Titta

UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Om UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Föreläsningar från Skolans ledarkonvent 2014. Vilka krav ställs på skolledare? Vilka förutsättningar och verktyg behöver medarbetarna för att bedriva ett bra arbete? Inspelat den 26-27 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Till första programmet

UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld : Tillsammans kan vi höja resultaten i skolanDela
 1. Hej och tack
  för det varma välkomnandet.

 2. Vilken härlig dag att gå genom
  Stockholm i den här dimman-

 3. -och närma sig Münchenbryggeriet.

 4. Hoppas att ni tog er tid att titta ut
  över fjärden. Det var det väl värt.

 5. Jag tänkte prata
  om den här ganska utmanande rubriken.

 6. "Tillsammans kan vi förbättra
  resultaten i skolan."

 7. I den här rubriken finns det
  väldigt många viktiga ord.

 8. Ordet "tillsammans" är förstås
  viktigt. Min övertygelse är-

 9. -att den svenska skolan,
  om vi ska nå en resultatförbättring-

 10. -måste ha en mycket högre grad
  av samarbete.

 11. Och en mycket högre grad av att vi
  krokar arm mellan de olika nivåerna.

 12. "Kan" är också ett viktigt ord.

 13. Min övertygelse är också
  att det är fullt möjligt-

 14. -att höja kunskapsresultaten
  i den svenska skolan.

 15. "Vi", nästa viktiga ord.

 16. Vi som sitter i det rummet
  representerar många olika delar-

 17. -av den ganska komplicerade
  verksamheten skola.

 18. Vi:et är jag mån om att upprätthålla
  så att det inte blir "vi och dom".

 19. Och sen "förbättra".

 20. Är vi överens om att den
  svenska skolan behöver förbättras?

 21. Finns det en rejäl insikt i landet
  och bland skolans folk-

 22. -om att det finns
  ett behov av förbättring?

 23. "Resultaten" är heller inget
  dåligt ord. Vad är skolans resultat?

 24. Vad är det för resultat
  vi ska förbättra?

 25. De här sakerna hoppas jag åtminstone
  nudda vid nu under inledningstiden-

 26. -som jag har fått förmånen
  att få tillsammans med er.

 27. Jag tänkte börja med att visa-

 28. -den svenska valrörelsens
  mest omdiskuterade kurva.

 29. Det här är PISA-resultaten.

 30. Jag tänkte gå in på några ord
  eller förklaringar kring resultaten.

 31. Den första frågan som man ofta får-

 32. -i alla fall när man träffar ungdomar
  som har läst statistik-

 33. -och det gör de i skolan nuförtiden,
  är: "Vad är det för knasig kurva?"

 34. "Vad är det för axel egentligen?"

 35. "Hur kan man presentera
  en kurva som stupar så brant neråt"-

 36. -"när man börjar
  på 480 och slutar på 515?"

 37. "Om man hade börjat på noll
  hade kurvan varit ganska platt."

 38. Svaret där är att PISA-skalan-

 39. -är en skala som är konstruerad
  för själva PISA-undersökningen.

 40. OECD har skapat den här skalan
  för just den här undersökningen.

 41. 500 som går där, det är medelvärdet.
  Det är OECD-medelvärdet.

 42. Sen är skalan konstruerad för att
  man ska få just den här bilden.

 43. Tycker man inte att utvecklingen är
  dramatisk och vill se en mer platt-

 44. -kan man ändå betänka att
  resultattappet som vi ser här-

 45. -det är OECD:s största.

 46. Inget annat land inom OECD
  har tappat så stadigt och så stort-

 47. -i samtliga tre kunskapsområden
  under PISA-undersökningens historia.

 48. Man kan jämföra och säga att den här
  skalan är lite som en feberskala.

 49. Med 0 till 100 ser skillnaden mellan
  37 och 39 graders feber inte stor ut.

 50. Men alla som har feber
  vet att skillnaden är jättestor.

 51. Eller en skostorlekskala.

 52. Det är inte så skönt att pressa in
  mina 39:or i ett par 37:or.

 53. Det blev mycket 39 och 37 där.
  Undrar vad det betyder.

 54. De här tre olika kunskapsområdena
  är tre viktiga områden.

 55. Rosa är matematik, lila läsförståelse
  och gulgrön naturvetenskap.

 56. Men är det här en bild
  av hela svenska skolans resultat?

 57. Nej. Det här är tre viktiga områden
  och en mätning på femtonåringar.

 58. Men svenska skolan är mer än så.

 59. I våra stora och vida styrdokument
  finns det mycket fler förmågor-

 60. -mycket fler egenskaper
  och mer vi ska jobba med-

 61. -än enbart matematik, läsförståelse
  och naturvetenskap för femtonåringar.

 62. Vi har många fler årskurser,
  skolformer och andra kunskapsområden.

 63. Så det här
  är inte hela bilden av resultaten.

 64. Men samtidigt är det en viktig bild.

 65. Matematik och naturvetenskap
  är viktiga ämnen för våra elever-

 66. -och för Sverige för kunskapsnation,
  som ser sig som en industrination.

