Titta

UR Samtiden - Ryssland i dag och i framtiden

UR Samtiden - Ryssland i dag och i framtiden

Om UR Samtiden - Ryssland i dag och i framtiden

Föreläsningar och diskussioner från Utrikespolitiska institutets fortbildningsdag om Ryssland. Vad innebär Rysslands vägval i konflikten med Ukraina för landets relation med USA och EU? Hur ser experterna på Rysslands framtid och den militära strategin? Originaltitel: Fortbildningsdag om Ryssland - vad innebär Rysslands vägval? Inspelat den 13 november 2014 vid Utrikespolitiska institutet. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Ryssland i dag och i framtiden : Förhållandet mellan Ryssland och USADela
 1. Jag ska tala om relationerna
  mellan USA och Ryssland.

 2. Jag har bara sysslat med detta
  i 40 år.

 3. Jag har forskat om
  Kristian Gerners forskning.

 4. Vi hörde ett intressant föredrag
  av Jörgen Elfving.

 5. En av mina böcker handlar om-

 6. -svårigheten att förutsäga
  Sovjetunionens sammanbrott.

 7. Det är svårt
  att förutsäga framtiden.

 8. Du reserverade dig. Hur stark är
  Rysslands ekonomiska utveckling?

 9. Torbjörn Becker
  kommer väl att ta upp det.

 10. Det blir spännande att se hur
  påfrestningarna nu kommer att slå.

 11. USA, då... Jag har inte lika bra
  anteckningar som de innan-

 12. -men ni ska få några hållpunkter
  i Powerpoint.

 13. Jag tar inte fram dem nu,
  för då stör jag framställningen.

 14. Utgångspunkten: För USA
  är Ryssland inte Sovjetunionen.

 15. Sovjetunionen var under fyra decennier
  den centrala faktorn-

 16. -i alla amerikansk utrikes-
  och säkerhetspolitik.

 17. Sen den sovjetiska flaggan
  sänktes över Kreml 1991-

 18. -har Ryssland aldrig haft
  den positionen.

 19. En del av problematiken
  i relationen dem mellan-

 20. -härrör, enligt mig,
  från detta faktum.

 21. Ryssarna, Kristian
  får rätta mig sedermera-

 22. -ser USA som en central punkt
  i internationella frågor.

 23. Så är det inte längre
  från Washingtons sida.

 24. Det är en väsentlig utgångspunkt
  för att förstå-

 25. -hur USA har agerat under
  de senaste två decennierna-

 26. -och hur de agerar nu
  i Ukraina-frågan.

 27. Relationen mellan
  de två länderna-

 28. -kännetecknas
  av både samarbete och konflikt.

 29. Att det finns starka inslag av samarbete
  inom viktiga områden-

 30. -påverkar ju hur långt Förenta staterna
  kan och vill gå emot-

 31. -Rysslands agerande i Ukraina-
  frågan. Det är alldeles uppenbart.

 32. Jag ska nämna fyra viktiga
  samarbetsområden.

 33. En är frågan om icke-spridning
  av massförstörelsevapen.

 34. Inget av länderna vill att
  fler länder skaffar sig vapen-

 35. -som kan hota
  Rysslands och USA:s kapacitet-

 36. -i det här avseendet.

 37. Om det finns supermakter när det gäller
  massförstörelsevapen-

 38. -så är det Förenta staterna och
  Ryssland. Detta vill de bevara.

 39. Här har vi ett viktigt samarbets- område
  sen två decennier tillbaka-

 40. -som kommer att fortsätta.

 41. Nästa samarbetsområde,
  som är oerhört viktigt för USA-

 42. -är Rysslands stöd till Förenta
  staternas krigföring i Afghanistan.

 43. "Northern Distribution Network" är ett
  nätverk av förbindelseleder-

 44. -där amerikanerna för in sina trupper
  och förnödenheter i Afghanistan.

