Titta

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Om UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Vatten blir en allt viktigare faktor när det gäller arkitektur och stadsplanering. Den globala uppvärmningen har skapat ett klimat där städer och samhällen måste vara beredda på att ta hand om allt större vattenmängder. Men hur ska det gå till? I ett antal föreläsningar diskuteras här framtidens utmaningar med arkitekter och forskare från vattennära städer som London, Seattle och Göteborg. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden : Två städer en utmaningDela
 1. Jag ska tala om några viktiga årtionden
  de senaste hundra åren.

 2. Det första gäller förutsättningarna
  för staden jag ska beskriva.

 3. Regn är som sagt viktigt. I Seattle
  är årsnederbörden bara 1 meter.

 4. Västerut kan det komma 5 meter
  och österut 3 meter.

 5. Bergskedjorna på båda sidor skyddar
  staden från fukt från Stilla havet.

 6. Vattnet rinner sedan ut
  i saltvattensskärgården i Pugetsundet–

 7. –som är Seattles förbindelse
  med havet och resten av världen.

 8. Seattleområdet har fortfarande
  en betydelsefull ursprungsbefolkning.

 9. Seattle är en ung stad,
  bara omkring 160 år gammal–

 10. –så ursprungskulturen är intakt.

 11. Domstolsbeslut och fördrag-

 12. -har gett stammarna stort delägarskap
  och inflytande över vattnet.

 13. Det handlar dels om en äganderätt,
  dels om starka kulturella traditioner–

 14. –som kan belysa hur de, och många
  av oss som bor där, ser vårt arbete.

 15. En sån tanke är att varje plats och tid
  genomsyras av en ande–

 16. –och att platser, människor och djur
  är manifestationer av andar.

 17. Det ligger i kulturtraditionen
  att världen är andlig.

 18. Det ger en bakgrund av magi
  som kommer till uttryck i vardagen–

 19. –där det vardagliga i sig kan vara
  uttryck för något mycket djupare.

 20. Det finns skandinaviska rötter.
  1900 härstammade 30 % härifrån.

 21. Till British Colombia norrut
  kom mestadels britter–

 22. –och till Seattle mestadels skandinaver.

 23. Här ser vi John Nordström som
  grundade butikskedjan Nordstrom.

 24. –och Swedish Hospital
  i Seattle på 1930-talet.

 25. Vår byrå ritade Swedish Hospital
  i Issaquah i fjol.

 26. Det utgör alltså en viktig del
  av stadens historia och samtid.

 27. Hamnen är inte bara en plats
  för transport av varor och tjänster–

 28. –utan också för kulturellt utbyte.

 29. Det bidrar
  till goda relationer med Asien–

 30. –och berikar
  med både resurser och synvinklar.

 31. Jag ska nu prata om 1950-talet.

 32. En av sakerna som hände då var
  att den framstående tidskriften Life–

 33. –beskrev fyra konstnärer
  som "mystiker från nordväst".

 34. De använde områdets färger,
  djur och symbolik–

 35. –för att fånga ögonblicket
  där rum och ande möts.

 36. Det här är "Fågelsång i månsken"
  av Morris Graves.

 37. När Morris var 20 år
  mönstrade han på en båt till Asien.

 38. I en trädgård i Kyoto
  kom han till insikt om–

 39. –att naturen inte tvunget måste tämjas,
  utan att en samexistens är möjlig.

 40. Han och andra inom samma riktning
  påminner folk om naturens kraft–

 41. –och kulturens kraft
  i relation till den.

 42. Vid samma tid växte Boeing
  i Seattle efter andra världskriget.

 43. De hade konstruerat bombplan
  och gav sig nu in på passagerarflyg.

 44. Man byggde
  nya motorvägar och förorter–

 45. –förorenade, skövlade och överfiskade.

 46. En härlig tid för dem som inte bryr sig
  om sånt. Men det har de fått äta upp.

 47. Seattle brann 1899 och man hade inte
  tillräckligt med vatten att släcka med.

 48. När staden byggdes upp igen anlades
  därför ett omfattande vattensystem.

 49. Staden hade 40 000 invånare
  och systemet skulle klara en miljon.

 50. De räknade inte som vi gör nu på
  kostnader för överdriven bebyggelse–

 51. –men nu drygt 100 år senare
  kan vi vara tacksamma.

 52. På 1950-talet tillkom en ny reservoar
  norr om staden och flera brunnar.

 53. 1958 var Lake Washington
  otjänlig att simma i.

