Titta

UR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

UR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

Om UR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

Zombier, kvantbiologi, extrema hjärnor och kreativa psykoser är temat för den här vetenskapskvällen. Vi får lyssna till kända forskare och filosofer som berättar om annorlunda och förbluffande forskning och osannolika förklaringar. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor : Två av livets stora frågorDela
 1. Varmt välkomna till höstens Pi-symposium
  här i Stockholm.

 2. I kväll får ni möta filosofer och
  forskare i den absoluta frontlinjen-

 3. -av det vetenskapliga kunnandet och den
  mänskliga kunskapens gränser.

 4. Ni får höra varför filosofin är
  viktigare än nånsin i dagens värld.

 5. Ni får höra om hur kvantfysiken kanske
  påverkar biologiska system-

 6. -nånting som man fortfarande är
  precis i början av att undersöka-

 7. -men det finns tecken
  som verkar tyda på det.

 8. Ni får också veta varför kreativa genier
  ofta är lite knasiga-

 9. -nåt som vi kanske visste redan-

 10. -men nu är det också
  empiriskt belagt att det är så.

 11. Vetenskapsjournalister ska berätta
  om zombies och extrema hjärnor-

 12. -och ni kanske tror att vi har tappat
  greppet här, men det har vi inte.

 13. "Den högsta mänskliga aktiviteten
  är att lära sig genom att förstå."

 14. "Att förstå är att vara fri."

 15. De här orden kommer, dock inte
  på engelska, från den första...

 16. Upplysningstidens
  första stora filosof, Baruch Spinoza.

 17. Han verkade egentligen hundra år före
  det vi kallar upplysningstiden.

 18. Men han var pionjär
  för det upplysta sättet att tänka.

 19. Vi är väldigt glada att ha med oss nån
  som går i Spinozas fotspår i dag.

 20. Hon är framstående
  filosof och författare.

 21. Hon har skrivit två underbara
  biografier, en om Spinoza-

 22. -och den andra om
  matematikern och logikern Kurt Gödel.

 23. Hon har dessutom skrivit
  flera skönlitterära romaner.

 24. Hennes senaste bok
  är ännu inte tillgänglig på svenska-

 25. -och heter "Platon och Googleplex
  - Varför filosofin inte försvinner."

 26. Den diskuterar vad som skulle hända om
  Platon kom i dag-

 27. -och applicerade sitt tänkande och sin
  filosofi på våra dagars problem.

 28. Hon är en av mina favoriter
  bland dagens filosofiska tänkare.

 29. En applåd för Rebecca Goldstein.

 30. Jag tänker inte prata
  specifikt om Spinoza i dag-

 31. -men jag tänker prata om förnuftet-

 32. -och de väldigt stora frågor
  som vi har ställt oss.

 33. Det finns två slags väldigt stora frågor
  som vi brottas med-

 34. -när vi försöker förstå saker. Jag
  använder "saker" i vid bemärkelse.

 35. Det är frågor om vad som finns
  och om vad som är viktigt.

 36. Vad finns? Vad är det för universum som
  vi lever i? Var befinner vi oss?

 37. Vad består det av? Vad består vi av?
  Hur ser våra ontologiska möbler ut?

 38. När det gäller vad som är viktigt
  handlar det kanske särskilt om-

 39. -frågorna om huruvida vi är viktiga.

 40. Alla skulle gärna vilja vara viktiga,
  på ett eller annat sätt.

 41. Vi har precis upptäckt vad vi är,
  men vi vill att det ska vara av vikt.

 42. Vi är klumpar av materia
  som vill spela roll.

 43. Religionen och det sekulära förnuftet
  har olika sätt att hantera frågorna-

 44. -om vad som finns
  och vad som är viktigt.

 45. Jag börjar med
  frågorna om vad som finns.

 46. Den religiösa synen, och nu menar jag de
  stora monoteistiska religionerna-

 47. -som har spelat så stor roll
  i vårt släktes kulturella historia-

 48. -i stora delar av världen
  under tvåtusen år.

