Titta

UR Samtiden - Design of prosperity 2014

UR Samtiden - Design of prosperity 2014

Om UR Samtiden - Design of prosperity 2014

Föreläsningar från konferensen Design of prosperity som handlar om hållbar utveckling inom modeindustrin. Konferensen hölls på Marketplace Borås Arena den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Till första programmet

UR Samtiden - Design of prosperity 2014 : Design, humanism och teknologiDela
 1. För er som inte vet-

 2. -vill jag förklara initiativet
  "The Design of Prosperity".

 3. Det började för nio år sedan-

 4. -med en konferens.

 5. Vi samlade världsexperter
  med bakgrund inom ekonomi-

 6. -teknologi, humaniora och design.

 7. Vi talade med en stor publik
  under vår endagskonferens.

 8. Nästa dag fick vi sällskap
  av makthavare och beslutsfattare.

 9. De inledde en postdisciplinär
  diskussion med vår talarpanel-

 10. -om drivkrafterna som genom att
  påverka våra ekonomier, samhällen-

 11. -och kulturer har potential
  att forma en hållbar framtid.

 12. Vårt initiativ har fortskridit
  under det senaste året-

 13. -med seminarier och workshoppar.

 14. Lyckligtvis är det ännu vid liv,
  vilket den stora närvaron-

 15. -vittnar om i dag.

 16. Målet med The Design of Prosperity-

 17. -är att bli en ledstjärna
  för alla de förändringsmakare-

 18. -som bidrar till uppbyggandet
  av hållbara framgångsmodeller.

 19. Vårt mål är att förstå de etiska-

 20. -estetiska, ekologiska, teknologiska
  och ekonomiska utmaningar-

 21. -som är nyckeln till att förändra det
  globala samhällets nutid och framtid.

 22. Vi är inte ambitiösa.

 23. Projektets seminarietitel 2014 är:

 24. "Communicating
  Fashion Sustainability".

 25. Ni har säkert noterat undertiteln
  "The elephant speaks".

 26. Vad menar vi med "elefanten"?

 27. Maurizio Cattelan, en av världens
  mest kända, alternativa konstnärer-

 28. -gav oss lov att använda den-

 29. -som maskot för
  The Design of Prosperity 2014.

 30. Ni har säkert hört uttrycket
  "elefanten i rummet".

 31. Det syftar på något uppenbart
  som man vet är viktigt-

 32. -men inte låtsas om.

 33. I vårt fall
  är elefanten "hållbarhetsfrågan".

 34. Och de framtida och nutida krav
  på öppenhet som konsumenter-

 35. -och ansvarsfulla företag har ställt
  i ökande grad de senaste åren.

 36. Det är dags att tala om elefanten och
  sluta låtsas som om den inte finns-

 37. -medan vi fortsätter leva
  vår västerländska, rika livsstil.

 38. Liksom Banksy,
  en annan känd konstnär-

 39. -säger oss med sin talande bild.

 40. Skälet till att Lisbeth,
  David Goldsmith och jag-

 41. -valde att fokusera på öppenhet
  inom hållbarhetskommunikation-

 42. -är baserat på observationen
  att få ord nuförtiden-

 43. -dominerar den offentliga debatten
  lika mycket som "öppenhet".

 44. Under parollen om öppenhet har
  regeringar och aktörer världen över-

 45. -börjat eftersträva full insyn.

 46. I tidningar och på tv ser man
  en ivrig presskår eller aktivister-

 47. -tala för rättmätigt arga individer
  eller deras advokater.

 48. Alla kräver att korruption,
  slöseri med skattepengar-

 49. -arbetskraftsexploatering,
  konsumentbedrägeri-

 50. -och produktsäkerhet blottläggs.

 51. Att hemligheter avslöjas-

 52. -och omoraliska projekt
  kvävs in sin linda.

 53. Denna moral
  genomsyrar vår populärkultur-

 54. -i vilken nästan alla moderna filmer
  och romaner förordar samma budskap:

 55. Misstänksamhet mot maktstrukturer,
  tveksamhet till marknadsspekulation-

 56. -misstro till företag
  och tvivel på varumärkesintegritet.

 57. Medborgare och konsumenter kräver
  öppenhet från företag och politiker.

 58. Aktioner är allmänt förekommande,
  i dag mer än någonsin.

 59. Å andra sidan protesterar
  medborgare och konsumenter-

 60. -mot den kränkning av det privata
  som är inbäddad i begreppet öppenhet.

