Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2015)

Om En bok, en författare (2015)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Bibliotekarien som medpedagogDela
 1. Plötsligt ser du inte mitt ansikte,
  hör inte mitt tonfall och tonläge.

 2. Du ser bara bokstäverna och orden.

 3. Det finns miljoner sätt
  att missuppfatta vad som sker.

 4. Välkommen, Sofia Malmberg.

 5. Du har ihop med Teo Graner skrivit
  "Bibliotekarien som medpedagog".

 6. Hur tog du dig, som bibliotekarie,
  in i skolans värld?

 7. Jag anställdes som bibliotekarie
  på Adolf Fredriks musikklasser.

 8. Två bibliotekarier anställdes, för
  skolledningen tyckte...

 9. Man hade ett traditionellt bokrum,
  men det var ingen verksamhet i sig-

 10. -och man ville att biblioteket
  skulle nå ut i undervisningen-

 11. -och spela en roll.

 12. Du är ju bibliotekarie,
  och inte pedagog. Hur gick det?

 13. Till en början var det svårt,
  för lärarna hade en uppfattning om-

 14. -att bibliotekarien skulle hålla sig
  i biblioteket och låna ut böcker.

 15. Sen gick två bibliotekarier
  ut i klassrummen-

 16. -och deltog i undervisningen.
  Det var inte helt lätt.

 17. -Vad hände, då?
  -Vad hände...?

 18. Många lärare förstod inte
  vad vi skulle göra där.

 19. Varför var vi inte i biblioteket?
  Varför lade vi oss i undervisningen?

 20. Vi ville prata om
  källkritik och informationssökning-

 21. -och integrera det
  i den ordinarie undervisningen.

 22. Vi ville spela en roll för elevernas
  måluppfyllelse, och det var nytt.

 23. Mötte du motstånd?

 24. Ja. Det fanns en viss...

 25. Det fanns helt klart ett motstånd-

 26. -och vi stötte på patrull
  på många sätt.

 27. Hur då?

 28. Man förstod inte varför vi
  skulle vara med i arbetslaget-

 29. -men vi var där hela tiden, i arbets-
  och ämneslag, och på fikaraster.

 30. Man fick helt enkelt dras med oss
  i de sammanhangen.

 31. Till slut började vi samarbeta lite
  med några lärare som var mer öppna-

 32. -och visade hur man kunde göra.
  Då undrade de andra vad som hände.

 33. "Vad gör ni? Vad gör bibliotekarien
  i klassrummet?"

 34. -Det bröt isen.
  -Ja, så småningom.

 35. Om jag som bibliotekarie
  berättar för en lärare vad jag kan-

 36. -har det inte samma tyngd som om
  en lärare berättar det för kollegan.

 37. Där kom en brytpunkt,
  så det vände lite.

 38. Ja. 2013 fick ni Bibliotekariernas
  fackförbunds utmärkelse-

 39. -för skolbibliotek i världsklass.
  Vad betydde den utmärkelsen?

 40. Den var ett erkännande, och det var
  roligt att få en stämpel på-

 41. -att vi var på rätt väg.

 42. Det är roligt
  att få lite uppmärksamhet-

 43. -och man blir sporrad att jobba mer
  och utveckla mer-

 44. -men man blir lätt uppslukad i den
  dagliga verksamheten och nya projekt.

 45. Man kan inte bara stå och skina
  i glansen, utan det är verkstad.

 46. Som bibliotekarie ska man väl
  arbeta med väl definierade-

 47. -sökbegrepp och definitioner?
  Jag undrar över begreppen.

 48. Du skriver "medpedagog", och jag
  trodde att det stod "mediepedagog"-

 49. -för det är sånt vi jobbar med på UR.
  Vad är en medpedagog?

 50. En medpedagog i vår tolkning är
  en bibliotekarie eller IKT-pedagog-

 51. -som går in i klassrummet
  och är pedagog.

 52. Läraren är lärare-

 53. -men vi kan spela roll
  för elevernas måluppfyllelse också.

