Titta

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Om UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Vatten blir en allt viktigare faktor när det gäller arkitektur och stadsplanering. Den globala uppvärmningen har skapat ett klimat där städer och samhällen måste vara beredda på att ta hand om allt större vattenmängder. Men hur ska det gå till? I ett antal föreläsningar diskuteras här framtidens utmaningar med arkitekter och forskare från vattennära städer som London, Seattle och Göteborg. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden : Vattnet som globalt hotDela
 1. Jag ska prata om min passion -
  vatten. Under fyra år har jag jobbat-

 2. -hos KWR, ett vattenforsknings-
  institut i Nederländerna.

 3. Vi är ett forskningsinstitut
  för vattenföretagen i Nederländerna.

 4. För att få perspektiv
  på våra utmaningar-

 5. -skulle jag vilja börja med en
  rapport från World Economic Forum.

 6. Det handlar om våra utmaningar.
  Alla vet att vi har en finanskris.

 7. Alla vet att vi har hög arbetslöshet.

 8. I förra veckan var jag i Barcelona,
  där hälften av de unga är arbetslösa.

 9. Nummer tre är vatten. Vattenkrisen.
  Vattenbristen som påverkar världen.

 10. Fem är vårt misslyckande med att
  anpassa oss till klimatförändringar.

 11. Om städer inte gör sitt jobb
  ordentligt, får de problem.

 12. Nummer sex har att göra med det.
  Ökningen av extrema väderhändelser.

 13. Nummer åtta har definitivt
  med vatten att göra-

 14. -för 70 % av allt vatten på jorden
  används för konstbevattning.

 15. Matkrisen är alltså mer eller mindre
  det samma som vattenkrisen.

 16. Det här ger oss perspektiv på de
  kommande årtiondenas utmaningar.

 17. Vi börjar med de slutsatser
  vi har dragit under fyra års arbete.

 18. Städer är de huvudsakliga problemen.

 19. Ellen har redan förklarat
  att de också måste skapa lösningar.

 20. Ett aktivt civilsamhälle,
  inklusive den privata sektorn-

 21. -och lokala myndigheter med visioner
  kan hantera vattnets utmaningar.

 22. Men det krävs en långsiktig strategi-

 23. -att man börjar nerifrån och att man
  samarbetar om bra lösningar.

 24. Städer kan lära av varandra.
  Vi har hört termen lärosamarbeten.

 25. Ja, de städer som står inför
  vattnets utmaningar måste samarbeta.

 26. Det ingen vet är att den tid
  vi har på oss minskar väldigt snabbt.

 27. Det här är
  en förenklad bild av en stad.

 28. Städer hanterar människor,
  men också avfall, IT, energi-

 29. -kommunikationer, vatten,
  hus, fabriker, klimatanpassning-

 30. -avloppsvatten och gröna och blå
  områden. Det är en förenklad stad.

 31. De röda delarna ingår i
  EU-kommissionens "smarta städer".

 32. De fokuserar bara på
  IT, energi och kommunikationer.

 33. Förvänta er inte att ni får hjälp
  från EU-kommissionen.

 34. Förväntar er inte heller hjälp
  från era egna statliga myndigheter.

 35. Ni måste göra det själva.
  Och det kan ni.

 36. Det här är några av de trender
  som vi nu ser i städer.

 37. Till att börja med
  befolkningstillväxt och urbanisering.

 38. 2050 kommer
  ungefär 80 % av oss att bo i städer.

 39. I utvecklingsländerna blir det 64 %.

 40. Det som är ännu viktigare
  är hur snabbt det här går.

 41. Varje dag behöver 200 000 människor
  en plats att bo i en stad.

 42. Om Göteborg har
  ungefär en halv miljon invånare-

 43. -innebär det att vi bygger
  tolv Göteborg varje månad på jorden.

 44. Månad efter månad, år efter år.

 45. 2050 kommer det att ha byggts
  5 000 Göteborg till på jorden.

 46. Föreställ er vad det är som händer
  på jorden just nu.

 47. Klimatförändringar. Andra talare har
  pratat om det, så jag tar det kort.

 48. Ja, vattenbrist, översvämningar och
  urbana värmeöar är problem i städer.

 49. Vi har använt mycket vatten
  och vi använder allt mer.

 50. 2030 kommer vi att ha en vattenbrist
  på 40 % på den här jorden.

 51. Sanitet. I Nederländerna,
  eller i Sverige, eller i Norge-

 52. -har vi toaletter och bra kranvatten.

 53. 800 miljoner människor i Kina eller i
  Indien använder stranden som toalett.

 54. Där finns inga toaletter.
  Det leder till många hälsoproblem.

 55. Ungefär fyra miljoner barn
  dör av diarré varje år.

 56. Så ser det ut globalt,
  och vi vet ju också-

 57. -och vi har sett det
  i New York och New Orleans-

 58. -att många städer ligger vid kuster
  och får vattenrelaterade problem.

