Titta

UR Samtiden - Unga mäns våld

UR Samtiden - Unga mäns våld

Om UR Samtiden - Unga mäns våld

Unga mäns våld utgör ett stort samhällsproblem som även drabbar folkhälsan. Våldet genererar stora kostnader för samhället. Kommuner, hälso- och sjukvården samt civilsamhället kan spela avgörande roller i våldsförebyggande arbete. Föreläsningar och diskussioner från konferensen Hållbara investeringar - förebygg unga mäns våld. Inspelat den 20-21 november 2014 på Scandic Foresta, Lidingö. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Till första programmet

UR Samtiden - Unga mäns våld : Könsrelaterat våldDela
 1. Det är skrämmande att stå inför
  hundratals experter i Sverige.

 2. Som ni kanske vet
  är Sverige världskänt-

 3. -för att vara världsledande
  inom jämställdhet mellan könen.

 4. I den här föreläsningen ska jag ge er
  ett globalt sammanhang-

 5. -kring vissa utmaningar som ni
  talar om, med fokus på utveckling.

 6. Jag ska främst stödja mig på rönen
  från den här boken.

 7. Exemplar finns utanför, och vykort
  så man kan ladda ner den gratis.

 8. Det är en bok som vi gav ut under
  sommaren med Hillary Clinton.

 9. Den går igenom en stor mängd
  utmaningar kring röst och verkan-

 10. -som jag snart ska definiera.

 11. I dag ska jag stödja mig på
  den boken för att tala om våld.

 12. Jag ska gå igenom
  utmaningens omfattning globalt.

 13. Våldets kostnader vad gäller hälsa,
  produktivitet och ekonomin i stort-

 14. -och även vad vi vet om lovande
  lösningar för politiken och projekt.

 15. Jag ska sätta detta
  i ett större sammanhang.

 16. Den här bilden visar
  innehållsförteckningen i boken.

 17. Men först några viktiga definitioner.

 18. Vad är röst?

 19. Röst är förmågan att bli hörd-

 20. -och att delta i beslutsfattande
  och i diskussioner-

 21. -som är viktiga för människor,
  familjer och samhällen i stort.

 22. Verkan handlar om
  att kunna fatta beslut.

 23. Beslut som är viktiga för individer,
  familjer och nationer i stort.

 24. I boken tittade vi på
  berövande av röst och verkan.

 25. Hundratals miljoner flickor och
  kvinnor som inte kan fatta beslut om-

 26. -t.ex. när, hur många
  och ens huruvida de ska ha barn.

 27. Huruvida de kan köpa eller ärva mark,
  till exempel.

 28. Dessa hundratals miljoner
  har också blivit slagna.

 29. Ofta av sina makar och pojkvänner.
  Ett tema som visade sig i boken...

 30. Vi tittar på sexuell och reproduktiv
  hälsa, mark och bostad.

 31. Vi tittar på röst
  och förstärkning av röst.

 32. Våld visade sig vara ett huvudtema-

 33. -och det värsta
  i många yttringar av berövande.

 34. Därför är det också
  ett viktigt tema i boken.

 35. Utmaningens omfattning.

 36. Många av er är nog bekanta med den.

 37. Men för Världsbanken... Om man är
  en mer traditionell utvecklingsaktör-

 38. -är det viktigt att inse
  utmaningens omfattning.

 39. Det var också viktigt
  att rama in det-

 40. -med de mänskliga rättigheterna
  och brotten mot dem.

 41. Och för Världsbanken...

 42. Även om det är nåt som många av er
  tar för givet-

 43. -var det också viktigt att visa hur
  omfattande den här utmaningen är-

 44. -över hela världen.

 45. Folk i olika länder och även
  i olika socioekonomiska grupper-

 46. -utsätts för våld.

 47. Kvinnor och flickor
  led mycket mer av våldet.

 48. Innan vi går in mer på
  utmaningens omfattning-

 49. -ska det sägas att vi ramade in det
  med allmänna framsteg.

