. Alltså över 100 frågor kring ett ord.

 9. Vad är det som gör det här ordet
  så laddat?

 10. Laddat vet jag inte, men det är ett
  ord många har ett förhållande till.

 11. Man tror sig veta innehållet
  men när man ber om en definition-

 12. -så är det väldigt svårt
  att få det i en överblick.

 13. Vi menar väldigt olika saker med det.

 14. Dessutom är det ett ord
  som förändrat sin betydelse över tid.

 15. Det som var bildning när vi var unga
  är inte det vi menar med det i dag.

 16. Du är till vardags kansliansvarig
  på Svenska akademien.

 17. Vad har Svenska akademien
  med bildning att göra?

 18. Svenska akademien företräder
  en viktig form av bildning-

 19. -nämligen den klassiska,
  bokliga bildningen.

 20. Sättet att kunna uttrycka sig
  i tal och skrift.

 21. Det är en stor del av bildningen,
  men inte allt.

 22. -Snille och smak, säger akademien.
  -Ja, jo precis.

 23. Ska vi transponera det greppbart
  och enkelt är det form och innehåll.

 24. Det är viktigt
  när det gäller bildningen.

 25. Att man kan en massa saker
  är i och för sig bra, naturligtvis-

 26. -och att man kan förmedla det.

 27. Att man har möjlighet att använda
  kunskapen på ett berikande sätt.

 28. Det här är den stora, övergripande
  frågan som är titeln på boken.

 29. Men om jag ändå skulle försöka...
  Odd, vad är bildning?

 30. Jag kan inte låta bli
  att citera talesättet-

 31. -som Ellen Key myntade för längesen:

 32. "Bildning är det som blir kvar
  när man glömt vad man har lärt sig."

 33. Det ligger något i det. Samtidigt
  vill jag utveckla det och säga:

 34. Bildning är inte så mycket att
  kunna räkna upp USA:s presidenter-

 35. -och namnen på de sju dvärgarna
  och Hallands floder-

 36. -utan att lära sig saker
  men kunna använda dem.

 37. Kunna se orsakssammanhang.

 38. Kunna dra paralleller
  mellan väsensskilda områden.

 39. Kunna utnyttja sin kunskap.
  Då blir kunskapen inte ett mål i sig.

 40. Den blir ett medel för att
  förstå världen bättre och sig själv.

 41. Du säger i boken att det inte bara
  är utbildning, utan något större.

 42. Vad är detta "större"?

 43. Ja, alltså...

 44. Jag kan berätta
  att när jag skulle börja arbetet-

 45. -var jag inställd på att skriva
  "Vad är allmänbildning".

 46. Vi har ett gammalt enhetssverige.

 47. Nu har vi en mångkulturell situation
  med oerhörda tillskott-

 48. -när det gäller traditioner,
  seder och bruk, andra kunskaper, osv.

 49. Då tänkte jag: "Är det så att
  begreppet allmänbildning håller?"

 50. Ju mer jag funderade, desto mer
  intresserad blev jag av bildning.

 51. Den omfattar allmänbildning,
  utbildning-

 52. -klassisk bildning,
  handens bildning, osv.

 53. Vad är skillnaden
  på allmänbildning och bildning?

 54. Allmänbildning är en minsta
  gemensam nämnare som vi har allihopa.

 55. Att man kan förvänta sig
  att vissa saker är allmänt kända.

 56. Världens ledare i stora nationer,
  var vissa huvudstäder ligger.

 57. Det är en allmän bas som man
  kan utgå ifrån att folk känner till.

 58. Åtminstone i vår kulturkrets.

 59. Bildning är, som jag sa tidigare,
  hur man använder sin kunskap-

 60. -men också lite hur man framträder,
  hur man uppträder.

 61. En bildad person är inte bara mått på
  hur många akademiska poäng man har.

 62. Jag har träffat personer
  som inte har en enda akademisk poäng-

 63. -som jag upplevt som djupt bildade.

 64. -Hur kan de vara det?
  -De har tillägnat sig andra delar.