 61. Dessa protester blir allt starkare.

 62. Å ena sidan vill kunder se bortom
  företagens marknadskommunikation-

 63. -och ha full insyn
  i varifrån deras varor kommer-

 64. -och hur varumärken tillämpar
  sina principer i distributionskedjan.

 65. Detta med hänsyn till
  kvalitetskontroll, ren tillverkning-

 66. -etiska arbetsförhållanden, miljö
  och god djurhållning.

 67. Å andra sidan är folk bekymrade över
  den växande informationsmarknad-

 68. -som bygger på en ökning
  av stora databaser med information-

 69. -om våra liv, vanor, smaker
  och personliga bakgrund.

 70. Från kassans skanner i miljontals
  snabbköp, butiker och apotek-

 71. -genereras ett ständigt flöde
  av statistisk data och kundprofiler-

 72. -om kunder och deras inköp.

 73. Korreleras data av företag
  för att tjäna oss mer effektivt?

 74. Eller genereras och delas den
  mellan företag och organisationer-

 75. -som önskar veta mer om oss
  än vad vi gör om dem?

 76. Snart lagrar datorer information
  om vår privatekonomi och utbildning-

 77. -liksom juridiska dokument
  och läkarjournaler där vi analyseras-

 78. -ända ner på genetisk nivå.

 79. Allt det här kan utomstående
  få tillgång till utan vår kännedom-

 80. -eller till och med mot vår vilja.

 81. Opinionsbildare hävdar att Google,
  Facebook och andra sociala medier-

 82. -bara är harmlösa föregångare
  till en framtida storebrorsmarknad-

 83. -styrd av de som kontrollerar
  och har tillgång till information-

 84. -som påverkar vår samt
  våra barns och barnbarns framtid.

 85. Gott folk, en sak är oemotsäglig:

 86. Öppenhet kommer att hända,
  och händer redan-

 87. -för företag, politiker, polismän,
  underrättelsetjänster och så vidare.

 88. Liksom för medborgare
  och konsumenter.

 89. Anden har släppts ur flaskan -
  Öppenhet är här för att stanna.

 90. På gott eller ont.

 91. Futuristen och författaren David Brin
  tror på det förstnämnda.

 92. Han illustrerar sin poäng
  på ett tankeväckande sätt-

 93. -genom att beskriva
  två möjliga framtidsstäder.

 94. I stad nummer ett reflekterar inte
  genomsnittspersonen i sin vardag-

 95. -över mikrokamerorna ovanför dem.

 96. De kanske till och med
  köper myndigheternas påståenden-

 97. -om att alla spionkameror förbjöds
  och plockades bort några år tidigare.

 98. I själva verket blev de bara mindre
  och svårare att upptäcka.

 99. Genomsnittspersonen tror felaktigt
  att de har ett privatliv.

 100. Invånarna i stad två vet bättre.

 101. De inser att privatlivet
  alltid har varit en illusion.

 102. Alla i staden åtnjuter fördelarna
  med den förstärkta verklighet-

 103. -som mikroutrustning redan utlovar.

 104. De vet att all mänsklig interaktion
  i deras omgivning registreras-

 105. -men tar ingen särskild notis om det.

 106. Enligt David Brin inser de
  vad som verkligen är viktigt:

 107. De lever i en stad där polisen
  är effektiv och ansvarsskyldig.

 108. Hemmet är heligt,
  men på gatorna kan varje medborgare-

 109. -rik eller fattig, känna sig trygg.

 110. Och besitta den gudalika förmågan
  att zooma in på händelser-

 111. -i den enorma, men lättillgängliga by
  vår globala värld har blivit.

 112. Ibland frestas invånarna i stad två-

 113. -att drömma sig tillbaka
  till tiden före alla kameror.

 114. Innan tv:n invaderade hemmet
  eller telefonen och bilen uppfanns.

 115. Men invånarna i stad nummer två
  vet att de drömmer om svunna tider-

 116. -som aldrig kommer åter.

 117. Det är framförallt en sak
  som gör deras liv drägligt:

 118. Vissheten om att alla invånare
  är medvetna om vad som pågår-

 119. -och har inflytande över
  vad som händer i framtiden.

 120. Ett inflytande likvärdigt med
  en miljardärs, polischefs eller vd:s.

 121. Vi står inför ett vägval.

 122. Det första alternativet är att låta
  granskning, öppenhet och teknologi-

 123. -ligga kvar i statens
  och den mäktiga elitens händer.

 124. Alternativet är ömsesidig öppenhet-

 125. -där de övervakande övervakas
  och därmed kan ställas till svars.