 49. Den religiösa synen har som grund
  för vad som finns att Gud finns.

 50. Det är lite suddigt,
  men det är liksom passande.

 51. Att Gud finns vore, om det vore sant,
  ett viktigt faktum om vårt universum.

 52. Om Gud fanns skulle det möblera om
  fullständigt i vår ontologi.

 53. Det skulle möblera om hela universum-

 54. -och fylla det med mening,
  mål, design och medvetande.

 55. Enligt religionen är "Gud finns" en stor
  möbel som inte går att flytta.

 56. Det påverkar alla andra
  ontologiska möbleringsval.

 57. Allt som stämmer överens med att
  Gud finns, som okroppsliga själar-

 58. -som får rättfärdiga sig själva
  inför Gud på den yttersta dagen-

 59. -allt som stämmer överens med att Gud
  finns accepteras och allt annat-

 60. -som materialistisk teori
  som avfärdar att vi har själar-

 61. -som bär våra personligheter,
  kommer att avvisas.

 62. Kan det sekulära förnuftet
  säga nåt om vad som finns? Ja.

 63. Det gör det med hjälp av vetenskapen, en
  av förnuftets armar-

 64. -kanske den högra,
  men bara en av dess armar-

 65. -den med vilken förnuftet
  besvarar frågor om vad som finns.

 66. Vetenskapen är det synsätt
  som vi har arbetat fram-

 67. -där vi låter universum själv
  rätta oss när vi har fel.

 68. Det är det som gör
  vetenskapen till vetenskap.

 69. Ursäkta. Den vetenskapliga metoden
  är allt annat än enkel.

 70. Den använder sig av observation, teori,
  intuition, deduktion-

 71. -prediktion och experiment.
  Det är inte bara att följa regler.

 72. Det viktiga med vetenskapen
  är att det alltid finns en möjlighet-

 73. -att vi har fel om vad som finns-

 74. -till och med på den mest grundläggande,
  intuitiva nivån-

 75. -när det gäller rymd, tid,
  kausalitet och identitet.

 76. Det där är Kants tänkarmössa,
  och där har vi de kategorier-

 77. -som Kant menade var så centrala
  att de finns förutbestämda i hjärnan.

 78. De strukturerar vårt tänkande.
  Allt filtreras genom kategorierna.

 79. Det går inte att betvivla det.
  Men faktum är att Kant hade fel.

 80. Vi kan tvivla.
  Vi har förändrat vår syn på-

 81. -vad rymd, tid,
  kausalitet och identitet är.

 82. Det har skett genom vetenskapen.

 83. Man beskyller ofta vetenskapen
  för att vara arrogant-

 84. -och vetenskapsmän
  har ibland haft den egenskapen.

 85. -men vetenskapen
  är egentligen ödmjukheten själv.

 86. Den gör vår ödmjukhet
  till en metodologi.

 87. Den inser hur fel vi kan ha-

 88. -och den gör allt den kan
  för att få naturen att straffa oss-

 89. -och våra felaktiga uppfattningar.

 90. Tror ni att samtidighet är absolut? Att
  det är intuitivt självklart?

 91. Vi får väl se...

 92. Voilà. Relativitetsteorin. Där ser ni
  relativitetsteorins implikationer.

 93. "Vi får väl se..." kan sägas vara
  vetenskapens modell.

 94. Det är en modell
  som räknar med att vi är felbara.

 95. Inget står emot dess granskning.

 96. Till och med att vårt universum
  är unikt ifrågasätts nu.

 97. När vetenskapen går framåt rättar den
  våra förutfattade meningar.

 98. Inget står emot dess granskning, förutom
  det rationella tänkande-

 99. -som gör att vi kan ha vetenskap.

 100. Till exempel antagandet att naturen
  styrs av lagar och regler.

 101. Om vi har en etablerad teori som det
  vetenskapliga samfundet accepterar-

 102. -och den teorin
  gör en förutsägelse som inte stämmer-

 103. -är reaktionen aldrig
  att det har skett ett litet mirakel.

