Titta

UR Samtiden - Att bygga hållbart

UR Samtiden - Att bygga hållbart

Om UR Samtiden - Att bygga hållbart

En nordisk konferens om hållbart byggande. Moderator är Tomas Kåberger. Inspelat den 10 november 2014 på Stockholm Waterfront. Arrangör: Sweden green building council och Stockholms stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Att bygga hållbart : Hållbarhet ger städer självförtroendeDela
 1. Välkomna.

 2. I titeln frågar vi
  om urban hållbarhet-

 3. -ger självförtroendet och viljan
  att överleva i städerna.

 4. Ni representerar alla olika projekt
  i stora städer-

 5. -som har försökt
  ta några steg i en hållbar riktning-

 6. -med vissa framgångar.

 7. Kan ni kort berätta vad ni har gjort
  och varför det är bra?

 8. Jag är från London. Storstäder är en
  bra nivå för arbete med hållbarhet.

 9. Sen 2001 har vi
  ett tvärsektoriellt samarbete:

 10. London Climate Change Partnership.

 11. Man försöker bryta ner silotänkande
  och hjälpa sektorer att arbeta ihop.

 12. I London vet vi att vi är sårbara
  för global såväl som lokal inverkan-

 13. -så kunskapsutbyte
  med andra städer är viktigt.

 14. Hållbarhet är inte bara nödvändigt,
  det är även ett tillfälle.

 15. Londons gröna ekonomi värderades
  i fjol till 25,4 miljarder pund.

 16. Den växer med fem procent per år
  - mycket bättre än andra sektorer-

 17. -under finanskrisen.

 18. Vi ser att det är fördelaktigt
  att investera i hållbarhet.

 19. Tack. - Jan, representerar du
  ett företag eller en del av staden?

 20. Berätta vad du gör.

 21. Bådadera, faktiskt. Det är
  ett företag som staden äger, IBA.

 22. Alla bildar sig en uppfattning
  om en stad-

 23. -och den inre bilden
  är svår att förändra-

 24. -särskilt när man är från stora
  huvudstäder som London eller Paris.

 25. Men hållbarhet kan ge människor
  en viss inre bild av städer.

 26. För mig gjorde Malmö det
  för några år sen.

 27. En del associerar Hamburg med
  hamnen och kanske med St. Pauli.

 28. Sen började vi bygga HafenCity.

 29. Sen blev vi Europas miljöhuvudstad-

 30. -och förra året hade vi
  en internationell utställning.

 31. Det var trevligt att många besökare
  kom till projektet-

 32. -och såg våra hus. Nästan
  en halv miljon såg vår "energibunker".

 33. Den representerade vårt tema:
  städer och klimatförändringar.

 34. Många internationella
  delegationer kom.

 35. Det förändrade nog bilden
  av Hamburg en aning-

 36. -och av området där utställningen
  hölls, hos Hamburgs invånare.

 37. Det blev mer innovativt och modernt.

 38. Det lockar förstås fler människor
  och företag till staden-

 39. -för att kanske investera
  och göra staden bättre att leva i.

 40. Tack. - Arnaud.

 41. Paris röstade fram
  sin egen klimatplan 2007-

 42. -med mål att uppnå till 2020.

 43. En del av målen är högre
  för den offentliga förvaltningen-

 44. -eftersom vi vill vara en förebild
  för resten av området.

 45. Bland dessa olika åtgärder
  som vi ska driva igenom-

 46. -finns ett särskilt projekt för skolor.

 47. Skolor utgör en stor del
  av alla kommunala byggnader.

 48. Nästan en tredjedel
  av våra byggnader är skolor.

 49. Det mål som vi måste uppnå-

 50. -är att minska energiförbrukning
  och gasutsläpp med 30 procent-

 51. -i alla våra skolor.

 52. Projektet som jag leder går ut på
  att göra energieffektiviseringsavtal-

 53. -för att uppnå de här resultaten
  så fort som möjligt.

