Titta

UR Samtiden - Unga mäns våld

UR Samtiden - Unga mäns våld

Om UR Samtiden - Unga mäns våld

Unga mäns våld utgör ett stort samhällsproblem som även drabbar folkhälsan. Våldet genererar stora kostnader för samhället. Kommuner, hälso- och sjukvården samt civilsamhället kan spela avgörande roller i våldsförebyggande arbete. Föreläsningar och diskussioner från konferensen Hållbara investeringar - förebygg unga mäns våld. Inspelat den 20-21 november 2014 på Scandic Foresta, Lidingö. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Till första programmet

UR Samtiden - Unga mäns våld : Våldet och hälsaDela
 1. När jag tittade på titeln
  "förebygg unga mäns våld"-

 2. -tänkte jag:
  "Jag ska inte prata om förebyggande."

 3. Men jag kommer att prata om
  varför vi ska förebygga.

 4. Och varför det är viktigt med
  den här typen av konferenser.

 5. Det är själva näringen på nåt sätt för
  det förebyggande arbetet.

 6. Vi måste ha undersökningar som visar
  hur allvarligt problemet är-

 7. -för att kunna tala om det
  för politiker-

 8. -och för att ha det som bas för att
  forma det förebyggande arbetet-

 9. -som vi kommer att gå in på lite närmare
  resten av konferensen.

 10. Så det är viktigt
  att få koll på det här.

 11. Olga kopplade det till "Slagen dam".
  Vi vill inte gärna göra det själva.

 12. "Slagen dam" var en milstolpe och viktig
  i de här sammanhangen.

 13. Men den är närmare femton år gammal
  och det gällde bara kvinnor.

 14. Den undersökning jag ska prata om
  brukar vi kalla-

 15. -en befolkningsundersökning om
  utsatthet samt koppling till hälsa.

 16. "Vi" är Gun Heimer, chef för Nationellt
  centrum för kvinnofrid.

 17. Hon ordnade också den finansiering som
  borgade för-

 18. -att jag kunde ta ansvaret för
  att vara projektledare för detta.

 19. Sen har vi också Steven Lucas,
  barnhälsoöverläkare i Uppsala.

 20. Både Steven och Gun har gjort
  en hel del jobb.

 21. Steven har i huvudsak ansvarat för
  hälsofrågorna i projektet-

 22. -och en del saker som har
  med barn att göra.

 23. Vi tre har pysslat med detta.

 24. Vad har vi pysslat med? Jo,
  en studie som hade följande syften:

 25. Kartlägga erfarenheter av
  utsatthet för våld.

 26. Hur vanligt är det att svenska
  män och kvinnor varit utsatta-

 27. -för sexuellt, psykiskt
  och fysiskt våld?

 28. Vi går in på ett livs-
  och befolkningsperspektiv.

 29. Har man varit utsatt i barndomen,
  tonåren, vuxenlivet och senaste året?

 30. Och följdfrågor. Vem gjorde det?
  Vad hände efteråt?

 31. Vi riktade oss till slumpmässigt valda
  män och kvinnor från 18-74 år.

 32. Det andra syftet är
  koppling till hälsa.

 33. Vi ställde frågor om aktuell
  fysisk, psykisk och social hälsa.

 34. Men också om den psykosociala
  uppväxtsituationen.

 35. För att titta på samspelet mellan
  psykosocial uppväxtsituation-

 36. -och utsatthet för våld
  i barndomen och vuxenlivet.

 37. Metod: enkät- och registerstudie.
  Vi totade ihop en enkät.

 38. Sen samlade vi in registerdata från
  patientregistret och från Lisa.

 39. Longitudinella integrationsdatabasen
  för samhälls-

 40. -och arbetsmarknadsforskning,
  tror jag att den heter.

 41. I patientregistret får man veta i vilken
  utsträckning människor varit-

 42. -i utnyttjande av sjukhusvård.
  Lite enkelt uttryckt.

 43. Och i Lisa i vilken utsträckning
  man har kommit i åtnjutande av-

 44. -försäkringsrättigheter, som...

 45. ...förtidspension, arbetslöshets-
  ersättning och så vidare.

 46. Vi anlitade SCB som genomförare.
  De gjorde urvalet-

 47. -ur nationella befolkningsregistret.

 48. SCB granskade enkäten och kom med
  värdefulla synpunkter.

 49. SCB gjorde själva undersökningen.

 50. Det var nog både enkät och webb...

 51. Först fick de ett brev om de ville svara
  på en massa frågor.

 52. Dem kunde de göra antingen på webben
  eller i en enkät som postades.

 53. Det är samma koncept som de andra
  befolkningsundersökningarna.

 54. Som SCB:s levnadsundersökning,
  som BRÅ:s trygghetsundersökning-

 55. -och som folkhälsoundersökningarna.