 104. "Vi behöver inte ändra naturlagarna
  för det här enstaka fallet."

 105. Reaktionen blir, om det här
  har dokumenterats ordentligt-

 106. -att det vi tidigare hade
  var en ungefärlig sanning.

 107. De här lagarna kanske inte gäller
  väldigt små partiklar-

 108. -eller partiklar som är väldigt snabba
  relativt ljushastigheten.

 109. Antagandet att naturen följer lagar går
  inte att förändra-

 110. -och det måste vara så
  för att vi ska kunna utöva vetenskap.

 111. Det är så religionen och förnuftet
  svarar på frågan om vad som finns.

 112. Religionen bygger allt
  på att Gud finns-

 113. -och förnuftet lämnar över frågan
  om vad som finns till vetenskapen-

 114. -som bygger allt, inte på specifika
  fakta om hur universum är uppbyggt-

 115. -utan på de normer som följer
  av sånt som bevisbarhet, konsekvens-

 116. -och naturens enhetlighet,
  de normer som gör det möjligt-

 117. -att använda förnuftet
  för att tänka på naturen.

 118. Att tänka så har hjälpt oss
  att komma väldigt långt.

 119. Vi verkar veta
  en hel del om universum.

 120. Nu går jag över till frågan om
  vad som är viktigt, och huruvida vi-

 121. -som så väldigt gärna
  vill vara viktiga, faktiskt är det-

 122. -och i så fall varför. Vad är det som
  gör oss viktiga? Är det nåt vi gör?

 123. Kan vi göra att vi blir viktiga, eller
  är vi födda viktiga?

 124. Är vissa av oss viktigare än andra?

 125. Religionen och förnuftet
  har olika syn på de här frågorna.

 126. Här lämnar inte förnuftet
  över frågan till vetenskapen-

 127. -utan till sin andra arm. Förnuftet har
  två väl fungerande armar.

 128. Vi återkommer till det, men först vill
  jag prata om hur religionen-

 129. -ser på frågan om
  varför vi är viktiga.

 130. Jag koncentrerar mig återigen
  på de abrahamitiska religionerna.

 131. Monoteismens metafysik,
  så som den har sett ut efter Moses-

 132. -är varken konsekvent eller entydig.

 133. Mångtydigheten och motsägelserna har
  gett upphov till fler religioner-

 134. -som alla har sina egna varianter.

 135. De har inte alltid
  gett oss fred på jorden.

 136. Men det som monoteismens metafysik
  faktiskt ger oss-

 137. -är ett tillfredsställande svar
  på varför mänskligt liv är viktigt.

 138. Människor är viktiga för att de är det
  för Gud, skapta till hans avbild.

 139. På hebreiska heter det "betselem
  elohim". "Till Guds avbild."

 140. Den frasen används tre gånger
  i Första Mosebok-

 141. -i det som kallas
  de prästerliga delarna av Tora.

 142. De brukar dateras
  till 500- eller 400-talet f.Kr.-

 143. -vilket är ganska sent
  i Torans tillkomst.

 144. Det är den sista av de tre gångerna som
  frasen uppträder-

 145. -jag tror att det är i Första Moseboks
  nionde kapitel, vers sex-

 146. -som de etiska dimensionerna i frasen
  betselem elohim uppenbaras.

 147. Enligt Bibel 2000:

 148. "Den som utgjuter människoblod, hans
  blod skall utgjutas av människor"-

 149. -"ty Gud gjorde människan
  till sin avbild."

 150. Guds avbild i den mänskliga materian-

 151. -förvandlar den materian till
  nåt viktigt. Det är det som sägs.

 152. Dessutom kan man bli viktigare
  genom att blidka Gud-

 153. -och leva så som ens
  specifika religion kräver.