 54. Din kollega är IKT-pedagog.
  Vad är det för slags pedagog?

 55. Det är nån som handleder och
  implementerar pedagogiska lösningar.

 56. Utan att vara lärare?
  Det går bra, då?

 57. Ja. Som bibliotekarie och IKT-pedagog
  kan man åstadkomma mycket.

 58. Det är en bra kombination
  i klassrummet.

 59. Får vi ihop lärarkompetensen med
  bibliotekarie- och IKT-kompetensen-

 60. -får vi stora vinster.

 61. Du skiljer på en lärarbibliotekarie
  och en skolbibliotekarie.

 62. En skolbibliotekarie är fackutbildad-

 63. -men en lärarbibliotekarie är en
  lärare som fått timmar i biblioteket.

 64. En lärarbibliotekarie
  kan syssla med bokutlåning-

 65. -och inköp av böcker, och sköta
  en traditionell biblioteksverksamhet-

 66. -men hinner inte med nån verksamhet
  som att jobba med källkritik.

 67. Så det räcker inte
  med en lärarbibliotekarie?

 68. Man behöver
  bibliotekariens professionalism.

 69. -Vad är då ett skolbibliotek?
  -Det är en pedagogisk funktion.

 70. Vi har det fysiska rummet med hyllor
  och böcker som vi kan ta på-

 71. -och det behövs fortfarande-

 72. -men biblioteket är
  min kompetens som bibliotekarie.

 73. -Det är alltså inte en plats?
  -Nej. Det är mer en funktion.

 74. Vad är det?

 75. Biblioteket är inte lokalen,
  utan den plats där jag befinner mig-

 76. -där det finns en lärandesituation
  där min kompetens spelar roll.

 77. Då har skolbiblioteken
  fått en annan roll.

 78. Det är obligatoriskt i dag
  att ha ett skolbibliotek.

 79. -Vad säger du om det kravet?
  -Det är viktigt.

 80. Men man behöver definiera vad
  man menar, för nu är begreppen vida.

 81. Det går inte att säga "Ni har inte
  ett fullgott skolbibliotek"-

 82. -för skrivningarna är så vaga.

 83. Du säger att definitionen behöver
  förbättras. Vad behöver förbättras?

 84. Man bör definiera vad man menar med
  kompetent personal i skolbiblioteket.

 85. Det är viktigt.

 86. Man bör definiera vad man menar med-

 87. -att skolbiblioteket
  ska spela en roll i undervisningen.

 88. Vad tycker du själv?
  Vad bör skolbiblioteket-

 89. -och skolbibliotekariens roll vara?

 90. Framförallt en drivande part
  i elevernas måluppfyllelse.

 91. Det är min huvuduppgift.

 92. Jag ska driva, initiera
  och se till att det händer saker-

 93. -med media- och informationskompetens
  och lässtimulans i undervisningen.

 94. Vad ska hända?

 95. Så som jag ser det...
  Jag driver ofta i projektform...

 96. Det finns projekt där vi jobbar
  med sånt som är relaterat till Lgr11.

 97. Jag har inget existensberättigande
  i klassrummet utan Lgr11 i ryggen.

 98. -Läroplanen från 2011?
  -Ja, precis.

 99. Det är otroligt viktigt.

 100. Du tar upp exempel på aktiviteter
  i grundskolans olika stadier-

 101. -framgångsrika, praktiska exempel.
  Jag fastnade för några.

 102. Vad är ett digitalt boksamtal?

 103. Det är ett samarbete mellan lärare,
  IKT-pedagog och bibliotekarie-

 104. -där vi jobbar mycket med-

 105. -kreativt skrivande
  och reflekterande läsande.

 106. Vi läser en bok tillsammans,
  och sen bloggar vi om den.

 107. Då får vi också jobba med netikett-

 108. -för vad händer med kommunikationen
  när den blir digital?

 109. Plötsligt ser du inte mitt ansikte,
  hör inte mitt tonfall och tonläge.

 110. Du ser bara bokstäverna och orden.

 111. Det finns miljoner sätt
  att missuppfatta vad som sker.

 112. Här måste vi prata om respekt, empati
  och hur man ska uttrycka sig.

 113. -Vad är det digitala i boksamtalet?
  -Samtalet brukar ske i klassrummet...

 114. ...men nu sker det på bloggen.
  Då får eleverna tid att reflektera...

 115. ...de som kommer på först efteråt
  vad de skulle säga.