 56. De här görs av SCB,
  och de görs på ungefär samma sätt.

 57. Forskningsetiskt granskat, så klart.

 58. Datainsamling i januari till juni.
  Svarsfrekvensen var 52 procent.

 59. Kanske finns det en del
  i församlingen som säger:

 60. "Bara 52 procent.
  Då är det väl inget att tro på."

 61. Det vore ett allvarligt misstag.

 62. Det är en bra svarsfrekvens. Det ligger
  ungefär som folkhälsoenkäten.

 63. Och sen har man utvecklat metoder
  för att justera för bortfall.

 64. Det innebär väldigt enkelt
  om man gör våld på verkligheten-

 65. -att SCB tittar på
  dem som inte har svarat.

 66. De går in och tittar på
  registerinformation om dem.

 67. Vad är det för typer som inte svarat?
  Kanske unga, arbetslösa män t.ex.

 68. Då går vi in i enkäten.
  De som har svarat.

 69. Det finns unga, arbetslösa män
  där också. Vad har de svarat?

 70. Man tänker: "Om de unga, arbetslösa
  männen som inte svarade hade svarat"-

 71. -"skulle de ha svarat ungefär som de
  unga, arbetslösa männen som svarade."

 72. Det här är väldigt enkelt. Det är
  betydligt fler registervariabler.

 73. På det sättet kan man
  korrigera materialet-

 74. -så att man får ett viktat material-

 75. -som så långt möjligt
  representerar svenska folket.

 76. Inte perfekt, inte 100 procent.
  Man måste vara lite ödmjuk.

 77. Men en undersökning blir inte värde- lös
  för att bara 50 procent svarar.

 78. Och det här är den metod de andra
  undersökningarna använder också.

 79. Projektplan.
  Vi brukar prata om fas 1 och fas 2.

 80. Fas 1: Genomförande av datainsamling
  och publicering av basresultat.

 81. Allt detta var klart i februari 2014.

 82. Då inträder det vi hade tänkt
  skulle vara fas 2 med forskning.

 83. Där kan vi säga-

 84. -att vi har en forskningsrapport väldigt
  nära... Nästan klar.

 85. Som handlar om utsatthet bland äldre.
  En artikel där vi anser-

 86. -att artikeln fokuserat på utsatthet
  i vårt material bland 65 och äldre.

 87. Sen har vi utvecklat ett forsknings-
  projekt om våld i en nära relation-

 88. -där vi bara fokuserar på våld
  som gäller en nära relation.

 89. Det forskningsprojektet påbörjas
  i januari 2015 och är treårigt.

 90. Vi kommer att borra ordentligt när det
  gäller just den problematiken.

 91. För det är så att när vi redovisade
  den här basrapporten-

 92. -så är det massor av siffror
  hit och dit.

 93. Och för varje siffra man redovisar
  vill man stanna upp.

 94. Men det går inte. Vi måste börja med att
  redovisa enkla frekvenser.

 95. Sen får vi borra djupare i det där.

 96. Det ska vi börja med nu,
  för vi har fått medel.

 97. Och det kommer säkert mer forskning
  om detta.

 98. Det var lite om utgångsläget.
  Jag ska stanna upp lite för våld-

 99. -innan jag går in på resultaten,
  därför att det är viktigt.

 100. Vi har hört de här begreppen
  tidigare här.

 101. Det är viktigt att man vet
  vad man håller på med och pratar om.

 102. I det här forskningsprojektet
  har vi använt WHO:s våldsdefinition.

 103. Då är det några som tänker:
  "Jaha, men FN:s våldsdefinition"-

 104. -"om genderbased violence against
  women?" Men vi har män och kvinnor.

 105. Av det skälet låg det närmare
  att använda WHO:s våldsdefinition.

 106. Den skiljer sig inte så mycket,
  ska man säga.

 107. Man säger enligt WHO att våld är:

 108. "Intentional use of physical force
  or power"-

 109. -"against oneself,
  another person or group"-

 110. -"that either results in or has
  a high likelihood of resulting in"-

 111. -"injury, death, psychological harm
  or deprivation."

 112. Det här är viktigt av flera skäl.

 113. När man tänker våld,
  är det inte alltid man tänker så här.

 114. Forskare kanske säger:

 115. "40 procent av männen utsätts för våld."
  Hemskt, tycker allmänheten.

 116. Sen får man veta att det är
  WHO:s våldsdefinition.

 117. De inkluderar det och det. Då säger
  allmänheten: "Det är inte våld."

 118. "Slagen dam" råkade ut för det-

 119. -när man sa, tror jag, att 46 procent av
  kvinnorna utsatts för våld.