 59. Om vi kommer tillbaka till
  den här regionen finns en händelse-

 60. -som kommer från en rapport
  från Europeiska miljöbyrån-

 61. -och det är det regnoväder som
  drabbade Köpenhamn den 2 juli 2011.

 62. Det kom bara 150 mm regn.

 63. Det är inte mycket om man jämför
  med tropikerna. Inte mycket alls.

 64. Men det orsakade skador
  för omkring 700 miljoner euro.

 65. Det är ganska mycket pengar,
  till och med för Köpenhamns stad.

 66. Vad är det som händer
  med klimatförändringarna?

 67. Det här är en rapport från IIASA-

 68. -där de har beräknat kostnaderna
  för översvämningar i Europa.

 69. Nu är det cirka fem miljarder per år-

 70. -men det kommer att öka
  till 23,5 miljarder år 2050.

 71. Inte bara det, utan frekvensen för
  stora väderhändelser kommer att öka-

 72. -från vart sextonde år
  till vart tionde år.

 73. Det innebär att skadorna varje år
  kommer att öka med åtta gånger.

 74. För politikerna här är tumregeln:
  Tio gånger dyrare 2050.

 75. Kostnaderna är enorma.

 76. Under Katrina miste många människor
  livet och det blev enorma skador.

 77. Detsamma gäller Sandy,
  som också orsakade stora skador.

 78. Som tur är
  var det inte lika många som dog.

 79. Det kan hända att fördelarna med att
  anpassa sig till klimatförändringar-

 80. -kan överstiga skador på byggnader
  och ekonomiska kostnader.

 81. Städer måste vara beredda.

 82. Det folk inte vet är hur dyrt det är
  med vatteninfrastruktur.

 83. Det här är en rapport från UNEP,
  som beräknar vad det kostar-

 84. -att renovera gamla städer
  och bygga nya mellan 2005 och 2030.

 85. Huvuddelen av infrastrukturen
  har med vatten att göra.

 86. Dricksvatten och avloppsvatten
  samt reningsanläggningar.

 87. Resten är energi,
  järnvägar, flygplatser och hamnar.

 88. Därför är det inte är så bra att
  EU-kommissionen inte har tagit med-

 89. -vatten, avlopp och klimat-
  förändringar i sina "smarta städer".

 90. Här ser ni vilken skala vi pratar om.

 91. Jag är biolog,
  så vi kan prata om generationstid.

 92. Bakterier lever i några timmar
  innan de förökar sig.

 93. Alger, en dag eller mer.

 94. Vattenloppor, som på bilden, lever
  i tio dagar innan de förökar sig.

 95. Sniglar, hundra dagar.
  En råtta, ett år. Människor, 25 år.

 96. Mellan råttor och människor
  finns politikerna.

 97. Deras generationstid är ungefär
  fem år. De ser bara till nästa val.

 98. Om vi pratar om städer
  pratar vi om hundra år eller mer.

 99. Den här bilden känner Per-Arne igen.
  Vi tog den förra året i Istanbul.

 100. Det är Istanbuls cisterner, en över
  tusen år gammal vattenanläggning.

 101. Städer har lång generationstid.

 102. Mitt budskap till politiker är:

 103. Om ni pratar om er stad,
  tänk inte bara på nästa val-

 104. -utan tänk i stället på framtiden
  för era barn eller era barnbarn.

 105. Det är det tidsperspektiv
  som vi måste jobba med.

 106. Vad behöver vi i städer?
  Alan har redan sagt det bra.

 107. Vi måste veta vad som pågår i städer.
  Det behövs en baslinje.

 108. Jag ska prata mer om det.
  Efter att ha fastställt sin baslinje-

 109. -måste städerna bestämma
  vilka mål de har.

 110. Tänker du göra nåt åt de skador
  som kommer, som i Köpenhamn?

 111. Vad ser du framför dig för scenarier?

 112. Hur kan du utveckla strategier
  för att hantera allt det här?

 113. Om du har gjort det,
  vad har du för handlingsplan-

 114. -och hur tänker du verkställa,
  övervaka och utvärdera den?

 115. Det här är en långsiktig process,
  där städer måste börja agera.

 116. Vi har utvecklat en snabb process
  för att få fram en baslinje.

 117. Vi gjorde det genom att samla in
  indikatorer under åtta rubriker.

 118. Vattensäkerhet, vattenkvalitet,
  dricksvatten, sanitet-

 119. -infrastruktur, klimatrobusthet,
  biologisk mångfald och styre.

 120. Alla tidigare talare
  har pratat om attraktionskraft.

 121. Björn och Sandra pratade om det,
  och det gjorde även Ellen.

 122. Folk tycker om att bo nära vattnet.
  De vill bo i attraktiva städer-

 123. -så städers attraktionskraft är
  viktigt. Det ökar fastighetsvärdet.

