Titta

UR Samtiden - Romska rättigheter

UR Samtiden - Romska rättigheter

Om UR Samtiden - Romska rättigheter

Föreläsningar och samtal från konferensen Romska rättigheter är mänskliga rättigheter. Romer, experter inom frågor om mänskliga rättigheter och myndighetsföreträdare samlas under en dag för att diskutera romers situation i Sverige i dag. Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och Europas största minoritet. Forskning visar att en stor andel av romer i vårt samhälle än i dag drabbas av fördomar, diskriminering och social exkludering i det vardagliga livet och att det hänger ihop med Sveriges historiska syn och behandling av romer som grupp. Moderator: Domino Kai. Inspelat den 11 november 2014 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Till första programmet

UR Samtiden - Romska rättigheter : Vitboken och kommissionen mot antiziganismDela
 1. Nästa talare...

 2. Det är dags för oss nu
  att få lyssna-

 3. -till något världsunikt,
  skulle jag vilja säga.

 4. Vi kommer att få lyssna
  till framtagandet av vitboken-

 5. -och kommissionen mot antiziganism.

 6. Två saker som Sverige är ledande i
  i hela världen.

 7. Att belysa men gå till handling-

 8. -när det gäller romernas
  mest basala mänskliga rättigheter.

 9. Utreda och ge förslag
  till förbättringar.

 10. Det är en sann ära att få välkomna-

 11. -före detta biträdande ordförande
  i delegationen för romska frågor-

 12. -men också som har lett
  utredningen med vitboken.

 13. Nu sitter han i arbetsgruppen
  för kommissionen mot antiziganism.

 14. Mina damer och herrar,
  en rungande applåd för Gunno Gunnmo.

 15. Tack. Det var snällt sagt, Domino.

 16. Jag vill varna för
  att jag är pensionär.

 17. Jag kan säga litegrann vad jag vill.

 18. Jag har lärt mig mycket under de år
  som jag jobbat med frågan.

 19. Jag ska prata om arbetet
  med framtagandet av vitboken-

 20. -och ge information om kommissionen
  mot antiziganism-

 21. -men jag börjar med att prata
  om delegationen för romska frågor.

 22. Jag kommer med reflektioner
  kring det arbetet.

 23. Jag tycker att det är bakgrunden
  till vitboken.

 24. Det är bakgrunden till strategin
  som andra kommer prata om.

 25. Det är bakgrunden
  till kommissionen mot antiziganism.

 26. En av mina utgångspunkter
  för det jag har gjort-

 27. -under mitt yrkesverksamma liv som
  facklig företrädare och polischef-

 28. -är att vända mig lite mot bilden...

 29. Ja, lite var en underdrift.

 30. Vända mig mot bilden av-

 31. -att myndigheter och organisationer
  är regelstyrda.

 32. Det som är viktigt
  att ha klart för sig-

 33. -är att vi i så hög grad
  är värderingsstyrda.

 34. Om vi bara höll oss till regelverket-

 35. -så framgick det att vi
  inte skulle ha haft några problem.

 36. Våra problem är de värderingar
  som styr oss som myndighetsutövare-

 37. -och som styr oss som privatpersoner
  i våra handlingar-

 38. -och i vårt förhållningssätt
  till våra medmänniskor.

 39. Delegationen för romska frågor
  var också på sätt och vis unik.

 40. Grunden för den delegationen,
  som var en statlig utredning...

 41. Intressant var att den tillsattes
  av en regering strax före ett val-

 42. -och fullföljdes av en annan.

 43. Vad vi kunde säga i den delegationen-

 44. -var att vi hade ett starkt
  politiskt mandat i vårt arbete.

 45. Däremot var det inte någon
  som hade gjort det förut.

 46. Förena vårt uppdrag
  som var ett främjandeuppdrag-

 47. -ett informationssamlingsuppdrag,
  informationsspridningsuppdrag-

 48. -med ett uppdrag som handlade om
  att skriva en vanlig SOU.

 49. Vi hade alltså tre uppgifter:
  insamla, sprida och främja.

 50. Det som tog vår mesta tid
  var det vi kallade helt kort-

 51. -i vårt betänkande
  för "den fjärde huvuduppgiften".

 52. Den upptäckte vi först efter
  att sekretariatet hade bildats.

 53. Det fanns ett enormt sug
  från romers sida-

 54. -att ha en förmedlande länk mellan
  den romska gruppen och samhället.

