Titta

Våld mot kvinnor - en mansfråga

Våld mot kvinnor - en mansfrågaDela
 1. Välkomna till det här panelsamtalet-

 2. -som hålls på temat-

 3. -Våld mot kvinnor - en mansfråga?

 4. Jag heter Lars Åberg
  och är journalist.

 5. Jag ska hålla i samtalet
  som har ganska många deltagare.

 6. Vi är nästan ett helt fotbollslag
  på scenen.

 7. Efteråt finns möjlighet
  att ställa frågor-

 8. -och diskutera med panelen.

 9. Skälet till att Marie-Louise på
  kulturförvaltningen kontaktade mig-

 10. -var nog
  att jag har skrivit två böcker-

 11. -på teman som anknyter till ämnet.

 12. Den ena heter Heder och samvete och
  handlar om hederskultur i Sverige.

 13. Den andra
  heter Sommarens skiraste ljus.

 14. Det är en intervjubok med kvinnor
  som lever med skyddad identitet-

 15. -ofta med sina barn som också har
  skyddad identitet i de flesta fall.

 16. Det är verklighet-

 17. -för många fler än vi kanske tror.

 18. Man beräknar
  att 2 000 barn under fem år-

 19. -lever med skyddad identitet
  i Sverige.

 20. Det är inte en konsekvens av att de
  själva har utsatts för hot och våld-

 21. -utan framför allt deras mammor.

 22. 2 000 barn som växer upp i landet
  utan att kunna visa vilka de är-

 23. -och som alltid måste tänka på
  var de är och hur de visar sig-

 24. -med de konsekvenser det innebär.

 25. Vi har en mycket kunnig panel
  här i kväll.

 26. De har skiftande erfarenheter inom
  ämnesområdet, som är väldigt brett.

 27. Vi får se hur många frågor
  vi hinner med-

 28. -och hur många vinklar
  vi hinner få med på två timmar.

 29. Vi börjar till höger om mig.
  Längst bort sitter Kerstin Weigl.

 30. Sedan har vi Maria Scheffer Lindgren.

 31. Som är vadå?

 32. Jag har ägnat mig åt detta i många år
  och har skrivit en avhandling.

 33. Jag har föreläst och undervisat
  och gör det fortfarande-

 34. -så mycket jag kan
  med det här fokuset.

 35. Jag jobbar även åt Riksföreningen
  stoppa mäns våld mot kvinnor.

 36. Nästa person är Eva-Britt Svensson.

 37. Jag har dels själv varit utsatt.

 38. Jag fick livet tillbaka
  genom kvinnojouren.

 39. Efter det har jag
  ägnat mig åt att jobba politiskt-

 40. -mot mäns våld mot kvinnor,
  allt könsbaserat våld.

 41. Jag är kvinnofridsambassadör
  för kvinnojouren SKR.

 42. Jag har även jobbat i EU-parlamentet
  med mäns våld mot kvinnor.

 43. Lotta Agevall Gross.

 44. Jag har skrivit en avhandling
  på temat, Våldet och kärleken.

 45. Numera arbetar jag
  vid Linnéuniversitetet i Växjö.

 46. -Mette Berntsson.
  -Jag kommer från Borås kvinnojour.

 47. Jag arbetar till vardags med kvinnor
  och barn som varit utsatta.

 48. Så har vi Asgeir Persson.

 49. Jag representerar
  Föreningen Män för jämställdhet.

 50. Det är en ideell förening som jobbar
  mot mäns våld och för jämställdhet.

 51. -Kirsi Dufva.
  -Jag kommer från Utväg i Älvsborg.

 52. Vi jobbar med utsatta och förövare
  och med deras barn.

 53. Slutligen har vi Poul Perris.

 54. Jag jobbar psykoterapeutiskt
  sedan många år.

 55. Jag har jobbat med människor
  som är fast i destruktiva beteenden.

 56. Jag har jobbat mycket
  med par och familjer-

 57. -där det förekommer
  en hel del trassliga saker-

 58. -med våld och annan fysisk, psykisk-

 59. -och sexuell problematik.

 60. Nyligen kom en rapport från WHO-

 61. -Världshälsoorganisationen-

 62. -som uppskattade att en tredjedel
  av alla kvinnor i världen-

 63. -någon gång utsätts
  för fysiskt eller sexuellt våld.

 64. Det är en häpnadsväckande siffra
  om den ligger nära verkligheten.

 65. Jag tänkte börja med
  att låta alla svara på den uppenbara-

 66. -men inte så enkla frågan
  varför slår män kvinnor?

 67. -Jag tänkte börja med dig Kerstin.
  -Varför slår män kvinnor?

 68. Efter mina år med att studera
  dödligt våld mot kvinnor vet jag-

 69. -att det finns ett avsevärt
  kontrollbehov hos en våldsam man.

 70. En särskild sorts man
  kan också bli farlig.

 71. Han dödar,
  inte eftersom han är starkare-

 72. -utan eftersom han själv
  ofta mår väldigt dåligt.

 73. En mycket komplex fråga.

 74. Känt om män som dödar är att de
  nästan alltid har psykiska problem.

 75. Depressioner,
  personlighetsstörningar.

 76. De är inte som män i gemen.

 77. Vi går tillbaka hit, vad säger du?

 78. Varför slår vi varandra alls?

 79. Enligt min erfarenhet
  av att försöka hjälpa folk vidare-

 80. -gäller det som du sa kontroll.
  Men vad är kontroll?

 81. I all form
  av utagerande i relationer-

 82. -finns en underliggande rädsla.

 83. En rädsla hos den som slår
  att inte ha ett annat alternativ.

 84. Slår man inte så måste man
  blotta sig i sin sårbarhet.

 85. Ska man våga blotta sig måste man
  se sig själv och sin otillräcklighet.

 86. Det har människor i allmänhet svårt
  att göra om vi inte känner tillit.

 87. Personer som har hamnat
  i ett mönster av att slå-

 88. -är ofta känslomässigt väldigt rädda
  även om de inte uttrycker det.

 89. I behandling ser man-

 90. -att bakom den aggressiva, dominanta
  eller arroganta fasaden-

 91. -finns en person som har
  väldigt mycket osorterade känslor.

 92. Då skulle kvinnor
  lika gärna kunna slå män.

 93. Ja, kvinnor slår män.
  Kvinnor slår barn.

 94. Män slår barn. Barn slår vuxna.

 95. Vi har en tendens
  att ta till strategier-

 96. -vi känner
  att vi klarar av i stunden.

 97. Män tar ofta ett fysiskt övertag.

 98. De använder fysiskt våld
  som strategi.

 99. Av de par och familjer jag träffar-

 100. -är det inte bara män
  som slår kvinnor.

 101. Men som det ser ut i samhället-

 102. -får mäns våld mot kvinnor enorma
  konsekvenser för många familjer-

 103. -och för barnen i familjerna.

 104. Vilka erfarenheter har du, Kirsi?

 105. För att svara på frågan varför män
  slår, jag tror det är av vanmakt.

 106. Det kvittar vilket kön man tillhör.
  Jag tror också våldet har en avsikt.

 107. Man slår inte i blindo
  utan för att uppnå något.

 108. Det kan vara att få någon att stanna.
  Det brukar dock inte sluta så.

 109. -Man slår för att någon ska stanna.
  -För att kontrollera, disciplinera?

 110. Ja, och för att de
  ska stanna i relationen.

 111. Vi har även erfarenhet
  av att möta våldsutövare.

 112. Våldsutövare kan också vara kvinnor.

 113. Men hos oss på Utväg
  är den andelen väldigt låg.

 114. Mina kollegor brukar tala
  om ett par procent-

 115. -där våldsutövaren är kvinnor.

 116. -Berätta lite mer om Utväg.
  -Det är en myndighetssamverkan.

 117. Vi har som uppdrag att möta de som
  utsätts för våld, de som utövar våld-

 118. -och deras barn. Vi har även
  i uppdrag att utbilda och föreläsa.

 119. Men kärnverksamheten består av
  att möta de som drabbas av våldet.

 120. Maria, varför slår män?

 121. Det är en jättesvår fråga.

 122. Det är viktigt att ha ett könsmakts-
  eller jämställdhetsperspektiv.

 123. Det hade jag när jag påbörjade
  min forskarbana. Men det räcker inte.

 124. Det är viktigt att ha det
  som utgångspunkt-

 125. -men det är mer komplext än så.

 126. Det kan ha ett samband
  med det Kerstin sa om trasiga män-

 127. -med en taskig barndom
  och psykiska problem.

 128. I kombination med en taskig kvinnosyn
  kan det få förödande konsekvenser.

 129. Det märkligaste är
  att i en typisk misshandelsrelation-

 130. -så ser det så lika ut.

 131. Mekanismerna är desamma.
  Det upphör aldrig att fascinera mig.

 132. Man undrar om det i grunden
  är ett tecken på svaghet-

 133. -eller någon form av brist.

 134. Om det är så många kvinnor
  som råkar illa ut runt om i världen-

 135. -är det så många män
  som mår så dåligt?

 136. -Ska jag svara på det?
  -Ja. Vi börjar med dig.

 137. Det kan man verkligen fråga sig.
  Jag tror att en stark grundorsak-

 138. -är våra normer.

 139. Det historiska perspektivet
  tycker jag är jätteviktigt.

 140. Män hade laglig rätt fram till
  1864... Det låter kanske länge sedan.

 141. Fram till 1864 hade män laglig rätt
  att utöva våld i den privata sfären.

 142. Det är viktigt att veta.
  För vissa män lever det kvar.

 143. De kan inte göra sig kvitt
  den här synen.

 144. Det är även viktigt att nämna att
  de flesta typiska kvinnomisshandlare-

 145. -är inte våldsamma mot andra
  än kvinnan de lever med.

 146. Vad tror du, Asgeir? Har du
  någon teori om varför män slåss-

 147. -och varför så många
  verkar må dåligt?

 148. Om man i stället för att se det
  ur individens perspektiv-

 149. -och i stället ser på strukturen och
  de normer och förväntningar vi har-

 150. -kring hur en man ska vara och agera-

 151. -så ser jag att tekniskt sett
  så lär vi män att slå.

 152. Vår kultur uppfostrar män som slår.

 153. Det blir den slutgiltiga
  konsekvensen.

 154. I skolan tillrättavisar
  man killar som slår-

 155. -och vi har lagar emot våld.

 156. Samtidigt går vi på bio och ser
  actionhjältar lösa saker med våld.

 157. Det är det goda våldet
  för att omintetgöra en oförrätt.

 158. Eller det goda våldet
  för att göra något dåligt ogjort.

 159. Det ger två olika bilder.
  Den ena säger att våld är fel.

 160. Den andra säger att våld
  kan vara en lösning på problem.

 161. Sedan har vi vissa män
  som av någon anledning-

 162. -inte klarar av att skilja
  på rätt och fel i slutändan.

 163. De går över gränsen och använder
  våld.

 164. Jag tänker att för att förstå det
  måste vi även förstå samhället-

 165. -som de här männen växer upp i.
  Arbetsplats, skolgång etc.