 65. Kanske en ödmjukhet för nya saker.

 66. En nyfikenhet på nya ting.

 67. Ett logiskt tänkande
  som är ganska utvecklat.

 68. En förmåga att dra erfarenheter
  från ett område till ett annat.

 69. -Hur blir man bildad?
  -Det är en lång process.

 70. Jag vänder mig mot en veckoslutskurs
  eller att läsa en handbok i bildning.

 71. Då är det ofta att man lär sig
  Hallands floder och Smålands sjöar.

 72. Kons magar är populär.

 73. -Ätran, Viskan, Vi ska lagan.
  -Exakt.

 74. Det är inte fel att kunna det-

 75. -men en bildad person stannar inte
  vid tabeller, diagram och namnlistor.

 76. En bildad person vill veta
  de bakomliggande faktorerna.

 77. Jag tillåter mig i boken
  att vända på begreppen litegrann.

 78. Man ska se lite utanför ljuskäglan
  som vi ofta har riktat på saker.

 79. Jag är själv ganska nöjd
  med ett kapitel som handlar om-

 80. -1820-talet i Sverige.

 81. Då påstår historieböckerna
  att inget hände.

 82. Jag menar att 1820-talet är grunden
  till vårt moderna samhälle i dag.

 83. Sånt kanske man
  förstår först efteråt.

 84. Ja, men vi är lite för fixerade
  vid de kallhamrade faktauppgifterna.

 85. När man talar om bildningsbegreppet
  så ska man vara lite mer ödmjuk-

 86. -och se på ett lite annat sätt
  och kanske från olika håll.

 87. Du närmar dig frågan
  med en av dina 100 frågor.

 88. Kan en groda vara bildad?
  Vad är svaret på det?

 89. Ja, det kan den ju faktiskt
  på ett sätt.

 90. Jag talar inte om verbala grodor.

 91. Jag tar den berömda bilden av grodan
  som man stoppar i kokande vatten.

 92. När grodan känner det hoppar den upp
  och räddar livet.

 93. Men när man lägger en groda i ljummet
  vatten och sakta höjer temperaturen-

 94. -då kan grodan
  så småningom inte reagera.

 95. Den kokas i det kokande vattnet.

 96. -Grodans bildning, vad består den i?
  -Att reagera.

 97. Den groda som simmar runt i ankdammen
  utan att reagera är ju obildad.

 98. Den är inte vaksam på att omgivningen
  successivt förändras.

 99. Det finns människor i dag
  som är grodor.

 100. De har inte märkt att samhället
  har genomgått en stor förändring-

 101. -genom de mångkulturella inslagen.

 102. Vi har en global värld
  på helt annat sätt.

 103. Genom it-tekniken.

 104. Man måste anpassa verkligheten efter
  kartan och kartan efter verkligheten.

 105. Om man är bildad, vad ska man
  tala med obekanta om på en middag?

 106. Jag tror att man ska lita på
  att man har två öron.

 107. Man ska lyssna in sig.
  Det gäller väldigt mycket-

 108. -när man kommer ny
  till en arbetsplats.

 109. När man får mandat i en styrelse
  eller förening...

 110. Likadant när man sätter sig vid
  nån obekant och ska äta en måltid.

 111. Jag brukar alltid använda
  den taktiken eller den tekniken.

 112. Jag försöker lyssna in och hitta
  gemensamma saker att prata om.

 113. Ett land man varit i eller något man
  har läst eller en person man känner.

 114. Att börja orera om vem man själv är
  kan ju ge motsatt effekt.

 115. Vad är risken att en bildad person
  blir bildningshögfärdig?

 116. Ja, den risken finns ju.

 117. Att man till exempel
  använder sin bildning-

 118. -på sånt sätt
  att man utestänger andra.

 119. Jag tar som exempel i boken
  att man...

 120. Om du och jag träffar en person
  som inte kan engelska-

 121. -och vi pratar engelska
  är det djupt obildat.

 122. Då stänger man ute den personen.
  Man kan göra det mer sofistikerat-

 123. -genom att sammanfatta det
  man talat om med ett latinskt citat.

 124. Man vet att personen inte kan latin.

 125. Man använder sig av termer,
  name-dropping och annat-

 126. -som gör att man förminskar
  en annan person i gruppen.