 116. De kommer på på kvällen eller rasten
  vad de borde ha sagt-

 117. -och på bloggen kan man lägga till
  och förbättra sina inlägg.

 118. Det sker ett utbyte mellan eleverna
  och de tipsar varandra.

 119. Den stora vinsten var
  att det framförallt gynnade-

 120. -elever som uppfattades
  som lite svaga.

 121. De som inte vågade ta plats
  i klassrummet vågade det här.

 122. -Hur kunde de göra det?
  -Vi hade jobbat med respekt...

 123. ...så de kände sig trygga där
  och kunde få tid att tänka.

 124. Ett annat spännande projekt
  är geografiwiki för årskurs sex.

 125. Vad gör man då?

 126. Då...

 127. Det var ett tag sen, och det var
  framförallt Teo som jobbade med det.

 128. De jobbade med det
  som en resa genom USA.

 129. Man jobbade med det i geografin,
  och berättade på wikin vad som hände-

 130. -vad man såg under resan,
  vad som hänt historiskt-

 131. -och hur samhället
  och geografin såg ut.

 132. Man berättade på wikin,
  men vad är en wiki?

 133. Det är ett ställe på nätet
  där man delar saker-

 134. -och det fungerar som ett verktyg
  där man berättar för varandra-

 135. -och delger varandra det
  man har sökt upp på andra ställen.

 136. Vad är kopplingen till biblioteket?

 137. Den är att söka information
  och vara källkritisk-

 138. -för vad hittar jag för källor?
  Kan jag lita på dem?

 139. Har personen en anledning
  att skriva på ett visst sätt?

 140. Ett annat projekt som är kopplat
  till biblioteket är förbjudna böcker.

 141. De kanske inte finns på biblioteket,
  men hur jobbade ni med det?

 142. -De finns på biblioteket.
  -De står i låsta skåp.

 143. Fast många av böckerna
  är inte förbjudna i Sverige-

 144. -som Harry Potter-böckerna.

 145. Vi jobbade i årskurs nio med det här:

 146. Varför förbjuds böcker i historien
  och i nutid? Var förbjuds de?

 147. Vi tror inte alltid att det är
  på de ställen där de är förbjudna.

 148. Här kopplade vi samman
  svenska med historia.

 149. Vad hände den perioden? Vem ville
  förbjuda böckerna och varför?

 150. Varför var de så kontroversiella
  och varför är de inte det i dag?

 151. -Varför är Harry Potter förbjuden?
  -Den tar upp magiska inslag...

 152. ...och många kristna
  tycker att det är hädiskt.

 153. -Var är den förbjuden?
  -I USA.

 154. -Överallt där?
  -Nej. I olika delstater.

 155. Man förbjuder den i skolbibliotek
  och har bokbål.

 156. Vad säger eleverna om det-

 157. -när de har levt med
  Harry Potter och Voldemort?

 158. De förundras
  och tycker det är fascinerande-

 159. -vilket gör att de vill veta mer.

 160. Det är spännande och sker i vår tid.

 161. Hur kan man tycka
  att Harry Potter är kontroversiell?

 162. Poetry slam - berätta om det.

 163. Då jobbar vi med poesi i årskurs sex-

 164. -där eleverna brukar få skriva poesi-

 165. -men vi tar det till en ny nivå.
  Man skriver poesi och får tävla.

 166. Två klasser tävlar mot varandra.
  De röstar fram de bidrag-

 167. -som ska representera deras klass.

 168. Sen bokar jag aulan, är konferencier
  och vi har en happening-

 169. -och eleverna framför sina bidrag.
  Då gäller det att charma publiken-

 170. -att framföra sitt bidrag
  så att det förmedlar rätt känsla.

 171. Vi har små priser, men i årskurs sex
  räcker det att få en biobiljett.

 172. Man får klasskamraternas applåder.

 173. Du skrev i boken
  att det var väldigt viktigt-

 174. -att den betygsättande läraren
  inte var med i juryn.

 175. Hur tänkte ni då?

 176. Vi har en jury, och en viktig grej
  var att läraren inte var med där-

 177. -så det är personer som inte har
  nån betygsättande funktion i klassen.

 178. Det är klart
  att läraren är där och betygsätter-

 179. -men det var inte ett betygsevenemang
  utan skulle bara vara positivt.

