Titta

UR Samtiden - Etnisk profilering

UR Samtiden - Etnisk profilering

Om UR Samtiden - Etnisk profilering

Föreläsningar och diskussioner från konferensen Etnisk profilering. Inspelat den 21 november 2014 på Stockholm Waterfront Congress Centre. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Till första programmet

UR Samtiden - Etnisk profilering : Etnisk profilering: från USA till dagens EuropaDela
 1. Tack ska ni ha.
  Särskilt ombudsmannen-

 2. -som har bjudit in oss
  till det här samtalet.

 3. Det här är tydligen ett nytt grepp,
  så jag hoppas att vi kan upplysa er-

 4. -i den här frågan.

 5. Jag vill också säga att ett föredrag
  som jag började skriva finns utdelat.

 6. Det är lite pinsamt,
  för det är inte färdigt.

 7. Jag hade gärna putsat lite mer på det,
  så citera helst inte de dåliga styckena.

 8. Inledningsvis vill jag säga-

 9. -att frågan om profilering-

 10. -handlar om grundläggande principer-

 11. -för rättsväsendets verksamhet.

 12. Två grundläggande principer är
  att alla människor ska behandlas lika-

 13. -och att alla ska betraktas
  som oskyldiga tills de är fällda.

 14. När vi talar om rasprofilering eller
  etnisk profilering i USA och Europa-

 15. -beskriver vi mönster av praxis
  som bryter mot de här principerna.

 16. Vi talar i regel
  om godtyckliga polisingripanden-

 17. -där den enskilde polisens beslut
  styrs av en stereotyp.

 18. Den enskilde polisen
  är kanske inte medveten om-

 19. -att det är stereotypen som styr
  vem ingripandet sker mot-

 20. -snarare än
  en individs kriminella beteende.

 21. Människor blir föremål för ingripanden
  på grund av vilka de är-

 22. -eller på grund av sin tro, snarare
  än för vad de faktiskt har gjort.

 23. Jag vill påpeka, och jag kommer
  tillbaka till det, att det många gånger-

 24. -inte handlar om avsiktligt rasistiska
  handlingar av enskilda poliser.

 25. Vi ser mönster av praxis-

 26. -som drivs
  både av stereotypa föreställningar-

 27. -och av en oro för ordningsproblem
  och kriminalitet.

 28. De här stereotyperna och farhågorna
  är tämligen utbredda i samhället.

 29. Men polisens uppgift är framför allt
  att upprätthålla lagen.

 30. Polisen måste därför
  vara medveten om vad lagen säger-

 31. -i frågor som gäller diskriminering
  och rättssäkerhet.

 32. Med det sagt
  ska jag snabbt gå igenom-

 33. -hur frågan har utvecklats i USA.
  Den har en väldigt speciell historia.

 34. Sen tar jag kortfattat upp
  utvecklingen i Storbritannien.

 35. Nick Glynn och Victor Olisa
  från den brittiska polisen är här-

 36. -och de ska tala mer om England.
  Jag ska ta det snabbt.

 37. Sen vill jag prata lite
  om vårt arbete i Europa-

 38. -och hur vi har tagit oss an de här
  frågorna i olika sammanhang.

 39. Sen diskuterar jag om det här är
  rasism eller effektivt polisarbete.

 40. I USA blev
  frågan om rasprofilering aktuell-

 41. -i slutet av 1980-talet.

 42. USA har historiskt sett
  präglats av slaveri-

 43. -rasistiskt polisarbete-

 44. -och rasåtskillnadslagar,
  de så kallade Jim Crow-lagarna.

 45. Man började reformera polisen i
  samband med medborgarrättsrörelsen.

 46. Under samma tid blev även
  gärningsmannaprofilering populärt-

 47. -särskilt när det gällde seriemördare.

 48. Gärningsmannaprofilering började
  användas i narkotikabekämpningen.

 49. Den federala narkotikapolisen, DEA-

 50. -tog fram profiler för knarkkurirer
  med tydliga referenser till ras.

 51. Det gav upphov till det folkliga
  begreppet "driving while black".

 52. Det ansågs som tillräcklig misstanke.
  Det fanns en knarkkurir-profil-

 53. -som i princip utgick från
  att kokain och marijuana fraktades-

 54. -från Miami på motorvägen I-95-

 55. -som går längs hela USA:s östkust,
  av svarta män i hyrbilar.

 56. Poliskontrollerna längs motorvägarna-

 57. -gav upphov till uttrycket
  "driving while black".