 127. Det är att gripas
  av bildningshögfärd-

 128. -och att använda bildningen
  som en gräns och ett vapen.

 129. Du tar upp begreppet "education",
  det engelska ordet.

 130. Du verkar tycka
  bättre om det än "bildning".

 131. Vad täcks in mer i engelskan
  i det vi översätter med "bildning"?

 132. Ofta är engelskan
  ett rikare språk än svenskan.

 133. Men här kan man på nåt sätt få
  uppfostran, utbildning-

 134. -vanlig fostran
  och bildning i samma ord.

 135. Sen har de ju beskrivningar.

 136. Till exempel den klassiska
  och bokliga bildningen-

 137. -säger man ofta
  "classical education".

 138. Talar jag om bildningen hur man
  ska uppträda vid ett middagsbord-

 139. -då är det "manners".
  De har andra ord.

 140. "Education" fångar in väldigt mycket.

 141. På nåt sätt kanske man kan säga
  att medan man utbildar sig-

 142. -så uppfostrar man sig
  och bildar sig.

 143. Det är parallella spår
  som leder till samma håll.

 144. Vad är lärarens roll för bildningen?

 145. Jag tror att läraren...

 146. ...väldigt mycket
  behöver vara inspiratör-

 147. -och den som motiverar
  till fortsatta studier.

 148. Fortsatt bildande,
  om man använder det ordet.

 149. Jag har en anekdot om en person
  som betydde mycket för mig i skolan.

 150. Han sa vid något tillfälle
  på lärarutbildningen:

 151. "Ni har hört att ni ska bygga på
  elevers intressen. Det är inte fel."

 152. "Men ni har också ansvar för att
  skapa nya intressen hos eleverna."

 153. De som inte gått och lyssnat på
  opera nån gång får den möjligheten.

 154. Att man skapar nyfikenhet som man
  kanske inte fått genom sin uppväxt.

 155. Vad finns att säga i dag om lärarens
  roll och ställning i samhället?

 156. Väldigt mycket. Jag berör det
  på några ställen också.

 157. Vi har successivt nedmonterat
  läraryrkets status.

 158. Jag menar inte enbart lönen
  utan också synen på läraren.

 159. En lärare är oerhört viktig.
  En ständig sekreterare-

 160. -har berättat vad en bibliotekarie
  betydde för honom-

 161. -som var den första i den släkten
  som kom att ta akademiska poäng.

 162. Människor är avgörande.
  Det är väldigt hoppfullt.

 163. I vår alltmer maskinella
  och it-genomsyrade tillvaro-

 164. -betyder människan väldigt mycket.

 165. En lärare som kan entusiasmera
  och möta personer på egen planhalva-

 166. -men samtidigt ta med dem
  till andra planhalvor är guld värda.

 167. Det säger många i debatten om dagens
  skola, just lärarens betydelse.

 168. -Vad ska man göra åt det?
  -Lärarutbildningen är väldigt viktig.

 169. Jag har själv varit inkopplad
  på lärarutbildningen periodvis.

 170. Där når man de som ska bli lärare.
  Det är viktigt.

 171. Om man förbättrar lärarnas
  förhållanden på olika sätt-

 172. -har jag en känsla av
  att söktrycket blir högre.

 173. Då får man ett mer kvalitativt
  urval successivt, tror jag.

 174. Finns det genvägar till utbildning?
  Till bildning?

 175. Ja, du menar inte genvägar
  lika med gener då?

 176. Det kan ju vara en genväg,
  om man är född smart, men...

 177. Finns det några genvägar?

 178. Jag tror på processen där man är
  pigg, vaken och nyfiken på saker.

 179. Deltar i debatten. Läser.

 180. Inte bara läsning,
  utan man kan bilda sig på annat sätt.

 181. Följer med i artiklar, och så vidare.

 182. Det är inget som sker över ett
  veckoslut eller genom en handbok.

 183. Det är en typ av bildning,
  som vi räknade upp och skulle kunna-

 184. -Sveriges landshövdingar
  och biskopar.

 185. -Och de har du glömt?
  -Ja.