 166. Det är där vi måste leta
  för att hitta svaret.

 167. Det handlar mycket
  om strukturer och normer.

 168. Medan Kerstin sa...
  - Du är inne på det extrema våldet.

 169. Det som leder till mord och dödsfall.

 170. Men att de personer som du hade
  stött på inte var särskilt typiska.

 171. Nej, det är faktiskt skillnad.
  Det är viktigt att göra skillnad.

 172. Mannen som dödar behöver inte ha
  varit våldsam tidigare, till exempel.

 173. När vi började titta på dödligt våld-

 174. -chockades jag först av övervåldet.

 175. Kniv är det vanligaste. Det var
  inte tal om några välriktade hugg.

 176. Det handlar nästan alltid
  om ett mycket grovt övervåld.

 177. 20-30-40 knivhugg
  och ytterligare kränkningar.

 178. Det kan vara en man som inte varit
  våldsam tidigare, något kraschar.

 179. Jag menar
  att det är viktigt att förstå det.

 180. Det är också så att nästan ingen
  vanlig våldsam man dödar.

 181. De här fallen är speciella.

 182. Även på så sätt
  att de har visat varningssignaler.

 183. En kvinna har, innan hon dödas,
  i de flesta fall sökt stöd och hjälp-

 184. -via kvinnojour och socialtjänst.

 185. Folk har vetat om att situationen
  hållit på att bli farlig.

 186. Även mannen har uppsökt psykiatrin,
  berättat för anhöriga-

 187. -sökt råd hos en präst,
  och så vidare.

 188. Om vi vill minska
  dödligt våld mot kvinnor-

 189. -måste vi intressera oss för dessa
  män. Vad ger de för varningssignaler?

 190. Kunde man ha ingripit tidigare?
  Jag tror det.

 191. Vi tittar på det just nu,
  därför blir jag så engagerad.

 192. Jag läser rättspsykiatriska
  undersökningar om 150 män i Sverige-

 193. -som har dödat,
  för att förstå lite bättre.

 194. -Maria ville säga något.
  -Det du säger är jätteviktigt.

 195. Vi måste titta närmare
  på männen som mördar.

 196. Men jag tycker inte
  att man kan skilja på...

 197. Du sa att de flesta misshandlande män
  inte dödar.

 198. De behöver
  kanske inte ens använda våld-

 199. -därför att de använder sig av
  åtbörder och annat.

 200. Det som utmärker mannen som dödar-

 201. -är att han inte har varit våldsam
  förr och inte klarar av separationer-

 202. -av olika anledningar som jag skulle
  vilja veta mer om. Det pajar totalt.

 203. Han har dessutom gjort sitt yttersta
  för att hon inte ska lämna honom.

 204. Men han blir inte brutal, aggressiv
  och försöker hålla fast henne.

 205. Han är snarare väldigt självömkande.
  "Jag kan inte leva utan dig."

 206. Han är en man som...

 207. ...har ett starkt behov
  av närhet till en enda människa.

 208. Många av de här kvinnorna
  som har levt länge med misshandel-

 209. -säger ofta att om de inte tagit sig
  ur relationen hade de blivit mördade.

 210. Eller kanske till och med att de
  själva hade tagit livet av mannen.

 211. Men när blir det farligt?

 212. Kan vi knäcka den gåtan?

 213. En kille som heter Hans Ekbrand skrev
  en avhandling om separationsvåld.

 214. Man brukar ge separationer
  som anledning till våldet.

 215. Han tittar på en mängd separationer
  som visar-

 216. -att om våld förekom vid separationen
  har det oftast förekommit även innan.

 217. Det är viktigt att säga.

 218. -Ja. Det är vanligt, men inte alltid.
  -Nej.

 219. Eva-Britt får svara på frågan
  varför män slåss eller misshandlar

 220. Först vill jag säga
  att man ska komma ihåg-

 221. -att det inte är så länge sedan
  som det inte föll under allmänt åtal-

 222. -när män slog kvinnor. Man ska
  komma ihåg att det har varit så.

 223. Jag tror det handlar
  mycket om makt och kontroll.

 224. Jag tror att makt- och kontroll-
  behovet bottnar i vanmakt och rädsla-

 225. -som flera har sagt.

 226. Det handlar om att ha makt
  och kontroll över "sin" kvinna.

 227. Man säger "sin" i det sammanhanget,
  det handlar om ägande.

 228. Det är även märkbart-

 229. -att i andra sammanhang-

 230. -kan mannen
  kontrollera sig väldigt starkt.

 231. Men han kan inte
  ta kontroll över våldet.

 232. -Du menar i sociala sammanhang?
  -Ja. Därför kan det pågå så länge.

 233. I andra sammanhang
  visar man inte de här tendenserna.

 234. Ute i samhället, på sin arbetsplats.
  Man gör det bara mot "sin" kvinna.

 235. Det handlar om makt och kontroll.
  Vi inte kan skilja mellan det våldet-

 236. -och annat könsbaserat våld. Det
  finns en orsak till att våldtäkter-

 237. -är ett inslag i krig och konflikter.

 238. Det handlar också
  om kontroll över kvinnor.

 239. När man våldtar kvinnor i krig
  drabbar det även partnern, menar man.

 240. Det finns många olika former
  för det här våldet.

 241. Jag ska bara tillägga en sak
  som man borde titta på.

 242. Det är hur våldet ser ut
  mot äldre kvinnor-

 243. -kvinnor som missbrukar,
  kvinnor med funktionshinder-

 244. -och vilket stöd
  de mest utsatta kvinnorna får.

 245. Jag vill tillägga
  angående det dödliga våldet -

 246. -att i mitt fall pågick en väldigt
  grov misshandel väldigt länge.

 247. Men det dödliga våldet
  kom just vid separationen.

 248. När jag visade
  att jag kunde ta mig ur det-

 249. -då blev det en form av dödligt våld,
  fast jag hade turen att överleva.

 250. Våldet hade pågått länge
  innan det blev ett dödligt våld.

 251. -Lotta?
  -Jag tänker så här...

 252. ...att i de fall
  där kvinnorna har dött-

 253. -utan att det förekommit våld innan
  är det svårare att göra bedömningar-

 254. -och att se varningssignalerna.
  Så båda kan ha rätt.

 255. Kan man visa upp skador och visa
  att man har utsatts för våld-

 256. -kan man
  kanske få en annan typ av skydd.

 257. Ja. En annan faktor det inte
  pratas så mycket om är missbruk.

 258. Det är också en jätteviktig faktor.

 259. Mette får också
  säga något om det manliga våldet.

 260. Jag tänker att man måste se det
  i ett större sammanhang.

 261. Mannen är fortfarande norm
  i vårt samhälle.

 262. Man måste även titta på om man
  lever i ett annat land eller här.

 263. Det handlar om makt och kontroll-

 264. -och att det har varit tillåtet
  att kontrollera kvinnan.

 265. Ekonomiskt våld är också mycket
  vanligt, det talas det sällan om.

 266. Man har kanske inga pengar.
  I den värld där jag arbetar dagligen-

 267. -är det mycket vanligt att kvinnorna
  inte har något eget bankomatkort.

 268. Det har ingen ekonomi.

 269. Sådana enkla saker
  som det förväntas att alla har.

 270. Man är kontrollerad, man får
  inte pengar för att handla mat-

 271. -eller kläder åt sina barn.

 272. Man måste titta
  både på könsperspektiv och genus-

 273. -och se hur det påverkar
  olika sårbara grupper.

 274. Det är inte lätt att svara på
  egentligen.

 275. -Eva-Britt och sedan Poul.
  -Frågan är komplex.

 276. Någon nämnde alkohol. Jag
  tycker också det är viktigt att vi...

 277. Det finns väldigt många myter om
  vilka grupper som drabbas av våldet.

 278. Det är väldigt lätt att man tror
  att det handlar om grupper-

 279. -där det förekommer missbruk-

 280. -arbetslöshet,
  dålig ekonomi eller annat.

 281. Det är viktigt att visa att det här
  våldet finns i alla samhällsgrupper.

 282. Det ska man vara medveten om-

 283. -för att få fler kunskaper om våldet.

 284. Man måste få bort
  skammen och skuldkänslorna-

 285. -som den utsatta ofta känner.
  Som offer skäms man.

 286. Därför väntar man ofta länge
  innan man söker hjälp, ämnet är tabu.

 287. Man har en bild av att det handlar
  om en speciell grupp människor.

 288. Om man säger att det finns
  i alla samhällsgrupper-

 289. -och det ser ungefär likadant ut
  på olika ställen-

 290. -blir det inte omöjligt
  att göra något åt det då?

 291. Det finns överallt,
  lite som luften vi andas.

 292. Jag tror tvärtom
  att ju mer kunskap vi har-

 293. -om att det kan förekomma
  i alla samhällsgrupper-

 294. -desto mer medvetna
  och observanta blir vi.

 295. Därmed blir det lättare-

 296. -att söka den hjälp som finns att få
  för att ta sig ur det.

 297. Jag vill ge några korta reflektioner
  kring makt och kontroll.

 298. Så fort man angriper ett problem-

 299. -till exempel våld i relationer
  och mäns våld mot kvinnor-

 300. -så kan man se på det
  på olika nivåer.

 301. Som ett mönster,
  på individnivå och så vidare.

 302. Men vad är det man vill ha makt över
  och kontrollera?

 303. Några av er var inne på-

 304. -det här med att ställas
  inför hotet att bli lämnad.

 305. Vi kan backa tillbaka och tänka
  att vi människor som spädbarn-

 306. -föds behövande. Finns ingen
  där för oss när vi föds så dör vi.

 307. Som spädbarn kan vi inte överleva.

 308. Vi behöver knyta an till någon.

 309. Alla människor
  har olika bra erfarenheter av det.

 310. Har man inte haft någon
  som finns där-

 311. -har man fått lära sig
  att vara självförsörjande.

 312. Då är man sin egen herre eller kvinna
  och måste ha kontroll.

 313. Låter man en person man lever med
  komma nära-

 314. -behöver man ha kontroll
  över den personen.

 315. Att blotta sig
  eller riskera att bli lämnad-

 316. -när man inte är van att ha
  en ömsesidig känslomässig relation-

 317. -då blir det knas.
  Man agerar ut rädsla.

 318. Man agerar ut att bli lämnad.
  Då kan det, precis som du sa-

 319. -övergå från att vara
  ett pågående bråk eller en dominans-

 320. -till att bli rent dödligt, när man
  ställs inför hotet att bli lämnad.

 321. Att bli lämnad
  är något som väcker den här skräcken-

 322. -att inte ha någon där.

 323. Nu placerar du det ändå
  på en individuell nivå.

 324. Du talar om svagheten och rädslan
  för att bli ensam eller lämnad-

 325. -och rädslan för att förlora
  kontrollen.

 326. Ja, men att vara människa handlar
  om att balansera jaget och viet.

 327. Vi är individer men vi föds
  behövande av en omgivning.

 328. Vi är individer-

 329. -men vi är även en del av ett vi
  som vi funkar mer eller mindre väl i.

