Titta

UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Om UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Föreläsningar från Skolans ledarkonvent 2014. Vilka krav ställs på skolledare? Vilka förutsättningar och verktyg behöver medarbetarna för att bedriva ett bra arbete? Inspelat den 26-27 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Till första programmet

UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld : Sverige som stärkt kunskapsnationDela
 1. SNS utbildningskommission.

 2. Jag tänkte bara
  säga några ord först om SNS.

 3. Och jag är här i min roll
  som tidigare forskningsledare-

 4. -och inte som representant
  för finansdepartementet.

 5. Vad är SNS för obskyr organisation
  som håller på med skolforskning?

 6. Jag tänkte säga två ord
  om vad det är för organisation.

 7. Den bildades 1948,
  är politiskt obunden-

 8. -och har som huvudsyfte att ta fram
  underlag för beslutsfattare.

 9. Hjälpa till med underlag för att
  besluten ska bli så bra som möjligt.

 10. SNS är en arena för att olika aktörer
  ska kunna mötas-

 11. -och diskutera fram lösningar
  på viktiga samhällsproblem.

 12. Vi har drygt 250 medlemmar
  från näringsliv-

 13. -myndigheter och
  intresseorganisationer.

 14. Ett brett spektrum av samhällsaktörer
  som är medlemmar i SNS.

 15. Verksamheten går ut på
  att dels har vi en programverksamhet-

 16. -där vi flera gånger i veckan
  i vår hörsal på SNS-

 17. -anordnar seminarier och konferenser
  kring angelägna samhällsteman.

 18. Det kan vara en aktuell händelse
  eller rapport-

 19. -där vi bjuder in experter
  och politiker-

 20. -att diskutera slutsatserna från
  rapporten eller händelsen.

 21. Vi tar även fram forskningsrapporter.

 22. Den forskningen går ut på
  att forskare skriver-

 23. -till huvudsak redan genomförd forsk-
  ning, men med inslag av ny forskning.

 24. De skriver sin forskning populär-
  vetenskapligt så att det kan nå ut-

 25. -till fler beslutsfattare
  och bli mer förstådd-

 26. -av allmänhet och beslutsfattare.
  Vi ser oss som en brygga-

 27. -från forskarsamhället till dem som
  ska göra nånting bra av rönen.

 28. Detta om SNS. Studieförbundet
  Näringsliv och Samhälle.

 29. Vi tror att alla vet vad SNS är,
  men det tål att upprepas.

 30. Utbildningskommissionen är
  ett treårigt forskningsprogram.

 31. Bakgrunden kan vara intressant.
  Vi är en medlemsbaserad organisation-

 32. -så vi lyssnar av vad våra medlemmar
  tycker är relevanta samhällsfrågor.

 33. Det här forskningsprogrammet
  startade med att SNS-

 34. -vid 2011 nytillträdda VD
  åkte runt och lyssnade in-

 35. -vilka frågor som medlemmarna tyckte
  vore mest intressanta för SNS-

 36. -att gå vidare med.

 37. Skolfrågan var nånting
  som många medlemmar-

 38. -allt ifrån LO, Svenskt näringsliv,
  företag och intresseorganisationer-

 39. -tyckte var en brännhet fråga.
  Pisa-debatten och så.

 40. Det här är nånting som vi borde
  ta tag i för att ge bättre underlag-

 41. -för framtida reformer. Det har varit
  syftet. Att bidra från vårt håll-

 42. -till ett bättre underlag.
  Vi har också haft en ambition-

 43. -att samla olika discipliner
  som håller på med skolforskning.

 44. Vi lyckades ha nio discipliner rep-
  resenterade i forskningsrapporterna.

 45. Flera av våra rapporter var
  tvärvetenskapliga så till vida-

 46. -att flera discipliner samlades
  inom en rapport-

 47. -för att belysa en frågeställning
  från olika horisonter.

 48. De personer som har funnits knutna
  till utbildningskommissionen...

 49. Det finns ännu fler discipliner
  representerade.

 50. De här nio disciplinerna
  är just forskarna.

 51. Fokus har varit grund- och
  gymnasieskola och högre utbildning.

 52. Det finns hur mycket frågor som helst
  att diskutera.

 53. Vi har bara kunnat genomföra en
  delmängd av de intressanta problem-

 54. -som man skulle kunna titta på.

 55. Jag kan också säga att vi hade...
  ordentliga diskussioner-

 56. -innan vi valde vilka områden
  vi skulle fördjupa oss i.

 57. Så de fem forskningsrapporterna
  är resultatet av-

 58. -en nästan ettårig diskussion inom
  de grupper som följt kommissionen-

 59. -som har emanerat i valen av
  vilka områden vi skulle ta upp.

 60. Till de grupper som har hjälpt till
  i arbetet-

 61. -men på inget sätt ska hållas
  ansvariga för det som kommit ut.

 62. Utan mer som bollplank
  och expertorgan.

 63. Vi har dels haft en expertgrupp
  som ni ser på bilden-

 64. -med aktörer från akademi,
  men även offentlig förvaltning.

 65. Expertgruppen har varit
  ett vetenskapligt bollplank-

 66. -och idéförslag till vad
  utbildningskommissionen ska göra-

 67. -och vilka områden som rapporterna
  bör behandla.

 68. Vi har även haft en referensgrupp,
  som är standard i SNS-sammanhang.

 69. Framför allt bestående
  av medlemmar i SNS-

 70. -eller såna som är intresserade av
  att bli medlemmar i SNS.

 71. En bred samling aktörer
  från olika delar av samhällslivet.

 72. Den leddes av
  ordförande Peter Gudmundson.

 73. Den här gruppen har diskuterat idéer
  innan vi påbörjat arbetet-

 74. -men även under arbetets gång
  gett feedback till forskarna-

 75. -och andra typer av inspel
  för kommissionens arbete.

 76. Vi har även haft
  en särskild referensgrupp-

 77. -som har följt en av våra rapporter.

 78. En policyrapport där forskare ska ge
  konkreta förslag-

 79. -på ett antal områden
  inom utbildningssystemet.

 80. Det har varit en ambition att
  involvera lärare och rektorer-

 81. -så mycket som möjligt.
  Vi har t.ex. haft en ambition-

 82. -att alltid ha en lärare
  eller rektor vid våra seminarier-

 83. -där vi diskuterat skolfrågor.
  I panelsamtal eller som kommentator.

