Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2015)

Om En bok, en författare (2015)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Lyhörda lärareDela
 1. Lärarna jobbar mycket med
  att få ihop gruppen.

 2. I att säga:
  "Nu försöker jag få ihop gruppen"-

 3. -ligger många olika saker
  som läraren gör under en lång period.

 4. -Välkommen hit, Anneli Frelin.
  -Tack.

 5. Du har skrivit den här boken,
  "Lyhörda lärare".

 6. Vad är det läraren
  ska vara lyhörd för?

 7. Man skulle kunna säga att det är
  eleven, men jag säger situationen.

 8. En lärare är ju väldigt sällan ensam
  med en elev.

 9. Man har flera elever, en egen grupp.

 10. Och vad händer
  i just den situationen?

 11. Och hur ska jag agera för att det
  ska bli bra i ett utbildningssyfte?

 12. Då måste läraren ha "det".
  Vad är detta "det"?

 13. Ja, det enkla svaret på det
  skulle vara lyhördhet-

 14. -och medvetenhet om vilket uppdrag
  man har, att man är där som lärare.

 15. Man ska göra allt för att situationen
  ska bli så bra som möjligt.

 16. Man måste ibland väga en enskild
  elevs behov mot hela gruppens behov.

 17. Och det är ett svårt jobb
  som ser lätt ut.

 18. Hur kan man forska kring det?

 19. Man får vara lite modig. Eller inte
  veta hur svårt det är från början.

 20. Många forskare drivs av
  en enorm nyfikenhet.

 21. Jag hade jobbat som lärare,
  så jag visste hur svårt det var.

 22. Men samtidigt ville jag veta mer.
  Jag hade jobbat med "lyhörda lärare"-

 23. -som var väldigt duktiga på det här.
  Jag ville veta mer om hur de gör.

 24. Det är en bearbetning av
  din doktorsavhandling.

 25. Du talar om "tyst kunskap" i det här
  sammanhanget. Vad är "tyst kunskap"?

 26. Den är inte tyst på klassrumsgolvet.

 27. Men i den allmänna debatten
  så är den tyst.

 28. I debatten finns det många enkla svar
  på komplexa frågor.

 29. Jag skulle vilja säga att den
  inte är tyst på klassrumsgolvet-

 30. -men den är tyst
  där den borde uppmärksammas.

 31. Där man bestämmer om skolan.
  De kanske inte har...

 32. De har inte respekt för tyst kunskap.

 33. Vad är det kunskap om?

 34. Som lärare
  är det viktigaste man har att göra-

 35. -att barn och unga
  ska lära sig nånting.

 36. Man måste anpassa situationen
  så att de faktiskt växer och lär.

 37. Och motverka sånt som gör att det
  inte blir den bästa situationen.

 38. Det är inte lätt. Man är inte ensam
  och det händer mycket ganska snabbt.

 39. Det kan ställa till det så att man
  inte kan undervisa som planerat.

 40. Även om det är en tyst kunskap
  är det en kunskap som utvecklas.

 41. En oerfaren lärare har inte samma
  tysta kunskap som en erfaren lärare.

 42. Vad är det som händer med åren?

 43. Det är erfarenhet
  och reflexion över erfarenheten.

 44. Och att man lär sig av varandra
  och att man också läser forskning.

 45. Allt går tillsammans till att göra
  en riktigt, riktigt bra lärare.

 46. Jag tror inte
  att det är nåt man föds till.

 47. Alla kan alltid lära sig saker.

 48. Det vore förskräckligt om en lärare
  inte trodde att folk kunde lära sig.

 49. Du är själv lärare i botten.

 50. Hur är du som lärare
  vad det gäller lyhördhet?

 51. Jag tror inte att
  jag var särskilt lyhörd från början.

 52. Men jag jobbade med lärare som var
  lyhörda och lärde mig mycket av dem.

 53. Sen kan man inte bli perfekt,
  men jag är en bit på väg.

 54. Vad var det som hände?

 55. Vi jobbar tillsammans i arbetslag
  ganska nära varandra.

 56. Så när det hände saker såg jag
  när andra lärare löste konflikter.

 57. Jag fick vid planeringstillfällena
  med dem förstå hur de tänkte.

 58. Då insåg jag att det inte bara är
  goda eller entusiastiska människor-

 59. -utan är några som kan nånting.