 124. Om du har ett hus i ett fint område
  nära vattnet blir det värt mer.

 125. Vi använder data från webbsidor,
  statliga och lokala verk och städer.

 126. Vi rangordnar dem väldigt enkelt,
  så att politiker kan förstå.

 127. Noll är problem, tio är inga problem
  och blått är bra. Jag ska strax visa.

 128. Vi sammanfattar också
  i ett index som vi kallar BCI-

 129. -som helt enkelt är
  medelvärdet på 24 indikatorer.

 130. De ansvariga är med på ett
  interaktivt sätt tidigt i processen.

 131. Det är en interaktiv process.

 132. Nu ska jag visa bara fyra städer.

 133. Dar Es Salaam i Tanzania, Istanbul-

 134. -Köpenhamn och Malmö.

 135. Jag vill tacka Misagh Mottaghi och
  Henrik Aspegren för hjälpen i Malmö.

 136. Det här är Dar Es Salaam,
  som ligger i Tanzania-

 137. -och är en av världens
  snabbast växande städer.

 138. Nu har den tre miljoner invånare,
  men om tio år blir det sex miljoner.

 139. En fördubbling i storlek inom tio år.

 140. Ni ser här att de har mycket kvar
  att göra med läckande vattensystem-

 141. -för att få fram vatten
  till stadens invånare.

 142. När det gäller avloppsvatten,
  vattenrening och sanitet-

 143. -har de inte ens börjat.
  Avloppsvattnet spolas ut i havet.

 144. De anpassar sig inte
  till klimatförändringar-

 145. -men man kan inse
  att det kommer att bli stora problem-

 146. -om de inte anpassar sig
  till de förändringar-

 147. -som kommer av urbanisering
  och klimatförändringar.

 148. Det här är Istanbul.

 149. Jag tror att det är
  Europas enda megastad.

 150. Just nu har den 14 miljoner invånare,
  enligt den officiella siffran.

 151. Om man pratar med taxichaufförer
  säger de 16-17 miljoner.

 152. Jag vet inte, men det är mycket folk.

 153. De har gjort ett bra jobb med att få
  vatten till staden, men staden växer-

 154. -och de har redan problem
  med att få in vatten i centrum.

 155. Vattnet pumpas
  från en reservoar 18 mil bort-

 156. -till den här enorma staden.

 157. Klimatförändringar, speciellt torka,
  kommer att påverka Istanbul-

 158. -så de står inför stora utmaningar.

 159. Men jag är imponerad
  av vad Istanbul redan har gjort.

 160. Det här är Köpenhamn.
  Det är lite mer avancerat.

 161. Det finns saker att göra
  med energi- och näringsåtervinning-

 162. -men de är på rätt väg, och ni kommer
  nog att höra mer om det i morgon.

 163. Det här är Malmö. Vi hade en lång
  diskussion om näringsåtervinning.

 164. Det är för att man i Sverige får
  använda avloppsslam inom jordbruket-

 165. -men i Nederländerna
  är det förbjudet.

 166. Vi får inte använda avloppsslam i
  jordbruket på grund av tungmetaller-

 167. -och bioackumulering
  av giftiga kemikalier och läkemedel-

 168. -så allt avloppsslam
  torkas och oftast bränns det.

 169. Hur skulle det se ut
  om alla städer skulle samarbeta?

 170. Om vi kunde få bra resultat överallt?
  Då skulle bilden se ut så här.

 171. Det betyder att med nuvarande teknik
  kan vi ta ett stort steg framåt-

 172. -men det som verkligen behövs
  är att städer samarbetar-

 173. -och öppnar upp sina data och
  delar med sig av sina erfarenheter.

 174. Vi behöver att städer samarbetar-

 175. -och bra sammankomster,
  som den vi just nu är på i Göteborg-

 176. -men med många städers borgmästare
  som kan prata om framtiden.

 177. Vi har gjort 30 städer nu,
  senast London och Helsingfors.

 178. Röda städer ligger utanför Europa-

 179. -och de blå städerna
  är de som har fått bra resultat.

 180. Det handlar inte om bra eller dåligt,
  utan det är början på en förändring-

 181. -och det är städerna själva
  som måste börja prioritera.

 182. De kan använda våra data
  för att prata om framtiden-

 183. -ställa upp mål
  och skapa en verkställandeplan-

 184. -för att spara pengar, rädda liv och
  få bättre livskvalitet i sina städer.

 185. Jag vill visa det stora perspektivet
  också, efter våra studier.

 186. Det här är några samband
  som vi hittade.

 187. Bra städer är städer
  med ett aktivt civilsamhälle-

 188. -med stort frivilligdeltagarindex.