 54. Den var kraftigt förorenad
  av orenade utsläpp.

 55. Sjön är stor, men inte tillräckligt.

 56. Efter en folkomröstning 1958 bildades
  en myndighet för rening av sjön.

 57. Det var första gången folket visade
  att vattenkvalitet är viktigt för dem.

 58. Myndigheten är fortfarande aktiv
  och vattnet i sjön går nu att dricka.

 59. Det bor närmare en miljon människor
  runtom sjön, och ändå är den ren.

 60. Tack vare traditionella
  vattenreningsåtgärder.

 61. 1970 började man fira Jordens dag,
  vilket var viktigt för Seattle.

 62. Staden genomsyrades av känslan
  att vi tillhörde rymdåldern–

 63. –men också förståelse för
  att jordens resurser är begränsade.

 64. Det fick människor
  att tänka mer och mer på miljöfrågor.

 65. På 1980-talet hände ingenting.

 66. Men på 1990-talet hände det massor!

 67. Medborgarinitiativet Sustainable Seattle
  för ett hållbart Seattle bildades–

 68. –och la fram ett dussintal kriterier
  för mätning av hållbarhet.

 69. De blev mycket inflytelserika. En av
  medlemmarna tog plats i fullmäktige.

 70. De inledde ett samtal om
  hur staden kan betrakta sig själv–

 71. –med hållbarhet i fokus.

 72. Jag började arbeta
  på vattenmyndigheten i Seattle 1993.

 73. De hade just antagit en handlingsplan
  för att tillgodose 1,4 miljoner kunder.

 74. Det var en mycket kontroversiell plan.

 75. De förutsåg
  att vattnet skulle ta slut år 2000–

 76. –men i stället för att bygga en damm
  skulle man bedriva vattenförvaltning.

 77. Tre fjärdedelar av staden löpte amok:
  "Staden kommer att törsta ihjäl!"

 78. Men myndigheten vidhöll att
  de skulle klara det – och det gjorde de.

 79. Här saknas tyvärr värdena, men
  förvaltningen var så framgångsrik–

 80. –att på 400 000 fler invånare används
  mindre vatten än nånsin sen 60-talet.

 81. Vattenförvaltningen tillgodoser
  Seattles behov–

 82. –och bedöms fortsätta göra det
  fram till 2070.

 83. 1994 klubbades en översiktsplan
  för ett hållbart Seattle.

 84. Man tog med sig medborgarinitiativets
  hållbarhetsidéer in i översiktsplanen.

 85. Man koncentrerade stadens tillväxt
  till redan tätbebyggda områden–

 86. –och strävade efter förtätning
  för bättre livskvalitet–

 87. –med en stadsmiljö
  bättre anpassad för fotgängare.

 88. 1997 bildades myndigheten
  Seattle Public Utilities–

 89. –som hanterar regnvatten,
  dricksvatten, avlopp och fast avfall.

 90. Diana Gale blev generaldirektör.

 91. Hon var inte ingenjör,
  vilket skrämde slag på alla ingenjörer.

 92. I över hundra år
  hade alltid en ingenjör bestämt–

 93. –och nu tog en stadsplanerare över.

 94. Men hon var fantastisk.
  Jag arbetade själv under henne.

 95. Hon gjorde ett bra arbete
  med gemensamma angreppssätt–

 96. –som uppmuntrade till samarbete.

 97. Hon förde in en innovativ anda
  på myndigheten–

 98. –och gjorde den till en av USA:s eller
  kanske världens bästa myndigheter.

 99. På 2000-talet hände det mycket.

 100. Kungslax är en stor och vacker laxfisk
  som leker i färskvattendrag–

 101. –simmar ut i det salta havet
  i tre–fyra år–

 102. –för att sen komma tillbaka
  som fullvuxna och leka.

 103. Bara en på tusen kommer tillbaka.

 104. Kungslaxen började bli utrotningshotad.

 105. Med stöd i lagen
  om utrotningshotade arter–

 106. –stoppades fiske av kungslax,
  bortsett när de kom hem fullvuxna.

 107. Det innebar att man i alla områden
  behövde se över hur jordförvaltning–

 108. –påverkade laxbeståndet.

 109. Detta förde med sig flera saker. Bland
  annat en integrerad förvaltningsmetod–

 110. –för allt från småskalig jordplanering
  till storskalig stadsplanering–

 111. –som förbättrar vatten, miljö
  och stadsliv till en rimlig kostnad.