 330. Vi funkar mer eller mindre som
  individer, mer eller mindre i ett vi.

 331. Livet handlar om den balansakten,
  att balansera jaget och viet.

 332. Har man inte vuxit upp
  i ett fungerande vi-

 333. -och sett hur man samspelar i ett vi
  utan har varit självförsörjande-

 334. -så blir man livrädd när man
  ger sig in i viet. Att då bli lämnad-

 335. -kan upplevas som förenat
  med livsfara och man agerar blint.

 336. Finns det alkohol eller droger
  med i bilden kan det bli förödande.

 337. -Kirsi?
  -Jag är också inne på det spåret.

 338. Det handlar om nära relationer
  och att våga släppa någon nära.

 339. Det handlar om en tidig anknytning.

 340. Vågar man släppa någon nära
  så har man visat sig sårbar.

 341. Det är en av många orsaker.
  Det är svårt att titta på orsaker.

 342. I stället bör man titta på risker.

 343. Vad finns det för risker för att
  mäns våld mot kvinnor ska uppstå?

 344. Jag tror att vi kan ganska mycket
  om risker, vi kan mindre om orsaker.

 345. Då handlar det
  om risker på individnivå-

 346. -olika strukturer i närmiljön-

 347. -vilken kontakt man har
  med sina närmaste och med samhället.

 348. Det handlar om risker. Har man
  de här problemen i nära relationer-

 349. -så ökar risken för våld.

 350. Det handlar mycket om omgivningen,
  vi ska återkomma till det.

 351. Omgivningen inkluderar även
  myndigheters arbete med dessa frågor.

 352. Hur pass observanta
  och kunniga vi och de är.

 353. -Du ville replikera?
  -Ja.

 354. Jag ville prata om vad
  som finns bakom makt och kontroll-

 355. -för att föra in det allmänmänskliga
  behovet av närhet.

 356. Om vi i samhället
  vill förändra det här-

 357. -på strukturell eller individuell
  nivå måste vi fråga oss-

 358. -vad vi vill med varandra i samhället
  och i våra relationer.

 359. Då ser vi att känslomässiga behov
  är allmänmänskliga.

 360. Det beror inte på etnicitet
  eller kön.

 361. Alla människor
  behöver en nära relation.

 362. Om vi vill främja
  hållbara relationer i samhället-

 363. -måste vi fokusera på empati,
  medmänsklighet, ömsesidighet-

 364. -och föra ut det i samhället.
  Det är en väg in.

 365. -Maria?
  -Nu har jag mycket att säga.

 366. Du är inne på det förebyggande
  arbetet som är jätteviktigt.

 367. Det är ju något som brister på vägen.

 368. Jag tänker även
  på varför det är svårt för kvinnor-

 369. -att lämna en våldsam relation.
  Man vet ju att det blir värre.

 370. Jag ville bara inflika det.
  Jag nöjer mig med det.

 371. Lotta?

 372. Om man skulle fråga de män
  som utövar våld om varför de slår-

 373. -så tror jag många skulle svara
  att de inte slår.

 374. Handlingarna de utför
  är något helt annat, de omdefinieras-

 375. -och kallas ett ömsesidigt gräl
  där man fördelar skuld och ansvar.

 376. Man knuffar,
  man tillrättavisar och så.

 377. Kontroll förvandlas till svartsjuka-

 378. -och svartsjuka
  bortförklaras med kärlek.

 379. Man rymmer den typen av kontroll-

 380. -inom ramen för det jag skulle
  kalla berättelsen om tvåsamhet.

 381. Alltså allas vår föreställning
  om viet.

 382. Därför blir det svårare att förstå
  handlingarna som våldshandlingar-

 383. -både för kvinnan som lever
  i relationen och för mannen.

 384. Relationen genomsyras av förnekelse,
  man bagatelliserar handlingarna.

 385. Man kanske rent av tror att det ska
  vara så. Man tror att det är normalt.

 386. Ja. Det kan vara så,
  men jag tror det finns en typ av...

 387. Man förvrider verkligheten.

 388. Det är ju de normer
  och värderingar vi har i samhället-

 389. -som möjliggör
  den betydelseförskjutningen-

 390. -för att föra upp det
  på en strukturell nivå.

 391. Asgeir?

 392. Jag tänkte på det som sades
  om allmänmänskliga behov.

 393. Alla behöver grundläggande saker,
  närhet, kärlek, förståelse.

 394. Men vi ser i statistiken att det
  brister och det brister mest hos män.

 395. Statistiken är entydig
  vad gäller vem som utför våldet.

 396. Det är mest män. Det är sorgligt
  att behöva säga det som man.

 397. Vi behöver fundera på varför det är
  så.

 398. Vi tänker att det hör ihop med hur vi
  uppfostrar män, vilka verktyg de får.

 399. Ger vi dem empatiska förmågor?

 400. Tränar vi deras förmåga
  att kommunicera verbalt med andra?

 401. Har de empatiska nätverk? Har de
  nära vänner att dela saker med?

 402. Vi tror att det är där det brister.

 403. Vi tror även att man
  behöver ha den grundidén-

 404. -ihop med förståelse för att vi
  uppfostrar män och kvinnor olika.

 405. För att skapa det förebyggande
  arbetet behövs det två komponenterna.

 406. -Mette?
  -Angående behovet av närhet.

 407. När man talar med män
  som genomgår behandling i fängelset-

 408. -så översätter de sitt behov
  av kontroll och makt till tillit.

 409. De visar tillit till sin kvinna.

 410. Och känner de
  att de har mycket kärlek-

 411. -så känner de att det är en förlust.

 412. Så det har att göra
  med hur man har upplevt anknytning-

 413. -när de som genomgår behandling
  kan sätta ord på det.

 414. Men jag tror också
  att vi måste se det i ett sammanhang.

 415. På män och nätverk och omgivningens
  förväntningar på män och manlighet-

 416. -och familjens traditioner.
  Man måste skapa en helhetsbild.

 417. Det är intressant att de säger-

 418. -att det handlar om tillit.
  För dem är kontroll och makt tillit.

 419. Jag vill tillägga när man talar
  om allmänmänskliga behov-

 420. -att närhet och empati är den ena
  delen av de allmänmänskliga behoven.

 421. Ni som eventuellt har barn vet om
  att ett centralt behov för ett barn-

 422. -är att få empatiskt satta gränser.

 423. Som förälder
  är det svåraste för många-

 424. -att sätta gränser för sina barn.

 425. Ska man sätta en gräns för ett barn
  som barnet upplever som meningsfull-

 426. -måste de förstå
  varför gränsen sätts.

 427. Som förälder
  måste man få barnet att förstå-

 428. -att gränsen sätts för barnets skull.

 429. Barnet ska inte känna
  att det blir styrt.

 430. Många av de som misshandlar-

 431. -har fått mycket kärlek
  under uppväxten.

 432. Men har man
  en impulskontrollsproblematik-

 433. -så har man i de flesta fall
  inte fått de gränser man behöver.

 434. En trygg anknytning handlar inte
  bara om att bli sedd och förstådd.

 435. Det handlar även om att någon sätter
  stopp. Ett viktigt tecken på kärlek-

 436. -är att sätta en gräns
  men en empatiskt satt gräns.

 437. Det handlar om att förebygga.

 438. Jobbar man som jag med behandling...

 439. Ni vet hur svårt det är att gräns-
  sätta en fyraåring som agerar ut.

 440. Tänk er då att gränssätta en två
  meter lång 45-åring i terapirummet.

 441. Även där
  behövs en empatiskt satt gräns.

 442. Personen ska inte känna att jag
  vill sätta dit den, jag vill förstå.

 443. Men det måste ändå få ett slut.
  Det är svårt.

 444. Så fort någon är våldsam
  så väcker det med rätta antipati.

 445. Man målar in personen i ett hörn.

 446. Svårigheten i samhället är att
  sätta gränser för det våld som pågår-

 447. -men visa förståelse
  för vad som finns bakom.

 448. Annars går det inte att lösa.

 449. Det du talar om har i grunden
  med värderingar att göra.

 450. Normer kan man prata om i familjen.

 451. Men det handlar även om vad man
  lär ut på ett övergripande plan.

 452. Man kan röra sig mellan olika nivåer.

 453. Man kan till exempel säga att vi ser
  att det finns en våldsammare kultur-

 454. -i vissa länder än i andra länder.
  Ni nämner gammal svensk lagstiftning-

 455. -men i många länder
  i världen är det tillåtet-

 456. -att slå både sin partner
  och sina barn-

 457. -och i princip vem som helst
  som kommer in på den egna tomten.

 458. Där har man samhälleliga värderingar
  som är något att tampas med.

 459. En annan sak du var inne på
  är underhållningsvåld.

 460. Det som vi bland annat låter våra
  barn titta på i olika former.

 461. Spel, filmer, det finns musik
  som är våldsam i sin attityd, och så.

 462. Är det här något som påverkar-

 463. -hur vuxna män
  ser på vuxna kvinnor i slutändan?

 464. Eller kan vi kalla det moralpanik?

 465. Vi kanske kan dra i gång en debatt...

 466. ...om utbudet
  för våra barn och ungdomar?

 467. Det är också en stor diskussion.
  Vi sätter barnen framför teven.

 468. Hänger det ihop
  med vad som händer sedan?

 469. Jag tror inte man kan hitta direkta
  orsakssamband men jag tror absolut-

 470. -att man ska börja med normer
  och värderingar redan för små barn.

 471. Det är lite tragiskt
  att vi har så snäva ramar-

 472. -för hur man får göra kön. Det talas
  om att killar ska få vara lucior.

 473. Men man bör även fråga sig
  varför det är mer problematiskt-

 474. -för pojkar och män
  att vara könsöverskridande.

 475. Och vice versa, det är enklare
  för en flicka att vara pojkflicka-

 476. -och spela fotboll och så. Varför
  är det så provocerande att pojkar...

 477. ...också vill göra saker
  som associeras med att vara tjej?

 478. Man måste fråga sig
  varför det som anses kvinnligt-

 479. -också värderas lägre
  än det som är maskulint.

 480. Det är en maktstruktur som finns
  inte bara i de här relationerna.

 481. Det skapas tidigt, som när barn kläs
  ut till Darth Vader för en maskerad.

 482. Jag måste fråga, är inte detta ett
  lyxproblem för vår del av världen?

 483. Rätta mig om jag har fel, men jag
  tycker mig se en global backlash-

 484. -mot kvinnor runt om i världen.
  En machokultur växer sig stark.

 485. Det är betydligt allvarligare än
  att pojkar inte får ha rosa kläder.

 486. Det ena utesluter inte det andra.

 487. Det är snarare en gradskillnad.

 488. Det kan kanske kallas
  ett lyxproblem i Sverige.

 489. Men man talar ju
  om en backlash även här.

 490. Det har blivit ännu mera rosa
  på flickavdelningen i leksaksaffären.

 491. Man tror att det inte är anmälnings-
  benägenheten för våld som ökar-

 492. -utan det faktiska våldet. Regeringen
  skrev i nationella handlingsplanen-

 493. -att man trodde
  att det faktiska våldet har ökat.