 45. Dessa styrkor ska tas hem. Det
  lär finnas 20 000 soldater kvar-

 46. -och kring årsskiftet
  är de under 10 000.

 47. När de ska hem igen tas mycket via
  "Northern Distribution Network".

 48. Om ryssarna skulle anse-

 49. -att USA:s sanktioner, eller annat,
  hotar Rysslands centrala intressen-

 50. -så kan man stänga det här nätverket.
  Det vore problematiskt för USA.

 51. I närtid i varje fall.

 52. För det tredje är det, ganska naturligt,
  kampen mot terrorismen.

 53. Båda stater anser att det är
  ett hot mot deras intressen.

 54. I Ryssland är det i närområdet. I USA i
  Mellanöstern, men även globalt.

 55. Det var utrikesministermöte för några
  veckor sen mellan Kerry och Lavrov-

 56. -där man diskuterade IS
  och hotet från IS. Islamiska staten.

 57. Det är nåt som både USA och Ryssland
  anser vara ett globalt hot.

 58. Man kanske inte är överens om
  hur man ska agera mot det här hotet-

 59. -men man är överens om att det är
  ett hot som man bör bekämpa-

 60. -vilket man i viss mån samordnar. Man
  samordnar underrättelseinformation-

 61. -om hur
  den här organisationen och andra-

 62. -agerar och hotar ryska, amerikanska och
  globala intressen.

 63. Det mest komplicerade samarbets- området
  är relationerna med Iran.

 64. USA:s viktigaste
  säkerhetspolitiska målsättning-

 65. -är att man får ett
  internationellt avtal som säkrar-

 66. -att Iran inte har ett program
  för att skaffa sig kärnvapen.

 67. Det pågår nu en förhandlingsprocess-

 68. -som har sin slutpunkt
  den 24 november.

 69. Innan dess
  ska de så kallade "P5+1"-

 70. -alltså säkerhetsrådets fem permanenta
  medlemmar plus Tyskland-

 71. -förhandla med Iran
  och dess representanter.

 72. Ryssland och USA är ungefär överens om
  stora delar av det här paketet.

 73. Ryssarna har gått med på sanktioner
  men de agerar bilateralt mot Iran.

 74. Häromdagen kunde man läsa
  i tidningen om en överenskommelse-

 75. -mellan Iran och Ryssland
  om byggandet av kärnkraftverk.

 76. Det finns mängder av detaljer kring
  detta som väst inte känner till.

 77. Hur använder man uran som ska användas i
  kärnkraftverken?

 78. Ryssarna har en bilateral relation som
  oroar amerikanerna.

 79. Men samtidigt så tror vi-

 80. -att inte heller ryssarna vill
  att Iran skaffar kärnvapen.

 81. Men de vill ha en bilateral relation som
  USA är mycket mer tveksam till.

 82. Vi vet inte hur spelet ser ut-

 83. -mellan de sex, sju parterna,
  som även EU deltar i.

 84. Under de här två veckorna får vi se ett
  intensivt förhandlingsarbete-

 85. -för att man eventuellt ska nå fram till
  en lösning på den frågan.

 86. Jag tar snart upp den amerikanska
  inrikespolitiska dimensionen.

 87. Den komplicera
  en eventuell överenskommelse-

 88. -mellan USA, Iran och de övriga
  i FN:s säkerhetsråd plus Tyskland.

 89. Vilka är då konfliktområdena?

 90. Syrien, förstås.

 91. Här finns det också en samverkan
  och positiva och negativa faktorer.

 92. Framför allt anser amerikanerna-

 93. -att Ryssland ända sen 2011,
  då striderna utbröt i Syrien-

 94. -har motverkat de internationella
  försöken att lösa konflikten.

 95. Som ni minns så fanns det exempel
  på samarbete-

 96. -när president Obama
  drog en röd linje-

 97. -för president Hafez al-Assads agerande.

 98. USA skulle inte tolerera
  ett stort användande-

 99. -av kemiska vapen i striderna
  mot upprorsmännen i Syrien.