 126. Allmänt utbredd öppenhet är inte
  det minst onda av två onda ting-

 127. -utan en strategi
  mot centraliserad, ensidig öppenhet-

 128. -hos mäktiga institutioner
  och företag.

 129. Brins allegori har en viktig poäng.

 130. Om stad nummer två blir global-

 131. -behövs inte konferenser som den här.

 132. Där vi bjuder in talare
  som diskuterar för- och nackdelar-

 133. -med att införa öppenhet-

 134. -med hänsyn till förbättringen
  av företagsprinciper och processer.

 135. Teknologin bakom webbkameror-

 136. -och den öppna, globala byn-

 137. -tillåter ingen av oss
  att verka i det fördolda.

 138. Varken tillverkare, leverantörer,
  varumärken, återförsäljare, arbetare-

 139. -konsumenter eller medborgare.

 140. Gott folk, som ni kanske vet-

 141. -har vi utöver design management
  på vår högskola...

 142. Mitt eget forskningsområde är-

 143. -humanistisk marknadsföring.

 144. Låt mig lyfta fram några frågor-

 145. -som tillhör diskursen om öppenhet.

 146. Frågor som ständigt diskuteras
  bland humanioraforskare i dag.

 147. Innan vi anammar retoriken
  och den nya mytologin om öppenhet-

 148. -i form av en silverkula
  som frigör oss från mörkrets krafter-

 149. -måste vi tillämpa filosofisk epokhê.

 150. Alltså suspension av omdömet
  och metodiskt tvivel.

 151. Låt mig påpeka en viktig skillnad
  mellan medborgares och kunders-

 152. -behov av öppenhet om institutioner,
  organisationer och företag-

 153. -och vad öppenhet betyder
  för enskilda medborgare.

 154. Ur ett freudianskt psykoanalytiskt
  perspektiv är själva påståendet-

 155. -om individens öppenhet felaktigt.

 156. Endast en maskin är öppen,
  och endast två maskiner-

 157. -kan utväxla information med varandra
  på ett öppet sätt.

 158. Inte ens krypterad data förändras.

 159. Data baseras på exakta processer.

 160. Det mänskliga minnet är historiskt.

 161. Det baseras på narrativa processer,
  och omstruktureras konstant.

 162. Också genom omedvetet avlägsnande,
  döljande och hemlighållande.

 163. Det gör mänsklig kommunikation
  i absoluta termer otillförlitlig-

 164. -men utgör också dess mänsklighet.

 165. Fastän medborgare ser öppenhet
  som en drivfjäder för ansvarstagande-

 166. -hos institutioner,
  organisationer och företag-

 167. -är de inte skapta för ett samhälle
  där öppenhet intar en central roll.

 168. Livet, det väsentliga hos människan,
  kan inte reduceras till öppenhet.

 169. Förförelse, erotik, tänkande
  och mänsklig kommunikation-

 170. -är till sin natur icke-transparent.

 171. Begreppet "öppenhet" förknippas
  i vardagligt tal med sanning.

 172. Antropologen Jonathan Marks säger:

 173. "Öppenhet är ett tillstånd i vilket
  vi upplever saker, oss själv"-

 174. -"och andra människor
  som de verkligen är"-

 175. -"i vilket det yttre
  stämmer överens med verkligheten."

 176. I motsats till det är avhandlingen
  "Transparency society"-

 177. -skriven av filosofen Byung-Chul Han-

 178. -ett manifest mot allmänt utbredda
  och okritiska krav på öppenhet.

 179. Bortom informationsfrihet och
  korruption tolkar Han öppenhet som:

 180. "...ett tvångssystem som mäter
  och omdanar alla samhällsprocesser."

 181. "Öppenhet är en kraft
  som homogeniserar", säger han-

 182. -"och har totalitära egenskaper."

 183. Han tolkar öppenhet
  i huvudsak som radikal exponering.

 184. Fastän öppenhet kan fungera
  som desinficerande solljus-

 185. -är den också alltid
  ett blottläggande strålkastarljus.

 186. Ur den synvinkeln har öppenhet
  inte frilagt den sanna verkligheten-

 187. -utan exponerat saker och människor-

 188. -och förvrängt deras utseende-

 189. -på ett märkligt sätt.

 190. Kulturen av frivillig självutlämning
  och omedelbar berömmelse-

 191. -som fostras av sociala nätverk,
  hemvideowebbplatser som Youtube-

 192. -eller otaliga dokusåpor-

 193. -har skapat en perfekt storm
  för sårbara människor.

