Titta

UR Samtiden - Rädd eller förberedd?

UR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Om UR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Föreläsningar och diskussioner från konferensen "Rädd eller förberedd? - så skapar skolan handlingskraft och framtidstro". Det handlar om skolans förutsättningar att ge unga människor framtidstro och verktyg att forma en hållbar framtid. Nya krav ställs på skolledare och lärare som är nyckelpersoner för att förändra situationen. Inspelat den 7 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Till första programmet

UR Samtiden - Rädd eller förberedd? : Skolans roll för en hållbar utvecklingDela
 1. Jag ska prata om skolans roll
  för hållbar utveckling.

 2. Den är självklart oerhört viktig.

 3. Skolans roll är att grundlägga
  kunskap, förmågor och värderingar.

 4. Ett perspektiv vi ska ha med
  är hållbar utveckling.

 5. Eleverna ska få kompetens att ta
  ansvar för kommande generationer.

 6. När vi arbetar med det här
  är det viktigt att påminna sig-

 7. -att vi inte är ensamma.
  Detta är ett globalt problem.

 8. En global utmaning.

 9. Därför börjar jag med att prata
  om målet Utbildning för alla-

 10. -som underströks så väl av UNESCO.

 11. Det är en förutsättning
  för lärande-

 12. -för att kunna möta
  de utmaningar världen står inför.

 13. Vad man lär sig och hur det omsätts i
  handling är avgörande-

 14. -för att lyckas
  med hållbar utveckling.

 15. Årets mottagare av Nobels Fredspris,
  Malala Yousafzai-

 16. -pakistansk skolelev
  och utbildningsaktivist-

 17. -uttrycker det så väl när hon talar i
  olika sammanhang, som FN.

 18. Hennes berättelse
  är väldigt stark.

 19. Den visar att detta inte är
  en självklarhet för alla.

 20. Det ska vi påminna oss om.

 21. Internationella organisationer
  är viktiga i detta arbete-

 22. -när det gäller att sätta
  hållbar utveckling på agendan.

 23. Man kan inte nog understryka
  deras betydelse.

 24. Så jag utgår från det och nämner
  några utmaningar som beskrivs.

 25. I filmen med UNESCOs representant
  fick vi höra-

 26. -vad de tycker är viktigt
  och ska jobba med framöver.

 27. Utbildningens roll
  är att lyfta fram centrala frågor-

 28. -som har med hållbar utveckling att
  göra. Att identifiera dem.

 29. Energiförsörjning, kulturella värden,
  eller vad det kan vara.

 30. De måste identifieras och komma in i
  "teaching and learning".

 31. Det är utmaningen.

 32. OECD diskuterar ofta
  utbildningssystemens utmaningar-

 33. -för att klara dagens mål
  och samhällsförändringar.

 34. Mycket läggs på utbildnings-
  systemen, för de är viktiga.

 35. Skolan är mitt i byn, samhället eller
  staden.

 36. De är avgörande för förändring,
  men hur bygger man kapacitet?

 37. Jag har jobbat i OECD-kommittén CERI
  i flera år.

 38. Det sker en intensiv diskussion om
  utbildningssystemens utmaningar.

 39. Gällande trender, som i rapporten
  "Trends Shaping Education"-

 40. -ser man en rad motsägelser,
  dilemman, i utmaningarna.

 41. OECD diskuterar att länder måste
  bygga ut sina utbildningssystem-

 42. -för lika tillgång är avgörande.

 43. Men i takt med utbyggnad
  blir kvalitetsfrågor viktiga-

 44. -vilket många har sagt i dag.

 45. Alla utbildningssystem
  möter stora förväntningar.

 46. Det är viktigt, men sätter tryck på
  resurser och nya arbetssätt-

 47. -för skolan ska klara av
  alla nya förväntningar på området.