 100. Det kom fram data i augusti 2013 som
  visade på just ett sånt användande.

 101. Presidenten sa att den röda linjen hade
  krossats och då trodde många-

 102. -att USA skulle slå tillbaka militärt.
  Så skedde inte.

 103. Presidenten frågade kongressen-

 104. -om de ville stödja en attack
  och de kunde de inte.

 105. USA:s positition var väldigt oklar under
  ett par veckor-

 106. -och så kom då ryssarna
  med ett förslag-

 107. -om att man skulle avväpna Syrien från
  alla kemiska vapen.

 108. Det har pågått nu och det förefaller
  vara framgångsrikt.

 109. Det finns element även här
  av ett visst samarbete-

 110. -men i huvudsak
  är det ett stridsområde.

 111. Vi ska inte tala specifikt
  om Ukraina, men det är en utmaning-

 112. -mot USA:s ställning i världen.

 113. Från USA:s perspektiv
  så är Rysslands agerande i Ukraina-

 114. -en utmaning mot USA:s ställning
  i världen.

 115. Hur USA ska svara på denna utmaning
  finns det olika meningar om.

 116. Många amerikanska politiker anser
  att presidenten går för mjukt fram-

 117. -och vill ha
  betydligt hårdare sanktioner.

 118. Men USA har markerat i tre steg,
  möjligen fyra, att man är beredd-

 119. -att dra på sig kostnader för att
  straffa Ryssland för dess agerande.

 120. En utmaning är mot USA som en garant för
  det internationella systemet.

 121. Den andra utmaningen är regional.

 122. Det finns tydliga avtal
  om stabiliseringen av Europa.

 123. Det finns tre avtal som ryssarna har
  skrivit under från 1994 och framåt-

 124. -som garanterar
  Ukrainas gränser och suveränitet-

 125. -som ryssarna nu uppenbarligen
  har brutit mot.

 126. Det här är ju då
  en regional utmaning-

 127. -mot USA:s ställning som garant
  för stabiliteten i Europa.

 128. USA straffar alltså Ryssland
  i olika avseenden-

 129. -för att man brutit mot det globala
  systemet och Europas stabilitet.

 130. Som ni har läst så har det varit
  kongressval i början av november.

 131. Nu domineras såväl Representanthuset
  som Senat av republikaner.

 132. De älskar ryssar
  ännu mindre än vad demokrater gör.

 133. I den mån Kongressen har inflytande på
  amerikansk utrikespolitik-

 134. -så blir USA:s sanktioner kraft-
  fullare, om Ryssland fortsätter.

 135. Det finns ett lagförslag som antogs av
  Senatens utrikesutskott-

 136. -under första halvan av 2014. "The
  Ucraine Freedom Act", eller nåt sånt-

 137. -som säger att USA
  bör leverera vapen till Ukraina.

 138. USA bör göra Ukraina,
  Moldavien och Georgien-

 139. -till "Non NATO Member
  Allied States".

 140. Alltså de som är närmast kopplade till
  NATO, men som inte är medlemmar.

 141. Det skulle ryssarna ogilla.

 142. Det finns ytterligare några förslag som
  är provokativa för Ryssland.

 143. Det kom bara till utrikesutskottet-

 144. -eftersom demokraterna
  dominerade den gamla kongressen.

 145. Den nya kongressen
  domineras av republikaner-

 146. -och lagförslaget
  kan mycket väl komma tillbaka.

 147. Enligt min mening är relationerna mellan
  Washington och Moskva nu-

 148. -de sämsta sedan Sovjetunionens flagga
  hissades ner i december 1991.

 149. USA har tydigt markerat att Ukraina inte
  är en NATO-medlem.

 150. USA kommer inte att använda militärt
  våld mot Rysslands agerande.

 151. Det är inte det det är fråga om,
  men däremot...

 152. Presidenten åkte till Baltikum
  och höll tal och sa-

 153. -att USA garanterar de baltiska
  ländernas självständighet.

