Titta

UR Samtiden - En framgångsrik skola

UR Samtiden - En framgångsrik skolaDela
 1. Ämnet för dagen är skolan.

 2. Det är ju en valfråga som kommer igen
  val efter val efter val.

 3. Anledningen till det är kanske
  att skolresultaten i Sverige-

 4. -har försämrats
  under flera decennier. Gradvis.

 5. Och att den här utvecklingen ser ut
  att fortsätta. Eller har fortsatt.

 6. Det har varit väldigt mycket
  skoldebatt i många år nu-

 7. -och de senaste åtta åren har det
  genomförts en rad stora reformer.

 8. Det har införts lärarlegitimation.

 9. Vi har fått en ny läroplan igen
  och ett nytt betygssystem.

 10. Och nya kriterier för det.

 11. Lärarutbildningen har gjorts om
  för andra gången under 2000-talet-

 12. -och det har införts
  mängder av nationella prov.

 13. Fler prov än i
  de flesta andra länder, faktiskt.

 14. Och man diskuterar klasstorlekar,
  lärarnas administration-

 15. -förstatligandet av skolan,
  vinster i skolan, och så vidare.

 16. Vi tänkte gå rakt på det
  som vi tycker är en kärnproblematik-

 17. -och som borde
  vara avgörande för skolresultaten.

 18. Nämligen lärandet
  och lärandeprocessen.

 19. För varför fungerar det inte
  hur mycket man än reformerar skolan?

 20. Vad är problemet?

 21. Jag tänkte citera en hjärnforskare
  på Karolinska - Torkel Klingberg.

 22. "Det finns mycket basal kunskap
  om hjärnan och inlärningen"-

 23. -"som har direkta konsekvenser för
  hur man bör bedriva undervisning."

 24. Hur ser lärandeprocessen ut?
  Hur fungerar hjärnan?

 25. Finns förutsättningarna för skolan
  att på bästa möjliga sätt-

 26. -bedriva ett effektivt
  och bra lärande för eleverna?

 27. Vi har tagit hjälp-

 28. -av några av Sveriges
  främsta forskare på området.

 29. Vi är jätteglada att ni har kommit
  hit för att vara med i debatten.

 30. Jag börjar med
  att presentera Ulf P. Lundgren-

 31. -som kanske har det längsta
  perspektivet på skolan utav er.

 32. -Så gammal är jag inte.
  -Nej, men du har hunnit med mycket.

 33. Du är professor
  vid Uppsala universitet-

 34. -och har forskat
  om utbildningspolitik.

 35. Du har varit rektor
  vid lärarhögskolan i Stockholm.

 36. Du var Skolverkets
  första generaldirektör på 90-talet.

 37. Du har utformat läroplaner
  och har suttit med i VISA styrgrupp.

 38. Välkommen.

 39. -Elisabeth Nihlfors...
  -Jag blev handledd av Ulf.

 40. Du är dekan vid utbildnings-
  vetenskapliga fakulteten i Uppsala.

 41. Just nu också gästprofessor i Umeå.
  På Centrum för skolledarutveckling.

 42. Du är varmt välkommen.

 43. Och Lars Nyberg.
  Du är inte utbildningsvetare-

 44. -utan hjärnforskare från Umeå
  och professor i neurovetenskap där.

 45. Och du forskar också om hjärnans
  funktion, minne och lärandet.

 46. Välkommen hit.

 47. Caroline Liberg
  är professor i Uppsala.

 48. Utbildningsvetenskap med inriktning
  mot läs- och lärprocesser.

 49. Och har skrivit böcker om
  hur barn lär sig läsa och skriva.

 50. Jag tänkte börja med
  att ge er en fråga-

 51. -så får vi se vad ni har
  för olika svar på den frågan.

 52. Hur skapar man de allra bästa
  förutsättningarna i skolan-

 53. -för att elevens lärande ska bli
  så gynnsamt och hållbart som möjligt?

 54. Ska vi börja med Caroline Liberg?

 55. Ja... Det är svårt.

 56. Hjärtligt tack
  för den väldigt spännande frågan.

 57. Men som språkforskare,
  som jag är i botten-

 58. -brukar jag säga
  att vara en professionell lärare-

 59. -vilket är en av de viktigaste
  aspekterna vi har av lärandet...

 60. Att någon leder detta lärande.
  Att det finns en undervisning.

 61. Och det är
  att den läraren har ett språk.

 62. Att tala såväl
  om sin egen undervisning...

 63. Och tala såväl med eleverna om den
  som med kollegor, föräldrar-

 64. -och ledare och politiker.
  Och kunna argumentera för den.

 65. För att också då kunna tala om
  hur den på ett gynnsamt sätt-

 66. -kan stödja och leda eleverna
  fram i en utveckling-

 67. -och fördjupning av sina kunskaper.

 68. Och sätt att vara tillsammans med
  andra om och runt dessa kunskaper.

 69. För att utveckla ett sånt språk-

 70. -att tala om ämnesutveckling och den
  undervisning som är gynnsam-

 71. -måste man ha kunskap
  om systematiska studier-

 72. -som har genomförts för att se
  vilka aspekter man bör tänka på.

 73. Och då är det väldigt lätt i dag-

 74. -i en stark marknadsekonomisk
  situation och politik-

 75. -att man försöker hitta enkla
  lösningar och enstaka faktorer.

 76. Inte minst stora effektstudier
  plockar ut enstaka faktorer.

 77. Undervisning är
  betydligt mer komplex än så.

 78. Det går inte att ta ut en aspekt
  och tro:

 79. "Bara jag gör det kommer
  alla mina elever att lyckas väl."

 80. Undervisning är så komplex-

 81. -att man behöver ha
  flera aspekter i fokus.

 82. En sån aspekt är hur man bygger upp
  innehållet i undervisningen.

 83. Den grundläggande didaktiska frågan.
  "Vad är det jag ska undervisa om?"

 84. "Vad ska innehållet vara? Hur ska jag
  få eleverna att bli engagerade?"

 85. Och vi vet från systematiska studier
  av framgångsrika läromiljöer-

 86. -att bygga innehåll
  som inte bara är skolämnesinnehåll-

 87. -utan det tangerar också
  motsvarande ämnen utanför skolan.