 186. Jag har ingenting emot
  att man lär sig utantill.

 187. Det kan vara bra hjärngymnastik.
  Det är inte fel.

 188. Men det är inte enda dimensionen av
  bildning. Det är mer mångfacetterat.

 189. Jag hoppas att jag kan visa
  att bildning kan vara saker...

 190. Det kan vara så att vissa läsare
  tänker: "Aha, det kan vara bildning."

 191. Kan det vara bildning att inte
  ha läst boken men sett filmen?

 192. Nej, då...

 193. Det är ett mått på bildning
  att man åtminstone läser boken.

 194. Jag har inte läst den men jag
  har sett "En bok, en författare".

 195. -Räcker det?
  -Per Wästberg hade ett bra uttryck:

 196. "Böckerna vänder oss ryggen
  tills vi tar i dem."

 197. Det är så.
  Bokryggen ser vi mycket av.

 198. Om du ska tillägna dig
  den information som finns i boken-

 199. -måste du vara aktiv
  och aktivt omvandla det till kunskap.

 200. Den nya kulturministern
  är också minister för demokrati.

 201. Hur hänger bildning
  och demokrati ihop?

 202. Det tror jag att det gör.
  Demokrati genomsyrar allt.

 203. I demokrati och bildning finns det
  vissa ytor som är gemensamma.

 204. Jag har några kapitel
  där jag kommer in på problematiken.

 205. Jag berättar om en god vän som
  alltid har röstat på oppositionen.

 206. Det menar han är den högsta formen
  av demokrati och ytterst bildat.

 207. Då kämpar man ju för som röstande-

 208. -att få den här ständiga växlingen
  vid makten.

 209. Jag har inte följt det rådet
  helt och hållet-

 210. -men det ligger mycket i det.

 211. Över 100 frågor. Du börjar med "vad
  är bildning?" och slutar med den.

 212. Efter all genomgång, vad är bildning?

 213. Jag tycker själv
  att det är ett svårfångat begrepp-

 214. -men jag slutar ju med
  att sammanfatta.

 215. En del är att kunskap är naturligtvis
  viktig i alla sammanhang.

 216. Ju mer man kan,
  desto mindre förstår man att man vet.

 217. Kunskap är det
  som gör att vi klarar oss-

 218. -i en alltmer komplicerad värld
  och tillvaro.

 219. Det räcker inte. Det är också när,
  hur, varför du ska använda kunskapen.

 220. Att du som social varelse
  kan ta med dig de här bitarna-

 221. -och använda dem
  i gemenskapen med andra.

 222. Många byter yrkesbana
  helt och hållet.

 223. Jag tror inte att vissa saker
  är onödiga att lära sig.

 224. Rätt som det är dyker det upp ett
  sammanhang där man får nytta av det.

 225. Tack, Odd Zschiedrich,
  författare till "Vad är bildning".

 226. "Greven av Monte Cristo"
  är den jag har läst flest gånger.

 227. Definitionen på Karlsson är att han
  är en medelålders, lite överviktig-

 228. -men ganska harmonisk person.

 229. Textning: Emilia Carlsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vad är bildning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken "Vad är bildning" resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Det är några av frågorna han tar upp och berättar anekdoter kring. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi, Samhällskunskap
Ämnesord:
Bildning, Idéhistoria, Lärdomshistoria
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

I kroppen min

Journalisten och trummisen Kristian Gidlund delar med sig av tankarna kring livet och dess slut. "I kroppen min" handlar om hans kamp mot obotlig cancer. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Att bli en lycklig 85-åring

Vad är det som får människor att göra saker som lyckas? Nina Åkestam är reklamforskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare varit sjukskriven på grund av stress. Här berättar hon om hur man lyckas utan att bränna ut sig. Inspelat 19 augusti 2015 på Slagthuset Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Jobba, sova, dö

Anställningsintervjun

Trots att forskare menar att traditionella anställningsintervjuer är en föråldrad metod, är det just så de flesta går tillväga när de ska anställa personal. Varför vill vi så gärna träffa den vi ska jobba med och vad är det egentligen som händer under det där laddade mötet? Vi följer med när Nina söker jobb som barnskötare, och när en teater söker skådespelare. Dessutom träffar vi författaren som skrivit en hel novellsamling med anställningsintervjun som utgångspunkt.