 154. De kräver naturligtvis olika saker.

 155. Om vi struntar i skillnaderna
  säger de abrahamitiska religionerna-

 156. -att vi är viktiga för att vi är viktiga
  för Gud, som bryr sig om oss-

 157. -så till den grad att han
  observerar alla våra handlingar.

 158. Han verkar nästan ta oss
  på lika stort allvar som vi själva.

 159. Jag växte upp
  i ett väldigt religiöst hem-

 160. -och kände att allt jag gjorde
  var så viktigt för allsmäktige Gud-

 161. -att han skulle märka
  min minsta försyndelse.

 162. Till exempel, erkänner jag nu, om jag
  smakade på en särskild sorts kaka-

 163. -som jag älskade, men som inte hade
  blivit godkänd av rabbinerna.

 164. Det var en Hostess Twinkie,
  om det finns amerikaner här-

 165. -som kommer ihåg Twinkie,
  som jag lustade efter som barn.

 166. Det skulle kalla ner vreden över mig.

 167. Att ha smakat på en sån kaka-

 168. -skulle ha kallat ner
  Gud Sebaots vrede, trodde jag.

 169. Det var verkligen
  en fruktansvärd tanke.

 170. Jag hade inga tvivel på att jag
  var viktig i ett kosmiskt perspektiv-

 171. -och att en sån liten handling
  skulle kalla ner Guds vrede.

 172. Så kraftfulla har variationerna på det
  temat om människans vikt varit-

 173. -hos alla de teologier som bygger på den
  monoteistiska metafysiken-

 174. -att svarets motsats, som på intet sätt
  logiskt följer av det-

 175. -har verkat väldigt övertygande.

 176. Det vill säga att utan en Gud
  för vilken vi är viktiga-

 177. -så finns det ingenting
  som kan göra oss viktiga.

 178. Det följer inte. Att vi är viktiga för
  att vi är viktiga för Gud-

 179. -är bara ett svar på varför vi är
  viktiga som har lagts fram-

 180. -under den långa tid
  som vi har brottats med frågan.

 181. Ungefär samtidigt,
  på 400- och 500-talet f.Kr.-

 182. -som hebréerna
  upphöjde en av sina stamgudar-

 183. -till att bli den enda härskaren
  över universum-

 184. -diskuterade ett annat folk vid
  Medelhavet också vad som är viktigt-

 185. -och särskilt huruvida vi är viktiga.
  Alltid vår främsta fråga.

 186. Det var grekerna.

 187. Trots att deras kultur var genomsyrad
  med religiösa ritualer-

 188. -formulerade de aldrig
  frågan om varför vi är viktiga-

 189. -i termer av sin stora chef. De sökte
  aldrig bekräftelse hos gudarna.

 190. Dessutom var gudarnas uppmärksamhet det
  sista de ville ha-

 191. -det sista nån skulle vilja ha.
  Alla deras ritualer var apotropeiska-

 192. -de skulle hålla ondskan borta och hålla
  gudarnas uppmärksamhet borta.

 193. Det hände fruktansvärda saker
  när gudarna blev för uppmärksamma.

 194. Man kunde minst
  räkna med att bli våldtagen.

 195. Jag går igenom några av vår väster-
  ländska civiliations stora tavlor...

 196. För lite variation
  också nåt som inte är en våldtäkt:

 197. Apollo som dödar Marsyas,
  som hade vågat utmana Apollo-

 198. -som flår honom levande,
  på en tävling i musik-

 199. -där Apollo så klart fuskade
  och Marsyas fick sitt straff.

 200. På frågan om vi är viktiga
  och hur vi kan bli ännu viktigare-

 201. -svarade grekerna
  utan att blanda in sina gudar.

 202. Skulle ni vilja blanda in gudarna
  i den här frågan?

 203. Deras människocentrerade syn
  på frågan om vad som är viktigt-

 204. -var inte filosofi än, men det var
  grunden för filosofins uppkomst.

 205. De behandlade frågan om vad som är
  viktigt på helt mänskliga termer-

 206. -men de använde förnuftet
  för att svara på den.