 54. Än så länge har vi skrivit på
  ett första avtal om hundra skolor-

 55. -och ska snart inleda en andra våg
  med ytterligare tvåhundra.

 56. Tack.

 57. Jørgen, Köpenhamn är berömt
  för cykling och hållbar transport.

 58. -Lönar det sig?
  -Jadå, liksom det lär vara i framtiden.

 59. Liksom Stockholm och Oslo ser vi
  nämligen en befolkningsökning-

 60. -inte lika stor som i dessa två städer
  men nästan.

 61. Först och främst efterfrågar
  Köpenhamns invånare en grön stad.

 62. Det är ett krav som
  kommunfullmäktige måste tillmötesgå.

 63. De vill ha en stad som bra att leva i-

 64. -och därför baseras
  alla våra planer på tre pelare:

 65. Livskvalitet, tillväxt och hållbarhet.

 66. Med hållbarhet avses miljö såväl
  som social och ekonomisk hållbarhet.

 67. Vi i statsförvaltningen måste lägga
  fram argumenten till kommunen.

 68. När det gäller miljö frågar de alltid
  om de ekonomiska aspekterna.

 69. Vad kostar det här?

 70. Vi måste övertyga kommunfullmäktige
  att det är ekonomiskt sunt.

 71. Vi har genomfört olika studier om det-

 72. -inte minst ihop med Stockholm
  och London School of Economics.

 73. De visar att hållbarhet
  innebär sund ekonomi för staden.

 74. Det är också viktigt
  att övertyga kommunen om det.

 75. Nästan alla använde ni
  ekonomiska argument.

 76. Projekt för hållbar utveckling-
  och förbättrad energieffektivitet-

 77. -är ekonomiskt gynnsamma.

 78. Är det motivationen eller ett medel
  för att få rätt beslut att bli tagna?

 79. Lite av båda.

 80. Politiskt sett måste man visa
  att det håller ekonomiskt-

 81. -men det är inte det enda skälet.

 82. Alla fördelar för
  hälsa, välbefinnande och livskvalitet-

 83. -är mycket bredare
  och svårare att värdera i pengar.

 84. Men det kan vara viktigt att omvandla
  de här fördelarna till belopp.

 85. -Vad säger du?
  -Också bådadera.

 86. Många sektorer är effektiva
  och lönsamma-

 87. -som vindkraft, förnybar energi
  och tjänster kring dessa.

 88. De ger nya tillfällen för företag
  att investera och tjäna pengar.

 89. Men för att uppnå verkliga förändringar
  vad gäller energi-

 90. -måste vi nog inse att det är
  en utmaning för samhället.

 91. Men även allmänheten
  har nog nytta av alla verksamheter.

 92. Det är ju bättre att ha pengarna
  i lokala företag-

 93. -än att ge dem till storföretag
  eller andra länder långt bort.

 94. Det är bra för att få in mer skatt
  och spara välfärdspengar-

 95. -att låta folket jobba för hållbarhet
  i stället för att ge bort pengarna.

 96. Drevs ni i Paris av den ekonomiska
  nyttan av bättre effektivitet-

 97. -eller var klimatproblemen
  det främsta argumentet?

 98. Det beror på vilken åtgärd vi pratar om.

 99. En åtgärd som vi ska utveckla
  under de kommande åren-

 100. -är att installera system för solenergi
  i våra hus.

 101. Där är pengar nog inte
  den centrala frågan-

 102. -men mitt projekt
  är inriktat på pengarna.

 103. Våra politiska ledare-

 104. -vill hålla energiräkningen på en stabil
  nivå under de kommande åren-

 105. -vilket kan bli svårt, men fokus
  ligger helt klart på pengarna.

 106. Jørgen, hur ser du på
  de två argumenten?

 107. Ja, det är bådadera.

 108. Det är lite av ett moment 22.

 109. Kommer hönan eller ägget först?

 110. Men vi har några exempel
  i Köpenhamn.

 111. Du nämnde cyklar. Mer än 40 procent
  av Köpenhamnsborna cyklar dagligen.

 112. Vi gör enkäter,
  och folk cyklar inte av miljöskäl.

 113. Det är bara det mest praktiska sättet
  att ta sig omkring. Det är snabbast-

 114. -även i snö och regn.