 67. Matematik öppnar dörrar
  till många andra kunskapsområden.

 68. För att inte tala om läsförståelse.

 69. Ett område som i princip öppnar
  dörrar till alla områden i skolan.

 70. Med de nya kursplanerna kan man med
  fog säga alla andra områden i skolan.

 71. Vidare studier,
  hur man lyckas i arbetslivet.

 72. Men inte minst
  hur eleverna ska klara sig-

 73. -som aktiva samhällsmedborgare
  i det framtida samhället.

 74. Där de ska leva i ansvarig frihet,
  som vår läroplan säger.

 75. Vet ni att när man tittar
  extra noga just på läsförståelse-

 76. -så säger åtminstone PISA att
  var tredje pojke i nionde klass-

 77. -inte kan förstå och ta till sig
  en faktatext-

 78. -på de allra enklaste två nivåerna?

 79. Det är ju en insikt-

 80. -som säger åtminstone mig att här har
  vi nåt riktigt viktigt att jobba med.

 81. Och hur viktigt det är att vi i
  kommande lässatsningar som Läslyftet-

 82. -är noga med den del av läsförståelse
  som handlar om skönlitteratur.

 83. Men att vi aldrig glömmer
  hur viktigt det är-

 84. -med läsförståelse när det gäller
  faktatexter och ämnesspråk.

 85. Hur mycket av de sjunkande resultaten
  i matematik här i PISA-

 86. -är beroende
  av sjunkande läsförståelse?

 87. PISA-provet är byggt
  på mycket mer talad matematik-

 88. -än de svenska nationella proven är.

 89. Så min tes är att det här
  ger oss en viktig information.

 90. Det ger oss inte hela bilden av den
  svenska skolan, men en viktig bild.

 91. Och en bild som vi
  ska ta på mycket stort allvar.

 92. Vad vet vi om
  kunskapsutvecklingen i andra ämnen?

 93. Ganska lite, faktiskt.

 94. Jag tycker att det är en brist i
  den svenska utvärderingen av skolan-

 95. -att vi inte har en ordentlig
  och kontinuerlig utvärdering-

 96. -av kunskapsutvecklingen i skolan.
  Många andra länder har det.

 97. Där är Sverige annorlunda.
  Vi har nationella prov.

 98. Men de ska framförallt
  vara betygsstödjande-

 99. -och stödja lärarna i deras arbete.

 100. De är inte designade så att
  de på samma sätt som PISA-provet-

 101. -mäter kunskapsutvecklingen över tid.
  Ett sånt instrument anser jag behövs.

 102. Vi ska vara glada över PISA men inte
  tro att den säger hela sanningen.

 103. Några andra kunskapsmätningar. Ni
  känner säkert till att i engelska-

 104. -når våra svenska elever toppresultat
  i internationella jämförelser.

 105. I en stor europeisk jämförelse
  för två år sen-

 106. -kom våra svenska elever
  högst i engelska.

 107. Lika bra som eleverna på Malta,
  där engelska är ett officiellt språk.

 108. Hörde ni några jubelskrin
  från politiker, lärare, skolledare-

 109. -föräldrar eller elever
  när vi presenterade de resultaten?

 110. Vi gjorde ett glatt pressmeddelande
  från Skolverkets sida och skrev...

 111. Jag ville skriva att det var skolans
  och engelsklärarnas förtjänst.

 112. Men då sa statistikerna att den
  kausaliteten inte kunde hittas.

 113. För eleverna tycker själva
  att engelska är så viktigt-

 114. -och håller på med det så mycket
  på fritiden. Det har stor betydelse.

 115. Men jag fick tillstånd av
  våra stränga statistiker att skriva-

 116. -att det var roligt att skolan
  och engelsklärarna kunde bidra-

 117. -till ett så fint resultat.

 118. Då fick jag faktiskt ett mejl från
  en riktigt upprörd engelsklärare:

 119. "Nej, vi har inte alls bidragit.
  Det här är inte skolans förtjänst."

 120. "Det är eleverna själva som ser
  så mycket på tv och datorspel."

 121. Förmågan till konstruktiv, positiv
  kritik verkar inte så utvecklad-

 122. -och vi har heller inte tränat
  så mycket på det i svenska skolan.

 123. Men det är ett viktigt budskap
  att stora delar går väldigt bra.

 124. Dem ska vi hålla hårt i
  och vara rädda om.

 125. Elev- och lärarrelationer,
  till exempel.

 126. Det är ett område där svenska skolan
  ligger i jättebra läge.

 127. Förekomsten av kränkningar
  och negativ särbehandling.

 128. Där har vi förbättrat läget
  jättemycket under ganska många år.

 129. Det är fortfarande för mycket,
  men vi har gjort stora förbättringar.

 130. Det ska vi hålla hårt i för att inte
  glömma att bygga på det vi gör bra.

 131. Här tänkte jag komma in
  på nästa bild ur PISA-

 132. -som är en bild som jag själv
  tycker är ruggigt viktig.