 207. Det här tankesättet skapade den andra av
  förnuftets två fungerande armar.

 208. Filosofin.
  Det handlar om vad som är viktigt-

 209. -på samma sätt som vetenskapen handlar
  om vad som finns.

 210. Jag menar inte att alla greker
  var filosofer, inte ens alla atenare.

 211. Det var ju atenarna
  som dömde Sokrates till döden-

 212. -just för att han ville
  att de skulle använda sitt förnuft-

 213. -när det gäller vad som är viktigt.
  I det atenska samhälle trodde man-

 214. -att det man måste göra för att
  bli viktig var nåt enastående-

 215. -som tilldrog sig
  andra människors uppmärksamhet.

 216. Nåt som skulle ge en ära, berömmelse och
  det som de kallade kleos-

 217. -vilket kommer från ett verb
  som betyder "att höra"-

 218. -och som kom att betyda
  att ens namn fanns på mångas läppar.

 219. Man skulle leva så
  att andra hörde talas om en-

 220. -och berättade om en,
  för då kunde man bli större.

 221. "Gör nåt stort, så att poeterna
  kommer att sjunga din historia."

 222. De var deras sociala medier.

 223. Pindaros, den största lyrikern
  i det forna Grekland, skrev oden-

 224. -som hyllade vinnarna
  i de panhellenska idrottstävlingarna-

 225. -inte bara de olympiska spelen utan även
  de tre andra, och det här odet-

 226. -visar vad man gör för att bli viktig
  enligt den förfilosofiska synen.

 227. "Två ting har livets skönaste stund:"

 228. "När i rikedomens blomning en man njuter
  både triumf och berömmelse."

 229. "Försök ej att bli Zeus. Allt är ditt om
  dessa gåvor fallit på din lott."

 230. "Dödliga tankar klär en dödlig man."

 231. Precis som hebréerna blir man viktig för
  att man är det i andras ögon-

 232. -men hos de förfilosofiska grekerna var
  det andra män, inte gudarna.

 233. Det här utgör grunden
  för den grekiska filosofin-

 234. -och det stora mysteriet:
  "Varför uppfann grekerna filosofin?"

 235. Grekiska filosofer
  som Sokrates, Platon och Aristoteles-

 236. -angrep det här
  förfilosofiska synsättet-

 237. -där man blev viktig
  genom att få andras uppmärksamhet.

 238. Men de grekiska filosoferna bevarade den
  mänskliga, dödliga kontexten-

 239. -och såg inte åt det odödliga.

 240. Problemet med vår viktighet
  måste lösas på dödligas villkor.

 241. "Dödliga tankar klär en dödlig man."

 242. De grekiska filosoferna
  behöll tanken att man måste göra nåt-

 243. -för att leva ett meningsfullt liv.
  Vi föds inte med mening-

 244. -utan vi måste utföra nåt enastående.

 245. Skillnaden var att filosoferna inte såg
  att man fick mening genom andra.

 246. Man fick inte mening genom
  andras syn, genom berömmelse-

 247. -utan snarare
  genom att förfina sin egen åsikt.

 248. När Platons Sokrates säger att det icke
  granskade livet är meningslöst-

 249. -utgick han från
  de här två grekiska antagandena:

 250. Vi måste göra nåt för att bli viktiga
  och det måste vara enastående.

 251. Han gjorde också en ändring som gjorde
  att han fick dricka malörten:

 252. Det är inte att påverka andra som är
  viktigt, utan att utveckla sig själv.

 253. Gör så att ditt förnuft
  törstar efter kunskap-

 254. -och inse hur svårfångad sanningen är
  och att den inte finns hos ens likar-

 255. -som stirrar på skuggor
  på en grottvägg.

 256. Det är snarare så
  att kunskapen måste erövras-

 257. -med stränghet, kraft och disciplin.