 494. Vi måste se om vårt eget hus
  även om det är relativt.

 495. Det finns ett hemskt kvinnoförtryck
  vi inte kan jämföra oss med globalt.

 496. Jag vill ändå ta fasta på det:

 497. Hur mycket hänger det ihop?

 498. Det säljs mer rosa kläder till
  flickor och blå kläder till pojkar.

 499. Hur hänger det ihop
  med våldet i samhället?

 500. Eller handlar det om andra saker?
  Har företeelserna något samband?

 501. Jag tror det. Det låter löjligt
  att prata om rosa och blå kläder.

 502. Men vi kan prata
  om andra saker också.

 503. Någon annan
  kanske kan förklara det bättre.

 504. Vi börjar med Asgeir,
  sedan Poul, Eva-Britt och Kirsi.

 505. Jag tänker vad gäller lyxproblem,
  det är svårt att sätta en gräns.

 506. Förr var det kanske ett "lyxproblem"
  om kvinnor skulle få rösta.

 507. Det som ser ut som ett lyxproblem nu
  kanske inte gör det om femtio år.

 508. "Vad höll de på med? Varför såg
  det ut så där? Det är helt absurt."

 509. Det är svårt att visa orsakssamband.

 510. Vi kan inte visa att försäljningen
  av My Little Pony till tjejer ökar-

 511. -och därför gör tjejer de här valen.

 512. Men vi tänker ändå
  att det är en del av samma normbygge-

 513. -samma kultur och samma koncept.
  Vi gör kön på ett visst sätt.

 514. Vårt sätt att göra kön
  har de här effekterna.

 515. Det blir så
  när vi gör kön på det sättet.

 516. För att få andra effekter
  måste vi göra kön på annat sätt.

 517. Jag vill kommentera två saker.
  Det ena är...

 518. ...du frågade tidigare
  om värderingar i samhället.

 519. Vi vet ju
  inom den psykologiska forskningen-

 520. -vad en människa behöver bemötas av
  och vara med om-

 521. -för en sund psykologisk utveckling.

 522. Alltså en känsla av grundläggande
  tillit, att känna sig värdefull-

 523. -och att vara en del i en gemenskap.
  Vi vet vilket bemötande vi behöver.

 524. Vi har allmänmänskliga behov
  som är lika över hela världen.

 525. Men värderingar är något
  vi människor konstruerar och väljer.

 526. Vi väljer vilka värderingar
  som ska finnas i samhället.

 527. Och de kan mer eller mindre
  möta de här behoven.

 528. Det var det ena. För det andra
  frågade du om det som visas på teve.

 529. Om våld på teve
  kan skapa mansvåld eller inte.

 530. Enligt min erfarenhet
  från min kliniska verksamhet-

 531. -har en del människor
  kanske föräldrar eller syskon-

 532. -som man kan dela upplevelser med.
  Man delar svårigheter och känslor.

 533. En del av oss lever liv där vi inte
  har någon att kommunicera med.

 534. Vi har ingen att prata med
  om sådant som är jobbigt.

 535. Om vi tvingas stänga av de behoven
  för att vi saknar en kanal för dem-

 536. -och sedan möts
  av våld och ytliga relationer-

 537. -via teve och tidningar-

 538. -då får man inga förebilder.

 539. För den gruppen blir det sårbart
  att matas med våld och så vidare.

 540. Så det beror på vad man
  som individ har för kanaler-

 541. -att kommunicera
  kring svårigheter och behov.

 542. Vissa ser ingen risk med tevevåld.

 543. Och för en del är det inte det. För
  andra kan det vara det enda man ser.

 544. Det är vi själva som producerar det-

 545. -och vi måste ta konsekvenserna om
  det skapar manligt våld mot kvinnor.

 546. Tycker du att man borde ha mer debatt
  i samhället om underhållningsvåld?

 547. Den som tar upp frågan
  ses ju som en moralist.

 548. Jag tycker det behövs mer debatt om
  vad människor behöver för att må bra.

 549. Vad behöver man i en relation?
  Vad får oss att växa?

 550. Vi behöver lära barn det och vi
  behöver lära blivande föräldrar-

 551. -hur man är en fungerande förälder
  i praktiken.

 552. Hur beter man sig kärleksfullt?
  Hur sätter man en empatisk gräns?

 553. Det är det vi behöver debattera.

 554. Problemet är
  att sådana samtal tar tid.

 555. Vi lever i en värld
  där allt ska gå snabbt.

 556. Vi har inte tid att stanna upp
  och vara de vi är, alltså människor.

 557. Att bli och att vara människa är en
  både tuff, jobbig och rolig process.

 558. Det måste vi prata mera om.

 559. Eva-Britt.

 560. Det sista vore intressant att prata
  mer om, vad vi behöver i samhället-

 561. -för att bli medmänniskor-

 562. -och för att kunna leva våra liv
  med medmänsklighet och förmågor-

 563. -som gör att vi är människor.
  Väldigt intressant.

 564. Frågan om färgerna blått och rosa.

 565. Vi måste inse att det har betydelse.
  Redan ett nyfött barn...

 566. Det första folk vill veta när det
  gäller ett nyfött barn är könet.

 567. Det har så stor betydelse.

 568. Vi behandlas hela tiden olika
  beroende på vårt kön.

 569. Vi lever i ett ojämställt samhälle-

 570. -där mannen sedan länge
  har varit normen.

 571. Vi måste förhålla oss till
  att det faktiskt ser ut så.

 572. Det finns en anledning-

 573. -till att näthatet
  projiceras just på kvinnor-

 574. -som vågar vara aktiva i debatten
  och så vidare.

 575. Det är just kvinnorna som näthatas.
  Varför?

 576. Jo, det är för att vi lever
  i ett samhälle med de strukturerna.

 577. Vi kan inte bortse från
  att det är så och att det påverkar-

 578. -när vi diskuterar
  mäns våld mot kvinnor.

 579. Spel, filmer, videor,
  hur mycket påverkar det?

 580. Det här våldet, mansvåldet-

 581. -har ju funnits långt innan
  vi hade de här våldsfilmerna.

 582. Man kan dock inte blunda
  för att det i vissa sammanhang-

 583. -självklart kan påverka. Vi påverkas
  ju av allt vi ser och upplever.

 584. Säkert påverkas man även av det. Men
  det är inte den utlösande faktorn.

 585. Det är strukturerna i samhället
  är jag mycket övertygad om.

 586. -Kirsi?
  -Nu hamnade vi någon annanstans...

 587. Jag tänkte på det här med att pojkar
  blir påverkade att utöva våld-

 588. -när de tittar på film och spelar
  spel. Men flickor påverkas ju också.

 589. Av de förebilder som finns i spelen,
  kvinnor som bara blir utnyttjade-

 590. -och bara är kurviga och så.

 591. Du sa att här i lilla Sverige
  kan vi inte göra något.

 592. Men Sverige är en del av världen.
  Och vad gör det att vara först?

 593. -Som vid förbudet mot barnaga.
  -Ja, till exempel.

 594. Det får inte vara en orsak till att
  inte göra något, att vi har det bra.

 595. Det har vi inte. Vi har mäns våld mot
  kvinnor även här, och drabbade barn.

 596. Man får inte glömma att det finns
  många barn i de här familjerna.

 597. Den här bilden
  av kvinnligt och manligt-

 598. -som två motpoler
  som är svåra att överskrida-

 599. -har också betydelse för vår
  föreställning om förövare och offer.

 600. Offerskap associeras med kvinnlighet-

 601. -vilket kan göra det svårt för män
  att bli sedda som offer.

 602. Det finns ju även
  våld i samkönade relationer.

 603. Där kan våld vara svårt att upptäcka
  då man inte ser kvinnor som förövare.

 604. Så det kan visst få konsekvenser.

 605. Kerstin?

 606. Jag blir intresserad av allt möjligt.
  Poul talade om män i nära relationer.

 607. Jag skulle vilja veta
  mycket mer om det.

 608. Vi undersöker män som har dödat-

 609. -och ser att det finns
  andra triggers också.

 610. Mannen har psykiska problem
  och missbruk-

 611. -och har kanske dömts för våld mot
  kvinnor. Så varför sker det just nu?

 612. Vi är inte klara med vår undersökning
  men det kan handla om-

 613. -att han har förlorat jobbet.
  Eller bostaden.

 614. Då ryker det.

 615. Dessutom har han ett väldigt dåligt
  nätverk, inga andra nära relationer.

 616. Angående tillståndet i världen,
  vi blir inte alls sämre.

 617. Det är inte min bild.
  Jag är optimist.

 618. I ett projekt med några kollegor
  reste vi till tio länder-

 619. -och analyserade dess tillstånd,
  Mexiko, Pakistan, Brasilien-

 620. -Sverige och flera andra länder.

 621. Hur är det här landet att leva i
  för en kvinna vad gäller hot om våld?

 622. Resultatet blev
  lite bättre eller likadant.

 623. Till och med i Kongo var det lite
  bättre. Man ser att det rör på sig.

 624. Det rörde sig uppåt, utom i ett land:
  Ryssland.

 625. Man måste ju börja uppifrån.

 626. I Ryssland i dag talas det
  inte alls om dessa frågor.

 627. Ryssland har övergivits
  av internationella organisationer-

 628. -som ville jobba i Ryssland
  när järnridån föll.

 629. Nu kommer andra frågor från det
  globala samfundet, HIV, Ebola etc.

 630. Kvinnojourerna fick stänga
  i brist på pengar.

 631. I övrigt är jag faktiskt
  superoptimist trots allt.

 632. Det finns lagstiftning på varje punkt
  man måste ju börja någonstans.

 633. Det gäller ju att den efterlevs också
  men det blir faktiskt bättre.

 634. Jag vill tala om kvinnor som offer
  och mäns svårighet med den rollen.

 635. Vi ser inte de kvinnor
  som kommer till oss som offer.

 636. De är starka, modiga kvinnor
  som vågar göra något åt sitt liv-

 637. -och tar ställning inför barnen
  och så.

 638. Det är också något man måste ändra
  på, att kvinnor ska vara passiva.

 639. Mannen är framåt,
  aggressiv och stark.

 640. Man måste lyfta att de har många
  resurser när de kommer till oss.

 641. Placera dem inte i offerrollen
  utan plocka fram det de har mist-

 642. -under många år i en relation med en
  man som utsatt dem för olika saker.

 643. Det är där vårt arbete börjar.
  Det är viktigt att tänka på.

 644. -Du får hoppa in.
  -Det där är intressant.

 645. Det är svårt. De är ju offer,
  framför allt brottsoffer.

 646. Men samtidigt får man inte
  stigmatisera och ge dem offerrollen.

 647. Det är inte helt enkelt.

 648. Givetvis tar man hand om krisen när
  de kommer. Sedan hjälper man dem-

 649. -att hitta de resurser de har
  men har lagt åt sidan.

 650. Apropå Ryssland.

 651. Vår organisation är en av de
  som har försökt jobba i Ryssland.

 652. Vi har jobbat med pappagrupper
  i samarbete med lokala grupper.

 653. Men i och med de hårdare reglerna-

 654. -har de satt upp gränser
  för utländska agenter.

