Titta

UR Samtiden - Etnisk profilering

UR Samtiden - Etnisk profilering

Om UR Samtiden - Etnisk profilering

Föreläsningar och diskussioner från konferensen Etnisk profilering. Inspelat den 21 november 2014 på Stockholm Waterfront Congress Centre. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Till första programmet

UR Samtiden - Etnisk profilering : Etnisk profilering: en diskrimingeringsfrågaDela
 1. Då har jag det stora nöjet att hälsa
  er alla hjärtligt välkomna.

 2. Jag är väldigt glad att jag
  kan hälsa er välkomna i dag.

 3. Det är ett mycket angeläget ämne som
  vi ska tala om.

 4. Jag är särskilt glad att så många
  kunniga talare har kommit hit.

 5. De kommer från olika länder-

 6. -för att tala om de här frågorna från
  olika utgångspunkter.

 7. En sak som slår mig
  inför konferensen-

 8. -och när jag
  tittar på dagordningen-

 9. -är att många anföranden
  kommer att hållas på engelska.

 10. Skälet till det
  är naturligtvis att...

 11. Medan frågan om etnisk profilering
  är...

 12. Nu tappade jag bort mig.
  Ni får ursäkta mig.

 13. Skälet till det är
  att frågan om etnisk profilering-

 14. -under en lång tid har varit
  en fråga som har debatterats-

 15. -inom Europa,
  och då särskilt i Storbritannien.

 16. I Sverige har frågan till nyligen
  fått väldigt lite uppmärksamhet-

 17. -i media
  och i det offentliga samtalet.

 18. Det är först under de senaste åren
  som den på olika sätt har lyfts.

 19. Inte minst i samband med Skåne-
  polisens "kringresanderegister"...

 20. ...och de svenska myndigheternas
  avvisningar av papperslösa-

 21. -det så kallade REVA-projektet.

 22. Det är viktigt att det offentliga
  samtalet fortsätter nu.

 23. Min förhoppning är att dagens
  konferens ska leda till detta.

 24. I dag fokuserar vi på etnisk
  profilering i polisens arbete.

 25. Men jag skulle vilja betona-

 26. -att den
  principiella frågeställningen-

 27. -enligt min uppfattning
  är mycket bredare än så.

 28. I grunden
  gäller det ett förhållningssätt-

 29. -som historiskt sett bygger
  på grumliga föreställningar-

 30. -om att det finns ett behov
  av att kategorisera människor-

 31. -och att myndigheter kan och bör-

 32. -utgå ifrån etnisk kategorisering
  av individer-

 33. -eller av grupper av individer
  när de agerar.

 34. Sveriges historiska arv
  är inget vi ska vara stolta över.

 35. Det är alla myndigheters
  och andra aktörers ansvar-

 36. -att identifiera de egna bristerna i
  förhållnings- och arbetssätt.

 37. Brister som riskerar
  att leda till diskriminering-

 38. -av människor
  eller utsatta grupper-

 39. -som inte får tillgång
  till sina rättigheter.

 40. Det gäller polisens verksamhet,
  men också andra områden.

 41. T.ex. socialtjänsten, hälsovården-

 42. -eller bostadsmarknaden i Sverige.

 43. När det gäller DO:s roll
  är det ett faktum-

 44. -att diskrimineringslagen
  har sina begränsningar.

 45. I samband med DO:s granskning
  av Skånepolisen-

 46. -skrev jag ett brev
  till regeringen-

 47. -och påtalade de brister
  i diskrimineringslagen-

 48. -som begränsar våra möjligheter att
  utreda och driva ärenden-

 49. -när det gäller ärenden
  från polisen.

 50. Men DO:s mandat
  är mycket bredare än så.

 51. Även på andra sätt
  än genom tillsyn har vi i uppdrag-

 52. -att främja
  lika rättigheter och möjligheter-

 53. -bland annat när det gäller
  annat än etnisk tillhörighet.

 54. Från ett internationellt, jämförande
  perspektiv-

 55. -är det tydligt att
  en diskrimineringslagstiftning-

 56. -endast är ett begränsat verktyg-

 57. -för att förhindra diskriminerande
  etnisk profilering.

 58. En lag är inte tillräckligt.
  För att nå förändring-

 59. -krävs det
  att olika parter når varandra.

 60. En kritisk dialog behöver äga rum.

 61. En dialog som kan leda
  till samverkan mellan myndigheter-

 62. -forskare
  och det civila samhället.

 63. Mot den bakgrunden bjuder vi in till
  den här konferensen.

 64. Syftet är att skapa
  en arena för diskussion-

 65. -kunskap och erfarenhetsutbyte.

 66. Att ge tillfälle
  att knyta nya kontakter-

 67. -och att bidra
  till den förändringsprocess-

 68. -som jag som ombudsman
  anser är nödvändig.

