Titta

UR Samtiden - Rädd eller förberedd?

UR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Om UR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Föreläsningar och diskussioner från konferensen "Rädd eller förberedd? - så skapar skolan handlingskraft och framtidstro". Det handlar om skolans förutsättningar att ge unga människor framtidstro och verktyg att forma en hållbar framtid. Nya krav ställs på skolledare och lärare som är nyckelpersoner för att förändra situationen. Inspelat den 7 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Till första programmet

UR Samtiden - Rädd eller förberedd? : Lärande för hållbar utveckling i UmeåDela
 1. Nu ska vi få höra lite grann
  om en politisk vision-

 2. -för lärande för hållbar utveckling.
  Varsågod.

 3. Det var det som efterfrågades.
  Hur gör vi i Umeå?

 4. Jag fick förtroendet att leda för-
  och grundskolan i Umeå valet 2002.

 5. Jag är socialdemokrat.

 6. Där började det. Jag hade med mig
  det här med arbete för hållbarhet.

 7. Jag hade jobbat sju år politiskt före
  detta uppdrag på övergripande nivå.

 8. När jag kom till skolan pågick
  det mycket, och den första-

 9. -jag fick träffa, eller som
  ville träffa och påverka mig-

 10. -var Naturskolans chef, Erika Åberg.

 11. Hon är en drivande kraft i dessa
  frågor. Hon ville träffa mig och sa:

 12. "Maggan, det behövs ett tydligt
  politiskt beslut. Många jobbar"-

 13. -"och har gjort det länge, men
  politiken har inte formulerat mål."

 14. "Vi har ingen övergripande strategi."

 15. Det där tog jag till mig,
  det var jätteviktigt-

 16. -för vi såg ju att det inte
  var alla som jobbade med det här-

 17. -eller som tyckte det var viktigt.

 18. Därför fattade vi ett mål i vår
  verksamhetsplan, så tidigt som 2004-

 19. -att lärande för hållbar utveckling
  skulle integreras i all undervisning.

 20. Vi hade då en skoldirektör
  som var engagerad i de här frågorna-

 21. -Elisabeth Zachrisson, heter hon.
  Hon fick det här beslutet med sig-

 22. -och gick till sina rektorer och
  skolområdeschefer och processade det.

 23. Hur borde vår strategi se ut för
  att vi ska kunna jobba med det här?

 24. Vi var ju övertygade i politiken
  att vi kan besluta vad vi vill, men-

 25. -det garanterar inte att det händer
  något. Hon kom med en strategi-

 26. -att vi ska utbilda
  alla rektorer och skolledare.

 27. Vad handlar det här om?
  Även vi i politiken gick utbildning.

 28. 2006 beslutades att all personal inom
  förskola och skola skulle utbildas-

 29. -och det tror jag är väldigt viktigt,
  att man får en gemensam plattform.

 30. Och rektorerna beslutade gemensamt
  att före 2010-

 31. -skulle alla våra skolor ha ansökt
  om "skola för hållbar utveckling".

 32. Sedan har vi tagit fler beslut.
  Vi har ett nytt planeringssystem-

 33. -och där har vi också
  skrivit in det här målet.

 34. Det finns ju redan i läroplanerna-

 35. -men vi ville trycka på att även för
  oss i Umeå är det här prioriterat.

 36. Inte bara den ekologiska delen,
  utan den sociala och ekonomiska.

 37. Sedan följer vi upp, vi har
  nämnder och är ute på skolorna-

 38. -och då får vi möjlighet att träffa
  elever och diskutera med dem-

 39. -om hur det ser ut på skolan,
  hur de upplever lärandet.

 40. Det är ett bra tillfälle
  för oss att se och höra-

 41. -och eleverna är väldigt tydliga.
  Man ser att det finns i arbetet.

 42. Det har också gett kringeffekter.
  I och med att man börjar jobba-

 43. -och en del skolor, Tomtebo
  och det område där Pian jobbar-

 44. -har gått före och då blir det också
  "Våra lokaler fungerar inte."

 45. "Vi kan inte källsortera,
  det fungerar bara inte."

 46. Ja, vad måste vi göra då?

 47. Maten, vi har ansvaret för
  all måltidshantering i kommunen.

 48. Vi ska ha mer ekologiska produkter
  och närproducerat.

 49. Då startar också den processen från
  skolan, så får man i gång arbetet-

 50. -kommer en massa andra frågor
  och innan jag släpper in Pian så-

 51. -är jag ju också stolt över att vi
  precis har invigt en förskola i Umeå-

 52. -som har ett genomgripande genustänk
  och är byggt som ett passivhus.

