Titta

UR Samtiden - Design of prosperity 2014

UR Samtiden - Design of prosperity 2014

Om UR Samtiden - Design of prosperity 2014

Föreläsningar från konferensen Design of prosperity som handlar om hållbar utveckling inom modeindustrin. Konferensen hölls på Marketplace Borås Arena den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Till första programmet

UR Samtiden - Design of prosperity 2014 : Modets ekologiska fotavtryckDela
 1. Jag ska prata
  om några olika saker i dag.

 2. Jag ska ge er ett ingenjörsperspektiv
  på vissa hållbarhetsproblem.

 3. Jag ska börja med att prata om
  programmet Mistra Future Fashion.

 4. Jag ska prata om vår inställning
  till transparens inom projektet-

 5. -lite om Higg-indexet samt ge er några
  preliminära resultat från vårt program.

 6. Vad är då Mistra?

 7. Mistra står för Stiftelsen
  för miljöstrategisk forskning.

 8. Det är i stort sett
  en stor hög med statliga pengar-

 9. -som några kloka människor delar ut till
  forskningsprojekt runt om i landet.

 10. Och...

 11. För några år sen beslutade sig
  några av dessa människor för-

 12. -att det saknades bra forskning
  med syfte att förbättra hållbarheten-

 13. -inom modeindustrin,
  så de anordnade en tävling-

 14. -där vinnaren tilldelades
  40 miljoner kronor, fördelat på fyra år.

 15. Och jag var en del av det konsortium
  som lyckades vinna det stödet.

 16. På de två vänstra bladen
  ser vi forskningsinstitutionerna.

 17. Universitet och forskningsinrättningar
  fulla av skandinavisk talang.

 18. Vi har även med oss
  University of the Arts London-

 19. -som både är en forskningsinstitution
  och en aktiv modedesigner.

 20. Så vi har ett bredd utbud av skolor
  inom vårt konsortium.

 21. Vi har även ett stort antal deltagande
  företag med oss i projektet-

 22. -som ni ser längst till höger.

 23. De representerar olika delar i en
  möjlig, framtida leverantörskedja.

 24. Allt från
  den skogsbaserade cellulosaindustrin-

 25. -fram till vad som händer med avfallet
  från textilindustrin.

 26. Så vi har stor bredd.

 27. Vi siktar på att inleda fas två
  inom kort-

 28. -och sammansättningen av våra
  samarbetspartners kan förändras.

 29. Om ni är intresserade av
  att delta i projektet-

 30. -så vill vi gärna höra av er.
  Så gör det.

 31. Vårt program är ganska brett.

 32. Vi tror inte att en enskild lösning
  kommer att förändra klädindustrin-

 33. -och skapa
  en systemomfattande förändring.

 34. Vi måste ta itu
  med dessa frågor och aktiviteter-

 35. -från en rad olika perspektiv.

 36. En sak vi måste titta på
  är hur det kommersiella-

 37. -inom modeindustrin fungerar. Kan vi
  organisera våra företag på ett sätt-

 38. -som är lönsamma,
  men samtidigt mer hållbara?

 39. Vi känner att modedesignern
  kan behöva hjälp-

 40. -med att få bättre information
  när denne designar ett nytt plagg.

 41. Vi tror inte att de har tillräckligt
  med användbar information.

 42. Så det försöker vi åtgärda.

 43. Konsumenten är kung, och till viss del
  kontrollerar konsumenten-

 44. -hur industrin utvecklas
  med hjälp av konsumentens pengar.

 45. Att förändra konsumentbeteenden kan
  leda till en genomgripande förändring.

 46. Staten har en viktig roll när det gäller
  de delar av leverantörskedjan-

 47. -som textilindustrin inte
  själv kontrollerar.

 48. Främst avfallshantering, men även
  andra delar av ett plaggs livscykel-

 49. -skapar möjligheter för staten och
  andra institutioner att spela en roll.