 50. Några av er har kanske sett
  att det var väldokumenterat-

 51. -i världsutvecklingsrapporten
  från 2012.

 52. Där står det att allt fler kvinnor
  kommer in på arbetsmarknaden.

 53. Ökningen inom utbildning.

 54. Det som diagrammet visar för grund-
  skolan, gymnasiet och universitetet-

 55. -är att många länder är nära
  jämlikhet i inskrivningarna.

 56. Och inom högre utbildning är det fler
  kvinnor som är inskrivna globalt-

 57. -än män. På universitetet.

 58. Så allt ser inte dystert ut.
  Det finns ljusglimtar-

 59. -särskilt vad gäller förbättringar
  för tillgången till utbildning.

 60. Men den gräsligaste skillnaden
  och det gräsligaste berövandet-

 61. -var systematiska brott mot
  mänskliga rättigheter i form av våld.

 62. Särskilt våld i hemmet.

 63. Som ni kanske vet är den bäst
  dokumenterade våldsformen-

 64. -våld mot partnern.

 65. Den här kartan visar regional
  våldsstatistik runtom i världen-

 66. -som överstiger 40 %. Här ser man
  förekomsten för hela livet.

 67. Det här är kvinnor och flickor som
  utsätts för våld av sina partners-

 68. -nån gång under livet.

 69. Totalt är det mer än 30 %.
  Det är det globala genomsnittet.

 70. I Sydasien är det värst. Runt 43 %.

 71. Det är också 40 % eller mer
  i Afrika söder om Sahara-

 72. -och även i Mellanöstern
  och i norra Afrika.

 73. Australien, där jag kommer ifrån,
  ligger på nästan 30 %.

 74. Statistiken för västra
  och norra Europa är enligt WHO-

 75. -runt 19 %.

 76. Det här visar tydligt att alla länder
  i världen står inför denna utmaning.

 77. Även om det är värre i vissa länder
  och vissa regioner.

 78. Vi tittade på den allra senaste
  insamlade datan-

 79. -och försökte hitta våldsmönster.

 80. Vi använde demografi-
  och hälsoundersökningar.

 81. De finns tillgängliga för
  mer än 50 utvecklingsländer.

 82. Vi tittade t.ex. på mönster
  över olika etniska grupper.

 83. Vi upptäckte att ingen grupp
  var immun mot våld på landsnivå.

 84. Här har vi numrerat
  de etniska grupperna.

 85. För de betyder inte nödvändigtvis
  så mycket utanför landet.

 86. Siffrorna brukar vara höga-

 87. -i relativt stora andelar etniska
  grupper i de här olika länderna.

 88. Bl.a. Honduras, Malawi, Nepal,
  Nigeria och Peru.

 89. Det här är för att ge er en bild av
  hur omfattande våldet är.

 90. När vi tittade i detalj på 21 länder
  efter våldsmönster-

 91. -bland kvinnor som anmäler
  upplevt våld, ser vi riskfaktorer.

 92. De är kanske inte förvånande
  för er experter-

 93. -men det här hade inte gjorts förut
  för utvecklingsländer.

 94. Familjehistorien är viktig.
  Att leva i en familj där...

 95. ...man upplevt våld som barn
  ökade risken markant-

 96. -för barnen när de växte upp.

 97. Att dricka alkohol
  är en viktig riskfaktor.

 98. Det som är intressant är
  att kvinnor som säger-

 99. -att deras makar blir fulla ibland
  har en 80 % högre risk.

 100. Men att ha en make som dricker ofta
  i stället för ibland-

 101. -innebar en nästan femdubbel risk.

 102. Det finns ett starkt samband mellan
  alkoholdrickande i dessa 21 länder.

 103. Vi tittade på
  inställningen till våld.

 104. En fråga
  i de här undersökningarna är:

 105. "Tycker du att det är rätt
  att bli slagen av din make?"

 106. Sen listades flera
  bagatellartade skäl.

 107. Som att komma hem sent,
  bränna vid maten.

 108. Olika bagatellartade skäl.

 109. En stor andel kvinnor-

 110. -håller med påståendet
  att det är rätt att bli slagen.