 194. Den uppmuntrar dem att hänga ut
  sina fantasier på en global scen.

 195. Här kommer vi faktiskt in
  på Hans resonemang.

 196. Forskare som Joel och Ian Gold,
  psykiater och akademiker-

 197. -studerar det de kallar för
  "Truman Show-syndromet".

 198. Tänk till exempel på människor
  som lämnar ut sig själv-

 199. -i tv-program som "Moment of truth".

 200. Vanliga personer kopplas likt
  brottslingar till en lögndetektor-

 201. -för att besvara de mest intima
  och pinsamma frågor.

 202. Öppenhet tolkas i det här fallet
  som synonymt med sanning.

 203. Obekväma och överexponerade
  sanningar som ger vanliga människor-

 204. -en skymt av berömmelsen.

 205. Eftersom dagens sista
  inledningstalare, Jill Dumain-

 206. -företräder friluftsklädesbranschen
  är vi nyfikna på hennes kommentarer-

 207. -om den nya sporten "nakenvandring".

 208. Det är en ny, väldigt extrem sport-

 209. -som är förbunden med livsfara-

 210. -och producerar flest endorfiner.

 211. Här tolkas öppenhet
  som liktydigt med nakenhet.

 212. I själva verket finns det konstnärer,
  däribland Spencer Tunick-

 213. -som bokstavligt talat vill
  låta alla våra sociala slöjor falla-

 214. -i jakten på sanningen.

 215. Han arrangerar folkmassor villiga att
  blotta sina nakna kroppar-

 216. -på gator, tågstationer och i hamnar.

 217. Jag har medvetet valt ut
  extrema och provokativa exempel-

 218. -men vi återgår till ämnet öppenhet
  i mode- och klädbranschen.

 219. När sökandet efter öppenhet
  och autenticitet-

 220. -förvandlas till ett fenomen
  där öppenhet och autenticitet tolkas-

 221. -som en överdriven icke-begränsning
  och överexponering-

 222. -av nakna fakta inom en
  enorm kritisk massa av information-

 223. -som en orgie av information,
  har vi ett problem.

 224. Överexponering kan sluta i oklarhet.

 225. För varumärken, återförsäljare
  och leverantörer är oklarhet en risk-

 226. -när det gäller att efterleva
  alltför många och överkomplicerade-

 227. -tillverkningsstandarder, normer,
  regler och lagar.

 228. Oklarhet skapas hos konsumenter-

 229. -när de ställs inför ett överflöd
  av certifieringsmärkningar.

 230. Även i det här fallet skapar man
  förutsättningar för oklarhet.

 231. I ett globalt samhälle, som äntligen
  inser faran och inte bara risken-

 232. -med att redan ha överskridit
  minst tre av de planetära gränser-

 233. -som garanterar planetens överlevnad-

 234. -enligt Stockholm Resilience Centre.

 235. Regler och lagar bör vara få-

 236. -ytterst relevanta och kristallklara.

 237. Givetvis bör de som överträder dem
  beläggas med kraftiga sanktioner.

 238. Rapex, EU:s snabba varningssystem
  som larmar medlemsstater-

 239. -om hälsofarliga produkter,
  är ett tydligt verktyg.

 240. Klädbranschens Higg-index
  kan också bli ett unikt verktyg-

 241. -för öppenhet och förändring
  i riktning mot hållbarhet.

 242. Om Sustainable Apparel Coalition
  lyckas omvandla det här verktyget-

 243. -till ett likriktat och vedertaget
  instrument för självbedömning-

 244. -som låter den globala modeindustrin
  vidta omedelbara åtgärder-

 245. -för att förbättra sin miljömässiga
  och sociala påverkan.

 246. Men vi måste också förstå
  att hållbarhetskommunikation-

 247. -definitivt inte handlar om
  att utsätta konsumenter för-

 248. -"naken" öppenhet som de varken
  kan förstå eller använda.

 249. Alla vet till exempel
  att livsmedelsmärkning-

 250. -eller en näringsvärdesdeklarationen-

 251. -kan vara krånglig, förvirrande
  och svår att begripa.

 252. Det är inte av en slump som-

 253. -fastän EU-konsumenter
  har hyfsad kunskap om näringsvärde-

 254. -endast en minoritet
  tittar på informationen i butiken.

 255. Det visar Europeiska centrumet för
  livsmedelsinformation i sina studier.

 256. När vi talar om konsumentmärkning
  i relation till mode och kläder-

 257. -som ger tillgång till information-

 258. -om produktens miljömässiga
  och sociala påverkan-

 259. -bör en tydlig
  och enkel märkning tas fram.