 112. Laxen räddade oss.

 113. Så vi räddade dem. Det här var ett spel
  vi tog fram för handelskammaren–

 114. –som visade att det fanns saker
  att göra på alla nivåer.

 115. Det behövdes 1,4 miljarder dollar
  för att göra det här avrinningsområdet–

 116. –så bra som möjligt.

 117. Nu har man lagt ut 300–400 miljoner.

 118. 1,4 per område
  känns fortfarande rimligt.

 119. Vi har förbättrat alla avrinningsområde
  kring hela Pugetsundet.

 120. År 2000 inleddes också SEAstreets–

 121. –ett projekt för vägkanter med grön
  infrastruktur och dagvattenhantering.

 122. Man utnyttjar jord och växtlighet som
  en del av stadens dräneringssystem.

 123. Det har visat sig kosta mindre
  än dräneringsrör–

 124. –så vi har använt metoden mycket.

 125. Ni är nog bekanta med användningen
  av genomsläppliga material–

 126. –där man låter dagvatten rinna ner
  på lämpliga platser.

 127. På kartan här ser ni gröna,
  gula och röda områden.

 128. De röda områdena lämpar sig inte
  för grön infrastruktur–

 129. –de gröna är mycket lämpliga
  och de gula varierar.

 130. Vi har nu krav på användning av gröna
  dagvattenlösningar där det är görbart.

 131. Man måste alltså bevisa att det inte går
  för att välja en annan väg.

 132. Till höger ser vi en bild
  från ett av Nordstroms köpcenter.

 133. Grön infrastruktur används alltså
  även inom den privata sektorn.

 134. Det här är ett pågående
  dagvattensprojekt kring Barton Street.

 135. Det är samma sak
  som vi var inne på tidigare.

 136. Det finns rör i ändarna,
  men de är mindre–

 137. –tack vare grön infrastruktur
  i 19 kvarter.

 138. Intill vägarna har man alltså odlingar
  som fångar upp dagvatten.

 139. När dagvattenflödet dämpas
  minskar översvämningsrisken–

 140. –och man kan använda mindre rör.

 141. 7 500-kubikmetersrör kostar dubbelt
  så mycket som 3 250-kubikmetersrör.

 142. Pengarna kan i stället läggas på grön
  infrastruktur, med ett bättre resultat.

 143. Grön infrastruktur
  är inte bara bra för dagvatten–

 144. –utan höjer värdet på fastigheter.

 145. Människor trivs bättre
  med grönska i staden.

 146. Det har blivit
  ett av våra standardverktyg.

 147. År 2000 antog Seattle också
  en miljöpolicy för byggande.

 148. Alla byggnader över 500 m²
  ska nu vara LEED-certifierade–

 149. –och alltså leva upp
  till vissa miljökrav.

 150. Vi har nu över 200 byggnader
  som lever upp till de kraven.

 151. År 2000 fick arkitekter,
  myndigheter och kunder utbildning–

 152. –om gröna lösningar
  till ett rimligt pris.

 153. Stadens gröna byggande spred sig
  snabbt till den privata sektorn–

 154. –där det nu tillämpas mest.

 155. 2006 kom initiativet
  för hållbar infrastruktur.

 156. Det här anknyter till det
  vi hörde tidigare i eftermiddags.

 157. Hela den urbana ytan kan betraktas
  som ett stort ekosystem i stadens ägo.

 158. I Seattle är det en dryg tredjedel av
  staden, i Göteborg antagligen hälften.

 159. Om det ska förvaltas enligt alla behov–

 160. –hur ska resursfördelning
  och projektplanering då se ut?

 161. Det bidrar med en annan måttstock
  för bedömning av projekt.

 162. Ofta utgår man från sitt eget område
  och ser inte till helheten.

 163. Vi har gator med dagvattenavrinning,
  vattenledningar, öppna ytor...

 164. Allt hanterades separat. Det här
  innebar en helhetsbild av staden.

 165. Staden ska främja rörlighet, öppna ytor,
  rekreation, boendemiljöer och skönhet–

 166. –med förvaltning utifrån ekonomiska,
  sociala och ekologiska värden.

 167. Det handlar alltså om
  att överskrida områdesgränser–

 168. –och inte hantera regnvatten,
  avloppsvatten och dagvatten separat.