 58. Man gjorde mängder av kontroller.

 59. Vid ett tillfälle stoppades en advokat,
  Robert Wilkins, av polis i Maryland-

 60. -och han fick veta att det var deras
  order. Då kom den första stämningen.

 61. Polisen hade ju medgett
  att man använde sig av rasprofilering.

 62. Stämningen blev början
  på en datainsamling.

 63. Domaren beordrade polisen att börja
  samla in data om sina kontroller-

 64. -och föra statistik över etnicitet-

 65. -så att man kunde utreda om det
  förekom systematisk särbehandling-

 66. -i polisarbetet.

 67. Det ledde till en debatt
  om hur man ska mäta polisdata.

 68. Vad ska de jämföras med?

 69. Det kan vi prata mer om senare-

 70. -men USA för statistik över ras
  i sina folkräkningsuppgifter.

 71. Men de uppgifterna visar ju inte
  vem som kör på en motorväg.

 72. Det är inte alltid de som bor där.

 73. Det har gjorts många intressanta
  studier om hur man mäter data.

 74. Även när data motsvarar befolkningen-

 75. -alltså de som kör på motorvägen-

 76. -eller som rör sig till fots
  i ett visst område...

 77. Även när man kontrollerade fortkörare-

 78. -som ju faktiskt gjorde sig skyldiga
  till förseelser och borde stoppas-

 79. -såg man en tydlig särbehandling
  på grund av ras.

 80. Så har det varit
  i de flesta undersökningar sen dess.

 81. I kölvattnet
  av de här amerikanska rättsfallen-

 82. -Maryland var först
  och fallet DeSoto i New Jersey-

 83. -ledde till
  att viktig rättspraxis utvecklades-

 84. -fick allmänheten upp ögonen,
  och reaktionerna blev kraftiga.

 85. 1998 gjordes en undersökning
  som visade-

 86. -att 85 procent av alla amerikaner
  kände till rasprofilering-

 87. -och ansåg att det var orättfärdigt.

 88. Sen kom 11 september-attackerna.

 89. Terrordåden mot World Trade Center
  förändrade allt.

 90. Diskussionen om profilering tystnade.

 91. Diskussionen om terrorism
  och behovet av profilering-

 92. -hamnade åter på agendan.

 93. Ni kanske minns
  att man föreslog särskilda och olika...

 94. ...visumregler och resedokument...

 95. ...för länder med
  en viss andel muslimer i befolkningen.

 96. Man backade,
  men den sortens diskussioner-

 97. -har ansetts både acceptabla
  och logiska efter det.

 98. Antalet profileringar-

 99. -som görs av vanliga poliser för att
  bekämpa terrorism är inte känt.

 100. Vi känner till ett antal fall
  som är djupt oroande-

 101. -både i New York och i Los Angeles.

 102. Där har polisen "kartlagt" muslimer-

 103. -och använt sig av påträngande former
  av informationsinhämtning.

 104. Motreaktionen har blivit kraftig
  hos de här grupperna-

 105. -och man diskuterar nu hur effektivt
  det här agerandet egentligen är.

 106. En annan utveckling är-

 107. -att diskussionen om profilering
  vid terrorismbekämpning-

 108. -har glidit över i en diskussion
  om invandringskontroll-

 109. -och en utökad profilering där.

 110. För sanningen att säga så har vi
  väldigt lite inhemsk terrorism i USA.

 111. Det handlar till största delen
  om vita extremister-

 112. -med fundamentalistisk läggning.

 113. Men den ekonomiska krisen och den
  politiska polariseringen har lett till-

 114. -en obehaglig debatt om invandring,
  och en önskan att stänga gränserna.

 115. Under den här regeringen
  har fler utvisningar verkställts-

 116. -än under nån tidigare regering.

 117. Terrorismbekämpning, invandrings-
  kontroll och profilering har förenats-

 118. -på ett sätt
  som är speciellt för just USA.

 119. Underrättelseinhämtning i syfte
  att bekämpa terrorism-

 120. -är en angelägenhet för CIA
  om det gäller yttre hot-

 121. -och för FBI
  om det gäller inhemska hot.

 122. Som en följd av problemen med
  att samordna information-

 123. -från vårt
  extremt decentraliserade polisväsende-

 124. -med FBI och andra myndigheter-

 125. -har samordningscentra skapats
  på delstatsnivå.

 126. De ska samordna alla data
  från olika myndigheter-

 127. -och sen använda dem operativt,
  i syfte att främja nationell säkerhet.