 88. Tar in elevernas egna erfarenheter.
  Bygger broar till andra ämnen.

 89. Det vi pratar om inom språk-
  forskningen som semantiska nätverk.

 90. Vi pratar om innehållsliga nätverk.

 91. Och särskilt betydelsefullt är det
  för elever-

 92. -som kommer från miljöer där man inte
  har en rik språklig bakgrund.

 93. Att få helheterna och se
  hur det ena kan kroka i det andra.

 94. Och där tror jag
  att Lars kan hjälpa mig mycket.

 95. Att vi inte bara pratar utifrån ett
  utbildningsvetenskapligt perspektiv-

 96. -utan kan också få stöd
  från hjärnforskning-

 97. -om betydelsen av att bygga nätverk
  och hur vi plockar in i dessa krokar.

 98. En annan aspekt som det
  har varit mycket diskussion omkring-

 99. -är i vilken mån
  man ska träna enskilda färdigheter.

 100. Där kan man se
  att där plockas färdigheter lätt ut.

 101. Man pratar om "basic skills"
  hela tiden.

 102. Men framgångsrika miljöer pekar på
  att färdigheter är centrala.

 103. Men de är centrala om de byggs upp
  i ett funktionellt sammanhang.

 104. Att när jag ska skriva en text som är
  betydelsefull och som nån ska läsa-

 105. -då är det betydelsefullt
  att kunna stava och bygga meningar.

 106. Att kunna grammatiska
  grundläggande färdigheter.

 107. Det ingår i
  ett sånt funktionellt sammanhang.

 108. Men de framgångsrika miljöerna
  plockar ibland ut färdigheterna-

 109. -och tränar dem
  systematiskt och separat.

 110. Det är en balans mellan ett
  funktionellt och formaliserat sätt-

 111. -att närma sig innehållet-

 112. -som är typiskt för starka miljöer.

 113. Formativ bedömning.
  Att bedömning sker successivt.

 114. Och prov och test
  integreras i verksamheten.

 115. Och det tror jag att Lars
  kommer att prata mycket om.

 116. Men det är också nånting
  som utmärker gynnsamma läromiljöer.

 117. En näst sista sak
  är metakognitiva strategier.

 118. Att ställa sig utanför
  och fundera och tänka runt omkring:

 119. "Hur gjorde jag när jag lärde mig det
  här? Hur ska jag organisera det?"

 120. Och få göra det
  tillsammans med andra.

 121. Och det är min sista punkt nu.

 122. Vi har haft sedan mitten av 80-talet
  en tradition som började då.

 123. I den lilla kommun jag kommer ifrån
  var det 1985-

 124. -jag första gången hörde det
  i mitt kvinnliga nätverk. En syjunta.

 125. Vi syr inte så mycket längre. De
  sista 20 åren har vi inte sytt nåt.

 126. Men vi har diskuterat mycket skola,
  för vi har olika infallsvinklar.

 127. I denna lilla kommun hade det
  utvecklats det här med "eget arbete".

 128. Barnen i lågstadiet,
  som det hette då-

 129. -skulle jobba på egen hand med schema
  och sitta själva.

 130. En av mina väninnor har en son-

 131. -som tycker att det finns
  mycket roligt förutom skola.

 132. Så han gjorde inte så mycket.
  Så på fredagen fick han slita-

 133. -eller ta med sig arbetet hem
  för att fylla sitt egna arbete.

 134. Vi diskuterade det ingående.
  Sen spridde det sig över hela landet.

 135. I slutet på 90-talet var en stor del
  av undervisningen uppbyggd så.

 136. Att våra elever satt själva
  och jobbade med eget arbete.

 137. "Egen forskning" hette det.

 138. Men de ställde sig ofta en fråga,
  sökte svaret och kopierade text.

 139. Vilket vi har sett i undersökningar.

 140. Att arbeta tillsammans är centralt
  för att bygga upp kunskap.

 141. Naturligtvis i samspel med att klara
  av att göra saker på egen hand.

 142. Och det här är, visar det sig i
  studier, särskilt viktigt för elever-

 143. -som inte ännu är så självständiga
  i sitt kunskapsskapande-

 144. -utan är på väg
  att bygga de här nätverken.

 145. Att få vara tillsammans
  och bryta sina tankar och idéer.

 146. Höra andras tankar och idéer.

 147. Det är några aspekter av-

 148. -hur pass många delar vi måste tänka
  på i ett undervisningssammanhang.

 149. Tack.

 150. Lars Nyberg, vad har du för svar?

 151. Först vill jag tacka
  att få komma ner hit som norrlänning-

 152. -och vara med
  i det här Uppsala-seminariet.

 153. Det är intressant att ta del av det.

 154. Precis som du började säga, Maria...
  Det handlar om att stärka lärandet.

 155. Hur man ska stödja eleverna i skolan.

 156. Min utgångspunkt där är, precis som
  citatet av Torkel du nämnde-

 157. -att det finns mycket kunskap.

 158. Kunskap om vilka faktorer som berikar
  ett lärande som håller i sig.

 159. Utmaningen är
  att ta fasta på kunskaperna-

 160. -och utforma undervisningen därefter.

 161. En faktor som tangerar
  det Caroline var inne på i slutet-

 162. -handlar om studentdelaktighet.

 163. Att man är aktiverad och involverad
  när man tar del av undervisningen.

 164. Inte bara att man passivt mottar
  och konsumerar utan engageras.

 165. Det här har visats
  väldigt kraftfullt-

 166. -i en studie som publicerades i juni-

 167. -i den amerikanska
  vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

 168. Där gick man igenom
  många undersökningar-

 169. -och fann stöd för att nån form
  av delaktighet, att involveras-

 170. -gav i klassrummet bättre resultat.

 171. Sen har man letat efter faktorer
  som stärker lärandet.

 172. Inlärningsfaktorer.

 173. Många olika har prövats-

 174. -men tyvärr har inte många visat sig
  stå testet när man utvärderar dem.

 175. Nylig utvärdering visar att bara ett
  par faktorer har vetenskapligt stöd.

 176. Att de hjälper eleverna
  att stärka lärandet.

 177. För ett hållbart lärande...
  En sån faktor handlar om-

 178. -att repetera och förvärva kunskap
  i små doser.

 179. Det klassiska: "Lite ofta."
  Fördelad inlärning, kallas det.

 180. Det är en klassisk inlärningsprincip
  som håller i lärandesituationer.

 181. Och att utforma scheman och kurser-

 182. -så att man återkommer
  till tidigare inlärd kunskap.