 169. Det gäller också katastrofberedskap,
  trafik och energi.

 170. Alla områden
  kan vara en del av lösningen.

 171. Grön infrastruktur minskar kostnader
  för nedkylning sommartid.

 172. Elmyndigheter
  bör satsa på grön infrastruktur–

 173. –som minskar elförbrukningen.

 174. Ett brett perspektiv och kvantifiering
  är nyckeln till hållbar infrastruktur.

 175. Här har vi delat upp det i ett rött,
  grönt och blått ansvarsområde.

 176. En projektledare på en myndighet kanske
  ser tre lösningar på ett problem

 177. Det här handlar om
  att se till de andra ansvarsområdena–

 178. –och kanske hitta lösningar som fyller
  behovet, men också ger fler fördelar.

 179. Identifiera och kvantifiera dem, utifrån
  ekonomisk och samhällelig nytta–

 180. –och låt beslutsfattarna bestämma.

 181. I 1–10 procent av fallen
  kan ett annat alternativ vara bättre.

 182. Utan att det kostar mer
  kan man skapa större värde–

 183. –genom en bredare bedömning
  av alternativen.

 184. Man bör ha rutiner för att utvärdera
  utgifter och jämföra alternativ.

 185. I 90 procent av fallen
  väljer man ändå samma sak–

 186. –men i 10 procent av fallen får man ut
  mer av varje investerad krona.

 187. 2007 kom nåt
  som vi tog från Malmö här i Sverige–

 188. –som de i sin tur hade tagit
  från Berlin, nämligen grönytefaktorn.

 189. Vi har applicerat den på alla områden
  med affärer och flerfamiljshus.

 190. Varje nybyggnation måste
  omfatta 30–60 procent grönyta.

 191. Vi har räknat ut att det ökar kostnaden
  för projekt med 0,5 procent.

 192. Inte mer än så. Vi har tagit fram ett
  onlineverktyg som underlättar det här.

 193. Det har varit mycket lyckat.
  Alla är nöjda.

 194. I grund och botten har det återinfört
  grönytor i staden med alla nya projekt.

 195. Över 1 000 byggnader i Seattle
  uppfyller nu grönytefaktorn–

 196. –och de blir fler för varje år.

 197. Odling på väggar och tak
  och genomsläppliga ytor höjer faktorn.

 198. Det har varit mycket lyckat.

 199. Alla förbättringar de gör
  ger avspegling i deras poäng.

 200. Många anlägger så gröna trottoarer
  som de bara kan–

 201. –med träd, buskar och odling som
  inte påverkar inte själva byggnationen.

 202. Det ger en grönare stadsmiljö
  med fördelar som dagvattenavrinning–

 203. –energibesparingar
  och förhöjd livskvalitet.

 204. 2008 började
  vattenförvaltningen klimatanpassas.

 205. Seattle Public Utilities
  drog upp en forskningsplan–

 206. –med strategier för att säkra
  vattentillgång och dränering.

 207. Vi är nu framme på 2010-talet.

 208. 2011 började man
  lägga fokus på ekologisk resiliens.

 209. Det går att återknyta till Richards
  misstro mot hållbarhetsbegreppet.

 210. Hållbarhet är inte nyckelordet längre.

 211. Att nästa generation ska få samma
  möjligheter som vår verkar nu omöjligt.

 212. Det är bortom gränsen för vad som är
  möjligt. Vad kan vi då erbjuda dem?

 213. Det är just för återhämtningsförmågan
  som hållbarhet kan spela stor roll.

 214. Mycket av det som vi ser som hållbart
  kan nog stärka anpassningsbarheten.

 215. Vi bör fokusera på hållbarhet i det
  hänseendet, och på ekologisk resiliens.

 216. Låt mig bara kortfattat...
  Nej, nu förklarade jag ju inte.

 217. Ekologisk resiliens handlar om att
  alla samhällen genomgår vissa faser.

 218. Dordrecht drabbades av översvämning
  1412, eller när det nu var.

 219. Då befann de sig här nere.

 220. Ett välfungerande samhälle
  drabbas av något dåligt.

 221. Saker går sönder och dör,
  verksamheter går i konkurs...

 222. Har samhället återhämtningsförmåga
  byggs det upp på nytt–

 223. –och genomgår
  en lång återhämtningsfas.

 224. Städer som har funnits i tusentals år
  har genomgått detta flera gånger.

 225. Indianstammar har genomgått
  det tusentals gånger.

 226. Vi går igenom det här själva
  som individer.

 227. Det är en bra modell, och man bör
  ta reda på var man befinner sig.

 228. Här uppe har jag det bra,
  men bör planera för förändringar–

 229. –som jag kanske eller kanske inte
  kan förutse, för att återhämta mig igen.