 48. Utbildningssystemen blir komplexa.
  Många aktörer vill påverka.

 49. Fler och fler vill vara med.
  Det är positivt och demokratiskt.

 50. Föräldrar är oerhört engagerade
  i utbildningen, men som ni vet-

 51. -kan de även ställa stora krav.
  Scenen är väldigt förändrad.

 52. Frågan är vilken styrning
  som behövs i den här tiden.

 53. Politiker måste balansera mellan att
  ge inflytande, lyssna-

 54. -och att avgöra frågor.
  Det vill vi ju också.

 55. Statens och utbildningssystemens
  roller blir viktiga att diskutera.

 56. En sak man pekar på, är att stöd från
  staten är oerhört angeläget.

 57. "Capacity building", säger man.
  Kompetensutveckling.

 58. Ge ständig input
  till utbildningssystemen-

 59. -så att man blir inspirerad
  och kan utvecklas.

 60. Utbildning ska ge kunskaper för
  framtiden. Kraven är annorlunda.

 61. Vad är de nya kompetenserna?

 62. Vi vet att rutinuppgifter försvinner
  mer och mer-

 63. -men rutinuppgifter
  av kvalificerad art-

 64. -kommer att finns kvar.

 65. Man kan räkna med uppgifter som
  kräver kreativitet och innovation.

 66. Att få fatt i och stödja
  de framtida kompetenserna-

 67. -är en utmaning för alla länder och
  alla utbildningssystem.

 68. Systemen måste också säkra att det
  finns innovationer och nytänkande.

 69. Samtidigt, på tal om motsägelser-

 70. -måste det finnas stabilitet.
  Utan stabilitet-

 71. -blir förutsättningarna för lärare
  och rektorer väldigt röriga.

 72. Det gäller att balansera
  mellan de här sakerna.

 73. Sist, men inte minst,
  väldigt viktigt-

 74. -dagens ämne:
  Alla länders utbildningssystem-

 75. -måste utbilda eleverna
  i hållbar utveckling-

 76. -och i ansvar
  för kommande generationer.

 77. Vi delar utbildningens utmaningar med
  många andra länder.

 78. Det är viktigt att utgå ifrån.

 79. Självklart har vi
  specifika utmaningar hos oss.

 80. Pisa-debatten har nämnts.

 81. Vi på Skolverket har diskuterat
  likvärdighetsproblem.

 82. Ökade skillnader mellan skolor. Det
  måste vi ta tag i.

 83. Vi tror att Sveriges skolor har
  resurser att vända utvecklingen.

 84. Vi har sett att många andra länder
  har lyckats vända utvecklingen-

 85. -efter att ha legat illa till
  i undersökningar.

 86. Med kloka reformer-

 87. -och ett intensivt arbete
  i skolorna lyckas man vända det.

 88. Klarar man det i andra länder
  klarar vi det i Sverige.

 89. Nu ska vi se. Så där.

 90. Tillbaka till våra förhållanden-

 91. -och vår syn på undervisning
  för hållbar utveckling.

 92. På tal om optimism.
  Om man blickar tillbaka-

 93. -så har läroplanerna utvecklats
  en hel del.

 94. Jag ska inte gå igenom läroplaner,
  men experter har tittat på-

 95. -miljöundervisning
  och hållbar utveckling åt oss.

 96. De beskriver utvecklingen så här:

 97. Undervisningen om miljöfrågor var
  faktabaserad under 60-70-talen.

 98. Miljöproblem var en ekologisk fråga
  inom vetenskapen.

 99. Där fanns forskning, information och
  kunskap.

 100. Undervisningen skedde
  inom biologi eller naturvetenskap.

 101. Eleverna förväntades ta ställning
  efter att man fått kunskapen.

 102. Man var mer mottagare av kunskap
  än aktör.

 103. Elevinflytande handlade om att
  läraren tog hänsyn till eleverna.

 104. Sen kom förändringar. På 80-talet
  blev miljöundervisningen-

 105. -till en normerande undervisning.