 189. Bra städer är städer där de lokala
  myndigheterna har höga ambitioner-

 190. -när det gäller vattnets kretslopp.

 191. Bra städer är städer
  som har råd att göra investeringar-

 192. -men det handlar egentligen inte
  om pengar, utan om planering.

 193. Städer måste ha ett effektivt styre.

 194. Det sista är data från Världsbanken.
  Jag vill visa det sambandet.

 195. Det här är sambandet mellan Blue City
  Index och myndigheternas ambitioner.

 196. Det är väldigt lovande, för det visar
  att städer kan göra nåt om de vill.

 197. Jag tänker göra en kort
  sammanfattning av mina slutsatser.

 198. Det här är min sista bild.

 199. Jag vill att städer
  tar sitt ansvar för framtiden-

 200. -och pratar med grannstäder
  och börjar investera i anpassningar-

 201. -som bygger på en långsiktig plan
  - tyvärr, politiker - och strategi-

 202. -och genom att dela med sig av sina
  erfarenheter. Det är vår slutsats.

 203. Jacqueline McGlade, den tidigare
  chefen för Europeiska miljöbyrån sa:

 204. "Ju längre politikerna väntar,
  desto dyrare blir anpassningarna"-

 205. -"och faran för medborgarna och
  för ekonomin ökar ständigt." Tack.

 206. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vattnet som globalt hot

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Världens storstäder står inför enorma utmaningar. En bra stad är en stad som har gott om pengar att satsa vatteninfrastrukturen, menar Kees van Leeuwen, vattenforskare från Holland, i denna föreläsning. När jordens städer växer skapas utmaningar som kräver stora visioner, och få anar hur oerhört dyrt det är med infrastruktur för vatten. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling
Ämnesord:
Förvaltning, Geofysik, Infrastruktur, Meteorologi, Naturvetenskap, Samhällsplanering, Samhällsvetenskap, Teknik, Teknisk hygien, Vatten, Vattenbyggnad
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Det nya Göteborg

Björn Siesjö, stadsarkitekt, talar om Göteborgs utveckling som hållbar stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Att bygga för stormen

Sander Schuur från White Architects berättar om arbetet med att skapa en urban social plats i Arverne East längs havslinjen Queens, New York - ett område som är känsligt för stormar. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Domen över Dordrecht

Orkanen Katrina fungerade som en väckarklocka för hela Holland, berättar Ellen Kelder i denna föreläsning. Hon arbetar med en beredskapsplan för översvämningar i staden Dordrecht. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Vattnet som globalt hot

Föreläsning med Kees van Leeuwen, vattenforskare från Holland, som menar att en bra stad är en stad som har gott om pengar att satsa vatteninfrastrukturen. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Ett översvämmat London

Phil Stride, projektchef för Thames Tideway Tunnel, berättar om Londons stora problem med att hantera vatten och avlopp. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Den urbana idén om vatten

Idén om den smarta framtidsstaden saknar ofta ett vattenperspektiv, menar Richard Ashley, professor vid Sheffields universitet. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Två städer en utmaning

Hur skapar man en stad som är lika tilltalande i regn som i sol? Steve Moddemeyer arbetar med just den utmaningen. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Hamburgs Blå Nätverk

Hamburg står inför stora utmaningar för att staden ska kunna hantera allt regnvatten i de pågående klimatförändringarna. Föreläsning med Elke Kruse, landskapsarkitekt på universitetet i Hafen City. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

En världsledande stadsdel

Greg Morrison, professor vid Chalmers universitet, berättar hur Johanneberg i Göteborg ska bli en av världens mest resurseffektiva stadsdelar. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

En klimatkatastrof i Köpenhamn

Hur förbereder man sig för en framtid med tvära kast i klimatet? Föreläsning med Lykke Leonardsen, chef för klimatenheten i Köpenhamns stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Klimatsmarta kommuner

Fem kommuner delar med sig av sina erfarenheter från sitt miljöarbete. Det handlar om allt från snabbladdare för elbilar i Kungälv och lägenhetshus i trä i Borås till en konsumtionsfri månad i Örebro - något som skapade en viss irritation bland invånarna. Medverkande: Karolin Södermark, miljö- och energiplanerare Kungälv kommun, Anna Bergström, centrumledare för återbruksgallerian i Eskilstuna, Hanna Dufva, enhetschef Örebro kommun, Susanne Arneborg, energisamordnare Borås kommun, och Peter Rydberg Krahl, projektledare klimatprogram Göteborgs stad. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konsten att konsumera rätt

Hur påverkar egentligen vår konsumtion klimatet? Och hur mäter vi detta? Hanna Brolinson och Joanna Dickinson, båda klimathandläggare Naturvårdsverket, diskuterar här styrmedel för minskat bilresande, hur man ska bygga för att det ska vara nära till service samt rep-avdrag och miljömärkning på pensionssparande. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.