 50. Så politiska åtgärder är viktiga.

 51. Och sist, men absolut inte minst-

 52. -så finns det en del tekniska lösningar.
  Tekniken löser inte alla våra problem-

 53. -men den kan göra det lättare
  att lösa några av dem.

 54. Så vi ägnar oss även åt tekniken.

 55. Programmet omfattar många områden.
  Jag ska inte gå igenom alla-

 56. -men jag vill bara säga att programmet
  är uppdelat i åtta olika projekt-

 57. -som vart och ett består av
  ett slags kraftsamling av forskare-

 58. -som samarbetar i respektive projekt.

 59. I mitt projekt, nummer två, som handlar
  om att förtydliga hållbart mode-

 60. -så har vi forskare från SP, Swerea
  och Chalmers tekniska högskola-

 61. -som arbetar tillsammans
  mot ett gemensamt mål.

 62. Men här finns
  massor med annat folk också.

 63. Vi har statsvetare,
  beteendeekonomer...

 64. Massor med intressanta yrken.

 65. Dessa områden måste samarbeta
  för att hitta varaktiga lösningar.

 66. Ta konstellationen uppe till vänster.

 67. Om vi vill ha en bättre kemisk åter-
  vinning av cellulosabaserat material-

 68. -så räcker det inte
  att prata med kemisterna-

 69. -och materialforskarna i projekt fem.

 70. Vi måste även prata med
  beteendeekonomerna i projekt sju-

 71. -för att ta reda på hur vi kan få till
  en renare återvinningsström-

 72. -tillbaka till fabriken. Ett av de
  största hindren mot fiberåtervinning-

 73. -är att vi ofta måste hantera väldigt
  blandade återvinningsmaterial-

 74. -som sen ska lösas upp
  i en kemisk process.

 75. Så om vi kan påverka
  återvinningen i butik-

 76. -för att få fram ett bättre råmaterial-

 77. -och även justera våra kemiska
  processer, så ökar våra chanser.

 78. Jag går inte igenom konstellationerna,
  men vi har starka forskningsområden-

 79. -och goda samarbeten
  över ämnesgränserna.

 80. Besök vår hemsida
  om ni vill veta mer om programmet-

 81. -och läs vår årsrapport, som beskriver
  allt det här mycket mer detaljerat.

 82. Hur var det nu
  med transparent kommunikation?

 83. Tillåt mig delge er
  en personlig anekdot.

 84. När jag var sju bodde jag på en gata
  där det bodde en annan sjuåring-

 85. -några dörrar längre ner på gatan.
  Han hette Nick.

 86. Vi brukade göra sånt
  som små pojkar brukar göra.

 87. Vi cyklade,
  kastade sten på getingbon och skröt.

 88. Jag minns speciellt en gång
  när vi skröt, då Nick påstod-

 89. -att hans pappas bil
  var bättre än min pappas bil.

 90. Kanske det, för hans pappa hade
  en sportbil. Min pappa hade en Ford.

 91. Men hur som helst
  så inledde han med:

 92. "Vår bil är snabbare än er."

 93. "Jaså?", sa jag.
  "Ja, för den kan köra 260 km/h."

 94. "260 km/h?", undrade jag.
  Det lät löjligt mycket, även om...

 95. En bil skulle nog inte hålla sig kvar
  på en australisk väg i 260 km/h.

 96. Men så sa han, och jag kontrade med:
  "Hur vet du det?"

 97. "Det står ju på hastighetsmätaren",
  sa han.

 98. Bevis.

 99. Han vann givetvis debatten, för min
  pappas bil gick bara upp till 240 km/h.

 100. Vad har nu det här med transparent
  kommunikation att göra?

 101. Låt oss fundera över
  vad Nick egentligen sa.

 102. Å ena sidan var han transparent.
  Han hade en uppriktig åsikt-

 103. -han lät meddela den,
  han beskrev den kvantitativt-

 104. -han förklarade hur han hade resonerat
  och han avslöjade sin källa.