 106. Miljöproblem sågs inte som brist på
  kunskap, utan som värdefråga.

 107. Det fanns en konflikt
  mellan människa och natur.

 108. Eleverna fick träna på att ta
  ställning i miljömoraliska frågor-

 109. -och de utmanades på olika sätt
  i den normerande traditionen.

 110. Sen dröjer det
  ända till 1990-talet-

 111. -innan vi känner igen traditioner
  från dagens styrdokument.

 112. Miljöproblem kan uppfattas olika
  i världen-

 113. -människor har olika uppfattningar
  vilket man ska lära sig hantera.

 114. Vetenskapen kan vara motstridig och
  ger inte rak vägledning.

 115. Man måste diskutera
  och förhålla sig till det.

 116. Detta är en mer
  holistisk syn på utbildningen.

 117. Det här kom med
  i dokumenten från 1994.

 118. Det här har förstärkts
  i de styrdokument vi har i dag.

 119. Det är en intressant utveckling.

 120. Läroplaner ska spegla värderings-
  förskjutningar i samhället-

 121. -och nya vetenskapliga rön.

 122. En hel del har helt klart hänt.

 123. Tittar vi på nuvarande styrdokument
  står det klart-

 124. -att miljö och hållbar utveckling är
  väl framskrivna.

 125. De finns med
  i alla skolformers styrdokument.

 126. Vi ska lära ut förutsättningarna
  för hållbar utveckling.

 127. Vi har inga sidospår, utan detta ska
  integreras i undervisningen.

 128. Olika skolformer...

 129. I förskolan betonas att man ska lägga
  stor vikt vid det här-

 130. -ha ett ekologiskt förhållnings- sätt
  och en positiv framtidstro.

 131. Man ska ge barnen ett perspektiv
  i de här frågorna.

 132. Det här är bara några exempel.
  Det finns fler.

 133. Gällande grundskolan...

 134. I "Skolans uppdrag" står-

 135. -att miljöperspektivet
  är ett övergripande perspektiv.

 136. Det ska anläggas
  i all undervisning.

 137. Det står om hållbar utveckling
  på flera ställen.

 138. Här är en viktig formulering.
  Några viktiga ord står i fet stil.

 139. Man ska påverka och skaffa sig
  ett personligt förhållningssätt.

 140. Man pratar i andra delar om
  att eleverna ska ges möjlighet-

 141. -att få omsorg om närmiljö och miljön
  i ett vidare perspektiv.

 142. Både det lokala
  och den globala miljön betonas.

 143. Detta finns i flera ämnen.

 144. Geografi, fysik, kemi, samhälls-
  kunskap. Det finns på flera sätt.

 145. I gymnasieskolan är det samma sak.

 146. Miljöperspektivet och hållbar
  utveckling har en stark position.

 147. Det knyts till olika ämnesplaner-

 148. -och examensmålen
  för de nya gymnasieprogrammen.

 149. Vi har en hel del att utgå ifrån.

 150. Det man främst ska få med sig-

 151. -är förmågor
  och personliga förhållningssätt.

 152. Och att vårt sätt att leva
  och arbeta-

 153. -är något man ska ges möjlighet
  att ta ställning till.

 154. Vad uttrycker detta?
  De ska få en handlingskompetens-

 155. -och grundläggande kunskaper
  i samband med det-

 156. -och påminnas om ett sätt att tänka
  gällande hållbarhetsfrågor.

 157. Hur klarar vi då det här?

 158. Vi har ingen samlad kartläggning-

 159. -och ingen annan myndighet heller.

 160. Det är nog också svårt
  att kartlägga-

 161. -eftersom det ska vara integrerat.

 162. Vi vet att flera skolor jobbar
  medvetet och engagerat med detta-

 163. -men sannolikt
  ser det väldigt olika ut.

 164. Så är det generellt
  i skolan i dag.

 165. När man ska jobba integrerat
  med utveckling ser det olika ut-

 166. -som Skolinspektionen betonar.

 167. Deltagande i satsningar
  för kompetensutveckling-

 168. -gällande till exempel
  läs- och mattelyft-

 169. -ger också en splittrad bild.