 120. Mycket av det var vad människor
  på gatan inte betraktade som våld.

 121. Samtidigt kan man säga:

 122. "Det är väl inte fel att använda WHO:s
  definition?"

 123. Det är viktigt att vara noga med
  vad det är man menar-

 124. -när man gör såna här studier
  och när man diskuterar det hela.

 125. WHO inkluderar fysiskt, sexuellt
  och psykologiskt våld.

 126. Men också "deprivation and neglect".

 127. Det är inte så länge sen
  som det kom en artikel uppe i Umeå-

 128. -där man basunerade ut
  att 16 procent av de äldre-

 129. -utsätts för våld varje år.
  Då blir man lite orolig, som äldre.

 130. Att man ska få stryk
  och sparkar i magen.

 131. När man borrar djupare,
  visar det sig att 14 av de procenten-

 132. -var det man kallar "neglect". Att man
  kanske inte fått medicinen i tid-

 133. -eller att man inte fått komma ur sängen
  tillräckligt fort.

 134. Det definierar man som våld enligt
  WHO. Jag har inga problem med det.

 135. Men när man läser en artikel,
  associerar man till nåt annat.

 136. Där måste man passa sig.

 137. Det är ena skälet
  att jag stannar upp här.

 138. Det andra är
  att nu sitter det flera hundra-

 139. -som är helt inne på
  förebyggande arbete.

 140. Våldsprevention. Stanna upp.
  Vad då våldsprevention?

 141. Vad är det för våld ni ska förebygga?

 142. Det ena, andra eller tredje våldet?
  Som kan ha olika orsaker-

 143. -och där man bör rikta in sig på olika
  instrument för att förebygga.

 144. Börja med att definiera vad ni menar
  med våld i det här sammanhanget.

 145. Det är inte rätt eller fel,
  utan det kan vara olika.

 146. Det är viktigt att starta nånstans.

 147. Inte bara oreflekterat:
  "Våld? Det vet väl alla?"

 148. Exempelvis unga mäns våld. Då tänker
  man våld mot andra män eller tjejer.

 149. I WHO:s definition ingår
  självskadebeteende. Vi hörde nu-

 150. -att 3/4 av självmorden är män.
  Ska ni inkludera det också?

 151. Det finns skäl att tänka innan man går
  vidare i preventiva tankar-

 152. -på detta. Därifrån till resultaten.

 153. Andel kvinnor och män i 18-74-års-
  åldern som utsatts för sexuellt våld.

 154. Vi frågade om kvinnorna utsatts
  för det före 15 år, från 15-17 år-

 155. -sen summerade vi själva till före
  18 år. Vi stannar där tills vidare.

 156. 8 procent av kvinnorna svarar att
  de utsatts för grovt sexuellt våld.

 157. Det är påtvingat oralt,
  vaginalt eller analt samlag.

 158. "Liknande" kan vara försök,
  i princip. Före 15 års ålder.

 159. Lägger vi på mindre allvarligt sexuellt
  våld-

 160. -som att de blivit kladdade på
  eller tvingat visa sig nakna-

 161. -blir det 21 procent.

 162. I 15-17-årsåldern var motsvarande
  siffror 8 och 13 procent.

 163. Och summerar vi under barndomen,
  om vi säger att barn är före 18 år-

 164. -är det 13 procent av kvinnorna
  som råkat ut för detta. Eller 27-

 165. -om man vill inkludera mindre allvarliga
  sexuella övergrepp.

 166. Inkluderar vi trakasserier
  och förnedring-

 167. -som vi inte frågade speciellt om före
  15 och 15-17-

 168. -blir det 54 procent.

 169. För att koppla till det jag mässade om
  nyss kan jag kanske läsa i morgon-

 170. -att 8 procent av kvinnorna råkar ut för
  sexuella övergrepp.

 171. Eller att 54 procent råkar ut för
  sexuella övergrepp.

 172. Beroende på vad man vill
  inkludera i begreppet.

 173. Det gäller
  att hålla tungan rätt i mun.

 174. Nån undrar kanske
  varför 8 och 8 inte blir 16.

 175. Det finns kvinnor som råkar ut
  både före 15 år och från 15-17.

 176. Så därför blir det färre där.

 177. Männen råkar också ut för detta.

 178. 3, 2, 4 procent. 9, 4, 11.
  Totalt sett 20 procent.

 179. 11 procent av männen kan jämföras med
  27 procent av kvinnorna-

 180. -som råkat ut för allvarliga eller
  mindre allvarliga sexuella övergrepp.

 181. Inkluderar vi trakasserier
  är det var femte man.

 182. Mycket mindre än för kvinnor,
  men icke förty en betydande andel.

 183. Har de varit utsatta för det
  efter 18?

 184. 11 procent av kvinnorna säger att de
  utsatts för det man kallar våldtäkt.