 105. Kan det bli bättre?

 106. Men om jag hade varit en bättre
  debattör hade jag kanske sagt:

 107. "Att man har ett ledningssystem
  som visar när man kör i 260 km/h"-

 108. -"betyder inte att man nånsin
  har uppnått denna hastighet."

 109. Det är relevant när man pratar om-

 110. -att förmedla hållbarhetsbegreppet
  inom klädindustrin-

 111. -för vi fokuserar väldigt ofta
  på fel saker.

 112. I en perfekt värld skulle en transparent
  kommunikation om hållbarhet-

 113. -grundas på det vi vill förändra.

 114. Vi vill minska vattenförbrukningen
  vid tillverkningen.

 115. Vi vill minska koldioxidutsläppen-

 116. -som föranleds av
  att man köper och använder en tröja.

 117. Det är de viktiga sakerna-

 118. -och vi behöver
  ett flertal indikatorer längs vägen.

 119. Men vi måste fortfarande vara öppna
  med vad vi måste förändra.

 120. I en perfekt värld
  skulle även andra saker hända.

 121. Datainsamlingen som krävs
  för att ha en sån här kommunikation-

 122. -skulle vara billig, alla relevanta
  system och problem skulle täckas-

 123. -och bedömningen
  skulle baseras på lämpliga-

 124. -geografiska och tekniska
  specifikationer. Det är vår önskelista.

 125. Jag ska prata lite mer
  om de sista två punkterna.

 126. Det har varit kul att se
  de två senaste presentationerna-

 127. -för de sa samma sak
  som den här bilden.

 128. Om vi vill täcka in alla miljöfrågor-

 129. -så måste vi fundera på flera olika
  frågor inom den här s.k. miljöaspekten.

 130. Det kan handla om klimatförändringen
  eller effekten av giftiga kemikalier.

 131. Vi måste även fundera
  på vår sociala påverkan-

 132. -eftersom textil- och klädindustrin
  är så arbetskraftsintensiv.

 133. Och så har vi vår resurspåverkan.
  Jag tog upp vattenförbrukning tidigare.

 134. En del förnyelsebara resurser
  är hårt pressade-

 135. -och andra, icke förnyelsebara resurser
  vill vi förbruka mindre av.

 136. Så vi måste få med
  ett brett spektrum av olika frågor.

 137. Vi måste även anta
  ett livscykelperspektiv på systemen-

 138. -som använder dessa resurser-

 139. -som inte bara fokuserar på
  fabriksfasen eller användarfasen-

 140. -utan även vad som händer efter
  plaggets livstid, transporter, etc.

 141. Man kan kalla det
  för ett livscykelperspektiv-

 142. -och det ligger inbyggt i idéerna
  som föregående talare talade om-

 143. -om en produkts ekologiska fotavtryck.

 144. Vad menas med lämpliga geografiska
  och tekniska specifikationer?

 145. Bilden har tyvärr glidit upp lite.
  Hur som helst...

 146. Specifikationerna är inte desamma
  i alla studier, ville jag få sagt.

 147. Vilka data man behöver beror på
  vilken sorts fråga man ställer.

 148. I det här diagrammet,
  som bara innehåller fiktiv data-

 149. -ser vi en tröjtillverknings
  miljöpåverkan-

 150. -på olika nivåer av geografisk relevans.

 151. Man ser
  att det globala genomsnittet är tio-

 152. -för land Y är siffran femton
  och för mr X fabrik är den sjutton.

 153. Vad nu skalan gäller - det kan handla
  om koldioxid, vatten eller dylikt.

 154. Så om jag ska försöka kommunicera
  den produktens miljöpåverkan-

 155. -den där T-tröjan, till exempel -
  så måste jag vara lite försiktig.

 156. Om jag vill beskriva
  de globala utmaningarna-

 157. -inom klädindustrin, så måste jag...