 55. En ingång till regeringen,
  inte minst-

 56. -men en ingång till myndigheter.

 57. Jag brukar säga att romer,
  baserat på den erfarenheten...

 58. Romer misstror institutioner
  men kan ha förtroende för personer.

 59. Vi ägnade mycket tid i delegationen-

 60. -åt att skapa förtroende
  för arbetet vi genomförde.

 61. Det var en viktig iakttagelse.

 62. Jag har efter det jobbet kunnat göra
  andra iakttagelser jag vill peka på.

 63. Jag vet att många av er
  är myndighetsutövare.

 64. Jag fick en del kontakter
  som jag fortfarande har kvar-

 65. -med romska personer
  och romska personer i behov av hjälp.

 66. Romer i Sverige fick gå i skolan
  först i början på 60-talet.

 67. Hur många av er har reflekterat över
  vad det kan innebära?

 68. Det kan innebära, och det innebär-

 69. -att många romer
  inte kan läsa och skriva.

 70. Likafullt skickar vi
  från myndigheter ut dokument-

 71. -som förutsätter
  att de kan läsa och skriva.

 72. Vi uppför oss som myndigheter
  som om det är en självklarhet-

 73. -att det språk vi använder oss av
  förstås av mottagaren.

 74. Jag skulle önska
  att fler myndighetsföreträdare...

 75. Jag kan säga, att ni oftare
  funderade på: "Vem är mottagaren?"

 76. "Vad är det jag säger? Jag kanske
  behöver ta personlig kontakt."

 77. Jag tycker att sånt ligger
  inom myndighetsuppdraget.

 78. Det här säger jag baserat
  på erfarenheter som jag har-

 79. -från romska kontakter.

 80. Min vän Marianne som nu är avliden
  fick brev från Försäkringskassan.

 81. Hon skulle bli av med bostadsbidraget
  om hon inte anmälde adressändring.

 82. Delegationen för romska frågor-

 83. -hade några grundläggande förslag-

 84. -som styrde arbetet.

 85. Men sen också en väldig
  massa detaljerade förslag.

 86. De grundläggande förslagen
  var att stänga välfärdsgapet-

 87. -mellan romer och andra grupper.

 88. Att häva romers maktunderläge-

 89. -och att reparera romers misstro
  mot majoritetssamhället-

 90. -och överbrygga förtroendeklyftan.

 91. Jag tycker att det är viktigt
  att säga "ett ömsesidigt förtroende".

 92. Inte ens i frågan
  om förtroendeklyftan-

 93. -ligger ansvaret bara hos romer.

 94. Det finns starkt misstroende
  mot romer från myndigheter-

 95. -som skapar den ömsesidiga misstron-

 96. -och den här klyftan.

 97. Det här grundade delegationens...

 98. Viljan att åstadkomma förändringar
  grundade delegationens förslag.

 99. Vad man kan konstatera är-

 100. -att vi också föreslog att det här
  skulle ske i form av en strategi.

 101. Det är delegationen som är skyldig
  till 20-årsperspektivet-

 102. -som säger, som ni redan har hört...

 103. Jag vet att det ibland
  riktas kritik mot 20 år.

 104. Ska det ta så lång tid
  innan vi får samma rättigheter?

 105. Det kommer det att ta.

 106. Men det är viktigt att man börjar nu.

 107. Jag ska göra mig skyldig till
  en hejdlös association, men ändå.

 108. Jag var med på firandet
  av 20-årsjubileet-

 109. -av undertecknandet
  av barnkonventionen här i landet.

 110. Det var en något kluven upplevelse.

 111. Jag har lite insyn i hur det gått
  med barnkonventionen på 20 år.

 112. Det finns myndighetsutövare
  i vårt land, lokalt och regionalt-

 113. -som inte vet vad som ligger i
  begreppet "barnets perspektiv".

 114. Efter 20 år av svensk lag.

 115. Jag tror att vi har något att lära
  oss av den typen av iakttagelser.

 116. Börja nu.

 117. Delegationen konstaterade också
  att antiziganismen-

 118. -är det vi kan se
  som ett genomgående drag-

 119. -i vår beskrivning
  av romers villkor i dag.

 120. Delegationen föreslog
  att man skulle tillsätta-

 121. -en sannings-
  och försoningskommission-

 122. -som skulle utreda
  hundraårig historia.