 115. Vi har fjärrvärme.
  Det är billigare än allt annat.

 116. 98 procent av all värme
  som konsumeras är fjärrvärme-

 117. -och det är billigare. Så det är mer
  praktiskt och bra för invånarna.

 118. Vi vill göra likadant med byggnader:

 119. Komma på sätt att visa att vi kan vara
  hållbara och även göra det billigare.

 120. Det är viktigt.

 121. Det måste gå hand i hand. Man
  ska minnas att detta är hållbarhet.

 122. Hållbarhet syftar på miljön,
  sociala frågor och ekonomin.

 123. Alla tre steg måste vara med.

 124. Några av er nämnde också
  stadens attraktivitet.

 125. Man attraherar människor, företag
  och ekonomisk verksamhet-

 126. -genom de här nya, hållbara inslagen.

 127. Hur utvärderar ni detta?

 128. Du var tydligast med det.
  Har du ett svar?

 129. Det var tydligt att folk
  ville se innovativ teknik förra året.

 130. Vi försökte kombinera det med
  att göra staden bättre att bo i.

 131. Att öppna en gammal krigsbyggnad
  och en gammal soptipp-

 132. -och kombinera allt det här-

 133. -det gav folk en annan bild
  av sig själva-

 134. -och en annan identitet
  för människorna i det här området.

 135. Det var bra för dem
  och för människorna som kom dit-

 136. -och fick intryck
  som kanske gav dem nya idéer-

 137. -om investeringar eller boende.

 138. Gamla militärbaser och en soptipp
  blev till projekt för hållbar energi.

 139. Ja, det går inte att göra överallt,
  det var bara till utställningen-

 140. -men det finns andra sätt
  att kombinera bra livskvalitet-

 141. -och hållbarhet.

 142. Och ni kände att det var en förbättring
  och att folk blev stolta.

 143. Ni nämnde också inströmningen
  av kapital-

 144. -och att tillväxten i sektorn är större
  än i jämförbara sektorer.

 145. Är det en utveckling på lång sikt?
  Var kommer det att sluta?

 146. Ja, det är ett tillväxtområde, inte bara
  vad gäller traditionella miljömarknader-

 147. -utan även anpassning
  till effekterna av klimatförändringarna.

 148. Vi tittar på en studie som uppskattar
  hur stor denna marknad är.

 149. Men städer i hela världen arbetar
  med samma problem.

 150. Om vi agerar snart och bygger upp
  vår kapacitet inom staden-

 151. -kan vi exportera våra tjänster
  och tjäna pengar åt staden.

 152. Det är ett tillfälle att konkurrera,
  och det lockar stora företag.

 153. De vill vara hållbara och visa
  att de tar sitt samhällsansvar.

 154. Vår borgmästare har precis startat
  en "energiutmaning" till företagen.

 155. Företag ska lämna ut uppgifter
  om hur effektiva de är.

 156. 56 storföretag har redan lämnat
  uppgifter från tusen platser i London.

 157. Vi väntar oss att det växer. Det är för
  att visa att vi gör ett bra arbete-

 158. -och för att få mer kunskap
  om hur hållbara företagen är.

 159. I sessionen med svenska experter
  var en av de kontroversiella frågorna-

 160. -transportsektorn.

 161. Det fanns ett stort behov och ett
  tillfälle för transporten i städerna-

 162. -men det verkade ändå inte
  lika enkelt ekonomiskt som fjärrvärme.