 183. Tidigt i inlärningsfasen måste
  repetitionstillfällena komma tätt.

 184. Sedan kan intervallen sträckas ut.

 185. Det är verkningsfullt, ger effekter
  och hjälper elever.

 186. En annan mindre känd faktor
  som Caroline var inne på tidigare-

 187. -handlar om testbaserad inlärning.

 188. Det har inte uppmärksammats
  lika mycket som repetition-

 189. -men har en dokumenterat stark effekt
  för att hållbart lärande.

 190. Vad innebär det? Man använder inte
  test för att gradera och betygsätta-

 191. -utan testen används för att fungera
  som ett inlärningstillfälle.

 192. Att stärka kunskaper man har-

 193. -och hjälpa elever att sätta fokus
  på de kunskaper man inte har.

 194. Det är en av de två tekniker
  som man i den översikten fann-

 195. -har en effekt.

 196. Den ger inte alltid
  den bästa effekten på kort sikt.

 197. Då kan massinlärning, att man
  försöker trycka i sig kunskaper-

 198. -vara effektiv.
  På en dag eller nån dags sikt.

 199. Men för en vecka eller en månad
  efter inlärningen-

 200. -är den här mer engagerande,
  testbaserade inlärningen överlägsen.

 201. Precis som du började med tycker jag-

 202. -att vi bör ta fasta på
  de kunskaper som finns.

 203. Där man har dokumenterat
  att de är effektiva.

 204. Och omsätta dem i praktiken
  i olika undervisningssituationer.

 205. Jag vill flika in en fråga.

 206. Sverige har ju nästan mest
  nationella prov i världen.

 207. De länder som ligger i Pisa-toppen
  har färre nationella prov.

 208. Men du pratar om tester. Är det
  syftet med testerna det är fel på?

 209. Ja, de tester du nämner
  är betygsättande. Graderande.

 210. Testerna jag pratar om kan vara att
  efter en lektion ställa några frågor.

 211. "Vad är det vi har gått igenom?"
  Nyckelfrågor på innehållet.

 212. Man behöver inte ens som lärare
  rätta dem.

 213. Bara den här processen
  att fundera på vad man kan...

 214. -...är verkningsfull.
  -Man jämför sig med sig själv.

 215. Ja, man jämför sig med sig själv. Men
  testandet är en process för hjärnan-

 216. -som fungerar för att lära in.

 217. Testande är inte bara ett sätt för
  läraren att mäta för betygsättning.

 218. Man ska inte se det här
  som en ytterligare börda.

 219. "Oj, nu ska vi genomföra mer tester."
  Det är jobbigt för lärare och elever.

 220. Det här är en inlärningsmetod
  som lätt kan införlivas.

 221. Det har visat sig
  i många ekologiska situationer.

 222. Man kan administrera dem
  på ett enkelt sätt.

 223. Det behöver inte ens upplevas som
  att det är ett test.

 224. Elisabeth Nihlfors. Varsågod.

 225. Lätt övergång där.

 226. Du sa det här med hållbarhet förut...
  Då passar jag på att ta en utav-

 227. -Peter Kemp, som är filosof i Danmark
  och som jag har nämnt tidigare.

 228. Han pratar om vårt uppdrag
  för världsmedborgare-

 229. -som vi utbildar. Alla människor
  ska kunna klara sig i livet.

 230. Men vi ska även utbilda
  för att världen klarar sig.

 231. Det är ett stort
  och jätteviktigt uppdrag.

 232. Hela människan ska vara med,
  oavsett höjd över havet.

 233. Det finns parallellprocesser i det
  som sagts om vuxna på arbetsplatsen.

 234. Jag jobbar med ledarskap
  och hur skolan är organiserad-

 235. -och skrev i min artikel till dig,
  till UNT:

 236. "Ställ krav på skolledarna,
  men ge dem förtroende."

 237. Det kan jag prata mycket om,
  men inte här och nu.

 238. Allt det som Caroline och Lars
  hittills har sagt...

 239. Organisera för det, då.
  Ge oss möjligheten att göra det.

 240. Det finns många sätt att göra
  så att hela människan är med.

 241. Det står i skollagen
  att rektorn ska göra detta. Har rätt.

 242. Men våra undersökningar visar
  att man inte har befogenhet till det.

 243. Det handlar om att rekrytera
  personal, kompetensutveckling...

 244. Men man har det man har.

 245. "Jag kan inte göra mig av med lokaler
  för att anställa fler experter."

 246. "Jag sitter fast."

 247. En nyckel i den här frågan är
  att rektor har möjligheter-

 248. -både vågar, men har möjligheter
  att organisera för ett lärande.

 249. Och lärarna vet hur detta
  bör gå till, för de vet vad de kan.

 250. Då kom några akronymer upp
  i mitt huvud när du ställde frågan.

 251. En del vet vad KASAM, MAKIS och ÖGIS
  är, men jag ska säga nåt om det.

 252. För att ta hjälp av andra forskare
  också... KASAM... Antonovsky...

 253. Det här med att väldigt många
  har ett behov av att se helheter.

 254. Att inte ha delar enbart. Det måste
  bli en helhet. Se ett sammanhang.

 255. Då blir det meningsfullt
  och förhoppningsvis begripligt.

 256. Jag tror att detta måste vara synligt
  för personalen i organisationen.

 257. Man ser från förskola till gymnasiet.
  Det bör finnas en helhet.

 258. Vi har ju styckat upp detta.
  Man efterfrågar när vi frågar om det.

 259. Man saknar den röda tråden.
  Saknar helheten.

 260. Man ser den inte.

 261. Om vi tar det Caroline och Lars
  har sagt tappar man mycket på vägen-

 262. -om inte lärarledarskapet och
  skolledarskapet tar ansvar för det.

 263. Det andra är MAKIS. Jag blev lärare
  för 40 år sen, och det håller än.

 264. Motivationens absoluta betydelse.
  Det kan vi inte blunda för.

 265. Utmaningen i dag
  är att motivera vuxna som barn.

 266. Då kommer vi tillbaka till det.
  Man motiverar inte om det inte är...

 267. Vi pratar om att leva i världen
  och i det samhälle jag finns.

 268. Då är våra 290 kommuner
  otroligt olika.

 269. Vi lever i väldigt olika kontexter.
  På plats måste det skapas motivation-

 270. -och aktiviteter som både är
  individuella och i samarbete.