 69. Efter denna korta inledning vill jag
  än en gång hälsa er välkomna-

 70. -till vad jag hoppas ska bli
  en intressant och givande dag.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Etnisk profilering: en diskrimingeringsfråga

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg föreläser om etnisk profilering och diskrimineringslagen. Frågan om etnisk profilering har länge diskuterats i Europa, men i Sverige är den nyare i det offentliga samtalet. Broberg säger att diskrimineringslagen inte är tillräcklig för att skydda mot diskriminering. Hon menar att det krävs en aktiv dialog mellan myndigheter, forskare och civilsamhället. Inspelat den 21 november 2014 på Stockholm Waterfront Congress Centre. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Diskriminering, Etnisk diskriminering, Lagar, Minoriteter, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Etnisk profilering

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering: en diskrimingeringsfråga

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg föreläser om etnisk profilering och diskrimineringslagen. Broberg säger att diskrimineringslagen inte är tillräcklig, utan att det krävs en aktiv dialog mellan myndigheter, forskare och civilsamhället. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering: från USA till dagens Europa

Rachel Nield från The Open Society Justice Initiative berättar om bakgrunden till etnisk profilering i USA och Storbritannien. Hon resonerar kring vad som utgör rasism och vad som är rättvist och effektivt polisarbete. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering i Storbritannien

Nick Glynn från Polishögskolan i England föreläser om hur man arbetar med att motarbeta etnisk profilering inom polisen i Storbritannien. Han menar att man har fördomar även om man vill vara god, men att man måste erkänna dem för att komma åt problemet. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Hur kan polisen jobba utan etnisk profilering?

Victor Olisa är polischef i stadsdelen Haringey i London. Han berättar om hur polisen i London arbetar med att stoppa och undersöka enskilda individer. Han ger en bakgrund, talar om hur polisen arbetar i dag, och hur man kan förbättra arbetet i framtiden. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Ur ett svenskt polisperspektiv

2013 avslöjades att polisen i Skåne hade fört register över svenska romer. Här diskuteras hur man i Sverige kan genomföra kontroller utan etnisk profilering. Medverkande: Hans Nordin, Polismyndigheten i Skåne; Johanna Westeson, Civil Rights Defenders; Abby Peterson, professor i sociologi. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Polisen och romer inom OSSE

Idaver Memedov arbetar vid enheten för romska frågor inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Hon berättar om rekommendationer för hur medlemsstaterna kan bekämpa rasism och diskriminering inom polisen och andra rättsliga myndigheter. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering och svensk rätt

Iain Cameron är professor i juridik vid Uppsala universitet. Han går igenom vad Polismyndigheten får göra i sitt arbete med identitetskontroller och vilka skyldigheter de har att inte diskriminera civilbefolkningen. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Svensk polis och likabehandling

Jenny Sjökvist är HR-strateg på Rikspolisstyrelsen och berättar hur Likabehandlingsplanen blir en central del i polisens verksamhet. Stefan Martinengo är chef för polisens utlänningsenhet i Uppsala. Han förklarar hur en inre utlänningskontroll går till och berättar att polisen ska inventera sitt arbetssätt. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Kritiken mot svensk polis

Diskussion om svensk polis och etnisk profilering. Medverkande: Rolf Graner, polisforskare vid Linnéuniversitetet i Växjö; Michael McEachrane, nätverket Fight Racism Now; Stefan Martinengo, chef för polisens utlänningsenhet i Uppsala; Jenny Sjökvist, HR-strateg på Rikspolisstyrelsen. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Röster från civila samhället

Samtal om vad det kan innebära att utsättas för ras- och etnisk profilering. Medverkande: Marian Wydow, Romskt informations- och kunskapscenter; Fatima Doubakil, Muslimska mänskliga rättighetskommittén och Samson Beshir, Antirasistiska Akademin. Moderator: Gabriella Ahlström. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Irans kärnfrågor i utrikespolitiken

Hur styrs Iran och vilka är det egentligen som bestämmer? Är det en ledare eller en elit som bestämmer i vilken riktning landets utrikespolitik ska föras? Rouzbeh Parsi är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och berättar om Irans styrelseskick, de olika maktcentren inom landet, samt vad landets kärnavtal med västländerna innebär. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Svenska erfarenheter av rasism

Vilka är de vanligaste upplevelserna av rasism och vad får de för konsekvenser? Hör om olika slags erfarenheter av rasism och vilka motståndsstrategier de utsatta utvecklar. Evin Ismail är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och menar att muslimska beslöjade kvinnor hör till de grupper som är mest utsatta för rasism i det offentliga rummet. René León Rosales, fil doktor i etnologi, tycker att termen "vardagsrasism" är till stor nytta för att förstå att även handlingar som inte har någon rasistisk intention kan vara problematiska.