 258. Din ståndpunkt måste vara rättvis. Den
  måste värdesätta rättvisa-

 259. -vilket också Platon, Sokrates
  och Aristoteles menar kräver träning-

 260. -för att övervinna
  intima, personliga svårigheter-

 261. -eftersom våra åsikter
  är fulla av motsägelser.

 262. De motsägelserna gör att vi kan
  ge oss själva fördelar framför andra.

 263. Förnuftet måste sättas i arbete
  för att hitta dessa motsägelser-

 264. -och det har varit
  en lång och svår process.

 265. Det var först under upplysningstiden-

 266. -som det grekiska tankesättet anammades
  igen av folk som Spinoza.

 267. De använde förnuftet för att försöka
  maximera vår moraliska koherens.

 268. Den här utvecklingen har gått framåt.

 269. De mänskliga rättigheternas
  och deras utvecklings historia-

 270. -är en historia där förnuftet segrar med
  sin andra arm-

 271. -och fredligt och lugnt får oss
  att se våra moraliska motsägelser.

 272. Att hävda att vi är viktiga och att vi
  bör få leva våra liv till fullo-

 273. -medan vi förvägrar andra den rätten, de
  förslavade, de koloniserade-

 274. -arbetare, fattiga, kvinnor, barn...
  Listan bara fortsätter.

 275. Framtida generationer vars jord vi gör
  obeboelig... Det bara fortsätter.

 276. Jag har nämnt abrahamiternas
  och grekernas svar på frågan.

 277. Under den period som de här synsätten
  höll på att utvecklas-

 278. -mellan 800 och 200 f.Kr. utvecklades
  alla de normsystem som finns i dag.

 279. Alla utvecklades då. Hinduism, buddhism,
  konfucianism, daoism-

 280. -jainism, zoroastrianism, abrahamit-
  religionerna och moralfilosofin.

 281. Här är en bild på det
  som Karl Jaspers kallade axialtiden-

 282. -för att alla de här synsätten sprider
  sig som ekrar på ett hjul-

 283. -hela vägen in i våra dagar.
  Alla våra normativa system-

 284. -går att härleda till den här normativt
  otroligt kreativa tiden-

 285. -mellan 800 och 200 f.Kr.

 286. Det här är min sista tanke i dag.

 287. Av alla de synsätt som skapades
  under den här normativa explosionen-

 288. -för över tvåtusen år sen har bara ett,
  genom att använda förnuftet-

 289. -kunnat göra betydande framsteg,
  särskilt sen upplysningstiden-

 290. -har utvecklat
  vår moraliska koherens-

 291. -och har till och med lyckats bli av med
  det grekiska antagandet-

 292. -att bara det enastående
  kan vara meningsfullt-

 293. -att vi inte är viktiga
  bara för att vi är människor-

 294. -att det icke granskade livet är
  meningslöst. Alla kan inte granska.

 295. Livet är meningsfulla trots det.
  Grekerna hade fel.

 296. Det är den sortens utveckling som ett
  självkritiskt förnuft kan åstadkomma.

 297. Till slut ändrar vi på det antagande
  som satte i gång allt från början-

 298. -precis som förnuftets
  andra arm, vetenskapen-

 299. -säger att inget
  inte går att revidera.

 300. Religionen och förnuftet har olika sätt
  att angripa de stora frågorna-

 301. -om vad som finns
  och vad som är viktigt.

 302. Vetenskapen och filosofin
  har gjort framsteg.

 303. Vetenskapens framsteg är lättare att se,
  men även filosofin gör framsteg.

 304. Det ligger i förnuftets självkritiska
  natur att göra framsteg.

 305. Jag ville sluta med nåt Nobelt,
  med tanke på var vi befinner oss.

 306. Det här är från poeten Czesław Miłosz,
  som fick Nobelpriset 1980.

 307. "Det mänskliga förnuftet
  är vackert och oövervinnligt."

 308. "Inga galler, ingen taggtråd, ingen
  censur, ingen exil kan stå emot det."