 271. K:et i MAKIS är konkretion,
  och det har Lars pratat om.

 272. Den sista jag vill skicka med
  är ÖGIS. Det har stört mig i 40 år.

 273. Nu har jag skollagen med mig-

 274. -som säger att man ska vara
  legitimerad. Karriärtjänster...

 275. Man kan inte ha en enda vikarie.
  Man måste vara påläst.

 276. Det gör det också möjligt för
  rektorer att organisera verksamheten.

 277. De kommande 10-20 åren kommer vi inte
  att ha full behörighet.

 278. Men då kan vi utbilda de vi har.

 279. Som lär känna barn, föräldrar
  och närsamhället över tid.

 280. Och ska vi jobba på vetenskaplig
  grund och med beprövad erfarenhet-

 281. -så tar vi in kunskap
  men tillsammans med medarbetarna.

 282. Det vill säga barn och ungdomar.
  Man gör det inte utan medarbetarna.

 283. Därför måste det organiseras in
  i verksamheten under läsåret.

 284. Det här med att organisera för
  lärande och ge rektorerna mandatet-

 285. -inte bara lagligt mandat utan
  pengar, personal, omfördelningar...

 286. Majoriteten av ledarna svarar...
  Och vi har gjort undersökningar.

 287. Majoriteten säger:
  "Jag har inte den möjligheten."

 288. Ulf tittar på klockan.
  Jag blir nervös. En sak till.

 289. I våra undersökningar
  ser vi nåt som oroar oss.

 290. "Vi" är Olof Johansson och jag.

 291. Det är nånting
  vi pratar om som "good enough".

 292. Jag tycker att det är allvarligt
  och att vi borde diskutera det mer.

 293. Har du blivit godkänd är det "fine".

 294. Jag säger att bildning handlar om
  att öppna det här taket.

 295. Det handlar om motivation igen.
  Det finns en nöjdhet-

 296. -som ser lite olika ut runtom
  i landet, beroende på var man är.

 297. "Du klarar dig. Det är 'good enough'.
  Du är godkänd, lilla vän."

 298. Slut.

 299. Tack. - Varsågod, Ulf P. Lundgren.

 300. Det var inte därför
  jag tittade på klockan.

 301. Det är svårt att komma sist, för alla
  har sagt det jag tänkte säga.

 302. Med tanke på min ålder tänkte jag ge
  ett historiskt perspektiv på det.

 303. Om man går tillbaka 2 000 år i tiden-

 304. -och tittar på de filosofer-

 305. -som har funderat kring om
  vad lärande, utbildning och minne är-

 306. -kan man säga att det finns några
  faktorer som återkommer hela tiden.

 307. Jag tar en från varje århundrade...
  Det blir det inte heller.

 308. Jag börjar från början.
  Det finns en romersk filosof-

 309. -som heter Marcus Fabius
  Quintilianus. Född 35.

 310. Han skriver på 60-talet e.Kr så här:

 311. "Det finns ett ting
  vi måste skydda oss emot."

 312. "Den som inte älskar studier
  kommer att hata allt lärande."

 313. Han tar upp intresse. Och det
  återkommer hos tänkare efter tänkare.

 314. Hos Rousseau på 1700-talet.

 315. Johann Friedrich Herbart,
  som var en av de stora pedagogerna.

 316. Som på slutet av 1700-talet,
  1800-talet-

 317. -formerade en teori om skola
  och samhälle som var helt fantastisk.

 318. John Dewey, som levde från slutet
  av 1800-talet till 1950-talet.

 319. De gemensamt
  har det här med intresse.

 320. Ordet "intresse" är intressant.

 321. Herbart påpekar att "intresse"
  kommer från latinets "interesse".

 322. Att vara mellan någonting.

 323. Att väcka barnets intresse är
  att utgå från barnets intresse.

 324. John Dewey säger
  att det stora problemet är-

 325. -att barn växer upp
  i en osorterad värld.

 326. Och så i skolan
  ska de sortera in denna värld i fack.

 327. Att göra det måste bygga på
  att väcka elevens naturliga intresse-

 328. -och nyfikenhet inför det osorterade
  för att kunna sortera.

 329. Att få begrepp
  och kunna benämna världen.

 330. Det är ett av de stora problemen
  att bygga upp det så.

 331. Det är oerhört viktigt.
  Jag kommer tillbaka till det senare.

 332. Det andra är att man också
  måste ha uppmärksamhet på barnen.

 333. Man måste stimulera dem.
  Det här med formativ utvärdering-

 334. -är en väldigt intressant sak.

 335. Att sammanfatta och pröva att man
  har förstått är betydelsefullt.

 336. För många år sen
  uppvaktade jag en småskolelärare-

 337. -som gick i pension. Gav blommor
  och höll tal och sånt där.

 338. Då frågade hennes kollegor
  hur många dyslexibarn hon hade haft.

 339. Det var kollegorna
  som tog emot hennes barn.

 340. Hon sa att hon aldrig
  hade lämnat ett barn med dyslexi.

 341. Det är statistiskt omöjligt.

 342. Då kom frågan hur hon bar sig åt.

 343. Vi gjorde en studie
  där vi tog ut lärare som var duktiga-

 344. -och tittade på vad de gjorde
  som andra inte gjorde.

 345. De utvärderade hela tiden
  både sin egen och barnens lärande.

 346. Och det slog igenom. Och det gjorde
  hon. Och så var hon tjatig.

 347. Uppmärksamhet är väldigt viktigt.

 348. Tilltron är oerhört viktig.

 349. Jag ska säga nåt som hänger ihop
  med tilltron till lärare.

 350. Man ska ha tilltro till barnet
  och låta dem våga göra misstag.

 351. Det är viktigt.
  Men så är det också med lärare.

 352. De sista 30 åren har vi byggt upp
  en misstro till lärare.

 353. För att kunna genomföra reformer har
  vi beskrivit svensk skola som dålig.

 354. Och svensk skola går inte
  att tänka bort utan svenska lärare.

 355. Det drabbar lärare.
  Jag har en finsk kollega som säger:

 356. "I Finland visar vi tilltro.
  I Sverige misstror ni lärare."

 357. Vi har byggt upp en situation där
  föräldrar inte respekterar lärarna.

 358. Barnen respekterar inte lärarna,
  och man respekterar då inte barnen.

 359. Det skapar
  en slags respektlöshetens tyranni.

 360. Tilltro är oerhört viktigt.

 361. Och för att gå tillbaka
  till den inledande frågan-

 362. -ska jag säga
  att vi måste bryta den där tanken.