 53. Vad jag förstår så finns det nästan
  inga offentliga lokaler i Europa-

 54. -som är passivhus,
  så det ska också bli spännande.

 55. Allting där kan återanvändas.
  Fantastisk lokal, kom och titta.

 56. Men som sagt,
  det är verksamheten som gör det.

 57. Jag brukar säga så här: Vi har
  samma uppdrag, men olika roller-

 58. -så vi har jobbat för transparens
  mellan politik och skolverksamhet-

 59. -att man ska känna
  att det här gör vi tillsammans.

 60. Jag heter Pian Rosell och är
  skolområdeschef i Tomtebo skolområde.

 61. Där har jag haft uppdrag som både
  förskolechef och rektor senaste åren.

 62. Jag tänker att det här arbetet
  kan aldrig drivas av bara eldsjälar.

 63. Vi måste ha ett långsiktigt arbete
  där vi får med ledare och personal-

 64. -och det tycker jag vi har fått
  stöd av från politiken i vår kommun.

 65. Vi har jobbat med Skolverkets
  utmärkelse och med Grön flagg-

 66. -och jag tycker det är bra
  instrument som en ledstång.

 67. Självklart ska det inte vara
  ett quick-fix man bara bockar av-

 68. -utan det måste grunda sig
  i den verksamhet man har-

 69. -och all personal ska vara med,
  alla som jobbar i våra verksamheter.

 70. Jag tror inte heller att ett
  politiskt beslut kan driva frågorna-

 71. -på en skola, utan man måste ha
  ett engagemang underifrån.

 72. Men ett politiskt beslut
  kan göra att det blir kraftfullt-

 73. -och att alla kommer med, för vi vill
  att alla skolor ska vara med.

 74. Det här är ett exempel från mitt
  skolområde. När jag skulle göra den-

 75. -så såg jag ju också att redan 1992
  när bostadsområdet skulle byggas-

 76. -och när förskolan och skolan skulle
  planeras fanns ett politiskt beslut-

 77. -att frågorna skulle vara viktiga
  och jag tror att det också-

 78. -påverkade rekryteringen av den
  första skolledaren till vårt område-

 79. -som i sin tur
  har följt med hela vägen.

 80. Det använder vi oss av
  när vi rekryterar personal.

 81. Då är lärande för hållbar utveckling
  en del i rekryteringsprocessen.

 82. Detta är ett exempel på en rad
  olika aktiviteter vi har sysslat med-

 83. -självklart pågår det mer
  och det som är integrerat i-

 84. -undervisningen för varje enskild
  lärare är ju många olika saker.

 85. Men det är det som visar att vi har
  jobbat länge och att vi jobbar på.

 86. Det fortsätter. Ibland har vi trott
  att det ska rulla på av sig själv-

 87. -nu är vi så bra på det, nu behöver
  vi inte ha något som stödjer det-

 88. -men så är det inte, utan vi måste
  ganska ordentligt ha med det-

 89. -i vårt systematiska kvalitetsarbete,
  att det här ska rulla på-

 90. -med stöd från skolledning. Då är det
  politiska beslutet viktigt för oss-

 91. -för då tappar vi inte bort det här.

 92. De sista åren sa även Maggan
  att vi gjorde ett omtag-

 93. -och det har gjort att vi
  startade ett nätverk förra året-

 94. -ett nätverk för skolor och förskolor
  i kommunen. Jag var först skeptisk-

 95. -för jag tänkte ett nätverk på flera
  hundra personer, hur ska det fungera?

 96. Men det fungerar alldeles utmärkt.
  Nätverket har fyra träffar om året-

 97. -med minst två representanter
  från varje enhet.

 98. Där är det både kompetensutveckling
  och erfarenhetsutbyte.

 99. Allt det här styrs av vår Naturskola
  som samordnar och hjälper oss.

 100. Till sin hjälp har Naturskolan
  en referensgrupp-

 101. -med rektorer och skolområdeschefer
  från alla våra 13 områden.

 102. Så ser ni också att det finns en rad
  andra insatser som vi får hjälp med-

 103. -för varje enskild skola mäktar inte
  med att få det här att rulla på.