 230. Det går att applicera på finanspolitik.
  Vi vill ha jobb som varar för evigt–

 231. –och här uppe förväntar vi oss
  att det bara ska fortsätta uppåt.

 232. Men förr eller senare brister nåt,
  och man måste börja om.

 233. Med rätt planering kan man bli
  anpassningsbar för alla förändringar.

 234. Med vår hjälp har Seattle tagit fram
  en katastrofförebyggande plan.

 235. Framför allt
  kan vi vänta oss jordbävningar.

 236. I den första fasen var nyckelorden
  social resiliens–

 237. –strukturell resiliens,
  bättre infrastruktursamordning–

 238. –och implementering av resiliens
  i all vår planering.

 239. Det här pågår just nu.

 240. Översiktsplanen från 1994
  handlade ju om hållbarhet–

 241. –medan det nu kommer
  att handla om resiliens–

 242. –och dess roll i stadens utveckling.

 243. Som sagt har Seattle formats av
  skandinaviskt och asiatiskt inflytande–

 244. –av ursprungsamerikaner
  och naturen vi bor i.

 245. Man har tagit fram flera verktyg–

 246. –för att säkra stadens
  hållbarhet och resiliens.

 247. Det är i allra högsta grad
  alltjämt en knutpunkt–

 248. –för kulturellt nyskapande
  och kärlek till naturen.

 249. Och det regnar fortfarande.

 250. Det var den första delen
  av min föreläsning.

 251. Jag ska göra en kortfattad jämförelse
  mellan Vancouver och Seattle.

 252. Det regnar som sagt mycket
  i båda städerna.

 253. I Vancouver regnar det
  184 km varje år...

 254. Nej, det är 184 km mellan städerna.

 255. Det hade varit mycket regn.

 256. Invånarna i Vancouver har gälar...
  Det är bara 184 km mellan dem–

 257. –men gränsen mellan dem
  har förvånansvärt stor betydelse.

 258. Vi åker gärna upp till Vancouver över
  helgen, det är en underbar stad.

 259. Men på grund av landsgränsen
  är utbytet mindre än det kunde vara.

 260. Dessutom är de kanadensare och vi
  amerikaner, vilket försvårar saken.

 261. Det säger jag inte till deras nackdel.

 262. 600 000 personer bor i Vancouver
  och 2,5 miljoner i dess omnejd.

 263. Staden är ungefär 150 år gammal–

 264. –alltså yngre än Seattle som är 160 år.

 265. Men båda två är som tonåringar.

 266. De är starka och friska,
  har inte haft så många kriser–

 267. –och ser ljust på framtiden,
  i många fall med rätta.

 268. Men de har förstås
  sina egna utmaningar och särdrag.

 269. Vancouver är bara hälften så stort
  som Seattle–

 270. –men har nästan lika stor befolkning,
  så det är en mycket folktätare stad.

 271. Båda städerna är välmående, arbetar
  med hållbarhet, och är vackra städer.

 272. Vancouver ligger på ett lågland
  omgivet av berg–

 273. –och har mycket vatten.

 274. Det är sötvatten längst ner på bilden...
  Det är nog sötvatten där uppe också.

 275. Saltvattnet kommer in där nånstans.

 276. De har tre dricksvattenreservoarer–

 277. –och mäter inte
  enskilda hushålls förbrukning.

 278. De minskar förbrukningen varje år–

 279. –trots att det i princip
  är fri förbrukning.

 280. Det verkar fungera hittills,
  även om det är överraskande för mig.

 281. De mäter förstås förbrukningen
  för företag.

 282. De har en dagvattenplan–

 283. –men har precis börjat
  med grön infrastruktur–

 284. –som är på frammarsch
  på andra platser.

 285. Mig veterligen är det här
  deras första dagvattenplan–

 286. –men det är ändå på väg framåt.

 287. De har fem vattenreningsverk,
  varav två är "primära", vilket innebär–

 288. –att de filtrerar bort partiklar,
  klorerar vattnet och släpper ut det.

 289. Nästan ingen rening alls.

 290. Tre är "sekundära", som inte heller
  är den bästa typen av rening.

 291. De menar att de klarar sig med det–

 292. –tack vare allt saltvatten
  som sköljer in.