 128. Vi tror att mycket av informationen
  används för andra syften-

 129. -som invandringskontroll
  och en mer allmän övervakning.

 130. En annan faktor
  som har drivit på rörelsen-

 131. -mot mer profilering
  inom invandringskontroll-

 132. -är delegeringen av operativa
  befogenheter inom invandringskontroll-

 133. -från federal nivå
  till delstatsnivå och lokal nivå.

 134. Som ni vet
  är USA en federal statsbildning.

 135. FBI är enda statliga polismyndighet,
  och man har ett begränsat uppdrag.

 136. Det mesta av polisarbetet sker
  på delstatsnivå och lokal nivå.

 137. Det finns kanske
  20 000 polismyndigheter i USA.

 138. Invandringskontroll är konstitutionellt
  sett en federal angelägenhet-

 139. -inte en fråga för regional eller lokal
  polis. Men den här uppdelningen-

 140. -som många ser som en konstitutionell
  brandvägg mellan myndigheter-

 141. -har undergrävts kraftigt,
  bland annat av delstater som Arizona.

 142. De stiftar lagar som ger dem rätt
  att utföra invandringskontroll-

 143. -och tvingar även poliser att utföra dem
  under hot om rättsliga åtgärder.

 144. Några fall kommer snart upp i domstol.

 145. Det finns även en federal lag
  som kallas 387(g)-

 146. -enligt vilken den federala regeringen
  kan erbjuda polismyndigheter-

 147. -utbildning, utrustning och befogenhet
  att utföra invandringskontroller.

 148. Det här är ett sluttande plan.
  Diskussionen om profilering i USA-

 149. -som började
  med afroamerikaners erfarenheter-

 150. -handlar nu
  om afroamerikaner, latinamerikaner-

 151. -och muslimska amerikaner.

 152. Jag tror... Om jag ska nämna
  nåt positivt om USA-

 153. -så hör man i dag-

 154. -på grund av en stämning
  mot New York-polisen-

 155. -skjutningen av Michael Brown och
  Ferguson-polisens militanta agerande-

 156. -en ny typ av diskussion,
  som jag hoppas att vi kan främja.

 157. Det handlar om att återuppbygga
  tilliten för rättsväsendet-

 158. -i de delar av samhället
  där dess förtroende är svårt skadat.

 159. President Obama har inrättat ett nytt
  centrum i Justitiedepartementet-

 160. -"National center for building
  community trust and justice".

 161. Man bygger upp en nationell databas
  över kontroller-

 162. -så att vi kan jämföra
  hur olika polismyndigheter arbetar.

 163. Centret ska också
  försöka testa bra metoder.

 164. Vi vet vad som förstör tillit
  - det finns många exempel i USA-

 165. -men vad skapar tillit
  och goda relationer?

 166. Hur inleder man
  en samhällsdialog om säkerhet-

 167. -och införlivar den i polisarbetet?

 168. Där lämnar jag USA.

 169. Jag ska snabbt nämna Storbritannien
  och några gemensamma drag där.

 170. I England pratar man
  i regel inte om profilering-

 171. -utan om "oproportionerliga kontroller".

 172. Det började uppmärksammas
  på 1980-talet-

 173. -och allmänheten fick upp ögonen
  efter upploppen i Brixton.

 174. Var det 1984? 1982?

 175. 1981 var det!
  Upploppen provocerades fram-

 176. -av en aggressiv användning
  av de så kallade sus-lagarna.

 177. Polisen fokuserade särskilt på Brixton
  under en längre tid-

 178. -och utförde
  ett mycket stort antal poliskontroller.

 179. Många som stoppades
  var unga, svarta män.

 180. Polisen bröt sig även in i ett hus
  i jakten på en misstänkt-

 181. -och i samband med det
  sköts en kvinna.

 182. Det ledde till oroligheter
  som spred sig till andra städer-

 183. -och man började diskutera
  polisens metoder.

 184. Till skillnad mot i USA, som saknar
  federal kontroll av polismyndigheter-

 185. -utöver Civil rights division-

 186. -och där straffrätten helt och hållet
  är en delstatlig angelägenhet-

 187. -så har England nationella normer.

 188. 1984 antogs "Police evidence"...

 189. Nej, vänta nu... Tack! "Police and
  criminal evidence act" heter lagen.

 190. Den beskar inte polisens befogenheter,
  de utvidgades snarare.

 191. Men polisen gjordes ansvarig
  för hur befogenheterna utnyttjades.

 192. Det ledde till krav på-

 193. -att polisen skulle registrera alla
  kontroller som ledde till visitering.