 84. Men här har vi haft en särskild
  lärar- och rektorsgrupp-

 85. -med lärare som har tyckt att det
  varit intressant att följa arbetet.

 86. Mötena med forskargruppen
  som skriver den här rapporten-

 87. -med lärar- och rektorsgruppen...
  Det har varit intressant-

 88. -att lyssna på samspelet mellan
  forskare och praktiker-

 89. -och hur det har berikat forskarna
  och kanske vice versa.

 90. Det säger jag inte för att ni är den
  publik ni är. Det har varit givande.

 91. Kommissionen har haft
  ett femtontal seminarier.

 92. Seminarieverksamhet kan vara lite
  snabbare än att ta fram en rapport-

 93. -med alla ledtider som det innebär.
  Här har vi kunnat vara dagsaktuella.

 94. En ny Pisa släpps. Dagen efter
  har vi haft samtal om resultaten.

 95. Tillsammans med experter och
  ledande företrädare för skolvärlden.

 96. Vi hade Pasi Sahlberg när hans bok
  "Finnish Lessons" var aktuell.

 97. Jag tror att det var 2011.
  Vi hade Lars Lewin-

 98. -när hans utredning
  om huvudmannaskapet kom.

 99. Vi hade dagarna efter ett seminarium
  där experter tyckte till om detta.

 100. Det som utmärker SNS seminarier-

 101. -som ibland inte är fallet
  på andra ställen-

 102. -är att i diskussionerna kring
  en rapport eller aktuell händelse-

 103. -har vi det breda spektrumet
  av åsikter och bedömningar.

 104. Vi har den här bredden som gör
  att seminarierna-

 105. -blir väldigt spännande.

 106. Vi har haft ungefär tio möten med
  expertgruppen och referensgruppen.

 107. Ett stort antal under just det första
  året för att diskutera formerna-

 108. -och vilka frågor som är angelägna.

 109. Två möten med
  lärar- och rektorsgruppen.

 110. Sen har vi tagit fram fem forsknings-
  rapporter. Tre är redan publicerade.

 111. En lanseras i morgon. Välkomna till
  SNS för att lyssna mer om det.

 112. Men jag tänkte ändå ge er
  några resultat från den rapporten-

 113. -som en liten försmak.

 114. Sen har vi policyrapporten,
  som inte är färdigställd än-

 115. -men den kommer efter årsskiftet.
  Jag berör den lite grann.

 116. Och en kortare rapport också.

 117. Rapporterna blir fokus
  för min presentation.

 118. De här fem rapporterna.

 119. Den första rapporten handlar om
  rektorns roll.

 120. Hur rektorer ser på sin situation.
  Olika aspekter.

 121. Elisabet Nihlfors presenterade
  den här rapporten förra året.

 122. Jag har funderat mycket
  kring det här.

 123. Hur mycket krut ska jag lägga på den?
  Vissa av er kanske har läst den.

 124. Jag vill ändå säga en del om
  den här rapporten-

 125. -eftersom resultaten är intressanta-

 126. -och som klippta och skurna
  för er i publiken.

 127. Ni som kan rapporten
  till punkt och pricka-

 128. -kan titta på Facebook eller nånting,
  så går vi vidare sen.

 129. Vi har nästa rapport
  om högre utbildning.

 130. En svensk-amerikansk forskargrupp
  har tittat på-

 131. -skillnader mellan
  svensk högre utbildning-

 132. -och högre utbildning
  på amerikanska toppuniversitet-

 133. -i konkreta aspekter
  som jag återkommer till.

 134. Den tredje rapporten handlar om
  kunskapsbedömningssystemet-

 135. -som kom till delvis p.g.a.
  OECD-kritik som Sverige fick-

 136. -om att vi har ett kunskaps-
  bedömningssystem på både individnivå-

 137. -och på systemnivå för att kunna säga
  generellt hur kunskaperna utvecklas-

 138. -som brister. Det här är en rapport
  som försöker ge förslag på-

 139. -hur man skulle kunna göra framöver.

 140. Den noggranne åhöraren ser
  den layoutmässiga finessen.

 141. Det här med de här treorna.
  På förra... Ett, två, tre.

 142. Det tyckte vi var lite snyggt.

 143. Nästa rapport handlar om vilka
  avtryck skolan gör för vuxenlivet.

 144. Mycket baserad på undersökningen-

 145. -som kom om den vuxna befolkningens
  kunskaper och färdigheter.

 146. Program for International Assessment
  of Adult Competencies. PIAAC.

 147. Den har kanske inte blivit så
  uppmärksammad som den förtjänar.

 148. Det tar den här rapporten upp.

 149. Sen har vi den femte rapporten.

 150. Gustafsson, Sörlin och Vlachos har
  fördjupat sig i ett antal områden.

 151. Jag kommer bara att nämna
  vilka områden de valt att titta på.

 152. Då kör vi i gång med
  de fem rapporterna.

 153. Den första rapporten är skriven
  av Nihlfors och Johansson-

 154. -som jag tror är bekanta för er.
  Nihlfors är docent i pedagogik-

 155. -och Johansson är professor i
  statsvetenskap i Umeå-

 156. -och även chef för rektorsprogrammet,
  mig veterligen.

 157. Här har vi dem. Rapporten tittar på-

 158. -hur rektor upplever sitt uppdrag.
  Hur upplever man sin situation?

 159. Vilka frihetsgrader
  tycker rektor sig ha?

 160. Vilket stöd har de från huvudmannen?

 161. Vilket förtroende finns
  mellan rektor och huvudman?

 162. För att ta reda på det här använder
  forskarna en enkätundersökning.

 163. Den består av 8 000 enkäter
  till skolledare-

 164. -med en svarsfrekvens på drygt
  50 procent. Det är ganska vanligt.

 165. Det är ungefär så mycket
  man brukar få-

 166. -med såna här enkätundersökningar.
  Till slut fick de ett material-

 167. -på drygt 3 000 rektorer
  och biträdande rektorer.

 168. När jag återger resultaten, är det
  min tolkning av forskarnas resultat-

 169. -som jag förhoppningsvis återger.

 170. Men blir ni arga:
  "Hur kan man föreslå så där?"

 171. Då får ni skriva ett surt mejl
  till författarna.

 172. Det förstår ni säkert.
  Hur är enkätsvaren upplagda?

 173. Jag tänkte ge
  ett urval av resultaten-

 174. -för det är
  en omfattande undersökning.