 158. Det duger inte att bara hänvisa
  till datan för mr X fabrik.

 159. Den är så specifik att den inte
  ger svar på en sån fråga.

 160. Även det motsatta är sant. Om jag vill
  sätta en etikett på tröjan i min butik-

 161. -så duger det inte att använda
  ett globalt genomsnitt-

 162. -för det är inte relevant
  för just den tröjan.

 163. Så det gäller att veta vilka
  grundläggande data man ska använda.

 164. Och sen måste de tolkas rätt.

 165. Om vi har kunskap om mängden
  kemikalier som släpps ut-

 166. -längs med leverantörskedjan så måste
  vi ta reda på om de har nån påverkan.

 167. Och att bedöma kemikaliers påverkan
  är svårt.

 168. Använder man en klassisk, kvantitativ
  riskbedömning för kemikalier-

 169. -måste man bygga en modell med
  alla möjliga sätt som folk eller miljön-

 170. -kan utsättas för kemikalierna.
  Just det här diagrammet-

 171. -handlar bara om avloppsvatten.
  Har man en lång leverantörskedja-

 172. -med saker som färgning
  och olika skördeprocesser-

 173. -så blir diagrammet mycket större,
  och i stort sett omöjligt att använda.

 174. Så i stället
  får vi använda oss av nåt enklare.

 175. Det här är en bild på en av de
  mest intressanta modellerna i dag-

 176. -när det gäller utvärdering
  av kemikaliepåverkan - Usetox.

 177. Pilarna mellan rutorna
  är flöden som måste uppskattas-

 178. -för att man ska kunna säga: "Om jag
  släpper ut dessa kemikalier här"-

 179. -"hur stor påverkan
  har de på havsmiljön?"

 180. Så det är en konsensusmodell
  som man jobbar på nu-

 181. -och det verkar lovande,
  men i detta nu-

 182. -omfattar Usetox
  bara 4 000-5 000 kemikalier-

 183. -och på marknaden
  finns det minst 80 000 kemikalier.

 184. Så vi har långt kvar.

 185. Det är alltså väldigt svårt
  att kommunicera hållbarhet.

 186. Datan kan vara hemlig eller obefintlig -
  ingen har gjort mätningar på det ännu.

 187. Ett annat problem är att det
  i leverantörskedjan fram till butiken-

 188. -kan ske en massa leverantörsbyten
  från år till år.

 189. Och om man som designer
  funderar över en framtida produkt-

 190. -så vet man kanske inte
  var produktionen hamnar.

 191. Och som den senaste bilden antydde-

 192. -kan hållbarhet vara komplext, och
  många kunder vill ha enkla budskap.

 193. I den senaste presentationen såg vi-

 194. -många olika sätt att förmedla
  hållbarhet, och vi måste prova alla.

 195. Vissa vill bara se
  att plagget är godkänt-

 196. -medan andra inte nöjer sig med det.

 197. De vill kunna få tillgång
  till mer detaljerad information.

 198. När vi nu tänker på det här-

 199. -så är det intressant att få reda på
  hur Higg-indexet fungerar.

 200. Higg-indexet är ett av
  de intressantaste initiativen-

 201. -för det har gett upphov till massor med
  studier och ny information.

 202. För tillfället kan Higg-indexet
  användas på tre nivåer.

 203. Fabriksnivå,
  produktnivå och märkesnivå.

 204. Och det finns ambitioner som syftar till
  att kombinera dessa så småningom-

 205. -och göra det mer konsumenttillvänt,
  men så är det inte i nuläget.

 206. Nu handlar det om kommunikation
  inom företagen eller mellan företag.

 207. Jag har dragit ett svart streck
  runt den första rutan-

 208. -och korta streck runt de andra, för
  datan de använder är annorlunda.

 209. När man pratar om fabrikerna,
  till exempel-

 210. -handlar mycket om huruvida man
  mäter energiförbrukningen eller inte.