 133. Har alla hört mig
  prata om det här förut?

 134. Nej, vad skönt. Ni som har hört mig
  förut kan stänga av öronen-

 135. -för nu blir det statistikjargong.

 136. Det här är nämligen så kallade
  percentildiagram. Jag tar en klunk.

 137. På kurvorna ser ni matematik till
  vänster och till höger läsförståelse.

 138. Det är svenska elevers PISA-resultat
  i år jämfört med ett antal år sen.

 139. Den här mörklila där uppe är
  matematik respektive läsförståelse.

 140. De svenska elevernas resultat
  år 2003 respektive 2000.

 141. Förra gången ämnet var huvudämne.
  Noll där är OECD-genomsnittet.

 142. Längst till vänster, pluppen där,
  är den tjugondedel av svenska elever-

 143. -som presterar allra sämst i Sverige.

 144. Längst till höger är klicken
  som presterar allra bäst i Sverige.

 145. Vi jämför dem med nollstrecket,
  som är de som presterar sämst i OECD-

 146. -och de som presterar bäst i OECD.

 147. Då ser vi att... Vad blir det?

 148. Ett antal år sen, nio år sen-

 149. -så presterade de svenska eleverna
  riktigt bra i matematik.

 150. Både de som presterade sämst
  och de som var bäst.

 151. Högt och jämnt låg de, så där
  tio poäng över OECD-genomsnittet.

 152. En poäng är ungefär ett tredjedels
  läsår i kunskapsutveckling.

 153. Men det är bara en grov tumregel.

 154. Det som hänt är att vi har haft en
  resultatförsämring över hela linjen.

 155. De som har tappat mest är faktiskt
  de som presterar allra mest.

 156. De mest högpresterande har tappat
  i princip en hel årskull-

 157. -kan man jämföra det med
  om man slarvar lite med skalan.

 158. Medan de som presterar sämst,
  de har också tappat.

 159. Här ser vi alltså att alla rakt över
  har förlorat i kunskapsresultat.

 160. Under den här tidsperioden.

 161. Vad ser vi då i läsförståelsen?
  Vi ser en dramatiskt annorlunda bild.

 162. För tolv år sen var den svenska
  paradgrenen läsförståelse.

 163. I synnerhet hur vi lyckades
  för dem som presterar allra sämst.

 164. Där låg vi tjugo poäng, vilket
  är mycket, över OECD-genomsnittet.

 165. De bäst presterande var också väl
  över snittet. Men det som har hänt-

 166. -är att de bäst presterande eleverna
  i läsförståelse ligger fortsatt högt.

 167. Det är de elever som skriver långa,
  engagerade, jättebra mejl till mig-

 168. -om nackdelen med nåt kunskapskrav
  eller nationella provens utformande.

 169. Ni har säkert också dem i era skolor.

 170. Verkligen en mycket hög förmåga
  när det gäller läs- och skrivförmåga.

 171. Men hos de elever som presterar sämst
  har vi haft en enorm försämring.

 172. Den försämringen
  är som ni ser jättestor-

 173. -och en väldigt allvarlig bild
  av den svenska skolan.

 174. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv-

 175. -så har resultaten i matematik
  sjunkit ganska jämlikt.

 176. Men i läsförståelse har de sjunkit
  på ett dramatiskt olikvärdigt sätt.

 177. Det här gör mig väldigt orolig.
  De sjunkande resultaten-

 178. -och den väldigt skeva fördelningen
  när det gäller läsförståelse.

 179. Som jag tycker
  är en viktig samhällsfråga.

 180. Inte bara för skolan, arbetslivet och
  högre utbildning utan hela samhället.

 181. Vilka åtgärder behöver prioriteras?

 182. Skolverket har när vi diskuterar
  de sjunkande resultaten i PISA-

 183. -varit väldigt angelägna
  om att det är en sak som vi tycker-

 184. -är nästan som ett mantra
  som ska gå igenom allt vi tänker på.

 185. Det är vikten av att vi arbetar med
  att höja kvaliteten i undervisningen-

 186. -för att öka förutsättningarna
  för ett bra lärande i skolan.

 187. Att fokusera på undervisningen-

 188. -är nåt som jag tycker är viktigt att
  Skolverket tänker på och bidrar till.

 189. Tänk på alla våra utvecklingsuppdrag.

 190. Förra året hade vi över hundra
  uppdrag från Regeringskansliet.

 191. Vi är utan jämförelse den myndighet
  som har mest regeringsuppdrag.

 192. Det är för att skolan är så politiskt
  viktig och så politiskt tung.

 193. Vi är samtidigt medvetna
  om att alla de här uppdragen...

 194. Vart och ett är de välmotiverade.

 195. Men de hundra uppdragen betraktade i
  rektors- eller huvudmannaperspektiv-

 196. -eller ett lärar- eller
  för den delen ett elevperspektiv.