 104. Jag ska avsluta med
  framgångsfaktorer.

 105. Att vara uthållig, man måste jobba på
  många år. Det är inget quick-fix.

 106. Vi måste få stöd på alla nivåer,
  både med kompetensutveckling-

 107. -och att ha ett bra kvalitetsarbete,
  och det gäller att vara systematisk-

 108. -att få in det
  i våra dokument och arbetsplaner-

 109. -så att vi utvärderar det här
  och ser att det fortsätter. Tack.

 110. Tack, Margaretha och Pian.
  Behöver varje kommun formulera mål-

 111. -och konkretisera rikets drömmar,
  till mer specifika, kommunala...

 112. Är de dokumenten viktiga
  för skolans utveckling?

 113. Jag tror att just de här områdena
  man kan tycka är röret på sidan om-

 114. -för det var tydligt
  när jag började träffa skolor.

 115. Så var det det här med jämställdhet,
  ska vi också jobba med-

 116. -och så ska vi jobba med det här,
  att det har inte en naturlig plats-

 117. -även om det ska genomsyra och
  finns tydligt i styrdokumenten-

 118. -så är det ändå inte självklart.
  Vi diskuterar det ganska mycket.

 119. "Ska vi upprepa det här?" I det här
  fallet tror jag det har varit bra-

 120. -och att man framför allt tar fram
  en strategi för hur ska vi jobba-

 121. -och att det är kontinuitet och
  att vi frågar efter vad som händer.

 122. Det vi kan se är att... Det är inte
  alltid vi har så mycket pengar-

 123. -det är väl en ständig bristvara
  så om man inte är riktigt engagerad-

 124. -kan det vara det här
  man vill klippa bort.

 125. Vilket dokument rekommenderar du
  kommunerna att formulera?

 126. Vi har ett enkelt mål. Vi som
  skolhuvudmän i Umeå kommun-

 127. -för oss är det jätteviktigt
  att det här genomsyrar allt.

 128. Ger ni extra resurser? Styr ni det
  med pengar eller utbildning?

 129. Vi har ju Naturskolan, som ju är och
  har varit en motor på många sätt.

 130. Sedan skulle man vilja ha ännu mer
  pengar, men det finns ändå resurser.

 131. Så att i övrigt har vi inte
  skickat ut extra pengapåse-

 132. -utan det måste hålla över tid,
  så även om vi får tuffare tider-

 133. -så ska det vara så implementerat
  att man vill jobba med det ändå.

 134. Pian, vad skulle du önska dig
  utifrån systemstöd?

 135. Eller känner du att ni kan blåsa på
  och att det är bra som det är?

 136. -Vi har ett bra stöd i dag.
  -Från vem?

 137. Från vår skolhuvudman, men jag tycker
  också att Skolverkets utmärkelse-

 138. -är ett bra instrument för oss, och
  jag önskar att det vore mer levande.

 139. -Utmärkelsen?
  -Den som Skolverket har.

 140. -Den är inte så prioriterad.
  -Du vill ha den mer prioriterad.

 141. -Vad ger den för effekt?
  -Den visar alla tre perspektiven.

 142. Man har någonting att hålla sig till,
  vad som är viktigt att jobba med.

 143. Sedan räcker naturligtvis inte det,
  det får inte bara vara det.

 144. Har du någon dröm?
  Vad står högst upp på önskelistan?

 145. -Ja, det var ju en svår fråga.
  -Den kan vi återkomma till.

 146. Jag tackar Umeå för detta,
  vi ska snart gå vidare till Malmö.

 147. Textning: Charlotte Arwedsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Lärande för hållbar utveckling i Umeå

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Margaretha Rönngren är ordförande i för- och grundskolenämnden i Umeå. Tillsammans med Pian Rosell, skolområdeschef, föreläser hon om hur man gjorde för att implementera lärande för hållbar utveckling i skolan i Umeå. De berättar om arbetet från vision till utbildning av alla och genomförande i praktiken. Inspelat den 7 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Ämnen:
Miljö, Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Hållbar utveckling, Miljöfrågor, Miljövårdsundervisning, Skolan, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Handlingskraft och framtidstro

Johanna Sandahl är ordförande för Naturskyddsföreningen. Hon föreläser här om vad som krävs för att bygga framtidens skola så att eleverna får tillräcklig kunskap om hållbar utveckling. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Hållbar skola

Erica Andrén är rektor och ledamot i förbundsstyrelsen Sveriges Skolledarförbund. Hon berättar om vikten av trygghet och bra utbildning i skolan för att motverka utanförskap. Inspelat den 7 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Hur ska skolan ligga i framkant?