 111. Här finns också ett samband mellan
  en ökad risk att bli slagen.

 112. Polygami innebär en högre risk,
  liksom barnäktenskap.

 113. Att bli gift före 18 års ålder.
  Jag kommer strax till det.

 114. Det som skyddar kvinnor...
  Jag ska gå in mer på det strax.

 115. Större hushållsinkomster hänger ihop
  med mindre förekomst av våld.

 116. Att gå ut gymnasiet
  hänger också ihop med lägre risk.

 117. Men vi ville få klart för oss hur
  de här berövandena överlappar.

 118. För de kvinnor som blev bortgifta
  som barn-

 119. -kanske också är mindre utbildade
  och fattigare.

 120. Så vi försökte se
  hur aspekterna överlappade.

 121. Ett bra sätt att visa det
  är i de här diagrammen.

 122. Vi tittade på 54 utvecklingsländer-

 123. -och ungefär 80 % av
  utvecklingsvärldens befolkning.

 124. Vi tittade på tre berövandeyttringar.

 125. En av dem är att tycka
  att det är rätt att bli slagen.

 126. Av 54 utvecklingsländer med alla
  inkomstgrupper, lantliga och urbana-

 127. -tyckte 43 % att det var rätt
  att ens make slog en.

 128. 42 % saknade makt över
  beslut i hushållet.

 129. De hade ingen makt över-

 130. -om familjen skulle köpa en kyl
  eller nåt annat varaktigt.

 131. Över hälften hade blivit bortgifta
  före sin artonårsdag.

 132. Det är höga siffror. Men nåt
  intressant att också titta på-

 133. -är om de överlappar.

 134. Mer än en av åtta i alla 54 länder
  och i alla inkomstgrupper-

 135. -upplevde alla tre berövanden
  samtidigt. Det är 13 % i mitten.

 136. Det som också är intressant...

 137. Endast en av fem
  upplevde ingen av dessa.

 138. Så fyra av fem kvinnor i alla dessa
  länder upplevde minst en av dessa.

 139. Stor förekomst av berövanden
  och skadliga normer i dessa länder.

 140. Det här är ett globalt genomsnitt.

 141. I ett antal fattiga länder
  är det mycket värre.

 142. Här är ett exempel: Niger.

 143. Nästan alla kvinnor
  upplevde minst ett berövande.

 144. 99 % av kvinnorna upplevde minst ett.

 145. Endast 1 % gjorde inte det.

 146. Nästan hälften upplevde
  alla tre samtidigt.

 147. 3/4 gifte sig före artonårsdagen,
  70 % tyckte att misshandel var rätt.

 148. Så det finns länder-

 149. -där det finns mycket mer extrema
  berövandeprofiler i samhället.

 150. När man tittar på utvecklingsländer-

 151. -måste man titta på hushållsdata-
  och individuell data.

 152. För det är mycket sällan man anmäler
  våld. Vanligtvis är det ensiffrigt.

 153. Det vi kan göra med demografi-
  och hälsoundersökningarna-

 154. -är att få en aning om
  varför kvinnor inte anmäler.

 155. Inte bara att de inte anmäler
  till polis eller åklagare-

 156. -utan att de inte heller berättar
  för vänner och familj.

 157. Det vi ser i länder
  som vi har data från här-

 158. -är att det finns sociokulturella
  och strukturella faktorer-

 159. -som gör att man inte anmäler våld.
  I t.ex. Dominikanska republiken-

 160. -Burkina Faso, Elfenbenskusten och
  Mali representerar den mörka stapeln-

 161. -andelen som inte anmälde som ansåg
  att det inte var lönt att anmäla.

 162. En stor andel anmäler inte heller
  för att de skäms.

 163. I t.ex. Bolivia. Den gula stapeln.

 164. Förlåt, det var andelen
  som sa att det var en del av livet.

 165. Och en signifikant andel
  säger att de skäms.

 166. Så en mängd faktorer förhindrar
  att kvinnor söker hjälp.

 167. Jag återkommer till det strax.

 168. Då kommer vi till kostnaden.

 169. Att räkna på kostnaden
  är viktigt för en fortsatt dialog-

 170. -med viktiga ministerier som
  Världsbanken arbetar med.