 154. Många bedömare säger att
  om Rysslands agerande i framtiden-

 155. -sträcker sig så långt
  som till att hota-

 156. -eller attackera militärt
  ett baltiskt land i framtiden-

 157. -då måste USA svara militärt,
  annars är NATO-alliansen död.

 158. Där är kopplingen här.
  Och den kopplingen tror jag-

 159. -att de presidentkandidater
  som utkristalliseras-

 160. -utom kanske republikanen Rand Paul-

 161. -om de blev valda,
  skulle alla de presidentkandidaterna-

 162. -skulle vara ännu starkare i
  att genomföra löftet än vad Obama är.

 163. Det finns en gräns för
  hur långt USA kan acceptera-

 164. -ett agerande från Rysslands sida
  i Europa.

 165. Den allra viktigaste
  enskilde individen-

 166. -som kommer att stå för en viktig del av
  debatten i Kongressen-

 167. -är senatorn John McCain,
  som var Obamas motkandidat 2008.

 168. McCain har gjort många uttalanden
  om relationerna till Ryssland-

 169. -efter det att Ryssland
  invaderade och tog över Krim-

 170. -och sedermera
  blandade sig i östra Ukraina.

 171. Det allra mest slående uttalandet
  som han har gjort är följande-

 172. -som han uttryckte den 21 april.

 173. "Russia is a gas station, masquerading
  as a country."

 174. Det uttrycker
  ingen större uppskattning-

 175. -för det ryska politiska systemet.
  Det är förstås retorik-

 176. -men under ytan
  finns det möjligheter till-

 177. -att USA:s president
  får en betydande press på sig-

 178. -att vara ännu mer strikt
  och straffande mot Ryssland-

 179. -än vad som nu är fallet.

 180. En del av USA:s försiktighet, med
  fördömande av agerandet i Ukraina-

 181. -har också att göra med Iran-dimensionen
  som jag sa.

 182. Det finns en koppling.
  USA är beroende av att Ryssland-

 183. -medverkar till
  att gå så långt som möjligt-

 184. -mot ett internationellt avtal
  före 24 november.

 185. Men om det misslyckas,
  eller om det lyckas-

 186. -så blir det större möjligheter för USA
  att trycka på Ryssland på nytt.

 187. Det fundamentala i relationen
  mellan Ryssland och USA-

 188. -är att en del av Rysslands agerande
  går ut på just detta.

 189. Att få USA att betrakta Ryssland
  som en likvärdig part.

 190. Framför allt i Europa,
  men även globalt.

 191. Detta kommer icke att ske
  från någon amerikansk president.

 192. I detta ligger redan en problematik-

 193. -som kommer att fortsätta att finnas
  under överskådlig framtid.

 194. Okej. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Förhållandet mellan Ryssland och USA

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad innebär det att Sovjetunionen blivit Ryssland? Jan Hallenberg är forskare vid Försvarshögskolan och berättar om hur USA ser på Ryssland och varför de agerar som de gör kring den ryska politiken. Inspelat den 13 november 2014 vid Utrikespolitiska institutet. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Förenta staterna, Internationella relationer, Politiska förhållanden, Ryssland, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Sovjetunionen
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ryssland i dag och i framtiden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ryssland i dag och i framtiden

Förhållandet mellan Ryssland och USA

Vad innebär det att Sovjetunionen blivit Ryssland? Jan Hallenberg är forskare vid Försvarshögskolan och berättar om hur USA ser på Ryssland och varför de agerar som de gör kring den ryska politiken. Inspelat den 13 november 2014 vid Utrikespolitiska institutet. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

De finska romernas invandring och deras kamp

Diana Nyman är sakkunnig i romska frågor och föreläser om de finska romernas historia. Finska romer kom som socialpolitiska flyktingar till Sverige i slutet av 1950-talet och har fått kämpa hårt för sina rättigheter. Nyman ger en kronologi över viktiga händelser. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.