 309. "Det etablerar universella idéer"-

 310. -"och hjälper oss skriva Sanning
  och Rättvisa med stora bokstäver"-

 311. "-och lögn och förtryck med små.
  Det upphöjer det som bör vara."

 312. "Det är en fiende till hopplösheten
  och en vän till hoppet."

 313. "Det gör ingen skillnad på
  jude och grek, slav och herre."

 314. "Det ger oss hela världen."

 315. "Det räddar stränga, tydliga fraser från
  torterade ords fula dissonans."

 316. "Det säger
  att allt är nytt under solen."

 317. "Det öppnar
  det förflutnas knutna näve."

 318. "Vacker och väldigt ung
  är Philo-Sophia."

 319. "Poesin är hennes allierade
  i det godas tjänst."

 320. "Så sent som i går
  firade Naturen deras födelse."

 321. "Bergen hörde nyheten
  av en enhörning och ett eko."

 322. "Deras vänskap blir förunderlig
  och deras tid är oändlig."

 323. "Deras fiender har överlämnat
  sig själva åt förintelsen." Tack.

 324. Tack.

 325. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Två av livets stora frågor

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Filosofen och författaren Rebecca Goldstein har ett passionerat förhållande till filosofi som får henne att ständigt undersöka och ompröva sina övertygelser. Här talar hon om vikten av en renässans för upplysningstänkandet. Hon menar att det finns två typer av filosofiska frågor som vi människor brottas med: frågor om vad som är och frågor om vad som har betydelse. Till exempel måste vi fråga oss vilken typ av universum vi existerar i och hur vi ser på vår egen identitet och betydelse. Inspelat den 10 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Filosofi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

Två av livets stora frågor

Filosofen och författaren Rebecca Goldstein har ett passionerat förhållande till filosofi som får henne att ständigt undersöka och ompröva sina övertygelser. Här talar hon om vikten av en renässans för upplysningstänkandet. Inspelat den 10 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

Kreativitet och galenskap

Forskaren och läkaren Simon Kyaga berättar om sambandet mellan galenskap och genialitet. Inspelat den 10 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

Verklighetens zombier

Den engelske vetenskapsjournalisten Frank Swain berättar om hemliga agenter som ger sina måltavlor zombiefierade droger och parasiter som driver sina värdar att begå självmord eller byta kön. Inspelat den 10 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

Ovanliga hjärnor

Vetenskapsjournalisten Helen Thomson berättar om människor med ovanliga hjärnor, exempelvis personer som aldrig glömmer någonting, som tror att deras ben inte tillhör dem eller som tror att de är döda. Inspelat den 10 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

Det kvantmekaniska livet

Jim Al-Khalili, professor i teoretisk fysik, berättar att det är kvantmekaniska principer som ligger bakom många arters biologiska överlevnad. Inspelat den 10 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

Framtidens heta forskningsområden

Kända forskare och filosofer spekulerar om framtidens forskningsområden. Medverkande: Simon Kyaga, forskare i psykiatri, Jim Al-Khalili, professor i teoretisk fysik, Frank Swain, vetenskapsjournalist, Rebecca Goldstein, professor i filosofi och Helen Thomson, vetenskapsjournalist. Moderator: Christer Sturmark. Inspelat den 10 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Psykopatiska drag i vardagen

Karolina Sörman föreläser om psykopatiska drag kopplat till arbetsliv. Hon presenterar modeller som utgår ifrån att människor har varierande grader av psykopatiska drag. Kan det vara fördelaktigt att vara extremt orädd? Kan oärliga bedragare accepteras i grupper av människor där de flesta är ärliga och pålitliga? Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Jobba, sova, dö

En rättvis lön

Under 2000-talet har vi alltmer gått över till individuella och prestationsbaserade löner, men det är oklart hur det påverkar företagen och de anställdas jobbmotivation. Vid sidan av detta växer "gig-ekonomin" fram och allt fler människor lever på korta uppdrag utan fast lön. Vad är egentligen en rättvis lön?