 171. Det ska bli en föreläsning
  om det senare.

 172. Men jag vill presentera global
  evidens som vi har om det här.

 173. Många av er vet redan det här,
  men det här sammanfattar det vi vet-

 174. -från vår internationella granskning.
  Hälsoföljderna är väldokumenterade.

 175. Ogynnsamma effekter
  på den mentala hälsan.

 176. Risk för
  sexuellt överförda sjukdomar.

 177. Hiv och oplanerade graviditeter.

 178. Vi har gjort nya undersökningar
  fokuserade på produktiviteten.

 179. Effekter som uppstår p.g.a.
  kvinnors frånvaro från arbetet.

 180. De har lägre produktivitet och löner.

 181. Vi kunde göra en grundlig studie
  i Vietnam och Tanzania-

 182. -och undersöka vidden av
  de här effekterna. På individen.

 183. Jag ska gå in på effekten
  på familjen och ekonomin.

 184. På familjenivå, och det känner nog
  ni till, men det är så även globalt-

 185. -får det stora effekter
  mellan generationerna.

 186. Barnen påverkas mest
  vad gäller deras hälsa-

 187. -utbildning och framtidsutsikter.

 188. De löper också större risk
  att bli offer i framtiden-

 189. -eller förövare som vuxna.

 190. Det får konsekvenser även för män
  som använder våld.

 191. Det pågår intressant forskning
  som visar-

 192. -att män som använder våld
  också mår sämre mentalt.

 193. De resultaten kommer från studier
  om mental hälsa och andra källor.

 194. Sist men inte minst
  gjorde vi ett tappert försök-

 195. -att lägga ihop kostnaderna.
  Det som de inbegriper är mycket lite.

 196. Det inbegriper produktivitetsförlust.
  Att kvinnor inte kan arbeta-

 197. -eftersom de utsatts för våld.

 198. Uppskattningarna görs
  för bl.a. utvecklingsländer.

 199. Siffrorna brukar landa på
  ungefär 1,5-3 % av BNP.

 200. Särskilt i utvecklingsländer.
  Eftersom offren inte uppsöker-

 201. -läkarvård eller behandling-

 202. -brukar pengakostnaden inte vara
  så stor, för att de inte får den.

 203. Men bara i produktivitetsförlust
  är det mycket signifikant.

 204. Om man jämför för att få reda på
  vad som är 1,5-3 % av BNP-

 205. -är det mer än vad många av dessa
  länder lägger på grundskolan, t.ex.

 206. Så om man tittar på Peru-

 207. -uppskattas kostnaden vara
  4 % av BNP.

 208. Peru lägger mindre än 2 % av BNP
  på grundskolan.

 209. Det är ett tydligt sätt
  att visa kostnaden-

 210. -relativt till andra viktiga
  utvecklingsdelar.

 211. Vissa av er är kanske bekanta
  med annat-

 212. -mer detaljerat arbete på landsnivån.

 213. En undersökning gjord
  i Storbritannien-

 214. -försökte räkna med kostnaden för
  förlusten av välbefinnande.

 215. Och förlusten av förmåga att fungera.

 216. Den ska publiceras i Fiscal Studies.
  Där blev resultatet nära 10 % av BNP.

 217. Så jag vill betona att de här
  siffrorna är konservativa.

 218. Men de är ändå höga.

 219. De är nog användbara i våra samtal
  med finansministerier i synnerhet.

 220. Och på Världsbanken.

 221. Lösningar. Det här är
  den tredje delen av föreläsningen.

 222. Vi har tittat på riskfaktorer
  och på omfattningen.

 223. Det är helt klart en enorm utmaning.

 224. Det har förödande effekter
  på olika nivåer.

 225. Från individen till samhället.

 226. Nu vill jag fokusera på
  det som vi har lärt oss fungerar-

 227. -för att förebygga våld.
  Jag vill särskilt lyfta fram områden-

 228. -där män och pojkar kan ha
  en viktig roll.