 123. Det blev vitboksuppdraget sen.

 124. Och lägga grunden för försoning.

 125. Det var förmodligen ett misstag.

 126. Där kom det invändningar
  som jag har stor respekt för.

 127. Begreppet "försoning"
  förutsätter en ömsesidig skuld.

 128. När man tittar på historien
  av hur Sverige har behandlat romer-

 129. -så kan man konstatera att det
  inte finns någon ömsesidig skuld.

 130. Ansvaret ligger hos samhället.

 131. Då blev det istället beslut om
  att det skulle tas fram en vitbok-

 132. -som skulle beskriva
  en hundraårig historia.

 133. Som ni vet
  så blev resultatet av vitboken-

 134. -att det nu finns en kommission som
  ska jobba med frågan om antiziganism.

 135. Men först till
  några avslutande kommentarer-

 136. -om delegationen.

 137. Om ni inte har läst
  delegationens betänkande-

 138. -"Romers rätt - en strategi
  för romer i Sverige", så gör det.

 139. Det är ett betänkande som...

 140. Jag har varit med och tagit fram den
  så jag hittar fel och retar mig.

 141. Men om man bortser från det kan man
  säga att det förmedlar kunskap-

 142. -om minoritetspolitik,
  romer som grupp-

 143. -om historien som Domino talade om.

 144. Det finns en idébank där,
  kan man säga.

 145. Där finns skrämmande berättelser
  om hur romer blivit behandlade.

 146. Varför hände inte mer med alla
  de förslagen, kan man fråga sig.

 147. Jag tror, om jag ska vara själv-
  kritisk, att vi missbedömde miljön-

 148. -som det här betänkandet landade i.

 149. För att inte hoppa på någon annan kan
  jag välja min organisation, polisen.

 150. Där finns en benägenhet
  att se på alla frågor:

 151. "Tillhör de huvuduppdraget eller
  tillhör de inte huvuduppdraget?"

 152. Att jobba med nationella minoriteter,
  konstaterade polisen:

 153. "Det är inte vårt huvuduppdrag."

 154. "Vårt huvuduppdrag är att skapa
  trygghet och bekämpa brottslighet."

 155. Men jag menar att de frågor
  som handlar om-

 156. -till exempel behandlingen av romer
  är en fråga om kvalitet.

 157. Aspekter på kvalitet i verksamheten.

 158. Så kan man också se frågorna
  om man vill finna ett skäl-

 159. -till att lägga in dem
  i det som är huvuduppdraget.

 160. En aspekt av kvalitet
  på min verksamhet-

 161. -måste ju vara att jag kan leva upp
  till idén att behandla alla lika.

 162. Över till arbetet med vitboken.

 163. Det finns naturligtvis två aspekter
  på arbetet med vitboken.

 164. Det ena är innehållet,
  det andra är hur vi bearbetar det.

 165. Uppdraget att arbeta med vitboken
  kom våren 2011-

 166. -men uppdraget var inte
  särskilt tydligt specificerat.

 167. Det var något nytt och det tog
  ganska lång tid att söka sig fram.

 168. 2012 på våren
  hade det här arbetet nått så långt-

 169. -att jag och Heidi Pikkarainen...

 170. Eller rättare uttryckt,
  Heidi Pikkarainen och jag-

 171. -fick i uppdrag
  att jobba med den här boken.

 172. Hon som redaktör.

 173. Jag som samordnare
  av det här arbetet.

 174. Jag har uppfattat mig själv
  lite grann som en pir i sammanhanget.

 175. Att skydda arbetet med vitboken mot
  omgivningens krav och förväntningar.

 176. All ära ska ges Heidi Pikkarainen.

 177. Från hösten 2012 till hösten 2013-

 178. -skrev hon i princip
  en bok på 300 sidor.

 179. Bara det är en prestation.

 180. Det var inte bara att skriva en bok.

 181. Vi hade en del andra saker
  som är viktiga-

 182. -när det gäller att se
  på framtagandet av vitboken.

 183. Det ena är att det var viktigt att
  vi hade romers förtroende och stöd.

 184. Om vitboken presenterats
  och romer kritiserat den och sagt:

 185. "Det handlar inte om oss.
  Det är inte vår bok"-

 186. -hade den varit värdelös.