 175. Svaren ges på en sexgradig skala.
  6 är högt och 1 det lägsta.

 176. Jag tänkte ge exempel från rapporten
  och försöka gå igenom.

 177. Det går inte att ställa frågor
  under presentationen-

 178. -så det lägger en del ansvar på
  en pedagogisk beskrivning-

 179. -så att det inte behövs några frågor.

 180. Det här handlar om
  skolledarnas egna intryck-

 181. -av den överordnade organisationen.

 182. De svarta staplarna
  är de som svarat ganska lågt.

 183. De ljusa svaren är de som svarat
  ganska högt. De instämmer i hög grad.

 184. Om man tittar på "Driva lokal"
  och "Läroplansutveckling"-

 185. -tycker nästan 60 procent
  av rektorerna-

 186. -att det är
  den överordnade organisationen-

 187. -ganska till mycket duktig på.

 188. En tredjedel ungefär tycker att de
  inte är speciellt duktiga på det.

 189. "Analysera kunskapsresultat"
  är nästan likadant.

 190. Knappt 60 procent tycker
  att huvudmannen är duktig på det.

 191. En tredjedel tycker inte det.

 192. Mönstret går igen på nästa kategori:

 193. "Kompetens inom skoljuridiska
  problemställningar".

 194. En tredjedel tycker inte att de är
  bra, knappt 60 procent tycker det.

 195. "Ledarskapsutveckling för skol-
  ledare". Här ser det lite sämre ut.

 196. "God insikt i utbildningspolitik".
  Här är det fler-

 197. -som tycker
  att huvudmannen gör det bra.

 198. "Styrelse har kompetens
  att utveckla verksamheten".

 199. Här ser det sämre ut.

 200. Det är som enda kategori den kategori
  där fler tillhör 1, 2, 3-kategorin-

 201. -som inte håller med om det,
  än som håller med om det.

 202. Jag låter er värdera vad som är
  högt och lågt och bra och dåligt.

 203. Men det här är resultaten.

 204. Om vi går vidare,
  tittar vi på ledamöternas...

 205. Nu är det ledamöternas uppfattning
  om rektorerna.

 206. Kapacitet och kompetens.

 207. "Skoladministrationen har kapacitet
  att driva skolutvecklingen".

 208. Nästan 80 procent håller med om
  att rektorerna klarar av det-

 209. -medan var femte inte tycker det.
  Snarlika resultat på alla kategorier.

 210. "Skoladministrationen har kapacitet
  för kvalitetsökning".

 211. "Skolchef leder rektors
  skolutveckling kompetent".

 212. "Stor variation i rektors
  yrkeskompetens", tycker 80 procent.

 213. "Rektor har kapacitet att leda skol-
  utvecklingen". Liknande resultat.

 214. "Rektorn prioriterar elevernas
  lärande högt". Ännu lite bättre.

 215. "Rektor skapar förutsättningar
  för barn i behov". Ganska högt-

 216. -för den här kategorin.
  "Rektor skapar förutsättningar"-

 217. -"för högt presterande elever".
  Lägre resultat för dem som instämmer.

 218. Ett resultat som återfinns
  i flera frågor i undersökningen.

 219. Man tycker att man är bättre på att
  ge stöd för svagpresterande elever.

 220. Vi kör på med några exempel till.

 221. "Rektors svar på påståenden rörande
  nationella reformer".

 222. Vad rektorer tycker.

 223. Då är det bara de höga siffrorna
  4, 5 och 6 som tagits fram.

 224. Den första kategorin gäller om man
  får tillräcklig kompetensutveckling-

 225. -för att driva igenom
  de nationella reformerna.

 226. Det är bara var tionde
  som instämmer helt.

 227. Som anger siffran sex.
  Det kan man tycka är högt eller lågt.

 228. Men det är relativt låga tal,
  kanske jag skulle säga.

 229. "Nationella reformer
  får önskad effekt".

 230. Var tjugonde svarar
  det högsta alternativet.

 231. Medan ungefär var fjärde svarar
  siffra 4 eller 5.

 232. Att man håller med
  i hög utsträckning.

 233. "Några påståenden
  om ditt arbete som skolledare".

 234. Återigen vänder sig enkäten
  till rektorerna.

 235. "Stora möjligheter att påverka
  nämndens beslut". Här är det-

 236. -de som instämmer ganska mycket.

 237. De som instämmer högst, nummer 6,
  det är väldigt få som anger det.

 238. Det är bara 5 procent.

 239. Det kan gälla olika typer av beslut.

 240. Relativt små tal om man jämför med
  de övriga kategorierna.

 241. "Jag trivs bra i rollen som
  skolledare". Väldigt glädjande-

 242. -att det är drygt 70 procent
  som svarar 5 eller 6.

 243. Det sticker verkligen ut.

 244. "Upplever stöd
  från facklig organisation".

 245. Ganska få anger högsta alternativet,
  lite fler anger alternativ 4 och 5.

 246. Det kan vara intressant
  hur man trivs i rollen.

 247. För det kom en undersökning om
  hur lärarna ser på sin situation.

 248. Min bild av rapporten är att man upp-
  lever en mindre tillfredsställelse-

 249. -med sitt arbete
  än vad rektorerna anger i rapporten.

 250. Nu hoppar vi till skolledarna igen...
  Nej, återigen skolledare.

 251. "Syn på graden av självständighet
  i relation till arbetsuppgifter".

 252. "Beslut om skolans
  inre organisation".

 253. En hög andel anger det högsta,
  alltså nr 6.

 254. Man tycker att man får besluta om-

 255. -saker som rör
  den inre organisationen.

 256. "Fördelning av ekonomiska resurser".

 257. Ungefär en fjärdedel svarar
  5 eller 6.

 258. Lite lägre än den första kategorin.

 259. "Vilken personal som ska arbeta
  vid ens egen skola".

 260. Ungefär en fjärdedel var
  som svarar de högsta alternativen.

 261. Man kan också se det...

 262. Om man lägger ihop alla,
  blir det ungefär...70 procent.

 263. 30 procent anger att man inte får
  bestämma så mycket om personalen.

 264. "Inriktning på det pedagogiska
  arbetet". Väldigt höga siffror.

 265. "Åtgärder för elever i behov av
  särskilt stöd". Där har man hög makt.