 363. Vi måste se till att det
  professionella ansvaret höjs upp.

 364. Det innebär konsekvenser
  för lärarutbildning.

 365. Och fortbildning av lärare.
  Det är oerhört viktigt.

 366. Vi har fått en politik där politiker
  talar om vad man ska göra.

 367. På vilken sida om katedern
  man ska stå. Eller möbeln.

 368. Det är förödande, för man säger:
  "Jag vet mer än de som är utbildade."

 369. Och det drabbar barnen,
  så tänk på det.

 370. En sista punkt som finns hos alla
  de här är en stimulerande miljö.

 371. Den kan uttryckas på olika sätt.
  Hos Rousseau är det naturen.

 372. En stimulerande miljö
  är väldigt viktig.

 373. Och det märks på skolor.

 374. Jag har åkt runt i alla kommuner
  i Sverige och besökt skolor.

 375. Och jag tittar på om skolan är
  en bra fungerande.

 376. Vet ni vad man gör? I mitt fall
  går jag in på pojktoaletten.

 377. Är den ren och snygg
  är skolan väldigt välskött.

 378. Jag var på en toalett där man hade
  kunnat göra "open heart surgery".

 379. Det var en bilmekaniker
  som utbildades. Som tvättade sig där.

 380. Det var så rent.
  Och de eleverna var oerhört duktiga.

 381. Och lärarna var duktiga. Man ska inte
  dra slutsatser av sånt här-

 382. -men det finns en poäng i det här
  som man kan tänka på.

 383. Nu ska jag avsluta.

 384. Vad är konsekvensen av det vi har
  sagt från en politisk utgångspunkt?

 385. Hur skapar man ramar för det här?

 386. Det är viktigt att vi ger mer tid.
  Att klasser är mindre.

 387. Att ramarna är större.

 388. Och vi måste lära oss att prioritera
  vilken kunskap man ska ta upp.

 389. Det är det svåraste beslutet. Det är
  det politikerna ska syssla med.

 390. Frågan vad som är viktig kunskap.

 391. Vi lever i ett samhälle
  där kunskap behövs mer och mer.

 392. Dewey pratar om
  det osynliga samhället.

 393. Det gör han i en föreläsning 1896.

 394. Han menade att barn växer upp i ett
  samhälle som är mer och mer abstrakt.

 395. Förr förstod barn hur ljus kom till,
  för de var med och stöpte ljus.

 396. Nu trycker man på en knapp.

 397. Och ska vi förklara för barnen
  hela den tekniska värld vi lever i-

 398. -räcker inte skolan till.

 399. Som värmlänning tänker man då:
  "Hur hittar man på bra ljug"-

 400. -"så att man förstår
  poängen med systemet?"

 401. Det borde man ägna
  mer forskning till.

 402. "Hur konstruerar man modeller så att
  man inte fastnar i återvändsgränder"-

 403. -"utan förstår ett problem
  och kan utveckla sin förståelse?"

 404. Kommer man in i fel tänkande
  är det svårt att backa ur.

 405. Vi gjorde
  en studie i fysikundervisning-

 406. -om vad som händer när läraren inte
  kan svara på komplicerade frågor.

 407. De gjorde dåliga ljug.
  Och det lurade in dem.

 408. En elev frågade: "Hur kommer det sig
  att månen inte far i väg?"

 409. Läraren visste inte.
  Eleven sa: "Det är väl magnetism?"

 410. "Ja, det är det."

 411. Han skapade en modell som var
  felaktig utifrån fortsatt lärande.

 412. Det är väldigt viktigt.

 413. Och en stimulerande miljö. Vi får
  kosta på att skolor är stimulerande.

 414. Att det finns konst
  och utrymme för olika verksamheter.

 415. Annars är det så-

 416. -att den som inte älskar sina studier
  hatar allt lärande.

 417. -Tack.
  -En sak till.

 418. Problemet med testning är att om man
  går in med stora nationella-

 419. -är risken att man skapar,
  i stället för det här "ljuget"-

 420. -modeller om vad kunskap är
  som är ganska så farliga.

 421. Mina barn lekte med lego.
  Nu ska jag ta en metafor.

 422. Mina barn lekte med lego,
  och då byggde man efter fantasin.

 423. Nu kan man knappt köpa sånt lego,
  utan apparater med bruksanvisning.

 424. Det är det vi gör med kunskap nu.

 425. Samtidigt som vi behöver väldigt
  mycket mer av det här fantasifulla.

 426. Tack så mycket.

 427. Jag hoppas att ni i publiken-

 428. -sitter och funderar på
  att ställa frågor till panelen.

 429. Elisabeth ville säga nånting först.

 430. Väldigt kort, men om vi är kvar
  en stund på metaperspektivet.

 431. Så att det inte blir
  en "who to blame?"-rörelse.

 432. Vi har inte enbart frågat
  rektorer och förskolechefer-

 433. -utan också politiker,
  skolchefer och förvaltningschefer.

 434. Alla dessa välutbildade människor-

 435. -som vill göra skillnad...
  Nu pratar jag om alla.

 436. ...som vill göra skillnad
  har svårt att hitta ett underlag-

 437. -som gör
  att de kan fatta "rätt" beslut.

 438. Jag vill skicka med det.

 439. Det verkar som
  att förvaltningschefer och rektorer-

 440. -inte ser att kommunikationen
  dem emellan fungerar.

 441. Då är det svårt att veta...
  Och de skriver:

 442. "Jag ska tala om vart vi ska och inte
  hur. Men hur ska jag veta det?"

 443. Vi ska ta det lite varligt med...

 444. Det finns en kvarts miljon,
  många hundra tusen med politikerna-

 445. -som söker efter vägar att skapa
  det här förtroendefulla klimatet.

 446. Vi visar också att där detta finns-

 447. -förtroende och tillit,
  där funkar det.

 448. Vi ska hjälpa de som inte har det.

 449. Jag vill slå ett slag för
  fritidspolitiker som går in i detta-

 450. -som är väldigt frustrerade
  men har en ambition.

 451. Vi behöver nog titta på
  alla delarna i det här ramverket.

 452. Du ville ställa en fråga.

 453. Martin Persson,
  utbildningschef i Vällinge kommun.

 454. Ulf P. Lundgren,
  du säger att det har varit förödande-

 455. -att vi har
  bristande tilltron till lärare.