 185. Definitionen här är med våld påtvingat
  samlag eller försök.

 186. Det inkluderar också
  om man inte kunnat försvara sig.

 187. Inkluderar vi mindre allvarliga sexuella
  övergrepp: 28 procent.

 188. Med trakasserier: 47 procent.
  Ungefär hälften av kvinnorna-

 189. -säger att de i vuxen ålder
  varit utsatta för detta.

 190. Motsvarande siffror för män:
  1, 6 och 15 procent.

 191. Vilket innebär
  att var femte kvinna i Sverige-

 192. -bär med sig i sitt vardagliga liv
  erfarenheter av-

 193. -att ha blivit utsatt för
  påtvingat samlag eller försök.

 194. Det är ganska många.

 195. 42 och 65 procent om vi inkluderar
  mindre allvarliga brott.

 196. Men det finns en hel del män också.

 197. 5, 15, 28 procent.
  Det får vi inte glömma.

 198. Vi frågade också om senaste året...
  Oj! Du ska inte vara där. Så.

 199. 0,8 procent. 3,4 om vi inkluderar det
  mindre allvarliga sexuella våldet-

 200. -bland kvinnorna. 14.
  Betydligt mindre bland männen.

 201. Men vi frågar alla
  mellan 18 och 74 år.

 202. Eftersom det finns ett visst fokus på
  ungdomsåren lyfte jag ut-

 203. -hur siffrorna såg ut från 18-24 år.
  Det är högre.

 204. Det är vanligare bland yngre kvinnor.
  Ingen blir nog förvånad.

 205. Men det finns nu färska siffror
  på detta-

 206. -att presentera som underlag för varför
  vi behöver prevention-

 207. -och för resurser för att försöka komma
  till rätta med detta.

 208. Reflektioner kring sexuell utsatthet
  under barndomen.

 209. Vuxna och jämnåriga förövare
  var ungefär lika vanligt.

 210. Vanligtvis tänker man vid
  övergrepp mot barn-

 211. -att det är en snuskgubbe
  och en treåring.

 212. Men det var ungefär lika vanligt
  att förövarna var jämnåriga.

 213. Då kommer ett bekymmer: Vad är
  barndom? Är det 15 eller 17 år?

 214. Mycket av detta händer
  mellan 16- och 17-åringar.

 215. Det är sexuella övergrepp
  i barndomen-

 216. -eftersom barndomen vanligtvis är under
  18 år.

 217. Det är fjärran från
  snuskgubben och treåringen.

 218. Det är olika typer av övergrepp.
  När man tittar på siffror på-

 219. -hur vanligt det är med
  sexuella övergrepp-

 220. -får man inte automatiskt tänka på
  en snuskgubbe.

 221. Det är mycket jämnåriga.
  En annan typ.

 222. C:a 2 procent av kvinnorna
  och 0,5 procent av männen-

 223. -blev utsatta av pappa. C:a hälften hade
  varit utsatta upprepat.

 224. Omkring 5 procent uppgav
  att polisanmälan hade gjorts.

 225. Stort mörkertal, med andra ord.
  35-40 procent av kvinnorna-

 226. och 10-20 procent av männen
  hade pratat med närstående.

 227. Det bekymmersamma är att det är
  så många som går och bär på detta-

 228. -utan att snacka. Det är klart
  att vissa kan bearbeta det själv.

 229. Och i många fall är det kanske inte så
  allvarligt, men herregud.

 230. Det finns nog många som går omkring
  med erfarenheter-

 231. -och tar stryk av det
  som inte pratar.

 232. Påtaglig koppling till senare utsatthet
  för sexuellt våld.

 233. När vi tittade på dem som varit utsatta
  före 15 års ålder-

 234. -är det tydligt att de löper ökad risk
  att bli utsatta från 15-17 år-

 235. -och i vuxen ålder. Och faktiskt
  det senaste året, vilket...

 236. Det blir intressant
  att borra djupare i de data.

 237. Det är en påtaglig koppling. Utsatt- het
  i barndomen är lika vanligt-

 238. -i olika åldersgrupper utom i den
  äldsta. Den uppgav lägre utsatthet.

 239. När det gäller vuxenlivet,
  uppgav den aktuella partnern...

 240. Partnern uppgavs vanligtvis som
  förövare vid grova sexuella brott.

 241. Bekanta och okända vid mindre allvarliga
  sexuella brott.

 242. Totalt innebär det
  att det var fler kvinnor som uppgav-

 243. -att de blivit utsatta
  av icke-partners än av partners.

 244. Det var vanligare med de lindrigare
  sexuella övergreppen av okända.

 245. Medan det är partnern som står för
  de grova övergreppen.

 246. Omkring 5 procent av kvinnorna
  och ett par procent av männen-

 247. -hade gjort polisanmälan. Samma
  erfarenheter i olika åldersgrupper-

 248. -utom bland de äldsta.
  Det är många lurigheter i det här.