 187. Vi ägnade oerhört mycket energi åt
  att förankra boken.

 188. Vi hade en expertgrupp
  bestående av romer-

 189. -som vi hela tiden höll informerade.
  Det kan man tycka är självklart.

 190. Det är bara det
  att det vi gjorde var-

 191. -att vi försåg en utomstående part
  med dokument från Regeringskansliet.

 192. Redan det förutsätter en del
  byråkratisk uppfinningsrikedom.

 193. Men vår referensgrupp
  läste allt material.

 194. Eller vår expertgrupp
  läste allt material-

 195. -i takt med att boken växte fram.

 196. De står bakom boken.

 197. Rosita Grönfors, Angelina
  Dimiter Taikon, Diana Nyman-

 198. -Eleonor Frankemo, Stefano Kuzhicov,
  Marian Wydow och Mujo Halilovic.

 199. De följde arbetet intensivt.

 200. Det här gjorde vi också därför
  att jag tyckte att det var viktigt-

 201. -att leva upp till den paragraf
  som Lennart Rohdin talade om.

 202. Femte paragrafen i minoritetslagen.

 203. Om minoritetens rätt att ha
  inflytande i frågor som berör dem.

 204. Den mörka historia som vi blottlade-

 205. -är fruktansvärd, tycker jag.

 206. Jag ska kort säga, varför
  begränsa historien till 100 år?

 207. Varför satte vi gränsen vid 2000?

 208. Vi ville...
  Det finns två starka skäl.

 209. Det ena är att vi inte ville
  att boken skulle kunna avfärdas-

 210. -som ett historiskt dokument
  om vilket man kunde säga:

 211. "Det var då. Så är det inte nu."

 212. Anledningen till att vi stannar vid
  2000 var att vi ville hålla avstånd-

 213. -så att man inte
  skulle börja fundera på-

 214. -om det framkom saker här som borde
  bli föremål för rättslig prövning.

 215. Hade vi skrivit något i boken
  som hade varit så nära i tid-

 216. -så att man kunnat börja att tala om-

 217. -att det måste utredas för att det
  kan vara åtalbart hade boken stannat.

 218. Vi ville alltså hålla avstånd
  till den frågan.

 219. Eftersom jag vill ha utrymme
  att säga något om kommissionen-

 220. -och utrymme för att komma med
  reflektioner har jag ett bra förslag:

 221. Läs den här boken. Jag brukar...

 222. -Var kan man beställa boken?
  -Fritzes.

 223. Man kan också på olika sätt
  komma åt den på nätet.

 224. Jag brukar reagera mot
  att folk säger just så.

 225. Det är ingen mänsklig skyldighet
  att ha dator och vara uppkopplad.

 226. Men ni har dator på jobbet,
  så ni kan gå in och hitta boken där.

 227. Läs en bit i taget.

 228. Jag ska säga några saker
  som har ett visst intresse här.

 229. Det ena är-

 230. -att här kan man läsa från
  27 personer som kommer till tals.

 231. En del av förankringen
  var att vi ville ha romers röst.

 232. Det finns intervjuer som
  illustrerar varje avsnitt i boken-

 233. -där romer och resande
  berättar om sina erfarenheter.

 234. Från Jönköpingskravallerna,
  tattarkravallerna i Jönköping-

 235. -där man kommer... De var 1948.

 236. Men där man konstaterar
  att det samlas en mobb på torget.

 237. Varken polis,
  eller som de resande säger:

 238. "Kyrkan ligger alldeles vid torget."

 239. "Kyrkoherden måste ha förstått
  vad som var på gång."

 240. "Ändå gjorde han ingenting."

 241. Sveket från samhället
  var alltså passiviteten.

 242. Ingen åtalades för misshandlarna
  som skedde under kravallerna.

 243. En annan sak är att vi har lätt att
  lägga olika saker långt bort i tiden.

 244. Rasbiologin, det var väl några
  stollar i Uppsala på 20-talet?

 245. Så var det förvisso.

 246. Men de här idéerna
  genomsyrade bygget-

 247. -av vårt välfärdssamhälle
  efter andra världskriget.

 248. Då talade man om vikten av
  att hålla befolkningskvaliteten-

 249. -i befolkningsmaterialet hög.

 250. Av det skälet steriliserade man.

 251. Om man tittar på rivningen
  av det romska lägret i Högdalen-

 252. -och läser boken så ser man
  att det var så vi gjorde.