 456. Det har pågått i 30 år, och vi måste
  skapa den tilltron återigen.

 457. Jag funderar på den frågan.
  Jag tycker att den stämmer.

 458. Vad beror det där på egentligen?
  Att det skedde just i Sverige.

 459. Har det nånting att göra
  med det här medborgaruppdraget?

 460. Att skolan har nån sorts idé om
  att skapa en ny människa.

 461. Och när den nya människan inte kom
  skyllde man på lärarna.

 462. Finns det nån...
  Finns det nånting där?

 463. Eller kan du berätta
  varför detta har hänt i Sverige?

 464. Det var en bra fråga, och riktigt bra
  frågor kan man inte svara på.

 465. Jag kan tänka mig flera olika svar
  på det som går ihop med varandra.

 466. Ett svar som jag tror
  har ett visst stöd i forskning-

 467. -framför allt litologisk forskning,
  är att på 70- och 80-talet-

 468. -hade Sverige ett skolsystem
  som var internationellt väldigt känt.

 469. Det berodde på
  att vi höll ihop grundskolan-

 470. -och byggde gymnasieskolan
  på det sättet.

 471. Och det hölls som en modell
  för en modern skola.

 472. På 70- och 80-talet hade vi
  och andra länder byggt ut välfärden-

 473. -på ett sånt sätt
  att vi kom in i ett styrproblem.

 474. Det var nästan svårt att politiskt
  styra hela denna verksamhet.

 475. Och det gäller internationellt.

 476. Och då började det komma
  två förklaringar på vad man kan göra.

 477. Den ena, i de länder
  som hade centrala välfärdssystem-

 478. -var att decentralisera.

 479. Och den andra var
  att skapa marknader.

 480. Och i Sverige valde vi
  både decentralisering och marknader.

 481. För att genomföra dem var det viktigt
  att framställa styrproblemen-

 482. -som var maktens problem,
  som samhälleliga problem.

 483. Då framställdes både svenska skolor
  och andra som sämre än de var.

 484. Det kan vara så,
  men enligt nationella mätningar...

 485. Vi har haft det långt innan Pisa.
  Den första gjordes 1964.

 486. Enligt dem hade Sverige, jämfört med
  andra länder, ett högt resultat.

 487. Ungefär 60 procent låg i topp.

 488. Två studier låg i botten,
  och tre låg genomsnittligt.

 489. Annars låg de över.

 490. Däremot framställdes i media
  Sverige som dåligt.

 491. Det var ett sätt att driva fram
  en lösning. Man måste ha ett problem.

 492. Och skolan är ett bra område
  att förklara som ett problem-

 493. -eftersom det är så stort. Man hittar
  alltid nån förälder som är missnöjd.

 494. Och man hittar alltid nån kommun
  som det går dåligt för.

 495. Så mitt svar är att vi var mer
  framgångsrika att göra så i Sverige.

 496. Alla tror att svensk skola var
  fruktansvärt dålig resultatmässigt-

 497. -men det har den inte varit.

 498. Det som hände med Pisa är att
  med Pisa kan man jämföra över tid.

 499. Med de andra jämförde man sig med
  andra länder vid en viss tidpunkt.

 500. Då kan ju länderna byta plats.
  Det var inget stabilt mått.

 501. Tack.

 502. Elisabeth Hultqvist,
  från Stockholms universitet.

 503. Det fanns ju på slutet av
  80- och 90-talet starka krafter-

 504. -mot integrationspolitiken
  och den mer sammanhållande...

 505. Både i grundskolan
  och gymnasieskolan.

 506. Och språkrör för den starka kraften-

 507. -var Dagens Nyheter.
  Hans Bergström till exempel.

 508. Och det har visats att behovet
  av valfrihet tillgodosågs-

 509. -av vissa tongivande starka grupper.

 510. När jämnlikhetssträvan nådde
  en punkt-

 511. -när vi fick bort
  allmän och särskild kurs och tillval-

 512. -nådde vi en topp. "Vi vill inte vara
  med om dessa heterogena klasser."

 513. Nu vill vi ändå få ett utrymme
  för en annan typ av...

 514. Ja, det vi ser i dag.
  En mer segregerad skola.

 515. Okej.

 516. Hur stora de var,
  det är svårt att säga.

 517. -Elisabeth, du ville säga nåt.
  -Kort om det här med Finland.

 518. En aspekt som vi jämför
  är förtroendet för huvudmannen.

 519. Det är helt annorlunda i Finland.

 520. Det är ingen minister i Finland som
  uttalar misstro mot alla huvudmän.

 521. De har hittat en inspektion.
  Om man ser det här negativa-

 522. -så skriver och belyser alla
  som har svarat på de här frågorna-

 523. -att inspektionen
  tittar bara på avvikelser.

 524. Många är glada för att nån tittar,
  men det är bara avvikelser.

 525. På det sätter fortsätter vi att göda
  avvikelser, som har ett minustecken.

 526. Det har jag också diskuterat.

 527. Den inspektionen går förbi
  huvudmannen, så man är inte med där-

 528. -förrän det kommer krav från rektor
  att man måste åtgärda det.

 529. Så skapar man en misstro i kedjan
  från departement via våra huvudmän.

 530. Det är jättetydligt.
  Ni kan titta på diagrammen.

 531. Vi har byggt in ett förtroende
  sen 25-30 år-

 532. -men vi göder
  med att ta upp det negativa.

 533. Förtroendet är en viktig aspekt
  i den här debatten.

 534. Jag tänkte gå tillbaka
  till klassrummet också.

 535. Diskussionen om
  hur lärprocessen går till.

 536. Caroline, du har sagt att svenska
  elever kan knäcka läskoden.

 537. Där ligger de bra till.

 538. Men när det gäller
  att läsa texter av olika art-

 539. -står det mycket sämre till.
  Vad beror det här på?

 540. Vi har deltagit i två internationella
  studier de senaste 10 åren-

 541. -och en har haft sina föregångare
  i lite annat format-

 542. -där de senaste snart 15 åren
  nedgången har varit synlig-

 543. -såväl bland årskurs fyra
  som bland 15-åringar.

 544. Det är studierna Pirls och Pisa.

 545. Och vad det beror på har vi
  väldigt svårt att sätta fingret på.

 546. Men eleverna är duktiga på att knäcka
  koden för att vi satsar på det-

 547. -redan i förskolemiljön.