 60. Jag jobbade som lärare under 90-talet
  då resurser skars bort-

 61. -och man förväntade sig
  att det skulle bli bra ändå.

 62. Varför får inte det här gehör
  högre upp?

 63. Har man ett språk för att prata om
  saker, så kan man visa det för andra.

 64. Så en del i projektet
  var att utveckla ett språk.

 65. Vad är det en lyhörd lärare gör
  när hen är lyhörd?

 66. Jag pratar om skillnaden mellan
  känna till och känna in.

 67. Det jag känner till om
  eleven, situationen, gruppen...

 68. ...är en komponent i det hela.

 69. Men att jag också kan utöva
  ett professionellt omdöme.

 70. "Kan jag säga det här till
  den här eleven?"

 71. Den komponenten skapas på nytt,
  för en tvekan i en situation-

 72. -när jag gör nånting och väntar,
  då kan situationen ändras-

 73. -och då måste jag fälla
  ett nytt omdöme.

 74. Det finns såna komponenter
  i lyhördhet.

 75. Jag vill inte prata om kunskap utan
  om omdöme - en ytterligare kvalitet.

 76. Du gör distinktionen "känna till" och
  "känna in". Vad gör man i "känna in"?

 77. Man använder kropp och sinnen
  för att förstå situationen.

 78. T.ex. om man lägger handen på axeln
  och känner om en elev är spänd.

 79. Det kan ha betydelse för vilket
  beslut jag fattar i nästa situation.

 80. Samtidigt är det
  en del av lärarens professionalitet.

 81. Och den professionaliteten handlar om
  känslor. Hur får man ihop det här?

 82. Forskare gör det. Kognitionsvetare
  får ihop tankar och känslor.

 83. Vi är vana
  att prata om det som olika saker.

 84. Att fälla värdeomdömen är också
  en del i det man gör när man tänker.

 85. Hur bygger en lyhörd lärare
  en god relation med sina elever?

 86. Genom att intervjua förskollärare,
  grundskollärare och gymnasielärare...

 87. Jag har försökt hitta duktiga såna.
  Det de har gemensamt-

 88. -är tre kvaliteter när man bygger
  en undervisningsrelation.

 89. Det är att man är
  rättvis, medmänsklig-

 90. -och har
  omtanke om elevens självbild.

 91. Vi stannar vid begreppen lite.
  Rättvis.

 92. Vad gör den lyhörde läraren då?

 93. Man är noggrann med
  att vara så rättvis som möjligt.

 94. Och man försöker ta reda på
  om man uppfattas som rättvis.

 95. Det spelar ingen roll vad jag tycker,
  om eleverna tycker annorlunda.

 96. Det är att tänka relationellt.
  Det kan inte bara utgå från mig.

 97. Utan hur uppfattas jag
  på andra sidan.

 98. -Det kanske inte är som jag tror.
  -Medmänsklighet, då?

 99. Det är två olika delar i det.
  Både att vara en människa själv-

 100. -i den meningen att man inser
  att man inte är ofelbar.

 101. Men också att man låter eleverna vara
  människor som inte är perfekta.

 102. Omtanke om elevernas självbild.
  Hur gör man det?

 103. I vanligt tal pratar lärare om
  att de vill lyfta eleverna.

 104. Forskning visar att självförtroende
  är jätteviktigt för att kunna lyckas.

 105. Som lärare har man som uppgift
  att förändra eleverna.

 106. Förändringen kan vara rolig.
  Eleverna kan ha lustfyllt lärande.

 107. Men ibland kan eleverna vara rädda
  för att gå in bland publik-

 108. -och kanske misslyckas. Ibland är det
  lättare att säga: "Åh, vad tråkigt!"

 109. Än att säga:
  "Jag tycker att det här är svårt."

 110. Där är elever så olika.
  En del är tysta och tillbakadragna.

 111. Andra tar för mycket plats.
  Om du ska få det att funka...

 112. Hur gör en lärare
  för att jämna ut det-

 113. -så att den expansive träder tillbaka
  till förmån för den blyge?

 114. Att få ihop gruppen jobbar lärarna
  förvånansvärt mycket med.

 115. I att säga:
  "Nu försöker jag få ihop gruppen"-

 116. -ligger många olika saker
  som läraren gör under en lång period.

 117. De balanserar relationer.

 118. De som jag har intervjuat säger...
  Alltså, man måste få ta plats.

 119. Alla ska få ta plats.
  Då gäller det att dämpa de som vill.

 120. "Nu är det nån annans tur."