 655. Vi får inte längre
  ha ekonomiska samarbeten-

 656. -med partners i Ryssland.

 657. De får inte ta emot pengar
  från utländska föreningar-

 658. -för att vi inte
  ska sprida fel värderingar.

 659. Till exempel om HBTQ-rättigheter.

 660. Vi funderar fortfarande
  på hur vi ska lösa det.

 661. Det finns en hel del problem
  just med Ryssland.

 662. Vi har i huvudsak talat om
  relationer.

 663. Om män som slår
  den kvinna de lever med-

 664. -och lite om normer och strukturer.

 665. När jag för den ena av mina böcker-

 666. -intervjuade kvinnor i skyddat boende
  var det en stor majoritet av dem-

 667. -som levde med en annan typ
  av strukturellt problem i Sverige:

 668. Hederskulturen, som vi har haft
  lite svårt att hantera i Sverige.

 669. Även i debatten
  har det funnits olika linjer.

 670. Där är det inte en ensam förövare.
  Det är en väldigt påtaglig struktur-

 671. -som människorna lever i. Det finns
  en ofta citerad undersökning-

 672. -av Ungdomsstyrelsen,
  som det hette då-

 673. -om att 70 000 ungdomar i Sverige
  inte anser att de kan välja-

 674. -vilken partner
  de vill vara tillsammans med-

 675. -eftersom det finns ett tryck
  från släkten på olika sätt.

 676. Det kan vara något outtalat-

 677. -men i förlängningen kan det vara
  farligt att leva ut personliga val.

 678. Det kan handla om vilken kille eller
  tjej man vill leva med, yrkesval-

 679. -eller annat. Det gäller inte
  bara den man vill bo ihop med.

 680. Och...

 681. Jag försöker komma in
  på hur vi hanterar detta-

 682. -på myndighetsnivå-

 683. -när det gäller
  att upptäcka vår förmåga-

 684. -som grannar och vänner
  men framför allt inom myndigheter-

 685. -att upptäcka
  den här typen av förtryck och våld-

 686. -som inte nödvändigtvis yttrar sig i
  att någon hugger någon med en yxa.

 687. Det är ett mer permanentat våld
  som lägger en våt filt-

 688. -över individernas
  vardag och livsval.

 689. Är det någon som har synpunkter på
  eller erfarenheter av detta?

 690. Är sociala myndigheter bra
  eller dåliga på att upptäcka sådant?

 691. Jag kan inte säga ifall de är bra
  eller dåliga, det är nog både och.

 692. Det vi gör i dag
  när det gäller ungdomar och skola...

 693. Det finns massor av tjejer
  som går till skolan-

 694. -och växer upp utifrån skolans normer
  och värderingar om vårt samhälle.

 695. Sedan går de hem till familjens
  struktur och tradition-

 696. -som genomsyras av en dubbelmoral
  som de måste hantera.

 697. Den 1 juli 2014 blev det brottsligt.

 698. Tvångsgifte blev brottsligt. Men
  frågan är också vem som ska åtalas.

 699. Är det familjen, eller mannen, som
  kanske också tvingats till giftermål?

 700. Redan i skolan tror jag att vi måste
  börja synliggöra hederskulturen.

 701. Poul?

 702. Det jag vill föra in-

 703. -är att om vi talar om kulturer-

 704. -och vad kulturer kan ha för inverkan
  på folk som lever under kulturen...

 705. Om vi tar kulturer utanför
  den västerländska som exempel-

 706. -så ser vi exempelvis tvångsgifte
  och så.

 707. Men det är viktigt
  att tala om empati.

 708. Alla i publiken och på scenen
  har vuxit upp i någon form av hem.

 709. Och varje hem
  är sin egen kulturella högborg-

 710. -som har sina spelregler där man gör
  som mamma gjorde eller pappa gjorde.

 711. Det finns tryck och förväntningar
  som ser olika ut-

 712. -i varje hus och lägenhet som finns.

 713. Vi behöver skaffa oss
  en empatisk nyfikenhet.

 714. Vilka värderingar
  och spelregler finns-

 715. -i personen jag har intill mig?

 716. Man bör inte bara tänka
  på det som andra nationaliteter.

 717. Vi som sitter här
  har olika förväntningar på oss.

 718. Vi måste göra oss nyfikna
  på att höra och leva oss in i-

 719. -vad som gällde hemma hos andra.

 720. Det kan socialtjänsten göra, men det
  gäller även på skolan och på jobbet.

 721. Vi behöver en nyfikenhet
  kring varandra och våra värderingar.

 722. Vi tycker att vi gör
  ganska bra ifrån oss här i Sverige-

 723. -i alla fall jämförelsevis-

 724. -vad gäller att synliggöra samhälls-
  problem och att diskutera dem.

 725. Det är en självbild
  vi har av vårt samhälle.

 726. Den kan vara överdriven-

 727. -men stämmer ganska bra
  om man jämför med avarter som finns.

 728. Men om man lever i ett våldsamt
  förhållande till exempel som kvinna-

 729. -eller om man är en flicka-

 730. -i en familj där det utövas tvång
  angående hur hon ska bete sig-

 731. -och där det finns hot om våld,
  hur upptäcker vi detta?

 732. Vem ska lägga märke till detta-

 733. -och vad ska hända
  när vi lägger märke till det?

 734. Är vi för dåliga på att reagera
  och på att se varningssignalerna?

 735. Vi har varit inne på de riktigt
  grova fall som du studerar, Kerstin.

 736. Det är inget som kommer
  som en blixt från klar himmel.

 737. -Väldigt sällan.
  -Tecknen har funnits länge.

 738. Så är det i de flesta fall
  där folk sätts under press.

 739. Hur får vi syn på detta
  bättre och tidigare?

 740. Kunskapen kan absolut öka.

 741. Störst brister finns hos social-
  tjänsten. Det är min erfarenhet.

 742. Du nämner hedersvåld. Jag har träffat
  ett antal flickor som blivit svikna.

 743. Under alltför lång tid var vi
  otydliga, tycker jag.

 744. Sådant här börjar också uppifrån
  med våra rikspolitiker.

 745. Vad blev egentligen sagt
  om hedersvåldet efter Fadime?

 746. Det var fortfarande otydligt.

 747. De flickor som jag möter
  som har suttit i skolan hos rektorn-

 748. -och fått örfilar inför rektorn
  som inte säger något-

 749. -eftersom det nog
  är kulturellt betingat.

 750. Lärare har sett flickor
  bli jagade av sina bröder-

 751. -och instoppade i en bil.
  Det har varit för otydligt.

 752. De har inte fått samma rättigheter
  som andra tjejer, anser jag.

 753. Det är fortfarande si och så med det.

 754. Flera stycken vill prata.
  Poul, Kirsi och Maria. Och Eva-Britt.

 755. Jag ville bara understryka
  det jag tidigare sa.

 756. Du frågade om myndighet,
  socialtjänsten eller inte.

 757. Vi måste ställa oss frågan om det är
  myndigheter som ska upptäcka det här.

 758. Eller ska civilsamhället, vi
  människor i samhället, upptäcka det?

 759. Det är därför jag menar att vi
  måste främja en generell nyfikenhet.

 760. Vill vi ha ett solidariskt samhälle
  i ordets rätta bemärkelse?

 761. Då måste var och en
  av oss som individer-

 762. -vilja upptäcka det.

 763. Lägger vi det på myndighetsnivå
  lägger man över ansvaret på andra.

 764. Vi behöver se att det är
  vi själva som måste hjälpa till-

 765. -för att få ett fungerande samhälle.

 766. Vi medborgare måste känna
  ett ansvar att stå upp för vår nästa.

 767. Absolut, men när man går till social-
  tjänsten och säger att man är rädd-

 768. -så måste kunskapen finnas där.

 769. Som svar på frågan
  hur vi ska upptäcka det:

 770. Det är viktigt att myndigheter
  finns där för att ta emot-

 771. -och också försöker upptäcka. Men vi
  måste även se vad vi kan göra själva.

 772. Pratar vi inte om att vi måste göra
  det själva fortsätter alla med sitt.

 773. De väntar sig
  att socialtjänsten sköter det.

 774. Det är viktigt
  att vi engagerar oss i varandra.

 775. Man måste våga fråga,
  jag håller fullständigt med.

 776. Ser man något måste man våga agera.

 777. Men man måste även
  veta vad man ska göra.

 778. Visst är det otydligt.
  Vilken hjälp kan man få?

 779. Även jag som jobbar med detta känner
  mig osäker vad gäller hedersvåld-

 780. -och vilken hjälp som finns att få.
  Det är svårt.

 781. Men frågan
  bör förstås ligga hos alla.

 782. Förvirringen ligger i att många
  har sagt, även på ministernivå-

 783. -att det inte är någon skillnad. Våra
  starka debattörer har också sagt-

 784. -att kontrollbehovet är detsamma när
  Svenne slår sin fru på lördag kväll.

 785. Men hedersrelaterat våld är speciellt
  då det handlar om familjestrukturer.

 786. Hela familjer lutar sig mot
  traditioner, andra i bakgrunden styr.

 787. Det är så speciellt.
  Det är synd att vi missade många år-

 788. -när det inte gick att säga
  att det är skillnad.

 789. Att det finns hedersrelaterat våld.

 790. -Maria?
  -Det där är lite knepigt.

 791. Det känns som att det är
  både lika och olika.

 792. Det är viktigt att se det
  som en del av det totala våldet.

 793. -Men det är även speciellt.
  -Är det så svårt att se?

 794. Vi har nog varit för otydliga.
  Vi har kanske varit mer tillåtande.

 795. "De är ju inte riktigt svenska.
  De gör ju så där."

 796. Vi kan inte tala om
  hur andra familjer ska leva.

 797. Ja. De är inte riktigt inkluderade
  på något sätt.

 798. -Det är en rasistisk hållning.
  -Absolut.

 799. Att alla inte har samma rätt till
  skydd.

 800. -Absolut.
  -Eva-Britt och Lotta.

 801. Jag vill tala
  om civilsamhällets ansvar.

 802. Som medmänniskor ska vi självklart
  reagera när vi ser någonting.

 803. Det tror jag att vi har missat.

 804. Det beror på att vi inte vet
  hur vi ska agera och reagera.

 805. Men när vi gör det
  måste myndigheterna ta sitt ansvar.

 806. Vi måste kunna känna trygghet
  i att när man reagerar-

 807. -så kommer myndigheterna att agera.

 808. Jag kan hålla med i diskussionen
  om hedersrelaterat våld-

 809. -att vi missade några år
  medan frågorna debatterades.

 810. Men de här strukturerna-

 811. -att man ger sig rätten att utöva
  våld mot någon, där har vi en likhet.

 812. Skillnaden är
  att när vi talar om det andra våldet-

 813. -så är det en person som utövar det.

 814. Är det hedersrelaterat
  är det mycket svårare-

 815. -eftersom det är en hel grupp,
  en hel släkt bakom.

 816. Även kvinnorna är aktiva.