 170. Föregående talare
  lyfte fram Sverigekartan-

 171. -som visade att många små kommuner
  inte deltar.

 172. Det stämmer,
  och det gäller också friskolor-

 173. -som i lägre utsträckning
  deltar i utvecklingsarbete.

 174. Men det beror inte på
  en orättvis fördelning-

 175. -utan de här skolorna söker inte.

 176. Alla erbjuds satsningar,
  men något gör att man inte söker.

 177. Hållbar utveckling
  är inte något helt annat-

 178. -än de kunskaper
  eleverna ska få överlag.

 179. Både kognitiva och icke-kognitiva
  förmågor är oerhört viktiga.

 180. Här kan man reflektera över
  hur vi ligger till.

 181. Vad har vi för möjligheter-

 182. -att utgå ifrån
  i arbetet med dessa frågor?

 183. Implementeringen av de nya
  styrdokumenten var viktig-

 184. -vilken har gjorts i samarbete
  med experter, lärare och forskare.

 185. Så de nya styrdokumenten
  har en god förankring.

 186. Det är jätteviktigt
  när vi ska jobba med dem.

 187. Många har fått vara med
  och tycka till.

 188. En annan stor tillgång
  när vi jobbar vidare-

 189. -är att samspelet mellan elev och
  lärare visar sig vara positivt.

 190. I TALIS-undersökningen
  stack Sverige ut på den punkten.

 191. Attitydundersökningar visar
  att elever uppskattar sina lärare-

 192. -och har ett positivt
  dagligt samspel med läraren.

 193. Undersökningar om medborgar-
  kompetenser, som studien ICCS-

 194. -visar att svenska elever har i
  jämförelse bra medborgarkunskaper.

 195. Vi ser att viktiga värden-

 196. -som demokrati och jämställdhet
  är något elever sluter upp bakom.

 197. Det här ska vi bygga vidare på.
  Det är starkt i vårt system.

 198. Men naturligtvis finns utmaningar.

 199. Vi...

 200. Det är viktigt att ta
  PISA-undersökningen på allvar-

 201. -för trenden har gått
  tydligt nedåt i många år.

 202. Inte bara PISA, utan alla
  internationella undersökningar-

 203. -det bästa sättet att mäta trend,
  visar en nedåtgående trend.

 204. Vi måste våga diskutera detta,
  men gå vidare.

 205. Till exempel läsförmåga
  är jätteviktigt-

 206. -för en bra medborgarkompetens.

 207. Man ska kunna ha en god förståelse
  och kunna skriva-

 208. -för att kunna delta i debatten,
  tolka uttryck-

 209. -förstå vad som sägs, kunna
  vara med och känna sig verbal.

 210. Problemlösning.

 211. OECD har försökt
  utvidga undersökningarna.

 212. Vi tyckte att det var bra att inte
  bara hålla sig till tre ämnen.

 213. I april kom en ny undersökning, PISA
  Digital Problem Solving.

 214. Här skulle eleverna
  lösa vardagliga problem-

 215. -som att köpa biljetter till sina
  kompisar till en gemensam resa.

 216. Man skulle lösa såna problem
  med datorns hjälp...

 217. ...under ganska lång tid
  och hitta kreativa lösningar.

 218. Det här var ett sätt att mäta
  problemlösning och kreativitet.

 219. Signalen här var att vi låg lägre än
  OECD-genomsnittet.

 220. Vi hade relativt svaga resultat.

 221. Vi har inget att förhålla oss till
  men det var värt att tänka på.

 222. Jämfört med andra länder
  har Sverige haft-

 223. -icke-kognitiva kompetenser
  i läroplanerna under lång tid.

 224. Vi trodde kanske
  att vi skulle ligga högre här.

 225. Så blev det inte.

 226. Det är en sak
  vi vill reflektera mer kring.

 227. En annan viktig utmaning
  gällande hållbar utveckling-

 228. -är det
  systematiska kvalitetsarbetet-

 229. -som är så angeläget
  i arbetet med flera perspektiv.