 249. Å ena sidan är det vanligast
  bland ungdomar.

 250. Samtidigt kan man tänka sig att det
  finns minneseffekter bland äldre.

 251. Och samtidigt var de äldre yngre
  i en annan samhällskontext.

 252. De kan ha varit yngre på 50-talet.
  Hur såg det ut då i samhället?

 253. Man ska vara försiktig med
  att dra slutsatser.

 254. Andel kvinnor och män i 18-74-års-
  åldern som utsatts för fysiskt våld-

 255. -eller hot om fysiskt våld.

 256. Före 15, 15-17 och före 18.

 257. Vi har inte frågat: "Har du blivit
  utsatt för fysiskt våld?"

 258. Vi har frågat: "Har du blivit
  slagen på kinden? Sparkad?"

 259. "Dragen i håret?" Detaljerade frågor
  och så har vi slagit ihop dem.

 260. 36 procent av kvinnorna säger att det
  hade de blivit utsatta för före 15.

 261. 54 procent av männen. Det är vanligare
  bland män. Inte särskilt...

 262. Inte överraskande.

 263. Inkluderar vi hot om fysiskt våld ökar
  det från 36 till 43.

 264. Och från 54 till 64.

 265. Många som utsatts för fysiskt våld har
  utsatts för hot om fysiskt våld.

 266. 15-17 år. 18 mot 32 för männen.
  Ökar till 24 och 44.

 267. Totalt före 18 års ålder:
  Närmare fyra av tio kvinnor-

 268. -och närmare sex av tio män säger att de
  varit utsatta för fysiskt våld-

 269. -före 18 års ålder. I bemärkelsen
  att de blivit slagna eller sparkade.

 270. Eller nånting sånt.

 271. Hela livet: 46 och 53 procent.
  64 och 71 procent.

 272. Naturligtvis bedrövligt. Samtidigt
  ingenting som kanske överraskar.

 273. Men det finns lite för er
  att förebygga.

 274. Senaste året: 3,0, 3,9, 3,2 och 4,9.

 275. Och även där vanligare
  i 18-24-årsåldern.

 276. 6, 8, 8 och 13 procent.

 277. Och det är mer män som råkar ut
  för detta.

 278. Men skillnaden är inte så stor.
  Kvinnorna blir ganska utsatta också.

 279. Om det nu var nån
  som tvivlade på det.

 280. Reflektioner:
  lite fler män än kvinnor-

 281. -utsatta av vuxna
  när det gäller barndomen.

 282. D.v.s. när man talar om
  att man blivit utsatt i barndomen-

 283. -kan man bli utsatt av
  vuxna eller jämnåriga.

 284. Lite fler män än kvinnor
  har blivit utsatta av vuxna.

 285. Betydligt fler män
  blev som barn utsatta av jämnåriga.

 286. Här är det lite bekymmersamt.
  Nästan lika många kvinnor-

 287. -hade utsatts för våld av sina mödrar
  som av sina fäder.

 288. Mer än dubbelt så många män
  hade utsatts av sina fäder-

 289. -jämfört med av sina mödrar.

 290. Men jag tror
  att om ni kvinnor i församlingen-

 291. -pratar och säger: "Jag fick stryk
  när jag var barn av..."

 292. "...mamma."

 293. Och männen utsätts av pappa.

 294. D.v.s. mammorna slår inte pojkarna.

 295. Lite lurigt, kanske.
  Eller också är det inte det.

 296. Barnen har kanske oftare
  varit hemma med mamman-

 297. -så mamman har exponerats
  mer med barnen.

 298. Därför blir det mer utrymme för
  att ryka ihop och slagen kan hagla.

 299. Det kan vara nåt sånt där.

 300. Kvinnor utsattes nästan lika mycket av
  jämnåriga flickor och pojkar.

 301. Männen har nästan uteslutande utsatts
  av jämnåriga pojkar.

 302. Och nu handlar det om våld
  som begås av unga män.

 303. Men hälften av flickorna som utsätts för
  våld blir det av andra flickor.

 304. Det får vi inte glömma bort. Flickor är
  inga änglar i de här sammanhangen.

 305. Så t.ex. om min son går på gatan
  när han var liten-

 306. -och möter ett gäng killar,
  ska han vara rädd.

 307. Men inte
  om han möter ett gäng tjejer.

 308. Om en tjej går på gatan, ska hon vara
  lika rädd för ett kill- och tjejgäng.

 309. Det är knepigt att förhålla sig till.

 310. Omkring 2-3 procent av båda könen
  hade nån gång gjort en polisanmälan.

 311. Påtaglig koppling också här.
  De som blivit utsatta i barndomen-

 312. -löper ökad risk
  att bli utsatta igen.