 817. När man själv har levt
  i en utsatt situation-

 818. -kan man mycket väl föreställa sig
  hur mycket svårare det hade varit-

 819. -om det hade handlat om en hel släkt,
  en hel grupp som stod bakom.

 820. Det är mycket svårare
  för den som drabbas.

 821. Men för att samhället ska reagera
  måste vi få strukturer-

 822. -så man reagerar
  när man ser de här signalerna.

 823. Vi har ett medmänskligt ansvar
  att ta kontakt när vi ser det.

 824. Det måste vi alla ta vårt ansvar för
  och bli bättre på.

 825. Vad innebär det?
  Jag ställer frågan även till Poul.

 826. Ska man vara lite elak så låter det
  ju väldigt vackert och humanistiskt-

 827. -det här med att ta
  sitt ansvar som medmänniska.

 828. Men det är
  ju inte så lätt i praktiken.

 829. Om du hör att det pågår något
  på andra sidan väggen hos grannen-

 830. -någon form av övergrepp,
  ska man ringa på då?

 831. Eller ska man kontakta myndigheterna?
  Hur hanterar man det?

 832. Det är nog många som håller med
  om att vi behöver mer civilkurage-

 833. -och borde prata mer med varandra.
  Men det är ju jobbiga situationer-

 834. -där man riskerar att själv dras in
  i något man inte vet vad det är.

 835. -Börja du.
  -Humanism är vackert.

 836. Att finnas till för
  och stå upp för varandra är vackert.

 837. Men hur beter man sig konkret?
  Hur gör man?

 838. Om det är något jag vill verka för-

 839. -så är det att föra en debatt kring
  vad det är vi människor behöver-

 840. -och att låta det bli någon man
  i skolor och samhälle lär sig om.

 841. Det är ju först då man vet vad det är
  man kan behöva göra när något händer-

 842. -i en lägenhet intill.

 843. Om du kan tänka dig vad som pågår
  och vad det gör med en människa-

 844. -så är det lättare att veta om man
  ska gå in eller om man behöver hjälp.

 845. Det är inget man löser på en dag,
  det är ett pågående arbete-

 846. -som vi bör föra in i samhälls-
  debatten. Vad behöver vi människor?

 847. Det låter tjusigt om man bara pratar
  om det, men vi bör jobba med det.

 848. Det är något vi behöver föra ut
  i samhället för att ändra på trenden.

 849. Eva-Britt får svara,
  sedan har vi Lotta och Maria.

 850. Det handlar också
  om att synliggöra det här våldet.

 851. Så länge jag som medmänniska
  inte reagerar-

 852. -gör jag inget
  för att synliggöra det.

 853. Om jag hör att något pågår
  i min grannlägenhet-

 854. -så vet jag att jag i alla fall har
  stoppat det just då om jag ringer på.

 855. Jag har gjort förövaren medveten
  om att det inte går längre.

 856. Det är inte gömt längre.
  Någon mer vet.

 857. Jag begär inte att alla ska klara
  att gå in i en sådan situation.

 858. Men man har möjlighet
  att kontakta polis.

 859. Bara man gör någonting för att
  försöka synliggöra vad som pågår.

 860. Det är spännande med de projekt
  som pågår på olika bostadsföretag-

 861. -där man utbildar grannar, bovärdar
  och andra inom det här området-

 862. -så man ska kunna ringa på dörren
  när man märker sådant.

 863. Jag är aktiv i Hyresgästföreningen
  som har utbildningar för medlemmar-

 864. -för att man ska kunna agera.

 865. Då tar man i alla fall
  sitt medmänskliga ansvar.

 866. Man visar att det inte är
  något som sker dolt i hemmet.

 867. Det är någon mer som vet.

 868. Som utsatt känner jag också
  att när man inte själv-

 869. -vågade ta det sista steget för
  att man var rädd för dödligt våld-

 870. -så hade det varit lättare om någon
  hade visat att de visste om det.

 871. Då hade man inte upplevt
  att man var helt ensam.

 872. Jag tycker att vi ska försöka
  reagera.

 873. Lotta.

 874. Jag tänker att skolan
  är en viktig mötesplats.

 875. Dagens samhälle är segregerat, vilket
  kräver socialpolitiska lösningar.

 876. Men jag tror att skola och förskola
  kan fylla en viktig funktion-

 877. -för att uppmärksamma
  de utsatta barnens situation.

 878. -Maria?
  -Det var precis det jag tänkte.

 879. Man vill ju inte lägga större börda
  på förskola och skola.

 880. Det är också väldigt viktigt
  att det här med samverkan-

 881. -mellan socialtjänst och skola
  fungerar bättre.

 882. Och att man ger resurser
  och kunskaper för att hantera-

 883. -olika former av utsatthet hos barn.

 884. Både när det gäller hedersproblematik
  och annan utsatthet.

 885. Det tror jag är jätteviktigt
  när vi talar om förebyggande arbete.

 886. Vi kommer aldrig åt det
  om vi inte börjar väldigt tidigt.

 887. -Ja?
  -En kommentar till om civilsamhället.

 888. Kvinnoorganisationer framför allt
  och folkrörelser...

 889. Man bör lyfta fram hur de har
  ökat våra kunskaper och ställt krav-

 890. -på ny lagstiftning, och ställt krav
  på politiker och myndigheter.

 891. De framsteg som har gjorts
  har kommit som ett krav-

 892. -från engagerade människor
  som har tagit sitt civila ansvar-

 893. -och agerat och bildat organisationer
  som har jobbat med dessa frågor.

 894. Det handlar om medvetet arbete-

 895. -som har gjort att vi
  har lyckats flytta fram positionerna.

 896. När vi jobbade
  i Nationellt råd för kvinnofrid-

 897. -när forskare och organisationer var
  knutna till framstegs som gjordes-

 898. -och kunde belysa de olika formerna
  av våld i nära relationer.

 899. Det har betytt
  och kommer att betyda mycket-

 900. -för att göra ytterligare
  förbättringar.

 901. Vi har talat om grannar
  och civilsamhället-

 902. -och den påverkan
  som behövs i vardagen.

 903. Barnen, skolan etc.

 904. Men den dagen någon
  som har blivit slagen och hotad-

 905. -kontaktar myndigheterna,
  den dagen kommer förhoppningsvis-

 906. -det är där någon måste hjälpa till
  och lösa de akuta problemen.

 907. Vad har ni för erfarenhet där?
  Fungerar det någorlunda bra?

 908. Vad är det som brister när någon
  kontaktar socialen eller polisen?

 909. Ganska många av er
  har erfarenheter av det.

 910. -Jag kan börja.
  -Börja du.

 911. När de kontaktar oss
  kan det vara en krissituation.

 912. Men vi har inget akutintag.
  Vi kan inte heller erbjuda skydd.

 913. Vi jobbar på så vis att vi
  träffar människor och håller samtal.

 914. Vi har även gruppverksamhet. Hör
  man av sig till oss får man en tid.

 915. Beroende på hur många som ringer
  och på personal och resurser...

 916. -Det kan hända mycket på den tiden.
  -Vi är en lågtröskelverksamhet.

 917. Vi vill att de som söker
  snabbt ska få hjälp.

 918. Det är ju när man söker
  som man är villig att ta emot hjälp.

 919. Får man beskedet att någon kommer
  att höra av sig om tre veckor...

 920. Om tre veckor är det kanske inte
  aktuellt, då är läget ett annat.

 921. Det är tråkigt, men så är det för
  oss alla när det gäller resursbrist.

 922. Mette och Maria. Tjosan!

 923. Jag tänker på att när kvinnor
  kommer till vår kvinnojour-

 924. -så behöver man skyddat boende.
  Man är i akut kris.

 925. Det är jätteviktigt att det går fort
  och att man gör en skyddsbedömning.

 926. Man kan väl säga att det handlar om
  att socialtjänsten är en myndighet.

 927. Det tar lite tid
  innan man kan få veta-

 928. -om en kvinna kan få skyddat boende,
  om hon har det behovet.

 929. Vi är en ideell organisation-

 930. -men är man en utsatt kvinna och har
  barn når man oss via socialtjänsten.

 931. Vi måste alltid kontakta socialtjänst
  eller be kvinnan kontakta dem först.

 932. Där går det inte alltid fort.
  Det finns brister som vi jobbar på.

 933. Vi samverkar för att skaffa kunskap.

 934. Kvinnojourer har stor kunskap
  om kvinnor som utsätts för våld.

 935. Den kompetensen finns
  kanske inte på socialtjänsten.

 936. Den finns,
  men inte i det akuta skedet.

 937. Jag tänkte nämna
  att det här med kunskap är A och O.

 938. Jag undervisar blivande socionomer.

 939. När jag under deras tredje år
  i den kurs jag undervisar i-

 940. -får anledning att berätta om min
  forskning kommer de fram och säger:

 941. "Vi har inte hört något
  om det här förut. Vad intressant."

 942. Det behövs mycket mer. De ska hinna
  med mycket på tre och ett halvt år.

 943. Men alla som ska jobba
  inom socialtjänsten-

 944. -kommer i kontakt med detta.
  Då måste man ha kunskap.

 945. Hur ska man annars kunna upptäcka och
  bemöta-

 946. -både förövare, offer och barn?

 947. Där finns mycket att göra.
  Viljan är stor inom socialtjänsten.

 948. -Men det finns mycket kvar att göra.
  -Det låter som en farlig situation.

 949. Att det finns sådana kunskapsbrister
  hos en myndighet-

 950. -som man tror ska hjälpa en.

 951. Så ser den krassa verkligheten ut.
  Någon får säga emot mig.

 952. Socionomutbildningen
  har funnits ganska länge i Sverige.

 953. Det borde bli bättre. Men det verkar
  inte ha skett någon förbättring.

 954. -Lotta?
  -Det är viktigt att de aktörer...

 955. ...som är verksamma i det akuta
  skedet har utbildning.

 956. Vi har kommit ganska långt.
  Det är många som arbetar-

 957. -med olika metoder,
  det är olika i olika kommuner.

 958. Det finns mer specialisering,
  barnahus.

 959. Så jag tycker att kompetensen
  och kunskapsnivån har höjts.

 960. Men det tar ändå tid
  innan de som har kompetens når fram.

 961. Polis i yttre tjänst och sociala
  jouren måste också ha kompetens.

 962. Det är vad socialstyrelsen
  nu går ut med.

 963. Kompetensen
  har inte alltid funnits i kommunerna-

 964. -regeringen gav dem det i uppdrag.

 965. Här i Borås ligger man i start-
  groparna för att bilda ett våldsteam-

 966. -där man har en grupp som enbart
  jobbar med den typen av ärenden.