 229. En personlig observation: Jag är glad
  att så många män sitter här i dag.

 230. Ni är kanske fortfarande i minoritet.

 231. Men ni är mer välrepresenterade
  än i de flesta andra länder.

 232. Så det är mycket välkommet.

 233. Vad fungerar för att förebygga våld?

 234. En undersökning som vi beställde
  för boken-

 235. -kommer att publiceras
  i en specialutgåva av The Lancet.

 236. Specialutgåvan ges ut nästa vecka,
  tror jag. Om könsbaserat våld-

 237. -med en rad studier. En av dem är vår
  om vad som fungerar.

 238. Vi gjorde en systematisk granskning
  av utvärderingar-

 239. -för att få reda på vad som fungerar-

 240. -både för att förebygga våld
  och hur man ska behandla våld.

 241. Man ska poängtera en sak:
  Evidensen är ganska liten.

 242. Särskilt för utvecklingsländer.

 243. För den här granskningen
  kunde vi hitta-

 244. -180, eller 179,
  utvärderingar om påverkan-

 245. -som höll för
  rigorösa vetenskapliga kriterier.

 246. Men majoriteten av dem, över 80 %,
  kom från rika länder.

 247. 2/3 av dem kom från USA.

 248. Så det finns en obalans
  för evidensen som finns.

 249. Det som fungerar i rikare kontexter-

 250. -som har bättre institutioner
  och resurser-

 251. -kan skilja sig från vad som skulle
  fungera i ett fattigare samhälle.

 252. Jag tror ändå att det går
  att få fram gemensamma faktorer-

 253. -från de olika projekten.

 254. På den förebyggande sidan
  hittade vi tydliga budskap.

 255. Det är viktigt att få med
  både män och kvinnor i projekten.

 256. Det är viktigt att jobba
  på gräsrotsnivå.

 257. Det är viktigt att få med alla
  på lokalnivå.

 258. Däribland att inbegripa
  de som är äldre, ledare-

 259. -och religiösa ledare.

 260. De framgångsrika projekten
  spände över flera sektorer.

 261. De fokuserade inte bara på våld,
  utan var del i ett större projekt.

 262. Det kunde vara
  ett mikrofinansprojekt-

 263. -eller ett utbildningsprojekt-

 264. -som lade in delar som var avsedda
  att förebygga våld.

 265. Kortvariga interventioner
  brukade inte vara framgångsrika.

 266. T.ex. en radiokampanj
  eller nåt som var kortvarigt-

 267. -hade mindre framgång än projekt
  som varade sex månader eller mer.

 268. Sist men inte minst:

 269. Det var viktigt att tala om normer
  och attityder kring våld.

 270. Som ni såg i diagrammen
  var den vanliga inställningen-

 271. -att man fick slå sin fru.

 272. Att bekämpa de attityderna
  är viktigt-

 273. -för att få till stånd en förändring.

 274. Jag går inte in så mycket på
  behandlingssidan.

 275. Studien fokuserade mer på
  att förebygga.

 276. Delvis eftersom, som ni såg
  på mina tidigare bilder-

 277. -väldigt få kvinnor anmäler våld.

 278. Om man fokuserar på behandlingen,
  missar man majoriteten av offren.

 279. Så vi fokuserade på att förebygga.

 280. Men vi använde det vi kunde-

 281. -från behandlingssidan
  och hittade nyckelbudskap.

 282. När man jobbar med
  överlevare och offer-

 283. -gör man medvetna försök-

 284. -att utveckla kvinnors autonomi,
  självförtroende och makt-

 285. -och likaså psykosocial rådgivning.

 286. Förändring av sociala normer.

 287. Det här är ett viktigt tema i boken
  i kapitel 1 och 2 och senare.

 288. Jag hoppas ni hinner titta på det.
  Här finns det olika pusselbitar.

 289. Utbildning har en viktig roll.
  Det har även lagstiftning.

 290. Jag går strax in på det.

 291. I ett antal utvecklingsländer-

 292. -är lagstiftande reformer
  som kriminaliserar våld-

 293. -antingen väldigt sentida eller finns
  inte. Ofta upprätthålls de inte.