 313. När vi tittade på i vilken utsträck-
  ning man varit utsatt för våld-

 314. -efter 18 år... Kvinnorna utsattes
  vanligtvis av en partner.

 315. Sällan av okända. Tvärtom bland
  männen. Inte så förvånande, kanske.

 316. 14 procent utsatta av partner,
  3 procent av okända bland kvinnorna.

 317. Tvärtom bland männen. 5 procent av
  partner, 16 procent av okända.

 318. Bara 1/5 polisanmäler.
  80 procents mörkertal.

 319. Fysiskt våld...har vi gått igenom.
  Psykiskt våld.

 320. Andel kvinnor som utsatts för psykiskt
  våld.

 321. Att de blivit kränkta, förnedrade,
  mobbade eller nånting liknande.

 322. 49 procent av kvinnorna säger
  att de blev det före 15 års ålder.

 323. 38 procent 15-17 års ålder.
  Drygt hälften säger-

 324. -att de blivit vad man upplever som-

 325. -utsatta för psykiskt våld
  under barndomen.

 326. Inkluderar vi att man sett eller hört
  våld mellan föräldrar-

 327. -som kan inkluderas i psykiskt våld,
  blir det 57 procent.

 328. 15 procent av kvinnorna hade sett eller
  hört våld mellan föräldrarna.

 329. 13 procent av killarna.
  Dra inga växlar på 15 och 13 procent.

 330. Det var ungefär lika vanligt
  bland män och kvinnor.

 331. Går vi upp i vuxen ålder,
  är det 22 procent och 9 procent.

 332. Det är betydligt vanligare att kvinnor
  utsatts för psykiskt våld.

 333. Det handlar om systematiskt
  och långvarigt psykiskt våld.

 334. Inte nån enstaka liten tråkning.

 335. Utan att man har levt under en tid-

 336. -med att ha blivit utsatt för psykiskt
  våld.

 337. 22 procent av kvinnorna,
  9 procent av männen.

 338. Hela livet. 57 procent har blivit
  utsatta för psykiskt våld.

 339. Inkluderar vi sett eller hört-

 340. -våld bland föräldrarna:
  dryga 60 procent.

 341. Inte så stor skillnad
  mellan män och kvinnor.

 342. Och vanligt. Så ni förstår: Inkluderar
  vi detta i begreppet våld-

 343. -vilket verkar rimligt-

 344. -även den mer lindriga
  typen av...trakasserier-

 345. -eller mobbning, då finns det
  väldigt mycket att göra.

 346. Då är frågan: Ska man förebygga
  det psykiska eller fysiska våldet?

 347. Gör man på samma sätt?
  Har det samma orsaker? Eller inte?

 348. Det finns lite att fundera på innan man
  sätter i gång och förebygger.

 349. Senaste året: 8 procent
  och 3,4 procent.

 350. Samlar vi ihop detta...
  Vi gjorde ett försök-

 351. -att bara fokusera på
  det vi kallade allvarligt våld...

 352. Nej, vi ska ha reflektioner
  kring detta också.

 353. Ungefär samma sak som utsatthet
  för fysiskt våld.

 354. Fler hade utsatts av jämnåriga
  än av vuxna.

 355. Kvinnorna uppgav ungefär lika ofta
  pappa och mamma som förövare.

 356. Männen uppgav oftare pappa
  som förövare.

 357. Kvinnorna utsattes lika mycket av
  jämnåriga flickor och pojkar.

 358. Männen blev nästan bara
  utsatta av pojkar.

 359. Påtaglig koppling till utsatthet
  för senare psykiskt våld.

 360. När det gällde utsatthet i vuxenlivet
  hade var femte kvinna-

 361. -och 8 procent av männen utsatts för
  upprepat psykiskt våld av en partner.

 362. Var femte kvinna, och inte så långt
  ifrån var tionde man-

 363. -har varit utsatt för detta.
  5 procent av kvinnorna-

 364. -och 3 procent av männen hade utsatts
  för upprepat psykiskt våld-

 365. -av andra än partnern.
  Främst av chefer och arbetskamrater.

 366. Försöker vi snickra ihop nånting som vi
  kan kalla för allvarligt våld...

 367. Allt våld är allvarligt,
  men det finns grader i helvetet.

 368. För en definition: Se rapporten...

 369. ...sidan 64.
  Det är för snårigt att dra den.

 370. Men vi, när det gäller sexuellt,
  fysiskt och psykiskt våld-

 371. -har alltså skärpt upp till det mest
  allvarliga och frekventa våldet.

