Titta

UR Samtiden - Rädd eller förberedd?

UR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Om UR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Föreläsningar och diskussioner från konferensen "Rädd eller förberedd? - så skapar skolan handlingskraft och framtidstro". Det handlar om skolans förutsättningar att ge unga människor framtidstro och verktyg att forma en hållbar framtid. Nya krav ställs på skolledare och lärare som är nyckelpersoner för att förändra situationen. Inspelat den 7 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Till första programmet

UR Samtiden - Rädd eller förberedd? : Handlingskraft och framtidstroDela
 1. Hej!

 2. Jag vill
  att ni tänker er tillbaka till 1992.

 3. 22 år sen, vad ni gjorde då.

 4. Själv var jag 18 år.
  Jag hade precis gått ut gymnasiet-

 5. -och Rio-konferensen
  hade precis ägt rum.

 6. Det var då världens ledare enades om att
  fattigdom och miljöproblem-

 7. -inte kan lösas vart och ett för sig,
  utan måste ses i ett sammanhang.

 8. Att lösningarna finns
  i skärningspunkten mellan ekologin-

 9. -ekonomin
  och den mänskliga välfärden.

 10. Jag hade sen högstadiet
  törstat efter kunskap om sambanden-

 11. -om att förstå de här problemen
  och att få hopp om framtiden.

 12. Det blev också min ledstjärna
  genom universitetsutbildningen.

 13. Jag ville vara rustad för framtiden.

 14. Jag heter Johanna Sandahl och är
  ordförande i Naturskyddsföreningen.

 15. Välkomna till den här konferensen-

 16. -som vi arrangerar
  med Sveriges skolledarförbund.

 17. Svante och Kitty har sagt det redan. Vi
  är så glada att fylla Rival i dag.

 18. Det är helt fantastiskt
  att så många är här.

 19. Det är otroligt. Alla är ju här.

 20. Alla aktörer som behövs
  för att bygga en skola för framtiden-

 21. -och för att ta det konstruktiva samtal
  vi vill ha i dag.

 22. Ett konstruktivt samtal
  om vilka förutsättningar som krävs-

 23. -för att vi ska bygga en skola
  som kan bygga en framtid-

 24. -där alla människor har kunskaper,
  färdigheter, perspektiv-

 25. -och värderingar som krävs för att
  vi ska få till en hållbar utveckling.

 26. Mina barn går i skolan i dag.
  De och deras kompisar kommer att bli-

 27. -morgondagens beslutsfattare
  och morgondagens medborgare.

 28. Vissa dagar slås jag extra mycket av hur
  otroligt viktigt det är-

 29. -att de
  får insikten om de stora problemen-

 30. -att de får insikten om lösningarna och
  att de får hopp om framtiden.

 31. Häromdagen var det en sån dag
  då FN:s klimatpanel-

 32. -kom med ännu en rapport
  som med all önskvärd tydlighet-

 33. -visar hur otroligt bråttom det är att
  minska utsläppen.

 34. Att vi måste agera nu för
  att undvika de värsta konsekvenserna-

 35. -som följer
  i klimatförändringarnas spår.

 36. En sån där dag blir det så uppenbart-

 37. -att trots att vi har kunskapen och
  lösningarna så händer det för lite.

 38. Det händer alldeles för lite.

 39. Det blir uppenbart
  att det som framför allt saknas-

 40. -är modiga, kloka
  och handlingskraftiga beslutsfattare-

 41. -och medborgare.

 42. I Naturskyddsföreningen
  har vi många mål och visioner.

 43. Vi vill rädda naturen,
  skydda människors hälsa-

 44. -och verka för global solidaritet.

 45. Vi vill att de svenska utsläppen av
  växthusgaser ska vara nära noll 2030.

 46. Vi vill stärka den biologiska mångfalden
  på land och i hav-

 47. -och vi vill att barnen
  ska få växa upp i en giftfri miljö.

 48. Vi har en vision om en skola-

 49. -där eleverna inte bara får insikt
  i vad som måste göras-

 50. -utan också är beredda att göra det.