 548. Med att leka och laborera
  och språkleka, som man säger-

 549. -med den fonologiska medvetenheten.

 550. Det har varit utbrett de senaste...
  Det är snart 20-25 år.

 551. Medan att tala om texter
  inte har varit lika etablerat.

 552. Och inte alls i förskolan.

 553. Vi har fått slagits för att få in det
  i förskolans utbildning.

 554. Det vi ser nu är
  att högläsning i hemmet-

 555. -och läsning med små barn...

 556. Att bygga upp denna vana och intresse
  för läsandet av skrivna texter-

 557. -utkonkurreras
  av andra typer av aktiviteter.

 558. Datoranvändningen
  tar mycket mer plats bland barnen.

 559. De starka eleverna
  är lagomanvändare av datorn.

 560. Medan de mindre starka läsarna-

 561. -är antingen överanvändare
  eller använder datorn inte alls.

 562. Så det är inte nån enkel...
  Det är en U-kurveformation.

 563. Det är konkurrensutsatt med att vi
  möter andra texter, barn som vuxna.

 564. Bilden tar över,
  och att läsa skriven text-

 565. -och därmed bygga bilderna
  och nätverken ges mindre utrymme-

 566. -grundat på skriven text.

 567. Vi bygger scheman
  på andra modaliteter, som bilder.

 568. Det är en faktor.

 569. Sen har vi haft forskningsprojekt
  kring vilken läsning man mäter.

 570. Ska vi mäta läsning i 40-50 länder
  som deltar i de här undersökningarna-

 571. -blir det
  en ganska smal typ av läsart.

 572. Men den indikerar ju ändå nånting om
  att kunna läsa andra typer av texter.

 573. När vi bedömer elevernas svar
  kan vi se:

 574. "Det är ett rimligt svar, men eleven
  har fokuserat fel i frågan."

 575. "Eller svarat för generellt.
  Eller tar in egna erfarenheter."

 576. Det får man inte göra, för då kan vi
  inte bedöma det i 40-50 länder.

 577. Då ser de egna erfarenheterna så
  olika ut, så vi kan inte ta till det.

 578. Det finns en mängd ramar kring
  att vi mäter en smal typ av läsart.

 579. Men den indikerar nånting.

 580. Och som Ulf säger
  kan vi se en trend över lång tid.

 581. Det här visar man
  i andra studier också.

 582. Lars Nyberg, en av de stora frågorna-

 583. -inom ramen för skoldebatten
  inför valet-

 584. -är det här med klasstorlekar.

 585. Lär man sig sämre i stora grupper?

 586. Kan man få 30 olika individer...

 587. ...ge dem de bästa verktygen
  för lärande i en så stor grupp?

 588. Det beror på vad man pratar om
  för typ av undervisningsform.

 589. Men studentdelaktigheten är central
  för ett effektivt lärande.

 590. Och det är en risk med stora grupper
  att man tappar studentdelaktighet.

 591. Sen om man har mer praktiska och
  laborativa former av undervisning-

 592. -då säger det sig självt
  att stora grupper inte är bra-

 593. -för den feedback man kan få
  under ett undervisningspass.

 594. Den blir ganska begränsad.

 595. Med vissa undervisningsformer spelar
  det ingen roll hur många man är-

 596. -men det är undantaget.

 597. Mycket av grundskoleundervisning-

 598. -för att främja delaktighet och goda
  miljöer, som vi hörde om tidigare-

 599. -då är nog hellre de mindre grupperna
  det som främjar ett gott lärande.

 600. Som ger lärarna möjlighet
  att interagera med eleverna-

 601. -och ge feedback. Belöning.

 602. Stöttning.

 603. Det finns gränser, även om det inte
  går att sätta ett exakt nummer.

 604. "Man får inte vara större än si
  och så." Det beror på ämnet också.

 605. Men Ulf poäng om goda miljöer
  rimmar väl-

 606. -med undersökningarna som kom
  med studentdelaktighet.

 607. -Caroline.
  -De goda miljöerna är viktiga...

 608. ...men det senaste budet vi har fått
  i den senaste läroplanen från 2011-

 609. -gör att miljöerna blir
  väldigt stressade.

 610. Vad jag förstår av dem omkring mig
  är både barn och lärare stressade-

 611. -av de så kallade kunskapskraven
  som är satta.

 612. Lärare ska bedöma efter dem.
  Föräldrar ska förstå dem.

 613. Elever ska helst också förstå
  för att förstå vart de ska gå.

 614. De här kunskapskraven som finns
  utskrivna för tre betygssteg-

 615. -är för mig väldigt svårtolkade.

 616. Jag har haft i uppgift av Skolverket
  att tolka ut för årskurs sex-

 617. -och det är bara
  att vi måste skapa en tolkning.

 618. Vad är skillnaden
  mellan en enkel sammanfattning-

 619. -en sammanfattning
  och en mer komplex sammanfattning?

 620. Det måste vi sitta och skapa.

 621. Jag har hört att i nationella
  provgruppen i naturvetenskap-

 622. -ska motsvarande för argumentation-

 623. -en enkel argumentation, en argumen-
  tation, en komplex argumentation...

 624. De har kvantifierat och sagt
  att en enkel är två argument.

 625. En argumentation är tre argument.

 626. En mer komplex är fyra argument.

 627. I bedömningsguiden.

 628. Det skulle jag se är den senaste
  stressfaktorn vi har skapat-

 629. -hos såväl lärare, föräldrar
  som elever.

 630. Detta som vi egentligen inte vet
  vem som har kommit på.

 631. Och vem eller vad som är källan-

 632. -till de här så kallade
  kvalitetsorden.

 633. Och återigen får vi en grupp
  studenter som gick ut nu i våras-

 634. -med den här typen av grund.

 635. Precis som för drygt 20 år
  en grupp gick ut med G, VG och MVG.

 636. Som vi inte heller
  visste grunden för.

 637. De måste ta högskoleprovet
  helt enkelt för att vara säkra på-

 638. -att deras kunskaper värderas
  likvärdigt med andras kunskaper.

 639. Det är den enda praktiska lösningen
  man kan ge just nu till föräldrar.

 640. Det är ett jättebekymmer
  när vi släpper ut reformer-

 641. -utan att ha dem grundade
  i lärarkollegiet-

 642. -och att lärarna har fått skapa
  ett sätt att tala om det.