 197. När jag började för tre år sen talade
  vi om ett duggregn av åtgärder-

 198. -som kommer ner över huvudmännen. Nu
  kan man nästan tala om ett slagregn.

 199. Min fasa är att mängden uppdrag, alla
  med var sin redovisningstidpunkt-

 200. -var sitt statsbidrag
  och var sin uppsättning regler.

 201. Och ett krav på att rektor, huvudman
  och lärare ska vara engagerade.

 202. Risken är stor att vi skickar er
  ett mejl på måndag om Mattelyftet-

 203. -ett på tisdag
  om sex- och samlevnadssatsning.

 204. På onsdag ett om elevhälsan och på
  torsdag en påminnelse om Mattelyftet.

 205. På fredag aviserar vi med förtjusning
  att ett nytt Läslyft snart kommer.

 206. Och när ni kommer på måndag ligger
  det mejl om förstelärare och annat.

 207. Alla de här åtgärderna var för sig-

 208. -är motiverade, viktiga och politiskt
  väldigt högt prioriterade.

 209. Men risken är förstås för det första
  ett ojämnt utnyttjande över landet.

 210. Vi ser i hur ni söker olika
  statsbidrag och deltar i satsningar-

 211. -att de som behöver det mest ofta
  inte är de som deltar allra mest.

 212. Vi har vita fläckar där kommuner och
  friskolor inte utnyttjar statsbidrag.

 213. Där vi inte alltid men ofta ser-

 214. -att med resultatutvecklingen
  i åtanke borde de stå först och söka.

 215. Men där vet vi,
  genom att vi har pratat med er-

 216. -att orsaken ofta är att det saknas
  mottagarkapacitet på huvudmannasidan-

 217. -eller på rektorssidan.

 218. Nåväl. Nu gjorde jag en utvidgning.

 219. Jag ska återkomma till vad vi gör
  med den här ganska svåra frågan.

 220. Syftet med regeringsuppdragen är ändå
  att vi ska bidra från Skolverket-

 221. -till att ni kan jobba med kvaliteten
  i undervisningen. Frågan är viktig.

 222. Det som vi ändå försöker prioritera.

 223. När vi talar med statsmakten om
  vilka insatser som behövs i skolan-

 224. -har vi vid Skolverket
  fastnat för tre L.

 225. Vi börjar längst ner
  med långsiktigheten.

 226. Den har jag nuddat lite vid
  när jag har talat om riskerna.

 227. De risker som finns i och med att
  vi har så starkt fokus på utveckling-

 228. -men ganska splittrade
  utvecklingsuppdrag.

 229. Vår tes är att vi har genomfört
  stora förändringar i svensk skola.

 230. Det är lite av en svensk tradition-

 231. -att vi inte ändrar pö om pö
  i kursplaner och läroplaner.

 232. Vi har kommit in i en vana att ändra
  vart femtonde år med buller och bång.

 233. Ut med det gamla, in med det nya.
  Det nya som kom 2011 och delvis 2012-

 234. -är som jag ser det beslutat,
  det är skrivet-

 235. -det är tryckt, printat ut
  och utskickat till er.

 236. Mitt viktigaste budskap till
  politikerna är att det inte är klart.

 237. Vi är inte klara med den reformen-

 238. -och kan snabbt sätta igång med
  nästa stora reform i svensk skola.

 239. Den här reformen är bara påbörjad.

 240. Det är svårt att skriva
  en ny läroplan och nya kursplaner.

 241. Men svårigheten och arbetet där
  är så här litet jämfört med arbetet-

 242. -att se till att de vackra orden i
  kurs- och läroplaner blir verklighet-

 243. -i form av en bättre och annorlunda
  undervisning ute i klassrummen.

 244. Det här behovet av långsiktighet-

 245. -och långsiktigt stöd i de här
  implementeringsinsatserna.

 246. Och man kan säga behovet av statligt
  systematiskt kvalitetsarbete.

 247. Att vi från statens sida
  gör det som vi kräver av er.

 248. Beslutar, utvärderar, stödjer. Och
  tar tillbaka det och gör justeringar.

 249. Det kräver vi av er,
  så varför inte också av oss själva?

 250. Det är en bön som vi från
  Skolverkets sida har skickat uppåt.

 251. Det andra L:et
  jag vill peka på är lärarna.

 252. Massor av studier visar-

 253. -hur viktiga lärarna är och vikten
  av välutbildade och kunniga lärare.

 254. Och lärare som undervisningsskickliga
  också i den svenska skolan.

 255. Vi ser i studie efter studie
  att behörighetsläget är väldigt illa.

 256. Vi kom med en studie för
  inte så särskilt många veckor sen.

 257. Den visade
  hur otroligt många lärare det är-

 258. -som undervisar i ämnen som de inte
  har utbildning i eller är behöriga i.