 180. Eleverna skulle känna sig trygga i
  att framföra sina bidrag-

 181. -och de som lyssnade skulle se till
  att de tävlande kände sig trygga.

 182. Du skriver det här för att lyfta fram
  pedagogiken och skolbiblioteken.

 183. Hur ser du på framtiden
  för skolbibliotekarien?

 184. Vi måste arbeta mycket mer digitalt
  och vara framåt.

 185. Vi behöver driftiga bibliotekarier
  som tar plats och är lite besvärliga-

 186. -och går in i nya sammanhang.
  Vi behöver jobba med IKT-pedagoger-

 187. -få in en digital dimension
  och se bredare på vårt uppdrag.

 188. Vi kan gärna ta med näringslivet
  och tänka nytt-

 189. -för att det ska bli på riktigt.

 190. Det sporrar eleverna att jobba mer
  och ge mer av sig själva.

 191. Om de får besök av nån som berättar
  om det de jobbar med-

 192. -och de får prova på det,
  då växer eleverna.

 193. Vad menar du med "nära eleverna"?

 194. Att ge dem lite input om
  att det inte är en skrivbordsprodukt-

 195. -för ofta i skolan skriver man nåt-

 196. -som rättas, kommer tillbaka
  och hamnar i en pärm.

 197. Här ska det vara nåt som spelar roll
  och nåt man kan visa upp.

 198. Det står om entreprenörskap
  i läroplanen-

 199. -och det är att ta ansvar för
  sitt lärande och göra nåt riktigt-

 200. -som att visa upp det på en blogg,
  producera nåt som blir tryckt-

 201. -och som vi gör nåt med.

 202. Det kanske trycks upp en bok
  som kan lånas på biblioteket-

 203. -och man kan stolt berätta om det
  för sina föräldrar och kompisar.

 204. Sofia Malmberg, författare till
  "Bibliotekarien som medpedagog"-

 205. -och stolt skolbibliotekarie,
  tack för att du kom.

 206. Textning: Sofie B. Granqvist
  www.btistudios.com

 207. Det är när jag...

 208. Det är ögonblicket när vi
  har jobbat med nåt med eleverna-

 209. -och de börjar ställa frågor
  som tar det längre.

 210. De använder det vi har pratat om,
  bygger på det med egna frågor-

 211. -och de ställer frågor som jag
  inte kan svara på utan måste säga:

 212. "Det får jag återkomma om.
  Vilken intressant fråga."

 213. Jag läser Donna Tartts "Steglitsan",
  som är jättespännande.

 214. Skrivande, för jag älskar att skriva.
  Det är en stor hobby.

 215. Jag är en kreativ och driftig person
  som gillar när det händer mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Bibliotekarien som medpedagog

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Grundläggande är synen på biblioteket som funktion snarare än som fysisk plats. Utgångspunkten är grundskolebibliotekens verksamhet, men metoderna kan till viss del appliceras även på gymnasiet. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Bibliotek, Bibliotek och skola , Bibliotekspedagogik, Biblioteksväsen, Informationskompetens, Skolbibliotek
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

I kroppen min

Journalisten och trummisen Kristian Gidlund delar med sig av tankarna kring livet och dess slut. "I kroppen min" handlar om hans kamp mot obotlig cancer. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Döva barns språkutveckling

Språk föder språk

Emelie Cramér-Wolrath är fil.dr. i specialpedagogik och berättar om hur små barns hjärnor lätt lär sig språk. Hon säger att språk förstärker varandra och att det tecknade språket hos ett dövt barn blir en bro till talat språk. Det är viktigt att få igång den språkliga kommunikationen tidigt hos barn och den kan ske med ansiktet, kroppen och genom att vara synlig.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Systerskapet

Linda och Ida tröttnade på att känna sig osäkra och kränkta av vissa killgäng i skolkorridorerna, därför startade de gruppen Systerskapet på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna. I den här gruppen kan både tjejer och killar träffas och prata om saker som de har blivit utsatta för. Det kan till exempel handla om sexism och mobbning. De diskuterar också jämställdhet, könsroller och normer. Trots att många i skolan tycker att Systerskapet är ett bra initiativ, finns det också de som jämställer feminism med manshat och därför har Linda och Ida ibland mött motstånd.