 266. "Beslut om egen arbetsutformning".
  Där får man bestämma själv-

 267. -upplever skolledare.

 268. "Skolledarnas syn på graden av
  självständighet"... Nu ska vi se.

 269. Det var den vi hade, ja.

 270. "Skolledarnas upplevda förväntningar
  på sig själv". Intressant figur.

 271. Det här är vad man upplever för
  förväntningar från olika aktörer.

 272. Från mig själv som egen person,
  från huvudmannen och från staten.

 273. Om vi tittar på enhetens budget,
  upplever man-

 274. -att där har man höga krav från...

 275. Det är de som svarat 5 och 6,
  de högsta alternativen.

 276. Mer än 80 procent anger att de har
  väldigt höga förväntningar-

 277. -från huvudmannen.

 278. Ganska höga från sig själv,
  väldigt lite från staten.

 279. Huvudmannens förväntningar
  upplevs som skyhöga.

 280. "Leda det pedagogiska arbetet".

 281. Här är den egna förväntningsbilden
  starkast. Det gäller även-

 282. -när det gäller att stödja elever
  som har svårt att nå målen.

 283. Också i högre grad från staten.

 284. Ett antal kategorier här.

 285. "Vetenskaplig grund",
  "Utvärdera den inre organisationen".

 286. "Implementera nya Skollagen".

 287. Det som är intressant är att den enda
  kategori där rektorerna anger-

 288. -att de har
  ett starkare tryck från huvudmannen-

 289. -är vad gäller
  att klara enhetens budget.

 290. I alla andra frågor upplever
  rektorerna starkare förväntningar-

 291. -från staten.

 292. Så budgetansvaret sticker ut.

 293. "Ledamöternas syn på rektorernas
  förmåga att skapa förbättringar".

 294. Oj, ursäkta.

 295. Det svarta är förutsättningar
  för elever i behov av stöd-

 296. -och ni ser att det är 2 procent
  som har svarat 1.

 297. 7 procent ungefär har svarat två,
  o.s.v.

 298. Här ser ni nån slags
  normalfördelningskurva.

 299. "Förutsättningar
  för högpresterande elever".

 300. "Kapacitet att leda skolutvecklingen"
  är de gråa staplarna.

 301. Det som sticker ut här är kanske-

 302. -att det är färre med höga poäng
  som har...

 303. Vad gäller "kapacitet
  att leda skolutveckling"...

 304. Ja, ni ser att staplarna för 5 och 6
  är klart lägre-

 305. -än vad gäller
  de övriga kategorierna.

 306. "Elever i behov av särskilt stöd" och
  "förutsättningar för högpresterande".

 307. Man kan säga att ledamöterna har
  en lägre syn på rektorernas förmåga-

 308. -att ge förutsättningar
  för högpresterande elever.

 309. Vad kom fram ur alla dessa figurer?

 310. Forskarna drar följande slutsatser:
  Dels trivs rektorer med sin roll-

 311. -och ser sin roll som värdefull
  för elevernas resultat.

 312. Man upplever att man har små möjlig-
  heter att påverka nämndens beslut.

 313. Ledamöterna tycker inte heller att de
  kan bli påverkade i hög utsträckning-

 314. -av rektorerna.
  Jag lämnar till er att värdera detta.

 315. Andra slutsatser: Låga upplevda krav
  från nämnden, som ni såg.

 316. Förutom när det gällde budgeten.

 317. De här upplevda kraven från nämnden-

 318. -återspeglas i en bristande tilltro
  från ledamöterna-

 319. -på skolledarnas kapacitet
  i olika områden.

 320. De rekommendationer som forskarna ger
  är några stycken.

 321. Inför en obligatorisk
  rekryteringsutbildning.

 322. En nationell utbildning
  till personer-

 323. -som är intresserade av framtida
  ledaruppdrag inom skolan.

 324. Så när de kommer till sin position
  har man smakat på-

 325. -att vara chef i skolan.

 326. Det ser forskarna
  som nåt som vore bra.

 327. Även en mer genomtänkt kompetens-
  utveckling av rektorer skulle kunna-

 328. -leda till en högre tilltro till
  rektorerna från huvudmannens sida.

 329. Rektorerna behöver utvecklas-

 330. -i sin roll i rekrytering
  och urval av lärare.

 331. Forskarna säger att i dag anställer
  man på betyg och tidigare meriter.

 332. Men de tycker att man i högre grad
  bör ha olika typer av prövningar-

 333. -för kandidaterna
  som är tilltänkta för rollen.

 334. Olika typer av tester och prövningar
  för dem.

 335. Så man ser vad de går för. Förstärk
  rektorers möjlighet att leda.

 336. Författarna menar att det finns en
  diskrepans mellan den nya Skollagens-

 337. -allt starkare skrivningar om
  vilket ansvar som ligger på rektor-

 338. -men samtidigt är det ändå så
  att rektorn är kommunalt anställd.

 339. Så man har kopplingar
  från staten och från kommunen.

 340. Det är kanske inte alltid man
  upplever att det går att förena.

 341. Nu går jag raskt vidare till
  den andra rapporten.

 342. Vi hoppar till
  den högre utbildningen.

 343. Det var rapporten om kvaliteten
  i högre svensk utbildning.

 344. Forskarna tycker att kvaliteten
  i svensk högre utbildning är god.

 345. Helt okej och står sig ganska bra
  i internationella jämförelser.

 346. Men de ser också en tilltagande
  konkurrens i omvärlden-

 347. -för högutbildade personer-

 348. -och möjligheten för lärosäten
  att erbjuda högre utbildning.

 349. För att vara attraktiv på den alltmer
  globala scenen tycker forskarna-

 350. -att det finns anledning att titta på
  hur det svenska systemet ser ut.

 351. Det är
  en svensk-amerikansk forskargrupp.

 352. Sylvia Schwaag Serger och...
  nu ska vi se...Mats Benner.

 353. Båda är forskare i Sverige.
  Sen är det två amerikanska forskare-

 354. -med bas på Stanford och Berkeley-

 355. -som är två amerikanska
  toppuniversitet.

 356. Man kan säga att det är en fallstudie
  mellan svenska högskolan-

 357. -och de amerikanska toppuniversi-
  teten. De svenska universiteten-

 358. -är Lund och Uppsala. Forskarna har
  bäst kunskap om de lärosätena.