 643. När jag gick ut skolan
  en gång i tiden fick vi BA och AB.

 644. Vi visste inte vad som stod, men det
  fanns nån typ av överenskommelse.

 645. Hur många år tillbaka i tiden
  hade vi den betygsskalan, Ulf?

 646. Det här är ett jättebekymmer
  när politiker tar över-

 647. -och tar ifrån lärarna deras
  profession, som Ulf och Elisabeth sa.

 648. Och där måste vi alla engagera oss
  just nu.

 649. För det här är
  förlorade generationer.

 650. Vi har högskoleprovet, men...
  En räddningsplanka.

 651. Vi kan ha tid för...

 652. Vi kan ha tid för
  en publikfråga till.

 653. -Varsågod.
  -...heter jag.

 654. Jag är projektledare.

 655. Vi jobbar för att förbättra skriv-
  kunskaper i skolan med hjälp av IT.

 656. Och då tänkte jag fråga
  om IT i skolan.

 657. Vår uppfattning är att många kommuner
  har investerat i datorer-

 658. -men det finns inte alltid
  en pedagogisk tanke bakom.

 659. Om man tittar framåt i tiden...

 660. Hur skulle ni vilja se
  att det används i undervisning?

 661. Jag kan börja med de tidiga åren.
  Jag har haft ett projekt-

 662. -där jag har följt två klasser
  som fick en dator i förskoleklassen-

 663. -och sen har haft det
  för att lära sig läsa och skriva.

 664. De har använt metoden "Att skriva sin
  läsning" men i lite modifierad form.

 665. Men det jag ser där
  är en stor fördel-

 666. -för skrivandet blir väldigt fritt
  för dem. De vågar skriva.

 667. Vi har barn som skriver en massa
  bokstäver, men de har en berättelse.

 668. De tror på sig själva och dras in
  i det här att bli en skrivare.

 669. Och successivt
  börjar de använda talsyntesen.

 670. Och det är lösningen
  i att knäcka koden.

 671. Att använda talsyntes
  och direkt få återkoppling.

 672. Att inte behöva sitta och vänta
  på fröken eller magistern.

 673. Det har varit en väldig styrka.

 674. Däremot har lärarna inte fått
  utbildning i hur man bygger texter.

 675. Lågstadielärare har utomordentlig
  utbildning i hur man knäcker koden-

 676. -och därför har vi lyckats väl.
  Men att bygga texter...

 677. Så vi följer de här barnen
  och ska studera deras textskapande-

 678. -för att se hur man kan stötta lärare
  för att tala om elevers textbygge.

 679. Åsa Wengelin har en forskargrupp
  i Lund och Göteborg-

 680. -som har studerat skrivande,
  manuellt och med dator.

 681. Och slutresultaten är likadana,
  men processerna ser olika ut.

 682. Man är mer kreativ i datorskrivande-

 683. -medan i det manuella skrivandet
  stannar du upp mycket mer.

 684. Särskilt vid syntaktiska gränser.
  Fras- eller satsgränser.

 685. Stannar du upp och funderar. Du går
  inte tillbaka och ändrar så mycket.

 686. Medan i datorskrivandet
  har du en helt annan typ av process.

 687. Men slutprodukten
  är ganska likartad ändå.

 688. Men det här är etablerade skribenter.
  De har haft studenter i studierna.

 689. Tack. Vi har fem minuter kvar.

 690. Ulf, du ville säga nånting.
  Det får bli kort.

 691. Med IT är problemet att man lätt
  låter, som i andra sammanhang-

 692. -tekniken vara det som utgår i
  stället för vad man ska ha den till.

 693. Det finns en oändlig kapacitet
  till IT-utveckling i skolan.

 694. Framför allt att vi har tillgång
  till enorma bibliotek på internet.

 695. Om du går in på UR:s hemsida
  slash didaktikens verktyg-

 696. -så finns det bra exempel på hur man
  konstruerar elektroniska läromedel.

 697. Den är bra exempel på
  vad som kan hända.

 698. Tack. - Lars.

 699. Om vi tar testbaserad inlärning
  som ett exempel-

 700. -tror jag att IT skulle kunna vara
  ett sätt att individanpassa-

 701. -hur utmanande testerna är.

 702. Man verkar få bäst lärandeeffekt
  om man har krävande test.

 703. Inte för svåra,
  men inte heller för enkla.

 704. Där skulle ju IT kunna utformas-

 705. -så att man på ett dynamiskt sätt
  känner av en individs kunskapsnivå-

 706. -och kan anpassa utmaningen.

 707. Inte för att betygsätta och gradera,
  utan för att stimulera lärande.

 708. Så att man får lagom tuggmotstånd
  och därigenom får en bra inlärning.

 709. Om man använder det på ett klokt sätt
  skulle det kunna berika inlärningen.

 710. Tack. Då ska vi avrunda. Jag vet inte
  om jag vågar sammanfatta debatten-

 711. -men det har handlat väldigt mycket
  om förtroende för pedagogerna-

 712. -och att involvera och aktivera
  eleverna.

 713. Och repetera, som vi ju alltid
  har vetat är kunskapens moder.

 714. Tack för att ni kom. Det har varit
  en intressant och viktig debatt.

 715. Tack så hemskt mycket.

 716. Textning: Evelina Eriksson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - En framgångsrik skola

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad är viktigast för att få en fungerande undervisning i klassrummen? Hur kan man skapa en skola som bygger på vetenskaplig bakgrund och beprövad erfarenhet? En forskarpanel diskuterar frågorna med stöd i egen och andras forskning. Medverkande: Ulf P Lundgren, professor emeritus i pedagogik, Uppsala universitet, Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap, Uppsala universitet, Elisabet Nihlfors, forskare i utbildningsvetenskap, Uppsala universitet och gästprofessor i statsvetenskap vid Umeå universitet, Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap, Umeå universitet. Moderator: Maria Ripenberg. Inspelat i Almedalen, Visby, den 30 juni 2014. Arrangör: Uppsala universitet tillsammans med Upsala Nya Tidning.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Skolan, Undervisning, Undervisningsväsen, Utbildning
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Musikalen som entreprenöriell katalysator

Balli Lelinge, universitetsadjunkt, har tittat på vad som händer när man flyttar lärandet utanför klassrummet och han har valt musikalen som verktyg. Genom att skapa en musikal från ingenting på fem dagar blir processen starkt deltagarorienterad och medskapande när elever och lärare samverkar. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.