 230. Här har inspektionen sett
  att det ofta brister.

 231. Insatserna är stora för att lyfta det
  systematiska kvalitetsarbetet.

 232. Det kan vara nyckeln
  för att få med hållbar utveckling-

 233. -i en integrerad undervisning.

 234. Det här är bara
  några utvalda iakttagelser.

 235. Jag tyckte
  att de här sakerna var centrala-

 236. -gällande kopplingen
  till hållbar utveckling.

 237. Vad kan då känneteckna ett lärande
  för hållbar utveckling?

 238. Det här är några saker:
  Ett demokratiskt arbetssätt.

 239. Lyfta fram kritiskt tänkande
  och problemlösning.

 240. Holistiskt,
  alltså ämnesövergripande.

 241. Kreativitet och mångfald.
  Nu ligger jag illa till.

 242. Ni sitter inne med fler exempel
  på hur det här kan göras.

 243. Vi får höra många fina berättelser om
  hur man gör det här.

 244. Man använder närmiljön, jobbar
  med den och får eleverna aktiva.

 245. Yrkesprogrammen kan använda-

 246. -en återvunnen produkt
  för att göra ett projektarbete.

 247. På ekonomiprogrammet
  kan man starta företag-

 248. -med en återvunnen produkt.

 249. Det finns många roliga tips
  som vi säkert får höra mer om.

 250. Sista bilden. Nej, förlåt.
  Vi ska gå tillbaka.

 251. Där.

 252. Det är inte bara styrdokumenten som
  styr.

 253. Ni har även många andra mål-

 254. -som kanske mer gäller skolan
  som organisation.

 255. Ta gärna med det i utvecklingen av
  hållbar utveckling.

 256. Elever kan hjälpa till med miljö-
  kvalitetsarbete i skolbyggnaden.

 257. Skolverket tycker att hållbar
  utveckling är jätteviktigt.

 258. Någon sa: "Business as usual
  is not an option."

 259. Det är viktigt att tänka på i
  det fortsatta arbetet. Lycka till.

 260. Tack.

 261. Min första fråga är: Hur mycket
  påverkar Skolverket skolan?

 262. Har ni mycket makt?

 263. Vi tycker att vi påverkar mycket, och
  vi får såna indikationer-

 264. -när vi kollar med målgrupperna.
  Använder man vårt stöd? Ja.

 265. Men makten ska ligga lokalt.

 266. Ni implementerar regeringsförslag och
  det förändrar skolan.

 267. -Det hoppas vi.
  -Det finns olika målbilder.

 268. Hur nöjd är du med styrningen
  av lärande av hållbar utveckling?

 269. Är det klart? Har ni gjort
  det ni kan och är nöjda?

 270. Vi försöker göra det
  genom våra stora satsningar.

 271. De har handlat mycket om ämnen-

 272. -och om styrdokumenten som sådana.

 273. -Vi har inte satsat särskilt.
  -Borde ni ha gjort det?

 274. Vi jobbar med en utmärkelse.
  Det kan säkert ge mer energi.

 275. Men vi har lyft det
  i det allmänna arbetet...

 276. -...och det kanske är viktigast.
  -Vart går pengarna?

 277. Går de lika mycket till hållbar
  utveckling-lärande som till annat?

 278. -Pengarna?
  -Typ mattelyftet.

 279. Pengarna ska ju gå till helheten-

 280. -och det ska ju vara
  en del av helheten.

 281. Men undrar man hur många miljoner
  hållbar utveckling har fått-

 282. -så är det inte mycket.
  Så är inte satsningarna utformade.

 283. Vi från Skolverket
  vill att det görs inom allt annat.

 284. -Vi tycker att det är viktigt.
  -Lyckas ni?

 285. Man vill att det ska integreras, men
  det är inte alltid så.

 286. -Vad gör man då?
  -Men jag tycker...