 359. Inte alls nåt sätt
  att peka ut dem som sämre-

 360. -utan det är mer för att
  man har mest kunskap om dem.

 361. Här har vi Sylvia Schwaag Serger
  med sina medförfattare.

 362. Utifrån utgångspunkten att Sverige
  trots allt är ganska bra-

 363. -när det gäller högre utbildning,
  men att det finns orosmoln-

 364. -tittar de på olika områden av
  den högre utbildningens kvalitet.

 365. De jämför Lund och Uppsala
  kontra Stanford och Berkeley.

 366. Hur gör amerikanska toppuniversitet
  och vad kan Sverige lära sig?

 367. Vad kan Sverige eventuellt lära sig?

 368. De säger också att det inte är säkert
  att det ser likadant ut-

 369. -på alla svenska lärosäten.

 370. Men de tror att det går att dra
  en del växlar på deras resultat-

 371. -trots att det är
  en begränsad del av-

 372. -det amerikanska systemet
  och de svenska lärosätena.

 373. Det första området som de jämför-

 374. -är att välja ut och attrahera
  de bästa studenterna.

 375. För att få hög kvalitet
  i utbildningen krävs det-

 376. -att man får riktigt bra studenter.

 377. Hur gör man då i Sverige
  och hur gör man i USA?

 378. I Sverige tar vi in på betyg
  och högskoleprov.

 379. Det finns vissa utbildningar som har
  intagningstester och sånt där.

 380. Men i huvudsak är det betyg och
  högskoleprovet vi går på.

 381. I USA är det så
  på Stanford och Berkeley-

 382. -att en antagningskommitté bedömer
  studenternas potentiella potential.

 383. Inte bara ansökningshandlingar,
  utan de bedömer-

 384. -hur studenterna kan utvecklas.

 385. Det är inte så lätt, förstås.
  Men de gör det väldigt systematiskt.

 386. För att belysa vilka som kan komma in
  med det här amerikanska sättet-

 387. -beskriver de
  en student från Venezuela-

 388. -som var den yngsta som vunnit
  en nationell tävling i orkidéodling.

 389. Han eller hon hade också varit domare
  i tävlingen.

 390. Förhoppningsvis
  vid ett annat tillfälle.

 391. Det tyckte antagningskommittén
  var exceptionella egenskaper-

 392. -och nånting som borgade
  för framgångar senare.

 393. Det var också en högstatustävling
  i Venezuela.

 394. Ett annat exempel:
  En ung kvinna hade skrivit en roman-

 395. -som blivit antagen till ett stort
  förlag, trots hennes unga ålder.

 396. Det här var nånting
  vid sidan av betyg-

 397. -som antagningskommittén nappade på-

 398. -och de accepterade ansökan
  från de här personerna.

 399. Ett exempel på vilka skillnader
  som kan finnas.

 400. Ett annat område där forskarna såg
  förbättringspotential-

 401. -är att välja ut och attrahera de
  bästa lärarna till institutionerna.

 402. Det är intressant att de har valt
  ämnena fysik och historia.

 403. Fysik är de svarta staplarna och de
  grå är historia. Här tittar man på-

 404. -andelen anställda vid institu-
  tionerna för fysik och historia-

 405. -som avlagt doktorsexamen vid samma
  universitet där de nu arbetar.

 406. Deras huvudtes är
  att det är viktigt med rörlighet-

 407. -och att man ska rekrytera de bästa.
  Inte nån inavel.

 408. Tittar man på historia,
  är det nästan 90 procent i Lund-

 409. -av de anställda lärarna
  som har doktorerat i Lund.

 410. I Uppsala är siffran något lägre.
  I Berkeley och Stanford-

 411. -kommer låga andelar
  från samma ställe som de arbetar.

 412. Berkeley drygt 10 procent,
  Stanford knappt 10 procent.

 413. Så man utlyser brett,
  internationellt-

 414. -och gör ett stort
  ansökningsförfarande-

 415. -och försöker sålla ut
  de allra bästa kandidaterna.

 416. Det här är en ganska stor skillnad.

 417. En annan aspekt är
  en helhetsbild på utbildningen.

 418. I Stanford och Berkeley
  inleder man oftast utbildningen-

 419. -med en basutbildning inom
  samhällskunskap och humaniora-

 420. -som är tänkt att ge en bred grund
  för den framtida karriären.

 421. I Berkeley kallas det
  "Liberal Arts".

 422. I Sverige sker ofta
  en tidig specialisering.

 423. Har man valt att bli ingenjör, är det
  det man börjar plugga på en gång.

 424. Här menar de att det finns
  en kontrast och deras bedömning är-

 425. -att det är vettigt
  att ha den bredare ingången-

 426. -och att man sen smalnar av
  till den inriktning man valt.

 427. En poäng som författarna gör
  är fokus på undervisningskvaliteten.

 428. Och undervisning över huvud taget
  i USA.

 429. Här tycker man att det har stort
  genomslag vid anställningar.

 430. Hur skicklig är personen
  på att undervisa?

 431. Medan man i Sverige, menar forskarna,
  lägger otroligt hög vikt vid-

 432. -vilka forskningsmeriter man har.

 433. Det menar de ger stor skillnad.
  Även statusmässigt.

 434. Det är högstatus att vara
  en riktigt skicklig lärare-

 435. -på de här toppuniversiteten.

 436. I Sverige tycker forskarna
  att det inte är på samma sätt.

 437. Det är högre status att ha
  publikationer i fina tidskrifter-

 438. -än att snacket går i korridoren
  att man är en bra lärare.

 439. Så här tycker de
  att man bör vidta åtgärder.

 440. Några rekommendationer
  från forskarna:

 441. Dels med utlysningen av tjänster.

 442. Som de ser det nu...
  Om man tänker de högsta...

 443. Forskarna med den främsta titeln
  på lärosätena-

 444. -i och med att de oftast är...

 445. De kommer ofta från
  den egna institutionen-

 446. -med docentskap och så. De forskarna
  har i sin tur valt som doktorander-

 447. -från den studentpopulation
  som funnits på lärosätet.

 448. Professorerna på ett lärosäte
  i Sverige är i hög grad hämtade-

 449. -från studenterna på kandidat-
  och mastersutbildningar.

 450. Det säger sig självt
  att urvalet blir mer begränsat-

 451. -än om det är så att man
  till grundutbildningen-

 452. -försöker ta in brett, som exemplet
  med orkidétävlingen, etc.