 121. Och på olika sätt uppmuntra
  de som kanske inte törs.

 122. I boken har jag exemplet med
  förskolläraren Lena.

 123. Ett av hennes barn vågar inte räkna
  i grupp. Då har hon ett knep.

 124. "Vi börjar tillsammans,
  så kan du fortsätta."

 125. Då blev det en tröskel som
  hon kom över, bara läraren sa "ett".

 126. Då vågade hon sen fortsätta,
  "två, tre".

 127. Många såna små kreativa knep
  som lärare håller på med i vardagen-

 128. -som man kanske inte ser utifrån.

 129. Ett annat exempel är en lärare som
  planerar en NO-lektion om kondens.

 130. Och så kommer eleverna med en död
  skata. Vad händer med kondensen då?

 131. Det gäller
  att vara lyhörd för situationen.

 132. Om de kommer med en död skata... Jag
  hade planerat nånting.

 133. Är det då bättre att säga "senare"-

 134. -eller "nämen nu kanske vi ska
  studera skatans anatomi"?

 135. Det är sånt
  som har att göra med lyhördhet.

 136. Det kan man inte besvara om man inte
  känner till allt som läraren vet.

 137. Om man då har planerat
  och de ska ha prov om kondens-

 138. -så har de i stället lärt sig skatans
  anatomi. Vad är rätt av läraren då?

 139. Det är jättesvårt att säga
  om man inte känner till allting.

 140. Därför kan man inte prata om kunskap
  utan om omdöme.

 141. Och det är jättesvårt,
  men det ser lätt ut.

 142. -Vad är det som är svårt?
  -Just att fälla avgörandet.

 143. För det finns inget rätt svar.
  "Du måste göra så, absolut inte så."

 144. Varje beslut
  kommer med olika konsekvenser.

 145. Det gäller att väga vilket som är det
  bästa, för "det rätta" finns inte.

 146. Det handlar om
  relationen mellan lärare och elev.

 147. Men relationerna mellan eleverna
  själva, hur betydelsefulla är de?

 148. De jobbade väldigt mycket med
  relationerna mellan eleverna.

 149. Det är inte självklart att de är
  positiva för att eleverna ska lära.

 150. En lärare upptäckte att hon hade rena
  förtryckarrelationer i sin klass.

 151. De relationerna
  är inte bra för lärande.

 152. Hon försökte förändra
  relationerna i klassen-

 153. -så att de skulle bli mer jämlika.

 154. Hon tränade alla på
  att uttrycka sina egna åsikter.

 155. Det är inget som man bara kan
  och inget som man alltid törs.

 156. Men om man börjar med åsikter
  som inte är så farliga att säga-

 157. -som vilket lag man hejar på,
  kan man gå vidare till åsikter-

 158. -som är lite känsligare.

 159. Det gäller att skapa
  en undervisningsgemenskap.

 160. Jag vill inte säga "klassrumsklimat".
  Termen känns meteorologisk.

 161. Vad skiljer undervisningsgemenskap
  från klassrumsklimat?

 162. Ett gott klassrumsklimat kan man
  tänka är en undervisningsgemenskap.

 163. Undervisningsgemenskap är kvaliteten
  på relationerna mellan eleverna.

 164. Är relationerna såna
  att de främjar lärande och växande?

 165. Då är det en undervisningsgemenskap.
  Lärarna jobbar i den riktningen.

 166. Men det är ett ideal som man kanske
  inte uppnår mer än i korta stunder.

 167. I relationsbygget
  mellan elev och lärare-

 168. -händer det väl att eleverna testar
  läraren och kan vara ganska grymma.

 169. Hur ska en lyhörd lärare hantera det?

 170. Generella termer säger hur man gör
  för att inte låta sig provoceras.

 171. Då är det bra att gå in i sin
  professionella roll och tänka:

 172. "Är det riktat mot mig eller är det
  ett medel för att nå nånting annat?"

 173. "Det här försöker eleven åstadkomma."

 174. "Hur kan jag vända det så
  att det blir positivt för lärandet?"

 175. Ett exempel i boken är en elev
  som säger: "Jag läser ingenting."

 176. Då sa läraren: "Intressant. Då blir
  det en ovanlig situation för dig."

 177. Och sen lämnade hon honom
  utan att ställa sig i clinch.

 178. Hon backade ett steg och kom tillbaka
  senare och lämnade några böcker.

 179. Ibland kan man prata om
  professionell närhet-

 180. -ibland också professionell distans.