 260. Det ger kunden möjlighet
  att fatta informerade beslut.

 261. Människor, de många konsumenterna,
  är de viktigaste allierade-

 262. -i en förändringsprocess
  av våra konsumtionssamhällen.

 263. Vi är inne på fel spår-

 264. -om vi öppet kommunicerar
  våra förbättringar-

 265. -först när vi uppnått
  100 procents hållbarhet.

 266. Det är en illusion.

 267. Det vi uppriktigt och öppet
  kan kommunicera till allmänheten-

 268. -är de framsteg vi ständigt gör
  i vår strävan mot hållbarhet.

 269. Annars kommer företag som uppriktigt
  strävar efter hållbarhet-

 270. -att överväldigas av
  konsumentorganisationers bojkotter-

 271. -som globalt kan förstöra
  varumärkets rykte över en natt.

 272. Att kommunicera åtgärder
  som minskar vårt fotavtryck-

 273. -är bra och nödvändigt.

 274. Men det är inte tillräckligt.

 275. Som professor Johan Rockström
  på Stockholm Resilience Centre säger:

 276. "Vi behöver en ny kommunikations-
  paradigm som påverkar och förändrar"-

 277. -"inte bara konsumentbeteende
  och människors livsstil"-

 278. -"utan framförallt våra uppfattningar
  och värdesystem."

 279. Det är hållbarhetsutvecklingens
  kulturella dimension-

 280. -som definitivt inte bör försummas.

 281. Konstnärliga och vetenskapliga verk
  som boken "Vår tid på jorden"-

 282. -av Rockström
  och fotografen Mattias Klum-

 283. -eller filmen som visas nu,
  och som jag rekommenderar-

 284. -"The salt of the earth" av
  Wim Wenders och Sebastião Salgado-

 285. -representerar en möjlig väg-

 286. -till mänsklighetens återupptäckt
  av sig själv i naturen.

 287. De är en hyllning
  till vår planets storslagna skönhet-

 288. -men också ett skrik mot människans
  orättvisor och självförstörelse.

 289. Gott folk, som ni ser är frågan
  om öppenhet mångfasetterad.

 290. I dag ska vi utforska den och försöka
  delvis avtäcka elefanten i rummet.

 291. Jag vill inte uppta våra talares tid,
  så låt mig avsluta med några punkter-

 292. -baserade på min praktiska erfarenhet
  som rådgivare.

 293. Punkt ett: Vi talar om sann öppenhet
  när den frigör information-

 294. -som är användbar för medborgare,
  konsumenter och allmänheten.

 295. När den finns i ett format
  som förstås och används av dem.

 296. Ett format baserat på klarhet,
  som är begripligt för mottagaren.

 297. Annars kan öppenhet förvandlas-

 298. -till systematisk förvirring.

 299. Öppenhet låter medborgare,
  konsumenter och allmänheten-

 300. -fatta informerade beslut.

 301. Dialog skapar meningsfullhet
  med informationsöppenhet.

 302. Öppenhet utan dialog
  är otillräckligt.

 303. Två: Öppenhet bör baseras
  på ett värdesystem.

 304. Ett värdesystem som baseras på
  korrekthet, förtroende-

 305. -och samstämmighet
  mellan vad vi säger och gör.

 306. Punkt tre: Öppenhet betyder handling.

 307. Handlingar som utgör en motsats
  till svindel och bedrägeri.

 308. Att agera mot människoexploatering,
  uttömmande av naturresurser-

 309. -och kränkningar
  av djurens rättigheter.

 310. Fyra: Öppenhet kan upplysa
  all vår produktion-

 311. -i förnuftighetens
  och delade värderingars namn.

 312. Om detta är innebörden av öppenhet-

 313. -kommer öppenhet att bli
  ett kraftfullt upplysningsverktyg-

 314. -i vår post-postmoderna tid.

 315. Därför bör den bli ett verktyg
  för regeringsarbete, underrättelse-

 316. -och relevant lagstiftning.

 317. Men låt mig säga
  ett par avslutande ord.

 318. Föreställ er hur mycket bättre
  världen vi lever i blir-

 319. -och vilken ren, bra, rättvis
  och vacker civilisation-

 320. -mänskligheten har uppnått
  dagen då vårt uppdrag är slutfört.