 372. Vi har plockat bort lindriga och sällan
  förekommande incidenter.

 373. Hur vanligt är det sen att bli utsatt i
  barndomen och vuxenlivet?

 374. När det gäller sexuellt våld
  har 17 procent av kvinnorna-

 375. -varit utsatta för
  allvarligt sexuellt våld.

 376. I princip alltså...våldtäkt.

 377. Eller att man inte varit i tillstånd
  att försvara sig själv.

 378. Eller att man upprepat
  blivit tvungen-

 379. -att ta på nån eller blivit
  kladdad på eller posera naken.

 380. Allvarligt i det sammanhanget ingår att
  det är upprepade tillfällen.

 381. 17 procent av kvinnorna och 6 procent
  av männen har erfarenheter av detta.

 382. Fysiskt våld: 14 och 18.
  Ingen större skillnad.

 383. Jag trodde att det skulle vara större
  skillnad mellan män och kvinnor-

 384. -än vad det var.

 385. Psykiskt våld: lite vanligare bland
  kvinnor. Detta gäller barndomen.

 386. I vuxenålder: ungefär samma sak.
  Stor skillnad för kvinnor-

 387. -när det gäller utsatthet för sexuella
  övergrepp: 11-1.

 388. En viss skillnad när det gäller
  utsatthet för fysiskt våld.

 389. Stor skillnad för utsatthet för psykiskt
  våld. Samlar vi ihop detta-

 390. -som vi kan kalla allvarligt våld,
  har ungefär 46 procent av kvinnorna-

 391. -och 38 procent av männen varit utsatta
  för det. Ingen stor skillnad.

 392. Men en liten skillnad finns.

 393. Några punkter: stort glapp mellan
  ideal och verklighet. Det bygger på-

 394. -att vi inleder rapporten med att FN i
  sina mänskliga rättigheter säger-

 395. -att varje kvinna, barn och man
  har rätt att leva utan våld.

 396. Utifrån det är det en stor skillnad
  mellan idealet och verkligheten.

 397. Förövarna är män - men inte alltid.
  Få berättar, ännu färre anmäler.

 398. Tidig utsatthet kopplat
  till senare utsatthet.

 399. Kvinnor och män ungefär lika utsatta.
  Men för olika typer av våld.

 400. Ett balanserat förhållningssätt,
  har jag skrivit.

 401. Jag syftar till att man måste vara
  ödmjuk inför såna här undersökningar-

 402. -och se det som att utsatthet för våld
  är ett samhällsproblem.

 403. Vi måste få veta hur det här ser ut.

 404. Det andra är
  att vi inte kan få veta sanningen.

 405. Varken genom såna här undersökningar
  eller liknande i kriminalregistren.

 406. Ska vi då säga: "Då gör vi ingenting?"
  Det går inte.

 407. Man måste göra det bästa man kan.

 408. Den här typen av undersökningar
  är nog bland det bästa.

 409. Sen tittar man på flera andra
  undersökningar och blandar ihop.

 410. Det bästa får inte bli
  det godas fiende.

 411. Man måste göra det bästa man kan,
  men vara ödmjuk inför resultaten.

 412. Lika tokigt det vore
  att kasta den här studien-

 413. -lika tokigt vore det
  att ta en siffra och säga:

 414. "Detta är 100-procentig sanning."
  Det är inte det.

 415. Men det är nog det bästa
  vi kan komma till.

 416. Speciellt om vi kombinerar med lokala
  och andra undersökningar som nämnts.

 417. Och kvalitativa undersökningar
  där man borrar på djupet-

 418. -hos färre individer
  och samlar ihop den här kunskapen.

 419. Då får man
  en ganska bra bild av situationen.

 420. Det var det jag menade med detta.
  Nu ska jag gå över till...

 421. Hur är det med tiden? Är den slut?

 422. Kan det vara så illa? Vad sa du?

 423. Vi behöver ett par minuter
  för en publikfråga.

 424. 11.50. Nästan tio minuter. Jag har
  nästan de viktigaste resultaten kvar.

 425. Kör tre minuter till.

 426. Jag kanske kan klara det. Det gäller
  kopplingen mellan våld och hälsa.

 427. Det är Steven Lucas som är pappa
  till detta.

 428. Jag tror att jag kan ta det snabbt.

 429. Vi frågade kvinnorna om de utsatts för
  sexuella övergrepp när de var 18.

 430. Eller före 18 år. 888 sa att de varit
  utsatta för sexuella övergrepp.

 431. Av dem var det 26 procent
  som hade symtom på PTSD.

 432. Post traumatic stress disorder.

 433. Sen var 4 500 som sa
  att de inte hade varit utsatta.

 434. Av dem hade 8 procent varit utsatta för
  PTSD.

 435. Eller som hade symtom på PTSD.
  En väldig skillnad.

 436. De som varit utsatta för sexuella
  övergrepp har tre gånger så hög risk-

 437. -att ha symtom på PTSD.