 453. Och att man väl som anställd
  på lärosätena-

 454. -inte självklart blir befordrad
  till professor-

 455. -utan att det även där är
  anställningsförfarande.

 456. Och de menar att rekryteringarna
  bör utlysas internationellt.

 457. I Sverige också. De menar också-

 458. -att det bör vara fler systematiska
  utvärderingar av undervisningen.

 459. Vi har väl alla haft enkät-
  undersökningar i slutet av en kurs-

 460. -där man ska utvärdera läraren. Det
  kanske inte tas omhand på det sätt-

 461. -som forskarna tycker att det borde.

 462. Så ett starkare fokus
  på undervisningen.

 463. Forskarna menar inte-

 464. -att vi ska ha lägre ambitioner
  på forskningsområdet.

 465. Snarare att undervisnings- och forsk-
  ningsbenet oftast går hand i hand.

 466. Tittar man på USA med den satsning
  på undervisningskvalitet som de har-

 467. -är det inte så att de har lägre
  nivåer på publikationer etc.

 468. De har, som ni vet, väldigt fram-
  stående forskarprestationer också.

 469. Då tänkte jag gå vidare till
  nästa rapport.

 470. Som handlar om kunskapsbedömnings-
  system, som låter tråkigt-

 471. -men är rätt kul tycker jag.

 472. En rapport skriven av Jan-Eric
  Gustafsson, professor i pedagogik-

 473. -Christina Cliffordson,
  också professor i pedagogik-

 474. -och Gudrun Erickson,
  som är docent i pedagogik.

 475. De tittar på...kunskapsutvärderings-
  systemet i Sverige.

 476. Hur utvärderar vi kunskap
  på elevnivå och landsnivå?

 477. Vad vet vi om kunskapsutvecklingen
  i Sverige?

 478. Deras utgångspunkt är
  att det finns problem-

 479. -med de verktyg
  som står till förfogande.

 480. Tittar man på internationella
  utvärderingar menar forskarna-

 481. -att de ger en hel del kunskap om
  hur det står till-

 482. -och vi har våra fallande Pisa-
  resultat, men de täcker inte allt-

 483. -inom de ämnen som de täcker.

 484. Och alla ämnen omfattas inte av
  de internationella utvärderingarna.

 485. De tycker inte att man på basis av
  bara internationella utvärderingar-

 486. -kan ha en bergfast uppfattning
  om läget i den svenska skolan.

 487. Även om det ger en hel del.

 488. De tycker att det finns problem med
  nationella proven-

 489. -och att även betygssystemet
  har problem.

 490. Alla de här sakerna, menar de,
  bör göra att man bör genomlysa-

 491. -hur systemet för kunskapsutvärdering
  ser ut i Sverige på landsnivå-

 492. -men även nere på individnivå.

 493. Jag tänkte ge ett exempel från
  var och en av de här kategorierna-

 494. -för vad forskarna ser för problem.
  Jag ska säga också-

 495. -att problemen med betygssystemet
  som är...det sätt man söker-

 496. -till högre utbildning gör att de
  tittar på antagningssystemet.

 497. Där ingår högskoleprovet, vilket de
  också tycker är problematiskt.

 498. Som exempel på de olika delarna
  i kunskapsbedömningssystemet...

 499. Om vi tittar på nationella proven.
  Det här är från rapporten.

 500. Det här visar... Det här är
  årskurs 9, den vänstra delen.

 501. Gymnasiet är högra delen.
  Jag kanske bör gå över hit.

 502. Det här gäller olika delar och typer
  av nationella prov.

 503. Vilken skillnad finns det-

 504. -mellan den ursprungsbedömning
  som görs av läraren-

 505. -och den kontrollbedömning
  som gjorts av Skolinspektionen?

 506. De här talen belyser
  standardavvikelser.

 507. Då kan man säga...
  T.ex. svenska kortsvarsdel: 0,33.

 508. Det betyder att lärarna har rättat
  med 0,33 standardavvikelser högre-

 509. -än kontrollrättarna.

 510. Stort eller litet? Relativt stort.

 511. Det finns också andra tal
  på 0,3 och 0,4 som sticker ut.

 512. Helhetsbilden är
  att det är betydligt...

 513. Nu står det inte plustecken,
  men det är plus.

 514. Det är betydligt vanligare
  att läraren rättar mer generöst-

 515. -än att kontrollrättaren rättar
  mer generöst.

 516. Så det finns en risk att nationella
  proven rättas för generöst-

 517. -i vissa avseenden.

 518. Det är problematiskt
  ur likvärdighetssynpunkt-

 519. -eftersom nationella proven
  delvis används vid betygssättningen.

 520. När det gäller betygen
  så tycker forskarna-

 521. -att det här nya betygssystemet...
  Att det finns problem med det.

 522. Framför allt hur man väger samman
  olika prestationer och förmågor-

 523. -vad gäller de olika kunskapskraven
  för ett ämne eller en kurs.

 524. För att göra poängen klar
  så menar de-

 525. -att man kan få A, C eller E
  på olika kunskapsdelar.

 526. Har du t.ex. profilen A, A, A,
  A, A, E, kan du högst få D.

 527. För du måste uppfylla alla krav
  för A, C och E för att få det.

 528. Så har man en spretig begåvnings-
  profil och är dålig på att sjunga-

 529. -men är jätteduktig på
  musikens historia...

 530. Kanske ett dåligt exempel,
  men ni förstår.

 531. Är man duktig i ett ämne på
  i princip allt men har nån svaghet-

 532. -är det den som styr
  vad man får för betyg.

 533. Det här kan få negativa
  incitamenteffekter för elever-

 534. -som har en spretig begåvningsprofil
  och hur mycket man än kämpar-

 535. -har svårt att få upp kunskaperna
  på sitt sämsta område.

 536. Så är förstås inte tanken. Tanken är-

 537. -att man ska jobba på
  sitt sämsta område.

 538. Att man ska få hjälp tidigt och få
  upp kunskaperna på alla områden.

 539. Inte minst sitt sämsta.

 540. Men forskarna gör bedömningen att
  det här snarare riskerar att hämma-

 541. -incitamenten för eleverna.

 542. Tittar man på profilen
  A, A, A, A, A, F...

 543. Högsta betyg i alla delar av
  kunskapskravet-

 544. -förutom ett där man har underkänt.
  Då ska man få underkänt i kursen.