 51. Vi tror på framtiden
  och på framtidens beslutsfattare.

 52. Därför engagerar vi oss i skolan.

 53. Det är inget nytt. Det har vi gjort
  i mer än ett halvt sekel.

 54. I dag är vi engagerade
  i olika sammanhang i skolan-

 55. -som "skogen som klassrum", där vi i
  samarbete med Naturskoleföreningen-

 56. -har fortbildat över 6000 pedagoger
  i utomhuspedagogik.

 57. Vi har utvecklat och sprider nu-

 58. -det webbaserade läromedlet "Energi-
  fallet" till Sveriges grundskolor-

 59. -och har med Malmö stad och högskola,
  elever, lärare och skolledare-

 60. -startat projektet "Modellskolan"
  på Malmö latin-

 61. -som vi hoppas ska spridas
  till hela landet, förstås.

 62. Vi vill mer, och därför har vi
  den här konferensen.

 63. Vi vill ta ett till steg,
  och försöka kartlägga-

 64. -och hitta förutsättningarna-

 65. -för att svensk skola på allvar ska
  kunna bidra till en hållbar framtid.

 66. Nåt som är fint är
  att grundförutsättningarna finns där.

 67. I internationella
  och nationella styrdokument-

 68. -finns det en väldigt tydlig signal om
  vad som bör ske.

 69. Men, som i så många andra sammanhang,
  saknas implementeringen fullt ut.

 70. Vi tycker att det är dags
  att växla upp. Vi har fyra krav.

 71. För det första: Vi tror på
  ett obligatoriskt hållbarhetslyft-

 72. -för kommuner, friskolor,
  lärare och skolledare.

 73. FN, EU, Unesco och Sveriges riksdag
  har vid upprepade tillfällen-

 74. -pekat på vikten av
  lärande för hållbar utveckling.

 75. Det har fått ett stort utrymme
  i den svenska skolans läroplaner-

 76. -och ingår i skolans kunskapskrav. Men
  det händer ju för lite.

 77. Det behövs mer stöd
  och kompetensutveckling.

 78. Vi vill att regeringen
  ger Skolverket i uppdrag-

 79. -att möjliggöra en fyraårig nationell
  satsning. Ett hållbarhetslyft.

 80. För det andra: Det är uppenbart att det
  som Skolinspektionen granskar-

 81. -också är det som skolorna
  väljer att prioritera att stärka.

 82. Vi vill att Skolinspektionen
  ges ett särskilt uppdrag-

 83. -att särskilt granska
  även lärande för hållbar utveckling.

 84. För det tredje:

 85. Det är så klart otroligt viktigt
  att alla nyutexaminerade lärare-

 86. -har fullgoda kunskaper, så eleverna kan
  nå målen i skolans styrdokument.

 87. I högskolelagen finns det
  en bestämmelse, som säger:

 88. "Högskolorna skall främja
  en hållbar utveckling"-

 89. -"som innebär att nuvarande
  och kommande generationer"-

 90. -"tillförsäkras
  en hälsosam och god miljö"-

 91. -"ekonomisk och social rättvisa
  och välfärd."

 92. Vi vill att regeringen ger universitet
  och högskolor i uppdrag-

 93. -att följa högskolelagen
  om lärande för hållbar utveckling-

 94. -och att detta
  konkretiseras i planer-

 95. -för landets lärarutbildningar.

 96. Nu kommer det sista, det fjärde:

 97. Det finns många lärare,
  jag gissar att några sitter här-

 98. -som vill mycket, men som känner att det
  saknas tid, kompetensutveckling-

 99. -och en organisation
  som möjliggör det här.

 100. Kommuner och friskolor måste upprätta
  egna mål och strategier-

 101. -och kvalitetsuppföljning
  som styr skolornas prioriteringar-

 102. -och deras kvalitetsarbete
  med lärande för hållbar utveckling.

 103. Senare i dag ska vi få höra från Umeå
  kommun, hur de har jobbat med det.

 104. Vi vill att regeringen ger uppdrag och
  resurser till Skolverket-

 105. -Skolinspektionen och
  landets högskolor och universitet.

 106. Kommuner och friskolor bör upprätta mål,
  strategier och verktyg-

 107. -för lärande för hållbar utveckling.