 438. Och det är samma sak
  om det gäller depression-

 439. -självskada, risk för alkohol,
  fysisk ohälsa-

 440. -psykosomatiska symtom och hjärt-
  infarkt. Högre risk bland de utsatta.

 441. Går vi och frågar...

 442. Och det gäller samma sak för männen.
  Och samma sak när det gäller-

 443. -att man varit utsatt för allvarliga
  sexuella övergrepp efter 18.

 444. Det är precis samma sak.

 445. Vi frågade också om de varit utsatta för
  fysiskt våld.

 446. Vi får samma resultat.
  Ungefär lika stora.

 447. De som utsatts för fysiskt våld
  löper en kraftigt ökad risk-

 448. -för allehanda elände och ohälsa
  i vuxen ålder.

 449. Och likadant med psykiskt våld.

 450. Ni kan läsa detta i rapporten
  eller på bilderna som...

 451. Steven säger att:

 452. Vi är noga med att säga att vi inte kan
  uttala oss om det är orsaken.

 453. Det kan vara ett orsakssamband
  eller en psykosocialt väldigt...

 454. ...utsatt barndom som gör
  att man löper ökad risk-

 455. -att bli utsatt för sexuella övergrepp
  och ohälsa i vuxen ålder.

 456. Man kan inte per automatik dra
  slutsatsen att sexuella övergrepp-

 457. -är ett trauma som gör att du får sämre
  hälsa i vuxen ålder.

 458. Vi kan inte säga nånting om
  huruvida det är ett orsakssamband.

 459. Ledsen att jag har tjattrat
  för mycket.

 460. Tack så jättemycket.

 461. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Våldet och hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tommy Andersson, expert vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) föreläser om våld och dess koppling till hälsa. Hans befolkningsundersökning syftar till att kartlägga erfarenheter av utsatthet för våld och att göra en koppling till den psykiska, fysiska och sociala hälsan. Man tittar på samspelet mellan den psykosociala uppväxtsituationen och våldsutsattheten i barndomen och vuxenlivet. Inspelat den 20 november 2014 på Scandic Foresta, Lidingö. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Lag och rätt > Kriminalitet
Ämnesord:
Hälsa, Juridik, Kriminologi, Medicin, Misshandel, Rättsvetenskap, Samhällsmedicin, Socialmedicin, Sociologi, Vanvård, Våld
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Unga mäns våld

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Vad ska vi göra?

Zandra Kanakaris är ordförande för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund. Hon förläser om unga mäns överrepresentation både som offer och förövare när det gäller våldsbrott. Hur bryter man den trenden? Inspelat den 20 november 2014. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Mäns våld mot kvinnor

Juno Blom är regeringens särskilda utredare gällande mäns våld mot kvinnor. Hon berättar om hur man arbetar med dessa frågor, varför arbetet inte har kommit längre och vilka strategier som finns. Inspelat den 20 november 2014. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Könsrelaterat våld

Jeni Klugman, senior rådgivare på Världsbanken, föreläser om situationen i världen när det gäller könsrelaterat våld. Hon går igenom utmaningens omfattning globalt, våldets kostnader och vad man vet om lovande politiska lösningar och olika projekt. Inspelat den 20 november 2014. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Våldet och hälsa

Tommy Andersson, expert vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) föreläser om våld och dess koppling till hälsa. Hans studier syftar till att kartlägga erfarenheter av utsatthet för våld och att göra en koppling till den psykiska, fysiska och sociala hälsan. Inspelat den 20 november 2014. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Tysta pojkar och bloggande tjejer

Paneldiskussion om vilken hjälp våldsutsatta ungdomar och kvinnor kan få. Medverkande: Jan Löwdin, Pernilla Vera och Zandra Andersson. Moderator: Zandra Kanakaris. Inspelat den 20 november 2014. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Vad kostar unga mäns våld?

Nationalekonomen Ingvar Nilsson föreläser om vad unga mäns våld kostar samhället. Genom förebyggande arbete skulle miljontals kronor kunna sparas. Inspelat den 20 november 2014 på Scandic Foresta, Lidingö. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Förebyggande arbete

Cecilia Narby jobbar på Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällsfrågor. Hon berättar om det uppdrag som de har fått av regeringen som handlar om förebyggande arbete i våldsfrågor. Inspelat den 21 november 2014 på Scandic Foresta, Lidingö. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga mäns våld

Kvinnofrid i kommuner

Lennart Gabrielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting talar om vilket ansvar som kommunerna har i arbetet för kvinnofrid. Inspelat den 20 november 2014. Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Män för Jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är vetenskap?

Staffan Selander är professor i didaktik vid Stockholms universitet och här går han igenom vad vetenskap är och vad den har för historia. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.