 253. Vi hade ett mål i vårt samhälle:

 254. Att skapa en så odräglig tillvaro
  så att romerna skulle förstå-

 255. -att det låg i deras eget bästa
  att inte stanna i riket.

 256. Tror ni att det är främmande, idén
  bakom att riva läger som växer upp?

 257. Nej, det tror inte jag.
  Jag tror att det är samma andas barn.

 258. Just att läsa boken
  och ställa sig frågan:

 259. "Kan detta hända nu?"

 260. Är man ärlig mot sig själv
  tvingas man att säga: "Förmodligen."

 261. Eller: "Ja."

 262. Man behöver komma ihåg det här
  med värderingsstyrt.

 263. Det är nog där haken ligger.

 264. Det är våra värderingar
  som spelar oss olika spratt.

 265. När den här boken togs fram
  kunde vi också där se-

 266. -att det finns ett stråk,
  antiziganismen.

 267. Det är en sorts gemensam faktor.

 268. Dagarna innan boken presenterades
  fattade regeringen beslut om-

 269. -att tillsätta en kommission
  som skulle jobba med antiziganism.

 270. Den kommissionen har uppdrag
  att ungefär som delegationen-

 271. -följa frågan,
  komma med förslag på åtgärder.

 272. Försöka beskriva grunden
  för antiziganismen.

 273. Delegationen leds av... Kommissionen
  leds av Thomas Hammarberg.

 274. Han har en enorm erfarenhet
  av de här frågorna-

 275. -och en stor auktoritet på området.

 276. Det tror jag är viktigt.

 277. Vad kommissionen har gjort,
  om ni valt att följa deras arbete-

 278. -är att man varit aktiv i medierna.

 279. Man är aktiv i att ta kontakt med
  myndigheter och begära förklaringar.

 280. Man följer vad som ska hända
  när frågan-

 281. -om Skånepolisens romaregister
  så småningom avgörs till sist.

 282. Om jag ska göra en parantes
  kan jag säga att det är en olycka.

 283. Inte bara för polisen
  utan också om man tittar på-

 284. -hur lång tid det har tagit
  för kontroll-Sverige-

 285. -att kontrollera vad det här är
  och hur lång tid...

 286. Hur många myndigheter som
  behövde inblandas för att fastställa-

 287. -om det här är rätt eller fel.
  Vem som gjort fel, och så vidare.

 288. Risken är att slutresultatet säger:

 289. "Det här var inte bra, ingen
  har gjort fel. Det är systemfel."

 290. Det är skrämmande med myndigheter
  där ingen är ansvarig för systemen.

 291. Jag hoppas att ni inte jobbar
  i en sån myndighet-

 292. -där cheferna
  inte har personligt ansvar.

 293. Det kan vara fatalt.

 294. Kommissionen arbetar på olika sätt.

 295. Den har en styrelse, kan man säga.

 296. Brett sammansatt,
  den har en mycket bred referensgrupp-

 297. -som man arbetar effektivt med.
  Av samma skäl som jag sa tidigare:

 298. Man tycker det är viktigt
  att ha förankring brett.

 299. Bland romer, inte minst.

 300. Arbetet kommer att bedrivas
  under drygt två år-

 301. -och man ska komma med ett förslag.

 302. Min högst personliga förhoppning
  är att man ska begära förlängning.

 303. Det gör jag av ett skäl
  som också är en iakttagelse-

 304. -under de år som jag har jobbat
  med de här frågorna.

 305. Det behövs ett sekretariat,
  eller ska man kalla det för ett hem-

 306. -för de här frågorna.

 307. Det är viktigt att frågor
  om romers situation i landet-

 308. -blir kvar
  på den politiska dagordningen.

 309. Det är ingen garanti-

 310. -för att frågan finns kvar
  på den politiska dagordningen-

 311. -efter att kommissionen
  har lämnat sitt betänkande-

 312. -och strategin är fullföljd
  som också är tidsbegränsad.

 313. Vad händer då
  för att hålla frågan aktuell?

 314. Det tror jag är väldigt viktigt.

 315. Tänk om vi fick
  en mänskliga rättighetersminister-

 316. -som också hade de här frågorna.