 287. ...att skolor lyckas med det.

 288. När man kommer på att man inte bara
  gör det en gång om året-

 289. -utan fattar
  att man ska göra det hela tiden...

 290. -Det syftar kvalitetsarbete till.
  -Så du drömmer inte?

 291. "Tänk att få genomföra den här
  grejen." Du är ganska nöjd.

 292. Du har inte ett önskeförslag
  som du vill genomföra?

 293. Jag är inte nöjd.
  Det kan man aldrig vara.

 294. Vi ser globala utmaningar
  och våra speciella utmaningar.

 295. Vi lutar oss inte tillbaka.

 296. Men det finns ingen drömidé
  du vill köra igång med?

 297. Jo, säkert.

 298. Vi lurar på några grejer, men jag ska
  inte offentliggöra det här.

 299. Är någon nyfiken? Ja.

 300. Kan man få
  en lite förrätt inför lunchen?

 301. Gustav Fridolin pratade om
  de nya skolutvecklingsprogrammen.

 302. Det innebär
  att vi ska kunna gå till skolor-

 303. -med särskilt stora problem.

 304. Det är ett sätt att komma mer
  till rätta med olikheterna.

 305. Det är kul att få en roll där, och då
  har vi med hållbar utveckling.

 306. Vi jobbar inte så riktat.
  Vi har inte pengar till det.

 307. Det är kul att få prata mer
  med Gustav och Aida om det.

 308. Finns det något föregångsland
  inom hållbart lärande?

 309. Finns ett land som ligger
  längre fram som vi kan lära av?

 310. UNESCO är bra på att visa bilder.

 311. Japan jobbar mycket med det.
  Skottland, har vi fått höra.

 312. -De har det i undervisningen.
  -Vad gör de? Finns det någon idé?

 313. Utnyttja helheten.

 314. De jobbar mycket
  med kollegialt lärande.

 315. Lärare hjälps åt.

 316. Jag tror att man ska försöka
  hitta exempel i närsamhället.

 317. Den lokala soptippen.

 318. Om man har en miljö som UNESCO
  har klassat som världsarv-

 319. -kan man utgå från den i
  undervisningen för att inspirera.

 320. Då känner eleverna igen det, "Det är
  vårt världsarv", och är stolta.

 321. Anders var inne på ojämlikhet. Många
  kommuner söker inte pengar.

 322. Måsta man kasta upp eget kapital
  för att få statligt stöd?

 323. Är det därför man inte får pengar?

 324. -Det kan hända.
  -Bygger det på egeninsatser?

 325. Inte alla.
  En del är bara att be om.

 326. Man gör det ändå inte.
  Det beror på vikarier.

 327. Man måste
  ha någon som kan ersätta en.

 328. Det kan vara en utmaning för
  en liten skola eller liten kommun.

 329. Stort tack, Helen Ängmo.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skolans roll för en hållbar utveckling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Helen Ängmo är överdirektör för Skolverket. Hon föreläser om att omsätta idéer om hantering av världens miljöutmaningar i handling och att lyckas arbeta för hållbar utveckling. Alla utbildningssystem möter stora förväntningar som skolan ska klara av. Och utbildningssystemen blir mer komplexa och fler aktörer vill vara med och påverka. Ängmo menar att det är viktigt att staten stöttar skolan med bland annat kompetensutveckling och input. Och att internationella organisationer har en funktion att fylla för att sätta hållbarhet på agendan. Inspelat den 7 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Ämnen:
Miljö, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Förvaltning, Hållbar utveckling, Miljöfrågor, Samhällsplanering, Samhällsvetenskap, Skolutveckling
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Handlingskraft och framtidstro

Johanna Sandahl är ordförande för Naturskyddsföreningen. Hon föreläser här om vad som krävs för att bygga framtidens skola så att eleverna får tillräcklig kunskap om hållbar utveckling. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Hållbar skola

Erica Andrén är rektor och ledamot i förbundsstyrelsen Sveriges Skolledarförbund. Hon berättar om vikten av trygghet och bra utbildning i skolan för att motverka utanförskap. Inspelat den 7 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Hur ska skolan ligga i framkant?