 293. Det tror jag inte på, men så gör de–

 294. –och de har ett nytt sekundärt
  reningsverk på gång i Vancouver.

 295. De bygger det som
  ett sekundärt reningsverk–

 296. –men lämnar plats för nya metoder.

 297. Det är alltså förberett
  för bättre rening.

 298. De tillämpar också värmeåtervinning.

 299. De utnyttjar värmeenergi
  från 20-gradigt avloppsvatten.

 300. De undersöker också möjligheterna
  att utvinna biogas, och så vidare.

 301. Det är inte den bästa reningen–

 302. –men de tar höjd inför framtiden och
  använder befintlig kunskap på kort sikt.

 303. Hållbarhet kom tidigt i fokus. 1991
  beslöt Vancouvers stadsfullmäktige–

 304. –att planera en stadsdel
  efter hållbarhetsprincipen–

 305. –med välplanerad infrastruktur,
  energibesparande åtgärder–

 306. –högeffektiva hus och goda förbindelser.
  Det har de också gjort.

 307. 1991 formulerade de målet.
  Det var ett betydelsefullt beslut.

 308. 2003 var de tidigt ute med en utredning
  om att minska utsläpp av växthusgaser.

 309. 2009 satte de upp målet
  att 2020 vara världens grönaste stad.

 310. De syftade då inte bara på grönska,
  utan även på hållbarhet.

 311. Den målsättningen håller de fast vid.

 312. 2011 drog de upp en plan för detta,
  med hänsyn till klimatanpassning.

 313. Southeast False Creek och Hammarby
  Sjöstad var båda aktuella att bli OS-by.

 314. När vinter-OS gick till Kanada byggdes
  följaktligen OS-byn i False Creek.

 315. De byggde bland annat en anläggning
  för energiåtervinning ur avloppsvatten.

 316. Med hjälp av värmeväxlare kunde
  de återvinna värme till nytt varmvatten.

 317. 70 procent av energin för detta
  kunde utvinnas ur avloppsvatten.

 318. De har smäckra skyskrapor.

 319. I Kanada råder andra byggregler.
  De kan ha "saxade trappor".

 320. I USA måste trapporna gå separat,
  vilket ger större byggnader.

 321. Så skyskraporna i Vancouver
  är vackert smäckra.

 322. Så här går energiåtervinningen till,
  precis som jag nyss beskrev.

 323. Cambie Corridor bygger på principen
  "styrka genom närhet".

 324. De anlägger en ny spårväg
  längs Cambie Street.

 325. Under gatan anlägger man
  nya energianläggningar.

 326. Vid hållplatserna utformas ekobyar
  som drar nytta av transportsystemet.

 327. Här ser vi Cambie Corridor,
  diagonalt genom bilden.

 328. Cirklarna på kartan
  utmärker hållplatserna–

 329. –där de nya områdena ska utformas
  med nya energianläggningar.

 330. 11 procent av stadens planerade
  icke-fossila energi ska komma härifrån.

 331. Så i stället för att ha allt i ena änden
  sprids det ut längsmed.

 332. Ni ska snart få se... Det här är
  några av de berörda stadsdelarna.

 333. För två månader sen antogs
  ett program för värmeåtervinning.

 334. Enligt deras beräkningar finns det
  nog med värmeenergi i avloppsvattnet–

 335. –för att försörja
  700 skyskrapor i Vancouver.

 336. De använder avloppssystem
  som distributionssystem.

 337. Om en ny byggnad ligger nära
  ett stor avloppsrör–

 338. –kan de via värmeväxlare
  utvinna värme och kyla därifrån.

 339. Som pärlor på ett snöre kan system
  anslutas längs avloppssystemet–

 340. –som då värmer eller kyler vattnet.

 341. Den stabila marktemperaturen gör–

 342. –att avloppsvattnet inte fryser eller
  kokar utan håller hanterbar temperatur.

 343. De satsar alltså stort på
  att använda avlopp som energikälla.

 344. Det här är en värmekarta.

 345. De röda partierna har högst flöde
  och därför stor kapacitet.

 346. Energi kan utvinnas också i blå partier,
  och ännu mer i gröna och gula.

 347. Längs de här ledningarna
  kan de alltså erbjuda folk–

 348. –att hämta värmeenergi från avloppet.

 349. De har en klimatanpassningsstrategi
  som jag förväntade mig mer av.

 350. De förutspår mer nederbörd,
  varmare och torrare somrar–

 351. –och kraftigare oväder.