 317. Vad mycket lättare det skulle bli.

 318. Domino, det var en snabb resa
  över de här frågorna.

 319. Jag kan säga att när vi,
  Heidi Pikkarainen och jag-

 320. -och en riktig tjänsteman
  från Regeringskansliet-

 321. -åkte runt och presenterade bokens
  innehåll så tog det flera timmar.

 322. Jag säger det en gång till:
  läs den, är ni snälla.

 323. Tusen tack, Gunno, men du får
  inte avlägsna dig från scenen än.

 324. Jag öppnar upp golvet
  för frågor till Gunno.

 325. Emilia har en fråga.

 326. Jag heter Emilia och jobbar som
  kulturinformatör i Uppsala kommun.

 327. Vitboken som du har i handen
  är jag väldigt fascinerad av.

 328. Men den fråga jag har till dig är:
  vad kostar boken?

 329. Ja...

 330. Jag är rädd för att svaret
  på den frågan är att den är dyr.

 331. Jag kan inte svara på det.

 332. Om nån vet så hjälp mig. Jag tror
  att det rör sig om 400 kronor.

 333. Oj, det var jättedyrt.
  Den borde ha varit gratis-

 334. -och tillgänglig för alla
  som inte har någon kunskap om oss.

 335. Särskilt åt högstadiet på skolan.

 336. Jag har själv barn på högstadiet
  och gymnasiet.

 337. Där finns ingen kunskap om oss romer.

 338. Boken borde ha varit där.
  Barnen är vår framtid.

 339. Tack för din fråga.
  Den ger mig möjlighet-

 340. -att komplettera med en sak
  som handlar om det.

 341. Kommissionen mot antiziganism-

 342. -har fått i uppdrag att göra en
  mer lättillgänglig version av boken.

 343. Den versionen ska kunna
  lämnas ut till skolorna.

 344. Men diskussionen om hur det ska ske
  har inte slutförts.

 345. Däremot har arbetet påbörjats
  med att göra den lättillgänglig.

 346. Jag tycker att det är viktigt
  att lärarna läser boken.

 347. Det är viktigt att den används
  i olika typer av utbildning.

 348. Jag tror att det är en jätteuppgift-

 349. -att utbilda alla lärare i dag
  i de här frågorna.

 350. Man får nog säga:
  "Vi får göra så gott vi kan."

 351. Men lärarutbildning av olika slag-

 352. -polisutbildning, utbildningar
  av socionomer och annat...

 353. Där tycker jag att den här typen
  av litteratur ska vara självklar-

 354. -och vara något som måste läsas.

 355. Den förenklade versionen
  kommer att komma.

 356. Jag tror att man kan tänka såhär:

 357. Hur har man gjort med boken
  "Om detta må ni berätta"-

 358. -som handlar om nazismen?

 359. Den boken delas ut till åtminstone
  vissa program på högstadiet-

 360. -och är en del av litteraturen där.

 361. För mig är det oerhört viktigt.
  Jag har barn på högstadiet.

 362. Jag skulle vara jättetacksam
  om kunskapen sprids vidare.

 363. -Jag håller med.
  -Tack.

 364. "Romers rätt" som delegationen
  lämnade till dåvarande statsråd-

 365. -finns på regeringens hemsida.

 366. -Kan man ladda ner vitboken där?
  -Ja.

 367. Den finns tillgänglig.
  Man behöver inte köpa boken.

 368. -Då förutsätter det...
  -Att man har en dator. Just det.

 369. Har vi en sista fråga till Gunno?

 370. Ni har möjligheten här nu. En expert.

 371. Ja. Ett ögonblick.

 372. Jag tänkte efter kommissionens arbete
  och som du sa, man kan önska.

 373. Finns det tankar om att skapa
  ett sekretariat eller något liknande?

 374. När allt arbete är klart vilar det
  på oss alla att jobba vidare med det.

 375. Jag tror väldigt mycket på att...

 376. Någon form av ett nationellt
  sekretariat eller liknande.

 377. Det kan inte jag svara på
  men grundat på min uppfattning-

 378. -att alla som kan ställa sig
  på en kyrkbacke-

 379. -har skyldighet att tala,
  så har jag talat om vad jag tycker.

 380. Det kan ni också göra
  i olika sammanhang.

 381. Vi behöver ett samordningskansli,
  kalla det vad ni vill.

 382. Det har visat sig att i Malmö-

 383. -där man har centret Romskt
  informations- och kunskapscenter-

 384. -så har det blivit ett nav
  i stadens arbete.