 211. Man får poäng
  om man kan sätta en siffra-

 212. -på sin energiförbrukning,
  oavsett hur stor den är.

 213. Och att ha mål för den
  får man också poäng för.

 214. På märkesnivån frågar man om det
  finns en lista över förbjudna ämnen.

 215. I så fall är det bra. Om allmänheten
  kan se det får man fler poäng.

 216. Har man satt upp mål?
  Ännu fler poäng.

 217. Så det här
  är användbara mätinstrument-

 218. -som avslöjar om företagen i fråga
  har lyckats hitta en väg framåt-

 219. -och om de har vidtagit
  några viktiga initiativ längs den vägen.

 220. Det är en kvalitativ utvärdering-

 221. -av fabriken eller märket,
  i det här fallet-

 222. -som görs med hjälp av en
  analytisk process med flera kriterier.

 223. Vi ska titta lite på vad de där
  bokstäverna på produktsidan betyder.

 224. Som ni kanske minns betyder MSI
  "Material Sustainability Index".

 225. Det är ett riktigt trevligt ställe
  att surfa runt på.

 226. Det är en riktig pärla.

 227. Det finns massor med information
  för datatörstande människor som jag.

 228. Det är härligt att se
  hur öppen och transparent-

 229. -den webbplatsen är.

 230. MSI-datan ingår nu även i
  The Rapid Design Modul Beta-

 231. -och där hittar man även andra inslag-

 232. -som försöker studera
  andra delar av produktens livscykel.

 233. Till exempel
  kvalitativa frågor om emballering.

 234. Finns det en emballeringsstrategi?
  Då får man 5 % extra.

 235. Och sen finns det kvantitativa delar,
  som vi ser längst upp där.

 236. De femton procenten från MSI,
  uttryckt i påverkan per kilo produkt.

 237. Och inte bara nåt slags indelning
  av olika färdigställandemetoder-

 238. -eller olika behandlingsprocesser.

 239. Så... Jag ska inte
  döma Higg-indexet för hårt.

 240. Jag är glad över att idén med
  ett livscykelperspektiv på kläder-

 241. -har kommit så här långt,
  och att Higg-index och SAC-

 242. -är så öppna med vad de gör.

 243. Bara att jag kan få tag på
  den här informationen på internet-

 244. -är en hyllning till den öppenheten.

 245. Jag tar upp det här för få ut
  informationen till några helt andra.

 246. Det här är inget nytt för SAC-

 247. -men ibland hör jag den här åsikten,
  både på universiteten och i branschen:

 248. "Vi behöver inte
  bry oss om hållbarhet längre."

 249. "Vi har ju Higg-index.
  Problemet är redan löst."

 250. Men om man går till Higgs webbplats
  eller lyssnar på Baptiste-

 251. -så ser man att mycket är på gång,
  och det är mycket kvar att göra.

 252. Och det är inte så förvånande
  när man tänker på var vi befinner oss-

 253. -när det kommer till livscykelanalyser
  inom klädindustrin.

 254. Livscykelanalys
  är på stark frammarsch.

 255. Det här är en logaritmisk skala, så
  ämnet har vuxit exponentiellt i 20 år-

 256. -när det kommer till antalet studier
  som publiceras i ämnet.

 257. Tro inte att det bara är nåt akademiker
  sitter och pysslar med på kammaren.

 258. Vi behöver industrins medverkan,
  och vi fick redan tidigt intressenter-

 259. -inom vattenindustrin, kemikalie-
  industrin och byggnadsindustrin.

 260. Så livscykelanalysen har växt stadigt-

 261. -under de senaste 20 åren,
  som vi ser i diagrammet.

 262. Livsmedels- och jordbruksindustrin
  började sent. De har öppna system-

 263. -som är svåra att modellera.

 264. Klädindustrin var sist ut
  med den här exponentiella tillväxten-

 265. -och om man ser den här datan-

 266. -som en indikation på det arbete
  som klädindustrin har lagt ned-

 267. -så ser det lovande ut, men man
  kom igång mycket senare än de andra.