Diskussion om hur skolan och utbildningen kan vara i fas med samhällsutvecklingen och omvärlden. Medverkande: Bi Puranen, Carl Bennet och Sofia Rasmussen. Moderator: Svante Axelsson. Inspelat den 7 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Lärande för hållbar utveckling påverkar PISA-resultaten

Anders Jidesjö forskar om ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i världen. Här redovisar han några nyckelresultat som säger något om hur skolan kan göras till en mer relevant plats för kunskap. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Utbildningens funktion i ett hållbart samhälle

Paneldiskussion om strategier för att göra utbildning relevant för eleverna. Medverkande: Helen Ängmo, Skolverket; Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm och Maria Jarlsdotter, Malmö Latin. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Skolans roll för en hållbar utveckling

Helen Ängmo är överdirektör för Skolverket. Hon föreläser om att omsätta idéer om hantering av världens miljöutmaningar i handling och att lyckas arbeta för hållbar utveckling. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Från idé till praktik - ett decennium av lärande för hållbar utveckling

Karolina Sandahl är lärare och Pernilla Ericols är rektor på Globala gymnasiet i Stockholm. De berättar här om hur skolan startade. Skolans fokusområde är hållbar utveckling och ett av målen med undervisningen är att eleverna ska förstå världssituationen. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Implementering av lärande för hållbar utveckling och skolans organisation

Anna Mogren forskar på Karlstad universitet. Hon har undersökt i vilken omfattning svenska skolor har implementerat lärande för hållbar utveckling under de senaste tio åren. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Lärande för hållbar utveckling i Umeå

Margaretha Rönngren är ordförande i för- och grundskolenämnden i Umeå. Tillsammans med Pian Rosell, skolområdeschef, föreläser hon om hur man gjorde för att implementera lärande för hållbar utveckling i skolan i Umeå. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Utmaningar och möjligheter för lärarutbildningen

Diskussion om hur lärosätena i Sverige ska kunna påverka lärarna att få den kompetens som behövs för att kunna undervisa i hållbar utveckling. Medverkande: Anders Olsson, Örjan Hansson och Hans Adolfsson. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Vad behöver eleverna och vad får de?

På uppdrag av UNESCO har Ulla Lindqvist arbetat med en studie om sambanden mellan hållbar utbildning och så kallad quality education. Här berättar hon om sin rapport Framtidens utmaningar. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Så arbetar Sveriges bästa miljökommun med skola

Eva Ahlgren berättar hur Malmö arbetat för att bli Sveriges bästa miljökommun. Peter Pripp berättar om Malmö latinskolas arbete som Modellskola. Gunilla Håkansson, Maria Göransson och eleverna Timbe Liveröd, Stina Josefsson, Hugo Lindbäck och Ika Jakse Injac berrättar om projektet Visionörerna. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Ungas delaktighet och medansvar

Paneldiskussion om ungas delaktighet i skolans förändringsarbete för att skapa hållbara samhällen. Medverkande: Mimmi Garpebring, Mattias Hallberg, Sara Vikström Olsson och Bastian Anvelid Uller. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur ska vi kunna återvinna begagnade kläder?

Forskaren Tom Nilsson talar om hur konsumtionen av kläder har ökat dramatiskt under senare årtionden. Detta trots att kläder har ett högt miljöavtryck som innebär att det går åt stora mängder kemikalier, vatten, landareal och energi för att framställa. Hur ska denna trend kunna brytas och istället skapa ett kretslopp där kläderna återvinns och blir till kläder igen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellsorterat

Höghusbonden

Kjell har bjudit in sig själv till Eva Källander, även kallad höghusbonden. Hon bor i en tvåa i Uppsala och odlar stora delar av den mat hon behöver, antingen i hemmet eller på en liten kolonilott. Kjell får odlingstips och provsmaka. Vi får också höra hur det går till när 45 000 måltider ska tillredas och serveras i Uppsala kommun. Och Ida från Agenda 2030-delegationen berättar om agendans första och andra globala mål: att utrota fattigdom och att utrota hunger.