 194. Man måste anmäla
  alla såna ingripanden-

 195. -och registrera
  den visiterades etnicitet-

 196. -samt orsaken till
  och resultatet av kontrollen.

 197. Dessutom måste blanketten
  med anmälan ges i kopia-

 198. -till dem man hade stoppat.

 199. Det gjorde att de kunde följa upp
  polisens ingripande.

 200. Kopian kunde innehålla information
  om rättigheter-

 201. -och om hur man anmäler
  en orättvis behandling.

 202. Storbritannien har sen dess
  haft data på nationell nivå.

 203. Det finns därför ett överflöd
  av objektiv information-

 204. -som kan användas
  för att kritisera dålig praxis-

 205. -men även för att främja
  god praxis och innovation.

 206. Man har grälat mycket om dessa data.

 207. Grälen har dels gällt vad man mäter-

 208. -dels huruvida oproportionerligheten
  faktiskt avspeglar kriminellt beteende.

 209. Det kan diskuteras, men det mesta
  tyder på att det inte är så.

 210. En del menar också att polisen
  inte registrerar alla kontroller-

 211. -och att man manipulerar data.

 212. Det finns vissa problem,
  men longitudinella data kan användas-

 213. -trots en del mindre problem.

 214. Brittiska data visar att man fortfarande
  brister i proportionalitet.

 215. Data löser inte problemet
  men de är ett verktyg.

 216. Svarta är överrepresenterade
  i kontroller-

 217. -och förhållandet är ungefär 8:1.

 218. Det betyder att svarta britter-

 219. -stoppas åtta gånger oftare än vita.

 220. Det kallas för oddskvot,
  ett ofta använt begrepp.

 221. En annan lag som syftar till
  att garantera allmän ordning-

 222. -ger poliser rätt att stoppa människor
  på vissa geografiska platser-

 223. -under en viss tid,
  i syfte att förebygga våld.

 224. Lagen kallas paragraf 60,
  och ingen rimlig misstanke krävs.

 225. För att få stoppa en person krävs
  vanligen en "rimlig misstanke" om-

 226. -att den stoppade personen
  har gjort nåt-

 227. -eller bär på utrustning som kan
  användas vid kriminella handlingar.

 228. Rimlig misstanke
  är en viktig lägsta nivå.

 229. Det handlar om att det ska finnas
  särskilt specificerade skäl-

 230. -för att tro att en person har gjort
  nåt. Det handlar inte om vem det är.

 231. Men i paragraf 60
  finns inget krav på rimlig misstanke.

 232. Polisen får stoppa vilka de vill
  i ett visst område.

 233. Och vi ser att stereotyper
  får stor betydelse här.

 234. Det sker inte alltid avsiktligt.

 235. Men poliserna känner sig inte tvungna
  att tänka efter-

 236. -eftersom det handlar om
  att försöka förhindra våld.

 237. Oddskvoten har ibland varit
  så hög som 32:1, om jag minns rätt.

 238. Det var 32 gånger mer sannolikt att
  en svart person stoppades, än en vit.

 239. I många europeiska länder - jag
  vet inte hur lagen ser ut i Sverige-

 240. -har polisen stora befogenheter.

 241. I Ungern fick polisen tidigare stoppa
  alla och kräva att få se id-handlingar.

 242. Det krävdes inga särskilda skäl alls.

 243. Det borde alltid krävas
  minst rimlig misstanke.

 244. Det nämns
  i internationella överenskommelser-

 245. -men det vore bättre med
  ett starkare normativt ramverk.

 246. I Europa har profilering blivit
  mer allmänt uppmärksammat-

 247. -de senaste tio åren. Jag tror
  att upploppen i Frankrike 2005-

 248. -var det som tydliggjorde frågan,
  så att säga.

 249. Men det har varit
  en svår fråga att hantera.

 250. Av två tekniska skäl har vi ingen
  statistik över etnicitet i Europa.

 251. Det gör att det är väldigt svårt
  att mäta mönster av praxis.

 252. Alla klyftiga poliser kan ge ett antal
  skäl till varför de har stoppat nån-

 253. -utan att nämna ras.

 254. Det går inte att avslöja profilering-

 255. -om polisen inte har använt rasistiskt
  språkbruk vid ett visst tillfälle.