 108. Man undrar
  varför det inte händer mer.

 109. Varför händer inte detta redan?
  Kunskapen finns ju där.

 110. Vi vet hur illa det är ställt
  och hur viktigt det är att agera nu.

 111. Skolans styrdokument
  ger en tydlig signal.

 112. Tyvärr pekar det mesta på att lärande
  för hållbar utveckling är eftersatt.

 113. Vi har gjort en egen enkät- undersökning
  i Sveriges kommuner.

 114. Där uppgav nästan alla kommuner att
  målen jag pratade om alldeles nyss-

 115. -för hållbar utveckling
  är tydliga i skolans styrdokument.

 116. Däremot anser de allra flesta,
  eller i alla fall nästan hälften-

 117. -att staten brister i att ge
  förutsättningar för det arbetet.

 118. Man nämner statsbidrag, kompetens-
  utveckling, direktiv och uppföljning.

 119. Enbart fyra av tio kommuner
  har en särskild strategi-

 120. -för att utveckla arbetet
  med hållbar utveckling i skolorna.

 121. Bara var femte kommun-

 122. -har avsatt särskilda medel
  för kompetensutveckling.

 123. Varför är det så här? Det ska vi prata
  om i dag. Det blir spännande.

 124. Är lärande för hållbar utveckling
  luddigt och ogripbart?

 125. Känns det som en pålaga?

 126. Ytterligare nåt som ska pressas in
  i en redan supertjock lärartillvaro.

 127. Handlar det om att kraven på
  att uppnå goda resultat-

 128. -i PISA-undersökningarna
  tagit överhanden?

 129. Eller saknas det politisk vilja?

 130. Nu har vi en ny regering och riksdag.

 131. Naturskyddsföreningens förväntningar på
  dem är som alltid väldigt höga.

 132. I Stefan Löfvens regeringsförklaring
  deklarerades att:

 133. "Vi ska investera
  i människor och miljö."

 134. Vad passar bättre än en satsning
  på lärande för hållbar utveckling?

 135. Utbildningsminister Gustav Fridolin-

 136. -som ska prata snart,
  kanske kan svara på den frågan.

 137. Om 22 år kanske mina barn eller
  deras kompisar står på en konferens-

 138. -och pratar om nåt viktigt,
  och frågar publiken:

 139. "Tänk tillbaka 22 år i tiden,
  till 2014. Vad gjorde ni då?"

 140. Nån av er kanske är där och minns
  den här konferensen i Stockholm-

 141. -med en massa personer
  som delar ett intresse för skolan-

 142. -och ett intresse för
  lärande för hållbar utveckling.

 143. Ni minns
  att ni fick inspiration och kraft-

 144. -att gå vidare med nåt som i alla fall
  jag är helt övertygad om-

 145. -är avgörande för framtiden.

 146. Nu sätter vi i gång. Varmt välkomna!

 147. Nu bygger vi en skola för framtiden.

 148. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Handlingskraft och framtidstro

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Johanna Sandahl är ordförande för Naturskyddsföreningen. Hon föreläser här om vad som krävs för att bygga framtidens skola så att eleverna får tillräcklig kunskap om hållbar utveckling. Dagens barn är morgondagens beslutsfattare. Det är viktigt att de får insikt om de stora problemen, lösningarna och hopp om framtiden. Det finns kunskap och idéer om lösningar på miljöproblemen idag, men arbetet går för långsamt. Sandahl säger att vi måste agera nu om vi ska undvika de värsta konsekvenserna av miljöpåverkan. Inspelat den 7 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Ämnen:
Miljö, Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Hållbar utveckling, Miljöfrågor, Miljövårdsundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skolutveckling, Undervisning, Undervisning i naturvetenskapliga ämnen
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Handlingskraft och framtidstro

Johanna Sandahl är ordförande för Naturskyddsföreningen. Hon föreläser här om vad som krävs för att bygga framtidens skola så att eleverna får tillräcklig kunskap om hållbar utveckling. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Hållbar skola

Erica Andrén är rektor och ledamot i förbundsstyrelsen Sveriges Skolledarförbund. Hon berättar om vikten av trygghet och bra utbildning i skolan för att motverka utanförskap. Inspelat den 7 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Hur ska skolan ligga i framkant?