 967. Det är ett steg framåt
  vilket känns positivt.

 968. På frågan om erfarenhet
  kring hur det fångas upp:

 969. Jag har jobbat som handledare
  inom barn- och ungdomspsykiatrin.

 970. En reflektion jag bär med mig
  är att om vi tar...

 971. Du var inne på samverkan
  mellan olika institutioner.

 972. Om det har hänt något så har
  olika myndigheter olika uppdrag.

 973. Som polis har man som uppdrag
  att se vilket brott som har begåtts.

 974. Socialtjänsten kollar om ett barn
  ska omhändertas eller inte.

 975. Inom barn- och ungdomspsykiatrin
  ska man behandla barnet.

 976. Man har olika roller.

 977. Enligt min erfarenhet
  uppstår ofta en rollkonflikt.

 978. Vem ska göra vad? Har man förstått
  varandras uppdrag i processen?

 979. Om en kvinna blir slagen
  eller ett barn far illa-

 980. -så är det många olika myndigheter
  som har ett uppdrag i det som pågår.

 981. Men ofta är det nästan vattentäta
  skott-

 982. -mellan myndigheter som ska samverka.

 983. På en del ställen i landet
  är det mer välfungerande.

 984. Det är en utmaning-

 985. -att många olika perspektiv
  måste beaktas parallellt.

 986. Alla slåss för sitt perspektiv.
  Ibland blandas de ihop.

 987. Det har vi sett exempel på
  inom mitt område, psykoterapin.

 988. Det blandas ihop med rättsväsendet.

 989. Vad leder det till
  när saker och ting blandas ihop?

 990. Om några minuter tänkte vi
  släppa in publiken i samtalet.

 991. Men först vill jag
  spinna vidare på samma ämne.

 992. I en del av de fall som anmäls
  där man har en myndighetskontakt-

 993. -så blir det en utredning-

 994. -och så småningom blir det
  eventuellt ett åtal, ett rättsfall.

 995. Har ni erfarenhet av detta?

 996. Hur stor andel
  av de rapporterade misshandelsfallen-

 997. -går vidare och hamnar i domstol-

 998. -och leder till en fällande dom?

 999. Jag gjorde en undersökning som byggde
  på 2006 års förundersökningsmaterial-

 1000. -inom Stockholms län.

 1001. Där var åtalsfrekvensen 25,5 procent,
  om jag minns rätt.

 1002. Siffran var lite högre
  än i hela riket.

 1003. Där ligger det på drygt tjugo
  procent, om jag inte minns helt fel.

 1004. Det kan man diskutera. Man brukar
  säga att de fall som leder till åtal-

 1005. -oftast även leder till fällande dom.
  Det kan man utgå ifrån.

 1006. -Inte i sexualbrottsmål.
  -Nej, man får skilja på dem.

 1007. Oh, nej. Det är förskräckligt.

 1008. Statistiken avskräcker säkert många
  från att inleda en sådan process.

 1009. Att anmäla mannen och vara med om
  förhör, utredningar, och så vidare.

 1010. Eländet är inte slut i och med
  att man lämnar hemmet bakom sig.

 1011. Det är inte det man vill
  som utsatt kvinna.

 1012. Man vill inte
  polisanmäla barnens pappa.

 1013. Man vill att allt ska vara så bra som
  han lovar efter varje våldstillfälle.

 1014. Många känner även skam.

 1015. Det finns många orsaker
  till det stora mörkertalet-

 1016. -och till att det är så få
  som anmäler.

 1017. Nu tappade jag tråden.

 1018. Vi kommer fram till-

 1019. -att uppklarandeprocenten
  inte är så jättehög.

 1020. Särskilt inte om man inte ens
  tar in den misstänkte.

 1021. I ärendena jag gick igenom var det så
  att i över 36 procent av fallen-

 1022. -tog man inte ens in
  den misstänkte förövaren till förhör.

 1023. Vid vilka andra brott gör man så?

 1024. Vi ser fortfarande lite speciellt
  på den här typen av brott.

 1025. Vi måste tala om det för vad det är:
  Det är ett brott.

 1026. Det ska hanteras därefter.

 1027. En sak som förundrar mig
  och som är typisk-

 1028. -är att brottsoffren sitter inlåsta
  medan förövarna är fria.

 1029. Kvinnor och barn som behöver skyddas
  och som lever i ett skyddat boende-

 1030. -sitter inlåsta vilket får svåra
  konsekvenser för barnen.

 1031. Samtidigt kan det dröja innan den
  misstänkte förövaren frihetsberövas.

 1032. Jag har precis samma erfarenhet
  av de kvinnor jag intervjuade.

 1033. De tvingas överge sitt hem,
  sin trygghet och sin vardag.

 1034. Varför är det inte männen
  som flyttas i stället?

 1035. Det positiva är något som står att
  läsa i en rapport av Carin Götblad:

 1036. Hon föreslår att man i första hand-

 1037. -ska försöka ge mannen ett boende.

 1038. Skyddat boende för männen?

 1039. Barnen och kvinnan
  ska kunna ha sin vardag kvar.

 1040. Det finns redan i Göteborg.
  Det är ett erbjudande till mannen.

 1041. Det är inte så att man tvingar honom.

 1042. Man frågar om han kan tänka sig
  att flytta för barnens skull.

 1043. -Är mot villkor på behandling?
  -Det vet jag faktiskt inte.

 1044. Men det är inte tomt där.

 1045. De har inte jättemånga platser,
  men det är ändå ganska fullt där.

 1046. Det är en början.

 1047. Vi ska spara våra röster.
  Här sitter någon-

 1048. -som har en del kunskap
  och erfarenhet av rättsprocesser.

 1049. Jag ser dåligt i lampornas sken...

 1050. -Där är du!
  -Jag heter Diana.

 1051. Jag jobbar som målsägandebiträde
  för en advokatbyrå.

 1052. Jag har sysslat ganska mycket
  med våld i nära relationer. Hörs det?

 1053. Jag har en del erfarenhet
  av rättsprocessen.

 1054. Om det uppstår frågor kring det
  så kan jag svara på frågor.

 1055. Jag undrar en sak.
  Det allmänna intrycket-

 1056. -är att om man är utsatt för våld
  och anmäler det-

 1057. -och hamnar i rätten
  så är man väldigt ensam.

 1058. Man kan känna sig
  väldigt oskyddad och ensam.

 1059. Det kanske du kan säga något om.

 1060. Ja. Det beror på.
  Ja, man är ganska ensam.

 1061. Det beror på ens bakgrund. Är det
  hedersrelaterat är man väldigt ensam.

 1062. Är det inte hedersrelaterat
  kan familj stå bakom.

 1063. Jag som målsägandebiträde
  hjälper till och erbjuder stöd-

 1064. -för den utsatta personen.
  Vårt uppdrag är förstås begränsat.

 1065. Men man hjälper till väldigt mycket.

 1066. Både med praktiska
  och juridiska saker.

 1067. Det finns stöd att få. Man är
  välkommen att ringa och höra av sig.

 1068. Vi vet ju att de befinner sig
  i en väldigt utsatt situation.

 1069. Det är ett väldigt bra stöd.

 1070. Om det dyker upp en fråga som handlar
  om ditt område så finns du här.

 1071. Ni får räcka upp handen.

 1072. Om någon vill fråga eller säga något
  så är ni mycket välkomna.

 1073. Vi har en mikrofon som skickas runt.

 1074. Här finns många kloka huvuden
  och jag har många frågor.

 1075. Men jag begränsar mig till två.

 1076. Eva-Britt talade
  om det här med äganderätt.

 1077. Jag vill koppla det till normer,
  kultur och religionens påverkan.

 1078. När en gud säger så här ungefär
  översatt till svenska:

 1079. "Kvinnor är som åkrar."

 1080. "Plöj dem, så det du vill
  och skörda det som passar dig."

 1081. Hur påverkar det här synsättet
  mäns reaktion-

 1082. -och det våld som utövas mot kvinnor-

 1083. -om kvinnorna gör något
  som går emot männens vilja?

 1084. Alltså religionens, kulturens
  och normernas påverkan på människor.

 1085. Det andra handlar om bristerna
  hos socialtjänsten.

 1086. De borde ha haft en representant
  i panelen. Där görs en hel del.

 1087. Men där finns allvarliga brister
  vad gäller resurser.

 1088. Socialsekreterarna i dagens samhälle
  har blivit både Robin Hood-

 1089. -och Spider-Man.
  De måste klara av allt möjligt.

 1090. Men vad gäller vilka resurser
  som socialtjänsten ska ha-

 1091. -för att kunna jobba, det pratas det
  inte om varken på regeringsnivå...

 1092. Dagens samhälle är sjukt, människorna
  blir sjukare på grund av politikerna.

 1093. Individen är så utsatt.
  Poul har flera gånger försökt nämna-

 1094. -det här med civilsamhällets ansvar,
  att medborgarna har ett eget ansvar.

 1095. Vad är det för samhälle vi vill ha?

 1096. Utvecklingen går tvärtemot en
  humanistisk syn i ett fritt samhälle.

 1097. Så det är ett ganska sjukt samhälle
  där det saknas resurser.

 1098. En del politiska partier stoppar
  medvetet de här resurserna.

 1099. Vad förväntar vi oss av de 1-2
  procent ganska sjuka individer-

 1100. -som utgör den här problematiken?

 1101. Det andra är det som du nämnde som
  har jobbat med hedersrelaterat våld:

 1102. Det här att man flyttar på offret,
  man utsätter offret för ett trauma-

 1103. -genom att rycka upp dem
  från sin vardag, sitt liv-

 1104. -och en brottsling
  får stanna kvar i hemmet.

 1105. Vid hedersrelaterat våld går det ett
  halvår så har han importerat en ny.

 1106. Så startar samma process igen. Tack.

 1107. Vi tar någon mer.

 1108. Vi ser om det är någon
  som reagerar i panelen.

 1109. Här har vi någon längst fram.
  På första raden.

 1110. Jag funderar på det här
  med vad samhället kan göra.

 1111. Jag får en paranoid tanke-

 1112. -att om alla vet att man
  skulle kunna hjälpa dessa män-

 1113. -så skulle man ju kunna
  gå ut med en stor reklamkampanj:

 1114. "Lever du i en relation
  och är rädd för att bli lämnad"-

 1115. -"och det finns våld i relationen,
  sök hjälp här."

 1116. Stod det på alla tunnelbanestationer
  och man pratade om det i skolorna-

 1117. -så kanske man kunde göra något.
  Men det kostar ju.

 1118. Frågan är om man
  vill lägga ut de pengarna.

 1119. Men att straffa eller ge dagsböter
  eller vad det nu kan röra sig om-

 1120. -gör ju ingen skillnad.

 1121. Varför inte erbjuda behandling
  i stället? Vad tänker ni om det?

 1122. Jag kan svara.
  Det är en jättebra idé.

 1123. Problemet är att man inte
  identifierar sig med affischen.

 1124. Man ser inte sig själv
  som en våldsam person.

 1125. -Spela på rädslan att bli lämnad.
  -Eller att ha problem i sin relation.

 1126. Som man vet man inte
  vart man ska vända sig.

 1127. Nu finns Utväg i Borås, vill jag
  bara säga. Så här finns hjälp att få.

 1128. Om ni inte vet vart ni ska vända er,
  så... Det ska stå överallt.

 1129. Och inte vara tre veckors väntetid.

 1130. Nej, det bör inte vara tre veckors
  väntetid. Så tycks det vara överallt.

 1131. -Asgeir.
  -Det vi ser generellt...