 259. De flesta av dem är lärare,
  det känner ni till. Oj, hör ni mig?

 260. Ja, vad bra. - Ni längst bak
  får vinka annars. Lova det.

 261. Eller hur ska ni kunna vinka om ni
  inte hör? Vinka om ni hör istället.

 262. Ja, nån vinkar. Det känns tryggt.

 263. Ja, de flesta "kvackar",
  som det lite slarvigt heter.

 264. Man är behörig i vissa ämnen men får
  undervisa även i andra av olika skäl.

 265. Men en ganska stor andel lärare,
  både i grundskolan och gymnasiet-

 266. -har ingen lärarutbildning eller en
  akademisk utbildning överhuvudtaget-

 267. -i de ämnen de undervisar i.
  Det här har vi vetat ganska lite om.

 268. Det här skiljer Sverige från andra
  länder. Det är inte så vanligt...

 269. När jag är ute och träffar kollegor
  är det nåt man häpnar över.

 270. Det vanliga i andra länder
  är att man har ganska strikta regler-

 271. -för vilken utbildning lärare ska ha.

 272. Och att det är självklart att de som
  undervisar har en lärarutbildning.

 273. Medan vi i Sverige på nåt vis
  har vant oss, på det lokala planet.

 274. I en kombination av lärarbrist och
  att det är svårt att pussla ihop.

 275. Skolenheterna är rätt små och landet
  långt, med små skolor i glesbygd.

 276. Det kan så klart vara utmaningar att
  hitta behöriga lärare i varje ämne.

 277. Men vi har också vant oss vid
  att det här är okej i svenska skolan.

 278. Och det är inte okej i andra skolor.

 279. Här måste vi jobba jättemycket.
  Här kommer vi:et in.

 280. Här finns så mycket som
  ni på huvudmannasidan måste göra-

 281. -men också väldigt mycket som vi
  på den statliga sidan måste göra.

 282. Vårt budskap till statsmakten är att
  Lärarlyftet 2 bör vara en insats-

 283. -som är anpassad efter huvudmäns och
  lärares behov av vidareutbildning.

 284. Och att det bör finnas
  systematik i det här.

 285. Att det finns ett samarbete.
  Huvudmän, Skolverket, lärosäten.

 286. Gärna via regionala utvecklingscentra
  som håller koll på behörighetsläget-

 287. -och hjälper huvudmännen med att
  se till att det finns bra kurser.

 288. Men det behövs förstås också ett
  stort engagemang från huvudmännen.

 289. Jag har full respekt
  för svårigheterna.

 290. Men att se till att behörighetsläget
  kan förbättras med de lärare vi har.

 291. Det är fortfarande så att Lärarlyftet
  2 nu går långt ifrån fullsatt-

 292. -trots att vi vet
  att behoven är dramatiskt stora.

 293. Respiten med övergångsbestämmelserna
  i lärarlegitimationsreglerna-

 294. -är ju en respit på ett antal år
  och inte för evigt.

 295. Den ska inte användas till att pusta
  ut och tänka att problemet är över-

 296. -utan för att bädda för en bättre
  framtid när det gäller behörigheten.

 297. Den framtiden kommer ganska snart.

 298. Sen den tredje punkten:
  likvärdigheten.

 299. Ibland sägs det att svenska skolan är
  väldigt likvärdig jämfört med andra.

 300. Vi vet ganska lite om det.
  Den viktigaste källan vi har är PISA.

 301. Men då ska ni veta att i Sverige
  gäller PISA 15-åringar i grundskolan.

 302. Men i många andra länder
  går 15-åringar i gymnasiet.

 303. Då är det självklart att skillnaderna
  mellan skolor blir mycket större-

 304. -om man jämför gymnasieskolan,
  jämfört med grundskolan.

 305. Det vi vet av de svenska studierna,
  som vi är väldigt säkra på-

 306. -är att mellanskolsvariationen,
  skillnaden i resultat mellan skolor-

 307. -har ökat väldigt mycket i Sverige
  under de senaste 15-20 åren.

 308. Från Skolverkets sida
  tycker vi att det är dåligt.

 309. Vi tycker att det är dåligt
  främst av den orsaken att vi vet-

 310. -att för elevernas lärande
  pekar en hel del studier-

 311. -på att kamrateffekter och
  förväntanseffekter har stor kraft.

 312. Om vi har en skola
  där det smyger sig in en förväntan-

 313. -att här är eleverna inte
  duktigare än så här-

 314. -är det inte bra för deras lärande,
  något Skolinspektionen ofta pekar på.

 315. Men också tillgången till nätverk,
  socialt kapital och liknande-

 316. -blir förstås väldigt olika ju mer
  skillnaderna ökar mellan skolorna.

 317. Det är viktigt att jobba med om alla
  skolor ska utvecklas till bra skolor.

 318. Och för att det inte ska vara så att
  elever vars föräldrar gör aktiva val-

 319. -för dem finns det
  stora och fantastiska möjligheter.

 320. Men vi ska vara angelägna om att de
  vars föräldrar inte gör aktiva val-

 321. -också ska ha samma rätt
  till en väldigt bra skolgång.