 321. När öppenhetsverktyg är överflödiga
  och värdelösa-

 322. -eftersom vi äntligen
  har börjat förlita oss på-

 323. -ett gemensamt förtroendesystem.

 324. Säg inte att det är önsketänkande.

 325. Ni kommer att få höra
  mycket bevis och optimism i dag-

 326. -om hur saker vi tror är omöjliga-

 327. -kan bli möjliga och lönsamma.

 328. Tack för er uppmärksamhet.

 329. Översättning: Elisabeth Lantz
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Design, humanism och teknologi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Modeprofessor Simonetta Carbonaro föreläser om att vi behöver ett öppnare samhälle, men inte nödvändigtvis absolut transparens. I sin spaning efter framtidens samhälle varnar hon för flera tendenser och trender i världen. Inspelat den 21 november 2014 på Marketplace Borås Arena. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Ämnen:
Slöjd > Textil och mode
Ämnesord:
Informationsfrihet, Mode
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Design of prosperity 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Mer hållbarhet i modebranschen

Lisbeth Svengren Holm är professor vid Textilhögskolan i Borås. Hon föreläser om transparens kring miljöfrågor bland klädföretagen. I dagens klädindustri produceras oöverskådliga mängder kläder och det krävs en gemensam kraftansträngning för att tala öppet om miljöfrågor och framtid. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Design, humanism och teknologi

Modeprofessor Simonetta Carbonaro föreläser om att vi behöver ett öppnare samhälle, men inte nödvändigtvis absolut transparens. I sin spaning efter framtidens samhälle varnar hon för flera tendenser och trender. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Socialt ansvar som utmaning

Gianmario Peretti är varumärkeskommunikatör på företaget Coop i Italien. Han berättar om företagets arbete med kommunikation på webbplatsen och i sociala medier. Peretti är övertygad om att mer samtal mellan företag och konsumenter kommer att leda till en social förändring. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

En djungel av ekomärkningar

Baptiste Carrier-Pradal föreläser om hållbart mode och definitioner kring det. Han säger att modebranschen måste bli tydligare i sin kommunikation för att förenkla för konsumenterna. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

De klimatsmarta konsumenterna

Imola Bedo är policyansvarig i Europakommissionen. Hon föreläser här om konsumism, klimat och hur EU kan bli bättre när det gäller handel och ekologiska varor. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Modets ekologiska fotavtryck

Gregory Peters är professor vid Chalmers tekniska högskola. Han presenterar här några analyser från ett projekt om hållbar textilhandel som bedrivs vid forskningsinstitutet Mistra. Inspelat den 21 november 2014 på Marketplace Borås Arena. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Modejättens stora utmaning

Erik Karlsson är hållbarhetskoordinator på H&M och berättar om företagets hållbarhetsprofil. Han säger att deras kunder har en bild av hållbarhetsprofilen som inte helt stämmer överens med de miljöaspekter som H&M själva jobbar med. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Mer global transparens

Kavita Parmar är grundare av The IOU project. Hon berättar om shoppingkulturens baksidor och hur modevärlden måste förändras. Hon säger att ett system där man lyssnar till medvetna konsumenter, och framförallt respekterar textilarbetare, måste skapas. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Nästan Made in Sweden

Pål Dufva är produkt- och inköpschef på Woolpower och berättar här om företagets kommunikation kring hållbarhet. Hur kan ett litet företag i Östersund marknadsföra sig för att nå sin målgrupp? Inspelat den 21 november 2014 på Marketplace Borås Arena. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Det är människor som gör plaggen

Jill Dumain är hållbarhetsstrateg för klädföretaget Patagonia. Hon berättar om företagets tidigare kampanj där de uppmanade konsumenter att inte köpa plagg från dem. Det handlar om att det alltid är skadligt för människor och natur med tillverkning av kläder. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Ansvarsfrågor i textilbranschen

Panelsamtal om hur textilindustrin kan kombinera vinst med större miljöansvar och bättre arbetsvillkor. Inspelat den 21 november 2014 på Marketplace Borås Arena. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer slöjd

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Sy, sy, sy

Baggybyxa

Designern Jenny Hellström inspirerar åtta ungdomar till att sy sina egna unika favoritplagg. Vi får användbara sy-tips i vardagen. David har siktat in sig på ett par baggybyxor.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bäst klädd

Byta grejer med varann

Sitter vår identitet i klädstilen? Programledare Sagal Omar Hussein är på klädbytardag och funderar på det här med kläder som identitet. Det blir även materiallära och tvättips med Mats Johansson och Monik Nyrén från Borås textilhögskola.