 1132. ...är att män i de flesta sammanhang
  är sämre på att söka hjälp.

 1133. Även om man har en kampanj så kommer
  inte så många att söka hjälp-

 1134. -just för att män har svårt att
  gå med på att de har behov av det.

 1135. Män har svårt för att vara sårbara,
  att vara offer eller att vara rädda.

 1136. Inte alla män, självklart.

 1137. Men generellt sett är män
  sämre på att söka vård-

 1138. -oavsett hur de mår.

 1139. Sedan är det kontroversiellt också.

 1140. Det finns ju brottsoffer här.
  Jag tänker på min grupp.

 1141. Det är inte ett enkelt budskap
  att skriva om i media.

 1142. Att de här männen
  behöver hjälp och vård.

 1143. Allt som andas medlidande
  blir väldigt svårt för anhöriga-

 1144. -som har förlorat någon i ett mord.

 1145. Finns det något element i förslaget
  som man skulle kunna...

 1146. Det är kanske svårt
  att löpa linan ut, men...

 1147. -Poul.
  -Jag hakar på det du sa.

 1148. Det är svårt för oss människor
  generellt sett-

 1149. -att hålla två perspektiv samtidigt.

 1150. Då hamnar man i det här att...
  Jag har försökt att tala om empati.

 1151. Att sätta sig in och vara förstående.

 1152. Det är lätt att tänka
  att de ska sättas dit.

 1153. Empati betyder inte
  att man håller med om beteendet.

 1154. Det är att sätta sig in i och förstå.
  Samtidigt måste man sätta gränser.

 1155. Det vi behöver kommunicera-

 1156. -både i civilsamhället
  och i olika mediekanaler-

 1157. -är att visa att vi människor
  inte är endimensionella.

 1158. Den som är förövare i den bemärkelsen
  att den slår sin fru-

 1159. -är säkert en jättebra kompis
  till någon på jobbet.

 1160. Vi måste förstå att vi människor
  har olika sidor.

 1161. En del sidor är inte socialt
  acceptabla, andra är det.

 1162. Det borde vara möjligt
  att ha två perspektiv samtidigt.

 1163. Men går man ut och säger att man
  ska bry sig om en grupp människor-

 1164. -som beter sig illa mot andra
  så blir det ramaskri.

 1165. Man behöver jobba
  för att kommunicera både och.

 1166. Får jag komma in här?

 1167. -Här är jag, i mitten.
  -Där!

 1168. -Jag ville inte bara hoppa in.
  -Jag visste inte var mikrofonen var.

 1169. Jag syntes kanske inte.

 1170. Jag heter Lina Lundborg
  och kommer från socialtjänsten.

 1171. Jag jobbar som verksamhetsutvecklare.

 1172. Politikerna i Borås tycker att det
  här är något vi måste prioritera-

 1173. -vilket är väldigt bra.

 1174. Jag tänker på det som är rubriken
  för hela det här samtalet:

 1175. "Våld mot kvinnor - en mansfråga."

 1176. Ni har gått in på det
  under diskussionen, men...

 1177. Det som både WHO, socialstyrelsen
  och regeringen slår fast-

 1178. -är att vi måste tillämpa
  en socioekologisk modell.

 1179. Våld kan förklaras
  på många olika nivåer.

 1180. Men en riskfaktor oavsett nivå
  är maskulinitetsnormen.

 1181. Det är inte kontroversiellt
  att påstå det.

 1182. Det är vad vi behöver satsa mer på
  om vi ska få bukt med det här.

 1183. Det har Borås stad tagit fasta på.
  Många var här från socialtjänsten-

 1184. -kvinnojouren i Borås, skolan
  och Kultur Fritid Förebyggande-

 1185. -för att lyssna på erfarenheter
  från USA.

 1186. I USA, i samband med skolskjutningar-

 1187. -så valde man på några skolor-

 1188. -att i stället för att placera ut
  fler kontroller, larm och vakter-

 1189. -att tvärtom
  jobba med att förebygga våld.

 1190. Man har i tio års tid jobbat
  med att påverka normer och attityder-

 1191. -det professionella och civila
  samhället har gått ihop.

 1192. Innan Maria Arnholm avslutade sitt
  uppdrag som jämställdhetsminister-

 1193. -bad hon om stöd för implementering
  av den typen av program.

 1194. Det vill vi se här i Borås.

 1195. Vi behöver också göra mer från
  myndigheters sida för att samordna.

 1196. Vi är på gång med att starta upp
  en relationsvåldsenhet.

 1197. Frågan har varit aktuell ganska länge
  och det har kommit en hel del pengar.

 1198. Men det kommer
  att hända mer framöver-

 1199. -utifrån den strategi
  som regeringen ska ta.

 1200. Jag har en förhoppning om att man
  ska börja jobba mer förebyggande.

 1201. Delbetänkandet från
  nationella strategin berörde det.

 1202. Att man borde satsa på maskulinitet
  och normer för maskulinitet.

 1203. I det långa loppet behöver vi
  få den helheten att fungera.

 1204. Nu har jag försökte klämma in-

 1205. -ett helt panelsamtal
  på några minuter.

 1206. Jag ville bara säga något
  från socialtjänstens sida.

 1207. Det finns mycket mer att göra och
  i Borås har vi börjat satsa på det-

 1208. -både från tjänstemännens
  och politikernas sida.

 1209. Har du någon fråga till någon?
  Eller vi kanske kan fråga dig?

 1210. Ja, just det.
  Jag ville mest leverera ett svar...

 1211. Nej, jag har ingen fråga. Men det är
  fantastiskt med en sådan bred panel.

 1212. Det säger ju att det är
  ett växande kunskapsfält.

 1213. Alla möjliga dimensioner
  finns representerade-

 1214. -från det individuella till
  det strukturella. Ett viktigt arbete.

 1215. Jag ger en eloge till panelen
  för detta viktiga samtal.

 1216. Tack ska du ha.

 1217. För att avrunda så handlar det
  förstås om flera frågor samtidigt.

 1218. Egentligen är det två ämnen.
  Dels det här med barn och normer-

 1219. -empati och att skapa en miljö-

 1220. -där man blir en mänsklig människa.

 1221. Det andra är det mer akuta.

 1222. När kvinnor drabbas av våld-

 1223. -hur hanterar vi det
  och vad ska till?

 1224. En kvinna som jag intervjuade
  i boken Sommarens skiraste ljus-

 1225. -boken om kvinnor
  med skyddad identitet, sa:

 1226. "Alla säger att de tycker synd
  om mig, men det vill jag inte."

 1227. "Jag vill ha skydd. Jag vill
  överleva. Jag vill leva i morgon."

 1228. Det är lätt att väcka sympati
  hos omgivningen.

 1229. Men det är ofta en väldigt akut
  situation man befinner sig i.

 1230. Då gäller det bara
  att rädda livet på den människan.

 1231. Där finns säkert
  mycket att göra långsiktigt också.

 1232. I ett skyddat boende bor man under
  kort tid. Sedan fortsätter livet.

 1233. Man lämnar boendet.

 1234. I många fall
  är förövarna ganska långsinta.

 1235. Det handlar inte om att sitta inlåst
  i ett år och sedan leva som vanligt.

 1236. Är det någon som vill säga
  något för att runda av?

 1237. Sedan drar vi streck,
  tiden är på väg att rinna ut.

 1238. Jag vill bara helt kort lyfta fram-

 1239. -vikten av att se barnen
  i de här familjerna.

 1240. Se barnen. Jag känner också
  när vi har diskuterat samverkan-

 1241. -att man inte får hjälp
  när man har ett akut behov.

 1242. Jag känner att kvinnor
  och barns liv är för värdefulla-

 1243. -för att vi inte ska ha en samverkan.
  Kvinnor och barns liv-

 1244. -ska inte behöva bero
  på om de får stöd eller inte.

 1245. Det är väldigt oroväckande
  att det ibland är så.

 1246. Man bör även tänka på att ta
  till vara kvinnojourernas erfarenhet.

 1247. Det är bra när socialtjänst
  och kvinnojourer samarbetar.

 1248. Kvinnojourerna
  var de som gick i bräschen-

 1249. -för att öka kunskaperna
  och för att skaffa skyddat boende.

 1250. De har räddat så många kvinnor
  och barns liv genom sin verksamhet.

 1251. De har en bred erfarenhet.

 1252. Vi hinner inte svara på frågorna
  om normer och dess betydelse.

 1253. Men självklart har normer betydelse
  för frågan som vi har diskuterat.

 1254. När jag växte upp var det
  inte ovanligt att man fick höra:

 1255. "Med ett rejält kok stryk
  så blir det kvinna av henne också."

 1256. Vi har haft strukturer
  där det inte har varit så konstigt-

 1257. -med mäns våld mot kvinnor.

 1258. Så vi har kommit en bra bit på vägen
  i alla fall.

 1259. Okej,
  det var uppmuntrande ord som avslut.

 1260. Tack ska ni ha, allihop.
  Tack till panelen.

 1261. Och tack till publiken.

 1262. Textning: Elisabeth Enström
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Våld mot kvinnor - en mansfråga

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Panelsamtal mellan nio personer med olika kunskap om våld mot kvinnor, eller som själva har varit utsatta för våld. I Sverige dödas årligen sjutton kvinnor av sin nuvarande eller före detta man och tusentals kvinnor blir misshandlade. Den farligaste platsen är hemmet. Medverkande: Eva-Britt Svensson, kvinnofridsambassadör, Poul Perris, psykoterapeut, Asgeir Persson från föreningen Män för jämställdhet, Maria Scheffer-Lindgren, jurist och genusvetare, Lotta Agevall Gross, rättssociolog, Kerstin Weigl, journalist på Aftonbladet, Kirsti Dufva från Kompetenscenter mot våld i nära relationer, Mette Berntsson från Kvinnojouren i Borås. Moderator: Lars Åberg. Inspelat på Kulturhuset i Borås den 24 november 2014. Arrangör: Kulturhuset i Borås.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt > Kriminalitet, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Juridik, Kriminologi, Kvinnomisshandel, Könsroller, Mansfrågor, Medicin, Misshandel i parrelationer, Män som misshandlar, Rättsvetenskap, Samhällsmedicin, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialmedicin, Våld i nära relationer
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

De finska romernas invandring och deras kamp

Diana Nyman är sakkunnig i romska frågor och föreläser om de finska romernas historia. Finska romer kom som socialpolitiska flyktingar till Sverige i slutet av 1950-talet och har fått kämpa hårt för sina rättigheter. Nyman ger en kronologi över viktiga händelser. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Svenska erfarenheter av rasism

Vilka är de vanligaste upplevelserna av rasism och vad får de för konsekvenser? Hör om olika slags erfarenheter av rasism och vilka motståndsstrategier de utsatta utvecklar. Evin Ismail är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och menar att muslimska beslöjade kvinnor hör till de grupper som är mest utsatta för rasism i det offentliga rummet. René León Rosales, fil doktor i etnologi, tycker att termen "vardagsrasism" är till stor nytta för att förstå att även handlingar som inte har någon rasistisk intention kan vara problematiska.