 322. Vad händer? Titta,
  nu blir det lite dystra siffror här.

 323. Om ni var ledsna när ni såg PISA
  kommer ni att bli jätteledsna nu.

 324. Det är kanske lite svaga färger,
  men vi ska försöka gå igenom den.

 325. Det här är en bild ur TALIS,
  en annan intressant undersökning.

 326. Det handlar om läraryrkets status
  apropå det här med lärarbehörigheten.

 327. Här ser ni att Sverige
  ligger längst ut till höger.

 328. I Sverige anser bara en av tjugo
  lärare att yrket har en hög status.

 329. Vad "hög status" nu är kan vi ha
  ett helt eget seminarium om.

 330. Det intressanta som jag tycker att ni
  ska titta på är den här blå stapeln.

 331. "Om jag fick välja på nytt skulle jag
  fortfarande välja att bli lärare."

 332. Där svarar de svenska lärarna i lägst
  utsträckning av alla länder ja.

 333. Bara hälften svarar att
  de klart skulle välja det på nytt.

 334. Det är en siffra som hugger i hjärtat
  när man tänker: Vad har hänt?

 335. Vad kan vi göra för att läraryrket
  ska vara det yrke som det bör vara?

 336. Som är ett attraktivt yrke
  att vara kvar i och söka sig till.

 337. Jag tänker på... Nu ska jag
  avslöja min ålder. Jag är 55 år.

 338. När jag sökte min högskoleutbildning-

 339. -kom jag inte in
  på ämneslärarutbildningen.

 340. Jag hade bara 4,6
  från naturvetenskaplig linje.

 341. Det året var det 4,9-

 342. Så jag fick bli jurist istället. Där
  var det bara 2,3 för att komma in.

 343. Skälet till att mina kompisar som kom
  in på utbildningen ville bli lärare-

 344. -var att de gillade ämnena,
  barn och elever och att undervisa.

 345. De tre komponenterna är oslagbara.
  Vilket yrke kan slå de tre delarna?

 346. Och hur har vi lyckats,
  eller misslyckats-

 347. -när vi ser att en så stor andel av
  lärarna är missnöjda med yrkesvalet?

 348. Nästa bild är också intressant
  och kan ge ett av många svar.

 349. Tänk på alla huvudmannakonferenserna
  som ni har varit med och anordnat.

 350. Där ni har bjudit in
  lärare och rektorer.

 351. Och så har guruer stått här på scen
  och pratat om det vi numera vet.

 352. Vad som spelar roll för att höja
  kvaliteten i undervisningen-

 353. -och öka elevernas möjligheter
  till lärande.

 354. Då brukar vi tala om kollegialt...

 355. Olika former av kollegialt...
  Nu tappar jag orden.

 356. Kollegialitet i läraryrket.

 357. Vi brukar tala om feedback
  och formativ bedömning-

 358. -inte bara för eleverna
  utan också för lärarna.

 359. Här ser vi att när vi jämför Sverige
  med ett TALIS-genomsnitt-

 360. -det är också ett antal OECD-länder-

 361. -ser vi att svenska lärare
  får återkoppling av rektor-

 362. -i ungefär samma utsträckning
  som OECD-genomsnittet.

 363. Men de får i lägre utsträckning
  återkoppling från skolledningsgrupp.

 364. Jag tolkar det som olika former
  av experter på skolor som bidrar.

 365. Utomlands ser man i skolledningarna
  ofta experter på bra utbildning-

 366. -som sitter med i en ledningsgrupp
  precis som en IT- eller ekonomichef.

 367. Andra lärare. Ja, där är
  det hyggligt. Men titta här.

 368. "Aldrig fått återkoppling."
  Där ligger Sverige på...

 369. Över 20 % av lärarna i Sverige anger
  att de aldrig har fått återkoppling.

 370. Det här är intressant eftersom det är
  nåt vi har pratat otroligt mycket om.

 371. Slår man upp en lärartidning
  eller en rektorstidning-

 372. -så är det detta som det handlar om,
  och som forskningen har betonat.

 373. Svenska rektorers förutsättningar
  ser vi också en hel del av i TALIS-

 374. -när vi jämför hur de har svarat
  jämfört med rektorer i andra länder.

 375. Lite tid att vara pedagogiska ledare.

 376. Vi har små skolor och små grupper
  jämfört med andra länder.

 377. Och mycket mer administration-

 378. -än vad både lärare och rektorer
  svarar i andra länder.

 379. Högre andel rektorer
  deltar i kompetensutveckling.

 380. Men intressant nog ser vi av
  TALIS-undersökningen att lärarna-

 381. -får mindre kompetensutveckling
  än lärare i andra länder.

 382. Och de svenska lärarnas
  kompetensutveckling är i mindre grad-

 383. -kopplad till klassrumspraktiken.

 384. De anger i liten utsträckning
  att den kompetensutveckling de får-

 385. -får en påverkan
  på hur de arbetar och undervisar.

 386. Det är väldigt
  intressant information från TALIS.

 387. Den visar att mycket av det som
  vi har pratat om och skrivit om-

 388. -i flera år nu och som Skolverkets
  utvecklingsprojekt mycket bygger på-

 389. -har fått ett ganska begränsat
  genomslag ute i klassrummet.