 352. Havsnivåhöjningen
  blir aktuell omkring 2050.

 353. Seattle har en likartad plan–

 354. –men ingen av dem är i nivå med
  Köpenhamns plan, som är fantastisk.

 355. Dit når varken Seattle eller Vancouver.

 356. Men huvudsaken är
  att de faktiskt har en plan–

 357. –med en rad åtgärder, men enligt
  min mening är de alltså för blygsamma.

 358. Räcker det här, eller missar städerna
  den huvudsakliga frågan–

 359. –genom att fokusera på anpassning
  och inte tillämpa en helhetssyn.

 360. Hur bedriver man stadsplanering
  inför en framtid som är oviss–

 361. –på grund av klimatförändringar
  och katastrofer, förutsägbara eller ej?

 362. Är hållbarhetskonceptet
  verkligen tillräckligt?

 363. Kan kommande generationer få samma
  möjligheter som vi? Knappast.

 364. Därför definierar jag hållbarhet–

 365. –som förmågan att på lång sikt klara av
  goda såväl som dåliga förhållanden.

 366. Förmågan till återhämtning
  ligger i städers natur.

 367. De står pall för krig, katastrofer,
  regimskiften och pandemier.

 368. Vad som än händer verkar de stå kvar.
  Människor lever fortfarande där.

 369. De överlever de nationer
  som gör anspråk på dem.

 370. Det här är Fès i Marocko,
  en ungefär tusen år gammal stad.

 371. Den har varit sig ganska lik
  sen 1400-talet.

 372. Istanbul är ett par tusen år gammalt–

 373. –och har varit huvudstad
  i sen länge svunna riken.

 374. Paris är femtusen år gammalt,
  enligt invånarna själva.

 375. Så städer som bara är 400 eller 170 år
  gamla är som småbarn i jämförelse.

 376. De investeringar vi gör nu kan
  ge avkastning flera hundra år framöver.

 377. Vi får inte bara fatta beslut
  för den närmaste mandatperioden.

 378. Samtidigt går det inte att bygga
  för en oviss framtid.

 379. London hade planerat för fördubblad
  tillväxt, men hade behövt det dubbla.

 380. Hur gör man investeringar
  inom ramar som man inte känner till?

 381. Jo, man utgår
  från anpassningsbara hållpunkter.

 382. Där finns det olika strategier,
  till exempel grön infrastruktur–

 383. –som ger anpassningsbarhet
  och flexibilitet.

 384. Man måste inte välja en av strategierna,
  men ha båda i åtanke.

 385. Här ska jag återknyta till resiliens
  som modell för investeringar.

 386. Vi planerar inte
  inför en likadan eller bättre framtid–

 387. –utan för en stad som klarar både
  goda och dåliga tider på lång sikt.

 388. Där finns olika strategier.
  Vissa av dem tillämpar vi redan–

 389. –och vissa bör undvikas
  eftersom de gör oss mer sårbara.

 390. Vi vill bygga en stad som snabbt
  kan ta sig förbi de mörka passagerna.

 391. Resiliens handlar just om hur snabbt
  man återhämtar sig från en katastrof.

 392. Man bör alltså investera för snabb
  återhämtning och långvarig tillväxt.

 393. Seattle och Vancouver är där uppe
  och vi hoppas att det ska fortsätta så–

 394. –men vi måste också investera, för en
  vacker dag kommer en jordbävning.

 395. Vi arbetar också med FEMA i Detroit–

 396. –som just nu befinner sig här,
  strax efter konkursen, inför nästa fas.

 397. De har förlorat en miljon
  av 1,7 miljoner invånare.

 398. De har nu chans att bygga
  Nordamerikas första 2000-talsstad–

 399. –eftersom allt är i spillror.

 400. De har fått dem de hade skulder till
  att återinvestera i staden.

 401. Detroit är 300 år, äldre än USA,
  och kommer att finnas kvar om 300 år.

 402. Nu har de chansen
  att bli en hållbar stad.

 403. Huruvida de gör det återstår att se.

 404. Det här är de fyra saker
  som ger resiliens:

 405. Gränsöverskridande
  samarbeten och lösningar.

 406. Skapande av stadsdelar
  med god återhämtningsförmåga.

 407. Den bilden försvann visst.

 408. Det handlar om
  större självbestämmande i stadsdelar.

 409. Där har vi den ju!

 410. Det behövs inte bara gröna hus och
  en grön stad, utan gröna stadsdelar.

 411. Den nya väg som Göteborg
  har börjat titta på innebär möjligheter–

 412. –att bygga självförsörjande stadsdelar
  som bidrar till hela stadens resiliens–

 413. –med lokal resurshantering,
  gröna hus och system.