 163. Hur tar ni itu med det i era städer?

 164. Ja.

 165. Långsiktig planering och inte minst
  ambitioner är oerhört viktigt.

 166. Annars blir man kanske galen i bilen,
  nån gång i framtiden, åtminstone.

 167. Vi kan till exempel prata om
  alla cyklister i Köpenhamn.

 168. Det är så viktigt
  för all rörlighet i staden.

 169. Eftersom befolkningen förväntas växa
  kommer vi att få fler cyklister.

 170. Så vi måste verkligen lägga mer fokus
  på infrastruktur och säkerhet.

 171. Vi har hamnområdet och bygger broar
  för enbart cyklister och fotgängare-

 172. -så att man lättare kan ta sig runt.

 173. Det blir också mindre industri
  och fler bostäder i staden.

 174. Folk bor och arbetar i staden
  på nya sätt.

 175. Det måste man planera för.

 176. Samtidigt ska man fokusera
  på att bygga ut kollektivtrafiken-

 177. -och kanske också i framtiden stänga
  innerstaden för trafik.

 178. -Biltrafik.
  -Vi måste göra nåt åt det.

 179. -Arnaud?
  -Ett stort problem i Paris också.

 180. Men det går inte att lösa-

 181. -om man bara funderar
  över Parisområdet.

 182. En ny offentlig institution har skapats,
  vid namn "Storparis".

 183. Det handlar om Paris
  och kringliggande städer.

 184. Man ska arbeta med olika frågor.

 185. Hållbarhet är en av dem
  och även transport.

 186. Det finns många företag i Paris
  men även runtomkring Paris.

 187. Det är så illa ställt att folk som
  bor i en förort och jobbar i en annan-

 188. -måste åka genom Paris,
  vilket är orimligt.

 189. Kollektivtrafiken borde förbättras-

 190. -så att man kan ta sig mellan förorter
  utan att åka via Paris.

 191. Tyskland är det enda land jag vet där
  mina vänner har familjefoton-

 192. -där bilen tillhör familjen.
  Går det att lösa i Hamburg?

 193. Det hör nog det förflutna till.
  Vi vill förstås vara som Köpenhamn-

 194. -så vi försöker göra om bilvägar
  till cykelbanor-

 195. -längs vår sjö, till exempel.

 196. Det pågår en stor debatt.

 197. Bilälskarna vill köra
  var och när de vill-

 198. -men vi försöker förändra det.

 199. Kollektivtrafik, förstås. Vi försöker
  koppla samman olika transportmedel-

 200. -som cyklar, tåg, bussar och bilpool.

 201. Kanske börjar folk tycka
  att det inte är viktigt att äga en bil-

 202. -utan att kunna använda en bil när
  man måste, kanske till tunga saker.

 203. I framtiden lär man kombinera olika
  sätt att ta sig mellan platser.

 204. Man kanske tittar på sin app
  och hittar färdsätt.

 205. Det finns nav med förbindelser
  mellan alla transportmedel.

 206. Tack. - Juliette, London
  har en fin gammal tunnelbana.

 207. Ja, den fyllde 150 år i fjol,
  vilket är en imponerande bedrift.

 208. Vi diskuterar nu vår investeringsplan
  för infrastrukturen 2050.

 209. London och dess infrastruktur
  är mycket gamla.

 210. Invånarna använder redan
  uteslutande kollektivtrafik.

 211. Man kör inte till jobbet i London.
  Och folkmängden förväntas öka.

 212. Nu bor 8,4 miljoner i centrala London.

 213. Vi förväntar oss
  att det blir tio miljoner före 2030.

 214. Vi har alltså expansion
  utöver klimatbelastningen.

 215. Vi uppmuntrar cykling,
  tittar på att bygga ut tunnelbanan-

 216. -och göra bussar
  och taxibilar koldioxidfria.

 217. Tror du på framsteg?

 218. Ja, det är ett måste. Om London
  ska fortsätta vara konkurrenskraftigt-

 219. -är transport
  en av de viktigaste sakerna.

 220. Anna Joelsson, har du några frågor
  eller kommentarer från publiken?

 221. Ja, vi har en fråga här: Om folk
  väljer cyklar för att det är snabbt-

 222. -och fjärrvärme för att det är billigt,
  räcker då miljöargumenten aldrig?