 390. Det har rätt mycket stannat
  i föreläsningssalar och seminarierum.

 391. Så här finns det, tycker jag, ett
  viktigt budskap till svenska skolan.

 392. Att länderna som vi jämför oss med
  jobbar mer med kompetensutveckling.

 393. Och den kompetensutveckling
  de jobbar med har större anknytning-

 394. -till arbetet i klassrummet.

 395. De svenska rektorerna
  har en stark ledarskapsutbildning.

 396. Det går igen hela tiden och ser
  bra ut, men skälet att det är så-

 397. -är ganska mycket att svenska
  rektorer har en ledarskapsutbildning.

 398. Det är inte vanligt
  på samma sätt i andra länder.

 399. Rektorsutbildningen finns. Man kan ha
  synpunkter och jag får mejl från er-

 400. -om hur den kan förbättras. Fortsätt
  att skicka såna - de är jättebra.

 401. Men den anses internationellt
  vara väldigt bra.

 402. Så de positiva omdömen som svenska
  rektorer ger rektorsutbildningen-

 403. -går igen också internationellt.

 404. Vi har mindre klasser
  och färre elever per lärare.

 405. Ni har säkert hört att Hattie säger-

 406. -att klasstorleken inte spelar roll.
  Det gör han inte.

 407. Han säger att den spelar roll
  men inte har jättestor betydelse.

 408. Men den spelar roll.

 409. Mindre klasser och färre elever
  tycker jag är en styrkeposition-

 410. -som vi kan bygga vidare på.
  Tredje punkten är fantastisk.

 411. Svenska lärare och rektorer
  trivs på sin skola.

 412. Vem kunde tro det när lärarna ångrar
  sitt yrkesval i sån utsträckning?

 413. Det är väl ungefär
  samma mekanism bakom det-

 414. -som bakom förhållandet att de
  svenska föräldrarna i våra enkäter-

 415. -alltid brukar svara att den svenska
  skolan är dålig och lärarna inte bra.

 416. "Men mina barns skola är jättefin
  och våra lärare är underbara."

 417. Alla har dragit vinstlotten,
  verkar det som.

 418. Det är lite samma mekanism.
  Det finns ett missnöje-

 419. -men många lärare, rektorer och
  elever trivs mycket bra på sin skola.

 420. Goda relationer mellan lärare och
  elever är en fantastisk tillgång.

 421. Nåt som vi verkligen ska värna om-

 422. -och som jag tror
  att vi kan bygga mycket på.

 423. Då ska vi gå vidare. Ja, tillsammans
  kan vi faktiskt förbättra-

 424. -resultaten i svenska skolan.
  Det är min övertygelse.

 425. Det som vi har
  är många saker på plats.

 426. Men lite saknas det att vi får ihop
  allt till ett fungerande samarbete.

 427. Kommer ni ihåg det jag sa
  om duggregnet eller slagregnet-

 428. -av statliga utvecklingsinsatser
  som vi består er med?

 429. I vårt budgetunderlag för nåt år sen
  skrev vi till regeringen och bad-

 430. -att vi skulle få ett ändrat uppdrag.

 431. De olika utvecklingsinsatser
  som vi får är allihopa bra.

 432. Men tänk om vi kunde få använda dem
  något friare på Skolverket-

 433. -så att vi kunde anpassa dem
  bättre till enskilda huvudmäns behov.

 434. I synnerhet de huvudmän som idag
  inte får särskilt mycket stöd.

 435. De vita fläckarna på kartan. Vi fick
  respons i årets budgetproposition.

 436. Så vi har fått två stora uppdrag
  som vi ska förbereda.

 437. Det ena kallas
  nationella skolutvecklingsprogram-

 438. -och där är tanken just det vi skrev.

 439. Att vi ska få en möjlighet att prata
  med och närma oss huvudmännen-

 440. -och se hur vi kan få till
  skolutvecklingsinsatserna-

 441. -så att de bättre passar
  olika huvudmäns behov.

 442. Och olika elevers behov, förstås.

 443. Det andra heter
  samverkan för bättre skola.

 444. Där är det meningen
  att vi ska välja ut de skolor-

 445. -som har störst utmaningar
  och tuffast förutsättningar.

 446. Så ska vi göra riktade insatser
  i skolutveckling gentemot dem.

 447. Här har vi redan tjuvstartat lite.
  Vi började nämligen i år-

 448. -med ett pilotprojekt
  tillsammans med Skolinspektionen.

 449. Det här gjorde vi efter att ha
  träffat huvudmän som var rätt sura-

 450. -på mig och Ann-Marie Begler.

 451. "Här kommer ni och skäller på oss,
  men ni säger aldrig vad vi ska göra."

 452. "Hjälp oss istället för att skälla."

 453. Vi gick tillbaka och gjorde
  ett projekt där vi valde ut huvudmän-

 454. -som fick ungefär samma sorts kritik.
  Så bjöd vi in dem.