 256. Man måste se till den
  strukturella brist på proportionalitet-

 257. -som blir följden av polisens agerande.
  Det kräver data och etnisk statistik.

 258. Det andra problemet är att många
  poliser inte registrerar data-

 259. -om vanliga id-kontroller om de inte
  leder till några konsekvenser.

 260. Och om man har såna data,
  behåller man dem internt.

 261. De kan definitivt inte köras mot etniska
  data om människor som har stoppats.

 262. Det är väldigt problematiskt.

 263. Vi har ägnat mycket tid åt att utveckla
  metoder för att dokumentera praxis.

 264. Vi gjorde en observationsstudie i Paris
  som jag gärna hänvisar till.

 265. Men framför allt
  vill vi samarbeta med poliser.

 266. Vi vill inte bara kritisera dem.

 267. Vi vill hitta sätt
  att använda dokumentation-

 268. -för att få bort oproportionerlighet
  som inte kan ges en rimlig förklaring.

 269. Utifrån det vill vi engagera samhället
  i en diskussion om vad trygghet är.

 270. Hur ska alla få det tryggare?

 271. Vi hade tur.
  2007 fick vi medel från EU-

 272. -och i samarbetade med tre länder
  gjorde vi åtta pilotstudier.

 273. Vi fick tekniskt stöd av Londonpolisen,
  inrikesdepartementet-

 274. -och polisen i Leicester.
  Det är därifrån jag känner Nick.

 275. Vi införde visiteringsblanketter.

 276. Om polisen utförde en id-kontroll eller
  en visitering fyllde de i en blankett-

 277. -med uppgifter om varför personen
  stoppades, resultatet, tid och plats.

 278. Man registrerade
  personuppgifter och etnicitet.

 279. Vi använde nationalitet i stället
  för etnicitet på en plats i Spanien-

 280. -trots att det är
  en ganska oprecis synonym för ras.

 281. Samtliga pilotstudier visade-

 282. -att resultatet av kontrollerna-

 283. -alltså hur ofta man hittade droger,
  vapen eller annat förbjudet-

 284. -det vi kallar "träffprocent"-

 285. -i samtliga fall i Spanien utom ett-

 286. -var lägre för alla etniska minoriteter
  än för vita spanjorer.

 287. I vissa fall var den betydligt lägre,
  särskilt för marockaner.

 288. Ändå fanns stereotypen
  att invandrare begår brott.

 289. Data visade att det inte stämde.

 290. Polismyndigheten med bäst resultat-

 291. -leddes av en smart inspektör
  som var väldigt skicklig på Excel-

 292. -och den använde sina data
  för kontroll.

 293. Inspektören sa till sin personal: "Det
  här är inget bra skäl. Tänk på det."

 294. Man granskade även
  sina operationer generellt.

 295. Inrikesdepartementet beordrade
  en terrorismbekämpnings-operation-

 296. -som den här lokala polismyndigheten
  fick genomföra.

 297. På årsdagen av bombdåden i Madrid-

 298. -ville man genomföra kontroller
  på alla tågstationer i förorterna.

 299. Poliserna tänkte
  "Madrid-dåden, marockaner..."-

 300. -och stoppade
  alla som såg ut som marockaner.

 301. När man undersökte data
  fick man inte en enda träff.

 302. Men hundratals människor
  hade kommit för sent till jobbet.

 303. Så man slutade med det här.

 304. Resultatet av operationen
  finns beskrivet-

 305. -i min rapport.
  Jag ska kort nämna resultaten.

 306. Antalet id-kontroller
  som polismyndigheten utförde-

 307. -minskade med hälften.

 308. Antalet kontroller halverades,
  men träffprocenten tredubblades.

 309. Den ökade från 8 eller 9 procent-

 310. -till 28 procent.

 311. När poliserna var noggrannare
  med vilka de stoppade och varför-

 312. -blev de mycket effektivare.

 313. De genomförde även
  fler "givna" kontroller-

 314. -där misstanken var uppenbar
  eller en person tas på bar gärning-

 315. -i stället för kontroller-

 316. -där poliserna letar mer på måfå.

 317. Det ökar också träffprocenten.

 318. Men de tänkte efter och registrerade
  ingripandena, som sen granskades.

 319. Polismyndigheten finns i Fuenlabrada.
  Man har fortsatt på samma linje-

 320. -och i princip bibehållit
  den här träffprocenten.