 268. Så det är inte så förvånande-

 269. -att den mest kvantitativa delen
  av The Rapid Design Module-

 270. -handlar om råmaterial som andra
  industrier och den akademiska världen-

 271. -har studerat sen länge.
  Det här tyder på-

 272. -att vi kan få fram mycket mer
  kvantitativa data i framtiden.

 273. En del av datan
  kommer från Mistra Future Fashion.

 274. Jag tänkte ge er ett litet smakprov
  på vad vi håller på med.

 275. Den här datan är preliminär, så
  betrakta den inte som huggen i sten-

 276. -som vi säger på svenska.
  Vi försökte skapa en överblick-

 277. -över vilken påverkan
  fem viktiga plagg i Sverige har.

 278. En T-tröja, ett par jeans, en klänning-

 279. -en sjukhusrock och en bomberjacka.

 280. Vi genomför detaljerade
  livscykelanalyser på dessa fem plagg-

 281. -och som ni ser studerar vi
  en rad olika livscykelindikatorer.

 282. Vi kan se om skadan sker under
  tillverkningen av tyg och plagg-

 283. -under användarfasen
  eller nån annanstans.

 284. Den här ger oss ett hum om var den
  största förbättringspotentialen finns-

 285. -inom klädindustrin.

 286. Vi kan även gå in på större detalj
  och se var denna miljöpåverkan sker.

 287. När det gäller T-tröjans
  koldioxidavtryck ser vi här-

 288. -att tygtillverkningen
  är en ganska viktig faktor.

 289. En sak som förvånade oss var hur
  viktig konsumenttransporterna var.

 290. Det vill säga transporten av plagget
  från affären till hemmet.

 291. Eller kundens transport
  till och från affären.

 292. Vi hittade inga studier-

 293. -som hade med
  den delen av produktens livscykel-

 294. -så vi bestämde oss för att ha med det.
  Till och med konservativa antaganden-

 295. -om hur konsumenten tar sig dit -
  allmänna transportmedel inräknade-

 296. -gjorde detta till en betydande del
  av plaggets livscykel.

 297. Men det här är preliminära data
  som antagligen kommer att ändras-

 298. -i den slutgiltiga rapporten, som jag
  hoppas att ni kan få läsa nästa år.

 299. I enlighet med vårt åtagande
  att vara transparenta och öppna-

 300. -så består rapporten...
  Den är runt 100 sidor lång-

 301. -och hälften av sidorna innehåller
  tabeller och källhänvisningar.

 302. För vi anser att andra ska kunna
  kontrollera våra antaganden.

 303. Jag ska avsluta med några mål
  för vår öppenhet i framtiden.

 304. För en akademiker handlar
  transparens om att ange sina källor.

 305. Man ska kunna ta reda på hur man
  kom fram till ett visst antagande.

 306. Men det innebär även att man
  diskuterar kvantitativa prestanda-

 307. -och inte bara
  förekomsten av ett ledningssystem.

 308. Att man har bättre koll på de aktuella
  frågorna och de tekniska systemen-

 309. -än vi tidigare har sett.

 310. Och att man anpassar datans allmän-
  giltighet till den aktuella frågan.

 311. Jag avslutar med ett inspirerande-

 312. -och halvreligiöst citat
  av Kenneth Boulding.

 313. "Mellan det meningslösa specifika
  och det innehållslösa generella"-

 314. -"måste det för varje syfte finnas
  en optimal nivå av allmängiltighet."