 223. Bara för 15-20 procent av
  befolkningen. Det får vi acceptera.

 224. 80 procent eller mer
  behöver fler argument.

 225. Det måste man räkna med
  och vara medveten om-

 226. -både som politiker
  i kommunfullmäktige-

 227. -och inom statsförvaltningen.

 228. Fler kommentarer? Har vi en fråga till?

 229. Ja, en fråga om:

 230. Nu när ni har kommit så långt,
  vilken är då er nästa stora utmaning?

 231. Jag vill betona nåt som har nämnts
  förut: frågan om organisation.

 232. Jag vill lägga till en viktig fråga,
  nämligen strategi.

 233. Nån sa tidigare-

 234. -att man har pengar
  men saknar det politiska beslutet.

 235. Tur för er. I Paris
  är det tvärtom - vi saknar pengar.

 236. Den verkliga frågan
  är vad vi börjar med.

 237. Det jobbar vi på.

 238. Arbetet för oss statstjänstemän
  har förändrats mycket.

 239. Vi ses mer som rådgivare.
  Våra politiska ledare måste veta-

 240. -vilka de bästa besluten är
  på kort, medellång och lång sikt-

 241. -enligt kriterier
  som vi måste definiera.

 242. Så vi skapar en energistrategi
  för de kommande åren.

 243. Det är faktiskt klurigt.

 244. Vi måste hitta rätt kriterier
  och övertyga våra politiska ledare om-

 245. -att det är rätt väg att ta
  inför framtiden.

 246. Även vad gäller budgeten
  är det ett problem-

 247. -och vad gäller organisation. Vi är
  utbildade för att hitta rätt lösningar-

 248. -men vi måste också organisera
  vår administration-

 249. -enligt dessa nya mål.

 250. Det är inte så lätt.
  Paris administration är gammal-

 251. -och byggdes upp kring frågor
  som inte gällde hållbarhet-

 252. -vilket i hög grad är en tvärfråga.

 253. Vi måste ha en mer projektinriktad
  organisation än nu.

 254. Ja.

 255. Vi har pratat om infrastruktur
  och transport-

 256. -men vi bör också ta upp
  konferensens tema, byggnader.

 257. Det är viktigt att våra byggnader är
  effektiva, de nya såväl som befintliga.

 258. Upprustning av byggnader
  är en fråga i hela världen.

 259. Hur kan vi fokusera mer på energi
  och klimatförändringar?

 260. Certifiering är ett sätt,
  även för befintliga byggnader.

 261. Det jobbar vi också på i Köpenhamn-

 262. -inte minst med intressenter och
  organisationer inom branschen.

 263. För nya byggnader...
  Det diskuteras även i Sverige-

 264. -så därför tar jag upp det.

 265. Vi har ett regelverk
  för byggande i landet-

 266. -och frivilliga regler
  för 2015 och 2020-

 267. -och bara ett certifieringssystem, som
  har utvecklats ihop med branschen-

 268. -både byggföretag-

 269. -och företag som förser branschen
  med olika verktyg och material.

 270. Men kan kommuner eller städer
  införa mer ambitiösa byggregler?

 271. Ja, de kan ta de frivilliga reglerna
  för 2015 och 2020-

 272. -men vi har bara ett regelverk.

 273. Upplever ni andra några svårigheter
  för era städer-

 274. -att vara progressiva?

 275. Är ni begränsade av nationell
  eller europeisk lagstiftning-

 276. -som förhindrar att lokala,
  demokratiska ambitioner förverkligas?

 277. Nationell lagstiftning
  kan vara till hjälp-

 278. -för att driva fram lokala åtgärder.

 279. Climate Change Act 2008 hade en
  stor inverkan på mängden aktiviteter.

 280. Det gav de lokala orterna
  en tydlig anledning att agera.

 281. Det kan ha lett till strategier
  för anpassning, begränsning-

 282. -och mer konkreta åtgärder.