 321. Man stoppar färre människor
  och är samtidigt effektivare.

 322. Det här skedde dessutom
  i samråd med lokalsamhället.

 323. Ortsborna hjälpte oss
  att utforma blanketten.

 324. Vilka etniska data
  var okej att använda?

 325. Hur skulle kopian av blanketten se ut?

 326. Det fanns information om rättigheter på
  olika språk:

 327. Spanska, arabiska och rumänska.

 328. Man höll möten som vi deltog i-

 329. -där polisen redovisade sina data
  och sen diskuterade vi dem.

 330. I början
  diskuterade vi ofta visiteringar.

 331. Sen såg folk den positiva utvecklingen
  och sa:

 332. "Vi vill inte diskutera visiteringar.
  Vi vill veta hur man får körkort."

 333. "Det har varit många inbrott i kinesiska
  butiker. Vad ska vi göra åt det?"

 334. Det utvecklades till en diskussion
  om medborgarnas säkerhet.

 335. Det var oerhört positivt.

 336. Min tid börjar ta slut-

 337. -så jag ska knyta ihop trådarna.

 338. Men jag ville säga nåt mer allmänt-

 339. -om varför det är så viktigt
  att ha data-

 340. -och att registrera och fundera över
  de här vardagliga polisingripandena.

 341. Det som har slagit mig är-

 342. -att alla upplever visiteringar olika.

 343. De är som bilder i gestaltpsykologi,
  alla ser olika saker.

 344. Att en polis går ut på gatan
  och ber en person om id-handlingar-

 345. -är väldigt vardagligt och banalt.
  Det är deras jobb.

 346. Det är inget ovanligt.

 347. Men när en polis kommer tänker man:
  "Nu tror alla att jag har gjort nåt!"

 348. Det känns pinsamt och förnedrande.

 349. Folk utgår från att
  den som blir stoppad har gjort nåt.

 350. Det är stigmatiserande.
  Om man då även får tömma fickorna-

 351. -får väskan undersökt, blir upptryckt
  mot en vägg och kroppsvisiterad-

 352. -och till och med skuffas runt...

 353. Det är en väldigt obehaglig upplevelse,
  och inte bara för individen.

 354. De som stoppas är ofta unga,
  så det drabbar även deras föräldrar-

 355. -andra familjemedlemmar
  och lokalsamhället.

 356. Det gör att tilliten för polisen
  vittrar sönder.

 357. Individen upplevde det inte
  som "rättvist"-

 358. -utan som diskriminerande
  och förnedrande.

 359. Den enskilde polisen kan ha agerat helt
  korrekt och lagligt-

 360. -men för personen som stoppades
  var det ogrundat och diskriminerande.

 361. Det som sker är inte
  avsiktligt rasistiskt eller olagligt-

 362. -men utfallet är oproportionerligt-

 363. -och därför indirekt diskriminerande
  och olagligt.

 364. Men de lagliga åtgärder
  som kan vidtas är begränsade.

 365. Det krävs ett uppsåt
  och beviskraven är höga.

 366. Utan uppenbart rasistiskt språkbruk
  eller våld-

 367. -kan individer inte få upprättelse.

 368. Om man kan bevisa att det som
  skedde var diskriminerande-

 369. -kan man ibland få skadestånd.

 370. Vi försöker använda förvaltningsrätt,
  som reglerar organisationers praxis.

 371. Vi vill inte klandra enskilda poliser.
  Det här handlar om en praxis-

 372. -som kommer av mer allmänna
  sociala attityder och förhållningssätt.

 373. Jag tror mindre på juridiska åtgärder-

 374. -och mer på ett samtal om hur rättvist
  och effektivt polisarbete kan se ut.

 375. Ingen vill undergräva
  den allmänna säkerheten.

 376. Men mycket tyder på,
  som Nick och Vic lär ta upp-

 377. -att vi kan bli mer rättvisa
  och mer effektiva.

 378. Jag undrar om du kortfattat
  har möjlighet att tala lite om-

 379. -hur frågan har diskuterats
  i andra europeiska länder.

 380. Kanske särskilt om
  de nederländska erfarenheterna-

 381. -som liknar Sveriges.

 382. -Det var kanske en svår fråga.
  -Ja.

 383. Vi arbetar i Nederländerna
  med olika organisationer.

 384. I Nederländerna
  bor det många människor-

 385. -med marockanskt
  och antilliskt ursprung.

 386. Och även många andra invandrare.

 387. Det finns en väldigt...

 388. ...djupt rotad föreställning om-

 389. -att marockaner och Antillerna-födda
  är mycket brottsbenägna.