 294. Att upprätthålla lagar är viktigt.

 295. Ekonomiska möjligheter kan ha
  en viktig roll, men det beror på.

 296. Jag har sagt att man ska engagera
  på gräsrotsnivå och män och pojkar.

 297. Media har en viktig roll
  och det sociala skyddsnätet-

 298. -kan också spela en viktig roll.
  Däribland i form av att ändra normer.

 299. Det finns framgångsrika exempel på-

 300. -projekt som försöker sig på
  att ändra normer.

 301. I olika delar av världen.
  Jag hinner inte gå in i detalj.

 302. De finns med i boken och
  i referenserna om ni vill läsa mer.

 303. Ett projekt som är värt att lyfta
  fram för att det är nytt-

 304. -och spännande är SASA! i Uganda.

 305. Det som ett antal projekt
  och utvärderingarna gör-

 306. -är att dokumentera attityderna
  till våld. De gör det före och efter-

 307. -eller en kontrollgrupp
  mot behandlingsgruppen.

 308. De tittar på attityder till våld.
  "Skulle du slå din partner?"

 309. Attityder är förstås viktiga.

 310. Men man vet inte hur det förhåller
  sig till det faktiska beteendet.

 311. Folk kan säga en sak
  som de har lärt sig-

 312. -men kan bete sig annorlunda.

 313. SASA! är intressant,
  för det man gjorde där-

 314. -var ett mångårigt gräsrotsprogram
  som fick häpnadsväckande resultat.

 315. Det minskade det upplevda våldet
  med hälften-

 316. -i de områden som deltog i projektet.

 317. Resultaten publicerades i år. Jag
  tror att det finns med i The Lancet.

 318. Man kan uppnå signifikanta resultat
  på några få år-

 319. -i ett samhälle präglat av våld.

 320. Tostan är också intressant och
  fokuserar på kvinnlig könsstympning.

 321. Det kämpar också väldigt direkt
  mot normer-

 322. -och förändrar normer
  och flickors och kvinnors värde.

 323. Med mycket positiva resultat
  med tiden.

 324. En sak som jag vill säga, om det här
  har framstått som för pessimistiskt-

 325. -är att vi ser attitydförändringar
  med tiden.

 326. Och det här är hämtat från demografi-
  och hälsoundersökningarna.

 327. Det man kan se i ett antal länder
  är en viss förbättring.

 328. Blå diamant: tidigt år.
  Orange diamant: senare år.

 329. Det brukar bara gå
  fem, sex år mellan dem.

 330. Man kan se att i en rad länder...

 331. Teckensnittet är kanske för litet.

 332. Men de inkluderar
  t.ex. Moçambique, Egypten...

 333. ...Mali.

 334. Särskilt de med ganska höga siffror
  som inte såg våld som nåt felaktigt.

 335. Man anser att man får slå sin fru om
  hon säger emot eller vägrar ha sex.

 336. Viss förbättring med tiden. Här ser
  vi att normer tar tid att förändra.

 337. Men de kan förändras med tiden.

 338. En annan aspekt som visades tydligt
  i vår empiriska analys-

 339. -var utbildningens roll.

 340. Det här är väl viktigare
  för utvecklingsländer.

 341. För även om utbildningstalen
  har förbättrats-

 342. -har väldigt många flickor och
  kvinnor inte gått ut gymnasiet.

 343. Relativt få låginkomstländer har
  kommit i närheten av jämlikhet-

 344. -vad gäller att gå ut gymnasiet.
  Många flickor hoppar av innan dess.

 345. Vi har funnit att just att gå ut
  gymnasiet är vändpunkten.

 346. Grundskolan kan hjälpa lite grann,
  men inte så mycket.

 347. Att gå ut gymnasiet eller mer-

 348. -är det som minskar sannolikheten
  att utsättas för berövanden.