 385. Jag har sagt
  att den här typen av nav-

 386. -måste anpassas till situationen
  i den kommun det rör sig om.

 387. Men det är ett sätt
  att ha ett centrum för arbetet.

 388. Vad jag menade med det jag sa
  är att det behövs på nationell nivå.

 389. Tusen tack. En applåd.

 390. Vi kan skicka runt vitboken.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vitboken och kommissionen mot antiziganism

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Gunno Gunnmo arbetar med kommissionen mot antiziganism. Han ledde utredningen kring regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet. Han berättar att en av de stora utmaningarna i dag är att överbrygga misstron mellan myndigheter och romer och att skapa ett ömsesidigt förtroende. Inspelat den 11 november 2014 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Diskriminering av romer, Minoriteter, Romer, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Romska rättigheter

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Romska rättigheter är mänskliga rättigheter

Uppsala läns landshövding Peter Egardt säger i det här talet att det i Sverige fortfarande inte är en självklarhet att romska rättigheter är mänskliga rättigheter. Här berättar han att Länsstyrelsen har tagit fram en antidiskrimineringsstrategi och en handlingsplan. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Lika rättigheter och möjligheter

Lise Bergh är före detta statssekreterare med ansvar för frågor kring nationella minoriteter. Hon går här igenom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Varför är det lättare att prata om dem än att praktisera dem? Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Den nationella minoritetslagen

Lennart Rohdin (fp) var tidigare statssekreterare för flykting- och invandringsfrågor. Han berättar här om vilka krav den nationella minoritetslagen ställer på samtliga kommuner och landsting i Sverige. Den finns för att skydda Sveriges nationella minoriteter och ge dem inflytande över frågor som berör dem. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Romernas historia

Domino Kai berättar om romernas historia och om förföljelserna från land till land. Hur många romer kunde ha blivit räddade under andra världskriget om Sverige inte hade haft ett totalt inreseförbud för romer fram till 1954? Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Arbetsförmedlingens uppdrag för romsk inkludering

Mirelle Gyllenbäck är nationell samordnare för Arbetsförmedlingens arbete för romsk inkludering. Hon berättar om pilotprojekt som har startats i fem kommuner där så kallade brobyggare ska hjälpa romer att komma in på arbetsmarknaden. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Vitboken och kommissionen mot antiziganism

Gunno Gunnmo ledde utredningen kring regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet. Han berättar att en av de stora utmaningarna i dag är att överbrygga den ömsesidiga misstron mellan myndigheter och romer. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Nationell strategi för romsk inkludering 2012-2032

Majlis Nilsson är samordnare på länsstyrelsen Stockholm. Hon berättar om hur arbetet med regeringens strategi för romsk inkludering ska gå till. I strategin står bland annat att ”den som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

EU-medborgare i Sverige och i Europa

Sunita Memetovic är jurist och romsk aktivist. Apropå tiggeriet på gatorna i Sverige berättar hon vad som gäller för EU-medborgare i Sverige och i Europa. Är det en rättighet att få tigga? Hur länge gäller fri rörlighet inom EU? Hur länge får man uppehålla sig i Sverige? Inspelat den 11 november 2014 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Goda exempel

Under de senaste åren har flera goda exempel på arbetet med att belysa romers situation i Sverige uppvisats. Representanter från Forum för levande historia, Föreningen Unga romer, Upplandsmuseet, Svenska kyrkan, Uppsala kommun samt Enköpings kommun berättar om sina projekt. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Katarina Taikon och Björn Langhammers arbete

Angelica Ström är specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon. Hon berättar om sin uppväxt med modern som levde med fotografen Björn Langhammer. Katarina och Björn möttes och fann varandra i att känna sig övergivna av vuxenvärlden. De började arbeta tillsammans. Katarina Taikon skrev bland andra böckerna "Zigenaren" och senare böckerna om Katitzi. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Karl Marx och arbetets värde

Vid Karl Marx begravning sades att hans namn skulle eka genom århundraden. Och visst fick Friedrich Engels rätt, även om marxismens konjunktur har växlat. Tomas Johansson, metallare på Volvo, tycker att mycket av Marx tänkande står sig än idag. På de nationalekonomiska institutionerna står dock inte marxismen högt i kurs, vilket vänsterpartisten Johan Lönnroth fått erfara.