Diskussion om hur skolan och utbildningen kan vara i fas med samhällsutvecklingen och omvärlden. Medverkande: Bi Puranen, Carl Bennet och Sofia Rasmussen. Moderator: Svante Axelsson. Inspelat den 7 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Lärande för hållbar utveckling påverkar PISA-resultaten

Anders Jidesjö forskar om ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i världen. Här redovisar han några nyckelresultat som säger något om hur skolan kan göras till en mer relevant plats för kunskap. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Utbildningens funktion i ett hållbart samhälle

Paneldiskussion om strategier för att göra utbildning relevant för eleverna. Medverkande: Helen Ängmo, Skolverket; Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm och Maria Jarlsdotter, Malmö Latin. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Skolans roll för en hållbar utveckling

Helen Ängmo är överdirektör för Skolverket. Hon föreläser om att omsätta idéer om hantering av världens miljöutmaningar i handling och att lyckas arbeta för hållbar utveckling. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Från idé till praktik - ett decennium av lärande för hållbar utveckling

Karolina Sandahl är lärare och Pernilla Ericols är rektor på Globala gymnasiet i Stockholm. De berättar här om hur skolan startade. Skolans fokusområde är hållbar utveckling och ett av målen med undervisningen är att eleverna ska förstå världssituationen. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Implementering av lärande för hållbar utveckling och skolans organisation

Anna Mogren forskar på Karlstad universitet. Hon har undersökt i vilken omfattning svenska skolor har implementerat lärande för hållbar utveckling under de senaste tio åren. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Lärande för hållbar utveckling i Umeå

Margaretha Rönngren är ordförande i för- och grundskolenämnden i Umeå. Tillsammans med Pian Rosell, skolområdeschef, föreläser hon om hur man gjorde för att implementera lärande för hållbar utveckling i skolan i Umeå. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Utmaningar och möjligheter för lärarutbildningen

Diskussion om hur lärosätena i Sverige ska kunna påverka lärarna att få den kompetens som behövs för att kunna undervisa i hållbar utveckling. Medverkande: Anders Olsson, Örjan Hansson och Hans Adolfsson. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Vad behöver eleverna och vad får de?

På uppdrag av UNESCO har Ulla Lindqvist arbetat med en studie om sambanden mellan hållbar utbildning och så kallad quality education. Här berättar hon om sin rapport Framtidens utmaningar. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Så arbetar Sveriges bästa miljökommun med skola

Eva Ahlgren berättar hur Malmö arbetat för att bli Sveriges bästa miljökommun. Peter Pripp berättar om Malmö latinskolas arbete som Modellskola. Gunilla Håkansson, Maria Göransson och eleverna Timbe Liveröd, Stina Josefsson, Hugo Lindbäck och Ika Jakse Injac berrättar om projektet Visionörerna. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Ungas delaktighet och medansvar

Paneldiskussion om ungas delaktighet i skolans förändringsarbete för att skapa hållbara samhällen. Medverkande: Mimmi Garpebring, Mattias Hallberg, Sara Vikström Olsson och Bastian Anvelid Uller. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön i ett historiskt perspektiv

Östersjöns geologiska historia är full av dramatiska förändringar. Djupt under ytan ligger sedimenten arkiverade, som ett facit på människans miljömässiga inverkan på Östersjön. Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik samt ledamot av Kungl Vetenskapsakademien samtalar med Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Upptäckarveckor på torpet

Vad blir jord och vad blir inte jord?

Del 7 av 10. När Jonas gräver efter mask ute i komposten upptäcker han att chefen slängt plåtburkar där ute. I komposten, det går ju inte! Men vad kan egentligen bli till jord och vad kan det inte? Tillsammans med Siri gör Jonas att kompostexperiment.