 283. En stor utmaning
  är överhängande finansiella problem.

 284. När man har ekonomiska svårigheter
  som land eller stad-

 285. -blir hållbarhet lätt nedprioriterat.
  Man talar om 2050 eller 2080-

 286. -och nu tänker man på att finansiera
  offentliga tjänster nästa år.

 287. Man måste alltid göra det aktuellt.

 288. Du sa ju precis att det var lönsamt!

 289. Det stämmer,
  och så måste man argumentera.

 290. Så ni fick hjälp av klimatlagstiftning
  på riksnivå.

 291. I Tyskland, då?

 292. Har ni konflikter med nationella eller
  europeiska regler eller hjälper de er?

 293. Återigen bådadera. Framsteg vore
  omöjliga utan nationell finansiering-

 294. -inmatningspriser, nationella lagar
  för energiövergång och så vidare.

 295. Men det finns alltid detaljer
  som är komplicerade.

 296. Kanske finns det en hyreslag som gör
  det svårt att förändra energisystemet.

 297. Det finns allt fler detaljer, men man
  måste börja med stora projekt-

 298. -och med visioner och koncept.

 299. När man försöker genomföra dem
  hittar man de små sakerna-

 300. -som måste förändras.

 301. Om staden ska bli smart måste förstås
  stadens styrelse vara smart.

 302. Internt, som hur man kommer fram
  till beslut inom administrationen-

 303. -jämfört med regional, lokal
  och nationell nivå-

 304. -och förstås vad gäller
  att folkets deltagande.

 305. En framtida utmaning blir
  att få alla ombord.

 306. Paris, hjälper eller hindrar
  lagstiftningen er?

 307. Vi blir inte förhindrade.

 308. Den nationella lagstiftningen
  tvingar inte på kommunerna nåt-

 309. -men Paris egna regler ligger ändå
  i linje med nationell lagstiftning.

 310. Det som är positivt nu är
  att Paris ska vara värdstad-

 311. -för klimatkonferensen COP21
  i december 2015.

 312. Det kommer utan tvekan
  att ha en positiv inverkan-

 313. -på den politiska viljan
  hos Paris kommun-

 314. -vad gäller riktlinjer
  för energieffektivitet.

 315. Kontexten är positiv.

 316. Jørgen?

 317. Visst vill vi ha mer stöd
  av regeringen och EU.

 318. Ett problem är att lagstiftningen
  inte utgår från städer-

 319. -utan från landet i allmänhet.

 320. Om man ser på finansieringsprogram
  i EU handlar det om olika teman.

 321. Städer har fått en större plats
  i Horizon 2020-

 322. -men vi behöver mer fokus på städer,
  och där måste vi fortsätta trycka på.

 323. Vi har utmaningar
  som vi måste ta itu med-

 324. -på nya sätt.

 325. Vi bör vi få möjligheter att göra det
  och stöd för det som vi behöver.

 326. Okej, tack. Där finns också potential
  för samarbete mellan städer:

 327. Att försöka påverka hur lagstiftning
  på riks- och EU-nivå-

 328. -i vissa fall begränsar
  städernas möjligheter-

 329. -och att ni bör ha friheten
  att göra det som städer vill göra-

 330. -för att nå de europeiska
  och nationella klimatmålen.

 331. Vi har haft en trevlig diskussion
  om era erfarenheter-

 332. -men jag vill att ni alla svarar på
  vilken annan stad i Europa-

 333. -ni tror förtjänar uppmärksamhet
  för att de har gjort nåt bra.