 390. Jag har suttit i många diskussioner-

 391. -med företrädare
  för justitiedepartementet-

 392. -där man talar om antilliska
  och marockanska förövare.

 393. Det finns data
  om vilka som sitter i fängelse.

 394. Såna data säger en del om förövarna-

 395. -men ännu mer om vilka som åker fast
  och om hur rättsväsendet arbetar.

 396. Den främsta vägen in i rättssystemet-

 397. -är den första kontakten med polisen.

 398. Efter det ser vi tydlig diskriminering-

 399. -bland åklagare och i domar,
  vilket leder till överrepresentation.

 400. Men när statistik om fångar
  används som bevis för kriminalitet-

 401. -glömmer vi helt vilken betydelse
  godtyckligheten har.

 402. Om vi har tid skulle jag vilja
  berätta om Gouda-

 403. -en liten stad i Nederländerna
  med en stor marockansk befolkning.

 404. Relationerna mellan olika grupper
  blev väldigt dåliga.

 405. Ett rån på en buss filmades
  och det blev en riksnyhet.

 406. Förövarna sas vara marockaner.

 407. Polischefen gick med på att delta i-

 408. -en serie seminarier med poliser
  och ungdomar om visiteringar.

 409. Han gick med på
  att delta i de här seminarierna-

 410. -för att han ville förbättra
  relationerna i vissa områden-

 411. -efter ett rån.

 412. Rånaren hade varit knivbeväpnad.

 413. Han hade skurit sig i handen
  och sen flytt.

 414. Det fanns en misstänkt
  och ett signalement.

 415. De informerade poliserna:
  "Vi letar efter en holländsk man"-

 416. -"som har skurit sig i handen.
  En vit man."

 417. Poliserna började leta
  men hittade ingen.

 418. Man hade en ny genomgång
  och en polis sa:

 419. "Jag stoppade en person
  med ett skärsår på handen."

 420. "Man han var inte marockan,
  så jag kollade honom inte."

 421. Han utgick från
  att rånaren var marockan.

 422. Då insåg polischefen att de hade
  problem och att nåt måste göras.

 423. Efter det inledde vi
  ett utbildningsprogram.

 424. I Nederländerna diskuterar man
  problemen i polisarbetet mer nu.

 425. Men man är fortfarande ängslig för
  att ta fram data och registrera dem.

 426. Vi för diskussioner med den
  nederländska polisen om det här.

 427. Du kanske nämnde det, men jag vet
  att du har skrivit en handbok.

 428. Du får gärna berätta om den
  och var man kan få tag i den.

 429. Den finns här utanför, på ett bord.
  Tyvärr bara på engelska-

 430. -men jag tror
  att det finns en fransk översättning.

 431. Vi ville veta
  hur man tar fram god praxis.

 432. Därför skrev vi en handbok-

 433. -för att stödja arbetet med
  att ta fram god praxis.

 434. Vi använder
  en begreppsbaserad metod-

 435. -som går ut på
  att god praxis måste definieras i lag.

 436. Den måste sen avspeglas
  i det ansvarsmässiga ramverket.

 437. Det måste finnas tillsynsmyndigheter
  och parlamentariska instanser-

 438. -som kan granska praxis
  på institutionell nivå.

 439. Polisens egna insatser är centrala.

 440. I slutändan måste polisen
  utvärdera sig själv-

 441. -precis som alla effektiva
  organisationer bör göra.

 442. Vi nämner en rad olika verktyg
  och vi fokuserar mycket på data.

 443. Vi tittar också på
  uppsökande verksamhet i samhället.

 444. Enligt en teori om polisansvar-

 445. -har polisen ett ansvar visavi
  juridiska och politiska myndigheter-

 446. -ledningsansvar för verksamheten
  och ett ansvar mot samhället.

 447. Det sista glöms ofta bort, så vi tar upp
  många metoder för att nå ut-

 448. -särskilt gentemot delar av samhället
  som är svåra att nå.

 449. Det kan vara ungdomar,
  invandrare som inte kan språket-

 450. -islamister eller muslimer som har
  alienerats av terrorismbekämpning.