 455. Skolinspektionen hjälpte till med
  urvalet och Skolverket bjöd in dem-

 456. -och vill ha dialogseminarier
  där vi diskuterar-

 457. -vad man kan dra för slutsatser av
  kritiken och hur vi kan hjälpa till.

 458. Och framförallt
  vad ni kan göra själva.

 459. Initiativet har mötts av otroligt
  stort och positivt gensvar-

 460. -från de huvudmän vi hört av oss
  till. Både fristående och kommunala.

 461. Vår tanke är att vi med det här
  arbetssättet kan bygga vidare-

 462. -om det faller väl ut,
  vilket allt talar för.

 463. Så vi hoppas att de statliga
  utvecklingsanslagen vi jobbar med-

 464. -det här slagregnet eller duggregnet,
  att vi tillsammans ska omvandla det-

 465. -till sjöar som ni kan ösa ur.

 466. Istället för att stå med hinkar
  och försöka plocka upp alla insatser.

 467. Så att alla våra fantastiska insatser
  blir tillgängliga när ni behöver dem-

 468. -och inte bara när insatsen pågår
  och när statsbidraget ska sökas.

 469. Vi har mycket att göra, men främst
  måste vi arbeta tillsammans.

 470. Det bör vi göra med en utgångspunkt-

 471. -att den svenska skolan
  har resultatproblem.

 472. Inte på alla områden, men på viktiga.

 473. De problemen är fullt möjliga att
  göra nåt åt om vi jobbar tillsammans.

 474. Det var mina ord till er. Tack för
  att ni har lyssnat så tålmodigt.

 475. Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tillsammans kan vi höja resultaten i skolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström föreläser om hur Sverige kan höja sina resultat i Pisa-undersökningen. I viktiga ämnen som matematik och svenska har svenska elever halkat efter. Men, i resultaten över elev- och lärarrelationer ligger Sverige i topp. Inspelat den 26 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Utbildningsvärdering
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Tillsammans kan vi höja resultaten i skolan

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström föreläser om hur Sverige kan höja sina resultat i Pisa-undersökningen. I viktiga ämnen som matematik och svenska har svenska elever halkat efter. Men, i resultaten över elev- och lärarrelationer ligger Sverige i topp. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Ledarskap i ett mätfixerat samhälle

Professor Lars Strannegård föreläser om att mäta tillståndet i skolan. Går det, och mäts rätt saker? Aldrig förr har så mycket data om skolan samlats in som nu, men det finns en risk att man inte tar hänsyn till kunskap som inte är mätbar. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Sverige som stärkt kunskapsnation

Camilo von Greiff var tidigare forskningsledare för SNS Utbildningskommission. Han berättar om SNS skolforskning och arbetet med att ta fram underlag för beslutsfattare inom politik, näringsliv och offentlig förvaltning. Inspelat den 26 november 2014. Arrangör: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Ny syn på PISA-resultat

Anders Jakobsson är professor i naturvetenskapernas didaktik. Här föreläser han om att synen på Pisa-undersökningarna har förändrats under de senaste åren och att de har fått större medialt genomslag. Inspelat den 26 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Kommunikation som styrmedel

Niclas Rönnström är utbildningschef för rektorsprogrammet och föreläser om vikten av kommunikation i skolans ledarskap. Inspelat den 26 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Effektivare skola med data-team

Kim Schildkamp är docent vid beteendevetenskapliga fakulteten vid the University of Twente i Nederländerna. Hon föreläser här om framgångar man nått genom att låta speciella team analysera data som samlas in i skolan. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Vad är en framgångsrik skola?

Professor Jonas Höög från Centrum för skolledarutveckling föreläser här om vilka resultat från Pisa-undersökningarna som är värda att jobba vidare med. Hur skapar man en framgångsrik skola? Inspelat den 26 november 2014. Arrangör: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Rektors ledarskap vid skolutveckling

Med digitaliseringen som exempel talar utvecklingschefen Edward Jensinger om hur ett förändringsarbete i skolan kan genomföras och hur rektorer kan föregå med gott exempel. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Att göra skillnad i klassrummet

Ragnar Åsbrink och Sara Knöfel från Skolverket berättar om hur man bedriver förändringsarbete i skolundervisningen med bra resultat. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Den gode byråkraten

Tomas Brytting är professor i organisationsteknik. Han föreläser om att lärare, rektorer och skolledare inte bara har ett pedagogiskt ansvar, de är också tjänstemän i den offentliga sektorn. Vad är en god byråkrat? Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande och lärarstöd

Samtal mellan Mikael Björk, Centrum för Akademiskt Lärarskap (AKL) och före detta studenterna på Malmö högskola, Jessica Droppe, Ellen Spens och Petra Leube, om vad det innebär med lärarstöd inom entreprenöriellt lärande och hur man ger detta på bästa sätt. Hur applicerades kunskaperna på yrkesrollen efter utbildningen? Moderator: Per Dahlbeck, universitetsadjunkt. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.