 334. Det är nog dags för Oslo. Vi bör
  uppmärksamma det som händer där.

 335. Men det finns många städer i Europa,
  och vi stjäl idéer från allihop.

 336. Nu vet organisatörerna
  vilka de ska bjuda in nästa år.

 337. Vilken annan stad bör vi lyssna på
  för att den har gjort nåt beundransvärt?

 338. Kanske Stuttgart i Tyskland.

 339. Det har provat en intressant strategi:
  interna kontrakt.

 340. Som jag sa handlar mitt projekt
  om avtal, men det finns nackdelar.

 341. Avtalen är väldigt komplexa och tunga.

 342. De är också kostsamma.

 343. Interna kontrakt kan vara en
  intressant lösning också för Paris.

 344. Vi tittar på det nu.

 345. Jan, vilken annan stad förtjänar
  att uppmärksammas?

 346. Vi har ett nära samarbete
  med många städer-

 347. -och har starka kopplingar
  till Köpenhamn och Stockholm-

 348. -men Amsterdam gör stora framsteg
  med sin strategi för en smart stad-

 349. -liksom Wien.

 350. -Men det finns många andra städer.
  -En räcker.

 351. Juliette, vilken annan stad föreslår du?

 352. Jag tänkte säga Rotterdam. De gör
  utmärkt arbete om klimatförändringar.

 353. Okej, tack för era bidrag och förslag
  om vilka vi ska bjuda in nästa gång.

 354. Ge panelen en applåd.

 355. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hållbarhet ger städer självförtroende

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Fler och fler städer världen över väljer att fokusera på miljö och hållbarhet. Här möts fyra företrädare för stora städer som kommit långt i sitt miljöarbete. De låter sig inspireras av varandras framgångar och berättar också hur de övervunnit svårigheter på vägen mot ett mer hållbart samhälle. De medverkande är Juliette Daniels, London, Jan Gerbitz, Hamburg, Jørgen Abildgaard, Köpenhamn och Arnaud Le Bel Hermile, Paris. Moderator är Tomas Kåberger. Inspelat den 10 november 2014 på Stockholm Waterfront. Arrangör: Sweden green building council och Stockholms stad.

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Förvaltning, Hållbar utveckling, Samhällsplanering, Samhällsvetenskap, Städer
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Att bygga hållbart

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga hållbart

Att förena globalt och hållbart

Debatt om bostadsbyggande och förtätningen av städerna. Medverkande: Alexander Ståhle, Viktoria Walldin, Johan Gerklev, Göran Greider, Katarina Pelin, Christel Gustafsson. Moderator: Tomas Kåberger. Inspelat den 10 november 2014 på Stockholm Waterfront. Arrangör: Sweden green building council och Stockholms stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga hållbart

Hållbarhet ger städer självförtroende

Företrädare för stora städer som kommit långt i sitt miljöarbete diskuterar vägen mot ett mer hållbart samhälle. Medverkande: Juliette Daniels, London, Jan Gerbitz, Hamburg, Jørgen Abildgaard, Köpenhamn och Arnaud Le Bel Hermile, Paris. Moderator: Tomas Kåberger. Inspelat den 10 november 2014 på Stockholm Waterfront. Arrangör: Sweden green building council och Stockholms stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga hållbart

Miljöbyggnad 3.0

Paneldiskussion om certifieringssystemet Miljöbyggnad, som garanterar att byggnader lever upp till särskilda miljökrav. Medverkande: Maria Brogren, Martin Erlandsson, Charlotta Szczepanowski, Jerker Nyblom och Kristina Gabrielii. Moderator: Catarina Warfvinge. Inspelat den 10 november 2014 på Stockholm Waterfront. Arrangör: Sweden green building council och Stockholms stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön i ett historiskt perspektiv

Östersjöns geologiska historia är full av dramatiska förändringar. Djupt under ytan ligger sedimenten arkiverade, som ett facit på människans miljömässiga inverkan på Östersjön. Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik samt ledamot av Kungl Vetenskapsakademien samtalar med Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konsten att konsumera rätt

Hur påverkar egentligen vår konsumtion klimatet? Och hur mäter vi detta? Hanna Brolinson och Joanna Dickinson, båda klimathandläggare Naturvårdsverket, diskuterar här styrmedel för minskat bilresande, hur man ska bygga för att det ska vara nära till service samt rep-avdrag och miljömärkning på pensionssparande. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.