 315. Här ser ni mina källor.

 316. Översättning: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Modets ekologiska fotavtryck

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Gregory Peters är professor vid Chalmers tekniska högskola. Han presenterar här några analyser från ett projekt om hållbar textilhandel som bedrivs vid forskningsinstitutet Mistra. Inspelat den 21 november 2014 på Marketplace Borås Arena. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling, Slöjd > Textil och mode
Ämnesord:
Beklädnadsindustri, Hållbar design, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Teknik, Textilier, Textilindustri
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Design of prosperity 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Mer hållbarhet i modebranschen

Lisbeth Svengren Holm är professor vid Textilhögskolan i Borås. Hon föreläser om transparens kring miljöfrågor bland klädföretagen. I dagens klädindustri produceras oöverskådliga mängder kläder och det krävs en gemensam kraftansträngning för att tala öppet om miljöfrågor och framtid. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Design, humanism och teknologi

Modeprofessor Simonetta Carbonaro föreläser om att vi behöver ett öppnare samhälle, men inte nödvändigtvis absolut transparens. I sin spaning efter framtidens samhälle varnar hon för flera tendenser och trender. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Socialt ansvar som utmaning

Gianmario Peretti är varumärkeskommunikatör på företaget Coop i Italien. Han berättar om företagets arbete med kommunikation på webbplatsen och i sociala medier. Peretti är övertygad om att mer samtal mellan företag och konsumenter kommer att leda till en social förändring. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

En djungel av ekomärkningar

Baptiste Carrier-Pradal föreläser om hållbart mode och definitioner kring det. Han säger att modebranschen måste bli tydligare i sin kommunikation för att förenkla för konsumenterna. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

De klimatsmarta konsumenterna

Imola Bedo är policyansvarig i Europakommissionen. Hon föreläser här om konsumism, klimat och hur EU kan bli bättre när det gäller handel och ekologiska varor. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Modets ekologiska fotavtryck

Gregory Peters är professor vid Chalmers tekniska högskola. Han presenterar här några analyser från ett projekt om hållbar textilhandel som bedrivs vid forskningsinstitutet Mistra. Inspelat den 21 november 2014 på Marketplace Borås Arena. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Modejättens stora utmaning

Erik Karlsson är hållbarhetskoordinator på H&M och berättar om företagets hållbarhetsprofil. Han säger att deras kunder har en bild av hållbarhetsprofilen som inte helt stämmer överens med de miljöaspekter som H&M själva jobbar med. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Mer global transparens

Kavita Parmar är grundare av The IOU project. Hon berättar om shoppingkulturens baksidor och hur modevärlden måste förändras. Hon säger att ett system där man lyssnar till medvetna konsumenter, och framförallt respekterar textilarbetare, måste skapas. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Nästan Made in Sweden

Pål Dufva är produkt- och inköpschef på Woolpower och berättar här om företagets kommunikation kring hållbarhet. Hur kan ett litet företag i Östersund marknadsföra sig för att nå sin målgrupp? Inspelat den 21 november 2014 på Marketplace Borås Arena. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Det är människor som gör plaggen

Jill Dumain är hållbarhetsstrateg för klädföretaget Patagonia. Hon berättar om företagets tidigare kampanj där de uppmanade konsumenter att inte köpa plagg från dem. Det handlar om att det alltid är skadligt för människor och natur med tillverkning av kläder. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Design of prosperity 2014

Ansvarsfrågor i textilbranschen

Panelsamtal om hur textilindustrin kan kombinera vinst med större miljöansvar och bättre arbetsvillkor. Inspelat den 21 november 2014 på Marketplace Borås Arena. Arrangör: Textilhögskolan i Borås.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konkreta lösningar för lokalt klimatarbete

Statssekreterare Yvonne Ruwaida (MP) berättar vilka investeringar regeringen gjort för klimatet och vilka miljöskatter som införts. Dessutom diskuteras allt från köttmoms och cirkulär ekonomi till styrmedel för kollektivtrafik. Medverkande: Yvonne Ruwaida (MP), Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna, och Hans Wrådhe, samordnare Naturvårdsverket. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Kungen om sitt miljöintresse

Kung Carl XVI Gustaf berättar i detta tacktal vid klimatkonferensen inför hans 70-årsdag om det miljöengagemang som varit en röd tråd genom hela hans liv. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.