 349. Det är också viktigt för
  den sexuella autonomin.

 350. Det finns frågor i undersökningen om-

 351. -att kunna be partnern
  att använda kondom, t.ex.

 352. Här ser vi också att utbildning
  spelar en viktig roll.

 353. Det här är bara exempel
  från några länder-

 354. -som Moçambique
  och Elfenbenskusten.

 355. Där kan nästan inga kvinnor säga nej-

 356. -när de har antingen ingen utbildning
  eller bara grundskoleutbildning.

 357. Det sista...

 358. En av de sista pusselbitarna
  är lagstiftande reformer.

 359. Reformerna har börjat komma
  snabbare med tiden.

 360. Diagrammet till vänster visar...
  Det är lite svårt att läsa.

 361. Det visar åren 1976-2012.

 362. Det är
  det sammanlagda antalet länder-

 363. -som har lagstiftat
  mot våld i hemmet.

 364. Det är inte från alla världens
  länder. Vi fick inte data för alla.

 365. Det är OECD-länderna
  och några utvecklingsländer.

 366. 1976 var det bara ett land
  som hade lagstiftat om det.

 367. Antalet är nu nästan 80.
  En positiv utveckling.

 368. Det hänger ihop med stora
  internationella åtaganden-

 369. -som också ledde till
  inhemsk lagstiftning.

 370. Men det finns många länder-

 371. -som inte har kriminaliserat
  våldtäkt inom äktenskapet.

 372. Det är fortfarande
  en viktig pusselbit.

 373. Ni kan se här
  att länderna i mörkblått-

 374. -inte har lagar
  mot våldtäkt inom äktenskapet.

 375. Slutligen...

 376. Jag vill lyfta fram det vi vet
  från utvecklingsländer-

 377. -om socialt stöd och tjänster.

 378. De projekt som verkar ha mest
  framgång vad gäller att nå ut-

 379. -verkar på gräsrotsnivå.

 380. De använder kommunikationsprojekt
  för att uppmuntra till anmälan.

 381. Korttidsåtgärderna som finns
  i vissa länder-

 382. -vad gäller grundläggande sjukvård
  och juridisk hjälp-

 383. -ibland pengaanslag, görs ofta utan
  långvarig, terapeutisk intervention-

 384. -som vanligen också behövs.

 385. Såna här projekt finns på vissa
  platser. Salomonöarna är ett exempel.

 386. Det är ett land med
  hemskt höga våldstal.

 387. Det är en ögrupp i Stilla havet.

 388. På det här området behövs det mer.

 389. I de projekt som jag besökt
  världen över, däribland i Nepal-

 390. -där man till viss del har försökt nå
  ut, är upptagningen fortfarande låg.

 391. Så i vissa länder har man inte haft
  stora framgångar på det området.

 392. Ekonomiska möjligheter.

 393. Det är viktigt att betona-

 394. -att även om tillgång till arbeten
  och inkomstmöjligheter-

 395. -kan ge kvinnor
  viktig förhandlingskraft-

 396. -och även möjliga flyktvägar-

 397. -så finns det fall som har varit
  väldokumenterade-

 398. -där kvinnors ökade inkomster
  kan leda till ökat våld i hemmet.

 399. Ibland tycks det bero på
  kvinnans utbildningsnivå.

 400. I t.ex. Bangladesh-

 401. -minskade tillgången på jobb vålds-
  risken bland välutbildade kvinnor-

 402. -men ökade våldsrisken
  för lågutbildade.

 403. Det kan variera mellan länder
  och i länder-

 404. -beroende på kvinnornas förmågor
  och möjligheter.

 405. Vissa utvecklingsorgan driver
  projekt för ekonomiska möjligheter-

 406. -som innehåller delar
  som ska komma till rätta med våld.

 407. Däribland öka kunskapen om
  rättigheter, ge dem trygga platser-

 408. -och ge möjlighet till stöd
  från det lokala området.