 545. Forskarna menar att man bör göra
  en sammanvägd bedömning-

 546. -av de olika kunskapskraven
  och sen sätta en...

 547. Och sen sätta betyg efter det.

 548. En intressant aspekt av det här
  är att...

 549. Kunskapskravet för område...

 550. Om vi kallar det för område 1,
  det här A.

 551. Det ska i sin tur bestå av ett antal
  olika dokumentationstillfällen.

 552. Säg att algebra i matematik
  gäller det här första kunskapskravet.

 553. Då har man kanske skrivit prov
  inom det-

 554. -och visat sina kunskaper
  på andra sätt.

 555. Alla dokumentationstillfällen till-
  sammans ska ge betyg i just algebra.

 556. Här säger Skollagen att läraren
  ska göra en sammanvägd bedömning-

 557. -av dokumentationstillfällena.
  Det sämsta dokumentationstillfället-

 558. -ska inte slå på vilket betyg man har
  i det delområdet.

 559. Det finns en diskrepans mellan-

 560. -hur man ska väga ihop
  dokumentationstillfällena-

 561. -till ett betyg i den delen av
  kunskapskravet-

 562. -och hur man ska väga ihop betygen på
  kunskapskrav till ett slutbetyg.

 563. Forskarna tycker att man när man ska
  bunta ihop kunskapskravsdelarna-

 564. -bör ha en flexiblare
  hopvägningsprofil...

 565. Man ska göra det på
  ett mer flexibelt sätt.

 566. Jag hoppar till högskoleprovet.
  Här ser forskarna också problem.

 567. Dels påverkas resultaten starkt
  om man gör om högskoleprovet.

 568. Det blir oftast bättre då.
  Individer som gör om högskoleprovet-

 569. -får oftast bättre resultat
  ju fler gånger man skriver.

 570. Det är inte så heller
  att sannolikheten att skriva om-

 571. -är likadan för alla grupper. Killar
  skriver om det i högre omfattning.

 572. Personer från högsocioekonomiska hem
  skriver om i högre omfattning.

 573. Så för samma begåvningsstruktur
  är det inte säkert-

 574. -att du får dem med högst kunskaper
  som kommer in med högskoleprovet.

 575. Det är även så
  att om man tittar på prognosförmåga-

 576. -hur bra man kommer att klara
  sin högre utbildning-

 577. -och jämför med om man kommit in på
  betyg eller högskoleprov, ger betyg-

 578. -trots de problem
  som forskarna menar finns-

 579. -bättre prognosförmåga över
  hur väl du är skickad-

 580. -att klara din högre utbildning.
  Hur bra det går.

 581. Så det är också ett problem.

 582. Sen finns också i dag möjligheten-

 583. -att skriva provet
  när man går i ettan i gymnasiet.

 584. Vilket betyder att skriver du högt
  på högskoleprovet-

 585. -kan det hämma dina drivkrafter att
  anstränga dig under gymnasietiden.

 586. Du kommer in med ditt högskoleprov.

 587. Det spelar ingen roll om jag kämpar
  på i matte och svenska.

 588. Det kan vara ett problem
  att man kan göra det så tidigt.

 589. Forskarna tycker att det finns
  problem i alla områdena-

 590. -för hur man bedömer kunskaper
  i skolan-

 591. -och att man bör införa på
  försöksverksamhet ett rullande-

 592. -stickprovsbaserat, nationellt
  kunskapsutvärderingssystem.

 593. Det har föreslagits tidigare-

 594. -men det här tycker forskarna
  att man bör ta upp igen.

 595. Att det är rullande och
  stickprovsbaserat är intressant.

 596. Alla elever i hela Sverige behöver då
  inte svara på alla frågor.

 597. Utan här finns det
  en samplingsteknik-

 598. -som gör det möjligt
  att få en bild av hur det ser ut-

 599. -på landsnivå, även om inte
  alla elever svarar på allt.

 600. Vilket jag antar är välkommet
  ute i skolorna-

 601. -där man kanske stångas med
  mängder av nationella prov.

 602. Det skulle vara ett sätt
  att med mindre observationer-

 603. -ändå bilda sig en uppfattning
  på nationsnivå hur läget är.

 604. Sen kan man koppla ihop det här sys-
  temet med nationella prov-systemet.

 605. Det här ska vara ett sammanhängande
  system. Och som jag var inne på:

 606. Forskarna tycker att man bör göra
  en sammanvägd bedömning-

 607. -av kunskapskraven i stället för
  att låta sämsta prestationen styra.

 608. Forskarna tycker att högskoleprovet
  bör renodlas till "en andra chans".

 609. När man införde högskoleprovet,
  gjorde man det som "en andra chans".

 610. En ganska liten andel kom in
  med högskoleprovet.

 611. Nu har det blivit större och större.

 612. Nu kommer en betydande andel in
  med högskoleprovet.

 613. Forskarna tycker att man ska
  dra ner det till en låg andel-

 614. -och inte möjliggöra att man får
  ta det redan i gymnasiet.

 615. Eftersom de menar
  att det har incitamentsproblem.

 616. Jag tänkte säga nåt om den fjärde
  rapporten som vi lanserar i morgon.

 617. Men som jag ändå tänkte bjuda på
  några smakprov av.

 618. "Om skolans och arbetslivets avtryck
  i vuxnas färdigheter".

 619. Det här är för oss jätteintressant.

 620. Det är också intressant att mycket av
  skoldebatten handlar om skolan nu-

 621. -och hur femtonåringar presterar
  i Pisa.

 622. Här flyttas fokus till
  vad skolan ger för bas för-

 623. -hur det ska gå när man som vuxen
  ska ta sig an arbetslivet-

 624. -och andra sociala sammanhang
  i vuxenlivet.

 625. Det här baseras på Piaac-studien-

 626. -med det krångliga engelska namnet
  som jag tänkte undvika.

 627. Man kan säga att det är
  en vuxen-Pisa.

 628. Den tittar på färdigheter
  i den vuxna befolkningen-

 629. -mellan 16 och 64 år,
  tror jag att de är.

 630. Med hjälp av den här undersökningen
  har forskarna kunnat jämföra-

 631. -olika kohorter som gått i skolan-

 632. -inom olika system och olika aspekter
  av skolutvecklingen-

 633. -och tittat på hur de skiljer sig åt
  i vuxen ålder-

 634. -och har svarat på frågorna
  och gjort de här kunskapstesterna.