 451. Ta gärna ett exemplar, vi har många.

 452. Tack så mycket för att du kom, Rachel.

 453. Översättning: Niclas Balinder
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Etnisk profilering: från USA till dagens Europa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Rachel Nield från The Open Society Justice Initiative berättar om bakgrunden till etnisk profilering i USA och Storbritannien. Hon resonerar kring vad som utgör rasism och vad som är rättvist och effektivt polisarbete. Organisationen hon jobbar för arbetar för att hjälpa individer att hävda sina mänskliga rättigheter genom att använda de lagliga medel som står till buds. Inspelat den 21 november 2014 på Stockholm Waterfront Congress Centre. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Diskriminering, Etnisk diskriminering, Juridik, Polisarbete, Polisväsen, Rättsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Etnisk profilering

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering: en diskrimingeringsfråga

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg föreläser om etnisk profilering och diskrimineringslagen. Broberg säger att diskrimineringslagen inte är tillräcklig, utan att det krävs en aktiv dialog mellan myndigheter, forskare och civilsamhället. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering: från USA till dagens Europa

Rachel Nield från The Open Society Justice Initiative berättar om bakgrunden till etnisk profilering i USA och Storbritannien. Hon resonerar kring vad som utgör rasism och vad som är rättvist och effektivt polisarbete. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering i Storbritannien

Nick Glynn från Polishögskolan i England föreläser om hur man arbetar med att motarbeta etnisk profilering inom polisen i Storbritannien. Han menar att man har fördomar även om man vill vara god, men att man måste erkänna dem för att komma åt problemet. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Hur kan polisen jobba utan etnisk profilering?

Victor Olisa är polischef i stadsdelen Haringey i London. Han berättar om hur polisen i London arbetar med att stoppa och undersöka enskilda individer. Han ger en bakgrund, talar om hur polisen arbetar i dag, och hur man kan förbättra arbetet i framtiden. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Ur ett svenskt polisperspektiv

2013 avslöjades att polisen i Skåne hade fört register över svenska romer. Här diskuteras hur man i Sverige kan genomföra kontroller utan etnisk profilering. Medverkande: Hans Nordin, Polismyndigheten i Skåne; Johanna Westeson, Civil Rights Defenders; Abby Peterson, professor i sociologi. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Polisen och romer inom OSSE

Idaver Memedov arbetar vid enheten för romska frågor inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Hon berättar om rekommendationer för hur medlemsstaterna kan bekämpa rasism och diskriminering inom polisen och andra rättsliga myndigheter. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering och svensk rätt

Iain Cameron är professor i juridik vid Uppsala universitet. Han går igenom vad Polismyndigheten får göra i sitt arbete med identitetskontroller och vilka skyldigheter de har att inte diskriminera civilbefolkningen. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Svensk polis och likabehandling

Jenny Sjökvist är HR-strateg på Rikspolisstyrelsen och berättar hur Likabehandlingsplanen blir en central del i polisens verksamhet. Stefan Martinengo är chef för polisens utlänningsenhet i Uppsala. Han förklarar hur en inre utlänningskontroll går till och berättar att polisen ska inventera sitt arbetssätt. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Kritiken mot svensk polis

Diskussion om svensk polis och etnisk profilering. Medverkande: Rolf Graner, polisforskare vid Linnéuniversitetet i Växjö; Michael McEachrane, nätverket Fight Racism Now; Stefan Martinengo, chef för polisens utlänningsenhet i Uppsala; Jenny Sjökvist, HR-strateg på Rikspolisstyrelsen. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Röster från civila samhället

Samtal om vad det kan innebära att utsättas för ras- och etnisk profilering. Medverkande: Marian Wydow, Romskt informations- och kunskapscenter; Fatima Doubakil, Muslimska mänskliga rättighetskommittén och Samson Beshir, Antirasistiska Akademin. Moderator: Gabriella Ahlström. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Vilka bestämmer om Mellanöstern?

En journalist, en diplomat och en forskare belyser situationen i Mellanöstern. Panelen diskuterar olika historiska perspektiv, problemställningar och lösningar för kriserna i området, med fokus på den akuta situationen i Syrien och Irak. Medverkande: Bitte Hammargren, journalist och Mellanösternkännare, Niklas Kebbon, Sveriges särskilda sändebud för krisen i Syrien och Martin Kragh, forskare och ledare av UI:s Rysslandsprogram. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den tuktade lusten

Lars Ullerstams "De erotiska minoriteterna" kom ut på 60-talet och menade att alla typer av sexualitet skulle accepteras. Samtal med författaren som tycker att mycket i boken håller än. Programledarna från ”Ligga med P3" säger de har få sexuella tabun, förutom djursex. Idéhistorikern Susanne Dodillet och professorn Sven Axel Månsson har olika åsikter om den svenska sexköpslagen.