 409. De verkar lovande
  men är inte väldokumenterade.

 410. Ett väldokumenterat projekt är
  mikrofinansprojektet i Sydafrika-

 411. -som innehöll vissa av
  de här delarna-

 412. -och som framgångsrikt lyckades
  minska våldet.

 413. Den sista punkten handlar om
  de större projekten-

 414. -som banken och andra
  utvecklingsorgan deltar i.

 415. Man kan tänka på att lägga in
  tankar om våld i andra projekt.

 416. T.ex. i stadsplanering och design.

 417. Säkerhet på offentliga platser.
  Kollektivtrafik. Utbildningsreformer.

 418. Så organisationer som Världsbanken
  och andra utvecklingsorgan-

 419. -är inblandade i många sektorer.

 420. De kan tänka på hur man ska
  införliva de här erfarenheterna-

 421. -på de här andra områdena.

 422. Jag hoppas att det var
  en nyttig, global översikt.

 423. Jag har försökt beskriva utmaningens
  omfattning och lösningar på den.

 424. Om det finns tid, svarar jag gärna
  på frågor. Tack så mycket.

 425. Översättning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Könsrelaterat våld

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Jeni Klugman, senior rådgivare på Världsbanken, föreläser om situationen i världen när det gäller könsrelaterat våld. Hon går igenom utmaningens omfattning globalt, våldets kostnader och vad man vet om lovande politiska lösningar och olika projekt. Könsrelaterat våld är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och drabbar alla människor över hela världen, oavsett socioekonomisk grupp. Kvinnor och flickor är de mest utsatta. Inspelat den 20 november 2014 på Scandic Foresta, Lidingö. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt > Kriminalitet, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Juridik, Kriminologi, Medicin, Misshandel, Rättsvetenskap, Samhällsmedicin, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialmedicin, Sociologi, Utvecklingssamarbete, Vanvård, Våld i nära relationer
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Unga mäns våld

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Vad ska vi göra?

Zandra Kanakaris är ordförande för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund. Hon förläser om unga mäns överrepresentation både som offer och förövare när det gäller våldsbrott. Hur bryter man den trenden? Inspelat den 20 november 2014. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Mäns våld mot kvinnor

Juno Blom är regeringens särskilda utredare gällande mäns våld mot kvinnor. Hon berättar om hur man arbetar med dessa frågor, varför arbetet inte har kommit längre och vilka strategier som finns. Inspelat den 20 november 2014. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Könsrelaterat våld

Jeni Klugman, senior rådgivare på Världsbanken, föreläser om situationen i världen när det gäller könsrelaterat våld. Hon går igenom utmaningens omfattning globalt, våldets kostnader och vad man vet om lovande politiska lösningar och olika projekt. Inspelat den 20 november 2014. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Våldet och hälsa

Tommy Andersson, expert vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) föreläser om våld och dess koppling till hälsa. Hans studier syftar till att kartlägga erfarenheter av utsatthet för våld och att göra en koppling till den psykiska, fysiska och sociala hälsan. Inspelat den 20 november 2014. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Tysta pojkar och bloggande tjejer

Paneldiskussion om vilken hjälp våldsutsatta ungdomar och kvinnor kan få. Medverkande: Jan Löwdin, Pernilla Vera och Zandra Andersson. Moderator: Zandra Kanakaris. Inspelat den 20 november 2014. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Vad kostar unga mäns våld?

Nationalekonomen Ingvar Nilsson föreläser om vad unga mäns våld kostar samhället. Genom förebyggande arbete skulle miljontals kronor kunna sparas. Inspelat den 20 november 2014 på Scandic Foresta, Lidingö. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Förebyggande arbete

Cecilia Narby jobbar på Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällsfrågor. Hon berättar om det uppdrag som de har fått av regeringen som handlar om förebyggande arbete i våldsfrågor. Inspelat den 21 november 2014 på Scandic Foresta, Lidingö. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Kvinnofrid i kommuner

Lennart Gabrielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting talar om vilket ansvar som kommunerna har i arbetet för kvinnofrid. Inspelat den 20 november 2014. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Separation

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.