 635. Det är en intressant ansats,
  tycker jag själv.

 636. Författarna är Jan-Eric Gustafsson-

 637. -Patrik Lind, Erik Mellander
  och Mats Myrberg.

 638. Också ett exempel på-

 639. -den här tvärdisciplinära
  forskarsammansättningen-

 640. -med en pedagog, två nationalekonomer
  och en specialpedagog.

 641. Jag ska skynda på,
  får jag en signal om.

 642. Jo, då kör jag den här.
  Om vi tittar på bara den övre grafen.

 643. Det här tittar på Pisa. Läsningen i
  den. Det är bekant att det faller.

 644. Från Pisa 2000
  och sen lite grann till 2003/2006-

 645. -och ganska kraftigt
  till den sista Pisa.

 646. I Piaac tittar de också på läsning.

 647. Sverige är den här streckade linjen.
  Det här är olika ålderkohorter.

 648. De som är 25-29 år gamla
  när de gör det här Piaac-provet...

 649. ...det är samma individer
  som skrev Pisa 2000.

 650. Så de som skriver ganska bra
  i Pisa 2000-

 651. -har också ganska hög nivå i läsning
  när de gör Piaac.

 652. Gruppen som är 20-24 år
  när de svarar på Piaac-

 653. -var de som skrev Pisa 2003/2006.
  De har lite lägre resultat.

 654. Tittar man på åldersgruppen 16-19-

 655. -är det de som skrev Pisa nyligen
  med låga resultat.

 656. Mönstret i Pisa med fallande
  läskunskaper, det ser likadant ut.

 657. Man tar med sig sina läsfärdigheter
  i vuxen ålder.

 658. Det som är lite positivt dock...

 659. I Pisa hamnar Sverige
  under genomsnittet nu.

 660. I Piaac ligger vi fortfarande över.
  Sverige gör nånting efter skolan-

 661. -som gör att vi ändå har överlag
  ganska goda läskunskaper.

 662. Men vi faller,
  men vi gör det från en högre nivå.

 663. Då ska jag bara säga...
  Jag hoppar över de här.

 664. Nånting om den här sista rapporten.
  Policyrapporten.

 665. Forskarna har valt att titta på
  följande områden:

 666. Dels den samlade resultatbilden.

 667. Kommunalisering och huvudmannaskap.
  Hur bör vi agera framåt?

 668. Marknadiseringen av skolan med
  skolval och fristående aktörer.

 669. Betygen, likvärdighet. Hur man ska
  se på lärarna och resurserna.

 670. Det här är frågor som de tar upp i en
  rapport som kommer efter årsskiftet.

 671. Ni kommer att få presentationen. Jag
  har kontaktuppgifter till forskarna.

 672. Om nån skulle vilja kontakta mig,
  nås jag på den här mejladressen.

 673. För dem som det börjar kurra i magen
  på, vet ni att det närmar sig.

 674. Då tackar jag för mig.
  Tack för att ni lyssnade.

 675. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Sverige som stärkt kunskapsnation

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Camilo von Greiff var tidigare forskningsledare för SNS Utbildningskommission. Han berättar om SNS skolforskning och arbetet med att ta fram underlag för beslutsfattare inom politik, näringsliv och offentlig förvaltning. Hur arbetar organisationen för att stärka Sverige som kunskapsnation? Inspelat den 26 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Skolan, Skolutveckling, Undervisning, Utbildningspolitik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Tillsammans kan vi höja resultaten i skolan

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström föreläser om hur Sverige kan höja sina resultat i Pisa-undersökningen. I viktiga ämnen som matematik och svenska har svenska elever halkat efter. Men, i resultaten över elev- och lärarrelationer ligger Sverige i topp. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Ledarskap i ett mätfixerat samhälle

Professor Lars Strannegård föreläser om att mäta tillståndet i skolan. Går det, och mäts rätt saker? Aldrig förr har så mycket data om skolan samlats in som nu, men det finns en risk att man inte tar hänsyn till kunskap som inte är mätbar. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Sverige som stärkt kunskapsnation

Camilo von Greiff var tidigare forskningsledare för SNS Utbildningskommission. Han berättar om SNS skolforskning och arbetet med att ta fram underlag för beslutsfattare inom politik, näringsliv och offentlig förvaltning. Inspelat den 26 november 2014. Arrangör: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Ny syn på PISA-resultat

Anders Jakobsson är professor i naturvetenskapernas didaktik. Här föreläser han om att synen på Pisa-undersökningarna har förändrats under de senaste åren och att de har fått större medialt genomslag. Inspelat den 26 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Kommunikation som styrmedel

Niclas Rönnström är utbildningschef för rektorsprogrammet och föreläser om vikten av kommunikation i skolans ledarskap. Inspelat den 26 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Effektivare skola med data-team

Kim Schildkamp är docent vid beteendevetenskapliga fakulteten vid the University of Twente i Nederländerna. Hon föreläser här om framgångar man nått genom att låta speciella team analysera data som samlas in i skolan. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Vad är en framgångsrik skola?

Professor Jonas Höög från Centrum för skolledarutveckling föreläser här om vilka resultat från Pisa-undersökningarna som är värda att jobba vidare med. Hur skapar man en framgångsrik skola? Inspelat den 26 november 2014. Arrangör: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Rektors ledarskap vid skolutveckling

Med digitaliseringen som exempel talar utvecklingschefen Edward Jensinger om hur ett förändringsarbete i skolan kan genomföras och hur rektorer kan föregå med gott exempel. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Att göra skillnad i klassrummet

Ragnar Åsbrink och Sara Knöfel från Skolverket berättar om hur man bedriver förändringsarbete i skolundervisningen med bra resultat. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Den gode byråkraten

Tomas Brytting är professor i organisationsteknik. Han föreläser om att lärare, rektorer och skolledare inte bara har ett pedagogiskt ansvar, de är också tjänstemän i den offentliga sektorn. Vad är en god byråkrat? Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Läromedel på Jiddisch

Paula Grossman är lärare i svenska för invandrare och berättar om hur viktigt det är att jiddisch talas och lärs ut. Här berättar hon tillsammans med läraren Ricky David om kursplan, läromedel och ett filmmaterial de har tagit fram. På länk från New York berättar läraren Kolya Borodulin om en framgångsrik distanskurs på jiddisch. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.