 181. Hur ser det ut att funka?
  Hela tiden hålla koll.

 182. -Började eleven läsa sen?
  -Ja, det var ju en läsande elev.

 183. Han ville ju provocera henne.

 184. Du är lärare och började forska.
  Man talar om forskande lärare.

 185. Hur viktigt är det att lärare
  börjar beforska sitt eget yrke?

 186. Det är viktigt att det finns forskare
  som har stått på klassrumsgolvet-

 187. -och vet hur det luktar i klassrummet
  dagen efter examen.

 188. Men det är två olika uppgifter,
  två olika hattar man har på sig.

 189. Man kan inte ha på sig dem samtidigt.

 190. Men jag tror att nästan alla lärare
  systematiskt-

 191. -bör utveckla och undersöka sin
  praktik på ett vetenskapligt sätt.

 192. Och hur kan lärare få glädje av
  din forskning?

 193. -Genom att läsa min bok.
  -Förstås!

 194. Du har lite metoder
  som du vill sprida kring-

 195. -att systematisera
  kunskapen om detta.

 196. Jag tror mycket på
  kollegialt lärande.

 197. Att man diskuterar med varandra
  utifrån olika begrepp.

 198. Jag tror att man kan ha hjälp av
  begreppen och språket.

 199. Till exempel vad då?

 200. Det att faktiskt ha
  en undervisningsrelation...

 201. Lärarna som jag intervjuade visste
  att de ville ha en bra relation-

 202. -men de hade nästan fler begrepp för
  hur de inte ville ha det.

 203. Relationen behöver förhandlas
  och förhandlingen tar tid.

 204. På en föreläsning
  kom nån fram och sa i pausen:

 205. "Det är därför min nya fru
  inte kommer överens med mina barn."

 206. "De har inte förhandlat en relation."

 207. Så inte bara lärare har nytta av det.

 208. Anneli Frelin, författare till
  boken "Lyhörda lärare". Tack.

 209. Jag vill fördjupa det här.

 210. Det finns många aspekter
  som man kunde veta mer om.

 211. Mycket av det
  som Gert Biesta har skrivit.

 212. Han är en teoretiker med mycket att
  säga om utbildning och relationer.

 213. Trädgård.

 214. Textning: Helena Lindén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Lyhörda lärare

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anneli Frelin har i "Lyhörda lärare" intervjuat lärare från förskolan till gymnasiet för att ta reda på hur de arbetar. Lärarens framgångar beror på ett medvetet relationsarbete till barnen och ungdomarna. Relationerna till eleverna och även mellan elever gör att de kan lära och växa. Boken innehåller lärarnas egna berättelser, teoretiska resonemang och en metodbeskrivning. En av bokens grundtankar är att bidra med ett utbildningsvetenskapligt språk som kan underlätta för de fortsatta samtalen om den relationella dimensionen av lärarnas arbete. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Lärare, Lärare och elever, Skolan, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

I kroppen min

Journalisten och trummisen Kristian Gidlund delar med sig av tankarna kring livet och dess slut. "I kroppen min" handlar om hans kamp mot obotlig cancer. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bokmässan 2016

Tre decennier med Horace Engdahl

Trettio år har gått sedan Horace Engdahl debuterade som författare och han har sedan dess satt sin tydliga prägel på svenskt kulturliv. I "Den sista grisen" samlar Engdahl aforismer, längre funderingar och plötsliga infall. Det är texter som många gånger är provocerande, men också utlämnande och personliga. Hur ser Horace Engdahls bokslut över de senaste tre decenniernas verksamhet ut? Här samtalar han med litteratur- och konstkritikern Sinziana Ravini. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Läs och lev

Få brev! Fatta noll?

Myndigheter kommunicerar oftast med oss på ett krångligt och byråkratiskt språk som kan vara svårt att förstå. Vi ska försöka knäcka koden med myndighetsspråket. Vi träffar Jonas Klintberg som suttit bakom lås och bom. När han insåg att det enda han var bra på var att sälja knark så bestämde han sig för att välja en annan väg. Han gjorde om sin cell till ett kontor där han hjälpte andra intagna att förstå myndighetsspråket. Och det är något han fortsätter med nu när han är fri. Programledare:Tara Moshizi och Karin Andersson.