Diskussion om hur skolan och utbildningen kan vara i fas med samhällsutvecklingen och omvärlden. Medverkande: Bi Puranen, Carl Bennet och Sofia Rasmussen. Moderator: Svante Axelsson. Inspelat den 7 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Lärande för hållbar utveckling påverkar PISA-resultaten

Anders Jidesjö forskar om ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i världen. Här redovisar han några nyckelresultat som säger något om hur skolan kan göras till en mer relevant plats för kunskap. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Utbildningens funktion i ett hållbart samhälle

Paneldiskussion om strategier för att göra utbildning relevant för eleverna. Medverkande: Helen Ängmo, Skolverket; Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm och Maria Jarlsdotter, Malmö Latin. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Skolans roll för en hållbar utveckling

Helen Ängmo är överdirektör för Skolverket. Hon föreläser om att omsätta idéer om hantering av världens miljöutmaningar i handling och att lyckas arbeta för hållbar utveckling. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Från idé till praktik - ett decennium av lärande för hållbar utveckling

Karolina Sandahl är lärare och Pernilla Ericols är rektor på Globala gymnasiet i Stockholm. De berättar här om hur skolan startade. Skolans fokusområde är hållbar utveckling och ett av målen med undervisningen är att eleverna ska förstå världssituationen. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Implementering av lärande för hållbar utveckling och skolans organisation

Anna Mogren forskar på Karlstad universitet. Hon har undersökt i vilken omfattning svenska skolor har implementerat lärande för hållbar utveckling under de senaste tio åren. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Lärande för hållbar utveckling i Umeå

Margaretha Rönngren är ordförande i för- och grundskolenämnden i Umeå. Tillsammans med Pian Rosell, skolområdeschef, föreläser hon om hur man gjorde för att implementera lärande för hållbar utveckling i skolan i Umeå. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Utmaningar och möjligheter för lärarutbildningen

Diskussion om hur lärosätena i Sverige ska kunna påverka lärarna att få den kompetens som behövs för att kunna undervisa i hållbar utveckling. Medverkande: Anders Olsson, Örjan Hansson och Hans Adolfsson. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Vad behöver eleverna och vad får de?

På uppdrag av UNESCO har Ulla Lindqvist arbetat med en studie om sambanden mellan hållbar utbildning och så kallad quality education. Här berättar hon om sin rapport Framtidens utmaningar. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Så arbetar Sveriges bästa miljökommun med skola

Eva Ahlgren berättar hur Malmö arbetat för att bli Sveriges bästa miljökommun. Peter Pripp berättar om Malmö latinskolas arbete som Modellskola. Gunilla Håkansson, Maria Göransson och eleverna Timbe Liveröd, Stina Josefsson, Hugo Lindbäck och Ika Jakse Injac berrättar om projektet Visionörerna. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rädd eller förberedd?

Ungas delaktighet och medansvar

Paneldiskussion om ungas delaktighet i skolans förändringsarbete för att skapa hållbara samhällen. Medverkande: Mimmi Garpebring, Mattias Hallberg, Sara Vikström Olsson och Bastian Anvelid Uller. Inspelat den 7 november 2014. Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Sveriges Skolledarförbund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och miljön

Östersjön är en av världens mest förorenade innanhav. Här berättar fem forskare om sin syn på Östersjöns miljöarbete, från mikroorganismer till algblomning och miljöfarlig djurhållning. Medverkande: Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi och ledamot av Kungl Vetenskapsakademien, Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, Markus Hoffman, agronomie doktor, LRF och Kai Myrberg, ledande forskare vid Finlands miljöcentral och professor vid Klaipeda universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellsorterat

Väder och klimat

Kjell åker till Sörmland och träffar meteorologerna Helen Tronstad och Pererik Åberg, som båda är bekymrade över klimatförändringarna. I Helens torp finns solceller, solfångare, vatten-insamling och jordkällare. Hon har också gjort en klimatsmart långresa och Pererik blir inspirerad. Ida Texell från Agenda 2030-delegationen förklarar hållbarhetsmål nio och tio: "Att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation" och "Att minska ojämlikheten inom och mellan länder".