 414. När staden fylls av dessa
  gynnas dess återhämtningsförmåga.

 415. Den tredje saken är
  att bygga mellanmänskliga relationer.

 416. Social resiliens bygger
  på relationer mellan människor.

 417. Inte bara de som är lika varandra, som
  här, utan de som är olika varandra.

 418. Det här diagrammet
  föreställer munkar i ett kloster.

 419. De röda munkarna har flest relationer.

 420. Vill man få nåt gjort,
  är det dem man pratar med.

 421. De har inflytande över de andra.

 422. Social resiliens uppnås
  genom relationer med dem–

 423. –som har relationer med dem
  som är olika oss.

 424. Då har vi ett större erfarenhetskapital
  när förändringen kommer–

 425. –och har större insikt
  om var kunskaperna finns–

 426. –än om vi varit likadana och dansat
  likadant, som dansarna på bilden.

 427. Nog för att det kan vara roligt,
  men vi vill ha mångfald.

 428. Slutligen gäller det
  att skapa platser som folk tycker om–

 429. –så att de fortsätter
  att investera och bidra till samhället.

 430. Tack så mycket,
  det var min jämförelse.

 431. Översättning: Karl Hårding
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Två städer en utmaning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur skapar man en stad som är lika tilltalande i regn som i sol? Steve Moddemeyer arbetar med just den utmaningen. Här berättar han om Vancouver och Seattle i Kanada och USA som båda har ett stort antal regntimmar per år. Mängden nedfall definierar hur man arbetar med att göra städerna klimatsmarta. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling
Ämnesord:
Geofysik, Hållbar utveckling, Meteorologi, Naturvetenskap, Regn, Vattenbyggnad
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Det nya Göteborg

Björn Siesjö, stadsarkitekt, talar om Göteborgs utveckling som hållbar stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Att bygga för stormen

Sander Schuur från White Architects berättar om arbetet med att skapa en urban social plats i Arverne East längs havslinjen Queens, New York - ett område som är känsligt för stormar. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Domen över Dordrecht

Orkanen Katrina fungerade som en väckarklocka för hela Holland, berättar Ellen Kelder i denna föreläsning. Hon arbetar med en beredskapsplan för översvämningar i staden Dordrecht. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Vattnet som globalt hot

Föreläsning med Kees van Leeuwen, vattenforskare från Holland, som menar att en bra stad är en stad som har gott om pengar att satsa vatteninfrastrukturen. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Ett översvämmat London

Phil Stride, projektchef för Thames Tideway Tunnel, berättar om Londons stora problem med att hantera vatten och avlopp. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Den urbana idén om vatten

Idén om den smarta framtidsstaden saknar ofta ett vattenperspektiv, menar Richard Ashley, professor vid Sheffields universitet. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Två städer en utmaning

Hur skapar man en stad som är lika tilltalande i regn som i sol? Steve Moddemeyer arbetar med just den utmaningen. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Hamburgs Blå Nätverk

Hamburg står inför stora utmaningar för att staden ska kunna hantera allt regnvatten i de pågående klimatförändringarna. Föreläsning med Elke Kruse, landskapsarkitekt på universitetet i Hafen City. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

En världsledande stadsdel

Greg Morrison, professor vid Chalmers universitet, berättar hur Johanneberg i Göteborg ska bli en av världens mest resurseffektiva stadsdelar. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

En klimatkatastrof i Köpenhamn

Hur förbereder man sig för en framtid med tvära kast i klimatet? Föreläsning med Lykke Leonardsen, chef för klimatenheten i Köpenhamns stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och människan

Ett samtal om Östersjön som infrastruktur, om transporterna och den stora turismen och de miljöproblem som detta medför. Medverkande: Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet, Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotland, Stefan Nyström, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konkreta lösningar för lokalt klimatarbete

Statssekreterare Yvonne Ruwaida (MP) berättar vilka investeringar regeringen gjort för klimatet och vilka miljöskatter som införts. Dessutom diskuteras allt från köttmoms och cirkulär ekonomi till styrmedel för kollektivtrafik. Medverkande: Yvonne Ruwaida (MP), Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna, och Hans Wrådhe, samordnare Naturvårdsverket. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.